CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۲,۷۸۸
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: ۱۰۰
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاههای دولتی: ۵۰
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به منابع علمی سیویلیکا دسترسی دارند

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ محور مقاله: گرد و غبار، مسائل زیست محیطی و مهار آن- بررسی کارایی مطلق تله های رسوب گیر ریزگرد مخروطی جدید مائده ضیاغم شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲ محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- اثرات تغییر کاربری اراضی شور و سدیمی بر خصوصیات کمی و کیفی برخی از اراضی استان خوزستان زهره خدادادی خمسلوئی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۳ محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- تاثیر آبیاری با زه آب نیشکر بر تغییرات شوری و املاح خاک علی مختاران شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۴ محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- اولویت بندی خطر فرسایش خاک در حوضه آبخیز رود زرد با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس صغری باقری شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۵ محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- بررسی اشکال مختلف آهن به عنوان شاخصی از تکامل خاک در برخی از اراضی استان خوزستان سیروس جعفری شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۶ محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- جداسازی و شناسایی باکتری های تولیدکننده ایندول استیک اسید از اراضی جنگلی و کشاورزی شهرستان ساری مجتبی زراعت پیشه شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۷ محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- محاسبه شاخص آلودگی ژئوشیمیایی مولر و فاکتور غنی شدگی دررسوبات تالاب هورالعظیم هاجر عبیاث شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۸ محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- تعیین بهترین متغیرهای پیش بینی کننده برای نقشه برداری رقومی کربن آلی خاک مجتبی زراعت پیشه شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۹ محور مقاله: مدیریت پسماند برای کاهش خطرات زیست محیطی- اثر ضایعات پوسته تخم مرغ بر شوری، پ هاش و درصد آهک خاک رخ عالی پور شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۰ محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- بررسی رابطه بین تراکم زهکشی و شدت فرسایش ویژه خاک در حوضه آبخیز (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رود زرد، استان خوزستان) ابوذر دستی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۱ محور مقاله: خاک، فرهنگ، هنر و ترویج جایگاه آن- بررسی جایگاه خاک از دیدگاه دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس کرج آذین نوروزی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۲ محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- ترکیب شیمیایی زه آب های اراضی تحت کشت نیشکر و ارتباط آن با تحولات کانی های رسی آن سیروس جعفری شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۳ محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- ارزیابی مدل UPFLOW در شبیه سازی خیزمویینگی در کشت و صنعت نیشکر سعید اجرامی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۴ ارزیابی تخریب اراضی در کانون ریزگرد جنوب شرق اهواز با استفاده از روش مدالوس نرگس پورنظری شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۵ بررسی تاثیر تنش کم آبی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) حمیدرضا باقری
۱۶ اثر تنش خشکی و الیسیتورکیتوزان بر رنگیزه های فتوسنتزی، پرولین، قندهای محلول و میزان پراکسیداسیون لیپیدی غشا در گیاه آویشن دنایی (Thymus deanensis Celak.) در شرایط آب وهوایی شهرکرد زهره امامی بیستگانی
۱۷ اثر دوره های رشد و نمو بر عملکرد دانه گندم نان بهاره در شرایط تنش گرمای آخر فصل اهواز علی مشتطی
۱۸ کمی سازی پاسخ بازدارندگی گرمایی جوانه زنی بذر در ارقام مختلف کلزا ابوالفضل درخشان
۱۹ بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات فیزیکی دانه ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L.) هوازی در منطقه خوزستان عطا اله سیادت
۲۰ تاثیر شوری و کادمیوم بر برخی مولفه های رشد و جذب عناصر ریزمغذی توسط گیاه گشنیز (.Coriandrum sativum L) الهام نورعلی
۲۱ تاثیر تنش رطوبتی انتهای فصل و محلول پاشی هیومیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی، تولید و اسانس سه بوم گونه رازیانه (.Foeniculum vulgare L) سمانه کیانی
۲۲ ارزیابی ژنوتیپ های گلرنگ بهاره با استفاده از شاخص های تحمل و حساسیت به تنش گرمای آخر فصل هنا عبوده
۲۳ تاثیر محلول پاشی برگی سیلیسیم دی اکسید نانو و غیر نانو بر عملکرد و توزیع مجدد ماده خشک گندم در شرایط تنش خشکی عمران پارساپور
۲۴ اثر کود دامی و زئولیت بر عملکرد گندم نان تحت شرایط تنش کم آبی علی مشتطی
۲۵ ارزیابی مزرعه ای تنش کوتاه مدت گرما در قبل و بعد از گل دهی بر کربوهیدرات های محلول گندم نان بهاره (.Triticum aestivum L) در شرایط آب وهوایی اهواز علیرضا برجیان بروجنی
۲۶ ارزیابی مزرعه ای تنش کوتاه مدت گرما در قبل و بعد از گل دهی بر خصوصیات فیزیولوژیک گندم نان بهاره (.Triticum aestivum L) در شرایط آب و هوایی اهواز سید عطاالله سیادت
۲۷ تاثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد و جذب عناصر غذایی گل گاوزبان اروپایی (.Borago officinalis L) در شرایط قطع آبیاری حدیث حسنوند
۲۸ اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر برخی صفات فیزیولوژیک و زراعی گندم نان (.Triticum aestivum L) تحت شرایط آبیاری کامل و تنش خشکی انتهایی احمد پورجمشید
۲۹ طراحی و توسعه سامانه بینایی ماشین به منظور تعیین خودکار عیوب ظاهری سیب سولماز جنتی
۳۰ بررسی روند تغییرات ویژگی های رنگی و بافتی گوشت ماهی کپور با کمک پردازش تصویر فاطمه کاظمی کرجی

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

تاکنون ۱ ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

آمار سالانه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تاکنون با ۹۹۳ پژوهشگر از ۱۱۴ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۸۸۱ مقاله نویسنده اول
  • ۱۹۱۲ مقاله نویسنده دوم
  • ۱۲۸۰ مقاله نویسنده سوم
  • ۶۳۹ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

زهرا کریمی
کد محقق: ۶۹۶۳ (Researcher-ID)
علی جعفری
کد محقق: ۱۱۹۳ (Researcher-ID)
رضا محمدی
کد محقق: ۱۰۶۴۰ (Researcher-ID)
سعید جعفری
کد محقق: ۱۶۱۷ (Researcher-ID)
مهدی رحیمی
کد محقق: ۲۹۷۹ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.