CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۱۸۷
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاههای علوم پزشکی: ۴۳
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ ارزیابی اثربخشی دوره های ضمن خدمت اجرا شده در سال 1396 ، بر واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی دزفول بر اساس الگوی کرک پاتریک فهیمه گنجعلی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی ۱۳۹۸
۲ بررسی وضعیت سواد سلامت و برخی عوامل مرتبط با آن در جمعیت 65-18 ساله عزیز کسانی
۳ بررسی میزان رعایت اصول حفاظت پرتویی ناشی از اشعه دستگاه سی ارم( C- arm) در اتاق عمل های بیمارستان های تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی اهواز درنیمه اول سال 1398 مهدی حاتمی دزدارانی پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۱۳۹۸
۴ The Frequency of depression in patients with diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis. leily, Mahmudi پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۱۳۹۸
۵ The study of strategies for improving the quality of life of people with multiple sclerosis Ahmad Adavi اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱۳۹۸
۶ Investigating strategies for improving urinary incontinence in people with multiple sclerosis Ahmad Adavi اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱۳۹۸
۷ کیفیت زندگی مرتبط با سلامت جوانان مبتلا به بتا تالاسمی ماژور مهتاب صمصامی پور
۸ بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و سبک های حل مسیله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول سیده رویا محمودی نژاددزفولی
۹ Effectiveness of Stress Coping Training on Immune System and Pain Level in Patients with Breast Cancer Mohammad Dorchin سومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامائی، زنان و نازائی ۱۳۹۸
۱۰ Rubella Immunity in Pregnant Iranian Women: A Systematic Review and Meta-Analysis Ali Soleymani بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ۱۳۹۸
۱۱ Effectiveness of Stress Coping Training on Immune System and Pain Level in Patients with Breast Cancer M Dorchin هجدهمین دوره کنگره انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ۱۳۹۸
۱۲ بررسی ارتباط سن، شغل و مصرف دخانیات توسط والدین در بروز ناهنجاری لوله عصبی جنین سوسن صباغ همایش ملی ارتقا سلامت فرد،خانواده و جامعه ۱۳۹۸
۱۳ بررسی مشخصات فردی، خانوادگی و محیطی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در شمال خوزستان سوسن صباغ همایش ملی ارتقا سلامت فرد،خانواده و جامعه ۱۳۹۸
۱۴ Pharmacological evidence for the involvement of the opioid system in the antidepressant-like effect of simvastatin in mice: Without tolerance and withdrawal syndrome Behnam Ghorbanzadeh هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی ۱۳۹۸
۱۵ مدیریت استعداد و جانشین پروری، با رویکردی بر الزامات سازمانی فهیمه گنجعلی ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی ۱۳۹۷
۱۶ Some ecological aspects and larval habitats characteristics of mosquitoes (Culicidae: Diptera) in Shoushtar County, Khuzistan Province, South of Iran Abbas Moridnia دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران ۱۳۹۸
۱۷ Some ecological aspects and larval habitats characteristics of mosquitoes (Culicidae: Diptera) in Shoushtar County, Khuzistan Province, South of Iran Abbas Moridnia دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران ۱۳۹۸
۱۸ Study on fauna and seasonal abundance of Culicidae mosquitoes in Ahvaz City, Southwestern, Iran Abbas Moridnia دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران ۱۳۹۸
۱۹ Susceptibility of Culex pipiens & Aedes caspius Larvae Collected from Urban Area of Ahvaz City to Chlorpyrifos-methyl Abbas Moridnia دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران ۱۳۹۸
۲۰ Aligned Expression of IFI16 and STING Genes in RRMS Patients Blood. Sobhan Helbi شانزدهمین کنگره بین المللی ام اس ۱۳۹۸
۲۱ An Estimate of Radiation Dose to the Lens of the Eyes, Parotid Gland, and Thyroid Gland in Dental Panoramic Radiography vahid karami
۲۲ Prevalence of Shielding in Diagnostic X-ray Centers in the Islamic Republic of Iran: A Systematic Review Mahdi Hatami Dezdarani دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۸
۲۳ برر سی ارتباط ا ستفاده مفرط از تلفن همراه و سندرم تونل کارپال در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شوش دانیال در سال 1397 محمد چاویده دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۸
۲۴ Evaluation of the Noise, Artifact and CT Number Accuracy of the CT Images Following Combined Use of Bismuth Shield and Bolus during CT Exams: A Phantom Study Vahid Karami دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۸
۲۵ Evaluation of the Entrance Surface Dose (ESD) in Neonatal Portable Chest and Abdomen X-Rays Mohammad Mahdi دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۸
۲۶ بررسی میزان رعایت محدودسازی میدان تابش اشعه ایکس در رادیوگرافی قفسه صدری نوزادان بستری در واحد مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU ) در یک بیمارستان رومینا عالی نژاد دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۸
۲۷ بررسی ارتباط بین سقط های مکرر و ابتلا همسر به واریکوسل :مرور سیستماتیک مهدی فاضلی زاده دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۸
۲۸ مقایسه کولونوگرافی تشدید مغناطیسی ( MRC ) و کولونوگرافی توموگرافی کامپیوتری ( CTC ) برای تشخیص سرطان کولورکتال: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز وحید کرمی دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۸
۲۹ بررسی رابطه بین دلبستگی به خدا و تاب آوری با معناداری در زندگی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی بهبهان فرشته وفائی نژاد
۳۰ Continuing Medical Education in the Field of Psychiatric Disorders Affects General Practitioner s Knowledge, in Dezful University of Medical Sciences, as a Newly Established University Maysam Mard-Soltani

آمار سالانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول تاکنون با ۱۳۸ پژوهشگر از ۳۶ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۰۸ مقاله نویسنده اول
  • ۱۰۳ مقاله نویسنده دوم
  • ۸۲ مقاله نویسنده سوم
  • ۵۶ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

Ali Soleymani
کد محقق: ۳۰۸۹ (Researcher-ID)
فاطمه ریاحی
کد محقق: ۱۶۳۸ (Researcher-ID)
هادی بهرامی
کد محقق: ۹۸۲۵ (Researcher-ID)
هادی زارع مرزونی
کد محقق: ۴۳۳۴ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.