CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آمار تولید علم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

صفحه اول علم سنجی

نام مرکز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۳,۶۸۴
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: ۵۰
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاههای دولتی: ۳۳
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به منابع علمی سیویلیکا دسترسی دارند

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ بررسی آستانه مقاومت نسبی گیاهان مرتعی نسبت به شوری در شرایط آب و هوایی شمال ایران فاطمه خردادی اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی ۱۳۹۶
۲ اثر دو سطح پروتیین خوراک آغازین وشیرمصرفی برفراسنجه های خونی ورشد اسکلتی درگوساله های نرهلشتاین نسرین مهرداد اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶
۳ فلور بانک بذر خاک در مراتع ییلاقی بندپی بابل، استان مازندران کیوان خلیلی نرانی اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶
۴ بررسی عملکرد تولیدمثلی در یک گله گاوهلشتاین در استان مازندرا ن حسن حافظیان اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶
۵ بررسی فنوتیپی، مولکولی و بیماری زایی جدایه های Xanthomonas عامل لکه برگی پامچال امید شناور اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶
۶ شناسایی و تعیین جایگاه عامل لکه برگی باکتریایی پامچال در مازندران بر پایه ی توالی ژن gltA امید شناور اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶
۷ بهینه سازی کالوس زایی در دو گونه زوفا Hyssopus officinalis سیدکمال کاظمی تبار اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ۱۳۹۶
۸ بررسی اثر پوترسین بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی گیاه استویا Stevia rebaudiana B. در شرایط شوری وحید اکبرپور اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ۱۳۹۶
۹ بررسی خواص نوری پیش تیمار اولتراسونیک بر جوهرزدایی آنزیمی کاغذ روزنامه باطله سلیمان محمدیان اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ۱۳۹۶
۱۰ Genetic Structure Related to Antioxidant Traits and Sulforaphane Content of Broccoli Genotypes under Normal and Drought Stress Condition Sholeh Kiani اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ۱۳۹۶
۱۱ Mannitol Stress Changes The Antioxidant and Sulforaphane Contents of Broccoli Sprout in Different Varieties Sholeh Kiani اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ۱۳۹۶
۱۲ ارزیابی کاربرد پلیمر سوپرجاذب و ورمی کمپوست بر کارایی مصرف آب گندم رقم الوند سجاد عظیمی اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ۱۳۹۶
۱۳ بررسی اندازه ذرات وپایداری نانوکمپلکس های بیوپلیمری حاوی روغن ماهی و ویتامین E با استفاده از تکنیک کوآسرواسیون ترکیبی فاطمه میرزایی کلایی اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت ۱۳۹۶
۱۴ بهینه سازی و ریزپوشانی روغن ماهی و ویتامین E درماتریس پلیمری ژلاتین و صمغ عربی با استفاده از تکنیک کواسرواسیون ترکیبی فاطمه میرزایی کلایی اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت ۱۳۹۶
۱۵ ارزیابی نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده با اسید آسکوربیک در حذف سرب از محلول های آبی به روش سطح پاسخ محدثه سواسری
۱۶ تاثیر حامل های انرژی و برآورد افزایش قیمت آن در بخش های اقتصادی کشور فاطمه حیات غیبی
۱۷ مدل سازی تناسب زمین برای توسعه شهری با استفاده از روش هایتصمیم گیری چند شاخصه و GIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز زیارت استان گلستان مهتاب فروتن دانش
۱۸ ارزیابی شاخص NDSI در پایش خشکسالی به کمک تکنیک سنجش از دور(مطالعه موردی: استان اصفهان) مهتاب صفری شاد
۱۹ پیش بینی مقادیر دبی روزانه رودخانه تالار با استفاده از مدل یادگیری کندرو زهرا عبداللهی
۲۰ تاثیر سیستم های مختلف زهکشی زیرزمینی بر بهبود حرکت آب در خاک اراضی شالیزاری قاسم آقاجانی مازندرانی
۲۱ تاثیر نانو آهن صفرظرفیتی پایدار شده با اسید آسکوربیک بر توزیع شکل های مختلف کادمیومدر سه نوع خاک محدثه سواسری
۲۲ بررسی حساسیت پارامترهای موثر بر روندیابی هیدروگراف سیل با روش موج پخشی دیفیوژن با مدل هیدرولوژیکی توزیعی WetSpa در حوزه آبخیز زیارت گرگان نرگس جاویدان
۲۳ بررسی اثر کم آبیاری تنظیم شده و کمآبیاری ناقص ریشه بر پارامترهای فیزیولوژیکی وفتوسنتزی ذرت علوفه ای نادر نادری
۲۴ مطالعه خصوصیات هیدرولیکی جریان از رو و زیر دریچه نیم استوانه ای باچرخش 180 درجه ای حول محور مرکزی فروغ علی زاده صنمی
۲۵ مطالعه آزمایشگاهی سرریز کنگرهای مستطیلی مانی رضایی
۲۶ بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی و کانالپایین دست در شرایط قوس محوری طاهره عشرتی
۲۷ تاثیر کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر خصوصیات کمی و کیفی توت فرنگی علی شاه نظری
۲۸ تاثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد محصول برنج(مطالعه موردی: دشت تجن) مجید شیداییان
۲۹ تعیین مناسب ترین عمق آب آبیاری رقم سانته و کلون هایجدید سیب زمینی در شرایط کم آبیاری علی قدمی فیروزآبادی
۳۰ مطالعه آزمایشگاهی تاثیر موقعیت کارگذاری آستانه بر مقدار آبشستگی اطراف گروه پایه کج بافونداسیون سیده سمیرا سعادتی پاچه کناری

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تاکنون ۶ کنفرانس توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به صورت زیر است:

آمار سالانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری تاکنون با ۱,۵۸۲ پژوهشگر از ۱۶۸ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۲۳۳۴ مقاله نویسنده اول
  • ۲۷۴۶ مقاله نویسنده دوم
  • ۱۸۱۶ مقاله نویسنده سوم
  • ۸۲۸ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

علی قاسمی
کد محقق: ۴۴۶ (Researcher-ID)
محمدرضا عامریان
کد محقق: ۴۷۱۹ (Researcher-ID)
سید احمد هاشمی
کد محقق: ۵۶۰۸ (Researcher-ID)
احمد عابدی
کد محقق: ۲۷۵۸ (Researcher-ID)
میلاد سلطانی
کد محقق: ۳۱۱۱ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.