CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۱۸۳
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۴۱
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- بررسی غلظت آهن و روی در کمپوست و ورمی کمپوست تولید شده از ضایعات آلی مختلف سیدمحمد علوی سینی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر ریزوسفر و فواصل مختلف ریزوسفر پایه های مرکبات بر آهن قابل جذب در یک خاک آهکی سیدمحمد علوی سینی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۳ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر کود اوره پوشش داده شده با مواد پلیمری در عملکرد برنج صابر حیدری شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۴ محور مقاله: شیمی خاک- اهمیت تغذیه بهینه و ماده آلی در کاهش اثر منفی بور آب آبیاری در مرکبات جواد سرحدی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۵ محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و نگهداری آب در خاک- نقش کم آبیاری بر رشد و عملکرد کنجد در شرایط خشکسالی جواد سرحدی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۶ ارزیابی و گزینش ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) دابل هاپلوئید بر اساس صفات ریشه ای در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط نرمال و تنش شوری سید محمد علوی سینی
۷ اثر کاربرد کلسیم بر انباشت کربوهیدرات ها، کلسیم و بهبود انبارمانی ارقام سیب زمینی در شرایط تنش گرمایی احمد آئین
۸ بررسی اثر تاریخ کاشت و وزن بنه بر ویژگی های گل، کلاله و بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L) در شرایط اقلیمی جنوب کرمان سید محمد علوی سینی
۹ بررسی جدایه های عامل بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه فوزاریومی خیار گلخانه ای با استفاده از آزمون بیماری زایی، گروه های سازگاری رویشی و نشانگر مولکولی موسی نجفی نیا
۱۰ درختچه توج پوششی مناسب برای کاهش فرسایش خاک در بیابان ها و اراضی شور و بهبود محیط زیست جواد سرحدی چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران ۱۳۹۸
۱۱ سبب شناسی بیماری زوال درختان مرکبات با پایه بکرایی در جنوب استان کرمان مهدی آزادوار
۱۲ نقش ماده آلی، پتاسیم و کلسیم در کاهش عارضه پوسیدگی گلگاه هندوانه جواد سرحدی دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل ۱۳۹۸
۱۳ بررسی عوامل بیماریزای همراه با زوال درختان مرکبات در استانهای فارس، هرمزگان و کرمان مهدی آزادوار نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۱۴ کاربرد پوشش پلی اورتان در گرانول اوره و بررسی عملکرد آن به عنوان کود کنترل رهش صابر حیدری پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی ۱۳۹۷
۱۵ پلیمری شدن آکریلامید و آگاروز به منظور ساخت DGT و کاربرد آن در اندازه گیری درجای Zn آب صابر حیدری پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی ۱۳۹۷
۱۶ بررسی اثر تاریخ کاشت بر برخی صفات کمی زوفا در شرایط اقلیمی نیمه گرمسیری جیرفت احمد آیین دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۱۷ اثرات کود اوره با پوشش پلیمری بر عملکرد و کیفیت اسفناج صابر حیدری دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۱۸ تعیین موثرترین صفات بر عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف گلرنگ تحت شرایط دیم سیدمحمد علوی سینی دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۱۹ تعیین موثرترین صفات بر عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف گلرنگ تحت شرایط دیم سیدمحمد علوی سینی دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۲۰ تجزیه عاملی و همبستگی عملکرد دانه و صفات مرتبط با آن در اکوتیپ های گاودانه در شرایط بدون تنش و تنش خشکی علی اکبر محمدی میریک دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۲۱ ارزیابی کیفیت نانوایی لاین های تریتی پایرم ثانویه ایرانی حاوی پتانسیل مقاومت به تنش شوری در مقایسه با والدین برتر زهرا رودباری دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۲۲ ارزیابی غلظت نیترات (NO3) توت فرنگی گلخانه ای در منطقه جیرفت پروین سالاری نژاد دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۲۳ شناسایی گونه های فوزاریوم همراه با ریشه و طوقه توت فرنگی در شهرستان جیرفت موسی نجفی نیا دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۲۴ ارزیابی توان آللوپاتیک ارقام گندم بر مولفه های جوانه زنی بذر خردل وحشی با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع (HPLC) مهدی بهروج دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی ۱۳۹۷
۲۵ ارزیابی کارآیی مدل DSSAT برای تخمین عملکرد بالقوه سیب زمینی در نظام زراعی کشت پاییزه (مطالعه موردی: منطقه جیرفت) احمد آیین
۲۶ سمیت تنفسی اسانس گیاهی زیره سبز Cuminum cyminum روی حشرات ماده سوسک چهارنقطه ای حبوبات (.Callosobruchus maculatus (F پیمان نامور هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۷
۲۷ نقش مثبت کود حیوانی در بهبود کمی و کیفی هندوانه تولیدی در خاک های شنی جواد سرحدی چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار ۱۳۹۷
۲۸ بهبود تولید خرما با مصرف کودهای حیوانی در خاک های شنی جواد سرحدی چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار ۱۳۹۷
۲۹ بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش در منطقه جیرفت غلامرضا افشارمنش
۳۰ سمیت تنفسی اسانس گیاهی زیره سبز Cuminum cyminum روی حشرات ماده سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) پیمان نامور هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۶

آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان تاکنون با ۱۰۲ پژوهشگر از ۳۱ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۲۱ مقاله نویسنده اول
  • ۷۷ مقاله نویسنده دوم
  • ۵۱ مقاله نویسنده سوم
  • ۱۸ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

اصغر رحیمی
کد محقق: ۲۷۸۰ (Researcher-ID)
محمد شجاعی
کد محقق: ۵۰۴ (Researcher-ID)
احمد احمدپور
کد محقق: ۵۷۷۱ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.