CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۸
آبان

مقالات کنفرانس مهندسی معدن

مجموعه مقالات کنفرانس مهندسی معدن به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد.

 

طبق اعلام قبلی، 2197 صفحه مربوط به 175 مقاله کنفرانس مهندسی معدن به بانک مقالات سایت افزوده شد. این کنفرانس در سال 1383 با محورهای محیط زیست، مکانیک سنگ، اکتشاف معدن، اقتصاد و مدیریت و فرواوری مواد معدنی، استخراج معدن و نفت در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شده است.

هم اکنون بانک مقالات مرجع مهندسی عمران شامل 10619 مقاله در 102389 صفحه است.

مقالات سومین همایش ملی فرسایش و رسوب (173)، و نهمین کنگره علوم خاک ایران (632) که مقالات میان رشته ای محسوب می شوند به زودی در بانک مقالات درج میشود.

1. اکتشافات ژئوشیمیائی در منطقه شمال تکاب
2. Depth estimation of gravity anomalies using Artificial Neural Networks
3. Design and Manufacturing of Modified Column Flotation Cell (3PC)
4. Governmental and Industry Funded University Research: The Case Study of Gold Gravity
5. Load transfer in bolt bending
6. META-TRENDS IN THE GLOBAL MINING INDUSTRY - WHERE DO WE GO FROM HERE?
7. Mineral chemistry of index minerals and their implications in the genesis of the Baba Ali magnetite skarn deposit, western Iran.
8. TRAINING STRATEGY FOR MINING ENGINEERS AT THE UNIVERSITY OF PRETORIA
9. فرآوری کانسنگ تیتانیم قره آغاج ارومیه
10. قلع، چشم انداز آینده
11. قابلیت اعتماد در ژئومکانیک با نگاه ویژه به نگهداری تونل آبرسانی آتابارکیان در روسیه
12. کانه آرایی کانه کبالت تیدر اقلید فارس به روش فیزیکی
13. کانی شناسی ماسه های گرانیتی منطقه شیر کوه یزد از دیدگاه فرآوری
14. کاهش آهن در محلول سولفات آلومینیم حاصل از لیچینگ بوکسیت با اسید سولفوریک
15. کاربرد فلوتاسیون ستونی در مدار فرآوری سرب مجتمع تغلیظ سرب و روی انگوران زنجان(شرکت کالسیمین)
16. کاربرد منطق فازی در اکتشاف کانسارهای سرب و روی کربناته با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهوار های در استان اصفهان
17. کاربرد نرم افزار DATAMINE در برآورد ذخیره کانسار انگوران
18. کاربرد آنالیز روند ، جهت تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی منطقه سرچشمه
19. کاربرد آنالیز روند ، جهت تفسیر داده های ژئوشیمی منطقه دره زار کرمان
20. کاربرد آسیای غلطکی با فشار بالا در نرم کنی بار در گردش آسیای نیمه خودشکن مجتمع سنگ آهن گل گهر
21. کاربرد روش فرکتالی طیف توان- مساحت در جدایش آنومالی از زمینه
22. کاربرد روش های غیرمخرب در اندازه گیری برخی پارامترهای فیزیکی و مکانیکی مار نهای زاگرس
23. کاربرد طیف سنج انعکاسی (nm 25000-400) در مطالعه کانی شناسی سطحی مناطق تحت تاثیر تراوشهای طبیعی اسیدی، جنوب غربی استرالی
24. لیچینگ کانسنگ اکسیده مس چیذه
25. مقایسه نتایج حاصل از تخمین تراوایی سازند با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و روش آنالیز رگرسیونی
26. مقایسه اقتصادی روش های استخراج روباز و زیرزمینی در کانسار سنگ آهن سه چاهون
27. مقایسه بهینه سازی پیشروی ها بر اساس کمینه کردن نسبت باطله به ماده معدنی و بیشینه کردن NPV
28. مقایسه تاثیرسه نوع کلکتورهای آسام، اتراک و ترکیب آسام با اتراک در فلوتاسیون ستونی آپاتیت معدن چادر ملو
29. مدل های تخمین و زهکشی آبهای ورودی بداخل عملیات معدنی – مطالعه موردی تونل انتقال آب قمرود (قطعه ۳و ۴)
30. مدل سازی مشکلات آب در معادن روباز با استفاده از روش اجزاء محدود
31. مدل سازی انتشار آلودگیهای نفتی در خاکهای ماسهای رس دار با استفاده از روش اجزاء محدود
32. مدلی برای انتخاب کامیون در معادن روباز
33. مدلسازی پتانسیل معدنی طلا و فلزات پایه در ناحیه ماهنشان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
34. مدلسازی جریان آب زیرزمینی در محدودۀ معدن سنگ آهن سه چاهون به کمک نرم افزار MODFLOW
35. مطالعات زمین شناسی اقتصادی ژئوشیمیایی معادن مس عباس آباد شاهرود و برآورد پتانسیل معدنی آنه
36. معرفی نرم افزار برای انتخاب شاول و کامیون در معادن روباز
37. معرفی آنالیز کلاستری ارتباط کامل به عنوان بهترین روش تجزیه و تحلیل کلاستری نوع R
38. معرفی روشی جهت تعیین پارامترهای ژئومکانیکی واقعی منطقه به کمک روشهای عددی
39. معرفی شاخصی جهت تعیین میزان شستشوپذیری زغالسنگ مطالعه موردی: خوراک کارخانه زغالشویی زرند
40. نقد و اصلاح محیط معادل پیشنهادی سیتارام در تخمین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ
41. چقرمگی شکست موادسنگی وسرامیکی تحت بارگذاری مرکب - بررسی نمونه های آزمایشی
42. نقش مدیریت مواد زائد در افزایش سوددهی و کاهش اثرات زیان بار کارخانجات تغلیظ مجتمع مس سرچشمه
43. نقش گسل کره بس بر نفتگیرهای تاقدیسی منطقه قیر
44. نحوه کنترل سطح در سلول فلوتاسیون ستونی کارخانه نیمه صنعتی مجتمع مس سرچشمه
45. پی جویی ژئوالکتریکی زونهای کارستی آبدار در منطقه اردستان به روش آزیموتال
46. پیش بینی نرخ نفوذ TBM با استفاده از شبکه عصبی
47. پیش بینی ضریب بهره وری TBM های باز
48. پارامتر های موثر در نرمه گیری ماسه های گرانیتی با هیدروسیکلون
49. پرعیار سازی کنسانتره ایلمنیت قره آغاج ارومیه به روش ذوب
50. آلومینیم، واقعیات راهکار توسعه
51. آماده سازی مکانیکی کالکوپیریت پیش از عملیات حل سازی
52. آشکارسازی دولومیت های ماسه ای آهن دار مرتبط با کانی سازی سرب و روی به روش تحلیل مؤلفه های اصلی داده های ماهواره ای TM
53. افزایش ضریب اطمینان توده های اشباع و ناپایدار با استفاده از الیافهای مصنوعی
54. اکتشاف تله های هیدروکربوری منطقه طبس بکمک داده های گرانی
55. اکتشاف سنگهای تزئینی ( نما) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
56. امکان سنجی لیچینگ کانههای اورانیوم و عناصر نادر خاکی در آنومالی ۵ ساغند
57. انتخاب ترکیب بهینه گلهای حفاری پایه آبی جهت کاهش آسیب شیمیایی به مخزن
58. اهمیت مطالعات مینرالوژیک بر روی سرباره های ذوب قدیمی در پاراژنز کانیهای فلزی
59. ایجاد پایگاه داده های ژئوفیزیک زمینی کشور یک ضرورت انکارناپذیر
60. ارزیابی کارایی بازدارنده های رسوب نمکهای سولفاتی و کربناتی در صنعت نفت
61. ارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با استفاده ازتکنیک منطق فازی
62. ارزیابی عملکرد واحد واسطه سنگین کارخانه زغالشویی زرند
63. استفاده از تحلیلهای آماری برای تفکیک سازندها در عملیات اکتشاف معدن با نگرشی بر داده های ژئوفیزیکی هوایی کانسار اورانیوم خشومی یزد
64. استفاده از رسید های ثانویه انکساری و مدل سازی در اکتشاف ذخایر منگنز لایه ای با شیب کم
65. اصلاح و بهینه سازی سیستم نگهداری گالری شماره ۲ معدن زغال سنگ هجدک
66. بهین هسازی محدوده معدنکاری روباز با شیب دیواره کمتر از 1:1 با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی پوی
67. بهینه سازی و تعیین عوامل مؤثر در لیچینگ کانه سیلیکاته روی در حضور عناصر آهن و منگنز
68. بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر استخراج کادمیوم از اسید فسفریک صنعتی در مقیاس آزمایشگاهی
69. بهینه سازی پارامترهای مؤثر در شناورسازی کانسنگهای اکسید سرب و روی بکمک کلکتورهای کی لیت ساز با استفاده از طراحی آزمایش
70. بهینه سازی عوامل موثر برفروشویی توده ای معدن مس سرچشمه بادرنظرگرفتن عامل تراکم خاک
71. بین ضریب انتقال امواج لرزه ای حاصل آتشباری و خواص ناپیوستگی در سنگهای رسوبی
72. بازیابی و استحصال وانادیوم از کانسنگ آهن چغارت
73. برنامه ریزی تولید در معادن سنگ تزئینی “مطالعه ی موردی در معدن سنگ اتابکی”
74. برنامه ریزی، کنترل پروژه و موازنه زمان هزینه با روش مسیر بحرانی (CPM) مطالعه موردی: پیجوئی و اکتشاف کانسار (انگوران)
75. بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سیم برش الماسه به منظور استخراج گرانیت برای اولین بار در ایران در معدن گرانیت گزیک، بیرجند
76. بررسی فنی اقتصادی معدن ذغالسنگ پرورده III طبس به مدت 5 سال
77. بررسی فرآوری میکا از گرانی تهای منطقه گراو شاهین دژ
78. بررسی کیفی آزمون خارج سازی بار در گردش از مدار آسیاهای اولیه مجتمع سنگ آهن گل گهر
79. بررسی کانی شناسی و فرآوری نمونه کانسنگ فلدسپات چغایی
80. بررسی کانسار پرلیت جنوب نیر-اردبیل با نگرش خاص به کاربردهای نوین آن در صنعت
81. بررسی کارایی معیارهای مختلف در تخمین مقاومت برجای توده سنگ
82. بررسی کارایی بیولیچینگ بمنظور بازیابی مس از باطله تغلیظ مجتمع مس سرچشمه
83. بررسی کاربرد سنگهای آهن معادن چاه گز، زرند و ساغند در تولید آهن
84. بررسی منشاءسولفید هیدروژن در مخازن گاز طبیعی جنوب ایران
85. بررسی مزیت نسبی معادن درحال بهره برداری کائولن ایران با استفاده از روش هزینه منابع داخلی (DRC)
86. بررسی نیم تحلیلی تفرق امواج برشی لرزه ای SH در برخورد با تونل به شکل دلخواه در محیط متخلخل اشباع
87. بررسی های دورسنجی در محدوده کوه خونی تا کوه کال کافی
88. بررسی و محاسبه کیفیت انتقال انرژی حاصل از انفجارات معدن مس سونگون
89. بررسی و بهینه سازی میزان دقت سیستم نمونه برداری در کارخانه نیمه صنعتی فرآوری مواد مجتمع مس سرچشمه
90. بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی و اقتصادی آهک و ایگنمبریت سازند قم به منظور جایگزینی با منابع شن و ماسه رودخانه ای
91. بررسی پایداری شیب دیواره طرح ١٥ ساله معدن شماره ٣ گل گهر
92. بررسی پارامترهای موثر در حذف مغناطیسی پیریت از زغال سنگ طبس با استفاده از طراحی آزمایشه
93. بررسی پارامترهای مؤثر بر عملیات هضم کانی های اورانیوم آنومالی ٥ ساغند
94. بررسی پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ های دربرگیرنده تونل انحراف سد درونگر
95. بررسی پتانسیل تولید زهاب اسیدی از باطله های کارخانه زغالشویی البرز شرقی با استفاده از آزمایش ABAاصلاح شده
96. بررسی پدیده های لرزش زمین و پرتاب سنگ در عملیات انفجار معادن روباز با نگرش ویژه به معدن سنگ آهن سه چاهون
97. بررسی آلتراسیون و انطباق آن با ساختارهای خطی و حلقوی در منطقه ی آلوت با استفاده از تصاویر ماهواره ای TM
98. بررسی اکتشافی به منظور تعیین وضعیت محیطی سولفات سدیم کویر میقان اراک
99. بررسی انتقال و انباشتگی یون کلرید در فرآیند لیچینگ مجتمع مس سرچشمه
100. بررسی اثر سه بعدی سینه کار در حفاری تونل ها و نحوه اعمال آن در مدلهای دو بعدی
101. بررسی اجمالی کاربرد میل مهارهای ظرفیت بالا در مغار نیروگاه طرح توسعه سد و نیروگاه مسجدسلیمان
102. بررسی توزیع عیار وانادیوم در توده مرکزی کانسار آهن آنومالی شمالی بافق
103. بررسی تأثیر نرخ هوادهی بر عملکرد سلول ستونی فلوتاسیون
104. بررسی تأثیر پیریت بر دمپهای باطله معدن مس سرچشمه
105. بررسی تأثیر افزایش کمک فیلتر برکارایی عملیات فیلتراسیون درکارخانه زغالشویی زرند
106. بررسی تأثیر دانه بندی سنگ معدن ورودی بر کارآیی عملیات سنگ شکنی مجتمع مس سرچشمه
107. بررسی تأثیر سختی خوراک بر توان مصرفی آسیاهای خودشکن در مدار خردایش کارخانه فرآوری سنگ آهن گل گهر
108. بررسی تاثیر یونهای موجود در آب بازیافتی از سد باطله مجتمع چادرملو بر فرآیند فلوتاسیون هماتیت
109. بررسی تاثیر خواص سینتیکی کاتالیزور Na2CO3 در فرآوری سنگ معدن باریت
110. بررسی علل افزایش ذرات ریزدانه در محصول کارخانه سنگ شکنی چغارت و راه های کاهش آن
111. بررسی عملکرد ماشین آلات بارگیری معدن سنگ آهن چادرملو و بهبود شرایط موجود
112. بررسی عوامل هیدروژئولوژیکی و گزینه های مختلف تامین آب مجتمع سنگ آهن گل گهر
113. تفسیر خام منحنی های سونداژ الکتریکی با استفاده از روش منحنی گرادیان
114. تلفیق سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای GPS و GLONASS و افزایش دقت موقعیت یابی در معادن روباز
115. تهیه نرم افزار به منظور انتخاب روش استخراج – مطالعه موردی کانسار مس چهارگنبد
116. تولید آجر سبک با استفاده از زغال سنگ کم عیار
117. توسعه نرم افزار به منظور تعیین حد روباز – زیرزمینی
118. تأثیر پارامترهای مقاومت برشی در تغییر شکل پذیری تونل ۴ غربی معدن زغالسنگ پروده ۵ طبس
119. تأثیر درجه آزادی و نوع قفل شدگی کانیهای حاوی مس در بازیابی مدار فلوتاسیون کارخانه فرآوری مجتمع مس سرچشمه
120. تاثیر یون پرمنگنات بر فرآیند استخراک با حلال مس
121. تاثیر راستای انتشار امواج بر اندازه سرعت ذره ای ناشی از امواج آتشباری
122. تاثیر عوامل مینرالوژیکی بر کاهش بازیابی در کارخانه پرعیارکنی مولیبدنیت سرچشمه
123. تاثیر غلظت اسید سولفوریک در حذف مس از لجن مس آندی
124. تحلیل و طراحی پوشش بتن مسلح آبراهه های تحت فشار نیروگاه برق آبی سد مسجد سلیمان
125. تحلیل اجزاء محدود نمونه CNSR جهت تعیین چقرمگی شکست مواد سنگی
126. تحلیل سیستم باربری معدن سنگ آهن چادرملو
127. تحلیل عددی پایداری دیواره های معدن مس تخت گنبد سیرجان به کمک روش المان مجزای دو بعدی
128. تخمین قابلیت تراشه شدن توده های سنگی با استفاده از رده بندی های Q و RMR
129. تخمین میزان بار دوره ای وارد بر سقف کارگاه های جبهه کار بلند
130. تخمین نمودارهای خام چاهنگاری با استفاده از روش شبکه عصبی در چاههای قدیمی نفت
131. تخمین بار سقف در تونلهای معدن زغال سنگ طبس با استفاده از اندازه گیری برج
132. تخمین تخلخل میدان نفتی گچساران با استفاده از تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه
133. تخمین تخلخل سنگ مخزن با استفاده از سیستم شبکه های عصبی مصنوعی
134. تخمین ذخیره کانسار با تکنیک شبکه عصبی مصنوعی
135. تخمین ذخیره و تعیین ریسک همراه با تخمین بروش شبیه سازی زمین آماری متوالی گوسی
136. تشخیص گونه های سنگی با استفاده از منطق فازی در یکی از مخازن نفتی ناهمگون ایران
137. تعیین فرایند حفر و پیشروی تونلهای بزر گمقطع در روش چالزنی- آتشباری
138. تعیین کارایی جداکننده های مغناطیسی خشک در مدار فرآوری مجتمع سنگ آهن گل گهر
139. تعیین نفوذپذیری سنگ مخزن میدان پارسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
140. تعیین نیاز های فعلی و آتی ماشینهای چالزنی معدن سنگ آهن چادرملو
141. تعیین همبستگی طلالا با مقدار آلونیت در ولکانیکهای دگرسان شده اندیس معدنی قلعهدار، جنوب شرق اصفهان (زون ارومیه – دختر)
142. تعیین پارامترهای موثر بر جدایش مغناطیسی تر کارخانه فرآوری سنگ آهن گل گهر
143. تعیین تابع شکست مواد معدنی با استفاده از نرم افزار BFDS
144. تعیین حد روباز- زیرزمینی بر اساس بیشین هسازی ارزش خالص فعلی
145. تعیین حداکثر بازیابی قابل دستیابی در سلول های پرعیار کنی اولیه مجتمع مس سرچشمه
146. تعیین درجه آزادی کانیهای اکسیده روی در معدن روی و آهن گوشفیل ایران
147. تعیین شیب پایدار دیواره های معدن سنگ آهن چادرملو
148. جداسازی مولیبدنیت ازکنسانتره مس سرچشمه کرمان به روش فلوتاسیون ستونی
149. حذف اثر پوشش گیاهی در تعیین آلتراسیونهای منطقه ورزقان (آذربایجانشرقی) با استفاده از تصاویرTM
150. حذف سیانید از آب باطله طلالای موته به وسیلة محلول آب کسیژنه
151. رنگدانه های صدفی رسانای الکتریکی بر پایه میکا با پوشش SnO2
152. روش کاربردی جدید در تعبیر و تفسیر سازندهای شیل دار با استفاده از تجزیه و تحلیل مدل های اشباع شدگی
153. روشهای شبکه ای موثر در مدیریت پروژه های اکتشافی
154. رسم نقشه تخمین و نقشه خطای تخمین در سه بعد برای اکسید کلسیم ( CaO)داده های معدن سیمان زنجان با روش زمین آماری
155. سنتز رنگدانه لوستری (Luster) طلائی بر پایه میک
156. سیستم گسیل کامپیوتری کامیونها در معادن و بررسی امکان اجرای آن در معادن ایران
157. سیستم زهکشی و کنترل تراوش سد رسوبگیر طرح مس سونگون
158. شناسایی فازهای موجود در دولومیت از دیدگاه حذف آهن
159. شبیه سازی نرم افزاری عملکرد مدار خردایش تر واحد نیمه صنعتی فرآوری تیتانیوم کهنوج
160. شبیه سازی حالت پایدار هیدروسیکلون در صفحه گسترده Excel
161. شبیه سازی سیستم کامیون-شاول با نرم افزار S.H.S
162. شبیه سازی عددی حرکت پالپ در منطقه سایش، در سطح تماس گلوله وبدنه آسیا با استفاده ازCFD
163. شرایط آماده سازی کنسانتره تیتانیم دار قره آغاج ارومیه جهت سرباره سازی
164. طبقه بندی مواد منفجره مصرفی در معادن بر اساس اندیس قدرت
165. طراحی محدودۀ بهینه نهایی در معادن روباز با روش مخروط شناور دو و مقایسۀ آن با روش لرچ و گروسمن
166. طراحی نحوه استخراج معدن سنگریزه سد گتوند
167. طراحی و تهیه نرم افزاری جهت تخمین هزینه سرمایه ای ماشین آلات معادن روباز
168. طراحی الگوی آتشباری جهت تولید مصالح سنگریز های(Rock File) در سد گتوند علیا
169. طراحی سیستم تهویه تونل امیرکبیر
170.طراحی سیستم زهکش برای سازه فروشویی توده ای (مطالعه موردی در معدن مس سرچشمه،ایران)
171.طراحی شیب نهایی بهینه معدن مس سونگون
172.طراحی شبکه اکتشاف بهینه کانسارآهن و منگنز شمس آباد اراک
173.طرح ایجاد سامانه جامع مدیریت پایگاه داد ه های حوادث معدنی
174.طرح سیستم نیمه اتوماتیک گسیل لحظه ای کامیون با استفاده از GPS و بیسیم در معادن روباز ایران
175.علل مهاجرت گاز در داخل دوغاب سیمان و راههای بهسازی آن

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها