CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم پژوهشکده پسته

صفحه اول علم سنجی

نام مرکز: پژوهشکده پسته
تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۲۵۱
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۳۱
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده پسته

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی پژوهشکده پسته را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از پژوهشکده پسته

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ تاثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین بر کیفیت و عمر انبارمانی پسته تازه رقم های ’فندقی‘ و ’کله قوچی‘ حسین حکیم آبادی
۲ تاثیر میکوریزهای آربوسکولارGlomus intraradices ‎ و Glomus mosseae بر پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه پسته در شرایط تنش شوری امیر حسین محمدی
۳ بررسی اثرات دانش مدیریت تغذیه ای کشاورزان بر عملکرد اقتصادی باغ های پسته در استان کرمان سید جواد حسینی فرد
۴ بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز سرمایی درخت پسته در منطقه رفسنجان مژده حیدری صالح آباد ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم ۱۳۹۸
۵ شناسایی و کنترل تلفیقی پروانه هلیوتیس Helicoverpa armigera درباغات پسته در راستای کاهش هزینه های تولید و اقتصاد مقاومتی مهدی بصیرت همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۸
۶ بررسی لزوم حذف باغات پسته مازاد دراستان کرمان براساس معیارهای فنی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی محمد عبدالهی عزت آبادی
۷ تاثیر گاز هلیوم بر بار میکروبی پسته تازه رقم احمد آقایی احمد شاکراردکانی چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران ۱۳۹۸
۸ تولید دوغ سبزی پروبیوتیک با استفاده از باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و صمغ زودو و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی احمد شاکراردکانی چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران ۱۳۹۸
۹ Formulation Development of Some Fluorescent Pseudomonads for Controlling of Meloidogyne incognita on Pistachio محمد مرادی
۱۰ بررسی اثر دو روش برشته کردن ثابت و گردان بر خصوصیات پایداری اکسیداسیونی روغن پسته برشته شده احمد شاکر سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ۱۳۹۸
۱۱ اثر دو روش برشته کردن ثابت و گردان بر خصوصیات تغذیه ای، حسی، رنگ و بافت پسته برشته شده در طول زمان نگهداری احمد شاکراردکانی سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ۱۳۹۸
۱۲ سنسوری جدید بر اساس نانو ذرات LDH قرار داده شده بر روی GCE برای تعیین جیبرلیک اسید در نمونه کود کشاورزی امان اله جوانشاه چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی ۱۳۹۸
۱۳ تاثیر غلظت های مختلف منیزیم آب آبیاری بر شاخص های رویشی، برخی خصوصیات شیمیایی خاک و عناصر غذایی برگ دانهال های پسته بادامی زرند و قزوینی ناصر صداقتی
۱۴ مطالعه تاثیر سالیسیلیک اسید بر بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه نهالهای پسته امیرحسین محمدی نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۱۵ نقش اسیدهای آلی و کلسیم بر افزایش عملکرد پسته در خاک شور امان ا... جوانشاه یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۱۶ بررسی روابط بین صفات در 22 ژنوتیپ پسته (Pistacia vera L.) در خراسان رضوی علی اسماعیل پور یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۱۷ بررسی اثر پرایمینگ بذر با نانو ذرات روی و اسید جیبرلیک بر ویژگیهای رویشی زیره سیاه (Carumcarvi L.) علی تاج آبادی پور یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۱۸ تغییرات میزان کلروفیل، قندهای محلول کل، نشاسته و فعالیت آنتی اکسیدانی شش پایه پسته در شرایط شوری امان اله جوانشاه یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۱۹ مقایسه میزان رشد، کارایی مصرف آب، محتوای نسبی آب، نشت یونی و هدایت روزنه ای شش ژنوتیپ پسته تحت شرایط تنش شوری امان اله جوانشاه یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۲۰ گزینش پایه متحمل به شوری پسته از طریق بررسی برخی پاسخهای مورفولوژیکی امان اله جوانشاه یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۲۱ بررسی اثر هیومیک اسید بر جذب آهن و رشد نهال های پسته در شرایط هیدروپونیک نجمه پاکدامن هفدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری ۱۳۹۸
۲۲ جداسازی Aspergillus caespitosus از میکوفلور عناب در خراسان جنوبی امیرحسین محمدی چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۴
۲۳ جداسازی و شناسایی Aspergillus ochraceus از میکوفلور درختان زرشک بی دانه امیرحسین محمدی چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۴
۲۴ ارزیابی اثر تیمارهای تغذیه ای رایج پسته برشدت آلودگی نهال های پسته به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica عبدالحمید شرافتی کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی ۱۳۹۸
۲۵ اثر اسید آمینه و نانو کود و سیلیس بر رشد وعملکرد پسته حسین حکم آبادی نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۷
۲۶ استفاده از قارچ های میکوریز آربوسکولار در مدیریت علف های هرز ماریه نادی ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران ۱۳۹۷
۲۷ بررسی زمان مایه زنی بر میزان استقرار قارچ های میکوریز آربوسکولار در مرحله سازگاری نهال های پسته کشت بافتی ماریه نادی دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۲۸ بهینه یابی فرایند برشته کردن مادون قرمز رقم های مهم تجاری مغز پسته با روش سطح پاسخ احمد شاکر اردکانی
۲۹ مطالعه خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه بارهنگ در دو فصل گلدهی و میوه دهی حسین حکم آبادی سومین همایش ملی علوم زیستی ۱۳۹۷
۳۰ اثر انجماد و بسته بندی تحت خلاء روی خصوصیات کیفی پودر پسته طی دوره نگهداری احمد شاکر اردکانی دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران ۱۳۹۷

آمار سالانه پژوهشکده پسته

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران پژوهشکده پسته تاکنون با ۲۱۷ پژوهشگر از ۵۵ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران پژوهشکده پسته در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۶۷ مقاله نویسنده اول
  • ۷۹ مقاله نویسنده دوم
  • ۱۰۹ مقاله نویسنده سوم
  • ۵۷ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از پژوهشکده پسته در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

محمد عبدالهی
کد محقق: ۷۱۹ (Researcher-ID)
علیرضا طلایی
کد محقق: ۷۴۷۲ (Researcher-ID)
محمد مرادی
کد محقق: ۴۸۷ (Researcher-ID)
اکبر محمدی
کد محقق: ۴۴۹۸ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.