CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱ دانشگاه تهران دانشگاه دولتی ۳۲۱۰۰ ۲۰۵۷۳ ۴۸
۲ دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا) پیام نور ۲۴۸۷۶ ۱۷۳۲۱ ۴۹
۳ دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه دولتی ۱۶۱۸۷ ۱۰۶۶۰ ۵۰
۴ دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه دولتی ۱۴۳۹۶ ۱۰۴۲۵ ۳۹
۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه دولتی ۱۴۰۶۰ ۹۴۷۶ ۴۱
۶ دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه دولتی ۱۳۸۳۷ ۹۲۶۶ ۴۰
۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد ۱۱۲۱۴ ۷۰۷۳ ۶۴
۸ دانشگاه تبریز دانشگاه دولتی ۱۰۳۰۳ ۶۵۸۱ ۴۷
۹ دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه دولتی ۱۰۲۳۴ ۶۸۱۴ ۳۷
۱۰ دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه دولتی ۹۸۱۵ ۶۶۵۲ ۳۹
۱۱ دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه دولتی ۹۷۸۷ ۶۳۴۳ ۳۸
۱۲ دانشگاه شیراز دانشگاه دولتی ۹۵۰۱ ۶۳۹۰ ۳۶
۱۳ دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه دولتی ۸۸۰۴ ۵۴۶۱ ۵۳
۱۴ دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه دولتی ۸۱۳۳ ۴۷۱۶ ۴۷
۱۵ دانشگاه اصفهان دانشگاه دولتی ۷۸۰۷ ۵۱۶۳ ۴۵
۱۶ دانشگاه گیلان دانشگاه دولتی ۶۷۵۷ ۴۶۸۳ ۴۲
۱۷ دانشگاه یزد دانشگاه دولتی ۶۴۸۸ ۴۶۱۰ ۴۱
۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشگاه آزاد ۶۳۹۸ ۴۸۹۵ ۵۳
۱۹ دانشگاه ارومیه دانشگاه دولتی ۶۱۶۵ ۴۱۹۰ ۴۱
۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشگاه آزاد ۶۱۳۱ ۴۲۹۲ ۵۳
۲۱ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه دولتی ۵۶۷۴ ۳۷۸۹ ۴۳
۲۲ دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه دولتی ۵۳۸۶ ۳۸۶۸ ۳۹
۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد ۵۲۸۴ ۳۳۵۵ ۵۹
۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشگاه آزاد ۵۲۰۱ ۳۸۱۴ ۵۲
۲۵ دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه دولتی ۵۱۷۴ ۳۷۳۳ ۳۸
۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشگاه آزاد ۵۰۲۵ ۳۴۹۵ ۴۴
۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد ۴۹۸۲ ۳۶۷۸ ۵۴
۲۸ دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه دولتی ۴۶۸۶ ۳۲۶۷ ۴۳
۲۹ دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه دولتی ۴۶۶۹ ۳۰۰۹ ۵۱
۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد ۴۶۴۴ ۳۳۶۶ ۵۰
۳۱ دانشگاه زنجان دانشگاه دولتی ۴۶۱۴ ۳۲۸۹ ۴۲
۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد ۴۶۰۶ ۲۸۷۳ ۶۳
۳۳ دانشگاه خوارزمی دانشگاه دولتی ۴۵۱۴ ۳۱۱۰ ۵۵
۳۴ دانشگاه رازی دانشگاه دولتی ۴۴۵۸ ۲۹۴۱ ۴۴
۳۵ دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه دولتی ۴۴۰۴ ۲۸۱۶ ۵۵
۳۶ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه دولتی ۴۲۴۶ ۲۳۲۱ ۴۳
۳۷ دانشگاه شاهرود دانشگاه دولتی ۴۲۲۴ ۳۰۸۲ ۴۰
۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان دانشگاه آزاد ۴۱۴۳ ۳۰۵۱ ۵۴
۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشگاه آزاد ۴۱۳۸ ۲۷۷۷ ۵۸
۴۰ دانشگاه سمنان دانشگاه دولتی ۴۰۲۷ ۳۰۰۱ ۴۰
۴۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشگاه آزاد ۳۸۱۶ ۲۵۹۶ ۶۸
۴۲ دانشگاه مازندران دانشگاه دولتی ۳۷۸۰ ۲۶۶۳ ۴۴
۴۳ دانشگاه زابل دانشگاه دولتی ۳۶۴۳ ۲۷۹۸ ۳۹
۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشگاه آزاد ۳۵۳۷ ۲۷۷۲ ۴۹
۴۵ دانشگاه جامع علمی کاربردی موسسه غیرانتفاعی ۳۴۸۴ ۲۱۳۲ ۶۴
۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد ۳۴۵۵ ۲۵۳۵ ۵۳
۴۷ دانشگاه فرهنگیان دانشگاه دولتی ۳۳۹۰ ۲۵۱۱ ۳۳
۴۸ دانشگاه شهرکرد دانشگاه دولتی ۳۳۱۶ ۲۲۷۹ ۴۲
۴۹ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه دولتی ۳۲۴۷ ۲۰۱۴ ۴۱

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۵۰ دانشگاه بیرجند دانشگاه دولتی ۳۲۳۱ ۲۲۹۴ ۴۱
۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشگاه آزاد ۲۹۴۹ ۱۹۵۶ ۵۸
۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشگاه آزاد ۲۹۴۰ ۱۹۸۸ ۵۲
۵۳ شرکت توزیع نیروی برق شرکت ۲۹۳۴ ۲۲۸۰ ۳۹
۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشگاه آزاد ۲۸۸۸ ۱۹۴۷ ۴۸
۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد دانشگاه آزاد ۲۸۴۸ ۱۹۸۳ ۶۸
۵۶ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه دولتی ۲۸۴۷ ۱۹۹۱ ۳۹
۵۷ جهاد دانشگاهی پژوهشگاه دولتی ۲۷۷۳ ۱۷۰۳ ۶۲
۵۸ دانشگاه کاشان دانشگاه دولتی ۲۷۰۲ ۱۹۹۸ ۳۷
۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر دانشگاه آزاد ۲۵۷۵ ۱۷۵۱ ۵۳
۶۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه دولتی ۲۵۱۷ ۱۷۲۰ ۵۰
۶۱ دانشگاه کردستان دانشگاه دولتی ۲۴۷۸ ۱۶۵۷ ۴۷
۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشگاه آزاد ۲۴۲۷ ۱۷۰۶ ۵۲
۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد ۲۳۹۶ ۱۷۰۹ ۵۶
۶۴ دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه دولتی ۲۳۹۱ ۱۸۰۵ ۲۹
۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دانشگاه آزاد ۲۳۸۷ ۱۷۷۱ ۵۱
۶۶ دانشگاه لرستان دانشگاه دولتی ۲۳۴۱ ۱۵۱۷ ۵۶
۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول دانشگاه آزاد ۲۳۱۶ ۱۶۰۰ ۶۲
۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد ۲۲۹۰ ۱۳۶۸ ۶۷
۶۹ دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه دولتی ۲۲۵۹ ۱۵۹۳ ۴۴
۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه دانشگاه آزاد ۲۱۴۸ ۱۶۶۸ ۵۳
۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشگاه آزاد ۲۰۶۳ ۱۴۶۱ ۵۲
۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس دانشگاه آزاد ۲۰۶۲ ۱۴۷۶ ۴۲
۷۳ دانشگاه ایلام دانشگاه دولتی ۲۰۴۳ ۱۲۵۷ ۵۸
۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دانشگاه آزاد ۲۰۳۳ ۱۴۴۷ ۶۰
۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر دانشگاه آزاد ۲۰۱۳ ۱۵۰۶ ۶۴
۷۶ دانشگاه شاهد دانشگاه دولتی ۲۰۰۶ ۱۲۴۶ ۵۶
۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان دانشگاه آزاد ۱۹۶۱ ۱۵۵۹ ۴۳
۷۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران علوم پزشکی ۱۹۲۱ ۸۷۴ ۶۸
۷۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان دانشگاه آزاد ۱۹۰۴ ۱۳۷۷ ۵۹
۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد دانشگاه آزاد ۱۸۷۳ ۱۳۷۶ ۴۲
۸۱ دانشگاه خلیج فارس دانشگاه دولتی ۱۸۶۸ ۱۲۵۶ ۴۸
۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشگاه آزاد ۱۸۵۵ ۱۵۰۲ ۴۸
۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی دانشگاه آزاد ۱۸۴۴ ۱۳۸۵ ۵۳
۸۴ دانشگاه الزهرا دانشگاه دولتی ۱۸۴۴ ۱۲۶۹ ۵۰
۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر دانشگاه آزاد ۱۸۲۶ ۱۰۱۳ ۶۸
۸۶ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه دولتی ۱۸۲۴ ۱۲۴۶ ۴۵
۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشگاه آزاد ۱۷۸۲ ۱۳۸۸ ۵۷
۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر دانشگاه آزاد ۱۷۵۵ ۱۳۳۸ ۴۵
۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج دانشگاه آزاد ۱۶۷۹ ۱۲۶۶ ۵۸
۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام دانشگاه آزاد ۱۶۶۹ ۱۱۴۴ ۵۹
۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول دانشگاه آزاد ۱۶۶۴ ۱۲۹۵ ۳۶
۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دانشگاه آزاد ۱۶۳۷ ۱۱۸۵ ۴۴
۹۳ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان دانشگاه دولتی ۱۵۶۶ ۱۰۲۱ ۳۶
۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری دانشگاه آزاد ۱۵۲۱ ۱۰۷۶ ۵۷
۹۵ دانشگاه هرمزگان دانشگاه دولتی ۱۴۷۶ ۹۷۶ ۵۸
۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانشگاه آزاد ۱۴۴۸ ۱۰۸۲ ۴۸
۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور دانشگاه آزاد ۱۴۴۵ ۱۰۳۱ ۵۳
۹۸ دانشگاه اراک دانشگاه دولتی ۱۴۳۷ ۹۵۲ ۵۰
۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد ۱۴۳۳ ۹۸۵ ۵۷

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱۰۰ دانشکده محیط زیست دانشگاه دولتی ۱۳۹۱ ۸۱۴ ۶۳
۱۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دانشگاه آزاد ۱۳۸۷ ۸۲۸ ۶۰
۱۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر دانشگاه آزاد ۱۳۷۴ ۹۶۲ ۷۳
۱۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانشگاه آزاد ۱۳۷۴ ۱۰۵۰ ۶۵
۱۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد دانشگاه آزاد ۱۳۲۹ ۸۹۴ ۶۹
۱۰۵ دانشگاه یاسوج دانشگاه دولتی ۱۳۱۸ ۷۳۷ ۵۴
۱۰۶ دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه دولتی ۱۳۱۰ ۹۶۹ ۳۸
۱۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر دانشگاه آزاد ۱۳۰۸ ۹۲۲ ۵۳
۱۰۸ دانشگاه صنعتی شیراز دانشگاه دولتی ۱۲۹۱ ۹۱۸ ۳۸
۱۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد ۱۲۸۸ ۸۹۷ ۵۳
۱۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل دانشگاه آزاد ۱۲۶۶ ۸۸۸ ۴۸
۱۱۱ دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان دانشگاه دولتی ۱۲۵۹ ۸۶۲ ۴۹
۱۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور دانشگاه آزاد ۱۲۴۸ ۸۶۹ ۵۴
۱۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشگاه آزاد ۱۲۴۲ ۸۷۹ ۵۶
۱۱۴ دانشگاه صنعت نفت دانشگاه دولتی ۱۲۱۶ ۶۱۱ ۵۱
۱۱۵ پژوهشکده تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۱۷۸ ۴۶۹ ۷۰
۱۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد دانشگاه آزاد ۱۱۷۲ ۸۶۴ ۴۹
۱۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان دانشگاه آزاد ۱۱۶۴ ۹۳۸ ۵۷
۱۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر دانشگاه آزاد ۱۱۴۰ ۸۶۹ ۴۷
۱۱۹ دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه دولتی ۱۱۲۳ ۷۶۵ ۴۸
۱۲۰ سازمان انرژی اتمی پژوهشگاه دولتی ۱۱۱۹ ۵۲۶ ۷۲
۱۲۱ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه دولتی ۱۰۹۴ ۵۴۱ ۵۷
۱۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه دانشگاه آزاد ۱۰۶۹ ۸۱۷ ۶۰
۱۲۳ پژوهشگاه نیرو پژوهشگاه دولتی ۱۰۴۷ ۸۵۳ ۲۹
۱۲۴ دانشگاه قم دانشگاه دولتی ۱۰۴۶ ۷۴۵ ۴۳
۱۲۵ پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشگاه دولتی ۱۰۳۸ ۵۵۳ ۵۶
۱۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه دانشگاه آزاد ۱۰۳۶ ۸۶۷ ۴۱
۱۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان دانشگاه آزاد ۱۰۳۴ ۷۰۳ ۷۳
۱۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار دانشگاه آزاد ۱۰۲۷ ۷۶۱ ۵۵
۱۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر دانشگاه آزاد ۱۰۲۶ ۶۹۱ ۵۳
۱۳۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۲۲ ۵۷۳ ۵۹
۱۳۱ موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۱۴ ۲۵۰ ۹۵
۱۳۲ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشگاه دولتی ۱۰۰۵ ۶۴۳ ۵۲
۱۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد ۹۹۸ ۶۱۴ ۶۲
۱۳۴ دانشگاه گلستان دانشگاه دولتی ۹۷۵ ۴۷۸ ۶۰
۱۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا دانشگاه آزاد ۹۷۵ ۶۷۰ ۵۴
۱۳۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان علوم پزشکی ۹۷۱ ۴۶۴ ۶۱
۱۳۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی سازمان تحقیقات کشاورزی ۹۴۵ ۴۷۶ ۶۶
۱۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند دانشگاه آزاد ۹۲۸ ۶۳۹ ۵۸
۱۳۹ پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشگاه دولتی ۹۰۹ ۶۷۶ ۴۶
۱۴۰ دانشگاه علوم پزشکی همدان علوم پزشکی ۹۰۹ ۶۹۸ ۲۸
۱۴۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب دانشگاه آزاد ۸۹۱ ۶۰۸ ۵۴
۱۴۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز علوم پزشکی ۸۸۸ ۳۱۸ ۸۲
۱۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد دانشگاه آزاد ۸۸۱ ۶۴۰ ۵۱
۱۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشگاه آزاد ۸۷۹ ۶۰۹ ۵۰
۱۴۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب دانشگاه آزاد ۸۵۶ ۶۵۲ ۶۱
۱۴۶ دانشگاه ملایر دانشگاه دولتی ۸۵۴ ۵۷۸ ۵۵
۱۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن دانشگاه آزاد ۸۴۹ ۵۷۱ ۴۳
۱۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر دانشگاه آزاد ۸۳۰ ۵۶۸ ۶۱
۱۴۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه دانشگاه آزاد ۸۱۶ ۵۸۶ ۴۳

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱۵۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی علوم پزشکی ۸۰۸ ۴۳۰ ۶۳
۱۵۱ شرکت آب و فاضلاب شرکت ۸۰۱ ۵۳۳ ۴۳
۱۵۲ دانشگاه امام رضا موسسه غیرانتفاعی ۷۹۷ ۵۱۸ ۶۸
۱۵۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۴۴ ۴۰۱ ۶۳
۱۵۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۲۰ ۳۳۲ ۷۴
۱۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان دانشگاه آزاد ۷۱۸ ۵۴۵ ۴۵
۱۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان دانشگاه آزاد ۷۰۷ ۴۷۶ ۶۰
۱۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم دانشگاه آزاد ۷۰۱ ۴۲۰ ۵۸
۱۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشگاه آزاد ۶۹۹ ۵۰۰ ۶۵
۱۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین دانشگاه آزاد ۶۸۷ ۵۳۲ ۵۳
۱۶۰ دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشگاه دولتی ۶۸۲ ۵۰۵ ۴۲
۱۶۱ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۷۷ ۲۰۱ ۹۶
۱۶۲ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۷۰ ۱۷۵ ۹۱
۱۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند دانشگاه آزاد ۶۶۴ ۴۳۸ ۷۳
۱۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه دانشگاه آزاد ۶۶۲ ۶۱۸ ۴۶
۱۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان دانشگاه آزاد ۶۵۷ ۴۱۷ ۵۲
۱۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند دانشگاه آزاد ۶۵۵ ۵۰۰ ۵۷
۱۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشگاه آزاد ۶۵۲ ۴۵۸ ۷۰
۱۶۸ موسسه تحقیقات خاک و آب سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۵۰ ۱۷۴ ۹۶
۱۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا دانشگاه آزاد ۶۴۵ ۴۷۰ ۴۵
۱۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم دانشگاه آزاد ۶۴۱ ۳۷۸ ۶۵
۱۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان دانشگاه آزاد ۶۳۱ ۴۴۳ ۵۳
۱۷۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز علوم پزشکی ۶۲۵ ۳۷۱ ۵۵
۱۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق دانشگاه آزاد ۶۱۹ ۴۲۳ ۵۱
۱۷۴ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور پژوهشگاه دولتی ۶۱۵ ۲۴۲ ۷۹
۱۷۵ دانشگاه شمال موسسه غیرانتفاعی ۶۱۱ ۳۷۹ ۶۳
۱۷۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد علوم پزشکی ۶۰۲ ۲۸۵ ۶۲
۱۷۷ دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه دولتی ۵۹۶ ۳۶۹ ۶۶
۱۷۸ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشگاه دولتی ۵۹۳ ۲۷۹ ۷۰
۱۷۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۸۴ ۲۴۹ ۷۷
۱۸۰ دانشگاه علوم و فنون مازندران موسسه غیرانتفاعی ۵۸۴ ۴۰۴ ۶۴
۱۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم دانشگاه آزاد ۵۸۰ ۴۰۶ ۶۵
۱۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون دانشگاه آزاد ۵۷۷ ۳۹۸ ۵۴
۱۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دانشگاه آزاد ۵۶۲ ۳۲۷ ۶۹
۱۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس دانشگاه آزاد ۵۶۰ ۳۶۲ ۷۳
۱۸۵ دانشگاه گنبد کاووس دانشگاه دولتی ۵۵۶ ۴۰۶ ۵۵
۱۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران دانشگاه آزاد ۵۴۷ ۳۴۱ ۵۶
۱۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر دانشگاه آزاد ۵۴۱ ۴۰۷ ۴۳
۱۸۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۳۸ ۲۵۱ ۷۱
۱۸۹ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشگاه دولتی ۵۳۸ ۳۳۸ ۵۱
۱۹۰ دانشگاه دامغان دانشگاه دولتی ۵۳۲ ۳۷۰ ۴۷
۱۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت دانشگاه آزاد ۵۲۹ ۳۶۳ ۹۱
۱۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا دانشگاه آزاد ۵۲۹ ۳۸۸ ۵۶
۱۹۳ دانشگاه علوم پزشکی ایران علوم پزشکی ۵۲۹ ۲۷۱ ۷۲
۱۹۴ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته دانشگاه دولتی ۵۲۹ ۳۹۰ ۵۷
۱۹۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۲۱ ۲۸۴ ۶۵
۱۹۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس علوم پزشکی ۵۱۳ ۳۰۱ ۶۴
۱۹۷ دانشگاه علم و هنر یزد موسسه غیرانتفاعی ۵۱۰ ۳۲۷ ۶۲
۱۹۸ سازمان هواشناسی شرکت ۵۰۵ ۳۰۲ ۴۳
۱۹۹ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان دانشگاه دولتی ۴۹۹ ۳۳۵ ۵۰

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۲۰۰ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری پژوهشگاه دولتی ۴۸۹ ۲۸۴ ۷۲
۲۰۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۸۸ ۳۰۹ ۶۲
۲۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند دانشگاه آزاد ۴۸۷ ۳۱۶ ۵۱
۲۰۳ دانشگاه صنعتی ارومیه دانشگاه دولتی ۴۸۱ ۳۵۲ ۵۳
۲۰۴ دانشگاه مراغه دانشگاه دولتی ۴۸۰ ۲۸۱ ۶۲
۲۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا دانشگاه آزاد ۴۷۸ ۳۶۸ ۶۰
۲۰۶ دانشگاه علم و فرهنگ موسسه غیرانتفاعی ۴۷۳ ۳۱۵ ۵۴
۲۰۷ دانشگاه جیرفت دانشگاه دولتی ۴۶۷ ۳۶۷ ۴۱
۲۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه دانشگاه آزاد ۴۶۳ ۳۲۳ ۵۵
۲۰۹ مؤسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۵۹ ۱۴۸ ۸۸
۲۱۰ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دانشگاه دولتی ۴۵۵ ۲۴۵ ۶۸
۲۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد دانشگاه آزاد ۴۵۵ ۳۴۸ ۴۶
۲۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کرمان علوم پزشکی ۴۵۱ ۲۶۷ ۶۴
۲۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات دانشگاه آزاد ۴۴۸ ۳۱۹ ۵۳
۲۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان دانشگاه آزاد ۴۴۶ ۳۱۱ ۵۳
۲۱۵ موسسه تحقیقات آب پژوهشگاه دولتی ۴۴۴ ۱۹۲ ۷۳
۲۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی دانشگاه آزاد ۴۴۰ ۳۳۶ ۶۷
۲۱۷ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار دانشگاه دولتی ۴۳۶ ۳۳۴ ۴۰
۲۱۸ موسسه آموزش عالی خاوران موسسه غیرانتفاعی ۴۲۶ ۲۸۴ ۴۷
۲۱۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۱۱ ۱۹۱ ۷۸
۲۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان دانشگاه آزاد ۴۰۹ ۲۸۶ ۵۲
۲۲۱ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه دولتی ۴۰۷ ۲۳۹ ۵۷
۲۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانشگاه آزاد ۴۰۵ ۲۸۱ ۶۱
۲۲۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۹۹ ۱۹۴ ۷۱
۲۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم دانشگاه آزاد ۳۹۵ ۲۸۹ ۴۵
۲۲۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران علوم پزشکی ۳۸۷ ۲۳۷ ۵۵
۲۲۶ موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۷۴ ۲۱۴ ۶۴
۲۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش دانشگاه آزاد ۳۷۳ ۲۶۵ ۷۲
۲۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان دانشگاه آزاد ۳۶۰ ۲۸۴ ۵۳
۲۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان دانشگاه آزاد ۳۶۰ ۲۷۵ ۶۴
۲۳۰ دانشگاه صنعتی سجاد موسسه غیرانتفاعی ۳۵۸ ۲۵۰ ۵۳
۲۳۱ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه علوم پزشکی ۳۵۴ ۲۲۸ ۶۰
۲۳۲ دانشگاه تفرش دانشگاه دولتی ۳۵۲ ۱۹۱ ۶۲
۲۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال دانشگاه آزاد ۳۵۱ ۲۶۹ ۵۶
۲۳۴ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پژوهشگاه دولتی ۳۴۹ ۲۰۲ ۵۹
۲۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام دانشگاه آزاد ۳۴۸ ۲۴۱ ۴۵
۲۳۶ موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۴۳ ۱۵۰ ۶۴
۲۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس دانشگاه آزاد ۳۳۷ ۲۳۹ ۶۴
۲۳۸ انستیتو پاستور ایران پژوهشگاه دولتی ۳۳۶ ۱۵۲ ۷۱
۲۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه دانشگاه آزاد ۳۳۲ ۱۹۵ ۶۵
۲۴۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۲۰ ۱۰۹ ۹۵
۲۴۱ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش پژوهشگاه دولتی ۳۱۹ ۱۷۰ ۶۹
۲۴۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد علوم پزشکی ۳۱۷ ۱۵۰ ۷۰
۲۴۳ دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی دانشگاه دولتی ۳۱۶ ۲۲۶ ۴۵
۲۴۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۱۰ ۱۴۴ ۷۷
۲۴۵ واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد ۳۰۸ ۲۲۵ ۵۹
۲۴۶ موسسه آموزش عالی فارابی موسسه غیرانتفاعی ۳۰۸ ۱۶۵ ۵۶
۲۴۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۰۶ ۱۷۹ ۵۷
۲۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان دانشگاه آزاد ۳۰۳ ۲۱۴ ۶۲
۲۴۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دانشگاه آزاد ۳۰۲ ۱۷۷ ۶۳

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۲۵۰ دانشگاه امام صادق دانشگاه دولتی ۳۰۱ ۲۱۶ ۳۹
۲۵۱ دانشگاه هنر تهران دانشگاه دولتی ۳۰۱ ۱۷۲ ۵۸
۲۵۲ دانشگاه علوم اقتصادی دانشگاه دولتی ۳۰۰ ۱۶۸ ۷۲
۲۵۳ پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری پژوهشگاه دولتی ۲۹۹ ۱۷۶ ۶۰
۲۵۴ دانشگاه اردکان دانشگاه دولتی ۲۹۷ ۲۱۳ ۵۴
۲۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق دانشگاه آزاد ۲۹۶ ۲۳۱ ۶۳
۲۵۶ دانشگاه صنعتی سیرجان دانشگاه دولتی ۲۹۵ ۱۹۹ ۴۵
۲۵۷ دانشگاه بجنورد دانشگاه دولتی ۲۹۴ ۱۹۹ ۵۶
۲۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان دانشگاه آزاد ۲۹۴ ۱۵۱ ۷۷
۲۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان دانشگاه آزاد ۲۸۸ ۱۹۷ ۶۳
۲۶۰ دانشگاه صنایع و معادن ایران دانشگاه دولتی ۲۸۶ ۲۰۳ ۶۴
۲۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر دانشگاه آزاد ۲۸۶ ۲۱۲ ۸۱
۲۶۲ موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۷۹ ۱۲۸ ۶۱
۲۶۳ سازمان ملی استاندارد - پژوهشگاه استاندارد پژوهشگاه دولتی ۲۷۴ ۱۷۴ ۴۲
۲۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس دانشگاه آزاد ۲۷۴ ۱۷۶ ۵۳
۲۶۵ دانشگاه صنعتی قم دانشگاه دولتی ۲۷۱ ۱۵۶ ۴۹
۲۶۶ موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۷۱ ۷۳ ۸۸
۲۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز دانشگاه آزاد ۲۶۹ ۲۳۴ ۶۳
۲۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد دانشگاه آزاد ۲۶۸ ۱۴۹ ۷۵
۲۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی دانشگاه آزاد ۲۶۳ ۲۰۵ ۶۸
۲۷۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان علوم پزشکی ۲۶۳ ۱۶۵ ۵۳
۲۷۱ دانشگاه ولایت دانشگاه دولتی ۲۶۱ ۲۱۲ ۴۵
۲۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان دانشگاه آزاد ۲۵۹ ۱۸۲ ۵۴
۲۷۳ موسسه آموزش عالی طبری بابل موسسه غیرانتفاعی ۲۵۱ ۱۴۴ ۹۴
۲۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا دانشگاه آزاد ۲۴۸ ۱۹۸ ۴۱
۲۷۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۴۵ ۱۵۰ ۵۴
۲۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا دانشگاه آزاد ۲۴۵ ۱۸۶ ۵۸
۲۷۷ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا پژوهشگاه دولتی ۲۴۴ ۱۲۴ ۶۲
۲۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه دانشگاه آزاد ۲۴۴ ۱۹۰ ۷۳
۲۷۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز دانشگاه آزاد ۲۴۴ ۱۴۰ ۵۶
۲۸۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۴۰ ۱۴۴ ۶۵
۲۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه دانشگاه آزاد ۲۳۹ ۱۳۲ ۷۵
۲۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد دانشگاه آزاد ۲۳۶ ۱۸۰ ۳۴
۲۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر دانشگاه آزاد ۲۳۴ ۱۴۴ ۶۵
۲۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس دانشگاه آزاد ۲۳۰ ۱۸۰ ۴۲
۲۸۵ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله علوم پزشکی ۲۲۹ ۱۳۴ ۶۵
۲۸۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۲۹ ۱۲۹ ۸۰
۲۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت دانشگاه آزاد ۲۲۹ ۱۵۸ ۷۸
۲۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دانشگاه آزاد ۲۲۵ ۱۴۳ ۷۵
۲۸۹ دانشگاه صنعتی بیرجند دانشگاه دولتی ۲۲۴ ۱۴۵ ۵۵
۲۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود دانشگاه آزاد ۲۲۱ ۱۶۵ ۵۴
۲۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان دانشگاه آزاد ۲۲۱ ۱۷۳ ۷۰
۲۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب دانشگاه آزاد ۲۲۰ ۱۴۷ ۶۴
۲۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار دانشگاه آزاد ۲۱۸ ۱۱۰ ۸۵
۲۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان دانشگاه آزاد ۲۱۶ ۱۵۸ ۶۲
۲۹۵ دانشگاه صنعتی همدان دانشگاه دولتی ۲۱۴ ۱۲۳ ۵۶
۲۹۶ پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی پژوهشگاه دولتی ۲۱۴ ۸۰ ۸۱
۲۹۷ دانشگاه شیخ بهائی دانشگاه دولتی ۲۱۴ ۱۶۹ ۳۳
۲۹۸ موسسه آموزش عالی روزبهان موسسه غیرانتفاعی ۲۱۲ ۱۴۱ ۹۶
۲۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر دانشگاه آزاد ۲۱۰ ۱۳۲ ۶۳

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۳۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانشگاه آزاد ۲۱۰ ۱۲۹ ۶۰
۳۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان دانشگاه آزاد ۲۰۹ ۱۴۷ ۵۳
۳۰۲ دانشگاه غیر انتفاعی مازیار رویان موسسه غیرانتفاعی ۲۰۸ ۱۴۸ ۵۵
۳۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر دانشگاه آزاد ۲۰۷ ۱۵۳ ۵۶
۳۰۴ موسسه آموزش عالی ایوانکی موسسه غیرانتفاعی ۲۰۶ ۱۶۱ ۲۸
۳۰۵ موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۰۶ ۸۴ ۷۳
۳۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر دانشگاه آزاد ۲۰۵ ۱۵۸ ۵۶
۳۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد دانشگاه آزاد ۲۰۵ ۱۳۴ ۵۰
۳۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش دانشگاه آزاد ۲۰۴ ۱۳۳ ۵۲
۳۰۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۰۰ ۱۱۹ ۷۸
۳۱۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۹۹ ۱۲۴ ۵۳
۳۱۱ موسسه آموزش عالی آبا موسسه غیرانتفاعی ۱۹۹ ۱۲۲ ۸۰
۳۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده دانشگاه آزاد ۱۹۹ ۱۴۲ ۴۳
۳۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه دانشگاه آزاد ۱۹۶ ۱۱۱ ۶۳
۳۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد ۱۹۶ ۱۶۲ ۵۹
۳۱۵ دانشگاه علوم پزشکی کردستان علوم پزشکی ۱۹۵ ۱۱۲ ۷۴
۳۱۶ دانشگاه صنعتی اراک دانشگاه دولتی ۱۹۴ ۱۲۷ ۶۶
۳۱۷ موسسه آموزش عالی آیندگان موسسه غیرانتفاعی ۱۹۰ ۱۴۹ ۳۹
۳۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید دانشگاه آزاد ۱۹۰ ۷۸ ۷۱
۳۱۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل علوم پزشکی ۱۸۸ ۱۰۱ ۶۷
۳۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج دانشگاه آزاد ۱۸۳ ۱۳۲ ۴۶
۳۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء دانشگاه آزاد ۱۸۲ ۱۰۳ ۷۵
۳۲۲ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود علوم پزشکی ۱۸۲ ۱۳۱ ۷۶
۳۲۳ مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۸ ۶۵ ۸۵
۳۲۴ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه دولتی ۱۷۶ ۹۵ ۵۶
۳۲۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۵ ۱۰۵ ۵۰
۳۲۶ پژوهشکده هواشناسی پژوهشگاه دولتی ۱۷۵ ۸۳ ۷۲
۳۲۷ مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۳ ۹۹ ۷۱
۳۲۸ دانشگاه صنعتی کرمانشاه دانشگاه دولتی ۱۷۲ ۱۰۲ ۵۸
۳۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز دانشگاه آزاد ۱۶۹ ۱۰۴ ۷۲
۳۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات دانشگاه آزاد ۱۶۹ ۱۰۰ ۷۱
۳۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز دانشگاه آزاد ۱۶۸ ۱۰۹ ۵۲
۳۳۲ پژوهشکده پسته سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۶۸ ۵۲ ۷۱
۳۳۳ موسسه آموزش عالی پردیسان پژوهشگاه دولتی ۱۶۸ ۸۴ ۹۸
۳۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل دانشگاه آزاد ۱۶۷ ۱۰۴ ۶۱
۳۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز دانشگاه آزاد ۱۶۵ ۱۰۲ ۶۲
۳۳۶ موسسه آموزش عالی دانش پژوهان موسسه غیرانتفاعی ۱۶۳ ۱۳۱ ۳۷
۳۳۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان علوم پزشکی ۱۶۱ ۸۸ ۹۱
۳۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین دانشگاه آزاد ۱۶۰ ۹۴ ۴۶
۳۳۹ دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه دولتی ۱۵۹ ۱۰۳ ۶۶
۳۴۰ سازمان نقشه برداری کشور پژوهشگاه دولتی ۱۵۹ ۹۳ ۴۷
۳۴۱ سازمان بهره وری انرژی ایران پژوهشگاه دولتی ۱۵۷ ۱۲۴ ۲۵
۳۴۲ دانشگاه فسا دانشگاه دولتی ۱۵۷ ۱۱۳ ۴۰
۳۴۳ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه علوم پزشکی ۱۵۶ ۱۱۰ ۶۲
۳۴۴ موسسه آموزش عالی اشراق موسسه غیرانتفاعی ۱۵۴ ۱۱۴ ۴۷
۳۴۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر دانشگاه آزاد ۱۵۳ ۸۵ ۶۵
۳۴۶ پژوهشکده سوانح طبیعی پژوهشگاه دولتی ۱۵۲ ۱۰۱ ۴۹
۳۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی دانشگاه آزاد ۱۴۹ ۸۵ ۸۱
۳۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر دانشگاه آزاد ۱۴۹ ۹۵ ۶۴
۳۴۹ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد علوم پزشکی ۱۴۹ ۹۳ ۶۳

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۳۵۰ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دانشگاه دولتی ۱۴۸ ۱۰۳ ۳۵
۳۵۱ دانشگاه سوره موسسه غیرانتفاعی ۱۴۸ ۱۱۱ ۳۷
۳۵۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۴۷ ۱۰۴ ۶۳
۳۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه دانشگاه آزاد ۱۴۵ ۱۲۰ ۳۷
۳۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت دانشگاه آزاد ۱۴۳ ۶۷ ۹۲
۳۵۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۴۳ ۷۵ ۶۷
۳۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد دانشگاه آزاد ۱۴۱ ۹۹ ۴۸
۳۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان دانشگاه آزاد ۱۴۰ ۹۳ ۵۶
۳۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب دانشگاه آزاد ۱۳۹ ۸۲ ۶۹
۳۵۹ موسسه آموزش عالی رجاء موسسه غیرانتفاعی ۱۳۸ ۹۰ ۵۵
۳۶۰ دانشگاه علوم پزشکی گیلان علوم پزشکی ۱۳۶ ۷۰ ۵۵
۳۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر دانشگاه آزاد ۱۳۳ ۶۲ ۸۹
۳۶۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۳۳ ۷۰ ۶۹
۳۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا دانشگاه آزاد ۱۳۲ ۷۰ ۸۴
۳۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان دانشگاه آزاد ۱۳۰ ۱۰۱ ۵۳
۳۶۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان علوم پزشکی ۱۳۰ ۷۴ ۶۳
۳۶۶ سازمان انرژیهای نو ایران پژوهشگاه دولتی ۱۲۹ ۸۷ ۳۴
۳۶۷ دانشگاه علوم پزشکی قزوین علوم پزشکی ۱۲۹ ۹۰ ۵۱
۳۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک دانشگاه آزاد ۱۲۸ ۸۲ ۵۳
۳۶۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۷ ۸۶ ۵۹
۳۷۰ مؤسسه تحقیقات پنبه کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۶ ۶۰ ۶۵
۳۷۱ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج علوم پزشکی ۱۲۵ ۵۷ ۷۲
۳۷۲ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشگاه دولتی ۱۲۵ ۱۰۷ ۲۱
۳۷۳ دانشگاه افسری امام علی دانشگاه دولتی ۱۲۴ ۶۵ ۶۶
۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی کاشان علوم پزشکی ۱۲۴ ۸۰ ۵۰
۳۷۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۴ ۸۸ ۵۲
۳۷۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۲ ۸۰ ۴۹
۳۷۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۲ ۸۰ ۵۵
۳۷۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان علوم پزشکی ۱۲۱ ۷۱ ۵۵
۳۷۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۰ ۷۴ ۷۵
۳۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود دانشگاه آزاد ۱۱۹ ۸۵ ۴۰
۳۸۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان علوم پزشکی ۱۱۹ ۸۳ ۵۲
۳۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند دانشگاه آزاد ۱۱۹ ۸۰ ۶۸
۳۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار دانشگاه آزاد ۱۱۷ ۸۶ ۶۵
۳۸۴ دانشگاه علوم پزشکی اراک علوم پزشکی ۱۱۶ ۷۴ ۶۴
۳۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دانشگاه آزاد ۱۱۵ ۷۲ ۵۳
۳۸۶ دانشگاه علوم پزشکی قم علوم پزشکی ۱۱۵ ۷۱ ۷۸
۳۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دانشگاه آزاد ۱۱۵ ۶۸ ۷۲
۳۸۸ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۱۳ ۷۵ ۵۴
۳۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس دانشگاه آزاد ۱۱۳ ۷۵ ۵۳
۳۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش دانشگاه آزاد ۱۱۲ ۶۶ ۵۹
۳۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون دانشگاه آزاد ۱۱۰ ۵۲ ۷۳
۳۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب دانشگاه آزاد ۱۱۰ ۴۵ ۸۲
۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج دانشگاه آزاد ۱۰۹ ۸۴ ۵۵
۳۹۴ دانشگاه عالی دفاع ملی دانشگاه دولتی ۱۰۸ ۶۶ ۶۸
۳۹۵ مجتمع آموزش عالی سراوان دانشگاه دولتی ۱۰۶ ۸۲ ۵۰
۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان دانشگاه آزاد ۱۰۵ ۶۳ ۵۲
۳۹۷ مرکز ملی تحقیقات شوری سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۴ ۳۸ ۷۵
۳۹۸ دانشگاه علوم پزشکی زنجان علوم پزشکی ۱۰۳ ۵۲ ۷۰
۳۹۹ دانشگاه علامه محدث نوری موسسه غیرانتفاعی ۱۰۲ ۶۶ ۶۳

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۴۰۰ موسسه غیرانتفاعی خزر موسسه غیرانتفاعی ۱۰۰ ۵۸ ۵۵
۴۰۱ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند علوم پزشکی ۱۰۰ ۵۰ ۶۲
۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت دانشگاه آزاد ۱۰۰ ۵۳ ۷۷
۴۰۳ دانشگاه بناب دانشگاه دولتی ۱۰۰ ۷۲ ۶۳
۴۰۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۰ ۸۵ ۳۲
۴۰۵ موسسه آموزش عالی سراج موسسه غیرانتفاعی ۱۰۰ ۷۱ ۶۴
۴۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب دانشگاه آزاد ۹۷ ۷۴ ۸۱
۴۰۷ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل علوم پزشکی ۹۷ ۵۱ ۸۴
۴۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان دانشگاه آزاد ۹۷ ۶۹ ۷۴
۴۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس دانشگاه آزاد ۹۶ ۶۵ ۶۶
۴۱۰ مرکز تحقیقات توتون پژوهشگاه دولتی ۹۵ ۶۵ ۶۵
۴۱۱ دانشگاه مفید دانشگاه دولتی ۹۳ ۶۸ ۴۵
۴۱۲ موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان موسسه غیرانتفاعی ۹۲ ۷۸ ۸۰
۴۱۳ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه دولتی ۹۱ ۵۰ ۵۱
۴۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان دانشگاه آزاد ۹۱ ۵۳ ۸۷
۴۱۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر علوم پزشکی ۹۰ ۶۳ ۴۵
۴۱۶ موسسه آموزش عالی کوشیار موسسه غیرانتفاعی ۹۰ ۲۸ ۱۰۰
۴۱۷ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی موسسه غیرانتفاعی ۸۸ ۶۴ ۴۰
۴۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر دانشگاه آزاد ۸۵ ۴۵ ۵۲
۴۱۹ مرکز آموزش عالی امام خمینی سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۵ ۴۹ ۶۳
۴۲۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل علوم پزشکی ۸۳ ۴۵ ۶۲
۴۲۱ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) دانشگاه دولتی ۸۲ ۴۰ ۷۳
۴۲۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی علوم پزشکی ۸۱ ۳۴ ۷۴
۴۲۳ مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران پژوهشگاه دولتی ۸۰ ۴۷ ۴۶
۴۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو دانشگاه آزاد ۸۰ ۵۹ ۶۰
۴۲۵ موسسه آموزش عالی نیما موسسه غیرانتفاعی ۷۹ ۴۴ ۵۳
۴۲۶ پژوهشگاه هوافضا پژوهشگاه دولتی ۷۸ ۴۸ ۴۳
۴۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران دانشگاه آزاد ۷۸ ۵۵ ۵۲
۴۲۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام علوم پزشکی ۷۷ ۳۷ ۶۲
۴۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان دانشگاه آزاد ۷۷ ۴۴ ۷۷
۴۳۰ پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۷ ۴۲ ۵۳
۴۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر دانشگاه آزاد ۷۷ ۴۲ ۸۱
۴۳۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۶ ۴۹ ۷۸
۴۳۳ دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان دانشگاه دولتی ۷۶ ۵۶ ۵۳
۴۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت دانشگاه آزاد ۷۶ ۵۴ ۶۸
۴۳۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۶ ۴۹ ۵۶
۴۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو دانشگاه آزاد ۷۵ ۶۵ ۵۲
۴۳۷ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه دولتی ۷۵ ۵۰ ۵۶
۴۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر دانشگاه آزاد ۷۴ ۵۸ ۵۲
۴۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر دانشگاه آزاد ۷۴ ۵۵ ۵۰
۴۴۰ دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری دانشگاه دولتی ۷۴ ۴۵ ۵۵
۴۴۱ موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد موسسه غیرانتفاعی ۷۳ ۵۲ ۵۲
۴۴۲ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار علوم پزشکی ۷۲ ۴۷ ۶۲
۴۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دانشگاه آزاد ۷۲ ۴۲ ۶۶
۴۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم دانشگاه آزاد ۷۲ ۳۹ ۷۳
۴۴۵ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه دولتی ۷۰ ۵۹ ۲۷
۴۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک دانشگاه آزاد ۷۰ ۲۳ ۶۷
۴۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار دانشگاه آزاد ۶۹ ۴۵ ۶۸
۴۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد دانشگاه آزاد ۶۹ ۵۷ ۲۸
۴۴۹ دانشگاه نیشابور دانشگاه دولتی ۶۹ ۴۷ ۴۹

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۴۵۰ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه دولتی ۶۹ ۶۴ ۲
۴۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه دانشگاه آزاد ۶۸ ۴۳ ۷۳
۴۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان دانشگاه آزاد ۶۸ ۴۸ ۵۵
۴۵۳ موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان موسسه غیرانتفاعی ۶۸ ۴۸ ۸۵
۴۵۴ مجتمع آموزش عالی بم دانشگاه دولتی ۶۷ ۵۲ ۷۹
۴۵۵ موسسه آموزش عالی میزان موسسه غیرانتفاعی ۶۷ ۴۰ ۵۵
۴۵۶ دانشگاه صدا و سیما دانشگاه دولتی ۶۷ ۴۵ ۴۱
۴۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر دانشگاه آزاد ۶۶ ۴۱ ۸۳
۴۵۸ دانشگاه آیت الله حائری میبد دانشگاه دولتی ۶۵ ۲۹ ۶۷
۴۵۹ پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشگاه دولتی ۶۵ ۳۶ ۵۵
۴۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز دانشگاه آزاد ۶۵ ۳۹ ۶۶
۴۶۱ موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) موسسه غیرانتفاعی ۶۴ ۴۵ ۵۶
۴۶۲ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران پژوهشگاه دولتی ۶۴ ۴۹ ۲۵
۴۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان دانشگاه آزاد ۶۳ ۴۰ ۸۷
۴۶۴ دانشگاه علوم پزشکی گناباد علوم پزشکی ۶۳ ۴۸ ۸۷
۴۶۵ موسسه آموزش عالی امین (فولادشهر) موسسه غیرانتفاعی ۶۲ ۳۶ ۰
۴۶۶ موسسه آموزش عالی قشم موسسه غیرانتفاعی ۶۲ ۳۰ ۹۰
۴۶۷ مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین پژوهشگاه دولتی ۶۱ ۵۱ ۴۴
۴۶۸ موسسه آموزش عالی امام جواد موسسه غیرانتفاعی ۶۱ ۳۷ ۸۸
۴۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز دانشگاه آزاد ۶۱ ۳۶ ۸۶
۴۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار مغان دانشگاه آزاد ۶۰ ۳۷ ۴۱
۴۷۱ موسسه آموزش عالی شفق موسسه غیرانتفاعی ۵۹ ۴۹ ۳۷
۴۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان دانشگاه آزاد ۵۸ ۴۲ ۷۰
۴۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد دانشگاه آزاد ۵۷ ۳۵ ۴۹
۴۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان دانشگاه آزاد ۵۶ ۲۷ ۶۶
۴۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان دانشگاه آزاد ۵۶ ۴۰ ۶۹
۴۷۶ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۵ ۲۱ ۸۷
۴۷۷ دانشگاه سلمان فارسی کازرون موسسه غیرانتفاعی ۵۵ ۴۴ ۵۶
۴۷۸ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان علوم پزشکی ۵۴ ۳۴ ۴۲
۴۷۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان علوم پزشکی ۵۳ ۲۴ ۸۴
۴۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد دانشگاه آزاد ۵۳ ۲۸ ۶۶
۴۸۱ موسسه آموزش عالی مهر اروند موسسه غیرانتفاعی ۵۳ ۴۶ ۱۵
۴۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه دانشگاه آزاد ۵۲ ۳۰ ۶۹
۴۸۳ موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی موسسه غیرانتفاعی ۵۲ ۴۰ ۲۵
۴۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش دانشگاه آزاد ۵۰ ۴۱ ۴۲
۴۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا دانشگاه آزاد ۵۰ ۳۰ ۷۴
۴۸۶ موسسه آموزش عالی سناباد موسسه غیرانتفاعی ۵۰ ۳۵ ۴۸
۴۸۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۰ ۳۶ ۵۰
۴۸۸ دانشگاه ادیان و مذاهب دانشگاه دولتی ۵۰ ۳۴ ۴۴
۴۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان دانشگاه آزاد ۴۹ ۳۴ ۶۵
۴۹۰ موسسه آموزش عالی سمنگان موسسه غیرانتفاعی ۴۸ ۲۴ ۵۶
۴۹۱ موسسه آموزش عالی راهبرد شمال موسسه غیرانتفاعی ۴۸ ۱۸ ۱۰۰
۴۹۲ دانشگاه علوم پزشکی البرز علوم پزشکی ۴۸ ۲۵ ۸۷
۴۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن دانشگاه آزاد ۴۷ ۱۴ ۸۲
۴۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب دانشگاه آزاد ۴۶ ۱۷ ۸۲
۴۹۵ دانشگاه علوم پزشکی ارتش علوم پزشکی ۴۶ ۳۳ ۶۷
۴۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور دانشگاه آزاد ۴۶ ۲۷ ۷۸
۴۹۷ مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین دانشگاه دولتی ۴۶ ۳۲ ۶۰
۴۹۸ موسسه آموزش عالی حکیم نظامی موسسه غیرانتفاعی ۴۵ ۳۷ ۳۷
۴۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار دانشگاه آزاد ۴۵ ۳۵ ۳۵

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۵۰۰ مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۴ ۲۸ ۴۳
۵۰۱ مجتمع آموزش عالی شیروان دانشگاه دولتی ۴۴ ۳۰ ۵۲
۵۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر دانشگاه آزاد ۴۳ ۲۴ ۹۰
۵۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر دانشگاه آزاد ۴۳ ۲۴ ۷۲
۵۰۴ پژوهشکده میگوی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۱ ۲۴ ۶۰
۵۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشاء - زیباکنار دانشگاه آزاد ۴۱ ۲۹ ۶۳
۵۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر دانشگاه آزاد ۴۱ ۲۵ ۱۰۰
۵۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیشه دانشگاه آزاد ۴۱ ۳۶ ۲۹
۵۰۸ موسسه آموزش عالی عطار موسسه غیرانتفاعی ۴۱ ۲۲ ۶۰
۵۰۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۰ ۱۷ ۸۵
۵۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه دانشگاه آزاد ۴۰ ۲۲ ۷۵
۵۱۱ موسسه آموزش عالی حافظ شیراز موسسه غیرانتفاعی ۴۰ ۳۵ ۴۰
۵۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج دانشگاه آزاد ۳۹ ۳۳ ۴۶
۵۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده دانشگاه آزاد ۳۸ ۲۰ ۶۵
۵۱۴ موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد موسسه غیرانتفاعی ۳۸ ۲۷ ۶۳
۵۱۵ موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان موسسه غیرانتفاعی ۳۸ ۲۸ ۷۸
۵۱۶ دانشگاه بین المللی چابهار دانشگاه دولتی ۳۷ ۱۹ ۷۸
۵۱۷ موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت موسسه غیرانتفاعی ۳۷ ۲۵ ۵۴
۵۱۸ موسسه آموزش عالی ادیب مازندران موسسه غیرانتفاعی ۳۷ ۱۹ ۷۰
۵۱۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه دولتی ۳۷ ۳۱ ۲۷
۵۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد دانشگاه آزاد ۳۷ ۲۴ ۵۶
۵۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند دانشگاه آزاد ۳۶ ۲۳ ۴۷
۵۲۲ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۳۶ ۳۱ ۸۸
۵۲۳ دانشگاه کوثر دانشگاه دولتی ۳۵ ۲۳ ۴۲
۵۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان دانشگاه آزاد ۳۵ ۲۳ ۶۸
۵۲۵ موسسه آموزش عالی زند شیراز موسسه غیرانتفاعی ۳۵ ۱۴ ۱۰۰
۵۲۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۵ ۲۷ ۶۲
۵۲۷ موسسه آموزش عالی آپادانا موسسه غیرانتفاعی ۳۵ ۲۵ ۸۲
۵۲۸ پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۴ ۱۸ ۵۸
۵۲۹ پژوهشگاه دانش های بنیادی پژوهشگاه دولتی ۳۲ ۲۳ ۶۲
۵۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه دانشگاه آزاد ۳۲ ۲۵ ۷۵
۵۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان دانشگاه آزاد ۳۲ ۱۷ ۵۳
۵۳۲ موسسه آموزش عالی کرمان موسسه غیرانتفاعی ۳۲ ۲۷ ۶۸
۵۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسین دانشگاه آزاد ۳۲ ۱۹ ۹۰
۵۳۴ موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستان پژوهشگاه دولتی ۳۱ ۲۵ ۷۷
۵۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار دانشگاه آزاد ۳۰ ۲۰ ۶۰
۵۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد دانشگاه آزاد ۳۰ ۱۴ ۱۰۰
۵۳۷ پژوهشکده پولی و بانکی پژوهشگاه دولتی ۳۰ ۲۲ ۴۳
۵۳۸ دانشگاه علوم پزشکی جهرم علوم پزشکی ۳۰ ۱۴ ۸۰
۵۳۹ موسسه آموزش عالی پویش موسسه غیرانتفاعی ۳۰ ۱۶ ۸۰
۵۴۰ دانشکده اصول دین موسسه غیرانتفاعی ۳۰ ۲۴ ۳۰
۵۴۱ دانشگاه بزرگمهر دانشگاه دولتی ۳۰ ۲۲ ۸۳
۵۴۲ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پژوهشگاه دولتی ۲۸ ۲۱ ۳۵
۵۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین دانشگاه آزاد ۲۸ ۱۶ ۶۰
۵۴۴ دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی موسسه غیرانتفاعی ۲۷ ۱۸ ۵۵
۵۴۵ دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل دانشگاه دولتی ۲۷ ۱۷ ۴۰
۵۴۶ موسسه آموزش عالی آبان هراز موسسه غیرانتفاعی ۲۷ ۱۷ ۸۱
۵۴۷ موسسه آموزش عالی جامی موسسه غیرانتفاعی ۲۶ ۱۹ ۸۸
۵۴۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا علوم پزشکی ۲۶ ۲۱ ۶۱
۵۴۹ مرکز تحقیقات آرتمیای کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۵ ۱۸ ۴۰

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۵۵۰ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه دولتی ۲۵ ۱۷ ۸۰
۵۵۱ مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۵ ۱۱ ۵۶
۵۵۲ دانشگاه گرمسار دانشگاه دولتی ۲۵ ۱۸ ۳۲
۵۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق دانشگاه آزاد ۲۵ ۱۱ ۸۸
۵۵۴ موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز موسسه غیرانتفاعی ۲۴ ۱۷ ۷۵
۵۵۵ دانشگاه باقرالعلوم دانشگاه دولتی ۲۴ ۲۰ ۴
۵۵۶ موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن موسسه غیرانتفاعی ۲۴ ۱۶ ۶۶
۵۵۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت علوم پزشکی ۲۰ ۱۲ ۵۵
۵۵۸ دانشگاه حضرت معصومه (س) دانشگاه دولتی ۲۰ ۱۳ ۶۰
۵۵۹ موسسه آموزش عالی ادیبان موسسه غیرانتفاعی ۲۰ ۱۳ ۸۰
۵۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردرود دانشگاه آزاد ۲۰ ۱۵ ۶۰
۵۶۱ دانشگاه آزاداسلامی واحد فارسان دانشگاه آزاد ۱۹ ۱۲ ۱۰۰
۵۶۲ موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر موسسه غیرانتفاعی ۱۹ ۱۳ ۲۶
۵۶۳ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران پژوهشگاه دولتی ۱۹ ۸ ۹۴
۵۶۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول علوم پزشکی ۱۸ ۱۴ ۷۲
۵۶۵ موسسه آموزش عالی کاوش موسسه غیرانتفاعی ۱۸ ۷ ۸۳
۵۶۶ موسسه آموزش عالی ارس موسسه غیرانتفاعی ۱۸ ۸ ۸۸
۵۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملک دانشگاه آزاد ۱۸ ۹ ۸۳
۵۶۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه علوم پزشکی ۱۷ ۶ ۹۴
۵۶۹ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگان موسسه غیرانتفاعی ۱۷ ۱۱ ۵۲
۵۷۰ موسسه آموزش عالی عقیق موسسه غیرانتفاعی ۱۷ ۱۴ ۵۲
۵۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر دانشگاه آزاد ۱۷ ۱۳ ۹۴
۵۷۲ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور علوم پزشکی ۱۶ ۴ ۸۱
۵۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی دانشگاه آزاد ۱۶ ۱۰ ۸۷
۵۷۴ موسسه آموزش عالی صالحان موسسه غیرانتفاعی ۱۶ ۹ ۴۳
۵۷۵ دانشگاه علوم پزشکی آبادان علوم پزشکی ۱۶ ۱۴ ۲۵
۵۷۶ مجتمع آموزش عالی زرند دانشگاه دولتی ۱۵ ۶ ۸۰
۵۷۷ موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۱۵ ۱۱ ۵۳
۵۷۸ موسسه آموزش عالی تابناک موسسه غیرانتفاعی ۱۴ ۹ ۸۵
۵۷۹ موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز موسسه غیرانتفاعی ۱۴ ۱۰ ۶۴
۵۸۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم علوم پزشکی ۱۴ ۵ ۱۰۰
۵۸۱ دانشگاه هنر شیراز دانشگاه دولتی ۱۴ ۱۰ ۱۰۰
۵۸۲ موسسه آموزش عالی خیام موسسه غیرانتفاعی ۱۴ ۱۲ ۴۲
۵۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد دانشگاه آزاد ۱۳ ۹ ۳۸
۵۸۴ موسسه آموزش عالی دانشستان ساوه موسسه غیرانتفاعی ۱۳ ۱۱ ۴۶
۵۸۵ پژوهشکده بیمه پژوهشگاه دولتی ۱۳ ۱۲ ۱۵
۵۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار دانشگاه آزاد ۱۳ ۸ ۶۹
۵۸۷ مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲ ۴ ۹۱
۵۸۸ موسسه آموزش عالی اسرار موسسه غیرانتفاعی ۱۲ ۷ ۵۸
۵۸۹ موسسه آموزش عالی شاهرود موسسه غیرانتفاعی ۱۱ ۱۰ ۲۷
۵۹۰ موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار موسسه غیرانتفاعی ۱۱ ۱۱ ۱۸
۵۹۱ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پژوهشگاه دولتی ۱۱ ۹ ۹۰
۵۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شازند دانشگاه آزاد ۱۰ ۶ ۸۰
۵۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان دانشگاه آزاد ۱۰ ۷ ۸۰
۵۹۴ موسسه آموزش عالی دانشوران موسسه غیرانتفاعی ۱۰ ۸ ۶۰
۵۹۵ موسسه آموزش عالی بصیر آبیک موسسه غیرانتفاعی ۱۰ ۹ ۱۰
۵۹۶ مرکز تحقیقات ماهیان سردابی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰ ۶ ۵۰
۵۹۷ مجتمع آموزش عالی گناباد دانشگاه دولتی ۱۰ ۴ ۵۰
۵۹۸ موسسه آموزش عالی مهرآیین بندرانزلی موسسه غیرانتفاعی ۹ ۶ ۴۴
۵۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خواف دانشگاه آزاد ۹ ۷ ۶۶

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۶۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارک دانشگاه آزاد ۸ ۷ ۷۵
۶۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گمیشان دانشگاه آزاد ۸ ۱ ۷۵
۶۰۲ مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور سازمان تحقیقات کشاورزی ۸ ۵ ۶۲
۶۰۳ دانشگاه صنعتی شهدای هویزه دانشگاه دولتی ۸ ۴ ۱۰۰
۶۰۴ موسسه غیر انتفاعی باختر ایلام موسسه غیرانتفاعی ۸ ۷ ۲۵
۶۰۵ مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل دانشگاه دولتی ۷ ۵ ۴۲
۶۰۶ موسسه آموزش عالی شرق گلستان موسسه غیرانتفاعی ۷ ۳ ۱۰۰
۶۰۷ موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه موسسه غیرانتفاعی ۶ ۵ ۶۶
۶۰۸ موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد موسسه غیرانتفاعی ۶ ۵ ۱۶
۶۰۹ مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان موسسه غیرانتفاعی ۶ ۱ ۱۰۰
۶۱۰ موسسه آموزش عالی ابن یمین موسسه غیرانتفاعی ۶ ۵ ۱۶
۶۱۱ مجتمع آموزش عالی تربت جام دانشگاه دولتی ۵ ۳ ۴۰
۶۱۲ دانشگاه نهاوند  دانشگاه دولتی ۵ ۴ ۴۰
۶۱۳ پژوهشکده گل و گیاهان زینتی سازمان تحقیقات کشاورزی ۵ ۱ ۱۰۰
۶۱۴ موسسه آموزش عالی دانا یاسوج موسسه غیرانتفاعی ۴ ۴ ۵۰
۶۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گتوند دانشگاه آزاد ۴ ۱ ۱۰۰
۶۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قادرآباد دانشگاه آزاد ۴ ۴ ۷۵
۶۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هوراند دانشگاه آزاد ۴ ۳ ۲۵
۶۱۸ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) موسسه غیرانتفاعی ۴ ۲ ۱۰۰
۶۱۹ مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۴ ۳ ۰
۶۲۰ پژوهشکده چای سازمان تحقیقات کشاورزی ۳ ۰ ۱۰۰
۶۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوند دانشگاه آزاد ۳ ۱ ۱۰۰
۶۲۲ موسسه آموزش عالی سنا موسسه غیرانتفاعی ۲ ۲ ۵۰
۶۲۳ دانشگاه فناوری های نوین سبزوار دانشگاه دولتی ۲ ۰ ۱۰۰
۶۲۴ مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی کشاورزی دامغان (رسول اکرم) سازمان تحقیقات کشاورزی ۲ ۱ ۵۰
۶۲۵ دانشگاه حضرت نرجس (س) دانشگاه دولتی ۲ ۱ ۵۰
۶۲۶ مرکز تحقیقات ابریشم کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱ ۰ ۱۰۰
۶۲۷ مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱ ۱ ۰
۶۲۸ موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت موسسه غیرانتفاعی ۱ ۰ ۱۰۰
۶۲۹ مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر موسسه غیرانتفاعی ۱ ۱ ۰
۶۳۰ مرکزآموزش عالی اقلید دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۳۱ دانشگاه شهرضا دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۳۲ دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۳۳ مرکزآموزش عالی استهبان دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۳۴ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی علوم پزشکی ۰ ۰ ۰
۶۳۵ مجتمع آموزش عالی لارستان دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۳۶ مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۳۷ موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام موسسه غیرانتفاعی ۰ ۰ ۰
۶۳۸ پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۳۹ دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۰ پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۴۱ پژوهشکده سبزی صیفی سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۴۲ مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح‌نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۴۳ دانشگاه فرزانگان سمنان موسسه غیرانتفاعی ۰ ۰ ۰
۶۴۴ موسسه آموزش عالی اوج آبیک موسسه غیرانتفاعی ۰ ۰ ۰
۶۴۵ مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۴۶ مرکز آموزش عالی زینب کبری (س) کازرون دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۴۸ پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰

آمار تولید مقاله کشور ایران

رتبه بندی دانشگاههای ایران

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه ۵۷۱,۴۹۴ عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.
تا این لحظه ۳,۰۶۰ عنوان کنفرانس در پایگاه سیویلیکا نمایه سازی شده است.

آمار بخش تولید علم

تعداد کل مقالات دانشگاه دولتی: ۵۵۹,۳۳۱ (۵۶ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات دانشگاه آزاد: ۳۰۹,۱۸۱ (۳۱ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات پژوهشگاه دولتی: ۲۲,۷۶۸ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات شرکت: ۶,۸۲۳ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات موسسه غیرانتفاعی: ۱۷,۱۴۴ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات پیام نور: ۳۶,۲۰۱ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات علوم پزشکی: ۲۲,۵۱۶ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی: ۲۴,۶۰۰ درصد علم کشور)
تعداد کل کنفرانسهای نمایه شده : ۳,۰۶۰
تعداد کل نویسندگان مقالات: ۱,۴۲۸,۰۹۸
تعداد نویسندگان (سمتهای) قابل تحلیل: ۱,۳۵۳,۵۸۰
تعداد نویسندگان اختصاص داده شده به مراکز تولید علم: ۹۹۸,۵۵۸ (۷۴ درصد)
تعداد نویسندگان در صف تحلیل و بررسی: ۳۵۵,۰۲۲
تعداد سازمانهای تعریف شده: ۶۴۸

تبلیغات