CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۶
آبان

اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

مجموعه مقالات اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران به بانک مقالات افزوده شد.

 

60 مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این کنفرانس در سال 1380 برگزار شده و در آن 60 مقاله مشتمل بر 684 صفحه ارائه شده است. لازم به ذکر است مقالات دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران نیز در بانک مقالات سیویلیکا موجود است.

 1. 0sterfeld Tunnel, Advancing Vault Excavation with Closed Invert in a Rock Mass with High Horizontal Stresses
 2. CLASSIFICATION OF INTACT ROCKS AND ROCK MASSES FOR ENGINEERING PURPOSES
 3. Recent rock fracture mechanics developments
 4. Rock Engineering Activity on Underground Construction in Korea
 5. Scale Dependency, Heterogeneity and Anisotropy of Surface Roughness of Rock Fractures
 6. The Development of Rock Engineering in South Africa
 7. THE URFTM ASONRDYA M, THREEDIMENSIONAL STABILITY ANALYSES, MONITORING AND COMPARISON OF RESULTS
 8. فشار تورم شیلها
 9. کاربرد دستگاه پانچ برای تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناهمسانگرد
 10. کاربرد روش های غیر مخرب در اندازه گیری بعضی خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ
 11. لغزش «شبه گوه ای سرچشمه» و روشهای مقابله با آن
 12. مقاومت فشاری سنگهای ضعیف دارای ناپیوستگی های منظم
 13. مقایسه نتایج آزمایش برش مستقیم در حالت افقی و زاویه دار انجام شده در ساختگاه سد و نیروگاه گتوند علیا
 14. مدل سازی فراکتالی شاخص کیفیت سنگ (RQD) الگویی مناسب جهت توصیف کیفی سنگها
 15. مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک مجتمع مسکونی آبشار اصفهان
 16. نرم افزار «تونل آنالیزر» جهت تحلیل پایداری تونل ها (تحت ویندوز)
 17. انتخاب روش حفاری تونل سرریز سد البرز
 18. اثر مراحل اجرایی مغارهای بزرگ زیرزمینی در پایداری آنها
 19. اثر دگرسانی گدازه های آندزیتی بر تغییر رفتار و خصوصیات ژئومکانیکی توده توف سنگها در تونل تالون، آزاد راه تهران - شمال
 20. ارتباط بین پارامترهای الاستیک استاتیکی و دینامیکی سنگ آهک در ساختگاه سد سیمره
 21. ارتباط دوام دینامیکی و استاتیکی سنگ با ترکیب کانی شناسی
 22. استفاده از روش توموگرافی لرزه ای در بدست آوردن پارامترهای مکانیکی سنگ
 23. بهینه سازی انفجار در معادن سطحی با استفاده از روش عکسبرداری
 24. بهینه سازی سیستم نگهدارنده های اولیه مغازهای با استفاده از نتایج رفتار سنجی
 25. بهسازی لایه کل سنگی سقف مغار نیروگاه سد مسجد سلیمان
 26. بهسازی توده سنگ پیرامون شفت تخلیه تحتانی (BOS) در ورودی تونلهای انحراف آب سد مسجد سلیمان
 27. بازنگری سیستم تحکیم در زون سرپا نتین تونل انتقال آب گاوشان با توجه به نتایج پس از اجرا، به کمک نرم افزار Flac
 28. بررسی های ژئومکانیکی توده سنگ ساختگاه سد کارون 4
 29. بررسی پایداری و نگهداری تونل تالون با استفاده از روشهای تجربی و عددی
 30. بررسی تاثیر هوازدگی بر ویژگیهای مهندسی سنگهای سازند شمشک در منطقه اصفهان
 31. بررسی تاثیر جهت تورق روی خواص مکانیکی شیل
 32. بررسی دوام و حفاظت فیزیکی بتن رنگی، برای آستربندی حفریات زیرزمینی
 33. بررسی روشهای تخمین ظرفیت باربری پی های سنگی
 34. تکنولوژی حفاری باماشین آلات وتجهیزات پیشرفته
 35. تاثیر نسبت تنش افقی به قائم و زاویه داری درزه ها در میزان تمرکز تنشها حول حفریات زیرزمینی
 36. تاثیر تزریق سیمانی بر خواص مقاومتی رسوبات آبرفتی درشت دانه تهران
 37. تاثیر ساخت و بافت بر ویژگیهای مهندسی سنگهای آهکی
 38. تحلیل پایداری فضای زیرزمینی تلمبه خانه سد لار
 39. تحلیل پایداری تونلهای تحت فشار
 40. تحلیل پایداری تونلهای دوگانه بزرگراه رسالت
 41. تحلیل پایداری شفتهای S - شکل مطالعه موردی شفتهای S - و شکل نیروگاه سد کارون
 42. تحلیل پایداری شیبها با استفاده از مجموعه های فازی
 43. تحلیل پایداری شیروانی ساختگاه کارخانه کانه آرایی معدن مس سونگون با نرم افزار CLARA
 44. تخمین میزان همگرایی در تونلهای آبگیر و آب برسد و نیروگاه کارون 3
 45. تخمین معیار شکست خش لغزه های کل سنگی بر اساس رطوبت و زبری
 46. تعیین پارامترهای برشی توده سنگ با استفاده از برنامه رایانه ای
 47. تعیین روش حفاری و تحکیم تونل سرریز سد کوثر با استفاده از مدلسازی فیزیکی
 48. تعیین طول مهار (Anchor) در تحکیم فضاهای زیرزمینی بر اساس اندازه گیری های لرزه ای
 49. حفاری تونل با چکش تخریب هیدرولیک
 50. رفتار نگاری سد تهم در دوران ساخت با استفاده از نتایج پیزومترها و سلولهای فشار کل
 51. روش کاربرد همگرایی سنج در بررسی رفتار سازه های زیر زمینی
 52. روش اجرای بازگشایی دهانه ورودی تونل امامزاده هاشم (جاده هراز) و مشکلات پایداری آن
 53. روش حفاری بخش ورودی تونلهای آبگیر نیروگاه کارون 3
 54. سد کارون 3 مروری از بررسی های ژئومکانیکی و تعیین ساختگاه تا مرحله ساخت
 55. طبقه بندی مهندسی توده سنگ پی سنگ سد شهید مدنی
 56. طبقه بندی ژئومکانیکی (RMR) توده سنگهای ساختگاه سد تنگوئیه سیرجان
 57. طراحی پوشش برای تونل و چاه تحت فشار آبگذر نیروگاه برق آبی مسجد سلیمان
 58. طراحی دیواره های معادن روباز با در نظر گرفت بارهای دینامیکی توسط نرم افزار RSSA-WFA
 59. طرح پوشش بتنی تونلهای تحت فشار سد آیدوغموش بر پایه اندرکنش هیدرومکانیکی توده سنگ وو پوشش
 60. علل وقوع گسیختگی در شیروانی سنگی G2M

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها