CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۹۸
نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین پژوهشگاههای دولتی: ۴۲
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به منابع علمی سیویلیکا دسترسی دارند

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ بررسی تاثیرات pH و دانسیته بر رفتار رئولوژیک سیال حفاری پایه آبی حاوی بنتونیت و پلیمرهای طبیعی سمیه ابراهیمی ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران ۱۳۹۸
۲ مروری بر جداسازی مخلوط اتانول/استیک اسید از محیط آبی با استفاده از جاذب های کربن فعال و زئولیت پریچهر شهنوازی ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران ۱۳۹۸
۳ مروری بر پارامترهای موثر بر فرآیند تولید کک هادی کبرا پورعبداله ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران ۱۳۹۸
۴ ارزیابی رسوبات کک پیرولیزی و کاتالیستی در کوره های تولید الفین با روشهای احتراقی کبرا پورعبداله ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران ۱۳۹۸
۵ مقایسه روش های سنتز غشاهای لایه نازک کامپوزیتی کربن نیترید اصلاح شده با گروه عاملی سولفونیک اسید و بررسی عملکرد آنان در نمک زدایی اسمز معکوس سولماز سیدشهابی چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی ۱۳۹۸
۶ سنتز و بررسی مشخصات غشاهای لایه نازک کامپوزیتی کربن نیترید اصلاح شده با گروه عاملی هیدروکسیل به منظور بهبود عملکرد نمک زدایی اسمز معکوس سولماز سیدشهابی چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی ۱۳۹۸
۷ تولید و ارزیابی مکمل های ریزپوشانی شده روغن ماهی در شرایط برون تنی (آزمایشگاهی): ارزش تغذیه ای و مقاومت در برابر زیست هیدروژن دارشدن شکمبه ای در مقایسه با مکمل های کلسیمی محمد غفارزاده
۸ بررسی جذب سطحی یون فرمات روی صفحه 101 آناتاز سعید امینی
۹ بررسی تجربی تغییرات دیاگرام حد شکل دهی آلومینیوم 1050 در فرآیند نورد تجمعی کیومرث فرهادی چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران ۱۳۹۷
۱۰ ارزیابی و کاربرد هیدروسیکلون در جداسازی ذرات جامد سنگ از پساب صنعت سنگبری محمود حبیبیان چهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی ۱۳۹۷
۱۱ بررسی دو روش مختلف لایه سازی کربن نیترید گرافیتی وکامپوزیت آن بر حذف فتوکاتالیستی رنگ آلی رودآمین بی فرشاد یزدانی شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ۱۳۹۷
۱۲ جداسازی ذرات ریز ناشی از برش سنگ گرانیت در پساب صنعت سنگبری، توسط هیدروسیکلون محمود حبیبیان شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ۱۳۹۷
۱۳ بررسی اثر پارامترهای فشار و غلظت بر جداسازی مخمر در هیدروسیکلون های کوچک محمود حبیبیان شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ۱۳۹۷
۱۴ شبیه سازی عددی جهت بررسی هیدرودینامیک بلورساز (DTB) سید علی ابوطالبی شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ۱۳۹۷
۱۵ استخراج سرب و کادمیوم از نمونه های آبی محیط زیست به روش استخراج فاز جامد با استفاده از اصلاح سازی نانو ذرات مغناطیسی و اندازه گیری آنها به روش طیف سنجی جذباتمی شعله ای سید حمید احمدی سومین کنگره عناصر کمیاب ایران ۱۳۹۱
۱۶ اثر روی و مس به عنوان عناصر کمیاب و موثر در بدن انسان نادر شکوفی سومین کنگره عناصر کمیاب ایران ۱۳۹۱
۱۷ بررسی میزان شویش آلومینیوم از ظروف آلومینیومی در اثر تهیه غذاهای ایرانی طاهره اعظم اکرامی سومین کنگره عناصر کمیاب ایران ۱۳۹۱
۱۸ بررسی عملکرد موردی یک اتاق امن بتنی تقویت شده با نوارهای الیاف کربنی FRP در برابر بارهای انفجاری با استفاده از تحلیل های عددی کیومرث فرهادی دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت) ۱۳۹۶
۱۹ مروری بر جداسازی گاز هلیوم از گاز طبیعی به کمک غشا کبرا پورعبدالله چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ۱۳۹۶
۲۰ تولید کربن نیترید گرافیتی نانو ورقه ای به عنوان یک فوتوکاتالیزور کارا در نور مریی سیدعلیرضا میرصادقی چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ۱۳۹۶
۲۱ بررسی تاثیر آماده سازی و تیمار رزین تبادل یونی Purolite A520E برجذب نیترات حدیث زارعی چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ۱۳۹۶
۲۲ ایجاد لایه نانو کامپوزیت سطحی A1/A12O3 به روش اصطکاکی اختلاطی و بررسی تاثیر پارامترهای فرایند بر ریز ساختار و خواص مکانیکی لایه های کامپوزیتی کیومرث فرهادی اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع ۱۳۹۶
۲۳ اثر تعداد پاس های فرایند بر نحوه ی توزیع ذرات فاز دوم در لایه کامپوزیت سطحی تشکیل شده به روش اصطکاکی اختلاطی و بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت کیومرث فرهادی اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع ۱۳۹۶
۲۴ شبیه سازی CFD هیدرودینامیک جریان در میکروکانال سیکلونی نسیم شاه محمدی هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت ۱۳۹۶
۲۵ بررسی عملکرد اختلاط و انتقال جرم در میکروکانال سیکلونی نسیم شاه محمدی چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی ۱۳۹۶
۲۶ بررسی پارامترهای انفجاری موثر بر کارایی صفحات پرنده در تقابل با جت های سرعت بالا کیومرث فرهادی چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک ۱۳۹۵
۲۷ بررسی کارایی مزوپور MCM-41 با ساختار نانو حفره در حذف آلاینده فنل از آب کیومرث آقاپور
۲۸ مطالعه فرآیند تولید اکریلیک اسید از پروپیلن اعظم اکبری دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار ۱۳۹۵
۲۹ گوگردزدایی اکسایشی دیبنزوتیوفن با کاتالیست مایع یونی تثبیت شده روی پایه گاما- آلومینا حمید عظیم زاده دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار ۱۳۹۵
۳۰ بررسی اثر pH و میزان منعقدکننده در فرآیند انعقاد-لخته سازی با استفاده از آلومینیوم سولفات زهرا فراست چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۶

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاکنون ۱ ژورنال منتشر شده توسط پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

آمار سالانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تاکنون با ۴۶ پژوهشگر از ۲۷ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۷۳ مقاله نویسنده اول
  • ۶۶ مقاله نویسنده دوم
  • ۴۲ مقاله نویسنده سوم
  • ۱۴ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

نادر شکوفی
کد محقق: ۷۲۱۶ (Researcher-ID)
فاطمه معتقدی
کد محقق: ۳۳۱۴ (Researcher-ID)
حامد عباسی
کد محقق: ۷۸۴۶ (Researcher-ID)
رضا جعفری
کد محقق: ۵۸۰۱ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.