CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۱۵۸
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاههای دولتی: ۱۱۴
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ بررسی دانش و مهارت روانشناختی، پزشکان و پرستاران درعملکرد بالینی با بیمار اکرم همتی پور دومین کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی ۱۳۹۸
۲ بررسی میزان آگاهی دانشجویان رشته اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی شوشتر از حقوق بیمار در سال 1397 رضا نوری دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور ۱۳۹۸
۳ بررسی ارتباط استرس شغلی با کار تیمی و صلاحیت بالینی در کارکنان شاغل در اتاق عمل بیمارستان خاتم الانبیاء شوشتر سال 1397 رضا نوری دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور ۱۳۹۸
۴ بررسی شیوع و عوامل خطر مربوط به اختلالات اسکلتی عضلانی درکارکنان اتاق عمل بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان شوشتر در سال 1397 محمد رسولی بدرانی دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور ۱۳۹۸
۵ بررسی دیدگاه تکنسین های اتاق عمل بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان شوشتر در زمینه ایمنی و میزان رعایت آنها در سال 1397 محمد رسولی بدرانی دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور ۱۳۹۸
۶ بررسی میزان شیوع واریس پا و برخی عوامل خطر مرتبط با آن در پرسنل اتاق عمل محمد رسولی بدرانی دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور ۱۳۹۸
۷ بررسی ایمنی نسبت به ویروس هپاتیت Bدر پرسنل اتاق عمل بیمارستان نمازی شیراز سال 1398 دنیا حافظی نیا دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور ۱۳۹۸
۸ بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روان کارکنان اتاق عمل بیمارستان نمازی شیراز در سال 1398 دنیا حافظی نیا دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور ۱۳۹۸
۹ بررسی استرس، اضطراب و افسردگی در دانشجویان کارشناسی اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی شوشتر در سال 1397 دنیا حافظی نیا دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور ۱۳۹۸
۱۰ استفاده از هیپنوتیزم در عمل جراحی کورتاژ بدون استفاده از بیهوشی دنیا حافظی نیا دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور ۱۳۹۸
۱۱ بررسی معایب و مزایای تله سرجری و کاربرد آن در دنیای پیشرفته دنیا حافظی نیا دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور ۱۳۹۸
۱۲ بررسی میزان آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز و برنده در کارکنان اتاق عمل بیمارستان نمازی شیراز سال 1398 دنیا حافظی نیا دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور ۱۳۹۸
۱۳ عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی شوشتر در سال 1398 دنیا حافظی نیا دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور ۱۳۹۸
۱۴ بررسی رابطه بین نگرش به تغذیه با میزان توده بدنی پرسنل اتاق عمل بیمارستان نمازی شیراز در سال 1398 دنیا حافظی نیا دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور ۱۳۹۸
۱۵ بررسی ارتباط بین فشار خون بالا با نمایه توده بدنی و برخی عادات غذایی در کارکنان اتاق عمل 25 تا 50 ساله بیمارستان نمازی شیراز در سال 1398 دنیا حافظی نیا دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور ۱۳۹۸
۱۶ بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرسنل اتاق عمل بیمارستان نمازی شیراز در سال 1398 دنیا حافظی نیا دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور ۱۳۹۸
۱۷ بررسی رابطه بین سلامت معنوی و خودکارآمدی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان نمازی شیراز در سال 1398 دنیا حافظی نیا دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور ۱۳۹۸
۱۸ تعیین میزان بارداری پرخطر و برخی عوامل مرتبط برآن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز در سال 1397 زهرا خلوتی دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۸
۱۹ بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و افسردگی در کارکنان اتاق عمل بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان شوشتر درسال 1397 محمد رضایی دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۸
۲۰ بررسی ارتباط هوش هیجانی با عوامل دموگرافیک در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شوشتر در سال 1397 محمد رسولی بدرانی دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۸
۲۱ بررسی میزان رعایت اصول حفاظت پرتویی در مراکز توموگرافی کامپیوتری منتخب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نیمه اول سال 1397 محمد مهناءزاده دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۸
۲۲ بررسی اثر مکمل یاری با کلسیم در طول بارداری برای پیشگیری از اختلالات فشار خونی، بارداری زودرس و مشکلات مربوط به آن مریم ملکیان دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۸
۲۳ بررسی رابطه فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بیمارستان نمازی شیراز در سال 1397 زهرا خلوتی دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۸
۲۴ بررسی ارتباط بین فشار خون بالا با نمایه توده ی بدنی و برخی عادات غذایی در مراجعه کنندگان 20 تا 60 ساله بیمارستان نمازی شیراز در سال 1397 زهرا خلوتی دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۸
۲۵ بررسی مقایسه ای غلظت سرم روی، کلسیم و منیزیم در زنان مبتلا به فشارخون ناشی از بارداری و زنان باردار سالم مریم ملکیان دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۸
۲۶ بررسی وضعیت رعایت اصول بهداشت محیطی ساختمان های مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان شوشتر در سال 139 محمد رسولی بدرانی دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۸
۲۷ بررسی رابطه ی بین فعالیت بدنی و سرطان سینه و یائسگی رضا ابوعلی دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۸
۲۸ بررسی اثر هم افزایی عصاره آلویه ورا و تمرینات هوازی بر وزن و حجم تومور، سطوح فاکتور التهابی اینترلوکین 6 (IL-6) و فاکتور رشد آندوتلیال عروقی VEGF در موش های مبتلا به سرطان پستان شیرین امینی
۲۹ ارتباط بین تاب آوری و حمایت اجتماعی ادراک شده با امید بیماران همودیالیزی: یک مطالعه مقطعی محمد رسولی بدرانی بیستمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور ۱۳۹۸
۳۰ بررسی ارتباط استرس شغلی با کار تیمی و صلاحیت بالینی در پرستاران شاغل در بیمارستان خاتم الانبیاء شوشتر سال 1397 محمد رسولی بدرانی بیستمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور ۱۳۹۸

کنفرانسهای برگزار شده دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

تاکنون ۱ کنفرانس توسط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر به صورت زیر است:

آمار سالانه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر تاکنون با ۲۲ پژوهشگر از ۸ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۴۸ مقاله نویسنده اول
  • ۱۴۱ مقاله نویسنده دوم
  • ۱۱۸ مقاله نویسنده سوم
  • ۶۱ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

محمد رضایی
کد محقق: ۳۸۸۸ (Researcher-ID)
فاطمه کریمی
کد محقق: ۵۲۷۸ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.