CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳۰
مهر

اولین همایش زمین شناسی فلات ایران

اولین همایش زمین شناسی فلات ایران اولین همایش زمین شناسی فلات ایران، 10 و 11 اسفند 1391 توسط مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی در شهر کرمان برگزار می شود. علاقه مندان می توانند اصل مقالات خود را جهت ارائه در همایش، حداکثر تا 20 دی ماه 1391، در یکی از محورهای اصلی همایش به دبیرخانه ارسال نمایند. محورهای اصلی علمی این همایش به شرح زیر می باشد:

 • آب شناسی

 • چینه شناسی، دیرینه شناسی و رسوب شناسی

 • سنگ شناسی و کانی شناسی

 • زمین شناسی اقتصادی و زمین شیمی

 • زمین شناسی مهندسی

 • زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت

 • زمین فیزیک و لرزه زمین ساخت

 • زمین شناسی نفت و منابع انرژی

 • زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی

 • سنجش از دور (GIS)

 • زمین ریخت شناسی و زمین شناسی کواترنری

 • مخاطرات زمین شناسی، زمین گردشگری، نانو زمین شناسی

 • گوهر شناسی و زمین شناسی دریایی و ..

 

 

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها