CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۵,۶۷۳
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: ۵۰
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاههای دولتی: ۳۳
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به منابع علمی سیویلیکا دسترسی دارند

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ بررسی عوامل موثر در ایجاد زمین لغزش های حوزه آبخیز اردل (استان چهارمحال بختیاری) با استفاده از روش رگرسیون لجستیک سیدپدرام نی نیوا
۲ تحلیل تعامل بخش کشاورزی و صنعت در تخصیص آب با رویکرد بازی های غیرهمکارانه مهسا نوری
۳ Supplementation of Sodium Selenite and Methionine on Concentration of Selenium in Egg and Serum, Antioxidant Enzymes Activity and Immune Response of Iranian Native Broiler Breeders Nasiri K
۴ شناسایی چالش ها و الزامات مدیریت بهینه آب در کشاورزی (مورد مطالعه: استان مازندران) فاطمه شفیعی
۵ ارتباط انسان با خدا از منظر زاویه طلایی 111 درجه محسن خالقی مقدم
۶ وراثت پذیری و هتروزیس برخی صفات مرتبط با ارزش غذایی و کیفیت فیزیکی دانه برنج نادعلی باقری
۷ اثر محلول پاشی تغذیه نیتروژن و اتفون بر گل انگیزی و برخی از خصوصیات فتوسنتزی خیار ویکتور شیما عسکری
۸ بررسی عملکرد، شاخص‎های رقابت و سودمندی اقتصادی الگوی کاشت مخلوط گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea Moench.) و کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط اقلیمی متفاوت استان مازندران همت الله پیردشتی
۹ بررسی تاثیر گوگرد و سیلیسیوم بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی سیر وحید اکبرپور
۱۰ تاثیرگذاری سامانه های مختلف تغذیه ای بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد(Sesamum indicum L.) در شرایط رقابت و عدم رقابت با علف های هرز فائزه زعفریان
۱۱ اثر شدت نور در پاسخ به تنش سرما بر صفات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) همت الله پیردشتی
۱۲ Assessment of Salinity Indices to Identify Mint Ecotypes using Intelligent and Regression Models Hematollah Pirdashti
۱۳ پاسخ مورفولوژیکی دو رگ سوسن رقم نشویل به کمپوست زباله شهری و کود زیستی مریم احمدی فیروزجایی هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۹
۱۴ بررسی اثر کمپوست زباله شهری و کود زیستی فسفر بارور2 بر برخی صفات بیوشیمیایی گل سوسن (Lilium sp.) مریم احمدی فیروزجایی هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۹
۱۵ بررسی کیفیت پروتئین های ذخیرهایی دانه در برخی از ارقام بومی و اصلاح شده برنج کاملیا کتالانی هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۹
۱۶ تاثیر چرا بر خصوصیات خاک و صفات عملکردی گونه های مرتعی زاغمرز بهشهر رضا تمرتاش هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۹
۱۷ اثر تیمار روغن گرمایی با روغن سویای اپوکسی بر مقاومت نوری چوب نوئل مصطفی سام دلیری هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۹
۱۸ بررسی بیان ژن CD74 در بافت اپیتلیال پستان در گاوهای هلشتاین سالم و گاوهای مبتلا به بیماری ورم پستان لیلا نبی نژاد هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۹
۱۹ بررسی بیان ژن FCER1g در بافت اپی تلیال پستان در گاوهای هلشتاین سالم و گاوهای مبتلا به بیماری ورم پستان لیلا نبی نژاد هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۹
۲۰ بررسی اثر لاکتوفرین بر بیان ژن اتوفاژی ULK1 در رده سلولی سرطان پستان MCF7 زهرا کرابی هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۹
۲۱ مطالعه اینسیلیکو ارتباط مسیر مولکولی ULK1 و پروتئین لاکتوفرین در ماکرواتوفاژی و القاء آن در سلول سرطانی زهرا کرابی هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۹
۲۲ ارزیابی زیستی کیفیت آب رودخانه هراز احمد عابدی هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۹
۲۳ بررسی ساختار بی مهرگان کفزی رودخانه هراز آمل در محدوده دریاچه امامزاده علی در فصول مختلف احمد عابدی هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۹
۲۴ عامل های موثر بر نیازهای آموزشی توت فرنگی کاران مازندران طاهر عزیزی خالخیلی
۲۵ محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- تاثیر مدیریت های مختلف آبیاری جویچه ای بر نحوه توزیع رطوبت در پروفیل خاک علی شاهنظری شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲۶ محور مقاله: تنش کمآبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- تاثیر مدیریت های مختلف آبیاری جویچه ای بر صرفه جویی و کارآیی مصرف آب ذرت دانه ای در اصفهان علی شاهنظری شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲۷ محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- جداسازی و شناسایی باکتری های تولیدکننده ایندول استیک اسید از اراضی جنگلی و کشاورزی شهرستان ساری اسماعیل بخشنده شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲۸ محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- بررسی اثر باکتری های حلکننده روی و پتاسیم بر صفات رویشی برنج (رقم طارم هاشمی) فضه قلی تبارفرامرزی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲۹ محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر تنش شوری بر غلظت عناصر در خاک و اندام هوایی گیاه سورگوم مهدی قاجارسپانلو شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۳۰ محور مقاله: فیزیک خاک و رشدگیاه- تعیین حد آستانه و بهترین مدل جذب آب توسط ریشه در مرحله گلدهی گیاه سورگوم مهدی قاجارسپانلو شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تاکنون ۵ ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

آمار سالانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری تاکنون با ۲,۴۹۹ پژوهشگر از ۲۰۸ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۳۷۷۲ مقاله نویسنده اول
  • ۴۳۰۳ مقاله نویسنده دوم
  • ۲۹۶۱ مقاله نویسنده سوم
  • ۱۲۹۴ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

محمد زمانی
کد محقق: ۶۴۸۹ (Researcher-ID)
سیدرضا موسوی
کد محقق: ۱۷۱۰ (Researcher-ID)
حامد احمدی
کد محقق: ۶۰۰۴ (Researcher-ID)
محمدرضا قانع
کد محقق: ۶۴۲۲ (Researcher-ID)
محمد هاشمی
کد محقق: ۸۷۵۲ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.