CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱ دانشگاه تهران دانشگاه دولتی ۳۴۸۱۷ ۲۲۳۷۳ ۵۰
۲ دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا) پیام نور ۲۷۶۱۳ ۱۹۲۴۴ ۵۱
۳ دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه دولتی ۱۷۳۸۷ ۱۱۴۹۱ ۵۱
۴ دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه دولتی ۱۵۳۹۰ ۱۰۴۵۵ ۴۲
۵ دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه دولتی ۱۵۰۸۸ ۱۰۸۷۸ ۴۰
۶ دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه دولتی ۱۵۰۲۲ ۱۰۱۴۱ ۴۲
۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد ۱۲۴۵۷ ۷۹۴۵ ۷۹
۸ دانشگاه تبریز دانشگاه دولتی ۱۱۱۱۹ ۷۱۴۸ ۴۹
۹ دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه دولتی ۱۰۸۱۵ ۷۱۹۷ ۳۸
۱۰ دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه دولتی ۱۰۳۲۰ ۶۷۰۶ ۴۰
۱۱ دانشگاه شیراز دانشگاه دولتی ۱۰۱۷۲ ۶۸۷۷ ۳۷
۱۲ دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه دولتی ۱۰۱۶۶ ۶۸۷۱ ۴۰
۱۳ دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه دولتی ۹۷۱۲ ۶۰۷۸ ۵۵
۱۴ دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه دولتی ۸۶۹۶ ۵۰۹۳ ۴۸
۱۵ دانشگاه اصفهان دانشگاه دولتی ۸۴۵۵ ۵۵۶۳ ۴۷
۱۶ دانشگاه گیلان دانشگاه دولتی ۷۲۶۹ ۵۰۴۳ ۴۵
۱۷ دانشگاه یزد دانشگاه دولتی ۷۰۹۷ ۵۰۳۵ ۴۳
۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشگاه آزاد ۶۹۹۱ ۵۳۹۸ ۵۳
۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشگاه آزاد ۶۷۹۶ ۴۸۱۳ ۵۴
۲۰ دانشگاه ارومیه دانشگاه دولتی ۶۶۹۸ ۴۵۷۸ ۴۲
۲۱ دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه دولتی ۵۹۹۳ ۴۳۳۳ ۴۰
۲۲ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه دولتی ۵۹۳۲ ۳۹۵۵ ۴۴
۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد ۵۹۲۲ ۳۷۸۹ ۶۲
۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشگاه آزاد ۵۷۷۹ ۴۲۷۸ ۵۴
۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشگاه آزاد ۵۶۴۷ ۳۹۵۹ ۴۵
۲۶ دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه دولتی ۵۶۲۱ ۴۰۵۱ ۴۳
۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد ۵۳۹۹ ۳۹۹۸ ۵۵
۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد ۵۲۱۰ ۳۲۸۶ ۶۵
۲۹ دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه دولتی ۵۱۸۹ ۳۳۵۵ ۵۸
۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد ۵۱۴۴ ۳۷۵۳ ۵۳
۳۱ دانشگاه زنجان دانشگاه دولتی ۵۰۷۵ ۳۶۵۰ ۴۲
۳۲ دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه دولتی ۵۰۶۸ ۳۲۷۸ ۵۳
۳۳ دانشگاه خوارزمی دانشگاه دولتی ۵۰۱۷ ۳۴۴۵ ۵۹
۳۴ دانشگاه رازی دانشگاه دولتی ۴۸۳۰ ۳۱۷۲ ۴۵
۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان دانشگاه آزاد ۴۶۷۱ ۳۴۹۱ ۵۳
۳۶ دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه دولتی ۴۵۷۴ ۳۳۵۰ ۴۱
۳۷ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه دولتی ۴۵۱۸ ۲۵۰۷ ۴۵
۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشگاه آزاد ۴۴۳۶ ۳۰۰۸ ۵۸
۳۹ دانشگاه سمنان دانشگاه دولتی ۴۴۳۴ ۳۳۱۷ ۴۳
۴۰ دانشگاه فرهنگیان دانشگاه دولتی ۴۴۳۲ ۳۳۳۲ ۳۳
۴۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشگاه آزاد ۴۲۸۱ ۲۹۶۰ ۶۸
۴۲ دانشگاه مازندران دانشگاه دولتی ۴۱۶۹ ۲۹۴۸ ۴۶
۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد ۴۱۲۵ ۳۱۰۳ ۴۹
۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشگاه آزاد ۳۹۷۵ ۳۱۵۴ ۵۱
۴۵ دانشگاه زابل دانشگاه دولتی ۳۸۹۹ ۲۹۹۸ ۴۰
۴۶ دانشگاه جامع علمی کاربردی موسسه غیرانتفاعی ۳۸۳۵ ۲۳۷۱ ۶۵
۴۷ دانشگاه شهرکرد دانشگاه دولتی ۳۶۸۲ ۲۵۸۱ ۴۳
۴۸ دانشگاه بیرجند دانشگاه دولتی ۳۵۶۷ ۲۵۲۵ ۴۳
۴۹ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه دولتی ۳۴۷۷ ۲۱۷۹ ۴۲

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۵۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشگاه آزاد ۳۳۵۶ ۲۲۷۳ ۵۱
۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشگاه آزاد ۳۳۱۶ ۲۲۳۸ ۵۸
۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشگاه آزاد ۳۲۳۹ ۲۱۸۷ ۵۶
۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد دانشگاه آزاد ۳۱۷۹ ۲۲۳۳ ۶۷
۵۴ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه دولتی ۳۱۵۲ ۲۲۰۷ ۴۱
۵۵ شرکت توزیع نیروی برق شرکت ۳۰۶۷ ۲۳۷۸ ۴۰
۵۶ دانشگاه کاشان دانشگاه دولتی ۳۰۰۶ ۲۲۲۲ ۳۹
۵۷ جهاد دانشگاهی پژوهشگاه دولتی ۲۹۹۹ ۱۸۵۲ ۶۶
۵۸ دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه دولتی ۲۸۱۱ ۱۹۲۹ ۵۰
۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر دانشگاه آزاد ۲۷۴۶ ۱۸۷۸ ۵۵
۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد ۲۷۰۸ ۱۹۳۵ ۵۶
۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشگاه آزاد ۲۶۸۷ ۱۹۰۴ ۵۲
۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد ۲۶۴۲ ۱۶۱۴ ۷۰
۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دانشگاه آزاد ۲۶۳۰ ۱۹۵۵ ۴۷
۶۴ دانشگاه کردستان دانشگاه دولتی ۲۶۲۳ ۱۷۵۵ ۴۹
۶۵ دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه دولتی ۲۶۰۱ ۱۹۷۱ ۳۱
۶۶ دانشگاه لرستان دانشگاه دولتی ۲۵۷۳ ۱۶۸۷ ۵۷
۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه دانشگاه آزاد ۲۴۷۰ ۱۹۳۱ ۵۲
۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول دانشگاه آزاد ۲۴۶۳ ۱۷۱۱ ۶۵
۶۹ دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه دولتی ۲۴۵۰ ۱۷۱۵ ۴۷
۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان دانشگاه آزاد ۲۳۹۸ ۱۹۱۶ ۴۲
۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر دانشگاه آزاد ۲۳۲۶ ۱۷۶۰ ۶۴
۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس دانشگاه آزاد ۲۲۹۳ ۱۶۵۲ ۴۳
۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشگاه آزاد ۲۲۹۲ ۱۶۳۱ ۵۳
۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دانشگاه آزاد ۲۲۶۷ ۱۶۱۲ ۶۲
۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان دانشگاه آزاد ۲۲۳۸ ۱۶۳۵ ۶۱
۷۶ دانشگاه ایلام دانشگاه دولتی ۲۱۸۵ ۱۳۵۶ ۶۱
۷۷ دانشگاه شاهد دانشگاه دولتی ۲۱۳۰ ۱۳۳۸ ۵۹
۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی دانشگاه آزاد ۲۱۱۳ ۱۵۹۳ ۶۰
۷۹ دانشگاه الزهرا دانشگاه دولتی ۲۰۹۱ ۱۴۴۳ ۵۱
۸۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران علوم پزشکی ۲۰۶۹ ۹۴۸ ۷۳
۸۱ دانشگاه خلیج فارس دانشگاه دولتی ۲۰۴۵ ۱۳۷۶ ۴۹
۸۲ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه دولتی ۲۰۰۳ ۱۳۶۰ ۴۷
۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشگاه آزاد ۱۹۸۶ ۱۶۱۵ ۵۲
۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد دانشگاه آزاد ۱۹۵۰ ۱۴۳۰ ۴۶
۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج دانشگاه آزاد ۱۹۳۳ ۱۴۸۶ ۶۰
۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشگاه آزاد ۱۹۳۱ ۱۴۹۹ ۵۹
۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر دانشگاه آزاد ۱۹۱۴ ۱۴۷۷ ۴۵
۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام دانشگاه آزاد ۱۸۳۰ ۱۲۵۶ ۵۹
۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر دانشگاه آزاد ۱۸۲۸ ۱۰۱۵ ۷۲
۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دانشگاه آزاد ۱۸۲۵ ۱۳۳۴ ۴۷
۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول دانشگاه آزاد ۱۷۶۵ ۱۳۷۷ ۳۸
۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری دانشگاه آزاد ۱۷۵۰ ۱۲۳۱ ۵۸
۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانشگاه آزاد ۱۷۴۲ ۱۳۲۰ ۴۶
۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور دانشگاه آزاد ۱۷۱۰ ۱۲۳۹ ۵۶
۹۵ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان دانشگاه دولتی ۱۶۴۴ ۱۰۷۶ ۳۷
۹۶ دانشگاه هرمزگان دانشگاه دولتی ۱۶۳۹ ۱۰۸۸ ۵۹
۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد ۱۶۰۰ ۱۰۹۸ ۵۹
۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانشگاه آزاد ۱۵۶۹ ۱۲۱۰ ۶۷
۹۹ دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه دولتی ۱۵۵۶ ۱۱۵۴ ۳۸

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱۰۰ دانشگاه اراک دانشگاه دولتی ۱۵۵۴ ۱۰۳۷ ۵۱
۱۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد ۱۵۴۷ ۱۰۹۰ ۵۲
۱۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر دانشگاه آزاد ۱۵۲۰ ۱۰۶۸ ۷۲
۱۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دانشگاه آزاد ۱۵۰۸ ۹۱۱ ۶۳
۱۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد دانشگاه آزاد ۱۴۷۷ ۱۰۱۷ ۶۷
۱۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشگاه آزاد ۱۴۷۴ ۱۰۶۲ ۵۴
۱۰۶ دانشکده محیط زیست دانشگاه دولتی ۱۴۳۹ ۸۴۱ ۶۳
۱۰۷ دانشگاه یاسوج دانشگاه دولتی ۱۴۲۸ ۷۹۳ ۵۵
۱۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر دانشگاه آزاد ۱۴۲۳ ۱۰۱۳ ۵۲
۱۰۹ دانشگاه صنعتی شیراز دانشگاه دولتی ۱۴۱۴ ۱۰۱۰ ۳۹
۱۱۰ دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان دانشگاه دولتی ۱۳۹۷ ۹۵۰ ۵۲
۱۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل دانشگاه آزاد ۱۳۸۰ ۹۶۷ ۵۱
۱۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور دانشگاه آزاد ۱۳۸۰ ۹۸۰ ۵۸
۱۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر دانشگاه آزاد ۱۳۱۹ ۱۰۰۰ ۴۵
۱۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد دانشگاه آزاد ۱۳۰۳ ۹۷۳ ۴۹
۱۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان دانشگاه آزاد ۱۳۰۰ ۱۰۵۲ ۵۹
۱۱۶ دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه دولتی ۱۲۹۹ ۸۹۱ ۵۰
۱۱۷ دانشگاه صنعت نفت دانشگاه دولتی ۱۲۷۹ ۶۵۸ ۵۲
۱۱۸ پژوهشکده تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۱۹۴ ۴۷۱ ۷۲
۱۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه دانشگاه آزاد ۱۱۸۲ ۹۱۳ ۶۱
۱۲۰ سازمان انرژی اتمی پژوهشگاه دولتی ۱۱۷۹ ۵۵۱ ۷۲
۱۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه دانشگاه آزاد ۱۱۷۸ ۹۸۱ ۴۳
۱۲۲ دانشگاه قم دانشگاه دولتی ۱۱۷۳ ۸۳۴ ۴۴
۱۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد ۱۱۶۵ ۷۴۱ ۶۵
۱۲۴ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشگاه دولتی ۱۱۶۰ ۷۶۱ ۵۴
۱۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب دانشگاه آزاد ۱۱۵۳ ۹۰۲ ۵۵
۱۲۶ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه دولتی ۱۱۳۰ ۵۴۴ ۵۷
۱۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر دانشگاه آزاد ۱۱۲۳ ۷۴۸ ۵۹
۱۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند دانشگاه آزاد ۱۱۰۹ ۷۸۰ ۶۱
۱۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار دانشگاه آزاد ۱۱۰۵ ۸۳۱ ۶۴
۱۳۰ دانشگاه گلستان دانشگاه دولتی ۱۰۹۵ ۵۶۳ ۶۵
۱۳۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۸۷ ۵۳۵ ۶۹
۱۳۲ پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشگاه دولتی ۱۰۸۳ ۵۸۰ ۵۷
۱۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان دانشگاه آزاد ۱۰۸۰ ۷۳۲ ۷۳
۱۳۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان علوم پزشکی ۱۰۷۳ ۵۱۸ ۶۶
۱۳۵ پژوهشگاه نیرو پژوهشگاه دولتی ۱۰۶۱ ۸۶۲ ۲۹
۱۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا دانشگاه آزاد ۱۰۴۷ ۷۱۷ ۶۰
۱۳۷ موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۳۷ ۲۵۴ ۹۷
۱۳۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۳۵ ۵۸۲ ۶۰
۱۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد دانشگاه آزاد ۱۰۳۵ ۷۶۷ ۵۶
۱۴۰ دانشگاه علوم پزشکی همدان علوم پزشکی ۹۹۴ ۷۶۳ ۴۱
۱۴۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب دانشگاه آزاد ۹۹۱ ۶۸۰ ۵۵
۱۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشگاه آزاد ۹۷۹ ۶۷۷ ۵۴
۱۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن دانشگاه آزاد ۹۷۶ ۶۶۳ ۴۷
۱۴۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز علوم پزشکی ۹۶۲ ۳۵۴ ۸۴
۱۴۵ پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشگاه دولتی ۹۶۰ ۷۲۰ ۴۵
۱۴۶ دانشگاه ملایر دانشگاه دولتی ۹۵۷ ۶۴۰ ۵۴
۱۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر دانشگاه آزاد ۹۵۲ ۶۶۱ ۶۰
۱۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه دانشگاه آزاد ۹۲۵ ۶۷۲ ۴۵
۱۴۹ شرکت آب و فاضلاب شرکت ۹۱۸ ۶۱۹ ۴۲

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱۵۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان دانشگاه آزاد ۹۱۲ ۶۰۷ ۴۵
۱۵۱ دانشگاه امام رضا موسسه غیرانتفاعی ۸۸۳ ۵۷۲ ۷۲
۱۵۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی علوم پزشکی ۸۶۹ ۴۶۴ ۷۱
۱۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین دانشگاه آزاد ۸۱۱ ۶۳۴ ۵۲
۱۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان دانشگاه آزاد ۸۱۱ ۶۱۴ ۴۶
۱۵۵ دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشگاه دولتی ۸۰۴ ۶۰۰ ۴۳
۱۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان دانشگاه آزاد ۷۹۱ ۵۳۰ ۶۲
۱۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند دانشگاه آزاد ۷۸۲ ۶۰۴ ۵۷
۱۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشگاه آزاد ۷۶۲ ۵۴۲ ۶۶
۱۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق دانشگاه آزاد ۷۵۴ ۵۲۶ ۴۹
۱۶۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۴۹ ۴۰۳ ۶۵
۱۶۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۴۱ ۳۴۵ ۷۶
۱۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند دانشگاه آزاد ۷۴۱ ۴۹۱ ۷۳
۱۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم دانشگاه آزاد ۷۳۳ ۴۳۷ ۶۰
۱۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم دانشگاه آزاد ۷۲۹ ۴۲۳ ۶۷
۱۶۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد علوم پزشکی ۷۲۶ ۳۶۳ ۶۳
۱۶۶ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۱۴ ۲۰۷ ۹۷
۱۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه دانشگاه آزاد ۷۰۶ ۶۵۹ ۴۶
۱۶۸ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه دولتی ۷۰۲ ۴۵۳ ۵۰
۱۶۹ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۸۵ ۱۷۶ ۹۳
۱۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشگاه آزاد ۶۸۳ ۴۷۹ ۷۰
۱۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان دانشگاه آزاد ۶۸۲ ۴۸۸ ۵۴
۱۷۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز علوم پزشکی ۶۸۱ ۴۰۴ ۶۲
۱۷۳ دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه دولتی ۶۷۹ ۴۲۹ ۶۲
۱۷۴ دانشگاه شمال موسسه غیرانتفاعی ۶۷۰ ۴۲۱ ۶۵
۱۷۵ موسسه تحقیقات خاک و آب سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۶۳ ۱۷۹ ۹۷
۱۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا دانشگاه آزاد ۶۵۷ ۴۷۹ ۴۷
۱۷۷ دانشگاه گنبد کاووس دانشگاه دولتی ۶۵۱ ۴۹۳ ۵۲
۱۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم دانشگاه آزاد ۶۵۱ ۴۵۹ ۶۹
۱۷۹ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشگاه دولتی ۶۴۶ ۴۲۸ ۴۸
۱۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون دانشگاه آزاد ۶۳۹ ۴۴۶ ۵۵
۱۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دانشگاه آزاد ۶۳۹ ۳۷۸ ۷۳
۱۸۲ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور پژوهشگاه دولتی ۶۲۷ ۲۴۷ ۷۹
۱۸۳ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشگاه دولتی ۶۲۴ ۲۹۵ ۷۰
۱۸۴ دانشگاه دامغان دانشگاه دولتی ۶۱۵ ۴۳۰ ۴۶
۱۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس دانشگاه آزاد ۶۰۸ ۳۹۸ ۷۳
۱۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران دانشگاه آزاد ۶۰۶ ۳۷۵ ۵۷
۱۸۷ دانشگاه علوم و فنون مازندران موسسه غیرانتفاعی ۶۰۵ ۴۱۶ ۶۹
۱۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر دانشگاه آزاد ۵۹۸ ۴۴۶ ۵۰
۱۸۹ واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد ۵۹۰ ۴۵۴ ۶۲
۱۹۰ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته دانشگاه دولتی ۵۹۰ ۴۳۴ ۵۷
۱۹۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۸۹ ۲۵۱ ۷۸
۱۹۲ دانشگاه علم و هنر یزد موسسه غیرانتفاعی ۵۸۰ ۳۷۴ ۷۳
۱۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا دانشگاه آزاد ۵۷۹ ۴۵۳ ۶۵
۱۹۴ دانشگاه علوم پزشکی ایران علوم پزشکی ۵۷۳ ۲۸۷ ۸۳
۱۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا دانشگاه آزاد ۵۶۴ ۴۱۶ ۵۷
۱۹۶ دانشگاه مراغه دانشگاه دولتی ۵۵۷ ۳۴۱ ۵۹
۱۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند دانشگاه آزاد ۵۵۵ ۳۵۵ ۵۳
۱۹۸ موسسه آموزش عالی خاوران موسسه غیرانتفاعی ۵۵۳ ۳۵۱ ۵۰
۱۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت دانشگاه آزاد ۵۴۹ ۳۷۲ ۹۶

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۲۰۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۴۷ ۲۵۱ ۷۲
۲۰۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس علوم پزشکی ۵۴۵ ۳۱۹ ۶۸
۲۰۲ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان دانشگاه دولتی ۵۳۸ ۳۶۷ ۵۱
۲۰۳ دانشگاه صنعتی ارومیه دانشگاه دولتی ۵۳۶ ۳۹۴ ۵۴
۲۰۴ دانشگاه علم و فرهنگ موسسه غیرانتفاعی ۵۳۱ ۳۵۳ ۵۹
۲۰۵ سازمان هواشناسی شرکت ۵۳۰ ۳۱۵ ۵۶
۲۰۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۲۹ ۲۸۹ ۶۶
۲۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد دانشگاه آزاد ۵۱۴ ۳۹۶ ۴۴
۲۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه دانشگاه آزاد ۵۱۲ ۳۴۸ ۵۸
۲۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان دانشگاه آزاد ۵۰۹ ۳۵۳ ۵۴
۲۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات دانشگاه آزاد ۵۰۴ ۳۶۵ ۵۸
۲۱۱ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دانشگاه دولتی ۵۰۱ ۲۷۴ ۶۷
۲۱۲ دانشگاه جیرفت دانشگاه دولتی ۵۰۰ ۳۹۴ ۴۵
۲۱۳ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری پژوهشگاه دولتی ۴۹۸ ۲۸۷ ۷۴
۲۱۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۹۲ ۳۱۲ ۶۳
۲۱۵ دانشگاه علوم پزشکی کرمان علوم پزشکی ۴۸۸ ۲۸۵ ۷۳
۲۱۶ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار دانشگاه دولتی ۴۸۶ ۳۷۵ ۴۳
۲۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی دانشگاه آزاد ۴۷۷ ۳۶۲ ۷۰
۲۱۸ مؤسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۶۷ ۱۵۱ ۸۹
۲۱۹ موسسه تحقیقات آب پژوهشگاه دولتی ۴۶۰ ۱۹۹ ۷۷
۲۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان دانشگاه آزاد ۴۴۶ ۳۰۸ ۵۶
۲۲۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران علوم پزشکی ۴۴۲ ۲۷۵ ۵۹
۲۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش دانشگاه آزاد ۴۴۰ ۳۱۲ ۷۶
۲۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانشگاه آزاد ۴۴۰ ۳۰۶ ۵۹
۲۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان دانشگاه آزاد ۴۳۵ ۳۵۴ ۵۰
۲۲۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۱۶ ۱۹۴ ۷۸
۲۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم دانشگاه آزاد ۴۱۵ ۳۰۷ ۴۴
۲۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان دانشگاه آزاد ۴۱۲ ۳۱۴ ۶۷
۲۲۸ دانشگاه بجنورد دانشگاه دولتی ۴۱۲ ۲۹۲ ۴۹
۲۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام دانشگاه آزاد ۴۰۹ ۲۸۸ ۴۶
۲۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال دانشگاه آزاد ۴۰۸ ۳۱۰ ۵۵
۲۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه دانشگاه آزاد ۴۰۲ ۲۳۴ ۷۰
۲۳۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۰۰ ۱۹۵ ۷۲
۲۳۳ دانشگاه امام صادق دانشگاه دولتی ۳۹۵ ۲۹۱ ۴۱
۲۳۴ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پژوهشگاه دولتی ۳۸۷ ۲۲۲ ۵۹
۲۳۵ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه علوم پزشکی ۳۸۷ ۲۴۶ ۶۵
۲۳۶ دانشگاه صنعتی سجاد موسسه غیرانتفاعی ۳۸۳ ۲۶۸ ۵۴
۲۳۷ موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۸۲ ۲۲۱ ۶۴
۲۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس دانشگاه آزاد ۳۷۰ ۲۶۴ ۶۴
۲۳۹ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد علوم پزشکی ۳۶۶ ۱۸۴ ۷۴
۲۴۰ دانشگاه تفرش دانشگاه دولتی ۳۶۴ ۱۹۸ ۶۴
۲۴۱ دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی دانشگاه دولتی ۳۵۷ ۲۴۸ ۴۶
۲۴۲ موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۵۶ ۱۵۵ ۶۶
۲۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دانشگاه آزاد ۳۵۶ ۲۱۷ ۶۲
۲۴۴ دانشگاه اردکان دانشگاه دولتی ۳۵۵ ۲۶۰ ۵۱
۲۴۵ دانشگاه هنر تهران دانشگاه دولتی ۳۵۱ ۲۰۷ ۵۸
۲۴۶ انستیتو پاستور ایران پژوهشگاه دولتی ۳۵۰ ۱۵۳ ۷۹
۲۴۷ دانشگاه صنعتی سیرجان دانشگاه دولتی ۳۴۸ ۲۳۸ ۴۷
۲۴۸ سازمان نظام مهندسی موسسه غیرانتفاعی ۳۴۵ ۱۹۳ ۶۸
۲۴۹ دانشگاه علوم اقتصادی دانشگاه دولتی ۳۴۳ ۱۹۱ ۷۶

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۲۵۰ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش پژوهشگاه دولتی ۳۳۳ ۱۸۰ ۷۲
۲۵۱ موسسه آموزش عالی فارابی موسسه غیرانتفاعی ۳۳۱ ۱۸۴ ۵۶
۲۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان دانشگاه آزاد ۳۳۱ ۱۶۴ ۷۸
۲۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی دانشگاه آزاد ۳۲۸ ۲۵۴ ۵۷
۲۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق دانشگاه آزاد ۳۲۷ ۲۶۰ ۶۸
۲۵۵ دانشگاه صنعتی قم دانشگاه دولتی ۳۲۷ ۱۹۲ ۵۱
۲۵۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۲۴ ۱۰۹ ۹۵
۲۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر دانشگاه آزاد ۳۲۳ ۲۳۸ ۸۵
۲۵۸ دانشگاه ولایت دانشگاه دولتی ۳۱۹ ۲۵۲ ۴۲
۲۵۹ دانشگاه صنایع و معادن ایران دانشگاه دولتی ۳۱۸ ۲۲۲ ۶۷
۲۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان دانشگاه آزاد ۳۱۷ ۲۲۶ ۶۴
۲۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان دانشگاه آزاد ۳۱۴ ۲۱۶ ۶۱
۲۶۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۱۲ ۱۸۴ ۵۷
۲۶۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۱۰ ۱۴۴ ۷۷
۲۶۴ پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری پژوهشگاه دولتی ۳۰۴ ۱۸۰ ۶۰
۲۶۵ دانشگاه صنعتی بیرجند دانشگاه دولتی ۳۰۲ ۲۱۰ ۵۴
۲۶۶ سازمان ملی استاندارد - پژوهشگاه استاندارد پژوهشگاه دولتی ۳۰۰ ۱۸۷ ۴۶
۲۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز دانشگاه آزاد ۲۹۹ ۲۶۰ ۶۳
۲۶۸ موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۹۶ ۱۳۶ ۷۶
۲۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس دانشگاه آزاد ۲۹۶ ۱۹۳ ۵۷
۲۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد دانشگاه آزاد ۲۹۵ ۱۶۶ ۷۴
۲۷۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان علوم پزشکی ۲۹۱ ۱۸۰ ۶۳
۲۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه دانشگاه آزاد ۲۸۸ ۱۶۱ ۷۷
۲۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا دانشگاه آزاد ۲۸۳ ۲۰۷ ۶۲
۲۷۴ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا پژوهشگاه دولتی ۲۸۳ ۱۴۳ ۶۷
۲۷۵ موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۸۲ ۷۵ ۹۷
۲۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد دانشگاه آزاد ۲۷۸ ۲۱۶ ۳۶
۲۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان دانشگاه آزاد ۲۷۸ ۱۹۶ ۶۰
۲۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر دانشگاه آزاد ۲۷۷ ۲۰۶ ۵۳
۲۷۹ موسسه آموزش عالی طبری بابل موسسه غیرانتفاعی ۲۷۲ ۱۵۷ ۹۲
۲۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر دانشگاه آزاد ۲۶۵ ۱۶۵ ۶۶
۲۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر دانشگاه آزاد ۲۶۵ ۱۵۱ ۶۹
۲۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز دانشگاه آزاد ۲۶۴ ۱۵۶ ۵۷
۲۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر دانشگاه آزاد ۲۶۴ ۱۹۴ ۵۶
۲۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود دانشگاه آزاد ۲۶۰ ۱۹۷ ۵۰
۲۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه دانشگاه آزاد ۲۵۹ ۲۰۳ ۸۱
۲۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس دانشگاه آزاد ۲۵۶ ۲۰۲ ۴۴
۲۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت دانشگاه آزاد ۲۵۵ ۱۷۸ ۸۱
۲۸۸ دانشگاه صنعتی همدان دانشگاه دولتی ۲۵۴ ۱۵۲ ۵۲
۲۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دانشگاه آزاد ۲۵۴ ۱۶۶ ۷۵
۲۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب دانشگاه آزاد ۲۵۳ ۱۷۲ ۶۹
۲۹۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۵۱ ۱۵۴ ۵۴
۲۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا دانشگاه آزاد ۲۴۹ ۱۹۸ ۴۸
۲۹۳ دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه دولتی ۲۴۶ ۱۷۰ ۵۸
۲۹۴ موسسه آموزش عالی روزبهان موسسه غیرانتفاعی ۲۴۶ ۱۶۹ ۹۱
۲۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه دانشگاه آزاد ۲۴۴ ۱۲۷ ۶۳
۲۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان دانشگاه آزاد ۲۴۳ ۱۷۷ ۷۴
۲۹۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۴۱ ۱۴۵ ۵۳
۲۹۸ دانشگاه غیر انتفاعی مازیار رویان موسسه غیرانتفاعی ۲۳۹ ۱۷۰ ۵۷
۲۹۹ موسسه آموزش عالی ایوانکی موسسه غیرانتفاعی ۲۳۸ ۱۸۸ ۳۳

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۳۰۰ موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۳۶ ۱۰۰ ۷۸
۳۰۱ دانشگاه شیخ بهائی دانشگاه دولتی ۲۳۵ ۱۸۶ ۳۵
۳۰۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۳۴ ۱۳۰ ۸۱
۳۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان دانشگاه آزاد ۲۳۳ ۱۸۲ ۷۱
۳۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار دانشگاه آزاد ۲۳۱ ۱۱۰ ۹۱
۳۰۵ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله علوم پزشکی ۲۳۱ ۱۳۴ ۷۴
۳۰۶ دانشگاه صنعتی اراک دانشگاه دولتی ۲۲۸ ۱۵۰ ۶۴
۳۰۷ موسسه آموزش عالی اشراق موسسه غیرانتفاعی ۲۲۵ ۱۸۰ ۳۷
۳۰۸ پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی پژوهشگاه دولتی ۲۲۴ ۸۷ ۸۴
۳۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز دانشگاه آزاد ۲۲۴ ۱۵۴ ۵۶
۳۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج دانشگاه آزاد ۲۲۴ ۱۷۰ ۴۵
۳۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد دانشگاه آزاد ۲۲۲ ۱۴۴ ۵۱
۳۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء دانشگاه آزاد ۲۲۲ ۱۳۱ ۷۰
۳۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل دانشگاه آزاد ۲۲۲ ۱۱۷ ۶۹
۳۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانشگاه آزاد ۲۲۰ ۱۳۴ ۶۵
۳۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد ۲۲۰ ۱۷۳ ۷۸
۳۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان دانشگاه آزاد ۲۱۹ ۱۵۴ ۵۴
۳۱۷ دانشگاه صنعتی کرمانشاه دانشگاه دولتی ۲۱۷ ۱۲۶ ۶۰
۳۱۸ موسسه آموزش عالی آبا موسسه غیرانتفاعی ۲۱۴ ۱۳۳ ۸۰
۳۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات دانشگاه آزاد ۲۱۳ ۱۳۳ ۶۷
۳۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش دانشگاه آزاد ۲۱۲ ۱۳۹ ۵۸
۳۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده دانشگاه آزاد ۲۱۰ ۱۵۰ ۴۹
۳۲۲ دانشگاه علوم پزشکی کردستان علوم پزشکی ۲۰۸ ۱۱۷ ۷۸
۳۲۳ موسسه آموزش عالی دانش پژوهان موسسه غیرانتفاعی ۲۰۸ ۱۶۵ ۴۴
۳۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید دانشگاه آزاد ۲۰۴ ۸۷ ۷۱
۳۲۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۰۲ ۱۲۶ ۶۲
۳۲۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۰۰ ۱۱۹ ۷۷
۳۲۷ دانشگاه فسا دانشگاه دولتی ۲۰۰ ۱۴۵ ۴۱
۳۲۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل علوم پزشکی ۱۹۹ ۱۰۴ ۷۲
۳۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین دانشگاه آزاد ۱۹۸ ۱۲۲ ۴۵
۳۳۰ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه دولتی ۱۹۸ ۱۰۷ ۶۹
۳۳۱ موسسه آموزش عالی آیندگان موسسه غیرانتفاعی ۱۹۷ ۱۵۲ ۴۶
۳۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر دانشگاه آزاد ۱۹۶ ۱۲۸ ۵۷
۳۳۳ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود علوم پزشکی ۱۹۱ ۱۳۵ ۷۶
۳۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز دانشگاه آزاد ۱۹۰ ۱۲۰ ۶۹
۳۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی دانشگاه آزاد ۱۸۷ ۱۱۶ ۷۶
۳۳۶ پژوهشکده هواشناسی پژوهشگاه دولتی ۱۸۳ ۸۸ ۷۹
۳۳۷ موسسه آموزش عالی پردیسان پژوهشگاه دولتی ۱۸۲ ۸۸ ۱۰۰
۳۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش دانشگاه آزاد ۱۸۰ ۱۲۴ ۵۰
۳۳۹ مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۸ ۶۵ ۸۳
۳۴۰ مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۸ ۱۰۱ ۷۰
۳۴۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۶ ۱۰۶ ۵۳
۳۴۲ پژوهشکده پسته سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۶ ۵۳ ۸۱
۳۴۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان علوم پزشکی ۱۷۶ ۹۳ ۹۸
۳۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز دانشگاه آزاد ۱۷۴ ۱۱۴ ۵۵
۳۴۵ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه علوم پزشکی ۱۷۰ ۱۱۶ ۷۰
۳۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان دانشگاه آزاد ۱۶۹ ۱۱۴ ۶۵
۳۴۷ دانشگاه سوره موسسه غیرانتفاعی ۱۶۷ ۱۲۲ ۳۹
۳۴۸ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد علوم پزشکی ۱۶۷ ۱۰۴ ۶۷
۳۴۹ سازمان نقشه برداری کشور پژوهشگاه دولتی ۱۶۶ ۹۴ ۴۹

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۳۵۰ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دانشگاه دولتی ۱۶۵ ۱۱۰ ۴۲
۳۵۱ دانشگاه افسری امام علی دانشگاه دولتی ۱۶۳ ۸۹ ۶۰
۳۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا دانشگاه آزاد ۱۶۰ ۹۱ ۷۶
۳۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر دانشگاه آزاد ۱۵۹ ۸۶ ۶۱
۳۵۴ سازمان بهره وری انرژی ایران پژوهشگاه دولتی ۱۵۸ ۱۲۵ ۲۵
۳۵۵ پژوهشکده سوانح طبیعی پژوهشگاه دولتی ۱۵۵ ۱۰۱ ۵۲
۳۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر دانشگاه آزاد ۱۵۵ ۷۵ ۸۶
۳۵۷ موسسه آموزش عالی رجاء موسسه غیرانتفاعی ۱۵۵ ۱۰۱ ۵۹
۳۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه دانشگاه آزاد ۱۵۳ ۱۲۷ ۳۹
۳۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت دانشگاه آزاد ۱۵۲ ۶۸ ۹۷
۳۶۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۵۱ ۷۹ ۷۲
۳۶۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۴۹ ۱۰۶ ۶۱
۳۶۲ دانشگاه علوم پزشکی گیلان علوم پزشکی ۱۴۸ ۷۹ ۵۸
۳۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب دانشگاه آزاد ۱۴۷ ۸۶ ۷۰
۳۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد دانشگاه آزاد ۱۴۵ ۱۰۳ ۵۱
۳۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دانشگاه آزاد ۱۴۵ ۸۶ ۷۱
۳۶۶ دانشگاه علوم پزشکی قزوین علوم پزشکی ۱۴۴ ۱۰۲ ۵۶
۳۶۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان علوم پزشکی ۱۴۴ ۸۱ ۷۰
۳۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار دانشگاه آزاد ۱۴۴ ۱۰۹ ۶۷
۳۶۹ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشگاه دولتی ۱۴۳ ۱۲۳ ۲۵
۳۷۰ دانشگاه علوم پزشکی اراک علوم پزشکی ۱۳۹ ۸۴ ۶۹
۳۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان دانشگاه آزاد ۱۳۸ ۱۰۴ ۵۹
۳۷۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان علوم پزشکی ۱۳۸ ۷۹ ۶۵
۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج علوم پزشکی ۱۳۷ ۵۸ ۹۰
۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان علوم پزشکی ۱۳۵ ۹۱ ۶۰
۳۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک دانشگاه آزاد ۱۳۵ ۸۴ ۶۶
۳۷۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۳۴ ۷۱ ۷۰
۳۷۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۳۳ ۸۹ ۶۰
۳۷۸ دانشگاه علوم پزشکی کاشان علوم پزشکی ۱۳۲ ۸۴ ۶۲
۳۷۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۳۱ ۹۲ ۶۱
۳۸۰ موسسه آموزش عالی بینالود موسسه غیرانتفاعی ۱۳۱ ۷۸ ۶۷
۳۸۱ مؤسسه تحقیقات پنبه کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۳۱ ۶۱ ۶۸
۳۸۲ دانشگاه مفید دانشگاه دولتی ۱۳۰ ۹۸ ۴۳
۳۸۳ سازمان انرژیهای نو ایران پژوهشگاه دولتی ۱۳۰ ۸۷ ۳۴
۳۸۴ مجتمع آموزش عالی سراوان دانشگاه دولتی ۱۲۹ ۱۰۳ ۴۴
۳۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود دانشگاه آزاد ۱۲۹ ۸۹ ۴۵
۳۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند دانشگاه آزاد ۱۲۶ ۸۵ ۶۶
۳۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون دانشگاه آزاد ۱۲۶ ۵۵ ۷۸
۳۸۸ دانشگاه علوم پزشکی قم علوم پزشکی ۱۲۵ ۷۷ ۷۷
۳۸۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۴ ۸۱ ۵۵
۳۹۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۴ ۸۰ ۵۴
۳۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد دانشگاه آزاد ۱۲۳ ۱۰۵ ۴۳
۳۹۲ موسسه آموزش عالی سراج موسسه غیرانتفاعی ۱۲۳ ۸۹ ۶۰
۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دانشگاه آزاد ۱۲۲ ۷۴ ۶۸
۳۹۴ دانشگاه علامه محدث نوری موسسه غیرانتفاعی ۱۲۲ ۸۱ ۶۵
۳۹۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۱ ۷۴ ۷۵
۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان دانشگاه آزاد ۱۲۰ ۷۴ ۵۹
۳۹۷ موسسه غیرانتفاعی خزر موسسه غیرانتفاعی ۱۱۹ ۶۴ ۶۶
۳۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس دانشگاه آزاد ۱۱۹ ۸۲ ۶۸
۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج دانشگاه آزاد ۱۱۸ ۹۰ ۵۵

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس دانشگاه آزاد ۱۱۷ ۷۹ ۵۲
۴۰۱ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند علوم پزشکی ۱۱۶ ۵۸ ۶۵
۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی زنجان علوم پزشکی ۱۱۶ ۵۸ ۸۲
۴۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب دانشگاه آزاد ۱۱۵ ۴۶ ۸۳
۴۰۴ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۱۴ ۷۵ ۶۰
۴۰۵ دانشگاه عالی دفاع ملی دانشگاه دولتی ۱۱۳ ۷۰ ۷۶
۴۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر دانشگاه آزاد ۱۱۳ ۸۹ ۵۲
۴۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت دانشگاه آزاد ۱۱۲ ۵۹ ۷۴
۴۰۸ دانشگاه بناب دانشگاه دولتی ۱۱۲ ۷۹ ۷۰
۴۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب دانشگاه آزاد ۱۱۲ ۸۷ ۸۳
۴۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان دانشگاه آزاد ۱۱۰ ۸۰ ۷۱
۴۱۱ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل علوم پزشکی ۱۰۸ ۵۶ ۸۷
۴۱۲ مرکز ملی تحقیقات شوری سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۷ ۳۸ ۷۷
۴۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر دانشگاه آزاد ۱۰۵ ۶۳ ۵۵
۴۱۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی علوم پزشکی ۱۰۵ ۵۰ ۷۹
۴۱۵ موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان موسسه غیرانتفاعی ۱۰۲ ۸۳ ۶۱
۴۱۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۱ ۸۶ ۳۲
۴۱۷ موسسه آموزش عالی کوشیار موسسه غیرانتفاعی ۱۰۱ ۲۹ ۱۰۰
۴۱۸ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه دولتی ۱۰۰ ۵۳ ۵۷
۴۱۹ موسسه آموزش عالی شهاب دانش موسسه غیرانتفاعی ۱۰۰ ۷۰ ۶۸
۴۲۰ موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان موسسه غیرانتفاعی ۱۰۰ ۷۱ ۸۲
۴۲۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر علوم پزشکی ۱۰۰ ۶۸ ۵۴
۴۲۲ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه دولتی ۹۹ ۹۴ ۴
۴۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر دانشگاه آزاد ۹۷ ۷۱ ۴۴
۴۲۴ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی موسسه غیرانتفاعی ۹۶ ۶۶ ۴۲
۴۲۵ پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشگاه دولتی ۹۶ ۵۷ ۶۱
۴۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان دانشگاه آزاد ۹۶ ۵۶ ۹۰
۴۲۷ مرکز تحقیقات توتون پژوهشگاه دولتی ۹۵ ۶۵ ۶۷
۴۲۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل علوم پزشکی ۹۴ ۵۲ ۶۴
۴۲۹ دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان دانشگاه دولتی ۹۲ ۶۸ ۵۱
۴۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو دانشگاه آزاد ۸۹ ۶۶ ۵۷
۴۳۱ دانشگاه نیشابور دانشگاه دولتی ۸۹ ۶۱ ۴۹
۴۳۲ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار علوم پزشکی ۸۹ ۶۱ ۵۶
۴۳۳ دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری دانشگاه دولتی ۸۹ ۵۶ ۵۳
۴۳۴ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) دانشگاه دولتی ۸۸ ۴۲ ۸۰
۴۳۵ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه دولتی ۸۸ ۶۰ ۵۴
۴۳۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام علوم پزشکی ۸۸ ۴۲ ۷۳
۴۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر دانشگاه آزاد ۸۸ ۴۷ ۸۵
۴۳۸ مرکز آموزش عالی امام خمینی سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۷ ۴۹ ۶۶
۴۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه دانشگاه آزاد ۸۶ ۵۵ ۹۱
۴۴۰ دانشگاه علوم پزشکی گناباد علوم پزشکی ۸۶ ۶۰ ۹۵
۴۴۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان دانشگاه آزاد ۸۵ ۶۱ ۷۶
۴۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دانشگاه آزاد ۸۵ ۵۱ ۶۷
۴۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت دانشگاه آزاد ۸۵ ۶۰ ۶۸
۴۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو دانشگاه آزاد ۸۴ ۷۲ ۵۲
۴۴۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان دانشگاه آزاد ۸۴ ۴۷ ۸۰
۴۴۶ موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد موسسه غیرانتفاعی ۸۴ ۵۹ ۵۳
۴۴۷ پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۳ ۴۶ ۵۰
۴۴۸ موسسه آموزش عالی نیما موسسه غیرانتفاعی ۸۳ ۴۷ ۵۶
۴۴۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان علوم پزشکی ۸۳ ۴۷ ۷۲

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۴۵۰ موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) موسسه غیرانتفاعی ۸۱ ۵۶ ۶۲
۴۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار دانشگاه آزاد ۸۱ ۴۹ ۶۰
۴۵۲ مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران پژوهشگاه دولتی ۸۰ ۴۷ ۴۶
۴۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران دانشگاه آزاد ۸۰ ۵۶ ۵۲
۴۵۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۰ ۵۳ ۷۶
۴۵۵ پژوهشگاه هوافضا پژوهشگاه دولتی ۷۹ ۴۹ ۴۵
۴۵۶ مجتمع آموزش عالی بم دانشگاه دولتی ۷۹ ۶۱ ۷۲
۴۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک دانشگاه آزاد ۷۸ ۲۵ ۷۸
۴۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم دانشگاه آزاد ۷۷ ۴۱ ۸۱
۴۵۹ موسسه آموزش عالی شفق موسسه غیرانتفاعی ۷۶ ۵۶ ۴۰
۴۶۰ دانشگاه صدا و سیما دانشگاه دولتی ۷۶ ۵۱ ۴۴
۴۶۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۶ ۴۹ ۵۷
۴۶۲ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه دولتی ۷۵ ۶۴ ۳۰
۴۶۳ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران پژوهشگاه دولتی ۷۳ ۵۵ ۳۵
۴۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز دانشگاه آزاد ۷۲ ۴۴ ۹۳
۴۶۵ موسسه آموزش عالی امام جواد موسسه غیرانتفاعی ۷۲ ۴۶ ۸۴
۴۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان دانشگاه آزاد ۷۰ ۳۶ ۷۱
۴۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز دانشگاه آزاد ۷۰ ۴۱ ۷۴
۴۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر دانشگاه آزاد ۷۰ ۴۲ ۸۷
۴۶۹ دانشگاه ادیان و مذاهب دانشگاه دولتی ۶۹ ۴۸ ۳۹
۴۷۰ موسسه آموزش عالی امین (فولادشهر) موسسه غیرانتفاعی ۶۹ ۳۹ ۶۵
۴۷۱ موسسه آموزش عالی میزان موسسه غیرانتفاعی ۶۸ ۴۰ ۵۷
۴۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان دانشگاه آزاد ۶۷ ۴۱ ۵۹
۴۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد دانشگاه آزاد ۶۷ ۴۲ ۵۲
۴۷۴ موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی موسسه غیرانتفاعی ۶۷ ۵۲ ۴۷
۴۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار مغان دانشگاه آزاد ۶۶ ۴۱ ۴۸
۴۷۶ دانشگاه آیت الله حائری میبد دانشگاه دولتی ۶۵ ۲۹ ۹۲
۴۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن دانشگاه آزاد ۶۵ ۲۲ ۸۷
۴۷۸ موسسه آموزش عالی قشم موسسه غیرانتفاعی ۶۴ ۳۱ ۹۳
۴۷۹ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان علوم پزشکی ۶۳ ۳۶ ۴۹
۴۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان دانشگاه آزاد ۶۳ ۴۰ ۹۰
۴۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه دانشگاه آزاد ۶۳ ۳۵ ۷۴
۴۸۲ دانشگاه سلمان فارسی کازرون موسسه غیرانتفاعی ۶۱ ۴۸ ۵۵
۴۸۳ مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین پژوهشگاه دولتی ۶۱ ۵۱ ۴۴
۴۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان دانشگاه آزاد ۶۱ ۴۲ ۶۵
۴۸۵ مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین دانشگاه دولتی ۶۱ ۴۵ ۵۵
۴۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان دانشگاه آزاد ۵۹ ۴۳ ۷۴
۴۸۷ دانشگاه علوم پزشکی ارتش علوم پزشکی ۵۸ ۳۷ ۷۹
۴۸۸ موسسه آموزش عالی سناباد موسسه غیرانتفاعی ۵۸ ۴۱ ۵۳
۴۸۹ دانشگاه علوم پزشکی البرز علوم پزشکی ۵۷ ۲۸ ۹۲
۴۹۰ موسسه آموزش عالی راهبرد شمال موسسه غیرانتفاعی ۵۷ ۲۴ ۱۰۰
۴۹۱ موسسه آموزش عالی مهر اروند موسسه غیرانتفاعی ۵۷ ۴۶ ۲۴
۴۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور دانشگاه آزاد ۵۶ ۳۴ ۸۰
۴۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار دانشگاه آزاد ۵۶ ۴۱ ۵۷
۴۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش دانشگاه آزاد ۵۶ ۴۶ ۴۱
۴۹۵ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۵ ۲۱ ۸۳
۴۹۶ موسسه آموزش عالی سمنگان موسسه غیرانتفاعی ۵۵ ۲۶ ۶۳
۴۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر دانشگاه آزاد ۵۵ ۲۹ ۶۷
۴۹۸ دانشگاه کوثر دانشگاه دولتی ۵۵ ۳۷ ۴۹
۴۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد دانشگاه آزاد ۵۵ ۳۰ ۷۲

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۵۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر دانشگاه آزاد ۵۴ ۲۹ ۸۵
۵۰۱ موسسه آموزش عالی ادیبان موسسه غیرانتفاعی ۵۴ ۳۶ ۵۹
۵۰۲ موسسه آموزش عالی زند شیراز موسسه غیرانتفاعی ۵۴ ۲۱ ۹۸
۵۰۳ مجتمع آموزش عالی شیروان دانشگاه دولتی ۵۳ ۳۷ ۴۵
۵۰۴ موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان موسسه غیرانتفاعی ۵۳ ۴۰ ۶۲
۵۰۵ موسسه آموزش عالی عطار موسسه غیرانتفاعی ۵۲ ۳۰ ۶۳
۵۰۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۲ ۳۸ ۴۸
۵۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا دانشگاه آزاد ۵۲ ۳۲ ۷۱
۵۰۸ موسسه آموزش عالی حکیم نظامی موسسه غیرانتفاعی ۴۸ ۳۷ ۴۱
۵۰۹ موسسه آموزش عالی حافظ شیراز موسسه غیرانتفاعی ۴۶ ۴۰ ۵۴
۵۱۰ دانشگاه بزرگمهر دانشگاه دولتی ۴۶ ۳۷ ۶۹
۵۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب دانشگاه آزاد ۴۶ ۱۷ ۸۴
۵۱۲ دانشگاه بین المللی چابهار دانشگاه دولتی ۴۶ ۲۲ ۹۳
۵۱۳ موسسه آموزش عالی آپادانا موسسه غیرانتفاعی ۴۵ ۳۵ ۸۰
۵۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند دانشگاه آزاد ۴۵ ۲۶ ۵۵
۵۱۵ مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۴ ۲۸ ۴۳
۵۱۶ موسسه آموزش عالی پویش موسسه غیرانتفاعی ۴۴ ۲۸ ۸۱
۵۱۷ موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد موسسه غیرانتفاعی ۴۴ ۳۲ ۵۹
۵۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشاء - زیباکنار دانشگاه آزاد ۴۴ ۳۱ ۶۸
۵۱۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه دولتی ۴۴ ۳۶ ۲۹
۵۲۰ موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت موسسه غیرانتفاعی ۴۳ ۲۸ ۶۲
۵۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیشه دانشگاه آزاد ۴۲ ۳۷ ۳۳
۵۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر دانشگاه آزاد ۴۲ ۲۵ ۱۰۰
۵۲۳ پژوهشکده میگوی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۲ ۲۴ ۶۴
۵۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده دانشگاه آزاد ۴۱ ۲۱ ۶۵
۵۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه دانشگاه آزاد ۴۱ ۲۳ ۷۳
۵۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج دانشگاه آزاد ۴۱ ۳۵ ۴۶
۵۲۷ پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۰ ۲۴ ۵۰
۵۲۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۰ ۱۷ ۸۵
۵۲۹ موسسه آموزش عالی ادیب مازندران موسسه غیرانتفاعی ۴۰ ۲۰ ۷۰
۵۳۰ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور علوم پزشکی ۳۹ ۲۳ ۸۷
۵۳۱ موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز موسسه غیرانتفاعی ۳۸ ۳۰ ۶۰
۵۳۲ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه دولتی ۳۸ ۲۳ ۸۴
۵۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان دانشگاه آزاد ۳۷ ۲۵ ۷۲
۵۳۴ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۳۷ ۳۱ ۹۱
۵۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد دانشگاه آزاد ۳۷ ۲۴ ۵۱
۵۳۶ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پژوهشگاه دولتی ۳۷ ۲۷ ۴۰
۵۳۷ دانشکده اصول دین موسسه غیرانتفاعی ۳۶ ۳۰ ۲۵
۵۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین دانشگاه آزاد ۳۶ ۲۱ ۸۳
۵۳۹ دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی موسسه غیرانتفاعی ۳۵ ۲۳ ۶۲
۵۴۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۵ ۲۷ ۶۸
۵۴۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد دانشگاه آزاد ۳۴ ۱۸ ۱۰۰
۵۴۲ دانشگاه علوم پزشکی جهرم علوم پزشکی ۳۴ ۱۵ ۸۲
۵۴۳ دانشگاه گرمسار دانشگاه دولتی ۳۳ ۲۲ ۳۹
۵۴۴ دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل دانشگاه دولتی ۳۳ ۲۱ ۶۶
۵۴۵ موسسه آموزش عالی کرمان موسسه غیرانتفاعی ۳۳ ۲۷ ۷۲
۵۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسین دانشگاه آزاد ۳۲ ۱۹ ۹۳
۵۴۷ موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستان پژوهشگاه دولتی ۳۲ ۲۵ ۷۱
۵۴۸ پژوهشگاه دانش های بنیادی پژوهشگاه دولتی ۳۲ ۲۳ ۶۵
۵۴۹ پژوهشکده پولی و بانکی پژوهشگاه دولتی ۳۲ ۲۳ ۴۳

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۵۵۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار دانشگاه آزاد ۳۲ ۲۱ ۶۵
۵۵۱ موسسه آموزش عالی ارس موسسه غیرانتفاعی ۳۲ ۱۴ ۱۰۰
۵۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان دانشگاه آزاد ۳۲ ۱۷ ۶۵
۵۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه دانشگاه آزاد ۳۲ ۲۵ ۸۱
۵۵۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا علوم پزشکی ۳۰ ۲۳ ۵۶
۵۵۵ دانشگاه باقرالعلوم دانشگاه دولتی ۳۰ ۲۴ ۲۰
۵۵۶ مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۹ ۱۳ ۷۲
۵۵۷ موسسه آموزش عالی آبان هراز موسسه غیرانتفاعی ۲۹ ۱۹ ۱۰۰
۵۵۸ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگان موسسه غیرانتفاعی ۲۸ ۲۰ ۵۰
۵۵۹ موسسه آموزش عالی جامی موسسه غیرانتفاعی ۲۸ ۲۰ ۸۲
۵۶۰ دانشگاه علوم پزشکی آبادان علوم پزشکی ۲۶ ۱۹ ۳۴
۵۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق دانشگاه آزاد ۲۶ ۱۱ ۱۰۰
۵۶۲ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران پژوهشگاه دولتی ۲۶ ۱۳ ۸۸
۵۶۳ مرکز تحقیقات آرتمیای کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۶ ۱۸ ۴۶
۵۶۴ موسسه آموزش عالی کاوش موسسه غیرانتفاعی ۲۶ ۱۳ ۶۹
۵۶۵ موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن موسسه غیرانتفاعی ۲۵ ۱۷ ۶۴
۵۶۶ موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار موسسه غیرانتفاعی ۲۴ ۲۲ ۱۶
۵۶۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول علوم پزشکی ۲۴ ۱۸ ۶۶
۵۶۸ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پژوهشگاه دولتی ۲۳ ۱۸ ۶۰
۵۶۹ موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر موسسه غیرانتفاعی ۲۳ ۱۶ ۳۴
۵۷۰ دانشگاه آزاداسلامی واحد فارسان دانشگاه آزاد ۲۲ ۱۳ ۹۰
۵۷۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت علوم پزشکی ۲۲ ۱۳ ۷۲
۵۷۲ دانشگاه حضرت معصومه (س) دانشگاه دولتی ۲۱ ۱۳ ۷۶
۵۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملک دانشگاه آزاد ۲۱ ۱۱ ۷۶
۵۷۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه علوم پزشکی ۲۱ ۸ ۹۰
۵۷۵ مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۱ ۱۱ ۸۰
۵۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردرود دانشگاه آزاد ۲۱ ۱۶ ۶۱
۵۷۷ مجتمع آموزش عالی گناباد دانشگاه دولتی ۲۱ ۹ ۶۶
۵۷۸ مجتمع آموزش عالی زرند دانشگاه دولتی ۲۰ ۸ ۶۰
۵۷۹ موسسه آموزش عالی اسرار موسسه غیرانتفاعی ۲۰ ۱۳ ۴۰
۵۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی دانشگاه آزاد ۱۹ ۱۰ ۸۹
۵۸۱ موسسه آموزش عالی تابناک موسسه غیرانتفاعی ۱۹ ۱۴ ۶۳
۵۸۲ موسسه آموزش عالی عقیق موسسه غیرانتفاعی ۱۹ ۱۶ ۶۸
۵۸۳ موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۱۹ ۱۵ ۵۷
۵۸۴ دانشگاه هنر شیراز دانشگاه دولتی ۱۹ ۱۳ ۷۸
۵۸۵ دانشگاه صنعتی شهدای هویزه دانشگاه دولتی ۱۷ ۱۳ ۵۲
۵۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر دانشگاه آزاد ۱۷ ۱۳ ۱۰۰
۵۸۷ موسسه آموزش عالی صالحان موسسه غیرانتفاعی ۱۷ ۱۰ ۵۲
۵۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد دانشگاه آزاد ۱۴ ۹ ۳۵
۵۸۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم علوم پزشکی ۱۴ ۵ ۱۰۰
۵۹۰ موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز موسسه غیرانتفاعی ۱۴ ۱۰ ۶۴
۵۹۱ موسسه آموزش عالی خیام موسسه غیرانتفاعی ۱۴ ۱۲ ۴۲
۵۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار دانشگاه آزاد ۱۳ ۸ ۶۹
۵۹۳ پژوهشکده بیمه پژوهشگاه دولتی ۱۳ ۱۲ ۱۵
۵۹۴ موسسه آموزش عالی دانشستان ساوه موسسه غیرانتفاعی ۱۳ ۱۱ ۴۶
۵۹۵ موسسه آموزش عالی شاهرود موسسه غیرانتفاعی ۱۲ ۱۱ ۳۳
۵۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان دانشگاه آزاد ۱۱ ۷ ۹۰
۵۹۷ موسسه آموزش عالی دانشوران موسسه غیرانتفاعی ۱۱ ۹ ۵۴
۵۹۸ موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد موسسه غیرانتفاعی ۱۰ ۸ ۳۰
۵۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خواف دانشگاه آزاد ۱۰ ۷ ۸۰

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۶۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شازند دانشگاه آزاد ۱۰ ۶ ۸۰
۶۰۱ موسسه آموزش عالی بصیر آبیک موسسه غیرانتفاعی ۱۰ ۹ ۱۰
۶۰۲ مرکز تحقیقات ماهیان سردابی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰ ۶ ۵۰
۶۰۳ موسسه آموزش عالی مهرآیین بندرانزلی موسسه غیرانتفاعی ۱۰ ۷ ۴۰
۶۰۴ موسسه آموزش عالی شرق گلستان موسسه غیرانتفاعی ۸ ۳ ۱۰۰
۶۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گمیشان دانشگاه آزاد ۸ ۱ ۸۷
۶۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارک دانشگاه آزاد ۸ ۷ ۸۷
۶۰۷ مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور سازمان تحقیقات کشاورزی ۸ ۵ ۶۲
۶۰۸ موسسه غیر انتفاعی باختر ایلام موسسه غیرانتفاعی ۸ ۷ ۲۵
۶۰۹ مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل دانشگاه دولتی ۷ ۵ ۴۲
۶۱۰ مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان موسسه غیرانتفاعی ۷ ۲ ۱۰۰
۶۱۱ موسسه آموزش عالی ابن یمین موسسه غیرانتفاعی ۷ ۵ ۱۴
۶۱۲ دانشگاه نهاوند  دانشگاه دولتی ۶ ۵ ۵۰
۶۱۳ موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه موسسه غیرانتفاعی ۶ ۵ ۸۳
۶۱۴ موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام موسسه غیرانتفاعی ۶ ۳ ۱۰۰
۶۱۵ موسسه آموزش عالی دانا یاسوج موسسه غیرانتفاعی ۶ ۶ ۳۳
۶۱۶ مجتمع آموزش عالی تربت جام دانشگاه دولتی ۵ ۳ ۸۰
۶۱۷ پژوهشکده گل و گیاهان زینتی سازمان تحقیقات کشاورزی ۵ ۱ ۱۰۰
۶۱۸ پژوهشکده چای سازمان تحقیقات کشاورزی ۵ ۲ ۱۰۰
۶۱۹ مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی سازمان تحقیقات کشاورزی ۵ ۴ ۸۰
۶۲۰ مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۴ ۳ ۷۵
۶۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قادرآباد دانشگاه آزاد ۴ ۴ ۷۵
۶۲۲ دانشگاه فناوری های نوین سبزوار دانشگاه دولتی ۴ ۲ ۷۵
۶۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هوراند دانشگاه آزاد ۴ ۳ ۲۵
۶۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گتوند دانشگاه آزاد ۴ ۱ ۱۰۰
۶۲۵ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) موسسه غیرانتفاعی ۴ ۲ ۱۰۰
۶۲۶ موسسه آموزش عالی سنا موسسه غیرانتفاعی ۳ ۳ ۶۶
۶۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوند دانشگاه آزاد ۳ ۱ ۶۶
۶۲۸ دانشگاه حضرت نرجس (س) دانشگاه دولتی ۲ ۱ ۵۰
۶۲۹ مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی کشاورزی دامغان (رسول اکرم) سازمان تحقیقات کشاورزی ۲ ۱ ۵۰
۶۳۰ مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر موسسه غیرانتفاعی ۱ ۱ ۰
۶۳۱ مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱ ۱ ۰
۶۳۲ موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت موسسه غیرانتفاعی ۱ ۰ ۱۰۰
۶۳۳ مجتمع آموزش عالی لارستان دانشگاه دولتی ۱ ۰ ۱۰۰
۶۳۴ مرکز تحقیقات ابریشم کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱ ۰ ۱۰۰
۶۳۵ موسسه آموزش عالی اوج آبیک موسسه غیرانتفاعی ۱ ۱ ۰
۶۳۶ مرکز آموزش عالی زینب کبری (س) کازرون دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۳۷ مرکزآموزش عالی استهبان دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۳۸ مرکزآموزش عالی اقلید دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۳۹ دانشگاه شهرضا دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۰ دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۱ مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۴۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۴۳ دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۴ مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح‌نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۴۵ پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۴۶ پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۴۷ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی علوم پزشکی ۰ ۰ ۰
۶۴۸ دانشگاه فرزانگان سمنان موسسه غیرانتفاعی ۰ ۰ ۰
۶۴۹ پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۶۵۰ پژوهشکده سبزی صیفی سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰

آمار تولید مقاله کشور ایران

رتبه بندی دانشگاههای ایران

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه ۶۲۸,۲۶۶ عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.
تا این لحظه ۳,۳۶۴ عنوان کنفرانس در پایگاه سیویلیکا نمایه سازی شده است.

آمار بخش تولید علم

تعداد کل مقالات دانشگاه دولتی: ۶۰۱,۶۷۰ (۵۵ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات دانشگاه آزاد: ۳۴۸,۵۲۴ (۳۲ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات پژوهشگاه دولتی: ۲۴,۶۸۷ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات شرکت: ۷,۲۸۸ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات موسسه غیرانتفاعی: ۲۰,۳۴۹ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات پیام نور: ۴۰,۱۳۴ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات علوم پزشکی: ۲۵,۰۳۰ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی: ۲۵,۳۴۱ درصد علم کشور)
تعداد کل کنفرانسهای نمایه شده : ۳,۳۶۴
تعداد کل نویسندگان مقالات: ۱,۵۶۴,۷۸۲
تعداد نویسندگان (سمتهای) قابل تحلیل: ۱,۴۸۷,۲۲۷
تعداد نویسندگان اختصاص داده شده به مراکز تولید علم: ۱,۰۹۳,۳۰۵ (۷۴ درصد)
تعداد نویسندگان در صف تحلیل و بررسی: ۳۹۳,۹۲۲
تعداد سازمانهای تعریف شده: ۶۵۰

تبلیغات