CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آمار تولید علم پژوهشکده پسته

صفحه اول علم سنجی

نام مرکز: پژوهشکده پسته
تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۱۸۵
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۳۱
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده پسته

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی پژوهشکده پسته را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از پژوهشکده پسته

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ جداسازی Phytophthora pistaciae و بررسی تاثیر نمک های کلسیمی بر کنترل این شبه قارچ در شرایط درشیشه محمد مرادی کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی ۱۳۹۷
۲ بررسی تاثیر پوشش دهی مغز پسته با ترکیب عصاره استخراج شده از پوست سبز پسته وکیتوزان بر روی روغن استخراجی احمد شاکراردکانی دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم ۱۳۹۶
۳ اثر سالیسیلیک اسید روی نشت یونی و بیومس پایه های دانهالی پسته Pistacia vera L در شرایط تنش خشکی حسین حکم آبادی نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۴ بررسی اثر سالیسیلیک اسید روی مقاومت به خشکی برخی پایه های دانهالی پسته Pistacia vera L حسین حکم آبادی نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۵ بررسی صفات کمی وکیفی ژنوتیپ های مختلف انتخابی کلکسیون تلقیح کنندگان پسته و ژنوتیپ های مختلف ماده انتخابی بذری در ایستگاه تحقیقات پسته دامغان حسین حکم آبادی نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۶ بررسی تاثیر قطر پایه و طول پیوندک بر ریزپیوندی پسته امان الله جوانشاه نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۷ تاثیر محلول پاشی ترکیبات کلسیم بر فرآیند تشکیل و توسعه میوه پسته سید جواد حسینی فرد نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۸ تعیین بهترین زمان برداشت پسته براساس شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی امان الله جوانشاه
۹ بررسی آلودگی آسپرژیلوسی برخی از گیاهان دارویی استان اصفهان و گروه بندی مولکولی آنها محمد مرادی اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۵
۱۰ بیوسنتز نانوذرات نقره به روش سازگار با محیط زیست از قارچ Trichoderma harzianum امیرحسین محمدی چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۶
۱۱ غلظت عناصر معدنی ریشه و برگ چهار پایه دانهالی پسته تحت رژیم های مختلف آبیاری حسین حکم آبادی
۱۲ الگوی تشکیل میوه در ارتباط با رشد تخمدان در چهار رقم پسته ی تجاری بهمن پناهی
۱۳ مطالعه ژنتیکی ارقام پسته ایرانی با استفاده از صفات مورفولوژیک حمید علی پور
۱۴ بررسی تأثیر محلول پاشی پلی آمین های آزاد بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی پسته رقم کله قوچی امان اله جوانشاه
۱۵ تأثیر کاربرد بهاره روغن ولک و ترکیب آن با عناصر غذایی بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد و کیفیت میوه پسته حمید علی پور
۱۶ اثر حلقه برداری، تنک میوه، اوره، سولفات روی و ساکاروز بر ماندگاری جوانه های گل پسته رقم اوحدی امان اله جوانشاه
۱۷ تأثیر سطوح مختلف ازت و آبیاری بر صفات کمی و کیفی پسته در منطقه خاش اکبر محمدی محمدآبادی
۱۸ بررسی اثر ترکیبات روغنی بر جوانه زنی و مقدار دانه گرده درختان پسته نر در حال رکود امان اله جوانشاه
۱۹ تأثیر ناهمسازی برخی سویه های باکتری Pseudomonas fluorescens بر القای پاسخ دفاعی گیاه پسته علیه پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه محمد مرادی
۲۰ کارایی سویه های بومی Trichoderma harzianum در بیوکنترل گموز پسته محمد مرادی قهدریجانی
۲۱ پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata با تغذیه از شته های Aphis gossypiiوAcyrthosiphon pisum محمدرضا مهرنژاد
۲۲ اثر دما بر برخی ویژگی های زیستی کفشدوزک Hippodamia variegate (Goeze) با تغذیه از پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer و تخم بید غلات Sitotroga cerealella Olivier مهدی بصیرت
۲۳ تأثیر دماهای مختلف برشته کردن بررنگ و سینتیک رنگ پسته احمد شاکر اردکان بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ۱۳۹۴
۲۴ بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن آون دردماهای مختلف بر سینتیک خشک کردن وسینتیک رنگ پسته احمد شاکر اردکان بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ۱۳۹۴
۲۵ بررسی اثر تغییرات دمای خشک کردن و زمان نگهداری بر میزان عدد پراکسید و چربی استخراجی دو رقم پسته تجاری احمد شاکراردکانی دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران ۱۳۹۵
۲۶ بررسی اثر سرمایش قبل از خشک کردن بر افزایش درصد پستههای خندان و برخی خصوصیات حسی دو رقم پسته تجاری احمد شاکراردکانی دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران ۱۳۹۵
۲۷ تأثیر برخی عامل های زیست بوم شناختی بر همزیستی قارچ ریشه های آربوسکولار با سیب زمینی در استان آذربایجان غربی محمد مرادی
۲۸ تأثیر دو قارچ میکوریز Glomus mosseae و Glomus intraradices بر بیماری پوسیدگی ریشه نخود فرنگی با عامل Fusarium solani f. sp. Pisi در شرایط گلخانه ای امیرحسین محمدی
۲۹ بررسی آلودگی فلزات سنگین آرسنیک و سرب در آب آشامیدنی شهر رفسنجان سید جواد حسینی فرد دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران ۱۳۹۵
۳۰ تشخیص کمبود و مسمویت عناصر غذایی برگ درخت پسته با استفاده شبکه عصبی سید جواد حسینی فرد دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۵

آمار سالانه پژوهشکده پسته

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران پژوهشکده پسته تاکنون با ۱۵۵ پژوهشگر از ۴۰ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران پژوهشکده پسته در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۵۴ مقاله نویسنده اول
  • ۶۳ مقاله نویسنده دوم
  • ۸۱ مقاله نویسنده سوم
  • ۳۹ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از پژوهشکده پسته در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

محمد عبدالهی
کد محقق: ۷۱۹ (Researcher-ID)
محمد مرادی
کد محقق: ۴۸۷ (Researcher-ID)
اکبر محمدی
کد محقق: ۴۴۹۸ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.