CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۲,۴۲۲
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: ۱۰۷
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاههای دولتی: ۵۱
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به منابع علمی سیویلیکا دسترسی دارند

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ بررسی تاثیر Bagging بر دقت پیش بینی مدل های پیش بینی مضیقه مالی شرکت ها به تفکیک صنایع و مقایسه توانمندی آن با مدل های درخت تصمیم و بیز علیرضا محمدی ندوشن
۲ بررسی عملکرد روش برنامه نویسی بیان ژن در طراحی آرایش قطره چکان های سیستم های آبیاری قطره ای در مقایسه با معادلات تجربی حسین ریاحی
۳ ارزیابی سالیانه مولفه های اقلیمی حوضه آبخیز کشف رود در دوره های آتی با استفاده از گزارش پنجم هیات بین الدول تغییر اقلیم علی اصغر بسالت پور
۴ تحلیل روند بارش سالانه در ایستگاه های سینوپتیک کشور مجید دهقانی پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۸
۵ اثرات برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی در دشت رفسنجان انار مجید دهقانی پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۸
۶ تاثیر پیش تیمار اسید استیک درایجاد مقاومت به تنش شوری در کشت هیدروپونیک گیاه بادرنجبویهMelissa officinalis L فاطمه مرادی اندوهجردی پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۸
۷ تاثیر پیش تیمار اسید استیک بر ایجاد مقاومت به تنش خشکی در کشت هیدروپونیک گیاه بادرنجبویهMelissa officinalis L فاطمه مرادی اندوهجردی پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۸
۸ وضعیت سفره آبرفتی رفسنجان از نظر آبدهی سیدمصطفی مرتضوی پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۸
۹ مدلسازی عددی جریان امواج ناگهانی با استفاده از مدل هیدرودینامیک ذرات هموارشده تراکم ناپذیرISPH رسول معمارزاده پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۸
۱۰ استفاده از مدل سری زمانی غیرخطی آستانه LSTAR در مدل سازی تبخیر از تشت فرشاد فتحیان پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۸
۱۱ مدل سازی ارتباط بین شاخص های نوسانات اقلیمی و تبخیر از تشت با استفاده ازمدلGARCHچندمتغیره فرشاد فتحیان پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۸
۱۲ ارزیابی مدلهای ضریب تبخیر تشت برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع در یک اقلیم بیابانی فاطمه سروش پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۸
۱۳ بررسی تغییرات مکانی تبخیر از تشت با استفاده از مدل رقومی ارتفاع در سرتاسر ایران فرشاد فتحیان پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۸
۱۴ مقایسه تغذیه رز بریدنی (Rosa hybryda L. cv. Grain Bdprex) با کود آمونیوم به روش کلتان و نیترات در کشت خاکی واحد باقری
۱۵ پارامتر های فیزیولوژیک گیاه کنجد تحت تاثیر تنش شوری و افزایش غلظت دی اکسید کربن اصغر رحیمی
۱۶ پیش بینی تغییرات احتمالی کاربری اراضی دشت جوپار با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مدل CA-Markov فریده سادات ابراهیمی
۱۷ جذب زیستی کادمیم از محلول های آبی توسط پوست میگو محسن حمیدپور
۱۸ ارزیابی تراس های مسیر کنونی رودخانه زاینده رود با استفاده از شاخص تکامل خاک رخ هاردن (PDI) شقایق هوائی
۱۹ تحلیل حساسیت فاصله اولیه بین ذرات در روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده در شبیه سازی امواج ناشی از شکست سد رسول معمارزاده
۲۰ ارزیابی شاخص S با استفاده از سه مدل منحنی مشخصه رطوبتی خاک در پنج کاربری مختلف در جنوب کرمان فهیمه امیری میجان
۲۱ مدلی ساده برای شبیه سازی رشد، نمو و عملکرد گیاه باقلا در استان گلستان واحد باقری
۲۲ برآورد پارامترهای گیاهی مدل QUEFTS برای بهینه سازی تغذیه NPK در گندم بنیامین ترابی
۲۳ ارزیابی ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در ارقام مختلف گلرنگ تحت سطوح مختلف کود نیتروژن افسانه معصومی پور
۲۴ تاثیر کاربرد خاکی هیومیک اسید و محلول پاشی برگی بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن گلرنگ ((Carthamus tinctorius L. آزاده خرم قهفرخی
۲۵ اثر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و عملکرد ارزن پروسو (Panicum miliaceum) در شرایط شور منصور سالکی
۲۶ تعیین شکل های شیمیایی مس و ارتباط آن ها با پاسخ های نهال‎های پسته و ویژگی های خاک در برخی خاک‎های آهکی رفسنجان احمد تاج آبادی پور
۲۷ ارزیابی مقاومت فشاری بتن پودری واکنش پذیر (RPC) با نسبت های مختلف اختلاط علی اکبر امیری یازدهمین کنفرانس ملی بتن ۱۳۹۸
۲۸ بررسی مقاومت برشی و مدول گسیختگی بتن مسلح شده با الیاف پلی الفین در دماهای مختلف مسلم یوسفوند یازدهمین کنفرانس ملی بتن ۱۳۹۸
۲۹ بررسی رابطه بین ریسک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب در حال توسعه (رهیافت داده های پانلی پویا) زهرا محمودی
۳۰ اثر شوک های نفتی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ (1988:2-2014:4) وحید فرزام

آمار سالانه دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان تاکنون با ۱,۲۱۲ پژوهشگر از ۱۵۸ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۷۳۸ مقاله نویسنده اول
  • ۱۴۸۱ مقاله نویسنده دوم
  • ۹۰۷ مقاله نویسنده سوم
  • ۳۶۳ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

محمد فولادی
کد محقق: ۷۱۹۰ (Researcher-ID)
Fahimeh Yazdanpanah
کد محقق: ۶۹۱۵ (Researcher-ID)
Neda Akbari
کد محقق: ۱۳۴۵ (Researcher-ID)
Hossein Mehrabi
کد محقق: ۸۵۲۲ (Researcher-ID)
Zahra Rezaei
کد محقق: ۲۷۷۶ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.