CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۱۷۱
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۴۱
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ بررسی عوامل بیماریزای همراه با زوال درختان مرکبات در استانهای فارس، هرمزگان و کرمان مهدی آزادوار نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۲ کاربرد پوشش پلی اورتان در گرانول اوره و بررسی عملکرد آن به عنوان کود کنترل رهش صابر حیدری پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی ۱۳۹۷
۳ پلیمری شدن آکریلامید و آگاروز به منظور ساخت DGT و کاربرد آن در اندازه گیری درجای Zn آب صابر حیدری پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی ۱۳۹۷
۴ بررسی اثر تاریخ کاشت بر برخی صفات کمی زوفا در شرایط اقلیمی نیمه گرمسیری جیرفت احمد آیین دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۵ اثرات کود اوره با پوشش پلیمری بر عملکرد و کیفیت اسفناج صابر حیدری دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۶ تعیین موثرترین صفات بر عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف گلرنگ تحت شرایط دیم سیدمحمد علوی سینی دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۷ تعیین موثرترین صفات بر عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف گلرنگ تحت شرایط دیم سیدمحمد علوی سینی دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۸ تجزیه عاملی و همبستگی عملکرد دانه و صفات مرتبط با آن در اکوتیپ های گاودانه در شرایط بدون تنش و تنش خشکی علی اکبر محمدی میریک دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۹ ارزیابی کیفیت نانوایی لاین های تریتی پایرم ثانویه ایرانی حاوی پتانسیل مقاومت به تنش شوری در مقایسه با والدین برتر زهرا رودباری دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۱۰ ارزیابی غلظت نیترات (NO3) توت فرنگی گلخانه ای در منطقه جیرفت پروین سالاری نژاد دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۱۱ شناسایی گونه های فوزاریوم همراه با ریشه و طوقه توت فرنگی در شهرستان جیرفت موسی نجفی نیا دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۱۲ ارزیابی توان آللوپاتیک ارقام گندم بر مولفه های جوانه زنی بذر خردل وحشی با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع (HPLC) مهدی بهروج دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی ۱۳۹۷
۱۳ ارزیابی کارآیی مدل DSSAT برای تخمین عملکرد بالقوه سیب زمینی در نظام زراعی کشت پاییزه (مطالعه موردی: منطقه جیرفت) احمد آیین
۱۴ سمیت تنفسی اسانس گیاهی زیره سبز Cuminum cyminum روی حشرات ماده سوسک چهارنقطه ای حبوبات (.Callosobruchus maculatus (F پیمان نامور هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۷
۱۵ نقش مثبت کود حیوانی در بهبود کمی و کیفی هندوانه تولیدی در خاک های شنی جواد سرحدی چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار ۱۳۹۷
۱۶ بهبود تولید خرما با مصرف کودهای حیوانی در خاک های شنی جواد سرحدی چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار ۱۳۹۷
۱۷ بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش در منطقه جیرفت غلامرضا افشارمنش
۱۸ سمیت تنفسی اسانس گیاهی زیره سبز Cuminum cyminum روی حشرات ماده سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) پیمان نامور هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۶
۱۹ بررسی اثر غلظت های هورمون جیبرلین و مدت زمان تیماردهی بر ویژگی های جوانه زنی و نونهالی در فلفل دلمه ای رقم کالیفورنیا واندر ( Capsicum annuum L. var California wonder ) گودرز خواجه پور دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۷
۲۰ بررسی اثر چیپینگ و غلظت های مختلف NAA بر روی تولید پیاز دختری و گل دهی گل شاخه بریده نرگس رقم شهلا (Psedudonarcissus narcissus var Shahla) گودرز خواجه پور دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۷
۲۱ بررسی اثر کودهای دامی و زیستی تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد با هدف تولید محصول سالم در پیاز رقم پریماورا (Allium cepa L. var primavera) در منطقه جیرفت گودرز خواجه پور دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۷
۲۲ بررسی تاثیر عصاره گیاهان زنیان و پیازچه بر رشد باکتری Xanthomonas citri subsp. citri ، عامل بیماری شانکر آسیایی مرکبات مهدی آزادوار کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی ۱۳۹۶
۲۳ بررسی اثر کم آبیاری و فواصل ردیف کاشت برعملکرد و صفات زراعی ماش در منطقه جیرفت احمد آیین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی ۱۳۹۶
۲۴ ارزیابی دور آبیاری و محلول پاشی روی بر صفات عملکردی برنج در شرایط اقلیمی شهرستان کلات نادر سیدمحمد علوی سینی سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) ۱۳۹۶
۲۵ نقش آبیاری بهینه بر کاهش عارضه خشکیدگی خوشه خرما در اراضی سبک جواد سرحدی سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) ۱۳۹۶
۲۶ بررسی نقش کلسیم، ماده آلی و پتاسیم بر کنترل پوسیدگی گلگاه و عملکرد هندوانه در خاک های سبک با اقلیم گرم و خشک جواد سرحدی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲۷ کاهش آسیب پذیری گیاه از غلظت زیاد فسفر محلول خاک در خاکهای سبک، بوسیله ماده آلی جواد سرحدی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲۸ اثر مدیریت کم آبی با توجه به حساسیت مراحل مختلف رشد گیاه کنجد بر عملکرد و اجزای عملکرد در خشکسالی جواد سرحدی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲۹ تعیین زمان برداشت و عمر انبارمانی مناسب میوه نارنگی کینو در شهرستان جیرفت احمد احمدپور
۳۰ تولید محصولات جالیزی سالم و جلوگیری از آلودگی خاک با مدیریت مصرف کودهای فسفره درخاکهای شنی جواد سرحدی دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶

آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان تاکنون با ۱۰۰ پژوهشگر از ۳۱ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۱۲ مقاله نویسنده اول
  • ۷۲ مقاله نویسنده دوم
  • ۴۸ مقاله نویسنده سوم
  • ۱۶ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

اصغر رحیمی
کد محقق: ۲۷۸۰ (Researcher-ID)
محمد شجاعی
کد محقق: ۵۰۴ (Researcher-ID)
احمد احمدپور
کد محقق: ۵۷۷۱ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.