CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۶
مهر

مقالات همایش راهکارهای مدیریت بحران

همایش ارتقاء راهکارهای مدیریت بحران در حوادثمجموعه مقالات "همایش ارتقاء راهکارهای مدیریت بحران در حوادث" در بانک مقالات قرار گرفت

 

73 مقاله مربوط به همایش ارتقاء راهکارهای مدیریت بحران در حوادث (Promotion of Crisis Management in Disasters) که 29 و 30 مرداد ماه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان برگزار شده، به صورت کامل به بانک مقالات سایت افزوده شد. در ارتباط با مباحث مدیریت بحران، قبلا مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه در اختیار کاربران قرار گرفته بود.

 1. Disaster Psychiatry
 2. GIS مدیریت بحران
 3. Group Administered Cognitive-Behaivoral Psychotherapy Among Adults Exposed to Earthquake
 4. Hospital Preparedness foe Mass Casualties
 5. کیفیت خدمات در مصدوم ترمایی
 6. کاهش اثرات فاجعه و مدیریت در حوادث طبیعی
 7. مقایسه نظام اطلاعات سلامت حوادث غیر مترقبه طبیعی در کشورهای امریکا، ژاپن و ایران در سال 84-1383
 8. مقابله با حوادث و سوانح غیر مترقبه در بیمارستان ها
 9. مکان یابی اردوگاه ها در استان زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
 10. متدولوژی طراحی سیستم مدیریت بحران در صنعت
 11. مدل مفهومی خطر، ریسک ، آسیب پذیری ، خسارات ناشی از بلایای طبیعی
 12. مدیریت نخاله های ساختمانی بعد از بلایای طبیعی
 13. مدیریت امداد و نجات، آوار برداری پس از زلزله و پاکسازی محیط زیست
 14. مدیریت بحران
 15. مدیریت بحران در بافت های تاریخی شهرها
 16. مدیریت بحران در حوادث بیولوژیک و بیوتروریستی
 17. مدیریت تغذیه در بحران به منظور جلوگیری از شیوع سوء تغذیه
 18. مدیریت خدمات سلامتی در بلایای طبیعی: یک مطالعه کیفی
 19. مرور مطالعات : دستورالعمل های جدید در زمینه BLS
 20. مروری بر راهکارهای کاهش خطرپذیری لرزه ای مدارس از دیدگاه برنامه ریزی شهری مطالعه موردی مدارس منطقه سه تهران
 21. معیارهای ارزیابی سطح آمادگی بیمارستانها و ارتقای آنها در مواجه به بحران
 22. معرفی نرم افزار ثبت نام و ردیابی بیمار در بیمارستان هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه
 23. نقش فناوری GIS در ارتقاء کارآیی مدیریت بحران زلزله در کلانشهرها با مرور بر تدابیر پایگاه اطلاعات جغرافیایی کلانشهرهای کانادا
 24. نگاهی به زلزله 1375/12/10 اردبیل و فرایند تامین اسکان برای آسیب دیدگان
 25. نحوه تدوین برنامه مقابله با بحران در بیمارستان
 26. نظریه پویایی و پایداری حد استانه و مدیریت بحران
 27. آمادگی بیمارستان ها در رویارویی با حوادث غیر مترقبه
 28. آتش سوزی ناشی از شبکه گازرسانی شهری هنگام بروز زلزله
 29. آسیب پذیری مدیریت بیمارستان در فوریت ها و حوادث غیر مترقبه
 30. آسیب پذیری سازمان و مدیریت بیمارستان در حوادث غیر مترقبه
 31. اقدامات اولیه و پایدار تامین آب سالم در شرایط اضطراری
 32. ارائه مدل بهداشت روانی در مدیریت بحران
 33. ارزیابی آسیب پذیری تسهیلات بهداشتی درمانی در برابر حوادث غیر مترقبه
 34. ارزیابی سانحه ، حلقه مفقود ساختار مدیریت بحران
 35. ارزیابی سریع آسیب پذیری ساختمانها بر اساس استاندارد FEMA 154
 36. اسکان موقت ترکیه
 37. استفاده از دستگاه دفیبریلاتور خارجی اتوماتیک در احیاء قلبی - ریوی
 38. استقرار سیستم مدیریت سوانح و حوادث بر اساس استاندارد NFPA 1600
 39. بهداری نظامی در بحرانها، بلایا و حوادث غیر مترقبه
 40. بهداشت و درمان در حوادث و سوانح غیر مترقبه
 41. بازخورد کمی و کیفی مدیریت بحران زلزله 31 خرداد 31 خرداد 69 شهرستان طارم
 42. برنامه های آموزشی مدیریت بحران سازمان ملل
 43. برنامه ریزی برای حمایت های پزشکی در بحرانها
 44. بررسی فرآیند مدیریت بحران در بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار در سال 1384
 45. بررسی لرزه زمین ساخت و پهنه بندی خطرات زمین لرزه - گسلش در محدوده استان زنجان
 46. بررسی مولفه های برنامه ریزی عملکرد و پاسخ به سوانح طبیعی در مناطق روستایی
 47. بررسی میزان موفقیت تیم احیا (CPR) در مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج) در سال 1384
 48. بررسی میزان آمادگی مراکز آموزشی - درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی در شهر زنجان به هنگان بروز حوادث غیر مترقبه در سال 1385
 49. بررسی و اهمیت بهسازی لرزه ای تجهیزات غیر سازه ای بیمارستان ها و لزوم توجه به این مهم قبل از بروز بحران
 50. بررسی و توانایی دانشجویان پرستاری در ارتباط با ایفای نقش پرستار در مواجهه با مراحل بحران
 51. بررسی پایگاه فوریتهای پزشکی در سطح استان زنجان
 52. بررسی اپیدمیولوژیکی حوادث جاده ای پنج سال گذشته در شهرستان لارستان
 53. بررسی توانمندی ها و محدودیت های بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در مدیریت بحران
 54. بررسی تاثیرات استرسی و وضعیت روحی روانی افراد جامعه در ارتباط با زلزله
 55. بررسی تریاژ، اقدامات و مراقبتهای صحیح اورژانسی توسط مردم در حوادث خرم آباد
 56. بررسی سطح آمادگی خانوادمه ها جهت مقابله با زلزله
 57. بررسی، کاربرد و اهمیت انواع تله مدیسین در مواجه با بلایای طبیعی
 58. تامین و برقراری بهداشت محیط در حوادث غیر مترقبه
 59. تابلوی بیماریهای شایع در شهرستان زلزله زده بم و ارائه منشور پیشنهادی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای بعنوان راهکاری برای ارتقاء مدیریت
 60. تجارب سایر کشورها در استفاده از فن آوری بی سیم درمدیریت بحران
 61. تدوین شاخص های کشوری امداد به آسیب دیدگان بلایای طبیعی
 62. تریاژ در خدمت درمانی (پیش بیمارستانی و بیمارستانی) آنچه پرستاران باید بدانند
 63. تشابه بین سیستم بهداشت و درمان نظامی و غیر نظامی از دیدگاه ICRC
 64. تصفیه آب در نقطه مصرف در شرایط اضطراری
 65. تعیین آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری و هوشبری در ارائه کمکهای اولیه بهنگام وقوع حوادث و بلایای طبیعی
 66. جایگاه توانبخشی و مددکاری بلایا و حوادث غیرمترقبه
 67. دیدی کلی بر مدیریت بحران و راهکار و عملکرد آن در زلزله
 68. سیستم فرماندهی بحران در حوادث
 69. ساختار مدیریت بحران در کشور ژاپن
 70. سازماندهی ساختمانهای قابل استفاده در مدیریت بحران
 71. طراحی اورژانس جدید در یکی از بیمارستان های اصفهان جهت سهولت در آلودگی زدایی مجروحان حوادث هسته ای
 72. عوامل فرهنگی - اجتماعی در تروما
 73. عوامل تسهیل کننده و موانع ارایه خدمات سلامتی در زمان وقوع بلایای طبیعی : یک مطالعه کیفی

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها