CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۴
خرداد

و پنجاه کنفرانس در سیویلیکا...

مجموعه مقالات همایش ژئوماتیک ۸۵ به مرجع مهندسی عمران افزوده شد تا تعداد مجموعه مقالات موجود به پنجاه عدد برسد. در این کنفرانس که اردیبهشت ماه امسال و با همت سازمان نقشه برداری کشور برگزار شده است، ۹۴ مقاله در ۹۶۴ صفحه ارائه گردیده است که ۳۶ مقاله به صورت شفاهی و ۵۸ مقاله به صورت پوستر است.

از دبیرخانه دائمی این کنفرانس، و جناب آقای دکتر صادقیان که محبت زیادی نسبت به سایت دارند و کمک زیادی در جهت فراهم آمدن امکان درج مقالات این کنفرانس مبذول داشتند نهایت تشکر و قدردانی را داریم.

مشاهده لیست کامل مقالات همایش ژئوماتیک 85

عنوان مقالات را در زیر مشاهده میکنید:

FIXING OF CYCLE SLIPS IN DUAL-FREQUENCY GPS PHASE OBSERVABLES USING DISCRETE WAVELET TRANSFORMS
آنالیز و استراتژی پردازش شبکه دائم GPS ایران
ارائه مدل ارزش راه هابا تکیه به روش AHP و کاربرد آن در GIS
استفاده از قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت آلودگی هوای شهر تبریز
بررسی قابلیت اطلاعات دامنه تصاویر رادار ماهواره ای جهت تهیه نقشه مناطق تخریب شده در زلزله (مطالعه موردی زلزله بم)
تفکیک مرز شمالی جنگلهای خزری با استفاده از تصاویر چند زمانه ماهوارهای
محاسبه و میزان جابجایی در نقاط بر اساس مدلهای مختلف درمنطقه ایران
بررسی تغییرات سطوح برفگیر در ارتفاعات البرز مرکزی با استفاده از تصاویر سنجنده های MODIS و AVHRR
تحقیقی در ایجاد یک دیتوم دینامیک منطقه ای برای ایران
GPS Precise Point Positioning Technique (A Case Study in Iranian Permanent GPS Network for Geodynamics)
COMPARING SPECTRAL AND OBJECT BASED HYPERSPECTRAL IMAGE ANALYSIS FOR PALM COVER MAPPING USING EO-1/HYPERION IMAGERY
Using Weighted Constraint Approach for Integration of Geodetic Control Networks
تحلیل متالوژنیک پتانسیل آانی سازی مس درمنطقه طارم با سه روش Weight of Evidence Artificial Neural Networks و ( CA) Characteristic Analysis،( WOE)
Leica GPS SpiderNET Innovation in GPS Network RTK Software and Algorithms.
بررسی توان داده های ماهواره ای+ ETM جهت تفکیک تیپهای پوششی جنگل در جنوب زاگرس (مطالعه موردی دزفول )
تهیه نقشه ضریب گسیل ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده MODIS
MULTI-OBJECTIVE POTIMIZATION MODELS (MOON) OF GEODETIC NETWORKS
Pinciples of Using Integrating GPS and Triazial Accelerometers in Surveying Displacement of Large Span Bridges
بررسی انواع روشهای موجود برای تصمیم گیریهای چندمعیاری در GIS
جانمایی دوربین در فتوگرامتری صنعتی بروش بهینه سازی چندگانه تکاملی
تست دقت هندسی تصاویر ماهواره ای با آرایش خطی جهت استخراج اطلاعات هندسی دو بعدی و سه بعدی
Large-scale crustal deformation in Iran inferred from GPS measurements
On the Accuracy of Satellite-Derived Surface Radiation Budget (Introduction to an Auxiliary Software)
قابلیت تعامل میان نرم افزارهای Internet GIS فن آوریهای سرویسهای وب
شناسائی بافتهای فرسوده با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)
طراحی مدل نوین ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین ایران به منظور استقرار کاربری توسعه شهری وخدماتی
کاربرد GIS در مدیریت بحران مطالعه موردی بر قابلیت استفاده از GIS در مدیریت بحران منطقه عسلویه
پایگاه اطلاعات مکانی همراه بر مبنای فناوری اینترنت بی سیم: مبانی و پیاده سازی
بررسی جایگاه مهندسی ژئوماتیک در کاربردهای میراث فرهنگی
بررسی امکان تولید نقشه پوشش گیاهی در مقیاس 1:50000 در استان اصفهان با استفاده ا زتصاویر روزانه سنجنده MODIS
ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت های زویرچری و خران با استفاده از مدل DRASTIC در محیط GIS
استفاده از ترکیب طبقه بندی کننده ها به منظور طبقه بندی داده های ابرطیفی
GEOTHERMAL RESOURCE PROSPECTING USING GIS
ارزیابی داده های ارتفاعی ماهواره Topex/Poseidon با استفاده از داده ای ارتفاعی دقیق
برازش یک مدل مکان - آماری بر بیماری سرطان پوست به منظور حمایت از تصمیم گیری
پهنه بندی خطر زلزله در البرز مرکزی بر مبنای نرخ ممان لرزه ای حاصل از مشاهدات GPS
استفاده از خطای چندگانگی مسیر سیگنال های GPS برای آشکارسازی تغییر شکل سطوح
ارزیابی تجزیه خطی پیکسلهای مختلط درمناطق کوهستانی
آشکارسازی غبار و دود در تصاویر ماهواره ای با استفاده از اختلاف دمای درخشندگی
یکپارچه سازی اطلاعات خروجی توتال استیشن ها در قالب نرم افزار جامع رایانه ای
آنالیز طیفی و تشکیل مدل هارمونیک مولفه های جزر و مدی ایستگاه های خط ساحلی خلیج فارس
بررسی روند پیشرفت تکنولوژیهای نمایش نقشه بر روی اینترنت
ارزیابی روش تعیین موقعیت ماهواره ای دقیق (PPP)
استخراج عوارض از تصاویر بااستفاده از منطق فازی مطالعه موردی مسیر رودخانه کارون در تصاویر لندست
ارائه مدل ارزش راه هابا تکیه به روش AHP و کاربرد آن در GIS
بررسی روشهای اندازه گیری و کنترل ابعادی در صنعت و جایگاه فتوگرامتری صنعتی
ارزیابی اثرات خشکسالیها بر منابع آبهای زیرزمینی (مطاله موردی دشتهای شمال همدان)
بررسی تاثیر اختلاف اندازه پیکسلهای تصاویر چندطیفی و پانکروماتیبک بر کیفیت طیفی تصاویر ترکیب شده
اصلاح پهنه بندی خطر زمین لغزش در روش حائری - سمیعی با استفاده از عامل کاربری اراضی
ارائه مدلی جدید در آشکارسای تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای
پهنه بندی فرسایش و برآورد رسوب حوضه پگاه سرخ با استفاده از تکنیکهای RS و GIS و مدل MPSIAC
نقش SDI و Mobile GIS در مدیریت حوادث
بررسی روند بیابان زایی کویر سگزی اصفهان با تصاویر سنجنده MSS و +ETM لندست
بررسی ساختارهای مختلف Clearinghouse ملی جهت رسیدن به ساختار بهینه
SCALAR RISK FUNCTIONS AS CRITERIA FOR DATUM DEFINITION IN GEODETIC NETWORKS
الگویی برای مکان یابی بر اساس متدهای تصمیم گیری چند معیاره در GIS
مکان یابی خوابگاه های دانشجویی با استفاده از GIS
بررسی الگوریتم های اتوماتی و نیمه اتوماتیک استخراج راه از تصاویر رقوی باتاکید بر روش فازی
بررسی نقش کاربری مناسب اراضی در کاهش سیلخیزی حوضه آبخیز زیدشت طالقان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
همه چیز درباره گالیله
ارزیابی و پهنه بندی درجه تناسب توسعه فیزیکی شهر تبریز با استفاده از GIS
ارزیابی الگوریتمهای تولید اطلاعات مکانی جهت بهبود دقت طبقه بندی در تصاویر ماهواره ای
بررسی دقت فتوگرامتری برد کوتاه در مدلسازی تجهیزات صنعتی
ارزیابی کاربرد سیستم موقعیت یاب جهانی در مساحی و شبکه بندی عرصه های جنگلی
کاربرد های GIS در صنعت برق
ارزیابی تصاویر سنجنده ماهواره IRS-1D در تولید نقشه تصویری
کاربرد منطق فازی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای با استفاده از پیاده سازی آن در محیط GIS
نقشه برداری در تونلهای بلند تجربه عملی در پروژه تونل 24 کیلومتری کوهرنگ 3
کاربردهای GIS در پاکسازی مناطق آلوده به مواد منفجره
تهیه نقشه پوشش اراضی کشوری با استفاده از سری های زمانی تصاویر ماهواره TERRA سنجنده MODIS
معرفی قابلیتها و کاربردهای اسکنر فتو لیزری سه بعدی
مقایسه ی روش های سنتی و روش نوین در پیکتاژ و محاسبات عملیات خاکی
پیاده سازی وب سرویس نقشه ای
SCALAR RISK FUNCTIONS AS CRITERIA FOR DATUM DEFINITION IN GEODETIC NETWORKS
بررسی قابلیت های GIS در امدادرسانی در شبکه گاز شهری
Pinciples of Using Integrating GPS and Neural Network in Surveying Displacement of Large Span Bridges
ارزیابی تاثیر اندازه داده های آموزشی بر دقت الگوریتم SVM در طبقه بندی داده های ابر طیفی
دوربینهای هوایی رقومی
تهیه نقشه های توپوگرافی با استفاده از GPS
تاثیر انحناء خط شاقولی بر روی مولفه های انحراف قائم
بهبود اعوجاجات هندسی نقشه های پوششی زمین شناسی
کاربری از سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) و الگوریتم ژنتیک در انتخاب مسیر بهینه کامیونهای حامل مواد خطرناک
GIS و مسیر یابی با تکیه بر فرایند تکراری
ارزیابی خطر پذیری فرسایش خاک با استفاده از مدل USLE در محیط GIS (مطالعه موردی : بخشی از حوزه آبخیز زنجانرود)
ارزیابی قابلیت GPS برای اندازه گیری خصوصیات مورفومتری فرسایشهای خندقی و مقایسه نتایج آن با روشهای سنتی
تعیین محلهای مناسب برای اجرای عملیات پخش سیلاب در استان زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
وضعیت کنونی و چشم اندازهای آینده در زمینه ماهواره های تجاری تصویربرداری
مسیریابی بهینه منطبق بر اصول زیست محیطی با استفاده از GIS مطالعه موردی : مسیریابی بین دو موقعیت مکانی در استان مرکزی
بررسی دلایل عدم انطباق ژئومتری و اطلاعات توصیفی در داده های فضایی کشور
فیلترینگ داده های لیزر اسکنر با تکیه بر تولید DTM
مکانیابی بهینه کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیائی نمونه موردی (فضای سبز شهر یاسوج)
ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه
تاملات فرکتالی در تعامل با سامانه های اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: گسل های شمال غرب ایران)
Modification of ellipsoidal Stokes function

اخبار مرتبط با اخبار سیویلیکا

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها