CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۹
آبان

اولین همایش علمی-تحقیقی مدیریت امداد و نجات

مجموعه مقالات اولین همایش علمی - تحقیقی مدیریت امداد و نجات در بانک مقالات سیویلیکا درج شد.

مجموعه مقالات ارائه شده در اولین همایش علمی - تحقیقی مدیریت امداد و نجات (برگزار شده در سال 1381 توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران - وابسته به هلال احمر جمهوری اسلامی ایران) به صورت کامل در بانک مقالات سایت مرجع مهندسی عمران منتشر شد. در این کنفرانس 83 مقاله مشتمل بر 741 صفحه ارائه گردیده که در سه محور اصلی مدیریت و برنامه ریزی، پزشکی و بهداشت و فنی و مهندسی و در دو بخش پوستری و شفاهی تنظیم شده است. [جزئیات اجرائی این همایش]سایر کنفرانسهایی که مستقیما با مباحث مدیریت بحران، و امداد و نجات مرتبط هستند:
- همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه
- اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
که به زودی با هماهنگی های به عمل آمده مقالات اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی نیز به بانک مقالات سیویلیکا افزوده می شود.
 1. فرایند مدیریت برای توسعه ایمنی و آمادگی در مقابل سوانح
 2. فشارهای روانی شدید، پی آمدها و برخی شیوه های مقابله ای (با نگاهی به عوارض باقی مانده از زلزله استانهای شمالی ایران بر دانش آموزان دبیرستانی)
 3. لزوم و کاربرد رویکرد راهبردی در مدیریت امداد و نجات
 4. مدیریت آمادگیها در برابر حوادث بیوتروریستی
 5. مدیریت امداد و ضرورت پهنه بندی ناپایداری دامنه ها (مطالعه موردی: پهنه بندی ناپایداری دامنه ها در شهرستان سنندج)
 6. مدیریت اپیدمی ها پس از وقوع بلایای طبیعی
 7. مدیریت ارائه خدمات درمانی به بیماران داخلی در هنگام وقوع بلایای طبیعی
 8. مدیریت اردوگاه اضطراری
 9. مدیریت بحران
 10. معرفی الگوی ساختار یافته جهت ارزیابی موقعیت مکانی ایستگاه آتش نشانی (با مثالی کاربردی)
 11. نقش مراکز اطلاع رسانی دارویی و سموم در مدیریت فجایع طبیعی
 12. نقش نیروهای نظامی و بهداری رزمی در امداد انتقال
 13. نقش و جایگاه آموزش و پژوهش در توسعه بهینه سازی مدیریت امداد ونجات
 14. نقش و جایگاه سازمانهای غیر دولتی در ارائه خدمات عام المنفعه و بشر دوستانه در دنیای امروز با تاکید بر ارائه خدمات امداد و نجات
 15. نقش آموزش در کاهش خسارات سوانح طبیعی (با تاکید بر سیل)
 16. نقش ارزیابی شدت تروما در کاهش مرگ و میر
 17. نقش اطلاعات سیستماتیک در مدیریت امداد و بررسی سیستم EM-DAT
 18. نقش اعتقادات دینی و نیایش دربهداشت روانی آسیب دیدگان
 19. نقش بندپایان در انتقال بیماریها در بحران ها و اردوگاه های اسکان موقت
 20. نقش بندپایان در بروز مصدومیت ها و بیماریها در اردوگاههای اسکان موقت
 21. نقش بهداشت خانواده در وضعیت اضطراری
 22. نیاز شکل پذیری طبقات قابهای MODF با احتساب اثر «مودهای بالاتر»
 23. ناپایداری دامنه ای و پهنه بندی خطر رویداد حرکات دامنه ای
 24. ویژگیهای روانی - اجتماعی افراد مستعد بحران
 25. گسترش شهرها و خطرات صنایع فرآیندی
 26. پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی در حوضه اترک
 27. پهنه بندی آسیب پذیری جمعیتی و اقتصادی حوزه آبریز اترک
 28. پهنه بندی حادثه خیزی و آسیب پذیری ناشی از رانش زمین در استان خراسان
 29. پزشکی و بهداشت (تغذیه در زمان اضطرار)
 30. آیا در بیماران حادثه دیده تجویز مایعات وریدی علیرغم فشار خون طبیعی سودمند است؟
 31. آبخیزهای شمال کشور ، کانون بحران های آتی
 32. آسیب پذیری و ضرورت مقاوم سازی کشاورزان در مقابل خشکسالی
 33. الگوی ارائه خدمات توانبخشی به آسیب دیدگان ناشی از بلایای طبیعی
 34. اهمیت نوع سانحه و تاثیر در سرنوشت بیماران ترومایی
 35. اهمیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در بلایای طبیعی و لزوم توجه به ایمنی مراکز درمانی بیمارستانها در حوادث و بلایای طبیعی
 36. ایمنی و نا ایمنی
 37. ایمنی سازی سکونتگاه های روستایی با تاکید بر مشارکت و آموزش
 38. اثر مودهای بالاتر در ارزیابی عملکرد قابهای MDOF با استفاده از تحلیل PushOver
 39. اثر اندرکنش دینامیکی خاک - شمع - سازه بر روی زمن تناوب سیستم های سازه ای
 40. ارزیابی رویکردهای نظری در مدیریت امداد فاجعه در ایران
 41. استفاده از لارنژیال ماسک ایروی LMA در اداره راه هوائی بیماران تروما
 42. استاندارد ساززی اجزاء مدیریت امداد و بررسی Code of Conduct
 43. استراتژی های روانشناختی مداخله در بحران های ناشی از حوادث
 44. بلایای طبیعی و مدیریت ریسک
 45. بهداشت روانی سوانح و حوادث
 46. برنامه کاهش اثرات و ساختار مدیریت بحران زمین لرزه در مراکز بهداشتی - درمانی
 47. برنامه ریزی پیشگیری از سوانح و توسعه پایدار شهرهای بزرگ
 48. برنامه ریزی استقرار کانونهای جمعیت با تاکید بر سوانح طبیعی (مطالعه موردی ناحیه دماوند - فیروزکوه)
 49. برخورد مناسب با زن باردار تروماتیزه یعنی نجات جان دو نفر
 50. بررسی مقایسه ای روشهای برآورد خطر زمینلرزه و پیشنهاد راهکار مناسب برای برآورد خطر زمین لرزه در ایران
 51. بررسی ملاحظات ژئوتکنیکی درطراحی لرزه ای پی ها در آیین نامه های ساختمانی ایران
 52. بررسی نیاز شهر تهران به راه اندازی مراکز پیشرفته تروما
 53. بررسی نحوه ارائه خدمات توانبخشی به آسیب دیدگان زلزله در گیلان و فارس
 54. بررسی آسیب پذیری بهسازی پلهای فلزی موجود در برابر زلزله
 55. بررسی خسارات ناشی از صدمه به شریانهای حیاتی بعد از وقوع زلزله و تاثیر خرابی شریانهای حیاتی بر عملکرد یکدیگر
 56. بررسی روشهای مختلف مقاوم سازی ستونهای بتن مسلح
 57. بررسی ساختار بخشهای اورژانس در بیمارستانهای تخصصی کودکان شهر تهران در سال 1380
 58. بررسی شیوع اختلال مزمن استرس پس از سانحه در بازماندگان سیل مردادماه 1378 شهرستان نکا
 59. تمهیدات شهرسازی قبل از بروز سوانح طبیعی در شهرهای ایران
 60. تاثیر قدرت فعالیت سازمانهای غیر دولتی در توسعه جهانی مدیریت امداد و نجات با تکیه بر اصول هفتگانه
 61. تبیین سیستم سریع هشدار بلایای طبیعی (سیل)
 62. تدوین روش اجرایی آمادگی و واکنش در برابر سوانح زیست محیطی
 63. تروماتولوژی و شیوه های برخورد با قربانیان در بلایای طبیعی
 64. تریاژ
 65. تغذیه و بهداشت در سوانح
 66. جمعیت های هلال احمر و صلیب سرخ : جهانی شدن، چالش ها و فرصت ها
 67. جابجایی ناگهانی و آوارگی ناشی از بلایای طبیعی وراهکارهای ارزیابی و ساماندهی سریع آوارگان
 68. جدیدترین روش های پیشگیری و درمان پیامدهای روانی ناگوار در کسانی که در معرض بلایای طبیعی و حوادث بزرگ بوده اند
 69. حوادث رانندگی و مدیریت امداد و نجات
 70. حوادث شیمیائی
 71. خدمات بهداشتی در زمان اضطرار
 72. خرابیهای سازه ای ناشی از زلزله ها و لزوم سازماندهی عملیات نجات شهری
 73. خشکسالی و وضعیت آن در ایران
 74. خطر بیماریهای انگلی و پیشگیری از آن ها در جریان سوانح طبیعی و عمدی
 75. روش سریع ارزیابی ساختمانهای آسیب دیده ناشی از زمین لرزه
 76. سوانح زیست محیطی در ایران و پیامدهای ناشی از آن، شیوه های پیشگیری و مقابله و برنامه ریزی
 77. سازگاری روانی مادرانی که حادثه ای برای فرزندان آنها اتفاق افتاده است
 78. شیوه امداد رسانی در سیره حسینی
 79. شبکه ثبت داده های محیطی Online و هشدار هوشمند بلایای طبیعی
 80. ضرورت پهنه بندی آسیب پذیری مراکز جمعیتی و سکونتی در برابر خطر وقوع زمین لرزه
 81. ضرورت تدوین برنامه استراتژیک آموزش عمومی مقابله و آمادگی در مقابل سوانح و حوادث بر اساس شرایط اقلیمی و فرهنگی استانهای کشور
 82. ضرایب رفتار قابهای MDOF با احتساب اثر «مودهای بالاتر»
 83. طرح پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع (TQm) در ستاد حوادث غیر مترقبه

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها