CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۳
خرداد

همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

همانطور که قول داده بودیم، امروز مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی به جمع مجموعه مقالات سایت پیوست. این کنفرانس که به همت دانشگاه شهید چمران اهواز 12-14 اردیبهشت ماه 1385 برگزار شده است، شامل 258 مقاله در 2073 صفحه میباشد. لازم است از دبیرخانه محترم این کنفرانس که امکان ارائه این مقالات را در سایت فراهم نموده اند، تشکر و قدردانی نماییم. جهت مشاهده لیست کامل مقالات این کنفرانس: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

طی چند روز آینده مجموعه مقالات کنفرانس ژئوماتیک ۸۵ در بانک مقالات درج میگردد. این کنفرانس شامل ۹۴ مقاله به زبان فارسی و انگلیسی است.

لیست مقالات موجود:

مقایسه دقت روشهای شبکه های عصبی مصنوعی و پنمن-مانتیس در محاسبه تبخیروتعرق پتانسیل
استفاده ازسیستم جدید آبیاری تحت فشار (نآفع) برای شبکه های آبیاری درمقایسه باروش آبیاری قطره ای
ارزیابی عملکرد مدیریت بهره برداری و نگه داری از شبکه ی آبیاری سد گرگان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)
عملکرد و خصوصیات هیدرولیکی انواع قطره چکانها در فشارها و دماهای مختلف
بررسی طرح تجهیز باغات مرکبات به سیستم های آبیاری تحت فشار و ارائه پیشنهادات
کارایی مصرف آب محصولات زراعی مناطق مختلف کشور (مناطق کرمان، همدان، مغان، گلستان و خوزستان)
مسائل و مشکلات اجرایی شبکه زهکشی زیرزمینی دشت دالکی (بوشهر)
کالیبراسیون و بهینه سازی سیفون آبگیری از کانالت ها
بررسی عملکرد سازه اندازه گیری پارشا لفلوم در شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان
ارزیابی عملکرد و مسائل و مشکلات سازه اندازه گیری نیرپیک در شبکه های آبیاری و زهکشی دشت اوان و شمال شرق اهواز
یک راه حل عددی برای لحاظ کردن تاثیر Et بر افت ایستابی و فاصله زهکشها
توسعه و کاربر مدل آنالیز حساسیت هیدرولیکی در ارزیابی شرایط بهره برداری شبکه های آبیاری
ارزیابی فنی سیستم های آبیاری قطره ای اجراشده در شهرستان اراک
بررسی امکانات منابع آب های زیر زمینی و عوامل وثر بر پتانسیل های منابع آب در مناطق مختلف شرق استان گیلان. مطالعه موردی: دشت آبرفتی املش، رودسر و کلاچای
ارزیابی معادلۀ جهانی شاخص فشردگی با خصوصیات فیزیکی خاک جهت نشست سازه های آبی در منطقۀ خوزستان
راندمان های کاربرد آب در مزارع نیشکر (واحد امیرکبیر) در دو حالت جویچه های بازسازی شده (Helling Up) و بدون بازسازی
اثر آبیاری یک جویچه در میان (کم آبیاری) روی خصوصیات کمی وکیفی نیشکر در مزارع جنوب اهواز
بررسی میزان آب مصرفی ارائه روشهای جدید در استفاده از آب آبیاری به روش هیدروفلوم در مزارع کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر
بررسی تغییرات غلظت نیترات در آب آبیاری وزه آب های مزارع نیشکر جنوب اهواز
اثرات سطوح مختلف کود نیتراتی و آب آبیاری بر آبشویی نیترات و عملکرد ذرت تحت مدیریت کود-آبیاری
تحلیلی بر مقدار واقعی مصرف آب در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن
بررسی مشکلات فنی و اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی پروژه دعبل خزاعی
عوامل موثر بر پایداری مقاطع غیر یکنواخت مجاری طبیعی
بررسی تغییرات سطح ایستابی و شوری خاک در اراضی زیر شبکه ناتمام فجر رامهرمز
بررسی عملکرد گیاه ذرت در روش آبیاری قطره ای نواری (T-Tape)
بررسی خصوصیات آبدهی لوله های تراوا
مهندسی ارزش در اجرای طرح سیفون بزرگ کرخه
اثر روشهای مختلف آبیاری تحت فشار بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آمارانت
بررسی اتوماسیون کامل سنترپیوت (Center Pivot) بااستفاده از برنامه ریزی آبیاری به روش Temperature - Time Threshold TTT
مدیریت تحویل آب در شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS
ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سازه های آب در ارتباط با مدیریت شبکه آبیاری مغان
تحلیل و پیش بینی نوسانات هیدروگراف واحد آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از روش های چگالی طیفی و مدل های ARIMA
بررسی وضعیت هیدرولیکی شبکه آبیاری حمیدیه و قدس در اثر رسوبگذاری و ارائه راهکارهایی جهت کاهش ته نشینی رسوب درکانالها
مدیریت آبیاری در شالیزار
ارزیابی آثار زیست محیطی اجرای طرح آبیاری و زهکشی در اراضی کشاورزی دشت شاوور
ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی بهبهان با استفاده از مدل NPAIS
سامانه مدیریت و نگهداری شبکه های آبیاری مارون
مقایسه راندمان آبیاری اراضی یکپارچه و غیر یکپارچه شبکه آبیاری دز
بررسی تلفات آب و تعیین راندمانهای انتقال و توزیع در شبکه آبیاری شاوور
اصلاح مدل ون گنوختن- معلم درپی شبینی توابع هدایت هیدرولیکی-رطوبت خاک و مقایسه نتایج آن و دیگر مد لها با مقادیر اندازه گیری شده در برخی از خا کهای موجود در بانک اطلاعاتی UNSODA
مدل سیستم دینامیک در مدیریت بهره برداری از منابع آبی در شبکه های آبیاری (مطالعه موردی حوزه Qiantang در چین)
بررسی اثر سطح آب زیرزمینی و ضخامت لایه آبدار بر میزان جریان نشت معکوس به کانال
مدل بهینه سازی مصرف آب در گلخانه های هیدروپونیک با استفاده از پلیمر سوپر جاذب PR3005A
ارزیابی کیفی آب رودخانه کارون برای آبیاری محصولات کشاورزی در بازه شوشتر - اهواز
ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی فضای سبز شهر اصفهان و بررسی امکان اصلاح آنها
ارزیابی مدل MSM جهت پیش بینی تبخیر - تعرق بالقوه ذرت دانه ای و مقایسه نتایج آن با مقادیر حاصله از روش های پیشنهادی فائو 56
بررسی بیلان رسوب در آبگیر ایستگاه پمپاژ مارد
بررسی تاثیر سیستم آبیاری بارانی بر کارائی مصرف آب ارقام رایج زیر کشت سیب زمینی (مطالعه موردی در همدان)
تعیین معادله نفوذ در جویچه معمولی و غلام گردشی در خاک سری دانشکده (باجگاه- استان فارس)
مقایسه راندمان کاربرد آب در سیستمهای مختلف آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی : استان همدان)
بررسی عوامل موثربر مشارکت بهره برداران در شبکه های آبیاری وزهکشی خوزستان به منظور ارائه راهکارهای مناسب
کاربرد روشهای تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی پروژه های آبیاری و زهکشی مشارکت مردمی
ارزیابی راندمان واحد درجه 3 (ترکیبی از راندمان کاربرد در مزرعه و راندمان توزیع) واحد B.C شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی
بررسی مسایل و مشکلات بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی و اهمیت مشارکت مردمی
اصلاح نسبت C/F در طراحی تسطیح با استفاده از روش ریاضی در مدل Tas-Element
بررسی اندرکنش رسوبگذاری و آستانه حرکت و تعیین ضریب زبری واقعی در کانال چپ سد سنگر
تاثیر محل استقرار روزنه و جریان خروجی از آن در جهش هیدرولیکی مدل آزمایشگاهی فیفر با روزنه با فشردگی جانبی جزئی
بررسی عوامل مؤثر در بهبود اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از آنالیز دو عمقی گلف
مطالعه روابط رگرسیونی بین برخی از فاکتورهای شیمیایی و EC آب آبیاری و زه آبهای اراضی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
طرح و اجرای سازه اندازه گیری دبی جریان آب در بخشی از شبکه کانال های زیردست سد درودزن
کاربرد تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در تهیه نقشه شماره منحنی جهت برآورد حجم رواناب
ضرورت همیاری ملی جهت ایجاد زهکش سراسری استان خوزستان
بررسی کارکرد طرحهای الگویی آبیاری تحت فشار در سطح استان خوزستان
بررسی نقش سند ملی آب در عملکرد مصارف آب شبکه آبیاری ناحیه شمال خوزستان
برآوردپتانسیل آبی حوضه آبریز آبراهه های مشرف به شبکه به لحاظ کمی و کیفی جهت استفاده در طراحی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد مطالعاتی ابوالعباس واقع در شمال شرقی باغملک
بررسی کمی و کیفی آبهای زیرزمینی دشت تبریز
ارائه و ارزیابی بیلان (روند تغییرات) رطوبتی خاک
مقایسه قابلیت برازش برخی مدلهای رطوبتی خاک
مقایسه شاخص تنش آبی گیاه به دو روش ایدسو و جکسون برای گیاه چغندرقند در شرایط شمال خوزستان
ارزیابی کیفیت فاضلابهای ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضلاب غرب شهر اهواز برای استفاده مجدد در کشاورزی
ارزیابی مسائل ومشکلات فنی، راندمان انتقال و مدیریت بهره برداری در پوششهای مختلف اجرا شده درکانالهای آبیاری (مطالعه موردی دشت همدان-بهار)
بررسی تلفات تبخیر و باد در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک
بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق بر آب شستگی پایه پلها
بررسی تغییرات آب قابل استفاده خاکهای مختلف در اثر افزودن هیدروژل و کمپوست
آلودگی آبهای زیرزمینی به وسیله کودهای مصرفی کشاورزی (مطالعه موردی دشت قزوین)
بررسی وضعیت کمی وکیفی زهابهای کشاورزی واثرات آنها برکیفیت منابع آب استان خوزستان
آزمایش های ضروری کنترل کیفی فیزیکی و شیمیایی برای بکارگیری عایق های ژئوسنتتیک (geosynthetic) در کانال های آبیاری و زهکشی
تخمین تبخیر - تعرق گیاهان با استفاده از داده های سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حوضه آبخیز تنگ کنشت کرمانشاه
بررسی اثر بافت خاک بر روی یکنواختی و راندمان در آبیاری موجی
تخمین شکل پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای زیر سطحی با استفاده از مدل WetUp
بررسی آلوده شدن خاک و آب در اثر مصرف آفت کشهای شیمیایی کشاورزی با دستگاه FTIR (مطالعه موردی منطقه اسماعیل آباد در غرب دشت قزوین)
تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری به تفکیک عوامل سازه ای و مدیریتی، مطالعه موردی کانال E1R1 شبکه دز
ارزیابی فنی سیستم های آبیاری بارانی اجرا شده در شهرستان اراک
بررسی کیفی آب رودخانه کارون جهت کاربرد در شبکه های آبیاری با استفاده از شاخص های کیفیت آب
بررسی راندمان رسوب زدایی رسوبگیر لوله گردابی در ابتدای کانال ها
ضرورت بکار گیری روش فازی در ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی مارون
مقایسه منحنی کالیبراسیون دستگاه TDR (مدل TRASE SYSTEM1) با مدل های تاپ وهمکاران (1980) ومدل ترکیبی در بافت های مختلف
بررسی نقش الگوهای کشت نباتات زراعی در تعیین نیاز آبی جهت توسعه کشاورزی و نیل به کشاورزی پایدار در منطقه درپروژه سد و شبکه آبیاری و زهکشی خیرآباد
بررسی اثرات تغییر در روشهای آبیاری (آبیاری سطحی و تحت فشار) در پروژه سد و شبکه آبیاری و زهکشی بالارود جهت بهره برداری بهینه از آب در کشاورزی
مدیریت دفع پسابها در شبکه های آبیاری و زهکشی جنوب کرخه
بررسی امکان پرورش ماهی (در قفس) در کانالهای شبکه آبیاری دز و اثرات زیست محیطی آن
تجربه استفاده از روش آبیاری قطره ای (TAPE) در اراضی کشاورزی پشینه زار اندیمشک
بررسی فنی و اقتصادی واحد عمرانی L2 و L3 شبکه آبیاری و زهکشی هندیجان
ارایه مدل کامپیوتری جهت بررسی عملکرد هیدرولیکی و فرآیند رسوب گذاری آبگذر زیر جاده ای در شبکه های آبیاری
تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع (Eto) با استفاده از شبکه های عصبی در منطقه اهواز
بررسی تاثیر عوامل جوی وهیدرولیکی برضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی در منطقه امیدیه
استفاده از روش EC سنجی برای تعیین تلفات تبخیر و باد در آبیاری بارانی
بررسی تغییرات رطوبت با افزایش فشار آب در الگوهای رطوبتی ایجاد شده در خاکهای متوسط بافت با کاربرد عمودی لوله های تراوا
بررسی تاثیر سیستمهای آبیاری قطره ای نواری ، بارانی و جویچه ای بر کارایی مصرف آب و عملکرد کمی و کیفی چغندر قند
ارزیابی عملکرد شبکة آبیاری و زهکشی مهاباد با استفاده از بانک اطلاعات طراحی شده
برآورد بار املاح محلول (TDS) شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان و لزوم پایش شبکه زهکشی
ارزیابی فیلترهای بکاررفته در زهکشهای زیرزمینی اراضی میان آب، ملاثانی، دانشگاه اهواز و واحد کشت و صنعت امیرکبیر خوزستان
بررسی خطا در برآورد ET ناشی از شار گرمای محسوس در مدل SEBAL
بررسی مبانی طراحی حوضچه رسوبگیر وصیله و راهکارهای احیای آن
کاربرد مدل OPDM در تعیین الگوی کشت در شرایط کم آبیاری
بررسی عملکرد سیستم های آبیاری بارانی سنترپیوت با آبپاش های مختلف در شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین
طراحی بهینه ابعاد سیستم انحراف سدها براساس عدم قطعیتهای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
بررسی تاثیر کم آبیاری بر عملکرد ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد آن
کنترل سطح آب زیرزمینی به وسیله تغییر الگوی کشت در دشت همدان - بهار
بررسی عملکرد سیستم های آبیاری بارانی در مزارع تحت مدیریت زارعین در شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین
طراحی و کاربرد سیستمهای کنترل خودکار در بهبود فرآیند تنظیم و توزیع جریان شبکه های آبیاری
بهینه سازی مصرف آب در شبکه های آبیاری با استفاده از تخصیص صحیح آب
کاربرد مدل کوپام (COPAM) درطراحی و ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری مطالعه: شبکه قویی
مقایسه روش های مختلف براورد ظرفیت طراحی زهکش انحرافی بانتایج حاصل از حل معادلات هیدرودینامیک جریان (نرم افزار MIKE11) «مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی زیدون - بهبهان»
معرفی ضوابط و معیارهای طراحی لوله های کم فشار (Low pressure pipe design) برای طرح شبکه فرعی آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر
ارزیابی وبرنامه ریزی آبیاری،سیستم آبیاری حبابی(بابلر)برروی نخل استعمران درمزرعه آزمایشی شهیدرجایی دشت امیدیه
بررسی اثرات آبیاری و زهکشی نامناسب بر کاهش رشد نیشکر
مدیریت زه آب های اراضی شرکت توسعه نیشکر و گزینه هایی برای دفع آن
ارائه مدل آماری به منظور استفاده در مدیریت تخصیص زیر حوضه های کم وسعت شرق خوزستان( مطالعه موردی: محدوده مرغاب)
ارائه روشی در گزینش سیستم ابیاری مناسب
تعیین شرایط هیدرولیکی تخلیۀ رسوب از سیفون معکوس باایجاد موج ناگهانی
ارزیابی آب دریاچه های ایذه در تأمین آب کشاورزی اراضی دیم دشت ایذه
هیدرولیک تخلیه و برآورد ضریب CD در سدهای لاستیکی با استفاده از مدل فیزیکی
مقایسه خصوصیات جریان و میزان استهلاک انرژی در شیب شکن های قائم با جریان هوادهی شده و هوادهی نشده
طراحی بهینه سیستمهای زهکشی بر اساس مسائل زیست محیطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
تعیین ضرایب گیاهی منفرد و دوتایی گیاه سویا
بهره وری آب در اراضی زیر کشت شبکه های عمده آبیاری زاینده رود(نکوآباد و آبشار)
بهینه یابی ضریب تخلیه سرریزهای جانبی در کانالهای آبیاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
گزیده ای از مسایل و مشکلات مدیریت تامین مصالح شبکه های آبیاری (مطالعه موردی پروژه های حوضه جنوب کرخه)
کاربرد تحلیل کم آبیاری در مقادیر مختلف بارندگی به منظور بهینه سازی آب آبیاری و کود نیتروژن برای گندم
مقدار ضریب دبی در روزنه های مستطیلی شرایط مستغرق و آزاد
بهینه سازی تخمین هدایت هیدرولیکی,جهت نصب زهکش در اراضی کشاورزی با استفاده از روش کیریجینگ,ومقایسه آن با روش پولیگن بندی تیسن مطالعه موردی: {منطقه ویس (شمال شرق اهواز)}
طراحی یک وسیله ساده سیاله ای در آبیاری موجی
مقایسه آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق دو زاویه ای و انحنادار بر تثبیت سواحل رودخانه
بررسی اثر زهکشها بر کیفیت آب رودخانه پسیخان بوسیله مدل WASP6 (Water Quality Analysis Simulation Program)
مدل ریاضی جریان ناپایدار دو بعدی آب در زهکشهای نصب شده در دو عمق مختلف
بررسی استفاده از حداقل داده های هواشناسی در معادله پنمن مانتیث مطالعه موردی استان خوزستان
تدوین مدل تبدیل تبخیر از تشت به تبخیر و تعرق گیاه مرجع مطالعه موردی استان خوزستان
بدست آوردن معادلات و مدلهایی جهت محاسبه دبی در پارشالفلومهای مستغرق با استفاده از روشهای بهینه سازی غیرخطی و شبکههای عصبی مصنوعی
پیش بینی دبی متوسط هفتگی ورودی به مخزن سد درودزن بوسیله شبکه عصبی مصنوعی
شاخصهای ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی
بازنگری طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی با دیدگاه استفاده تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی به منظور جلوگیری از اثرات سوء کمی و کیفی
استفاده ازآهک در تثبیت بستر کانال آبرسان طرح آبیاری و زهکشی کوثر، واقع در محل باتلاق کانال توانا
بررسی شرایط حد ته نشینی رسوب در بازوی خروجی سیفونهای معکوس کانال پای پل
ارزیابی مدل DRAINMOD و بررسی تاثیر منطقه غیر اشباع خاک بر نوسانات سطح ایستایی در شرایط نیمه خشک خوزستان
تاثیر کاربرد زئولیت سدیمی بر نگهداشت نیترات در خاک در شرایط رطوبت اشباع
محاسبه فاصله زهکشهای زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
فرو نشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی در دشت رفسنجان
طراحی لوله های آبده سیستم های آبیاری بارانی در مدل Sprinkler Mod: ب. طراحی لوله های آبده با آبپاش متحرک
الگوریتم بهینه سازی PSO و کاربرد آن در طراحی بهینه حجم مخازن سدها
مقایسه ضریب هدایت هیدرولیکی بدست آمده از روش چاهک معکوس با روش پمپاژ به داخل چاهک
بررسی استفاده از مدیریت طرح در پروژه های آب و فاضلاب مطالعه موردی مدیریت طرح فاضلاب شهرهای نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار انصاری حسین
تحلیل سری زمانی درجه حرارت متوسط سالانه و تاثیرآن بر مصرف آب کشاورزی
بررسی پایداری دال حوضچۀ آرامش تحت نوسانات فشار ناشی از پرش هیدرولیکی و فشار برکنش
انتخاب مناسبترین روش آبیاری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
بررسی توانائی تعیین میزان شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای
تاثیر تیغه های گرداب شکن بر جریان سرریزهای نیلوفری
ارزیابی و تعیین ضرایب مدلهای نفوذ آب در خاک در اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مدیریت بهینه آب در سطح مزرعه: مطالعه موردی ارزیابی استراتژی کم آبیاری به صورت یکنواخت در تمام مراحل رشد
بکارگیری و انتقال مدیریت آبیاری به تشکل های مردمی IMT&WUA
مشکلات خاکریزی در احداث کانال ها و راهکارهای موجود
حذف کادمیوم از آب و پساب کشاورزی با استفاده از پوسته شلتوک
بررسی کیفی منابع آب حوضه آبریز سد مخزنی و شبکه آبیاری و زهکشی ابوالعباس ۲
بررسی برخی شاخصهای بهره وری آب در شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان و ارائه پیشنهادات
ارزیابی پوششهای بتنی و ژئوسنتتیکی(ژئوممبران) در کانالها
تعیین نیازآبی و ضرایب گیاهی نیشکر در اراضی کشت و صنعت هفت تپه خوزستان
رابطه بارندگی های روزانه و بارندگی های با تداوم بیش از یک روز در حوضه جنوب غربی زاگرس
بررسی تحلیلی الگوی کشت پیشنهادی مشاور طراح شبکه آبیاری ناحیه شمال با وضعیت موجود بهره برداری
تعیین میزان تخصیص منابع آب کشاورزی در شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه کارون بزرگ بر اساس سند ملی آب کشور
تنش برشی بحرانی فرسایش رسوبات چسبنده و نقش آن در طراحی کانالهای روباز
طراحی لوله های آبده سیستم های آبیاری بارانی در مدل Sprinkler Mod: الف. طراحی لوله های آبده با آبپاش ثابت
اتو ماتیک کردن سازه های کنترل سطح آب در کانال های آبیاری اتوماتیک کردن سازه های کنترل سطح آب
دیدگاه های مدیریتی در شناخت و بهبود کارایی مصرف آب
بررسی مسائل و مشکلات شبکه آبیاری و زهکشی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی دعبل خزاعی
تعیین هیدرومدول آبیاری و نحوه کنترل دبی و فشار واحدهای زراعی در شبکه های بزرگ آبیاری تحت فشار
بررسی عملکرد و راندمان محصول در روش های آبیاری SDI, LEPA and Spray
اثرات مدیریت آبیاری بر توزیع نمک در خاک (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز)
بررسی توزیع فشار روی تاج سرریزهای استوانهای و تاج دایرهای با ارتفاعات مختلف
سنجش تاثیر کانال زهکش حسنلو بر روی تالاب های دشت نقده توسط مدل ریاضی
اصلاح و بازسازی نهر سنتی خان واستفاده ا ز آن به جای کانال اصلی سمت راست شبکه چپرآباد
ارزیابی روابط حاکم بر طراحی زهکشهای زیرزمینی در کشت و صنعت کارون و امیرکبیر
بررسی آزمایشگاهی رابطه آبگذری و اندازه روزنه در حوضچه های رسوبگیر گردابی
بررسی علل عدم استقبال کشاورزان از طرحهای مشارکت مردمی
کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
تعیین بالانس آب و نمک در اراضی آبخور سد رئیسعلی دلواری
بررسی پیشروی جبهه رطوبتی تحت منبع نقطه ای در خاکهای مطبق با سطوح شیبدار
مقایسه روشهای برآورد نیاز آبی بر اساس روشهای توصیه شده توسط سازمان خواروبار جهانی (FAO)
نحوه بستر سازی و اجرای خطوط لوله های آبیاری مزارع با استفاده از لوله های پلی اتیلن
ارزیابی اجمالی اثرات زیست محیطی طرحهای آبیاری و زهکشی بر تالاب بامدژ
بررسی زیست محیطی طرح آبیاری و زهکشی دشت شادگان بر اکوسیستم تالاب شادگان
پتانسیل یابی سیستم های آبیاری تحت فشار در مناطق مرکزی استان کرمانشاه
ضرورت رسم منحنیهای تراز آ بهای زیرزمینی به وسیله روش دستی همراه با رو شهای رایان های
مدل ریاضی تحلیلی یک بعدی انتقال و انتشار شوری در رودخانه هندیجان با در نظرگرفتن شرایط جزر و مد و دبی های متفاوت آبگیری
معرفی روشی نوین در ارزیابی پیامدهای زیست محیطی- مطالعه موردی طرح جمع آوری زه آبهای غرب کارون و کرخه سفلی
محاسبه تبخیر غیرماندگار به روش Zero Flux Plane (ZFP)
بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه دز ناشی از ورود پساب طرحهای آبیاری و زهکشی در قالب طرح ساماندهی آبراهه کارون
بررسی کیفی آب رودخانه کندگ واقع در استان خوزستان از جنبه مصرف کشاورزی
جلوگیری از تلفات آب با استفاده از جداره ای تراوا در آبیاری زیر زمینی
محاسبه حجم وسطح دریاچه سد کارون ۳ با استفاده از سنجش از دور و GIS
کشاورزی صحیح با بهره گیری از تکنولوژی GIS و RS گامی در جهت توسعه پایدار زیست محیطی
بررسی اثر کیفی آب رودخانه دز بر شوره زار شدن اراضی کشاورزی منطقه 8 SR
مطالعه مؤلفه های بیلان آب بویژه رواناب در مناطق شرقی، غربی و مرکزی استان گیلان
تخمین میزان آبشستگی در پائین دست سرریزهای آبشاری
مواد درزبندی، درز کانالهای بتنی(لاینینگ) – ماسه آسفالت
ارزیابی و انتخاب سیستم مناسب آبیاری در مناطق تویسرکان و کبودر آهنگ
برآورد دقیق پارامترهای مورفومتری و اقلیمی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای (GIS) و سنجش از دور (مطالعه موردی سد کارون3)
مزایای استفاده از ریزشمع ها در ساخت و تثبیت سازه های آبی
شبیه سازی هیدرولیکی پدیده ضربه قوچ در خطوط انتقال آب چند قطری با جنسهای متفاوت
کنترل، تحکیم و تثبیت شیروانی های خاکی در کانال اصلی انتقال آب دشت آزادگان (AMC)
مقایسه روشهای کنترل جریان میرای هیدرولیکی ناشی از ضربه قوچ
مقایسه و ارزیابی فنی شیرهای اتوماتیک معمول در ایران ، مورد استفاده درآبیاری بارانی ( کلاسیک ثابت و نیمه ثابت )
کاربرد عملی تصاویر ماهواره ای نرم افزار (GoogleEarth) Keyhole در شبکه های آبیاری و زهکشی
تغییر مسیر زهکش اصلی ساحل چپ پروژه هندیجان و حذف سه رشته زهکش درجه ۲ ( مهندسی ارزش)
روندیابی پارامترهای کیفی آب درشبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از حل تحلیلی معادله انتقال و پخش آلودگی(مطالعه موردی کشت و صنعت فارابی)
بررسی مدیریت و بهره وری مصرف آب در مزارع با استفاده از دماسنج مادون قرمز
بررسی وضعیت رسوب موجود در شبکه های آبیاری و نقش لایروبی به موقع در راستای بهبود میزان راندمان آبیاری در شبکه ها
بررسی علل نابسامانی در خدمات نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی و ارائه پیشنهادات و فعالیتهای صورت گرفته در سازمان آب و برق خوزستان
دستورالعمل طراحی ابنیه مناسب ورودی زهکش درجه 3 به زهکش اصلی (ابنیۀ مکمل زهکش)
بررسی راه های افزایش آبدهی رودخانه شاووراز طریق شبکه آبیاری و زهکشی دز
تاثیر مطالعات ویافته های اجتماعی بر جانمایی شبکه آبیاری و زهکشی قلعه چای
تعیین الگوهای پیشروی رطوبتی، در خاکهای با بافت متوسط به روش آبیاری زیرزمینی تراوا با کاربرد عمودی لوله ها
بررسی تأثیر هوادهی بر روی پارامترهای هیدرولیکی جریان در شیب شکن قائم (با استفاده از مدل فیزیکی)
بررسی مطالعات موردی مدیریت تخصیص بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت اندیمشک
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANNs) برای تخمین رسوب در دریاچه سد سپیدرود
مدیریت تخصیص منابع آب در حوضه آبریز رودخانه الله
اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر روی ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک با بافت لوم شنی
ارزیابی استفاده از سیستم های آبیاری سطحی و کم فشار در شبکه های فرعی آبیاری
بررسی مسائل و مشکلات موجود شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان
معرفی استراتژی های مدیریتی در بهینه سازی آبیاری
نقش آموزش و ترویج در مدیریت مصرف آب کشاورزی دشت گرمسار
بررسی عوامل موثر در افزایش میزان جلب مشارکت کشاورزان گرمسار درمدیریت شبکه آبیاری و زهکشی دشت گرمسار ( دربرگرفته از طرح تحقیقاتی دانشگاهی اجرا شده توسط نگارندگان مقاله )
ارزیابی مشکلات احداث و توسعه شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی در اراضی بهبود مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی شهرچای ارومیه
ارجحیت روش توزیع آب در شبکه های آبیاری بر مبنای تقاضا
استفاده از روش درو نیابی نقاط روی صفحه موجی با مفهوم انتگرال دوگانه در طراحی تسطیح اراضی در مدل ریاضی Tas-Element
ارائه یک مدل بهینه سازی غیرخطی برای شبکه های آبیاری کم فشار
استفاده از تکنیکهای سنجش از دور (RS) در مطالعات حوزه آبریز جهت طراحی شبکه های آبیاری - زهکشی (بررسی موردی در خصوص حوزه های آبریز)
سازه های فرهنگی، اجتماعی مؤثر در نگرش گندمکاران شهرستان نهاوند پیرامون توسعة آبیاری بارانی
مقایسه روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) در مدیریت آبیاری
مقایسه مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون در پیش بینی آورد رسوب درحوزه اهرچای آذربایجان شرقی
استفاده از دو روش بهینه سازی غیرخطی متریک متغیر و گرادیان مزدوج به منظور بدست آوردن معادلاتی جهت محاسبه ضریب دبی در دریچه های کشویی
قراردادهای فروش آب- گام اول در سازماندهی و مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
بررسی کیفیت آب رودخانه دز و پسابهای صنعتی و کشاورزی منطقه
اثرات بکارگیری مهندسین مشاور در بخش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان
بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه خورخوره چای- سد مخزنی سنته در حالت پایدار- با استفاده از مدل ریاضی BATHTUB
بحران کمبود آب در ایران، زمینه ساز ایجاد پارادایم نوین در نظامهای بهره برداری از منابع آب کشاورزی
مدیریت مشارکتی شبکه های آبیاری ، رهیافتی نوین در انتقال مدیریت منابع آب کشاورزی
ضر یب دبی در مدل سرریز - دریچه
تدوین مدل ریاضی هیدرولیکی - هیدرولوژیکی مبتنی بر GIS برای شبیه سازی فرآیند بارش - رواناب در حوزه آبریز امامه
استراتژیهای تخصیص منابع آب به مصارف مختلف
ارزیابی عملکرد هیدرولیکی آبیاری قطره ای با استفاده از فیلتر SDF
تخمین اثر کم آبیاری در مناطق مختلف اقلیمی ایران بر برخی از گیاهان کشت شده در این مناطق با استفاده از داده های FAO و سازمان بین المللی انرژی اتمی
کم آبیاری ذرت دانه ای بر اساس تابع تولید آب – عملکرد
بررسی انسداد لترا لهای زهکشی ناشی از توسعه ریشه علفهای هرز در مزارع نیشکر استان خوزستان
مقایسه آبیاری به روش هیدروفلوم ، با روش مرسوم نهر وسیفون در مزارع نیشکر کشت وصنعت کارون
بررسی علل تخریب لاینینگ کانال پمپاژ شماره 3 شبکه آبیاری و زهکشی مغان
افزایش کارآیی مصرف آب با استفاده از آبیاری قطره ای زیر زمینی
بهینه سازی خاکبرداری در ماسه بادی در کانال اصلی پای پل قطعه دوم

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها