CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آمار تولید علم دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

صفحه اول علم سنجی

نام مرکز: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۲,۰۸۵
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: ۹۲
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاههای دولتی: ۴۶
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به منابع علمی سیویلیکا دسترسی دارند

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ استفاده از آب مجازی به عنوان ابزاری برای مدیریت خشکسالی امیر ناصرین همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت ۱۳۹۴
۲ معرفی معیارهای کیفی پساب شهری مورد استفادهدر احیای سفره های آب زیر زمینی سعید جلیلی همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت ۱۳۹۴
۳ افزایش بازده کاربرد مزارع آبیاری موجود با استفاده از مدل های آبیاری سطحی سعید جلیلی همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت ۱۳۹۴
۴ اثر نوع بستر کاشت بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه دانهال های نارنج مختار حیدری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۵ اثرات فاکتورهای خاکسازی بر تکامل رسوبات آبرفتی رودخانه های مهم استان خوزستان آرزو ذاکرمشفق پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۶ اثر کاربرد خرده شیشه بر خواص مکانیکی خاک اطراف کانال های آبیاری به منظور کنترل جوندگان بیژن خلیلی مقدم پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۷ مطالعه صفات مورفولوژیک گیاه گوار (.Cyamopsis tetragonoloba L) تحت تاثیر تراکم بوته و کاربرد هیومیک اسید فرناز احمدی نورالدین وند پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۸ تغییرات برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی مناطق تثبیت شده متاثر از عنصر شیب سمیه حسانی زاده پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۹ اثرات بسترهای کاشت بر رشد گیاه نعناع فلفلی (Mentha × piperita) مختار حیدری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۱۰ بهبود کارایی مصرف آب با استفاده از توابع تولید در زراعت گندم خوزستان محی الدین گوشه پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۱۱ اثر زیولیت و ورمی کمپوست بر عملکرد گل و برخی از صفات مورفولوژیک گیاه دارویی همیشه بهار (.calendula officinalis L) محبوبه عبدالهی نوروزی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۱۲ بررسی تاثیر کاربرد زه آب های کشاورزی بررشد وعملکرد گندم و خصوصیات خاک درمنطقه شاوورخوزستان سیدمحمدهادی موسوی فضل پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۱۳ پهنه بندی شوری خاک اهواز به روش زمین آماری محمدرضا انصاری فر پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۱۴ اثر میزان بقایا، سرعت پیشروی و روش های خاک ورزی بر منحنی مشخصه رطوبتی در خاک های شمال خوزستان آمنه شجاعی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۱۵ بررسی امکان بهبود هدایت هیدرولیکی و نسبت جذب سدیم خاک با استفاده از مواد آلی سنتزی و طبیعی (مطالعه موردی: دشت عتابیه، خوزستان) علیرضا جعفرنژادی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۱۶ مقایسه تغییرات کانی شناسی خاک مزارع نیشکر خوزستان با زمین های بکر مجاور آن سارا پورکیهان پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۱۷ بررسی مدیریت یافته های تحقیقات در شرایط زارعین در افزایش عملکرد گندم در خوزستان ابراهیم جواهری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۱۸ تاثیر بیوچار و ورمی کمپوست بر غلظت برخی عناصر کم مصرف در گیاه کلزا تحت تنش شوری الهام قدم خیر پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۱۹ بررسی عوامل موثر در کاهش کارآیی مصرف کود در شرایط زارعین در کشت گندم آبی در خوزستان ابراهیم جواهری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲۰ اثر قارچ مایکوریزا و کود بور بر برداشت نیتروژن و فسفر گیاه گوار (.Cyamopsis tetragonoloba L) زهره جاویدان پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲۱ بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر عملکرد ذرت دانه ای و کاهش مصرف کود پتاسیمی در ایستگاه تحقیقاتی شاوور ابراهیم جواهری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲۲ بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر برخی خصوصیات کیفی دانه ذرت رقم 704 ابراهیم جواهری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲۳ اثر کود نیتروژن و گوگرد بر بعضی صفات مرفوفیزیولوژیکی تریتیکاله در منطقه اهواز نرگس شکوهی فر پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲۴ آزمون خاک رویکردی مناسب برای پایداری خاک و تولید علیرضا جعفرنژادی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲۵ برآورد میزان فرسایش خاک و بار رسوب با استفاده از مدل MPSIAC و سامانه اطلاعات جغرافیایی در حوضه آبخیز رودزرد، خوزستان ابوذر دستی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲۶ اولویت بندی زیرحوضه ها با استفاده از پارامترهای مورفومتری به منظوراقدامات حفاظت خاک (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودزرد، استان خوزستان) ابوذر دستی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲۷ اثر بخشی کود مخصوص برنج (گیاه) بر افزایش و پایداری تولید برنج در شرایط خوزستان (مدیریت فرمولی کود بجای تک عنصری) علیرضا جعفرنژاد پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲۸ امنیت غذایی و تاثیر آن بر توسعه پایدار مناطق روستایی علی صالح نژاد اولین همایش ملی یافته های نوین در پژوهشهای کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۴
۲۹ اثر تلقیح قارچ میکوریز آربسکولار بر برخی شاخص های رشد گیاه ارزن مرتعی Panicum antidotale حمید هویزه اولین همایش ملی یافته های نوین در پژوهشهای کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۴
۳۰ مدل سازی جریان در سرریز لبه تیز مورب با استفاده از نرم افزار simFlow جواد ظهیری شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۹۶

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

تاکنون ۴ کنفرانس توسط دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به صورت زیر است:

آمار سالانه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تاکنون با ۸۲۶ پژوهشگر از ۹۹ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۳۵۸ مقاله نویسنده اول
  • ۱۵۰۳ مقاله نویسنده دوم
  • ۹۸۴ مقاله نویسنده سوم
  • ۴۵۰ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین اخبار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

زینب نوروزی
کد محقق: ۲۲۳۹ (Researcher-ID)
مهدی بیات
کد محقق: ۱۱۸۰ (Researcher-ID)
مریم کرمی
کد محقق: ۲۸۸۴ (Researcher-ID)
یوسف رضایی
کد محقق: ۶۷۰۱ (Researcher-ID)
علی کیهانی
کد محقق: ۷۶۵ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.