CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱ دانشگاه تهران دانشگاه دولتی ۳۶۱۶۲ ۲۳۲۴۴ ۵۱
۲ دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا) پیام نور ۲۹۰۹۶ ۲۰۳۰۷ ۵۱
۳ دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه دولتی ۱۷۹۱۳ ۱۱۸۲۸ ۵۲
۴ دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه دولتی ۱۶۲۳۱ ۱۱۰۷۴ ۴۲
۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه دولتی ۱۵۸۴۸ ۱۰۷۷۶ ۴۳
۶ دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه دولتی ۱۵۵۱۲ ۱۱۱۸۴ ۴۱
۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد ۱۳۱۰۸ ۸۳۷۲ ۸۰
۸ دانشگاه تبریز دانشگاه دولتی ۱۱۴۲۸ ۷۳۶۷ ۴۹
۹ دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه دولتی ۱۱۱۳۹ ۷۴۲۶ ۳۹
۱۰ دانشگاه شیراز دانشگاه دولتی ۱۰۵۴۳ ۷۱۳۸ ۳۸
۱۱ دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه دولتی ۱۰۵۰۵ ۶۸۳۷ ۴۰
۱۲ دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه دولتی ۱۰۴۲۴ ۷۰۵۴ ۴۰
۱۳ دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه دولتی ۱۰۱۱۳ ۶۳۴۲ ۵۵
۱۴ دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه دولتی ۸۹۹۹ ۵۲۹۲ ۴۸
۱۵ دانشگاه اصفهان دانشگاه دولتی ۸۷۷۲ ۵۸۰۳ ۴۸
۱۶ دانشگاه گیلان دانشگاه دولتی ۷۵۴۴ ۵۲۵۲ ۴۵
۱۷ دانشگاه یزد دانشگاه دولتی ۷۳۸۲ ۵۲۴۹ ۴۳
۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشگاه آزاد ۷۲۶۴ ۵۶۳۵ ۵۳
۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشگاه آزاد ۷۰۸۳ ۵۰۳۸ ۵۴
۲۰ دانشگاه ارومیه دانشگاه دولتی ۶۸۸۱ ۴۷۱۴ ۴۳
۲۱ دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه دولتی ۶۲۰۷ ۴۵۰۹ ۴۱
۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشگاه آزاد ۶۲۰۴ ۴۶۳۹ ۵۴
۲۳ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه دولتی ۶۱۳۴ ۴۰۹۰ ۴۵
۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد ۵۹۲۲ ۳۷۸۹ ۶۷
۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشگاه آزاد ۵۸۷۳ ۴۱۱۵ ۴۶
۲۶ دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه دولتی ۵۸۵۶ ۴۲۳۴ ۴۴
۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد ۵۷۴۸ ۴۲۷۹ ۵۴
۲۸ دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه دولتی ۵۶۳۸ ۳۶۸۰ ۵۹
۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد ۵۴۵۶ ۳۴۵۴ ۶۶
۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد ۵۴۱۹ ۳۹۸۴ ۵۳
۳۱ دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه دولتی ۵۳۴۴ ۳۴۷۹ ۵۳
۳۲ دانشگاه خوارزمی دانشگاه دولتی ۵۲۷۹ ۳۶۱۰ ۶۰
۳۳ دانشگاه زنجان دانشگاه دولتی ۵۱۹۶ ۳۷۳۹ ۴۲
۳۴ دانشگاه رازی دانشگاه دولتی ۴۹۸۲ ۳۲۸۶ ۴۶
۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان دانشگاه آزاد ۴۸۴۱ ۳۶۳۰ ۵۳
۳۶ دانشگاه فرهنگیان دانشگاه دولتی ۴۸۳۰ ۳۶۴۲ ۳۳
۳۷ دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه دولتی ۴۶۷۷ ۳۴۲۰ ۴۲
۳۸ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه دولتی ۴۶۱۳ ۲۵۵۶ ۴۶
۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشگاه آزاد ۴۶۰۷ ۳۱۳۵ ۵۹
۴۰ دانشگاه سمنان دانشگاه دولتی ۴۵۹۳ ۳۴۴۷ ۴۴
۴۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشگاه آزاد ۴۴۷۹ ۳۱۰۳ ۶۸
۴۲ دانشگاه مازندران دانشگاه دولتی ۴۴۵۱ ۳۱۷۱ ۴۶
۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد ۴۳۲۹ ۳۲۸۲ ۴۹
۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشگاه آزاد ۴۲۰۲ ۳۳۳۵ ۵۱
۴۵ دانشگاه زابل دانشگاه دولتی ۴۰۰۹ ۳۰۷۵ ۴۱
۴۶ دانشگاه جامع علمی کاربردی موسسه غیرانتفاعی ۳۹۵۱ ۲۴۴۲ ۶۵
۴۷ دانشگاه شهرکرد دانشگاه دولتی ۳۸۱۴ ۲۶۸۰ ۴۳
۴۸ دانشگاه بیرجند دانشگاه دولتی ۳۷۵۱ ۲۶۵۸ ۴۴
۴۹ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه دولتی ۳۵۹۹ ۲۲۷۰ ۴۲

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۵۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشگاه آزاد ۳۵۵۷ ۲۴۲۸ ۵۱
۵۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه دولتی ۳۴۴۴ ۲۴۱۹ ۴۲
۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشگاه آزاد ۳۴۴۳ ۲۳۲۹ ۵۸
۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشگاه آزاد ۳۴۱۰ ۲۳۱۵ ۵۷
۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد دانشگاه آزاد ۳۳۳۲ ۲۳۴۸ ۶۷
۵۵ دانشگاه کاشان دانشگاه دولتی ۳۱۹۲ ۲۳۵۳ ۳۹
۵۶ شرکت توزیع نیروی برق شرکت ۳۰۹۲ ۲۳۹۸ ۴۰
۵۷ جهاد دانشگاهی پژوهشگاه دولتی ۳۰۷۸ ۱۹۰۴ ۶۷
۵۸ دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه دولتی ۲۹۲۴ ۲۰۱۷ ۵۱
۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد ۲۸۲۷ ۲۰۴۱ ۵۶
۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر دانشگاه آزاد ۲۸۲۴ ۱۹۲۹ ۵۵
۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشگاه آزاد ۲۷۹۴ ۱۹۹۰ ۵۲
۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد ۲۷۵۶ ۱۶۸۷ ۷۲
۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دانشگاه آزاد ۲۷۳۳ ۲۰۲۷ ۴۷
۶۴ دانشگاه کردستان دانشگاه دولتی ۲۷۲۸ ۱۸۲۶ ۴۹
۶۵ دانشگاه لرستان دانشگاه دولتی ۲۶۹۳ ۱۷۷۲ ۵۷
۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه دانشگاه آزاد ۲۶۵۹ ۲۰۹۱ ۵۱
۶۷ دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه دولتی ۲۶۵۵ ۲۰۱۲ ۳۱
۶۸ دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه دولتی ۲۵۵۴ ۱۷۸۸ ۴۹
۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول دانشگاه آزاد ۲۵۲۸ ۱۷۵۵ ۶۶
۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان دانشگاه آزاد ۲۴۵۱ ۱۹۶۳ ۴۷
۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر دانشگاه آزاد ۲۴۲۷ ۱۸۲۶ ۶۳
۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد دانشگاه آزاد ۲۴۲۳ ۱۸۵۷ ۴۰
۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دانشگاه آزاد ۲۴۰۴ ۱۶۹۷ ۶۲
۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس دانشگاه آزاد ۲۳۸۳ ۱۷۱۸ ۴۳
۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشگاه آزاد ۲۳۷۱ ۱۶۹۵ ۵۴
۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی دانشگاه آزاد ۲۳۵۹ ۱۷۹۳ ۵۸
۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان دانشگاه آزاد ۲۳۴۵ ۱۷۱۵ ۶۲
۷۸ دانشگاه ایلام دانشگاه دولتی ۲۲۶۵ ۱۴۱۲ ۶۱
۷۹ دانشگاه الزهرا دانشگاه دولتی ۲۲۶۴ ۱۵۶۵ ۵۱
۸۰ دانشگاه شاهد دانشگاه دولتی ۲۲۱۹ ۱۴۰۰ ۵۹
۸۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران علوم پزشکی ۲۱۲۱ ۹۶۹ ۷۴
۸۲ دانشگاه خلیج فارس دانشگاه دولتی ۲۱۱۷ ۱۴۲۲ ۴۹
۸۳ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه دولتی ۲۰۸۱ ۱۴۱۱ ۴۷
۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج دانشگاه آزاد ۲۰۷۴ ۱۶۰۴ ۵۸
۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر دانشگاه آزاد ۲۰۴۹ ۱۱۳۴ ۶۴
۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشگاه آزاد ۲۰۳۶ ۱۶۵۳ ۵۳
۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشگاه آزاد ۲۰۲۸ ۱۵۷۸ ۵۸
۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر دانشگاه آزاد ۱۹۴۴ ۱۵۰۱ ۴۶
۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دانشگاه آزاد ۱۸۹۷ ۱۳۸۵ ۴۷
۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام دانشگاه آزاد ۱۸۹۰ ۱۲۹۲ ۵۹
۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری دانشگاه آزاد ۱۸۶۸ ۱۳۱۲ ۵۸
۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول دانشگاه آزاد ۱۸۴۹ ۱۴۴۰ ۳۸
۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانشگاه آزاد ۱۸۰۳ ۱۳۶۴ ۴۹
۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور دانشگاه آزاد ۱۷۸۹ ۱۲۹۸ ۵۶
۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانشگاه آزاد ۱۷۲۷ ۱۳۴۵ ۶۴
۹۶ دانشگاه هرمزگان دانشگاه دولتی ۱۷۲۱ ۱۱۵۱ ۶۰
۹۷ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان دانشگاه دولتی ۱۶۹۴ ۱۱۱۳ ۳۷
۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد ۱۶۶۴ ۱۱۳۵ ۶۱
۹۹ دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه دولتی ۱۶۵۲ ۱۲۳۴ ۳۹

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد ۱۶۴۸ ۱۱۵۴ ۵۴
۱۰۱ دانشگاه اراک دانشگاه دولتی ۱۶۱۴ ۱۰۷۷ ۵۱
۱۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشگاه آزاد ۱۵۶۹ ۱۱۳۵ ۵۶
۱۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دانشگاه آزاد ۱۵۶۷ ۹۵۲ ۶۲
۱۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر دانشگاه آزاد ۱۵۶۶ ۱۱۰۷ ۷۳
۱۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد دانشگاه آزاد ۱۵۳۳ ۱۰۵۱ ۶۶
۱۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل دانشگاه آزاد ۱۵۲۳ ۱۰۸۱ ۴۸
۱۰۷ دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان دانشگاه دولتی ۱۴۸۸ ۱۰۳۱ ۵۰
۱۰۸ دانشگاه صنعتی شیراز دانشگاه دولتی ۱۴۸۰ ۱۰۷۰ ۳۸
۱۰۹ دانشگاه یاسوج دانشگاه دولتی ۱۴۷۹ ۸۲۶ ۵۵
۱۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر دانشگاه آزاد ۱۴۶۱ ۱۰۳۷ ۵۳
۱۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور دانشگاه آزاد ۱۴۵۶ ۱۰۳۸ ۵۷
۱۱۲ دانشکده محیط زیست دانشگاه دولتی ۱۴۴۶ ۸۴۴ ۶۴
۱۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان دانشگاه آزاد ۱۴۰۵ ۱۱۳۵ ۵۹
۱۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر دانشگاه آزاد ۱۳۷۵ ۱۰۴۱ ۴۵
۱۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد دانشگاه آزاد ۱۳۵۹ ۱۰۲۵ ۴۸
۱۱۶ دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه دولتی ۱۳۴۵ ۹۲۴ ۵۰
۱۱۷ دانشگاه صنعت نفت دانشگاه دولتی ۱۳۱۸ ۶۸۵ ۵۲
۱۱۸ دانشگاه قم دانشگاه دولتی ۱۲۸۶ ۹۱۵ ۴۴
۱۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه دانشگاه آزاد ۱۲۸۴ ۱۰۰۵ ۵۹
۱۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد ۱۲۴۶ ۸۰۸ ۶۴
۱۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه دانشگاه آزاد ۱۲۴۰ ۱۰۱۷ ۴۴
۱۲۲ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشگاه دولتی ۱۲۳۶ ۸۲۱ ۵۴
۱۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب دانشگاه آزاد ۱۲۲۳ ۹۵۹ ۵۸
۱۲۴ سازمان انرژی اتمی پژوهشگاه دولتی ۱۲۰۳ ۵۶۶ ۷۳
۱۲۵ پژوهشکده تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۰۱ ۴۷۶ ۷۲
۱۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند دانشگاه آزاد ۱۱۶۵ ۸۲۵ ۶۱
۱۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر دانشگاه آزاد ۱۱۵۲ ۷۶۷ ۵۹
۱۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار دانشگاه آزاد ۱۱۴۲ ۸۶۲ ۶۴
۱۲۹ دانشگاه گلستان دانشگاه دولتی ۱۱۳۹ ۵۸۸ ۶۶
۱۳۰ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه دولتی ۱۱۳۷ ۵۴۵ ۵۹
۱۳۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۱۳۶ ۵۵۶ ۷۰
۱۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشگاه آزاد ۱۱۱۶ ۷۷۷ ۵۶
۱۳۳ پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشگاه دولتی ۱۱۱۵ ۶۰۱ ۵۷
۱۳۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان علوم پزشکی ۱۱۰۷ ۵۳۴ ۶۵
۱۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا دانشگاه آزاد ۱۱۰۵ ۷۷۰ ۵۸
۱۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان دانشگاه آزاد ۱۱۰۵ ۷۴۹ ۷۳
۱۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد دانشگاه آزاد ۱۰۸۱ ۷۹۶ ۵۸
۱۳۸ پژوهشگاه نیرو پژوهشگاه دولتی ۱۰۷۱ ۸۷۲ ۳۰
۱۳۹ موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۵۵ ۲۵۶ ۹۸
۱۴۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۵۰ ۵۹۲ ۶۰
۱۴۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن دانشگاه آزاد ۱۰۴۹ ۷۰۹ ۴۶
۱۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب دانشگاه آزاد ۱۰۳۸ ۷۱۵ ۵۵
۱۴۳ دانشگاه علوم پزشکی همدان علوم پزشکی ۱۰۰۵ ۷۷۳ ۴۲
۱۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر دانشگاه آزاد ۹۹۳ ۶۹۳ ۶۰
۱۴۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز علوم پزشکی ۹۷۸ ۳۶۱ ۸۵
۱۴۶ دانشگاه ملایر دانشگاه دولتی ۹۷۶ ۶۵۲ ۵۶
۱۴۷ پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشگاه دولتی ۹۷۴ ۷۳۱ ۴۵
۱۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه دانشگاه آزاد ۹۶۴ ۷۰۲ ۴۵
۱۴۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان دانشگاه آزاد ۹۶۰ ۶۴۳ ۴۷

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱۵۰ شرکت آب و فاضلاب شرکت ۹۴۲ ۶۲۷ ۴۴
۱۵۱ دانشگاه امام رضا موسسه غیرانتفاعی ۹۲۰ ۵۹۷ ۷۲
۱۵۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی علوم پزشکی ۸۸۱ ۴۷۰ ۷۱
۱۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین دانشگاه آزاد ۸۶۷ ۶۷۶ ۵۳
۱۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان دانشگاه آزاد ۸۴۱ ۶۴۰ ۴۶
۱۵۵ دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشگاه دولتی ۸۲۶ ۶۱۹ ۴۴
۱۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان دانشگاه آزاد ۸۲۵ ۵۵۸ ۶۳
۱۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند دانشگاه آزاد ۸۲۳ ۶۲۹ ۵۸
۱۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق دانشگاه آزاد ۸۰۱ ۵۵۱ ۵۰
۱۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشگاه آزاد ۷۹۳ ۵۶۵ ۶۸
۱۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم دانشگاه آزاد ۷۷۸ ۴۵۹ ۶۷
۱۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند دانشگاه آزاد ۷۵۶ ۵۰۳ ۷۵
۱۶۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۵۵ ۴۰۴ ۶۶
۱۶۳ دانشگاه علوم پزشکی مشهد علوم پزشکی ۷۵۴ ۳۷۷ ۶۲
۱۶۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۵۱ ۳۴۹ ۷۶
۱۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم دانشگاه آزاد ۷۴۰ ۴۴۲ ۶۱
۱۶۶ دانشگاه علوم و فنون مازندران موسسه غیرانتفاعی ۷۴۰ ۵۲۱ ۶۷
۱۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه دانشگاه آزاد ۷۳۲ ۶۸۱ ۴۷
۱۶۸ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۲۰ ۲۰۸ ۹۸
۱۶۹ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه دولتی ۷۱۴ ۴۵۷ ۵۰
۱۷۰ دانشگاه شمال موسسه غیرانتفاعی ۷۱۱ ۴۴۹ ۶۵
۱۷۱ دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه دولتی ۷۰۸ ۴۴۹ ۶۳
۱۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان دانشگاه آزاد ۶۹۹ ۵۰۲ ۵۶
۱۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز علوم پزشکی ۶۹۷ ۴۱۵ ۶۱
۱۷۴ دانشگاه گنبد کاووس دانشگاه دولتی ۶۹۲ ۵۲۴ ۵۳
۱۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشگاه آزاد ۶۹۲ ۴۸۸ ۷۰
۱۷۶ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۸۸ ۱۷۶ ۹۳
۱۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون دانشگاه آزاد ۶۸۷ ۴۸۷ ۵۴
۱۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم دانشگاه آزاد ۶۸۶ ۴۷۹ ۶۹
۱۷۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دانشگاه آزاد ۶۶۵ ۳۹۰ ۷۴
۱۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا دانشگاه آزاد ۶۶۵ ۴۸۵ ۴۶
۱۸۱ موسسه تحقیقات خاک و آب سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۶۴ ۱۷۹ ۹۷
۱۸۲ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشگاه دولتی ۶۵۶ ۴۳۶ ۵۲
۱۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس دانشگاه آزاد ۶۵۲ ۴۲۹ ۷۱
۱۸۴ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته دانشگاه دولتی ۶۳۸ ۴۶۷ ۵۸
۱۸۵ واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد ۶۳۵ ۴۸۵ ۶۸
۱۸۶ دانشگاه دامغان دانشگاه دولتی ۶۳۳ ۴۴۴ ۴۶
۱۸۷ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشگاه دولتی ۶۳۲ ۳۰۰ ۷۰
۱۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر دانشگاه آزاد ۶۲۹ ۴۷۳ ۵۰
۱۸۹ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور پژوهشگاه دولتی ۶۲۸ ۲۴۷ ۸۰
۱۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران دانشگاه آزاد ۶۲۷ ۳۸۶ ۵۷
۱۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا دانشگاه آزاد ۶۱۸ ۴۸۸ ۶۸
۱۹۲ دانشگاه علم و هنر یزد موسسه غیرانتفاعی ۶۱۳ ۳۹۶ ۷۲
۱۹۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۰۱ ۲۵۸ ۸۰
۱۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه دانشگاه آزاد ۵۹۲ ۴۲۲ ۶۰
۱۹۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران علوم پزشکی ۵۹۰ ۲۹۴ ۸۱
۱۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا دانشگاه آزاد ۵۸۷ ۴۳۵ ۵۶
۱۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند دانشگاه آزاد ۵۷۸ ۳۷۲ ۵۶
۱۹۸ دانشگاه مراغه دانشگاه دولتی ۵۷۳ ۳۴۷ ۶۱
۱۹۹ دانشگاه علم و فرهنگ موسسه غیرانتفاعی ۵۷۰ ۳۷۷ ۵۹

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۲۰۰ دانشگاه جیرفت دانشگاه دولتی ۵۷۰ ۴۵۶ ۴۵
۲۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت دانشگاه آزاد ۵۶۷ ۳۸۴ ۹۵
۲۰۲ دانشگاه صنعتی ارومیه دانشگاه دولتی ۵۶۱ ۴۱۲ ۵۵
۲۰۳ موسسه آموزش عالی خاوران موسسه غیرانتفاعی ۵۶۰ ۳۵۶ ۵۱
۲۰۴ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان دانشگاه دولتی ۵۵۶ ۳۸۲ ۵۱
۲۰۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۵۴ ۲۵۴ ۷۳
۲۰۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس علوم پزشکی ۵۵۱ ۳۲۱ ۶۷
۲۰۷ سازمان هواشناسی شرکت ۵۴۳ ۳۲۵ ۵۶
۲۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان دانشگاه آزاد ۵۴۱ ۳۷۴ ۵۳
۲۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات دانشگاه آزاد ۵۳۸ ۳۹۳ ۵۸
۲۱۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۳۵ ۲۹۰ ۶۶
۲۱۱ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دانشگاه دولتی ۵۲۵ ۲۸۸ ۶۸
۲۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد دانشگاه آزاد ۵۱۷ ۳۹۸ ۴۷
۲۱۳ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار دانشگاه دولتی ۵۰۴ ۳۸۹ ۴۴
۲۱۴ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری پژوهشگاه دولتی ۵۰۳ ۲۸۸ ۷۴
۲۱۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۹۷ ۳۱۴ ۶۳
۲۱۶ دانشگاه علوم پزشکی کرمان علوم پزشکی ۴۹۶ ۲۸۸ ۷۳
۲۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش دانشگاه آزاد ۴۹۵ ۳۵۷ ۷۷
۲۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی دانشگاه آزاد ۴۸۳ ۳۶۳ ۷۱
۲۱۹ مؤسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۷۴ ۱۵۵ ۸۹
۲۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان دانشگاه آزاد ۴۶۶ ۳۸۰ ۵۲
۲۲۱ موسسه تحقیقات آب پژوهشگاه دولتی ۴۶۴ ۲۰۲ ۷۷
۲۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانشگاه آزاد ۴۶۴ ۳۲۴ ۶۰
۲۲۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران علوم پزشکی ۴۵۹ ۲۸۴ ۵۷
۲۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان دانشگاه آزاد ۴۵۱ ۳۰۹ ۵۶
۲۲۵ دانشگاه بجنورد دانشگاه دولتی ۴۴۴ ۳۱۰ ۵۲
۲۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه دانشگاه آزاد ۴۴۲ ۲۶۷ ۶۸
۲۲۷ دانشگاه امام صادق دانشگاه دولتی ۴۲۸ ۳۱۵ ۴۰
۲۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان دانشگاه آزاد ۴۲۳ ۳۲۳ ۶۹
۲۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام دانشگاه آزاد ۴۲۲ ۲۹۷ ۵۰
۲۳۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۲۰ ۱۹۴ ۷۸
۲۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم دانشگاه آزاد ۴۲۰ ۳۱۲ ۴۴
۲۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال دانشگاه آزاد ۴۱۹ ۳۱۹ ۵۵
۲۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد دانشگاه آزاد ۴۱۲ ۳۳۳ ۲۹
۲۳۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۰۱ ۱۹۵ ۷۲
۲۳۵ دانشگاه صنعتی سجاد موسسه غیرانتفاعی ۴۰۰ ۲۸۴ ۵۴
۲۳۶ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه علوم پزشکی ۴۰۰ ۲۵۴ ۶۴
۲۳۷ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پژوهشگاه دولتی ۳۹۶ ۲۲۵ ۶۲
۲۳۸ دانشگاه اردکان دانشگاه دولتی ۳۹۶ ۲۸۷ ۵۰
۲۳۹ دانشگاه صنعتی سیرجان دانشگاه دولتی ۳۹۲ ۲۷۹ ۴۹
۲۴۰ موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۸۷ ۲۲۵ ۶۴
۲۴۱ دانشگاه تفرش دانشگاه دولتی ۳۷۸ ۲۰۴ ۶۵
۲۴۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد علوم پزشکی ۳۷۸ ۱۸۸ ۷۵
۲۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دانشگاه آزاد ۳۷۷ ۲۳۳ ۶۵
۲۴۴ دانشگاه هنر تهران دانشگاه دولتی ۳۷۶ ۲۲۶ ۵۹
۲۴۵ دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی دانشگاه دولتی ۳۷۵ ۲۵۸ ۴۶
۲۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس دانشگاه آزاد ۳۷۵ ۲۶۹ ۶۴
۲۴۷ موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۷۱ ۱۶۰ ۶۴
۲۴۸ دانشگاه علوم اقتصادی دانشگاه دولتی ۳۶۲ ۲۰۶ ۷۴
۲۴۹ سازمان نظام مهندسی موسسه غیرانتفاعی ۳۶۰ ۲۰۳ ۷۰

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۲۵۰ انستیتو پاستور ایران پژوهشگاه دولتی ۳۵۴ ۱۵۴ ۷۹
۲۵۱ دانشگاه ولایت دانشگاه دولتی ۳۴۹ ۲۷۹ ۴۱
۲۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق دانشگاه آزاد ۳۴۵ ۲۷۶ ۶۷
۲۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان دانشگاه آزاد ۳۴۲ ۱۷۲ ۷۹
۲۵۴ دانشگاه صنعتی بیرجند دانشگاه دولتی ۳۴۲ ۲۴۱ ۵۳
۲۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی دانشگاه آزاد ۳۴۱ ۲۶۴ ۵۸
۲۵۶ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش پژوهشگاه دولتی ۳۴۰ ۱۸۳ ۷۲
۲۵۷ موسسه آموزش عالی فارابی موسسه غیرانتفاعی ۳۳۸ ۱۸۹ ۵۷
۲۵۸ دانشگاه صنعتی قم دانشگاه دولتی ۳۳۷ ۱۹۸ ۵۱
۲۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر دانشگاه آزاد ۳۳۶ ۲۴۹ ۸۶
۲۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان دانشگاه آزاد ۳۳۲ ۲۳۲ ۵۸
۲۶۱ دانشگاه صنایع و معادن ایران دانشگاه دولتی ۳۳۱ ۲۳۰ ۶۸
۲۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان دانشگاه آزاد ۳۲۹ ۲۳۵ ۶۴
۲۶۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۲۷ ۱۱۰ ۹۵
۲۶۴ موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۱۸ ۱۴۱ ۷۶
۲۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان دانشگاه آزاد ۳۱۵ ۲۱۷ ۶۲
۲۶۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۱۵ ۱۸۴ ۵۸
۲۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه دانشگاه آزاد ۳۱۴ ۱۷۵ ۷۶
۲۶۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۱۱ ۱۴۴ ۷۷
۲۶۹ سازمان ملی استاندارد - پژوهشگاه استاندارد پژوهشگاه دولتی ۳۰۸ ۱۹۲ ۴۷
۲۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز دانشگاه آزاد ۳۰۸ ۲۶۷ ۶۵
۲۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس دانشگاه آزاد ۳۰۶ ۲۰۱ ۵۸
۲۷۲ پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری پژوهشگاه دولتی ۳۰۶ ۱۸۱ ۶۰
۲۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد دانشگاه آزاد ۳۰۵ ۱۷۱ ۷۵
۲۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز دانشگاه آزاد ۳۰۵ ۱۸۱ ۵۶
۲۷۵ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا پژوهشگاه دولتی ۳۰۳ ۱۵۳ ۶۸
۲۷۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان علوم پزشکی ۲۹۹ ۱۸۴ ۶۳
۲۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا دانشگاه آزاد ۲۹۸ ۲۲۰ ۶۳
۲۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر دانشگاه آزاد ۲۹۷ ۲۱۹ ۵۳
۲۷۹ موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۸۵ ۷۵ ۹۷
۲۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دانشگاه آزاد ۲۸۳ ۱۸۹ ۷۵
۲۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود دانشگاه آزاد ۲۸۰ ۲۰۲ ۵۱
۲۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر دانشگاه آزاد ۲۸۰ ۲۰۵ ۵۸
۲۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه دانشگاه آزاد ۲۸۰ ۲۲۲ ۷۷
۲۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر دانشگاه آزاد ۲۷۹ ۱۶۰ ۷۳
۲۸۵ موسسه آموزش عالی طبری بابل موسسه غیرانتفاعی ۲۷۹ ۱۶۳ ۹۴
۲۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر دانشگاه آزاد ۲۷۸ ۱۷۲ ۶۶
۲۸۷ موسسه آموزش عالی ایوانکی موسسه غیرانتفاعی ۲۶۷ ۲۱۱ ۳۱
۲۸۸ دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه دولتی ۲۶۵ ۱۸۴ ۵۸
۲۸۹ دانشگاه صنعتی همدان دانشگاه دولتی ۲۶۴ ۱۵۸ ۵۴
۲۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت دانشگاه آزاد ۲۶۳ ۱۸۰ ۸۲
۲۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس دانشگاه آزاد ۲۶۲ ۲۰۶ ۴۶
۲۹۲ موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۶۱ ۱۲۰ ۷۷
۲۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه دانشگاه آزاد ۲۶۰ ۱۳۳ ۶۸
۲۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب دانشگاه آزاد ۲۵۷ ۱۷۴ ۶۸
۲۹۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۵۵ ۱۵۶ ۵۵
۲۹۶ دانشگاه غیر انتفاعی مازیار رویان موسسه غیرانتفاعی ۲۵۲ ۱۷۹ ۵۶
۲۹۷ موسسه آموزش عالی روزبهان موسسه غیرانتفاعی ۲۵۱ ۱۷۴ ۹۰
۲۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا دانشگاه آزاد ۲۵۱ ۲۰۰ ۴۸
۲۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان دانشگاه آزاد ۲۵۰ ۱۷۸ ۷۶

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۳۰۰ دانشگاه صنعتی اراک دانشگاه دولتی ۲۴۷ ۱۶۰ ۶۳
۳۰۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۴۵ ۱۴۶ ۵۵
۳۰۲ دانشگاه شیخ بهائی دانشگاه دولتی ۲۴۲ ۱۹۱ ۳۶
۳۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء دانشگاه آزاد ۲۴۲ ۱۴۵ ۷۵
۳۰۴ موسسه آموزش عالی اشراق موسسه غیرانتفاعی ۲۴۰ ۱۹۵ ۳۷
۳۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل دانشگاه آزاد ۲۴۰ ۱۳۰ ۶۸
۳۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان دانشگاه آزاد ۲۳۷ ۱۸۴ ۷۲
۳۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز دانشگاه آزاد ۲۳۷ ۱۶۴ ۵۶
۳۰۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۳۵ ۱۳۱ ۸۱
۳۰۹ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله علوم پزشکی ۲۳۴ ۱۳۵ ۷۵
۳۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار دانشگاه آزاد ۲۳۳ ۱۱۰ ۹۳
۳۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج دانشگاه آزاد ۲۳۲ ۱۷۷ ۴۴
۳۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد دانشگاه آزاد ۲۳۲ ۱۵۲ ۵۲
۳۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد ۲۲۹ ۱۷۸ ۷۸
۳۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده دانشگاه آزاد ۲۲۸ ۱۶۳ ۴۹
۳۱۵ پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی پژوهشگاه دولتی ۲۲۸ ۹۰ ۸۳
۳۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات دانشگاه آزاد ۲۲۴ ۱۳۸ ۶۸
۳۱۷ دانشگاه صنعتی کرمانشاه دانشگاه دولتی ۲۲۳ ۱۳۲ ۶۰
۳۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان دانشگاه آزاد ۲۲۳ ۱۵۵ ۵۵
۳۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانشگاه آزاد ۲۲۰ ۱۳۴ ۶۵
۳۲۰ موسسه آموزش عالی آبا موسسه غیرانتفاعی ۲۱۹ ۱۳۷ ۸۱
۳۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر دانشگاه آزاد ۲۱۷ ۱۴۴ ۵۸
۳۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش دانشگاه آزاد ۲۱۷ ۱۴۲ ۵۹
۳۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین دانشگاه آزاد ۲۱۷ ۱۳۲ ۵۲
۳۲۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل علوم پزشکی ۲۱۶ ۱۱۳ ۶۹
۳۲۵ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه دولتی ۲۱۵ ۱۱۵ ۶۹
۳۲۶ موسسه آموزش عالی دانش پژوهان موسسه غیرانتفاعی ۲۱۱ ۱۶۸ ۴۵
۳۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید دانشگاه آزاد ۲۱۱ ۹۱ ۷۱
۳۲۸ دانشگاه علوم پزشکی کردستان علوم پزشکی ۲۱۰ ۱۱۸ ۷۹
۳۲۹ دانشگاه فسا دانشگاه دولتی ۲۰۳ ۱۴۷ ۴۲
۳۳۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۰۳ ۱۲۶ ۶۳
۳۳۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۰۲ ۱۲۰ ۷۸
۳۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی دانشگاه آزاد ۱۹۹ ۱۲۲ ۷۶
۳۳۳ موسسه آموزش عالی آیندگان موسسه غیرانتفاعی ۱۹۸ ۱۵۳ ۴۸
۳۳۴ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود علوم پزشکی ۱۹۶ ۱۳۸ ۷۵
۳۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز دانشگاه آزاد ۱۹۴ ۱۲۴ ۶۸
۳۳۶ پژوهشکده هواشناسی پژوهشگاه دولتی ۱۹۰ ۸۸ ۸۰
۳۳۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان علوم پزشکی ۱۸۶ ۹۹ ۹۳
۳۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان دانشگاه آزاد ۱۸۶ ۱۲۵ ۶۳
۳۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش دانشگاه آزاد ۱۸۵ ۱۲۸ ۴۹
۳۴۰ موسسه آموزش عالی پردیسان پژوهشگاه دولتی ۱۸۵ ۹۰ ۱۰۰
۳۴۱ مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۹ ۱۰۱ ۶۹
۳۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز دانشگاه آزاد ۱۷۹ ۱۱۶ ۵۶
۳۴۳ مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۸ ۶۵ ۸۳
۳۴۴ دانشگاه سوره موسسه غیرانتفاعی ۱۷۷ ۱۳۰ ۴۰
۳۴۵ پژوهشکده پسته سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۷ ۵۳ ۸۱
۳۴۶ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشگاه دولتی ۱۷۶ ۱۴۸ ۲۸
۳۴۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۶ ۱۰۶ ۵۳
۳۴۸ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد علوم پزشکی ۱۷۲ ۱۰۷ ۶۶
۳۴۹ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه علوم پزشکی ۱۷۰ ۱۱۶ ۷۰

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۳۵۰ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دانشگاه دولتی ۱۷۰ ۱۱۴ ۴۱
۳۵۱ موسسه آموزش عالی رجاء موسسه غیرانتفاعی ۱۶۹ ۱۰۸ ۶۰
۳۵۲ دانشگاه علوم پزشکی گیلان علوم پزشکی ۱۶۸ ۹۲ ۵۴
۳۵۳ سازمان نقشه برداری کشور پژوهشگاه دولتی ۱۶۷ ۹۴ ۵۲
۳۵۴ پژوهشکده سوانح طبیعی پژوهشگاه دولتی ۱۶۷ ۱۰۷ ۵۲
۳۵۵ دانشگاه افسری امام علی دانشگاه دولتی ۱۶۵ ۸۹ ۶۷
۳۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا دانشگاه آزاد ۱۶۳ ۹۱ ۷۶
۳۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر دانشگاه آزاد ۱۶۲ ۸۰ ۸۷
۳۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر دانشگاه آزاد ۱۶۱ ۸۸ ۶۳
۳۵۹ سازمان بهره وری انرژی ایران پژوهشگاه دولتی ۱۵۸ ۱۲۵ ۲۵
۳۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه دانشگاه آزاد ۱۵۷ ۱۳۰ ۳۸
۳۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب دانشگاه آزاد ۱۵۵ ۸۸ ۷۱
۳۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دانشگاه آزاد ۱۵۵ ۹۴ ۷۰
۳۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت دانشگاه آزاد ۱۵۵ ۷۰ ۹۷
۳۶۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۵۳ ۸۰ ۷۱
۳۶۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۵۰ ۱۰۶ ۶۲
۳۶۶ موسسه آموزش عالی بینالود موسسه غیرانتفاعی ۱۴۹ ۹۲ ۶۲
۳۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار دانشگاه آزاد ۱۴۸ ۱۱۰ ۷۰
۳۶۸ دانشگاه علوم پزشکی قزوین علوم پزشکی ۱۴۸ ۱۰۵ ۵۵
۳۶۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان علوم پزشکی ۱۴۷ ۸۳ ۷۰
۳۷۰ دانشگاه مفید دانشگاه دولتی ۱۴۶ ۱۰۶ ۴۳
۳۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد دانشگاه آزاد ۱۴۶ ۱۰۴ ۵۰
۳۷۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان علوم پزشکی ۱۴۵ ۸۳ ۶۴
۳۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان دانشگاه آزاد ۱۴۴ ۱۰۶ ۵۹
۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی اراک علوم پزشکی ۱۴۳ ۸۸ ۷۶
۳۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد دانشگاه آزاد ۱۴۰ ۱۲۰ ۴۳
۳۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک دانشگاه آزاد ۱۴۰ ۸۷ ۶۵
۳۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دانشگاه آزاد ۱۳۹ ۸۸ ۶۴
۳۷۸ پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشگاه دولتی ۱۳۹ ۸۷ ۶۳
۳۷۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر دانشگاه آزاد ۱۳۸ ۱۰۲ ۵۹
۳۸۰ مجتمع آموزش عالی سراوان دانشگاه دولتی ۱۳۸ ۱۰۹ ۴۷
۳۸۱ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج علوم پزشکی ۱۳۷ ۵۸ ۹۰
۳۸۲ دانشگاه علوم پزشکی کاشان علوم پزشکی ۱۳۷ ۸۵ ۶۳
۳۸۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان علوم پزشکی ۱۳۷ ۹۱ ۶۵
۳۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون دانشگاه آزاد ۱۳۵ ۶۳ ۸۱
۳۸۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۳۴ ۷۱ ۷۰
۳۸۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۳۳ ۸۹ ۶۰
۳۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب دانشگاه آزاد ۱۳۳ ۱۰۶ ۸۳
۳۸۸ مؤسسه تحقیقات پنبه کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۳۳ ۶۱ ۷۰
۳۸۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۳۳ ۸۹ ۵۳
۳۹۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۳۲ ۹۲ ۶۲
۳۹۱ دانشگاه علوم پزشکی قم علوم پزشکی ۱۳۱ ۸۲ ۷۶
۳۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود دانشگاه آزاد ۱۳۱ ۹۱ ۴۷
۳۹۳ موسسه آموزش عالی سراج موسسه غیرانتفاعی ۱۳۱ ۹۳ ۶۱
۳۹۴ سازمان انرژیهای نو ایران پژوهشگاه دولتی ۱۳۰ ۸۷ ۳۴
۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند دانشگاه آزاد ۱۳۰ ۸۶ ۷۱
۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس دانشگاه آزاد ۱۲۷ ۸۶ ۶۶
۳۹۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۶ ۸۱ ۵۴
۳۹۸ دانشگاه علامه محدث نوری موسسه غیرانتفاعی ۱۲۵ ۸۲ ۶۹
۳۹۹ موسسه غیرانتفاعی خزر موسسه غیرانتفاعی ۱۲۴ ۶۶ ۶۷

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۴۰۰ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه دولتی ۱۲۳ ۱۱۸ ۳
۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان دانشگاه آزاد ۱۲۳ ۹۱ ۴۸
۴۰۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۱ ۷۴ ۷۵
۴۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان دانشگاه آزاد ۱۲۱ ۷۴ ۵۹
۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج دانشگاه آزاد ۱۲۱ ۹۳ ۵۷
۴۰۵ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند علوم پزشکی ۱۲۰ ۵۸ ۷۳
۴۰۶ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۱۹ ۷۹ ۵۸
۴۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب دانشگاه آزاد ۱۱۹ ۴۸ ۸۳
۴۰۸ دانشگاه عالی دفاع ملی دانشگاه دولتی ۱۱۸ ۷۳ ۷۳
۴۰۹ دانشگاه علوم پزشکی زنجان علوم پزشکی ۱۱۸ ۶۰ ۸۱
۴۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس دانشگاه آزاد ۱۱۷ ۷۹ ۵۲
۴۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت دانشگاه آزاد ۱۱۶ ۶۲ ۷۴
۴۱۲ دانشگاه بناب دانشگاه دولتی ۱۱۵ ۸۱ ۶۹
۴۱۳ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه دولتی ۱۱۲ ۷۷ ۵۰
۴۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان دانشگاه آزاد ۱۱۲ ۸۱ ۷۵
۴۱۵ مرکز ملی تحقیقات شوری سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۱۰ ۳۹ ۷۷
۴۱۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر علوم پزشکی ۱۱۰ ۷۱ ۵۷
۴۱۷ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل علوم پزشکی ۱۰۹ ۵۷ ۸۷
۴۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر دانشگاه آزاد ۱۰۷ ۶۵ ۵۸
۴۱۹ موسسه آموزش عالی کوشیار موسسه غیرانتفاعی ۱۰۷ ۳۴ ۱۰۰
۴۲۰ موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان موسسه غیرانتفاعی ۱۰۶ ۸۵ ۶۲
۴۲۱ موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان موسسه غیرانتفاعی ۱۰۶ ۷۵ ۷۸
۴۲۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی علوم پزشکی ۱۰۶ ۵۱ ۸۳
۴۲۳ موسسه آموزش عالی شهاب دانش موسسه غیرانتفاعی ۱۰۴ ۷۴ ۶۶
۴۲۴ دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری دانشگاه دولتی ۱۰۳ ۶۵ ۵۳
۴۲۵ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی موسسه غیرانتفاعی ۱۰۳ ۷۲ ۴۰
۴۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان دانشگاه آزاد ۱۰۱ ۵۸ ۸۹
۴۲۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۱ ۸۶ ۳۲
۴۲۸ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه دولتی ۱۰۱ ۵۳ ۵۷
۴۲۹ دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان دانشگاه دولتی ۹۹ ۷۲ ۴۹
۴۳۰ دانشگاه علوم پزشکی گناباد علوم پزشکی ۹۹ ۷۱ ۸۴
۴۳۱ دانشگاه ادیان و مذاهب دانشگاه دولتی ۹۷ ۷۳ ۲۹
۴۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر دانشگاه آزاد ۹۷ ۷۱ ۴۵
۴۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو دانشگاه آزاد ۹۷ ۷۱ ۵۴
۴۳۴ دانشگاه نیشابور دانشگاه دولتی ۹۷ ۶۴ ۵۰
۴۳۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل علوم پزشکی ۹۶ ۵۵ ۶۵
۴۳۶ مرکز تحقیقات توتون پژوهشگاه دولتی ۹۵ ۶۵ ۶۷
۴۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر دانشگاه آزاد ۹۲ ۴۹ ۸۳
۴۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان دانشگاه آزاد ۹۲ ۶۶ ۷۹
۴۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دانشگاه آزاد ۹۲ ۵۴ ۶۷
۴۴۰ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) دانشگاه دولتی ۹۱ ۴۳ ۷۹
۴۴۱ پژوهشگاه هوافضا پژوهشگاه دولتی ۹۰ ۶۰ ۵۲
۴۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه دانشگاه آزاد ۹۰ ۵۷ ۸۸
۴۴۳ مرکز آموزش عالی امام خمینی سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۹ ۵۰ ۶۶
۴۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو دانشگاه آزاد ۸۹ ۷۶ ۵۲
۴۴۵ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار علوم پزشکی ۸۹ ۶۱ ۵۶
۴۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان دانشگاه آزاد ۸۹ ۴۸ ۸۳
۴۴۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام علوم پزشکی ۸۹ ۴۲ ۷۳
۴۴۸ موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد موسسه غیرانتفاعی ۸۸ ۶۱ ۵۴
۴۴۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار دانشگاه آزاد ۸۷ ۵۳ ۸۰

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۴۵۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت دانشگاه آزاد ۸۵ ۶۰ ۷۱
۴۵۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان علوم پزشکی ۸۵ ۴۸ ۷۲
۴۵۲ پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۵ ۴۶ ۵۴
۴۵۳ موسسه آموزش عالی نیما موسسه غیرانتفاعی ۸۵ ۴۷ ۵۶
۴۵۴ موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی پژوهشگاه دولتی ۸۵ ۴۵ ۷۶
۴۵۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۴ ۵۴ ۸۵
۴۵۶ موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) موسسه غیرانتفاعی ۸۳ ۵۷ ۶۸
۴۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک دانشگاه آزاد ۸۳ ۲۷ ۷۸
۴۵۸ مجتمع آموزش عالی بم دانشگاه دولتی ۸۲ ۶۲ ۷۴
۴۵۹ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه دولتی ۸۰ ۶۷ ۳۲
۴۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم دانشگاه آزاد ۸۰ ۴۲ ۸۲
۴۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران دانشگاه آزاد ۸۰ ۵۶ ۵۲
۴۶۲ موسسه آموزش عالی امام جواد موسسه غیرانتفاعی ۸۰ ۵۲ ۸۵
۴۶۳ مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران پژوهشگاه دولتی ۸۰ ۴۷ ۴۶
۴۶۴ دانشگاه صدا و سیما دانشگاه دولتی ۷۹ ۵۴ ۴۴
۴۶۵ موسسه آموزش عالی شفق موسسه غیرانتفاعی ۷۷ ۵۷ ۴۰
۴۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز دانشگاه آزاد ۷۷ ۴۳ ۷۵
۴۶۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۶ ۴۹ ۵۷
۴۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان دانشگاه آزاد ۷۶ ۴۰ ۶۹
۴۶۹ موسسه آموزش عالی امین (فولادشهر) موسسه غیرانتفاعی ۷۵ ۴۳ ۶۶
۴۷۰ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران پژوهشگاه دولتی ۷۴ ۵۶ ۳۶
۴۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد دانشگاه آزاد ۷۳ ۴۵ ۶۰
۴۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز دانشگاه آزاد ۷۲ ۴۴ ۹۴
۴۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر دانشگاه آزاد ۷۱ ۴۳ ۸۷
۴۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان دانشگاه آزاد ۷۱ ۵۴ ۷۰
۴۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار مغان دانشگاه آزاد ۷۰ ۴۵ ۴۵
۴۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن دانشگاه آزاد ۷۰ ۲۴ ۹۴
۴۷۷ موسسه آموزش عالی میزان موسسه غیرانتفاعی ۶۹ ۴۱ ۵۷
۴۷۸ موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی موسسه غیرانتفاعی ۶۸ ۵۳ ۴۷
۴۷۹ دانشگاه آیت الله حائری میبد دانشگاه دولتی ۶۶ ۳۰ ۹۰
۴۸۰ موسسه آموزش عالی قشم موسسه غیرانتفاعی ۶۵ ۳۲ ۹۵
۴۸۱ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان علوم پزشکی ۶۴ ۳۶ ۵۰
۴۸۲ موسسه آموزش عالی زند شیراز موسسه غیرانتفاعی ۶۳ ۲۳ ۱۰۰
۴۸۳ دانشگاه سلمان فارسی کازرون موسسه غیرانتفاعی ۶۳ ۵۰ ۵۳
۴۸۴ مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین دانشگاه دولتی ۶۳ ۴۷ ۵۸
۴۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان دانشگاه آزاد ۶۳ ۴۰ ۹۰
۴۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور دانشگاه آزاد ۶۳ ۳۷ ۷۷
۴۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه دانشگاه آزاد ۶۳ ۳۵ ۷۶
۴۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان دانشگاه آزاد ۶۳ ۴۴ ۶۸
۴۸۹ دانشگاه علوم پزشکی ارتش علوم پزشکی ۶۲ ۳۹ ۷۷
۴۹۰ مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین پژوهشگاه دولتی ۶۱ ۵۱ ۴۴
۴۹۱ دانشگاه علوم پزشکی البرز علوم پزشکی ۶۰ ۲۹ ۹۵
۴۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا دانشگاه آزاد ۶۰ ۴۰ ۶۵
۴۹۳ دانشگاه کوثر دانشگاه دولتی ۶۰ ۴۱ ۴۶
۴۹۴ موسسه آموزش عالی سناباد موسسه غیرانتفاعی ۵۹ ۴۱ ۵۷
۴۹۵ موسسه آموزش عالی راهبرد شمال موسسه غیرانتفاعی ۵۹ ۲۵ ۱۰۰
۴۹۶ موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان موسسه غیرانتفاعی ۵۹ ۴۵ ۶۶
۴۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش دانشگاه آزاد ۵۹ ۴۸ ۴۲
۴۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار دانشگاه آزاد ۵۸ ۴۳ ۵۶
۴۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد دانشگاه آزاد ۵۷ ۳۰ ۷۳

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۵۰۰ موسسه آموزش عالی مهر اروند موسسه غیرانتفاعی ۵۷ ۴۶ ۲۴
۵۰۱ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۷ ۲۲ ۸۰
۵۰۲ موسسه آموزش عالی سمنگان موسسه غیرانتفاعی ۵۶ ۲۶ ۶۶
۵۰۳ مجتمع آموزش عالی شیروان دانشگاه دولتی ۵۶ ۴۰ ۴۶
۵۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر دانشگاه آزاد ۵۶ ۲۹ ۷۶
۵۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر دانشگاه آزاد ۵۵ ۲۹ ۸۹
۵۰۶ موسسه آموزش عالی ادیبان موسسه غیرانتفاعی ۵۵ ۳۷ ۶۹
۵۰۷ موسسه آموزش عالی عطار موسسه غیرانتفاعی ۵۴ ۳۰ ۶۶
۵۰۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۴ ۳۹ ۴۸
۵۰۹ موسسه آموزش عالی حکیم نظامی موسسه غیرانتفاعی ۵۳ ۳۸ ۴۷
۵۱۰ دانشگاه بزرگمهر دانشگاه دولتی ۵۲ ۴۱ ۷۶
۵۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند دانشگاه آزاد ۵۱ ۲۷ ۵۴
۵۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشاء - زیباکنار دانشگاه آزاد ۵۰ ۳۷ ۶۴
۵۱۳ موسسه آموزش عالی آپادانا موسسه غیرانتفاعی ۴۹ ۳۹ ۷۹
۵۱۴ موسسه آموزش عالی حافظ شیراز موسسه غیرانتفاعی ۴۹ ۴۰ ۵۵
۵۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب دانشگاه آزاد ۴۹ ۱۷ ۸۱
۵۱۶ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه دولتی ۴۷ ۳۸ ۲۷
۵۱۷ دانشگاه بین المللی چابهار دانشگاه دولتی ۴۶ ۲۲ ۹۵
۵۱۸ موسسه آموزش عالی پویش موسسه غیرانتفاعی ۴۶ ۳۰ ۸۴
۵۱۹ مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۵ ۲۸ ۴۶
۵۲۰ موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد موسسه غیرانتفاعی ۴۵ ۳۳ ۶۰
۵۲۱ موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت موسسه غیرانتفاعی ۴۴ ۲۹ ۷۰
۵۲۲ پژوهشکده میگوی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۳ ۲۴ ۶۹
۵۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده دانشگاه آزاد ۴۳ ۲۲ ۶۵
۵۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر دانشگاه آزاد ۴۳ ۲۶ ۱۰۰
۵۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه دانشگاه آزاد ۴۳ ۲۵ ۶۹
۵۲۶ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پژوهشگاه دولتی ۴۳ ۳۰ ۴۱
۵۲۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۲ ۱۷ ۸۵
۵۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیشه دانشگاه آزاد ۴۲ ۳۷ ۳۳
۵۲۹ موسسه آموزش عالی ادیب مازندران موسسه غیرانتفاعی ۴۱ ۲۰ ۷۰
۵۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان دانشگاه آزاد ۴۱ ۲۶ ۵۶
۵۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج دانشگاه آزاد ۴۱ ۳۵ ۴۶
۵۳۲ موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز موسسه غیرانتفاعی ۴۰ ۳۱ ۷۲
۵۳۳ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور علوم پزشکی ۴۰ ۲۳ ۸۵
۵۳۴ پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۰ ۲۴ ۵۵
۵۳۵ دانشکده اصول دین موسسه غیرانتفاعی ۴۰ ۳۲ ۳۲
۵۳۶ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه دولتی ۳۹ ۲۴ ۸۴
۵۳۷ موسسه آموزش عالی جامی موسسه غیرانتفاعی ۳۹ ۲۸ ۶۱
۵۳۸ مجتمع آموزش عالی زرند دانشگاه دولتی ۳۷ ۱۵ ۴۰
۵۳۹ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۳۷ ۳۱ ۹۱
۵۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد دانشگاه آزاد ۳۷ ۱۹ ۹۷
۵۴۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان دانشگاه آزاد ۳۷ ۲۵ ۷۲
۵۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد دانشگاه آزاد ۳۷ ۲۴ ۵۱
۵۴۳ دانشگاه گرمسار دانشگاه دولتی ۳۶ ۲۵ ۳۸
۵۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین دانشگاه آزاد ۳۶ ۲۱ ۸۸
۵۴۵ دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی موسسه غیرانتفاعی ۳۶ ۲۳ ۶۳
۵۴۶ دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل دانشگاه دولتی ۳۶ ۲۱ ۶۶
۵۴۷ پژوهشکده پولی و بانکی پژوهشگاه دولتی ۳۶ ۲۷ ۳۸
۵۴۸ موسسه آموزش عالی کرمان موسسه غیرانتفاعی ۳۵ ۲۸ ۶۸
۵۴۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۵ ۲۷ ۶۸

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۵۵۰ دانشگاه باقرالعلوم دانشگاه دولتی ۳۵ ۲۷ ۱۷
۵۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار دانشگاه آزاد ۳۴ ۲۱ ۶۱
۵۵۲ دانشگاه علوم پزشکی جهرم علوم پزشکی ۳۴ ۱۵ ۸۲
۵۵۳ موسسه آموزش عالی ارس موسسه غیرانتفاعی ۳۳ ۱۵ ۱۰۰
۵۵۴ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگان موسسه غیرانتفاعی ۳۳ ۲۵ ۴۸
۵۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسین دانشگاه آزاد ۳۲ ۱۹ ۹۳
۵۵۶ پژوهشگاه دانش های بنیادی پژوهشگاه دولتی ۳۲ ۲۳ ۶۵
۵۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه دانشگاه آزاد ۳۲ ۲۵ ۸۱
۵۵۸ موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستان پژوهشگاه دولتی ۳۲ ۲۵ ۷۱
۵۵۹ مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۰ ۱۴ ۷۰
۵۶۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا علوم پزشکی ۳۰ ۲۳ ۵۶
۵۶۱ موسسه آموزش عالی آبان هراز موسسه غیرانتفاعی ۲۹ ۱۹ ۱۰۰
۵۶۲ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران پژوهشگاه دولتی ۲۹ ۱۵ ۸۲
۵۶۳ مجتمع آموزش عالی گناباد دانشگاه دولتی ۲۷ ۱۱ ۵۹
۵۶۴ دانشگاه علوم پزشکی آبادان علوم پزشکی ۲۷ ۱۹ ۳۷
۵۶۵ موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن موسسه غیرانتفاعی ۲۶ ۱۸ ۶۱
۵۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق دانشگاه آزاد ۲۶ ۱۱ ۱۰۰
۵۶۷ موسسه آموزش عالی کاوش موسسه غیرانتفاعی ۲۶ ۱۳ ۸۴
۵۶۸ مرکز تحقیقات آرتمیای کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۶ ۱۸ ۴۶
۵۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردرود دانشگاه آزاد ۲۵ ۲۰ ۵۲
۵۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر دانشگاه آزاد ۲۵ ۱۳ ۹۲
۵۷۱ دانشگاه حضرت معصومه (س) دانشگاه دولتی ۲۵ ۱۶ ۶۸
۵۷۲ موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر موسسه غیرانتفاعی ۲۴ ۱۶ ۳۳
۵۷۳ موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار موسسه غیرانتفاعی ۲۴ ۲۲ ۱۶
۵۷۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول علوم پزشکی ۲۴ ۱۸ ۷۰
۵۷۵ مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۴ ۱۲ ۹۵
۵۷۶ دانشگاه صنعتی شهدای هویزه دانشگاه دولتی ۲۳ ۱۹ ۴۷
۵۷۷ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پژوهشگاه دولتی ۲۳ ۱۸ ۶۰
۵۷۸ موسسه آموزش عالی اسرار موسسه غیرانتفاعی ۲۲ ۱۵ ۴۵
۵۷۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارک دانشگاه آزاد ۲۲ ۱۵ ۶۸
۵۸۰ دانشگاه آزاداسلامی واحد فارسان دانشگاه آزاد ۲۲ ۱۳ ۱۰۰
۵۸۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه علوم پزشکی ۲۲ ۸ ۹۵
۵۸۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت علوم پزشکی ۲۲ ۱۳ ۷۲
۵۸۳ موسسه آموزش عالی عقیق موسسه غیرانتفاعی ۲۱ ۱۸ ۶۶
۵۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملک دانشگاه آزاد ۲۱ ۱۱ ۷۶
۵۸۵ دانشگاه هنر شیراز دانشگاه دولتی ۲۱ ۱۴ ۷۶
۵۸۶ موسسه آموزش عالی تابناک موسسه غیرانتفاعی ۱۹ ۱۴ ۶۸
۵۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی دانشگاه آزاد ۱۹ ۱۰ ۹۴
۵۸۸ موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۱۹ ۱۵ ۶۸
۵۸۹ موسسه آموزش عالی صالحان موسسه غیرانتفاعی ۱۷ ۱۰ ۵۲
۵۹۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم علوم پزشکی ۱۵ ۶ ۱۰۰
۵۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد دانشگاه آزاد ۱۵ ۹ ۴۰
۵۹۲ موسسه آموزش عالی دانشستان ساوه موسسه غیرانتفاعی ۱۵ ۱۱ ۵۳
۵۹۳ موسسه آموزش عالی خیام موسسه غیرانتفاعی ۱۴ ۱۲ ۴۲
۵۹۴ موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز موسسه غیرانتفاعی ۱۴ ۱۰ ۶۴
۵۹۵ پژوهشکده بیمه پژوهشگاه دولتی ۱۴ ۱۳ ۱۴
۵۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار دانشگاه آزاد ۱۳ ۸ ۶۹
۵۹۷ موسسه آموزش عالی دانشوران موسسه غیرانتفاعی ۱۲ ۱۰ ۶۶
۵۹۸ موسسه آموزش عالی شاهرود موسسه غیرانتفاعی ۱۲ ۱۱ ۳۳
۵۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان دانشگاه آزاد ۱۱ ۷ ۹۰

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۶۰۰ موسسه آموزش عالی مهرآیین بندرانزلی موسسه غیرانتفاعی ۱۱ ۷ ۳۶
۶۰۱ مرکز تحقیقات ماهیان سردابی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۱ ۷ ۴۵
۶۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شازند دانشگاه آزاد ۱۰ ۶ ۸۰
۶۰۳ موسسه آموزش عالی بصیر آبیک موسسه غیرانتفاعی ۱۰ ۹ ۱۰
۶۰۴ موسسه آموزش عالی شرق گلستان موسسه غیرانتفاعی ۱۰ ۴ ۱۰۰
۶۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خواف دانشگاه آزاد ۱۰ ۷ ۸۰
۶۰۶ موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد موسسه غیرانتفاعی ۱۰ ۸ ۳۰
۶۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گمیشان دانشگاه آزاد ۸ ۱ ۸۷
۶۰۸ مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور سازمان تحقیقات کشاورزی ۸ ۵ ۶۲
۶۰۹ موسسه غیر انتفاعی باختر ایلام موسسه غیرانتفاعی ۸ ۷ ۲۵
۶۱۰ موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه موسسه غیرانتفاعی ۷ ۶ ۷۱
۶۱۱ موسسه آموزش عالی ابن یمین موسسه غیرانتفاعی ۷ ۵ ۲۸
۶۱۲ مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل دانشگاه دولتی ۷ ۵ ۴۲
۶۱۳ مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان موسسه غیرانتفاعی ۷ ۲ ۱۰۰
۶۱۴ موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام موسسه غیرانتفاعی ۶ ۳ ۱۰۰
۶۱۵ پژوهشکده گل و گیاهان زینتی سازمان تحقیقات کشاورزی ۶ ۲ ۱۰۰
۶۱۶ دانشگاه نهاوند  دانشگاه دولتی ۶ ۵ ۵۰
۶۱۷ موسسه آموزش عالی دانا یاسوج موسسه غیرانتفاعی ۶ ۶ ۳۳
۶۱۸ مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی سازمان تحقیقات کشاورزی ۵ ۴ ۸۰
۶۱۹ مجتمع آموزش عالی تربت جام دانشگاه دولتی ۵ ۳ ۸۰
۶۲۰ دانشگاه فناوری های نوین سبزوار دانشگاه دولتی ۵ ۲ ۸۰
۶۲۱ پژوهشکده چای سازمان تحقیقات کشاورزی ۵ ۲ ۱۰۰
۶۲۲ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) موسسه غیرانتفاعی ۵ ۳ ۸۰
۶۲۳ مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۴ ۳ ۷۵
۶۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گتوند دانشگاه آزاد ۴ ۱ ۱۰۰
۶۲۵ دانشگاه حضرت نرجس (س) دانشگاه دولتی ۴ ۳ ۲۵
۶۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هوراند دانشگاه آزاد ۴ ۳ ۲۵
۶۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قادرآباد دانشگاه آزاد ۴ ۴ ۷۵
۶۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوند دانشگاه آزاد ۳ ۱ ۶۶
۶۲۹ موسسه آموزش عالی سنا موسسه غیرانتفاعی ۳ ۳ ۶۶
۶۳۰ مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی کشاورزی دامغان (رسول اکرم) سازمان تحقیقات کشاورزی ۲ ۱ ۵۰
۶۳۱ موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت موسسه غیرانتفاعی ۱ ۰ ۱۰۰
۶۳۲ مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱ ۱ ۰
۶۳۳ موسسه آموزش عالی اوج آبیک موسسه غیرانتفاعی ۱ ۱ ۰
۶۳۴ مرکز تحقیقات ابریشم کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱ ۰ ۱۰۰
۶۳۵ مجتمع آموزش عالی لارستان دانشگاه دولتی ۱ ۰ ۱۰۰
۶۳۶ مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر موسسه غیرانتفاعی ۱ ۱ ۰
۶۳۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) سازمان تحقیقات کشاورزی ۱ ۰ ۱۰۰
۶۳۸ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی علوم پزشکی ۰ ۰ ۰
۶۳۹ مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۴۰ دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۱ دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۲ دانشگاه شهرضا دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۳ پژوهشکده سبزی صیفی سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۴۴ مرکزآموزش عالی اقلید دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۵ پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۴۶ پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۴۷ مرکزآموزش عالی استهبان دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۸ دانشگاه فرزانگان سمنان موسسه غیرانتفاعی ۰ ۰ ۰
۶۴۹ پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۶۵۰ مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح‌نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۵۱ مرکز آموزش عالی زینب کبری (س) کازرون دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰

آمار تولید مقاله کشور ایران

رتبه بندی دانشگاههای ایران

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه ۶۵۵,۹۲۵ عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.
تا این لحظه ۳,۵۳۷ عنوان کنفرانس در پایگاه سیویلیکا نمایه سازی شده است.

آمار بخش تولید علم

تعداد کل مقالات دانشگاه دولتی: ۶۲۶,۹۷۰ (۵۵ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات دانشگاه آزاد: ۳۶۷,۱۵۵ (۳۲ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات پژوهشگاه دولتی: ۲۵,۴۰۰ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات شرکت: ۷,۳۸۷ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات موسسه غیرانتفاعی: ۲۱,۴۷۹ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات پیام نور: ۴۲,۳۲۱ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات علوم پزشکی: ۲۵,۶۹۷ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی: ۲۵,۷۵۴ درصد علم کشور)
تعداد کل کنفرانسهای نمایه شده : ۳,۵۳۷
تعداد کل نویسندگان مقالات: ۱,۶۲۵,۵۱۲
تعداد نویسندگان (سمتهای) قابل تحلیل: ۱,۵۴۵,۷۸۰
تعداد نویسندگان اختصاص داده شده به مراکز تولید علم: ۱,۱۴۳,۱۸۸ (۷۴ درصد)
تعداد نویسندگان در صف تحلیل و بررسی: ۴۰۲,۵۹۲
تعداد سازمانهای تعریف شده: ۶۵۱

تبلیغات