CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم دانشگاه جهرم

صفحه اول علم سنجی

نام مرکز: دانشگاه جهرم
تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۱۹۸
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاههای دولتی: ۱۰۹
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه جهرم

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی دانشگاه جهرم را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از دانشگاه جهرم

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ شناسایی و تحلیل عوامل موثر در انتخاب بازی های رایانه ای در مقایسه با فعالیت های بدنی دربین دانشجویان محمد صادق افروزه
۲ شناسایی و تحلیل ابعاد خشونت علیه کودکان در حوزه ورزش (رهیافت مبتنی بر تئوری داده بنیاد) محمد صادق افروزه
۳ بررسی بازنمود واژه های زنانه در دو منظومه ویس و رامین و خسرو و شیرین ازمنظر زبان و جنسیت رها زارعی فرد
۴ بررسی کاربرد اسید جاسمونیک و اسید آبسایزیک بر متابولیسم گیاه توت فرنگی در شرایط تنش شوری سلما جمالیان
۵ برآورد تبخیر-تعرق واقعی، بازده مصرف آب و راندمان آبیاری مزارع گندم دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز با استفاده از سنجش از دور مهدی مهبد هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره ۱۳۹۸
۶ یک روش ترکیبی جدید برای نهان نگاری در تصویر با استفاده از بلوک بندی نقشه های بیتی صالح وزیرزاده نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند ۱۳۹۸
۷ جداسازی و مطالعه پیشبر ژن اوژنول -Oمتیل ترانسفراز (EOMTs) گیاه ریحان فاطمه خاکدان
۸ شبیه سازی پلهای قوسی شکل همراه با آنالیز نیرویی و آزمایش واقعی حامد پرهیزگار ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ۱۳۹۸
۹ بررسی اثر سبک رهبری مدیران بر نیازهای انگیزشی و اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهر شیراز حمیدرضا صفری سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت ۱۳۹۸
۱۰ رابطه سلامت معنوی با پرخاشگری در دانشجویان ورزشکار شهر جهرم حمیدرضا صفری جعفرلو سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت ۱۳۹۸
۱۱ بررسی ساختار تراژدی ارسطویی در داستان رستم و سهراب نسرین قاسمی هشتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی ۱۳۹۸
۱۲ طراحی مدل سواد اطلاعاتی دانشجویان مدیریت ورزشی دانشگاه های ایران محمد صادق افروزه
۱۳ تاثیر حلال های مختلف بر استخراج ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب عسکر غنی اولین همایش ملی عناب ۱۳۹۸
۱۴ بررسی ویژگی های مورفولوژیکی و ارزش غذایی میوه برخی از جمعیت های عناب (Zizyphus jujuba Mill.) عسکر غنی اولین همایش ملی عناب ۱۳۹۸
۱۵ تاثیر حلال های مختلف بر استخراج متابولیت های میوه عناب و بررسی تنوع بیوشیمیایی و مورفولوژیکی تعدادی از جمعیت های عناب در استان خراسان و مقایسه آنها با عناب بلاروس عسکر غنی اولین همایش ملی عناب ۱۳۹۸
۱۶ ارزیابی مدل مایک 21 در تخمین آبشستگی اطراف تکیه گاه پل مسیح ذوالقدر دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران ۱۳۹۸
۱۷ بررسی و تجزیه وتحلیل پایداری ولتاژ در شبکه انتقال با در نظر گرفتن انواع مدلهای بار الکتریکی محمدحسن همت پور پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار ۱۳۹۸
۱۸ تاثیر هموار کردن داده های هواشناسی بر عملکرد مدل های برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع -در گلخانه محمدرفیع رفیعی پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۸
۱۹ کاربرد روشWUCOLSدر برآورد تبخیر تعرق گیاهان فضای سبز: مطالعه موردی سایت تفریحی اقامتی شیرینو محمدرفیع رفیعی پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۸
۲۰ استفاده از ضریب انتقال در بررسی تاثیر پارامترهای مختلف هواشناسی بر مقادیر تبخیر-تعرق گیاه مرجع به دست آمده از دو معادله فائو پنمن مانتیث فائو و تشعشع 24 فائو محمدرفیع رفیعی پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۸
۲۱ تخمین زمان خنک شدن پوست تحت سوختگی تا رسیدن به دمای تعادل مجتبی کشاورزی بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران ۱۳۹۸
۲۲ ارزیابی برخی از کنارهای ایران بر اساس ویژگی های رویشی درخت و میوه عبدالکریم زارعی یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۲۳ غربالگری توالی های ثبت شده از نواحی بیان شونده ژنوم پرتقال برای تشخیص نشانگرهای مبتنی بر میکروساتلایت عبدالکریم زارعی یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۲۴ بررسی کارآیی پیش تیمار آب گرم بر قابلیت انبارمانی میوه انار در دمای سرد با استفاده ازشاخصهای وقوع آسیب اکسیداتیو و تغییر در ویژگی های فیزیکوشیمیایی پدرام عصار یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۲۵ اثرات گرمادهی متناوب بر تغییرات میزان پلی آمین های پوست میوه انار رقم رباب نیریز نگهداری شده در انبار سرد پدرام عصار یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۲۶ بررسی کارآیی پیش تیمار آب گرم بر قابلیت انبارمانی میوه انار در دمای سرد با استفاده از شاخصهای وقوع آسیب اکسیداتیو و تغییر در ویژگی های فیزیکوشیمیایی پدرام عصار یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۲۷ مطالعه آسیب های اکسایشی سیستم فتوسنتزی چهار پایه دانهالی مرکبات در پاسخ به تنش خشکی و پس از آبیاری مجدد لیلا تقی پور یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۲۸ تغییرات محتوای کلروفیل و ویژگیهای مربوط به رنگ پوست میوه دو واریته اترج طی فرآیند رسیدن میوه عسکر غنی یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۲۹ تاثیر مرحله بلوغ میوه بر درصد، عملکرد و فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس میوه اترج صغیر عسکر غنی یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۳۰ تاثیر اسید فنیل فتالامیک و تغذیه بر عملکرد کمی و کیفی انگور رقم بیدانه سفید عبدالکریم زارعی یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸

آمار سالانه دانشگاه جهرم

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران دانشگاه جهرم تاکنون با ۱۳۶ پژوهشگر از ۴۷ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران دانشگاه جهرم در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۲۲ مقاله نویسنده اول
  • ۸۱ مقاله نویسنده دوم
  • ۵۰ مقاله نویسنده سوم
  • ۱۵ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از دانشگاه جهرم در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

عبدالصالح زر
کد محقق: ۹۱۳۱ (Researcher-ID)
حسین غلامی
کد محقق: ۶۰۵۲ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.