CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۵
آذر

اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

مجموعه مقالات اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد.

اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین، 26 و 27 بهمن ماه 1383 توسط انجمن لجستیک ایران برگزار شد که در آن 133 مقاله در دو بخش شفاهی و پوستری ارائه گردیده است. مقالات شفاهی به صورت کامل در سیویلیکا درج گردیده ولی فقط خلاصه مقالات پوستری از طریق سیویلیکا قابل دسترس است. (توجه شود که در سیویلیکا برای دریافت مقالات ناقص اعتباری کسر نمیشود).

دومین کنفرانس از این سری 28 و 29 آبان ماه امسال برگزار شده است که طی چند روز آینده از همین سایت قابل دسترس خواهد بود. 1. ارائه مدلی برای زمانبندی تولید چن دسایتی در زنجیره عرضه
2. (1VMI) مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده
3. (fuzzy) انتخاب و توسعه همزمان تأمین کنندگان در شرایط فازی
4. A Methods For Measurment of Flexibility in Logistics systems
5. A New Approach to Order Management in CRM Applications
6. An integrated approach to supply chain network design with service level consideration
7. Data Sharing in supply chain management
8. Diversion of Containerized Trade in Traditional Shipping Rout through a Via-Iran Rout: A Scenario Approach to Iranian Ports Role in Global Maritime Supply Chain
9. Indicators of Supply Chain Management (SCM): Performance and Supplier Selection
10. Investigation of A queuing-Based Coordination Method for a Single- Stage Kanban Controlled Supply Chain
11. Several pros and cons for using regional distribution center (RDC) (Case study Safeway company)
12. SSCM: Service Supply Chain Management
13. فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت زنجیره تامین
14. فناوری عاملهای هوشمند در لجستیک نظامی
15. فرهنگ نگهداری اقلام و تجهیزات در سپاه و راهکارهای توسعه آن
16. فرآیند پیاده سازی سیستم کانبان و سنکرون
17. کنسروه کردن(ذخیره سازی) تجهیزات نظامی و دریایی
18. کاربرد فن آوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین
19. کاربرد فرآیند تحلیل شبکهای در انتخاب سیستمهای فشاری، کششی یا مختلط در زنجیره تامین
20. کاربرد پورتال های سازمانی در مدیریت زنجیره تأمین
21. کاربرد روش DEA در ارزیابی تامین کنندگان
22. کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی
23. مفهوم یکپارچگی و هماهنگی در مدیریت زنجیره عرضه و پیشنهاد سیستم های برنامه ریزی یکپارچه درگروه صنعتی ایران خودرو
24. مقدمات اجرای تولید ناب در گروه صنعتی ایران خودرو از طریق بکارگیری سیستم ”مدیریت جریان ارزش“ و ”شبیه سازی“ فعالیتها پروژة شبیه سازی سیستم لجستیک مجتمع کارخانجات سوار یسازی
25. مقررات سازمان ملل بهترین الگو برای تدوین مقررات حمل کالاهای خطرناک
26. مدل مفهومی زنجیره ارزش تسهیم اطلاعات
27. مدل محاسبه نرخ تعرفه بار برای سیستم حمل و نقل ریلی
28. مدل ارزیابی عملکرد اینترنتی زنجیره تأمین الگویی برای بهبود کیفیت خدمات پستی نوین در کشور
29. مدلهای شاخص رضایتمندی مشتری
30. مدلی جهت تعیین نقطه سفارش و اندازه بهینه سفارش در دو بنگاه اقتصادی مستقل با در نظر گرفتن هزینه های حمل ونقل
31. مدلی جهت تعیین اندازه بهینه انباشته با وسایل حمل مختلف و هزینه های حمل ونقل منفصل
32. مدلسازی و طراحی زنجیره عرضه
33. مدیریت حمل و نقل بار در پایانه های لجستیکی تصمیم سازی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP
34. مدیریت ریسک و بیمه در لجستیک و زنجیره عرضه
35. مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی و نقش سیستمهای چندعامله در آنها
36. مدیریت زنجیره تأمین از دوازده جنبه رفتاری
37. مدیریت زنجیره تأمین تأکید بر ابزارهای الکترونیکی
38. مروری بر ادبیات مدیریت تامین استراتژیک
39. معماری لجستیک در سطح استراتژیک
40. معرفی الگویی روشمند جهت ارزیابی گزین ههای تعیین تکلیف اقلام
41. نقش QFD در مدیریت زنجیره تامین
42. نقش فنآوری اطلاعات در مدیریت زنجیرة تأمین با مورد کاوی فروشگاههای زنجیر های
43. نقش فنآوری اطلاعات در زنجیره تامین، بکارگیری و پیاده سازی آن
44. نقش لجستیک در توسعه کارآفرینی کشور
45. نقش مدیریت زنجیره تامین کنندگان در کسب مزیت رقابتی سازما نهای تولیدی
46. نقش و اهمیت اعتماد در تجارت الکترونیک
47. نقش و تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختارها و نگرش های نوین تولیدی
48. نقش یکپارچگی زنجیره تأمین در ارزیابی عملکرد بررسی موردی شرکت ایران خودرو
49. نقش سیستم های حمل و نقل هوشمند در لجستیک و لزوم پیاده سازی آن درتهران
50. چالش ها و راهکارهای فراروی مدیریت زنجیرة تامین
51. یک مدل پیوسته برای طراحی سیستم های تولید – توزیع به همراه یک روش پیشنهادی برای حل مدل فوق از طریق شبیه سازی
52. یک ساختار پیشنهادی برای سنجش عملکرد مدیریت زنجیره تامین در صنایع ایران
53. یکپارچه سازی: راهکاری برای بهبود مستمر زنجیره های ارزش - تأمین
54. پیچیدگی در زنجیره های تأمین
55. آنالیز برونسپاری ساخت روغنهای برش در پژوهشگاه صنعت نفت
56. افزایش یکپارچگی زنجیره تأمین با پیاده سازی سیستم تجارت الکترونیکی: نمونه شرکت بازرگانی دولتی ایران
57. الگوهای کنترل فرآیند برون سپاری در یک زنجیره تأمین
58. الگوی ابداعی جهت یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی با رویکرد پائین به بالایک مطالعه موردی
59. انبارداری و ذخیره سازی مکانیزه در لجستیک بر مبنای SMOAD (تئوری-عملی)
60. انتخاب بهترین شیوه تامین تکنولوژی زنجیره تامین ارائه مدل تامین تکنولوژی بر اساس فرایند سلسله مراتبی فازی AHP با استفاده از روش تحلیل توسعه ای EA
61. ابعاد مختلف مدیریت زنجیره تامین
62. اثرات بکارگیری تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین و چالشهای پیش رو
63. ارایه مدلی به منظور برقراری ارتباط مابین مدیریت کیفیت فرایند ومدیریت کیفیت اطلاعات درزنجیره تامین
64. ارایه مدلی به منظور برقراری ارتباط مابین مدیریت کیفیت فرایند ومدیریت کیفیت اطلاعات درزنجیره تامین
65. ارائه مدل آنالیز ABC با معیارهای گوناگون برای انبار مواد شیمیایی یک مجتمع پتروشیمی
66. ارائه مدل برنامه ریزی یکپارچه موجودی و حمل ونقل در مدیریت زنجیره تأمین: مورد ایرا نخودرو
67. ارائه مدل توسعه تدارکات مبتنی بر فناوری اطلاعات
68. ارائه مدلهایی در زمینه یکپارچه سازی هزینه کل لجستیک در مدیریت زنجیره تأمین (SCM)
69. ارائه چارچوبی برای دستهبندی اثرات بازارگاه های الکترونیکی (E-Marketplaces) بر مدیریت زنجیره تأمین
70. ارائه چارچوبی جهت انتخاب سیستم اندازه گیری عملکرد مناسب برای زنجیره های تامین صنعتی
71. ارائه یک مدل تصمیم گیری با هدف ایجاد اتحاد استراتژیک در زنجیره تامین: رویکردی مشتری گرا
72. ارائه یک روش جامع برای انتخاب عرضه کنندگان در طول زنجیره عرضه
73. ارائه روشهای ابتکاری و حل مسیریابی وسایل نقلیه با حمل در بازگشت در حالت غیر همگن
74. ارتقاء ایمنی در حمل کالاهای خطرناک
75. ارزیابی سیستم زنجیره عرضه از طریق مدل تعالی EFQM
76. ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان در زنجیره تامین قطعات خودرو
77. ازریابی عملکرد تامین کننده و زنجیره تامین
78. بکار گیری شبکه های عصبی پیشرو برای پیش بینی تقاضای اتوبوس
79. به کار گیری سیستم فرماندهی سوانح در لجستیک حوادث غیر مترقبه
80. به کارگیری مفاهیم تئوری محدودیت های در سیستم MRP Embedding TOC into MRP
81. بهینه سازی سیستم سفارشات دارو و تجهیزات پزشکی و مدیریت موجودی ها در بیمارستان فیروزآبادی تهران
82. بهبود راهکار "پاسخگویی موثر به مشتری" با استفاده از فنآوری EPC
83. بهبود زنجیره عرضه با استفاده از مدل توزیع و موجودی غیر متمرکز مورد : شرکت ایساکو
84. برنامه ریزی همزمان تولید و تدارک در شرایط تخفیف با نگرش مدیریت زنجیره تامین
85. برآورد در حمل و نقل
86. بررس ی مشکلات و موانع تجارت الکترونیکی در ایران
87. بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در حمل ونقل کالا با تاکید بر کشورهای در حال توسعه
88. بررسی نقش و تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره تامین
89. بررسی نقش و تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره تامین
90. بررسی نقش شبکه های حمل ونقل زمینی در عملیا ت نظامی با استفاده از GIS مورد مطالعه محور بوشهر - فارس
91. بررسی و تبیین نقش لجستیک در چرخه عمر سازما ن، سیستم و محصول
92. بررسی و تعیین محل کارخانه
93. بررسی پدیده Bullwhip در زنجیره های تامین مشتری
94. بررسی ابعاد و رویکردهای مساله برون سپاری
95. بررسی ابعاد یکپارچه سازی بین اتوماسیون صنعتی و ERP
96. بررسی تاثیر سطح موجودی بر بهره وری در زنجیره تأمین
97. بررسی دیدگاه ها و منافع خریدار و تامین کننده در سیستم سفارشات JIT
98. بررسی روشهای یکپارچگی و اتحاد در زنجیره تامین
99. بررسی سیستم های اندازه گیری عملکرد لجستیک اثر بخش و کارآمد
100. بسته بندی مواد خطرناک
101. بستر سیستمی سماپل برای لجستیک
102. تلفیق سیستم تعیین موقعیت جهانی و سیستم اطلاعات جغرافیائی جهت برنامه ریزی حرکتی و شناسائی نیروهای عملیاتی
103. توسعه مدل بهینه هزینه کل توزیع لجستیک در شرایط یک تولید کننده و چند انبار توزیع در مدیریت زنجیره تأمین ( SCM)
104. توسعه یک مدل چند هدفه فازی برای هموارسازی استفاده از تجهیزات حمل و نقل در سیستمهای لجستیک
105. توسعه یک مدل عمومی جهت اجرای موثر زنجیره تامین یکپارچه و منسجم
106. تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در کنترل موجودی
107. تحول در زنجیره عرضه؛ حرکت از رویکرد ناب و وظیفه مدار به سمت رویکرد چابک و نیازمدار
108. تدوین استراتژی در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی
109. تعیین مقادیر تولید در یک مسئله تک ماشینی چند محصولی با دوباره کاری
110. تعیین سطح موجودی بهینه در یک زنجیره عرضه سه سطحی با تقاضای پواسن و زمان تدارک قطعی و کمبود در خرده فروش و انبار
111. حمل و نقل مواد خطرناک
112. حرکت به سمت مدیریت زنجیره عرضه از طریق پیاد هسازی سیستم مکانیزه فروش و توزیع
113. رویکرد فرآیندگرا در تحلیل عملکرد زنجیره تأمین
114. راه حلی جامع برای برنامه ریزی حمل و نقل در زنجیره تامین
115. راهبرد در مدیریت خرید و تأمین
116. زمان بندی تولید و تحویل انباشته های اقتصادی در زنجیره های تامین
117. زنجیره تأمین کاربردی درصنعت خودروسازی
118. زنجیره تامین الکترونیکی (E-Supply Chain)
119. سیاستهای کلان دولت و لجستیک کالا
120. سیستم اطلاعاتی تأمین کنندگان ساخت و تولید انرژی برق آبی
121. سیستم خبره فازی لجستیک تیمهای امدادی در بحران پس از وقوع زلزله
122. صنعت تولید بدون کارخانه
123. طبقه بندی مسائل توزیع در مدیریت زنجیره تامین
124. طراحی مدلی برای برنامه ریزی حمل ونقل و ذخیره سازی غله : یک مطالعه موردی
125. طراحی مدلی برای تخصیص ناوگان حمل در سیستم توزیع کالا (مورد مطالعه: سیستم فروش شرکت سهامی عام کف)
126. طراحی و پیاده سازی سیستم شناسایی خودکار مبتنی بر بارکد به همراه فرآیندهای ردیابی قطعات در زنجیره تامین تولید خودرو
127. طراحی یک سیستم خبره در کنترل تامین کنندگان برای شرایط مختلف خرید
128. طراحی زنجیره تأمین یکپارچه الکترونیکی برای بیمارستان فیروزآبادی تهران
129. طراحی سیستم خبره تصمیم گیری درباره برون سپاری تعمیرگاه ها
130. طراحی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت زنجیرة تأمین برای صنایع بزرگ
131. طرح مکانیزم های ارتباطی و یادگیری در زنجیره تامین بر پایه عاملهای هوشمند
132. طرحی انگیزشی جهت به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره عرضه
133. عدم قطعیت درمدیریت زنجیره های تامین

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها