CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱ دانشگاه تهران دانشگاه دولتی ۳۲۸۵۰ ۲۱۰۶۱ ۵۲
۲ دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا) پیام نور ۲۵۷۲۴ ۱۷۹۴۴ ۵۲
۳ دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه دولتی ۱۶۵۷۱ ۱۰۹۴۴ ۵۲
۴ دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه دولتی ۱۴۷۳۶ ۱۰۰۰۱ ۴۲
۵ دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه دولتی ۱۴۵۵۲ ۱۰۵۲۲ ۴۱
۶ دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه دولتی ۱۴۱۸۱ ۹۵۲۳ ۴۳
۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد ۱۱۵۸۱ ۷۳۳۴ ۸۲
۸ دانشگاه تبریز دانشگاه دولتی ۱۰۵۳۱ ۶۷۴۴ ۵۰
۹ دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه دولتی ۱۰۳۸۷ ۶۹۰۷ ۳۹
۱۰ دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه دولتی ۹۹۸۷ ۶۴۸۶ ۴۰
۱۱ دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه دولتی ۹۹۵۹ ۶۷۵۰ ۴۰
۱۲ دانشگاه شیراز دانشگاه دولتی ۹۷۵۲ ۶۵۷۸ ۳۸
۱۳ دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه دولتی ۹۰۴۹ ۵۶۳۴ ۵۷
۱۴ دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه دولتی ۸۲۷۱ ۴۸۱۳ ۴۹
۱۵ دانشگاه اصفهان دانشگاه دولتی ۸۰۱۴ ۵۳۰۲ ۴۸
۱۶ دانشگاه گیلان دانشگاه دولتی ۶۹۳۳ ۴۸۱۶ ۴۵
۱۷ دانشگاه یزد دانشگاه دولتی ۶۶۷۲ ۴۷۵۴ ۴۳
۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشگاه آزاد ۶۵۶۲ ۵۰۴۰ ۵۵
۱۹ دانشگاه ارومیه دانشگاه دولتی ۶۳۱۱ ۴۳۰۵ ۴۳
۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشگاه آزاد ۶۲۷۰ ۴۴۰۵ ۵۶
۲۱ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه دولتی ۵۷۳۱ ۳۸۲۲ ۴۴
۲۲ دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه دولتی ۵۵۷۷ ۴۰۱۴ ۴۱
۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد ۵۴۶۱ ۳۴۷۲ ۶۳
۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشگاه آزاد ۵۳۳۸ ۳۹۲۴ ۵۶
۲۵ دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه دولتی ۵۳۲۴ ۳۸۳۰ ۴۴
۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشگاه آزاد ۵۱۸۶ ۳۶۲۰ ۴۶
۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد ۵۱۵۹ ۳۸۲۰ ۵۶
۲۸ دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه دولتی ۴۷۹۳ ۳۰۸۴ ۵۴
۲۹ دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه دولتی ۴۷۷۹ ۳۳۲۲ ۴۶
۳۰ دانشگاه زنجان دانشگاه دولتی ۴۷۷۰ ۳۴۱۵ ۴۳
۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد ۴۷۶۲ ۲۹۸۶ ۶۷
۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد ۴۷۴۲ ۳۴۳۵ ۵۴
۳۳ دانشگاه خوارزمی دانشگاه دولتی ۴۶۷۳ ۳۲۲۱ ۶۰
۳۴ دانشگاه رازی دانشگاه دولتی ۴۵۵۳ ۳۰۰۱ ۴۷
۳۵ دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه دولتی ۴۵۲۵ ۲۸۹۴ ۶۱
۳۶ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه دولتی ۴۳۲۹ ۲۳۸۲ ۴۵
۳۷ دانشگاه شاهرود دانشگاه دولتی ۴۳۱۷ ۳۱۵۸ ۴۲
۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان دانشگاه آزاد ۴۲۷۷ ۳۱۵۶ ۵۷
۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشگاه آزاد ۴۲۳۴ ۲۸۴۴ ۶۱
۴۰ دانشگاه سمنان دانشگاه دولتی ۴۱۶۱ ۳۱۰۶ ۴۴
۴۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشگاه آزاد ۳۹۶۶ ۲۷۱۳ ۷۱
۴۲ دانشگاه مازندران دانشگاه دولتی ۳۹۰۰ ۲۷۵۵ ۴۸
۴۳ دانشگاه زابل دانشگاه دولتی ۳۷۱۰ ۲۸۵۰ ۴۱
۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشگاه آزاد ۳۶۲۶ ۲۸۴۴ ۵۳
۴۵ دانشگاه فرهنگیان دانشگاه دولتی ۳۶۰۶ ۲۶۷۵ ۳۶
۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد ۳۶۰۲ ۲۶۵۵ ۵۵
۴۷ دانشگاه جامع علمی کاربردی موسسه غیرانتفاعی ۳۵۸۶ ۲۱۹۳ ۶۷
۴۸ دانشگاه شهرکرد دانشگاه دولتی ۳۴۰۰ ۲۳۴۹ ۴۴
۴۹ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه دولتی ۳۳۷۶ ۲۱۱۹ ۴۳

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۵۰ دانشگاه بیرجند دانشگاه دولتی ۳۳۱۱ ۲۳۴۶ ۴۴
۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشگاه آزاد ۳۰۸۳ ۲۰۵۹ ۶۱
۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشگاه آزاد ۳۰۶۲ ۲۰۶۲ ۵۳
۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشگاه آزاد ۳۰۴۶ ۲۰۶۶ ۵۷
۵۴ شرکت توزیع نیروی برق شرکت ۲۹۷۱ ۲۳۰۶ ۴۰
۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد دانشگاه آزاد ۲۹۴۱ ۲۰۶۲ ۷۱
۵۶ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه دولتی ۲۹۳۳ ۲۰۵۶ ۴۲
۵۷ جهاد دانشگاهی پژوهشگاه دولتی ۲۸۱۹ ۱۷۲۹ ۶۸
۵۸ دانشگاه کاشان دانشگاه دولتی ۲۷۷۳ ۲۰۵۲ ۴۰
۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر دانشگاه آزاد ۲۶۴۱ ۱۸۰۰ ۵۷
۶۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه دولتی ۲۶۰۷ ۱۷۹۲ ۵۱
۶۱ دانشگاه کردستان دانشگاه دولتی ۲۵۳۲ ۱۶۹۸ ۵۰
۶۲ دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه دولتی ۲۵۱۰ ۱۹۰۴ ۳۱
۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشگاه آزاد ۲۴۸۰ ۱۷۴۲ ۵۵
۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد ۲۴۷۴ ۱۷۶۴ ۵۹
۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دانشگاه آزاد ۲۴۶۳ ۱۸۳۴ ۵۳
۶۶ دانشگاه لرستان دانشگاه دولتی ۲۴۰۱ ۱۵۵۹ ۵۹
۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد ۲۳۶۸ ۱۴۲۰ ۷۲
۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول دانشگاه آزاد ۲۳۵۳ ۱۶۲۹ ۶۷
۶۹ دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه دولتی ۲۳۰۴ ۱۶۲۲ ۴۷
۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه دانشگاه آزاد ۲۲۵۴ ۱۷۴۶ ۵۶
۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر دانشگاه آزاد ۲۱۳۵ ۱۶۱۶ ۶۶
۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشگاه آزاد ۲۱۳۰ ۱۵۰۹ ۵۶
۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس دانشگاه آزاد ۲۱۱۹ ۱۵۲۵ ۴۵
۷۴ دانشگاه ایلام دانشگاه دولتی ۲۰۹۶ ۱۲۹۷ ۶۲
۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دانشگاه آزاد ۲۰۷۶ ۱۴۸۰ ۶۳
۷۶ دانشگاه شاهد دانشگاه دولتی ۲۰۴۶ ۱۲۷۵ ۶۰
۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان دانشگاه آزاد ۲۰۲۸ ۱۵۹۵ ۴۸
۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان دانشگاه آزاد ۲۰۲۴ ۱۴۷۰ ۶۳
۷۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران علوم پزشکی ۱۹۵۱ ۸۸۵ ۷۴
۸۰ دانشگاه الزهرا دانشگاه دولتی ۱۹۱۲ ۱۳۱۶ ۵۳
۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی دانشگاه آزاد ۱۹۰۹ ۱۴۴۲ ۶۲
۸۲ دانشگاه خلیج فارس دانشگاه دولتی ۱۹۰۸ ۱۲۸۲ ۵۰
۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشگاه آزاد ۱۹۰۰ ۱۵۴۱ ۵۳
۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد دانشگاه آزاد ۱۸۹۳ ۱۳۸۹ ۴۵
۸۵ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه دولتی ۱۸۶۱ ۱۲۶۵ ۴۹
۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر دانشگاه آزاد ۱۸۴۰ ۱۴۱۶ ۴۶
۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر دانشگاه آزاد ۱۸۲۶ ۱۰۱۳ ۷۲
۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشگاه آزاد ۱۸۱۴ ۱۴۱۵ ۶۰
۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج دانشگاه آزاد ۱۷۷۵ ۱۳۵۰ ۶۳
۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام دانشگاه آزاد ۱۷۱۸ ۱۱۷۱ ۶۱
۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول دانشگاه آزاد ۱۶۸۹ ۱۳۱۹ ۳۹
۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دانشگاه آزاد ۱۶۷۷ ۱۲۱۴ ۴۸
۹۳ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان دانشگاه دولتی ۱۵۹۲ ۱۰۴۳ ۳۸
۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری دانشگاه آزاد ۱۵۶۹ ۱۱۰۷ ۶۱
۹۵ دانشگاه هرمزگان دانشگاه دولتی ۱۵۱۴ ۱۰۰۲ ۶۱
۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور دانشگاه آزاد ۱۵۱۱ ۱۰۸۵ ۵۸
۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانشگاه آزاد ۱۴۹۳ ۱۱۱۵ ۵۱
۹۸ دانشگاه اراک دانشگاه دولتی ۱۴۸۱ ۹۸۴ ۵۱
۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد ۱۴۶۰ ۱۰۰۶ ۶۱

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دانشگاه آزاد ۱۴۲۲ ۸۵۵ ۶۴
۱۰۱ دانشکده محیط زیست دانشگاه دولتی ۱۴۱۷ ۸۳۲ ۶۴
۱۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر دانشگاه آزاد ۱۴۱۰ ۹۹۱ ۷۵
۱۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانشگاه آزاد ۱۴۰۵ ۱۰۷۴ ۷۰
۱۰۴ دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه دولتی ۱۴۰۴ ۱۰۴۲ ۴۱
۱۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد دانشگاه آزاد ۱۳۷۳ ۹۲۷ ۷۲
۱۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد ۱۳۵۶ ۹۵۳ ۵۵
۱۰۷ دانشگاه یاسوج دانشگاه دولتی ۱۳۵۰ ۷۵۵ ۵۶
۱۰۸ دانشگاه صنعتی شیراز دانشگاه دولتی ۱۳۳۸ ۹۴۸ ۴۱
۱۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر دانشگاه آزاد ۱۳۳۰ ۹۴۰ ۵۵
۱۱۰ دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان دانشگاه دولتی ۱۳۲۲ ۸۹۹ ۵۳
۱۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشگاه آزاد ۱۲۹۵ ۹۲۳ ۵۸
۱۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل دانشگاه آزاد ۱۲۹۵ ۹۰۵ ۵۱
۱۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور دانشگاه آزاد ۱۲۶۴ ۸۸۰ ۶۱
۱۱۴ دانشگاه صنعت نفت دانشگاه دولتی ۱۲۳۹ ۶۲۸ ۵۳
۱۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد دانشگاه آزاد ۱۲۰۵ ۸۹۱ ۵۲
۱۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان دانشگاه آزاد ۱۲۰۴ ۹۷۰ ۶۱
۱۱۷ پژوهشکده تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۱۸۲ ۴۷۱ ۷۲
۱۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر دانشگاه آزاد ۱۱۸۰ ۹۰۱ ۴۹
۱۱۹ دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه دولتی ۱۱۶۷ ۷۹۷ ۵۱
۱۲۰ سازمان انرژی اتمی پژوهشگاه دولتی ۱۱۲۹ ۵۲۸ ۷۴
۱۲۱ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه دولتی ۱۱۰۴ ۵۴۳ ۵۸
۱۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه دانشگاه آزاد ۱۱۰۴ ۹۲۲ ۴۳
۱۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه دانشگاه آزاد ۱۰۹۹ ۸۴۱ ۶۳
۱۲۴ دانشگاه قم دانشگاه دولتی ۱۰۹۳ ۷۷۳ ۴۵
۱۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد ۱۰۵۳ ۶۵۷ ۶۷
۱۲۶ پژوهشگاه نیرو پژوهشگاه دولتی ۱۰۵۱ ۸۵۳ ۳۰
۱۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر دانشگاه آزاد ۱۰۵۱ ۷۰۶ ۶۰
۱۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان دانشگاه آزاد ۱۰۴۷ ۷۱۵ ۷۸
۱۲۹ پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشگاه دولتی ۱۰۴۶ ۵۵۷ ۵۷
۱۳۰ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشگاه دولتی ۱۰۴۵ ۶۷۹ ۵۶
۱۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار دانشگاه آزاد ۱۰۳۶ ۷۶۷ ۶۶
۱۳۲ موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۳۰ ۲۵۳ ۹۸
۱۳۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۲۷ ۵۷۷ ۶۱
۱۳۴ دانشگاه گلستان دانشگاه دولتی ۱۰۱۲ ۵۰۵ ۶۷
۱۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا دانشگاه آزاد ۱۰۰۵ ۶۹۵ ۶۱
۱۳۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان علوم پزشکی ۹۹۶ ۴۷۴ ۶۵
۱۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند دانشگاه آزاد ۹۵۹ ۶۶۴ ۶۳
۱۳۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی سازمان تحقیقات کشاورزی ۹۵۵ ۴۷۷ ۶۹
۱۳۹ پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشگاه دولتی ۹۳۱ ۶۹۵ ۴۶
۱۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد دانشگاه آزاد ۹۲۴ ۶۷۷ ۶۰
۱۴۱ دانشگاه علوم پزشکی همدان علوم پزشکی ۹۱۱ ۷۰۰ ۴۲
۱۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب دانشگاه آزاد ۹۱۱ ۶۲۲ ۵۷
۱۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشگاه آزاد ۹۰۵ ۶۲۵ ۵۶
۱۴۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز علوم پزشکی ۸۹۶ ۳۲۳ ۸۶
۱۴۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب دانشگاه آزاد ۸۹۰ ۶۷۵ ۶۶
۱۴۶ دانشگاه ملایر دانشگاه دولتی ۸۸۵ ۵۹۸ ۵۹
۱۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن دانشگاه آزاد ۸۷۱ ۵۸۷ ۴۷
۱۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر دانشگاه آزاد ۸۴۵ ۵۷۷ ۶۳
۱۴۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه دانشگاه آزاد ۸۴۱ ۶۰۷ ۴۷

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱۵۰ دانشگاه امام رضا موسسه غیرانتفاعی ۸۳۰ ۵۳۹ ۷۳
۱۵۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی علوم پزشکی ۸۱۹ ۴۳۷ ۷۱
۱۵۲ شرکت آب و فاضلاب شرکت ۸۰۷ ۵۳۸ ۴۵
۱۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان دانشگاه آزاد ۷۵۳ ۵۶۸ ۴۷
۱۵۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۴۵ ۴۰۱ ۶۵
۱۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان دانشگاه آزاد ۷۳۹ ۴۹۷ ۶۴
۱۵۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۲۲ ۳۳۴ ۷۷
۱۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم دانشگاه آزاد ۷۱۴ ۴۳۰ ۶۱
۱۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین دانشگاه آزاد ۷۱۲ ۵۵۳ ۵۶
۱۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشگاه آزاد ۷۰۷ ۵۰۶ ۶۸
۱۶۰ دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشگاه دولتی ۷۰۰ ۵۱۹ ۴۶
۱۶۱ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۸۹ ۲۰۳ ۹۹
۱۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان دانشگاه آزاد ۶۸۹ ۴۴۰ ۵۵
۱۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند دانشگاه آزاد ۶۸۱ ۴۴۹ ۷۶
۱۶۴ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۷۷ ۱۷۵ ۹۳
۱۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند دانشگاه آزاد ۶۷۴ ۵۱۵ ۶۲
۱۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه دانشگاه آزاد ۶۷۰ ۶۲۴ ۴۸
۱۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم دانشگاه آزاد ۶۶۹ ۳۹۲ ۷۱
۱۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشگاه آزاد ۶۶۱ ۴۶۴ ۷۱
۱۶۹ موسسه تحقیقات خاک و آب سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۵۹ ۱۷۹ ۹۷
۱۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق دانشگاه آزاد ۶۵۲ ۴۴۷ ۵۳
۱۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا دانشگاه آزاد ۶۴۵ ۴۷۰ ۴۷
۱۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان دانشگاه آزاد ۶۳۹ ۴۵۱ ۵۵
۱۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز علوم پزشکی ۶۳۵ ۳۷۶ ۶۳
۱۷۴ دانشگاه شمال موسسه غیرانتفاعی ۶۲۰ ۳۸۶ ۶۹
۱۷۵ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور پژوهشگاه دولتی ۶۱۷ ۲۴۴ ۸۰
۱۷۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد علوم پزشکی ۶۱۱ ۲۹۰ ۶۷
۱۷۷ دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه دولتی ۶۰۹ ۳۸۱ ۶۷
۱۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم دانشگاه آزاد ۶۰۸ ۴۲۶ ۷۱
۱۷۹ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشگاه دولتی ۶۰۴ ۲۸۵ ۷۱
۱۸۰ دانشگاه علوم و فنون مازندران موسسه غیرانتفاعی ۵۹۳ ۴۱۱ ۶۹
۱۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون دانشگاه آزاد ۵۸۸ ۴۰۶ ۵۹
۱۸۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۸۷ ۲۵۱ ۷۹
۱۸۳ دانشگاه گنبد کاووس دانشگاه دولتی ۵۸۳ ۴۳۲ ۵۶
۱۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دانشگاه آزاد ۵۷۳ ۳۳۴ ۷۴
۱۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس دانشگاه آزاد ۵۷۰ ۳۶۹ ۷۶
۱۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران دانشگاه آزاد ۵۶۶ ۳۴۹ ۵۹
۱۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر دانشگاه آزاد ۵۶۳ ۴۲۶ ۴۹
۱۸۸ دانشگاه دامغان دانشگاه دولتی ۵۵۵ ۳۸۴ ۵۰
۱۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا دانشگاه آزاد ۵۴۴ ۴۰۱ ۵۸
۱۹۰ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشگاه دولتی ۵۴۴ ۳۴۲ ۵۵
۱۹۱ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته دانشگاه دولتی ۵۴۲ ۴۰۱ ۵۹
۱۹۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۴۱ ۲۵۱ ۷۲
۱۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت دانشگاه آزاد ۵۳۷ ۳۶۸ ۹۵
۱۹۴ دانشگاه علوم پزشکی ایران علوم پزشکی ۵۳۴ ۲۷۲ ۸۱
۱۹۵ دانشگاه علم و هنر یزد موسسه غیرانتفاعی ۵۲۹ ۳۴۱ ۷۶
۱۹۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۲۳ ۲۸۴ ۶۶
۱۹۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس علوم پزشکی ۵۱۸ ۳۰۴ ۶۸
۱۹۸ سازمان هواشناسی شرکت ۵۱۵ ۳۰۹ ۵۷
۱۹۹ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان دانشگاه دولتی ۵۰۶ ۳۳۹ ۵۳

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۲۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند دانشگاه آزاد ۵۰۱ ۳۲۴ ۵۵
۲۰۱ دانشگاه مراغه دانشگاه دولتی ۵۰۰ ۲۹۹ ۶۴
۲۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا دانشگاه آزاد ۴۹۶ ۳۸۲ ۷۲
۲۰۳ دانشگاه صنعتی ارومیه دانشگاه دولتی ۴۹۲ ۳۶۲ ۵۶
۲۰۴ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری پژوهشگاه دولتی ۴۹۱ ۲۸۵ ۷۴
۲۰۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۹۱ ۳۱۲ ۶۳
۲۰۶ واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد ۴۹۰ ۳۷۲ ۶۶
۲۰۷ دانشگاه جیرفت دانشگاه دولتی ۴۸۵ ۳۸۱ ۴۴
۲۰۸ دانشگاه علم و فرهنگ موسسه غیرانتفاعی ۴۸۳ ۳۲۲ ۶۰
۲۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه دانشگاه آزاد ۴۷۷ ۳۳۳ ۶۰
۲۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان دانشگاه آزاد ۴۶۸ ۳۲۵ ۵۵
۲۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد دانشگاه آزاد ۴۶۳ ۳۵۵ ۴۸
۲۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات دانشگاه آزاد ۴۶۳ ۳۳۰ ۶۱
۲۱۳ مؤسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۶۳ ۱۵۰ ۹۰
۲۱۴ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دانشگاه دولتی ۴۶۱ ۲۵۰ ۷۱
۲۱۵ موسسه آموزش عالی خاوران موسسه غیرانتفاعی ۴۵۶ ۲۹۶ ۵۰
۲۱۶ دانشگاه علوم پزشکی کرمان علوم پزشکی ۴۵۲ ۲۶۷ ۷۱
۲۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی دانشگاه آزاد ۴۴۹ ۳۴۲ ۷۱
۲۱۸ موسسه تحقیقات آب پژوهشگاه دولتی ۴۴۸ ۱۹۳ ۷۶
۲۱۹ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار دانشگاه دولتی ۴۴۵ ۳۴۱ ۴۴
۲۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان دانشگاه آزاد ۴۲۰ ۲۹۲ ۵۷
۲۲۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۱۳ ۱۹۲ ۷۹
۲۲۲ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه دولتی ۴۱۲ ۲۳۹ ۵۹
۲۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانشگاه آزاد ۴۱۰ ۲۸۶ ۶۲
۲۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم دانشگاه آزاد ۳۹۹ ۲۹۳ ۴۵
۲۲۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۹۹ ۱۹۴ ۷۲
۲۲۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران علوم پزشکی ۳۹۳ ۲۴۱ ۶۰
۲۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش دانشگاه آزاد ۳۸۲ ۲۷۲ ۷۸
۲۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان دانشگاه آزاد ۳۷۵ ۲۹۷ ۵۵
۲۲۹ موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۷۵ ۲۱۴ ۶۵
۲۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان دانشگاه آزاد ۳۷۳ ۲۸۳ ۶۹
۲۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال دانشگاه آزاد ۳۷۲ ۲۸۵ ۵۷
۲۳۲ دانشگاه صنعتی سجاد موسسه غیرانتفاعی ۳۶۶ ۲۵۷ ۵۴
۲۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام دانشگاه آزاد ۳۵۸ ۲۴۹ ۴۸
۲۳۴ دانشگاه تفرش دانشگاه دولتی ۳۵۶ ۱۹۵ ۶۴
۲۳۵ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پژوهشگاه دولتی ۳۵۵ ۲۰۳ ۶۲
۲۳۶ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه علوم پزشکی ۳۵۴ ۲۲۸ ۶۵
۲۳۷ موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۵۱ ۱۵۳ ۶۸
۲۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه دانشگاه آزاد ۳۴۶ ۲۰۴ ۷۱
۲۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس دانشگاه آزاد ۳۴۵ ۲۴۴ ۶۵
۲۴۰ انستیتو پاستور ایران پژوهشگاه دولتی ۳۴۳ ۱۵۲ ۷۹
۲۴۱ دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی دانشگاه دولتی ۳۳۲ ۲۳۶ ۵۰
۲۴۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد علوم پزشکی ۳۲۳ ۱۵۵ ۷۴
۲۴۳ دانشگاه بجنورد دانشگاه دولتی ۳۲۳ ۲۲۱ ۵۸
۲۴۴ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش پژوهشگاه دولتی ۳۲۱ ۱۷۲ ۷۲
۲۴۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۲۰ ۱۰۹ ۹۸
۲۴۶ دانشگاه امام صادق دانشگاه دولتی ۳۲۰ ۲۳۰ ۴۴
۲۴۷ سازمان نظام مهندسی موسسه غیرانتفاعی ۳۱۸ ۱۷۹ ۷۱
۲۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دانشگاه آزاد ۳۱۵ ۱۸۹ ۶۸
۲۴۹ موسسه آموزش عالی فارابی موسسه غیرانتفاعی ۳۱۳ ۱۶۸ ۵۷

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۲۵۰ دانشگاه اردکان دانشگاه دولتی ۳۱۱ ۲۲۲ ۵۶
۲۵۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۱۰ ۱۴۴ ۷۸
۲۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان دانشگاه آزاد ۳۰۹ ۲۱۹ ۶۵
۲۵۳ دانشگاه هنر تهران دانشگاه دولتی ۳۰۹ ۱۷۹ ۶۰
۲۵۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۰۷ ۱۸۰ ۵۸
۲۵۵ دانشگاه صنعتی سیرجان دانشگاه دولتی ۳۰۵ ۲۰۵ ۴۹
۲۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان دانشگاه آزاد ۳۰۴ ۲۱۰ ۶۳
۲۵۷ دانشگاه علوم اقتصادی دانشگاه دولتی ۳۰۳ ۱۶۹ ۷۶
۲۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان دانشگاه آزاد ۳۰۳ ۱۵۴ ۸۰
۲۵۹ دانشگاه صنعتی قم دانشگاه دولتی ۳۰۲ ۱۷۵ ۵۲
۲۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق دانشگاه آزاد ۳۰۱ ۲۳۶ ۷۰
۲۶۱ پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری پژوهشگاه دولتی ۲۹۹ ۱۷۶ ۶۰
۲۶۲ دانشگاه صنایع و معادن ایران دانشگاه دولتی ۲۹۲ ۲۰۸ ۶۸
۲۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر دانشگاه آزاد ۲۸۹ ۲۱۴ ۸۷
۲۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد دانشگاه آزاد ۲۸۴ ۱۵۹ ۷۶
۲۶۵ سازمان ملی استاندارد - پژوهشگاه استاندارد پژوهشگاه دولتی ۲۸۳ ۱۷۸ ۴۷
۲۶۶ دانشگاه ولایت دانشگاه دولتی ۲۸۲ ۲۳۰ ۴۷
۲۶۷ موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۸۰ ۱۲۸ ۷۴
۲۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس دانشگاه آزاد ۲۷۹ ۱۷۹ ۵۶
۲۶۹ موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۷۷ ۷۳ ۹۸
۲۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز دانشگاه آزاد ۲۷۷ ۲۴۰ ۶۴
۲۷۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان علوم پزشکی ۲۶۸ ۱۶۶ ۶۲
۲۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی دانشگاه آزاد ۲۶۶ ۲۰۷ ۷۰
۲۷۳ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا پژوهشگاه دولتی ۲۶۰ ۱۳۲ ۶۸
۲۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان دانشگاه آزاد ۲۵۹ ۱۸۲ ۶۲
۲۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه دانشگاه آزاد ۲۵۹ ۱۴۲ ۸۰
۲۷۶ دانشگاه صنعتی بیرجند دانشگاه دولتی ۲۵۷ ۱۷۰ ۵۹
۲۷۷ موسسه آموزش عالی طبری بابل موسسه غیرانتفاعی ۲۵۴ ۱۴۵ ۹۷
۲۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا دانشگاه آزاد ۲۵۰ ۱۸۹ ۶۰
۲۷۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد دانشگاه آزاد ۲۴۹ ۱۹۰ ۳۵
۲۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا دانشگاه آزاد ۲۴۸ ۱۹۸ ۴۸
۲۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه دانشگاه آزاد ۲۴۷ ۱۹۳ ۸۲
۲۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز دانشگاه آزاد ۲۴۶ ۱۴۲ ۵۹
۲۸۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۴۵ ۱۵۰ ۵۵
۲۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر دانشگاه آزاد ۲۴۳ ۱۵۲ ۶۸
۲۸۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۴۱ ۱۴۵ ۶۷
۲۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت دانشگاه آزاد ۲۳۹ ۱۶۵ ۸۳
۲۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود دانشگاه آزاد ۲۳۸ ۱۸۰ ۵۴
۲۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دانشگاه آزاد ۲۳۵ ۱۵۰ ۸۱
۲۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس دانشگاه آزاد ۲۳۴ ۱۸۲ ۴۷
۲۹۰ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله علوم پزشکی ۲۳۰ ۱۳۴ ۷۴
۲۹۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۲۹ ۱۲۹ ۸۲
۲۹۲ موسسه آموزش عالی روزبهان موسسه غیرانتفاعی ۲۲۹ ۱۵۳ ۹۶
۲۹۳ دانشگاه صنعتی همدان دانشگاه دولتی ۲۲۸ ۱۳۵ ۵۹
۲۹۴ موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۲۶ ۹۲ ۸۱
۲۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب دانشگاه آزاد ۲۲۵ ۱۵۱ ۷۰
۲۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان دانشگاه آزاد ۲۲۴ ۱۷۶ ۷۲
۲۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان دانشگاه آزاد ۲۱۹ ۱۶۱ ۷۹
۲۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار دانشگاه آزاد ۲۱۹ ۱۱۰ ۹۳
۲۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر دانشگاه آزاد ۲۱۹ ۱۶۱ ۶۱

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۳۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد ۲۱۸ ۱۷۱ ۸۰
۳۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر دانشگاه آزاد ۲۱۸ ۱۳۷ ۷۰
۳۰۲ دانشگاه شیخ بهائی دانشگاه دولتی ۲۱۶ ۱۷۱ ۳۶
۳۰۳ پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی پژوهشگاه دولتی ۲۱۵ ۸۱ ۸۶
۳۰۴ دانشگاه غیر انتفاعی مازیار رویان موسسه غیرانتفاعی ۲۱۵ ۱۵۲ ۵۹
۳۰۵ موسسه آموزش عالی ایوانکی موسسه غیرانتفاعی ۲۱۲ ۱۶۵ ۳۵
۳۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانشگاه آزاد ۲۱۱ ۱۳۰ ۶۳
۳۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان دانشگاه آزاد ۲۱۰ ۱۴۷ ۵۵
۳۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد دانشگاه آزاد ۲۰۸ ۱۳۵ ۵۴
۳۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه دانشگاه آزاد ۲۰۸ ۱۱۳ ۶۷
۳۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر دانشگاه آزاد ۲۰۸ ۱۶۰ ۶۰
۳۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش دانشگاه آزاد ۲۰۶ ۱۳۴ ۶۰
۳۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده دانشگاه آزاد ۲۰۳ ۱۴۴ ۴۹
۳۱۳ دانشگاه صنعتی اراک دانشگاه دولتی ۲۰۰ ۱۳۱ ۶۸
۳۱۴ موسسه آموزش عالی دانش پژوهان موسسه غیرانتفاعی ۲۰۰ ۱۶۰ ۴۴
۳۱۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۰۰ ۱۱۹ ۷۸
۳۱۶ موسسه آموزش عالی آبا موسسه غیرانتفاعی ۱۹۹ ۱۲۲ ۸۴
۳۱۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۹۹ ۱۲۴ ۶۲
۳۱۸ دانشگاه علوم پزشکی کردستان علوم پزشکی ۱۹۵ ۱۱۲ ۸۲
۳۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید دانشگاه آزاد ۱۹۲ ۷۹ ۷۲
۳۲۰ موسسه آموزش عالی آیندگان موسسه غیرانتفاعی ۱۹۲ ۱۴۹ ۴۷
۳۲۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل علوم پزشکی ۱۸۹ ۱۰۲ ۷۰
۳۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج دانشگاه آزاد ۱۸۸ ۱۳۷ ۵۰
۳۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء دانشگاه آزاد ۱۸۵ ۱۰۵ ۸۰
۳۲۴ دانشگاه صنعتی کرمانشاه دانشگاه دولتی ۱۸۵ ۱۰۷ ۶۴
۳۲۵ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود علوم پزشکی ۱۸۲ ۱۳۱ ۷۶
۳۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل دانشگاه آزاد ۱۸۲ ۱۰۸ ۶۹
۳۲۷ مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۸ ۶۵ ۸۵
۳۲۸ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه دولتی ۱۷۶ ۹۵ ۷۰
۳۲۹ پژوهشکده هواشناسی پژوهشگاه دولتی ۱۷۶ ۸۳ ۸۰
۳۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز دانشگاه آزاد ۱۷۶ ۱۰۸ ۷۳
۳۳۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۶ ۱۰۶ ۵۳
۳۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات دانشگاه آزاد ۱۷۵ ۱۰۵ ۷۶
۳۳۳ پژوهشکده پسته سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۵ ۵۳ ۸۱
۳۳۴ موسسه آموزش عالی اشراق موسسه غیرانتفاعی ۱۷۴ ۱۳۲ ۴۶
۳۳۵ مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۳ ۹۹ ۷۱
۳۳۶ دانشگاه فسا دانشگاه دولتی ۱۷۳ ۱۲۵ ۴۵
۳۳۷ موسسه آموزش عالی پردیسان پژوهشگاه دولتی ۱۷۱ ۸۵ ۱۰۰
۳۳۸ دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه دولتی ۱۶۹ ۱۱۱ ۶۹
۳۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز دانشگاه آزاد ۱۶۸ ۱۰۹ ۵۷
۳۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز دانشگاه آزاد ۱۶۶ ۱۰۳ ۶۸
۳۴۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین دانشگاه آزاد ۱۶۶ ۱۰۰ ۵۰
۳۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش دانشگاه آزاد ۱۶۴ ۱۱۸ ۴۶
۳۴۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان علوم پزشکی ۱۶۱ ۸۸ ۹۸
۳۴۴ سازمان نقشه برداری کشور پژوهشگاه دولتی ۱۶۱ ۹۳ ۵۰
۳۴۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر دانشگاه آزاد ۱۶۰ ۱۰۲ ۶۶
۳۴۶ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دانشگاه دولتی ۱۵۹ ۱۰۸ ۴۰
۳۴۷ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه علوم پزشکی ۱۵۸ ۱۱۰ ۶۹
۳۴۸ سازمان بهره وری انرژی ایران پژوهشگاه دولتی ۱۵۷ ۱۲۴ ۲۵
۳۴۹ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد علوم پزشکی ۱۵۵ ۹۶ ۶۹

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۳۵۰ پژوهشکده سوانح طبیعی پژوهشگاه دولتی ۱۵۴ ۱۰۱ ۵۳
۳۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر دانشگاه آزاد ۱۵۳ ۸۵ ۶۶
۳۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت دانشگاه آزاد ۱۵۰ ۶۷ ۹۷
۳۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی دانشگاه آزاد ۱۵۰ ۸۶ ۸۸
۳۵۴ دانشگاه سوره موسسه غیرانتفاعی ۱۴۹ ۱۱۲ ۴۰
۳۵۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۴۸ ۷۷ ۷۲
۳۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه دانشگاه آزاد ۱۴۸ ۱۲۳ ۳۹
۳۵۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۴۷ ۱۰۴ ۶۳
۳۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان دانشگاه آزاد ۱۴۶ ۹۷ ۶۵
۳۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد دانشگاه آزاد ۱۴۲ ۱۰۰ ۵۲
۳۶۰ موسسه آموزش عالی رجاء موسسه غیرانتفاعی ۱۴۲ ۹۲ ۵۸
۳۶۱ دانشگاه افسری امام علی دانشگاه دولتی ۱۴۰ ۸۰ ۶۶
۳۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب دانشگاه آزاد ۱۴۰ ۸۲ ۷۳
۳۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا دانشگاه آزاد ۱۳۸ ۷۶ ۸۲
۳۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر دانشگاه آزاد ۱۳۸ ۶۵ ۹۲
۳۶۵ دانشگاه علوم پزشکی گیلان علوم پزشکی ۱۳۷ ۷۱ ۵۹
۳۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان دانشگاه آزاد ۱۳۷ ۱۰۴ ۵۹
۳۶۷ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشگاه دولتی ۱۳۶ ۱۱۷ ۲۵
۳۶۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۳۳ ۷۰ ۷۰
۳۶۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان علوم پزشکی ۱۳۲ ۷۴ ۷۱
۳۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک دانشگاه آزاد ۱۳۱ ۸۳ ۶۵
۳۷۱ دانشگاه علوم پزشکی قزوین علوم پزشکی ۱۳۰ ۹۰ ۵۸
۳۷۲ سازمان انرژیهای نو ایران پژوهشگاه دولتی ۱۲۹ ۸۷ ۳۴
۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج علوم پزشکی ۱۲۹ ۵۷ ۸۹
۳۷۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۹ ۸۷ ۶۱
۳۷۵ مؤسسه تحقیقات پنبه کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۸ ۶۰ ۶۸
۳۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار دانشگاه آزاد ۱۲۸ ۹۷ ۷۰
۳۷۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان علوم پزشکی ۱۲۷ ۷۶ ۶۲
۳۷۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۵ ۸۸ ۵۷
۳۷۹ دانشگاه علوم پزشکی کاشان علوم پزشکی ۱۲۵ ۸۰ ۶۰
۳۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود دانشگاه آزاد ۱۲۳ ۸۶ ۴۷
۳۸۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۲ ۸۰ ۵۳
۳۸۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۲ ۸۰ ۵۶
۳۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند دانشگاه آزاد ۱۲۱ ۸۱ ۶۹
۳۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دانشگاه آزاد ۱۲۱ ۷۴ ۷۶
۳۸۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان علوم پزشکی ۱۲۱ ۸۳ ۶۱
۳۸۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۱ ۷۴ ۷۶
۳۸۷ دانشگاه علوم پزشکی قم علوم پزشکی ۱۱۷ ۷۲ ۷۷
۳۸۸ دانشگاه علوم پزشکی اراک علوم پزشکی ۱۱۶ ۷۴ ۶۹
۳۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان دانشگاه آزاد ۱۱۶ ۷۲ ۵۷
۳۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دانشگاه آزاد ۱۱۵ ۶۸ ۷۳
۳۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج دانشگاه آزاد ۱۱۵ ۸۹ ۵۷
۳۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس دانشگاه آزاد ۱۱۴ ۷۶ ۵۳
۳۹۳ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۱۴ ۷۵ ۶۰
۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب دانشگاه آزاد ۱۱۴ ۴۶ ۸۳
۳۹۵ مجتمع آموزش عالی سراوان دانشگاه دولتی ۱۱۴ ۹۰ ۵۰
۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون دانشگاه آزاد ۱۱۳ ۵۳ ۸۷
۳۹۷ دانشگاه عالی دفاع ملی دانشگاه دولتی ۱۰۹ ۶۷ ۷۶
۳۹۸ موسسه غیرانتفاعی خزر موسسه غیرانتفاعی ۱۰۹ ۶۲ ۶۵
۳۹۹ دانشگاه علوم پزشکی زنجان علوم پزشکی ۱۰۷ ۵۳ ۸۰

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۴۰۰ مرکز ملی تحقیقات شوری سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۶ ۳۸ ۷۷
۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت دانشگاه آزاد ۱۰۴ ۵۶ ۷۷
۴۰۲ دانشگاه علامه محدث نوری موسسه غیرانتفاعی ۱۰۳ ۶۶ ۷۱
۴۰۳ دانشگاه بناب دانشگاه دولتی ۱۰۲ ۷۳ ۷۱
۴۰۴ موسسه آموزش عالی سراج موسسه غیرانتفاعی ۱۰۲ ۷۳ ۶۶
۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس دانشگاه آزاد ۱۰۱ ۷۰ ۶۸
۴۰۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۱ ۸۶ ۳۳
۴۰۷ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند علوم پزشکی ۱۰۰ ۵۰ ۶۷
۴۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب دانشگاه آزاد ۹۸ ۷۵ ۸۶
۴۰۹ دانشگاه مفید دانشگاه دولتی ۹۸ ۷۰ ۵۰
۴۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان دانشگاه آزاد ۹۷ ۶۹ ۸۰
۴۱۱ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل علوم پزشکی ۹۷ ۵۱ ۸۸
۴۱۲ مرکز تحقیقات توتون پژوهشگاه دولتی ۹۵ ۶۵ ۶۷
۴۱۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر علوم پزشکی ۹۴ ۶۴ ۵۵
۴۱۴ موسسه آموزش عالی کوشیار موسسه غیرانتفاعی ۹۴ ۲۹ ۱۰۰
۴۱۵ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه دولتی ۹۴ ۵۱ ۵۸
۴۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان دانشگاه آزاد ۹۳ ۵۴ ۹۱
۴۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر دانشگاه آزاد ۹۲ ۵۲ ۶۰
۴۱۸ موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان موسسه غیرانتفاعی ۹۲ ۷۸ ۸۰
۴۱۹ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی موسسه غیرانتفاعی ۸۸ ۶۴ ۴۰
۴۲۰ دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان دانشگاه دولتی ۸۷ ۶۵ ۵۱
۴۲۱ مرکز آموزش عالی امام خمینی سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۶ ۴۹ ۶۷
۴۲۲ پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشگاه دولتی ۸۴ ۴۹ ۶۰
۴۲۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی علوم پزشکی ۸۴ ۳۶ ۸۵
۴۲۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل علوم پزشکی ۸۴ ۴۵ ۶۶
۴۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو دانشگاه آزاد ۸۴ ۶۲ ۶۰
۴۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر دانشگاه آزاد ۸۳ ۴۴ ۸۹
۴۲۷ پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۲ ۴۶ ۵۱
۴۲۸ موسسه آموزش عالی نیما موسسه غیرانتفاعی ۸۲ ۴۶ ۵۶
۴۲۹ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) دانشگاه دولتی ۸۲ ۴۰ ۸۱
۴۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان دانشگاه آزاد ۸۱ ۴۵ ۸۲
۴۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر دانشگاه آزاد ۸۰ ۶۲ ۶۰
۴۳۲ مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران پژوهشگاه دولتی ۸۰ ۴۷ ۴۶
۴۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد دانشگاه آزاد ۷۹ ۶۶ ۴۵
۴۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو دانشگاه آزاد ۷۹ ۶۹ ۵۰
۴۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت دانشگاه آزاد ۷۹ ۵۷ ۷۲
۴۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران دانشگاه آزاد ۷۸ ۵۵ ۵۲
۴۳۷ پژوهشگاه هوافضا پژوهشگاه دولتی ۷۸ ۴۸ ۴۳
۴۳۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام علوم پزشکی ۷۷ ۳۷ ۷۴
۴۳۹ موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد موسسه غیرانتفاعی ۷۷ ۵۵ ۵۳
۴۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دانشگاه آزاد ۷۷ ۴۵ ۷۲
۴۴۱ دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری دانشگاه دولتی ۷۷ ۴۸ ۵۹
۴۴۲ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه دولتی ۷۷ ۵۲ ۵۷
۴۴۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۶ ۴۹ ۵۷
۴۴۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۶ ۴۹ ۷۸
۴۴۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر دانشگاه آزاد ۷۴ ۵۵ ۵۰
۴۴۶ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار علوم پزشکی ۷۴ ۴۹ ۶۴
۴۴۷ دانشگاه نیشابور دانشگاه دولتی ۷۳ ۵۰ ۵۳
۴۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم دانشگاه آزاد ۷۲ ۳۹ ۸۳
۴۴۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه دانشگاه آزاد ۷۲ ۴۴ ۱۰۰

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۴۵۰ موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان موسسه غیرانتفاعی ۷۱ ۵۱ ۸۷
۴۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک دانشگاه آزاد ۷۱ ۲۴ ۸۰
۴۵۲ مجتمع آموزش عالی بم دانشگاه دولتی ۷۰ ۵۵ ۷۵
۴۵۳ موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) موسسه غیرانتفاعی ۷۰ ۴۹ ۶۴
۴۵۴ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه دولتی ۷۰ ۵۹ ۳۱
۴۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر دانشگاه آزاد ۷۰ ۴۲ ۸۷
۴۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان دانشگاه آزاد ۷۰ ۵۰ ۷۸
۴۵۷ موسسه آموزش عالی شفق موسسه غیرانتفاعی ۶۹ ۵۳ ۴۲
۴۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار دانشگاه آزاد ۶۹ ۴۵ ۶۹
۴۵۹ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه دولتی ۶۹ ۶۴ ۴
۴۶۰ دانشگاه صدا و سیما دانشگاه دولتی ۶۸ ۴۶ ۴۵
۴۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز دانشگاه آزاد ۶۸ ۴۰ ۷۵
۴۶۲ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران پژوهشگاه دولتی ۶۷ ۵۱ ۳۱
۴۶۳ موسسه آموزش عالی میزان موسسه غیرانتفاعی ۶۷ ۴۰ ۵۸
۴۶۴ دانشگاه علوم پزشکی گناباد علوم پزشکی ۶۶ ۴۹ ۹۶
۴۶۵ دانشگاه آیت الله حائری میبد دانشگاه دولتی ۶۵ ۲۹ ۹۲
۴۶۶ موسسه آموزش عالی امین (فولادشهر) موسسه غیرانتفاعی ۶۵ ۳۶ ۶۷
۴۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان دانشگاه آزاد ۶۳ ۴۰ ۹۰
۴۶۸ موسسه آموزش عالی امام جواد موسسه غیرانتفاعی ۶۳ ۳۹ ۹۲
۴۶۹ موسسه آموزش عالی قشم موسسه غیرانتفاعی ۶۲ ۳۰ ۹۶
۴۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز دانشگاه آزاد ۶۱ ۳۶ ۱۰۰
۴۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد دانشگاه آزاد ۶۱ ۳۸ ۵۴
۴۷۲ مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین پژوهشگاه دولتی ۶۱ ۵۱ ۴۴
۴۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار مغان دانشگاه آزاد ۶۰ ۳۷ ۴۳
۴۷۴ دانشگاه سلمان فارسی کازرون موسسه غیرانتفاعی ۶۰ ۴۸ ۵۳
۴۷۵ دانشگاه ادیان و مذاهب دانشگاه دولتی ۵۹ ۴۰ ۴۷
۴۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان دانشگاه آزاد ۵۸ ۴۲ ۷۲
۴۷۷ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان علوم پزشکی ۵۷ ۳۴ ۵۰
۴۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان دانشگاه آزاد ۵۶ ۲۷ ۷۳
۴۷۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان دانشگاه آزاد ۵۶ ۴۰ ۶۹
۴۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه دانشگاه آزاد ۵۵ ۳۲ ۷۰
۴۸۱ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۵ ۲۱ ۸۷
۴۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد دانشگاه آزاد ۵۴ ۲۹ ۷۲
۴۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش دانشگاه آزاد ۵۴ ۴۵ ۴۲
۴۸۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان علوم پزشکی ۵۳ ۲۴ ۸۸
۴۸۵ موسسه آموزش عالی مهر اروند موسسه غیرانتفاعی ۵۳ ۴۶ ۱۶
۴۸۶ مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین دانشگاه دولتی ۵۳ ۳۷ ۵۸
۴۸۷ موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی موسسه غیرانتفاعی ۵۲ ۴۰ ۶۱
۴۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان دانشگاه آزاد ۵۱ ۳۶ ۶۶
۴۸۹ موسسه آموزش عالی راهبرد شمال موسسه غیرانتفاعی ۵۱ ۱۸ ۱۰۰
۴۹۰ موسسه آموزش عالی سمنگان موسسه غیرانتفاعی ۵۱ ۲۴ ۶۶
۴۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار دانشگاه آزاد ۵۰ ۳۸ ۵۲
۴۹۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۰ ۳۶ ۵۰
۴۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا دانشگاه آزاد ۵۰ ۳۰ ۷۴
۴۹۴ موسسه آموزش عالی سناباد موسسه غیرانتفاعی ۵۰ ۳۵ ۵۶
۴۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور دانشگاه آزاد ۴۹ ۲۸ ۸۵
۴۹۶ دانشگاه علوم پزشکی البرز علوم پزشکی ۴۹ ۲۵ ۹۵
۴۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن دانشگاه آزاد ۴۸ ۱۴ ۹۳
۴۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب دانشگاه آزاد ۴۶ ۱۷ ۸۴
۴۹۹ دانشگاه علوم پزشکی ارتش علوم پزشکی ۴۶ ۳۳ ۷۳

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۵۰۰ موسسه آموزش عالی عطار موسسه غیرانتفاعی ۴۵ ۲۶ ۶۸
۵۰۱ موسسه آموزش عالی حکیم نظامی موسسه غیرانتفاعی ۴۵ ۳۷ ۳۷
۵۰۲ مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۴ ۲۸ ۴۳
۵۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر دانشگاه آزاد ۴۴ ۲۴ ۸۸
۵۰۴ مجتمع آموزش عالی شیروان دانشگاه دولتی ۴۴ ۳۰ ۵۲
۵۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر دانشگاه آزاد ۴۴ ۲۵ ۷۲
۵۰۶ دانشگاه کوثر دانشگاه دولتی ۴۳ ۳۰ ۴۸
۵۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیشه دانشگاه آزاد ۴۲ ۳۷ ۳۳
۵۰۸ موسسه آموزش عالی حافظ شیراز موسسه غیرانتفاعی ۴۲ ۳۶ ۵۷
۵۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشاء - زیباکنار دانشگاه آزاد ۴۲ ۳۰ ۷۱
۵۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر دانشگاه آزاد ۴۱ ۲۵ ۱۰۰
۵۱۱ موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان موسسه غیرانتفاعی ۴۱ ۳۰ ۷۸
۵۱۲ پژوهشکده میگوی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۱ ۲۴ ۶۵
۵۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج دانشگاه آزاد ۴۰ ۳۴ ۴۷
۵۱۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۰ ۱۷ ۸۵
۵۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه دانشگاه آزاد ۴۰ ۲۲ ۷۵
۵۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده دانشگاه آزاد ۴۰ ۲۰ ۶۷
۵۱۷ موسسه آموزش عالی زند شیراز موسسه غیرانتفاعی ۴۰ ۱۷ ۱۰۰
۵۱۸ موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد موسسه غیرانتفاعی ۳۹ ۲۸ ۶۱
۵۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند دانشگاه آزاد ۳۹ ۲۵ ۵۱
۵۲۰ موسسه آموزش عالی آپادانا موسسه غیرانتفاعی ۳۹ ۲۹ ۷۹
۵۲۱ دانشگاه بین المللی چابهار دانشگاه دولتی ۳۸ ۱۹ ۹۴
۵۲۲ موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت موسسه غیرانتفاعی ۳۸ ۲۶ ۵۷
۵۲۳ موسسه آموزش عالی پویش موسسه غیرانتفاعی ۳۷ ۲۳ ۸۳
۵۲۴ موسسه آموزش عالی ادیب مازندران موسسه غیرانتفاعی ۳۷ ۱۹ ۷۰
۵۲۵ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه دولتی ۳۷ ۳۱ ۲۷
۵۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد دانشگاه آزاد ۳۷ ۲۴ ۵۶
۵۲۷ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۳۶ ۳۱ ۹۴
۵۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان دانشگاه آزاد ۳۵ ۲۳ ۷۷
۵۲۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۵ ۲۷ ۶۸
۵۳۰ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پژوهشگاه دولتی ۳۵ ۲۵ ۴۲
۵۳۱ پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۴ ۱۸ ۵۸
۵۳۲ دانشگاه بزرگمهر دانشگاه دولتی ۳۳ ۲۵ ۷۸
۵۳۳ موسسه آموزش عالی کرمان موسسه غیرانتفاعی ۳۳ ۲۷ ۷۲
۵۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه دانشگاه آزاد ۳۲ ۲۵ ۸۱
۵۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار دانشگاه آزاد ۳۲ ۲۱ ۶۵
۵۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان دانشگاه آزاد ۳۲ ۱۷ ۶۵
۵۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسین دانشگاه آزاد ۳۲ ۱۹ ۹۳
۵۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد دانشگاه آزاد ۳۲ ۱۶ ۱۰۰
۵۳۹ پژوهشگاه دانش های بنیادی پژوهشگاه دولتی ۳۲ ۲۳ ۶۵
۵۴۰ موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستان پژوهشگاه دولتی ۳۱ ۲۵ ۷۷
۵۴۱ دانشگاه علوم پزشکی جهرم علوم پزشکی ۳۱ ۱۴ ۸۳
۵۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین دانشگاه آزاد ۳۱ ۱۸ ۸۷
۵۴۳ دانشکده اصول دین موسسه غیرانتفاعی ۳۰ ۲۴ ۳۰
۵۴۴ پژوهشکده پولی و بانکی پژوهشگاه دولتی ۳۰ ۲۲ ۴۳
۵۴۵ موسسه آموزش عالی آبان هراز موسسه غیرانتفاعی ۲۹ ۱۹ ۱۰۰
۵۴۶ موسسه آموزش عالی ادیبان موسسه غیرانتفاعی ۲۸ ۱۹ ۸۵
۵۴۷ مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۸ ۱۳ ۶۴
۵۴۸ موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز موسسه غیرانتفاعی ۲۷ ۲۰ ۷۰
۵۴۹ موسسه آموزش عالی جامی موسسه غیرانتفاعی ۲۷ ۲۰ ۸۵

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۵۵۰ دانشگاه گرمسار دانشگاه دولتی ۲۷ ۱۹ ۴۰
۵۵۱ دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل دانشگاه دولتی ۲۷ ۱۷ ۶۶
۵۵۲ دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی موسسه غیرانتفاعی ۲۷ ۱۸ ۷۰
۵۵۳ مرکز تحقیقات آرتمیای کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۶ ۱۸ ۴۶
۵۵۴ دانشگاه باقرالعلوم دانشگاه دولتی ۲۶ ۲۱ ۱۹
۵۵۵ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه دولتی ۲۶ ۱۸ ۸۴
۵۵۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا علوم پزشکی ۲۶ ۲۱ ۶۱
۵۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق دانشگاه آزاد ۲۵ ۱۱ ۹۶
۵۵۸ موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن موسسه غیرانتفاعی ۲۵ ۱۷ ۶۴
۵۵۹ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران پژوهشگاه دولتی ۲۳ ۱۰ ۹۵
۵۶۰ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگان موسسه غیرانتفاعی ۲۲ ۱۶ ۵۰
۵۶۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت علوم پزشکی ۲۲ ۱۳ ۷۲
۵۶۲ موسسه آموزش عالی ارس موسسه غیرانتفاعی ۲۱ ۸ ۱۰۰
۵۶۳ موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر موسسه غیرانتفاعی ۲۰ ۱۴ ۳۰
۵۶۴ دانشگاه آزاداسلامی واحد فارسان دانشگاه آزاد ۲۰ ۱۳ ۹۵
۵۶۵ موسسه آموزش عالی کاوش موسسه غیرانتفاعی ۲۰ ۸ ۸۰
۵۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردرود دانشگاه آزاد ۲۰ ۱۵ ۶۵
۵۶۷ دانشگاه حضرت معصومه (س) دانشگاه دولتی ۲۰ ۱۳ ۷۵
۵۶۸ موسسه آموزش عالی عقیق موسسه غیرانتفاعی ۱۹ ۱۶ ۶۸
۵۶۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه علوم پزشکی ۱۸ ۷ ۹۴
۵۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی دانشگاه آزاد ۱۸ ۱۰ ۹۴
۵۷۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول علوم پزشکی ۱۸ ۱۴ ۷۲
۵۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملک دانشگاه آزاد ۱۸ ۹ ۸۳
۵۷۳ دانشگاه علوم پزشکی آبادان علوم پزشکی ۱۷ ۱۴ ۲۳
۵۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر دانشگاه آزاد ۱۷ ۱۳ ۱۰۰
۵۷۵ دانشگاه هنر شیراز دانشگاه دولتی ۱۶ ۱۱ ۹۳
۵۷۶ موسسه آموزش عالی صالحان موسسه غیرانتفاعی ۱۶ ۹ ۵۶
۵۷۷ موسسه آموزش عالی اسرار موسسه غیرانتفاعی ۱۶ ۱۰ ۵۰
۵۷۸ مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۶ ۷ ۱۰۰
۵۷۹ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور علوم پزشکی ۱۶ ۴ ۹۳
۵۸۰ موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۱۵ ۱۱ ۶۶
۵۸۱ مجتمع آموزش عالی گناباد دانشگاه دولتی ۱۵ ۵ ۷۳
۵۸۲ مجتمع آموزش عالی زرند دانشگاه دولتی ۱۵ ۶ ۸۰
۵۸۳ موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز موسسه غیرانتفاعی ۱۴ ۱۰ ۶۴
۵۸۴ موسسه آموزش عالی خیام موسسه غیرانتفاعی ۱۴ ۱۲ ۴۲
۵۸۵ موسسه آموزش عالی تابناک موسسه غیرانتفاعی ۱۴ ۹ ۸۵
۵۸۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم علوم پزشکی ۱۴ ۵ ۱۰۰
۵۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد دانشگاه آزاد ۱۴ ۹ ۳۵
۵۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار دانشگاه آزاد ۱۳ ۸ ۶۹
۵۸۹ پژوهشکده بیمه پژوهشگاه دولتی ۱۳ ۱۲ ۱۵
۵۹۰ موسسه آموزش عالی دانشستان ساوه موسسه غیرانتفاعی ۱۳ ۱۱ ۴۶
۵۹۱ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پژوهشگاه دولتی ۱۲ ۱۰ ۹۱
۵۹۲ موسسه آموزش عالی شاهرود موسسه غیرانتفاعی ۱۲ ۱۱ ۳۳
۵۹۳ موسسه آموزش عالی دانشوران موسسه غیرانتفاعی ۱۱ ۹ ۵۴
۵۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان دانشگاه آزاد ۱۱ ۷ ۹۰
۵۹۵ موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار موسسه غیرانتفاعی ۱۱ ۱۱ ۱۸
۵۹۶ مرکز تحقیقات ماهیان سردابی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰ ۶ ۵۰
۵۹۷ موسسه آموزش عالی بصیر آبیک موسسه غیرانتفاعی ۱۰ ۹ ۱۰
۵۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شازند دانشگاه آزاد ۱۰ ۶ ۸۰
۵۹۹ موسسه آموزش عالی مهرآیین بندرانزلی موسسه غیرانتفاعی ۹ ۶ ۴۴

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۶۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خواف دانشگاه آزاد ۹ ۷ ۶۶
۶۰۱ مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور سازمان تحقیقات کشاورزی ۸ ۵ ۶۲
۶۰۲ موسسه غیر انتفاعی باختر ایلام موسسه غیرانتفاعی ۸ ۷ ۲۵
۶۰۳ موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد موسسه غیرانتفاعی ۸ ۷ ۲۵
۶۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گمیشان دانشگاه آزاد ۸ ۱ ۸۷
۶۰۵ دانشگاه صنعتی شهدای هویزه دانشگاه دولتی ۸ ۴ ۱۰۰
۶۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارک دانشگاه آزاد ۸ ۷ ۸۷
۶۰۷ موسسه آموزش عالی شرق گلستان موسسه غیرانتفاعی ۷ ۳ ۱۰۰
۶۰۸ مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل دانشگاه دولتی ۷ ۵ ۴۲
۶۰۹ موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام موسسه غیرانتفاعی ۶ ۳ ۱۰۰
۶۱۰ موسسه آموزش عالی دانا یاسوج موسسه غیرانتفاعی ۶ ۶ ۳۳
۶۱۱ مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان موسسه غیرانتفاعی ۶ ۱ ۱۰۰
۶۱۲ موسسه آموزش عالی ابن یمین موسسه غیرانتفاعی ۶ ۵ ۱۶
۶۱۳ موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه موسسه غیرانتفاعی ۶ ۵ ۸۳
۶۱۴ دانشگاه نهاوند  دانشگاه دولتی ۵ ۴ ۶۰
۶۱۵ مجتمع آموزش عالی تربت جام دانشگاه دولتی ۵ ۳ ۸۰
۶۱۶ پژوهشکده گل و گیاهان زینتی سازمان تحقیقات کشاورزی ۵ ۱ ۱۰۰
۶۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قادرآباد دانشگاه آزاد ۴ ۴ ۷۵
۶۱۸ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) موسسه غیرانتفاعی ۴ ۲ ۱۰۰
۶۱۹ مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی سازمان تحقیقات کشاورزی ۴ ۴ ۷۵
۶۲۰ مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۴ ۳ ۷۵
۶۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هوراند دانشگاه آزاد ۴ ۳ ۲۵
۶۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گتوند دانشگاه آزاد ۴ ۱ ۱۰۰
۶۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوند دانشگاه آزاد ۳ ۱ ۱۰۰
۶۲۴ پژوهشکده چای سازمان تحقیقات کشاورزی ۳ ۰ ۱۰۰
۶۲۵ دانشگاه فناوری های نوین سبزوار دانشگاه دولتی ۳ ۱ ۱۰۰
۶۲۶ مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی کشاورزی دامغان (رسول اکرم) سازمان تحقیقات کشاورزی ۲ ۱ ۵۰
۶۲۷ دانشگاه حضرت نرجس (س) دانشگاه دولتی ۲ ۱ ۵۰
۶۲۸ موسسه آموزش عالی سنا موسسه غیرانتفاعی ۲ ۲ ۵۰
۶۲۹ موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت موسسه غیرانتفاعی ۱ ۰ ۱۰۰
۶۳۰ مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱ ۱ ۰
۶۳۱ موسسه آموزش عالی اوج آبیک موسسه غیرانتفاعی ۱ ۱ ۰
۶۳۲ مرکز تحقیقات ابریشم کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱ ۰ ۱۰۰
۶۳۳ مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر موسسه غیرانتفاعی ۱ ۱ ۰
۶۳۴ پژوهشکده سبزی صیفی سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۳۵ مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۳۶ مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح‌نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۳۷ دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۳۸ مرکزآموزش عالی اقلید دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۳۹ پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۴۰ مرکزآموزش عالی استهبان دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۱ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی علوم پزشکی ۰ ۰ ۰
۶۴۲ مرکز آموزش عالی زینب کبری (س) کازرون دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۳ پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۴۴ مجتمع آموزش عالی لارستان دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۵ دانشگاه فرزانگان سمنان موسسه غیرانتفاعی ۰ ۰ ۰
۶۴۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۴۷ دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۸ دانشگاه شهرضا دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۹ پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی

آمار تولید مقاله کشور ایران

رتبه بندی دانشگاههای ایران

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه ۵۸۷,۷۳۷ عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.
تا این لحظه ۳,۱۵۵ عنوان کنفرانس در پایگاه سیویلیکا نمایه سازی شده است.

آمار بخش تولید علم

تعداد کل مقالات دانشگاه دولتی: ۵۷۵,۰۳۳ (۵۶ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات دانشگاه آزاد: ۳۱۹,۶۷۶ (۳۱ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات پژوهشگاه دولتی: ۲۳,۰۸۹ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات شرکت: ۶,۹۰۷ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات موسسه غیرانتفاعی: ۱۸,۲۱۲ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات پیام نور: ۳۷,۴۳۱ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات علوم پزشکی: ۲۲,۷۸۹ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی: ۲۴,۸۱۳ درصد علم کشور)
تعداد کل کنفرانسهای نمایه شده : ۳,۱۵۵
تعداد کل نویسندگان مقالات: ۱,۴۶۷,۰۷۸
تعداد نویسندگان (سمتهای) قابل تحلیل: ۱,۳۹۱,۸۰۹
تعداد نویسندگان اختصاص داده شده به مراکز تولید علم: ۱,۰۲۷,۹۴۴ (۷۴ درصد)
تعداد نویسندگان در صف تحلیل و بررسی: ۳۶۳,۸۶۵
تعداد سازمانهای تعریف شده: ۶۴۹

تبلیغات