CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۶
آذر

مقالات دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

مجموعه مقالات دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد.

دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین، 28 و 29 آبان ماه امسال در تهران، توسط انجمن لجستیک ایران برگزار شده و در آن 129 مقاله در قالب 1555 صفحه، در دو بخش شفاهی و پوستری ارائه گردیده است.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس نیز از طریق سیویلیکا قابل دسترس است.

1. .Influence of Supply Chain Management in Automobile Manufacturing through RFID Technology
2. A frame work for knowledge flow in collaborative supply chain
3. An OR model for operational planning of petroleum supply chains
4. Management of Risks in Supply chain Projects
5. Market share growth through agile supply chain
6. Multi-Agent Supply Chain Management: Design Issues for a Generic Architecture
7. New Concepts in Classification of Supply Chains
8. Road map for moving from scm to e-scm
9. قیمت و مقدار عرضه بیشینه ساز سود قطب ها در زنجیره تأمین
10. کانبان الکترونیکی (Ekanban)
11. کانبان ابزاری کیفی در تولید ناب
12. کاهش هزینه های لجستیکی حمل خودرو
13. کاربرد تکنیک شبیه سازی در برنامه ریزی گلوگاهی فرآیند تولید لوله به روش درزجوش مارپیچی
14. کاربرد روش PCA در ارزیابی تامین کنندگان
15. کاربرد سیستم شناسایی توسط امواج رادیویی (RFID) در یکپارچگی مدیریت زنجیره تامین (SCM)
16. لجستیک الکترونیک، باید ها و نبایدها
17. مقایسه زمینه های لازم جهت ایجاد مدیریت روابط مشتری در دو وضعیت موجود ومطلوب درتدارکات کالای شرکت نفت و گاز آغاجاری
18. مقدار اقتصادی تولید با یک دستگاه و در نظر گرفتن هزینه صف اقلام معیوب برای تعمیر
19. مقدار بهینه انباشته تولید با در نظر گرفتن فرایند دوباره کاری قطعات ناسالم و وجود ضایعات
20. مکانیزم تعیین میزان سفارشات عاملهای یادگیرنده زنجیره تامین در محیط نامعین
21. ممیزی فرآیندهای زنجیره تأمین توسط شش سیگما
22. مهندسی مجدد فراگیر زنجیره تامین
23. مدل فرآیند برداشت در AS/RS بر اساس سفارش
24. مدل چندهدفه فازی وزندار برای تخصیص سفارشات خرید به تامین کنندگان در یک زنجیره تامین
25. مدل توسعه زنجیره تامین مالیات
26. مدیریت کیفیت زنجیره تامین و عوامل موثر و مرتبط با آن (SCQM)
27. مدیریت امنیت اطلاعات با استفاده از عاملها در سازمانهای مجازی و زنجیره های تامین
28. مدیریت برون سپاری درپروژه های تحقیق و توسعه
29. مروری بر مفاهیم و مکاتب مدیریت زنجیره عرضه در مقابل مفهوم لجستیک
30. مروری بر مفاهیم و ماهیت لجستیک نظامی
31. مشارکت، رمز توفیق زنجیره عرضه
32. مطالعه و بررسی شبیه سازی سیستمهای انتقال بدنه خودرو درخطوط رنگ
33. معماری زنجیره تامین: چارچوب و متدولوژی
34. معرفی سیستم جدید انباشت و برداشت خودکار دو کفه ای و تحلیل مدل زمان سفر آن تحت سیاستهای توقف مختلف
35. نقش مدیریت موجودی توسط فروشنده در زنجیرههای عرضه کوچک و متوسط
36. نقش گمرک الکترونیکی درافزایش بهره وری زنجیره تأمین بین المللی با استفاده از مکانیزم های اشتراک گذاری اطلاعات
37. نقش بسته بند یهای استاندارد درکاهش هزینه ها در زنجیره تأمین
38. نقش تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین
39. نگرشی سیستمی به بسته بندی در لجستیک یکپارچه
40. چارچوبی برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین
41. نرم افزاری کاربردی جهت مدیریت هوشمندانه بر تامین مواد اولیه ، کالا و قطعات
42. هماهن گکردن سفار شها با استفاده از برنامه تخفیف قیمتی در زنجیره تامین سه سطحی
43. یک مدل موجودی احتمالی برای زنجیره تأمین دو منبعی با تأمین کنندگان متفاوت
44. یک مدل تصمیم گیری چند هدفه فازی برای جایابی تسهیلات در سیستم لجستیک
45. یکپارچه سازی مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری
46. پیچیدگی شبکه و الزام به همگام سازی در شبکه تامین
47. پیاده سازی ERP در سازمانهای لجستیک با بکارگیری تئوری مدیریت پهنای باند پیاده سازی ERP در سازمانهای لجستیک به منظور اجرای مدیریت پهنای باند
48. پیاده سازی تفکر استراتژیک در مدیریت زنجیره تامین
49. پیاده سازی رویکرد مالی برای ارزیابی و انتخاب نهایی تامین کنندگان
50. آسیب شناسی مفاهیم مضاف با لجستیک، راهبردی جهت کاربری فراگیر، کلان و استراتژیک لجستیک در ایران
51. الگوی مناسب چیدمان اقلام در یک انبار قطعات کانبان؛ مطالعه موردی شرکت ایران خودرو
52. الگوریتم تخصیص مقادیر ذخیره احتیاطی در یک زنجیره تأمین
53. امکان سنجی پیاده سازی روش مدیریت فروش از طریق تأمین کننده در نظام تامین کالای فروشگاههای شهروند
54. انتخاب چارچو ب مناسب تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای لجستیکی
55. انتخاب تامین کننده و تعیین اندازه انباشته برای اقلام معیوب
56. اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین
57. اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین در چهار صنف کلیدی کسب و کار در ایران
58. انعطاف پذیری در لجستیک و زنجیره تأمین «مرور ادبیات»
59. ایمنی در حمل و نقل کالاهای خطرناک توسط راه آهن
60. اجرای الکترونیکی کنترل مصرف و تحویل مواد بر مبنای سیستم کانبان در شرکت پویا گستر خراسان
61. ارایه مدلی جدید در سیستم های کنترل موجودی برای اقلام فساد پذیر با تقاضای وابسته به قیمت محصول و با توجه به ارزش زمانی پول و مجاز بودن کمبود
62. ارائه مدل یکپارچه موجودی برای اقلام فسادپذیر با نرخ تقاضای وابسته به سطح موجودی در یک زنجیره تامین چند سطحی
63. ارائه مدل برنامه ریزی مختلط اعداد صحیح برای شبکه خدما ترسانی و پشتیبانی حمل و نقل جاده ای
64. ارائه مدل دینامیکی یک فروشنده-چندخریدار برای محصولات فسادپذیر
65. ارائه مدلی به منظورطراحی، اجرا و کنترل استراتژی لجستیک کسب و کار
66. ارائه مدلی به منظورطراحی، اجرا و کنترل استراتژی لجستیک کسب و کار
67. ارائه مدلی بر اساس تابع مطلوبیت چند شاخصه برای تعیین تامین کنندگان
68. ارائه چارچوبی برای ناب سازی لجستیک به کمک طراحی بدیه هگرا
69. ارائه یک مدل یکپارچه تولید- موجودی برای کالاهای فاسدپذیر و بهبود پذیر در زنجیره تامین چند پلهای با افق زمانی محدود
70. ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی به منظور مکان یابی انبارها در مسیریابی وسایل نقلیه یک واحد تولیدی با ارائه حل مدل
71. ارائه روشی برای عارضهیابی سیستم لجستیک؛ مطالعه موردی شرکت سایپا دیزل
72. ارائه سیستم سنجش عملکرد زنجیره تامین بر اساس مدل تعالیEFQM
73. ارائه ساز و کار پیشنهادی جهت ناب سازی بخش هایی از مدیریت زنجیره تامین
74. ارزیابی پیاده سازی ناب در زنجیره تأمین بااستفاده از شاخص های اندازه گیری عملکرد
75. ارزیابی تامین کنندگان براساس مدل MFQM
76. استفاده از معماری سازمانی در طراحی سیستمهای اطلاعاتی زنجیره تامین
77. استفاده از روش جایگشت (Permutation) درحل مسایل تصمیم گیری انتخاب تامین کنندگان
78. استفاده بهینه از منابع حمل و نقل بوسیله یک مدل تصمیم گیری چند هدفه فازی و الگوریتم ابتکاری
79. استراتژی های توسعه سیستم های کدگذاری و طبقه بندی ملی به عنوان زیرساخت اطلاعاتی جریان کالا و خدمات
80. استراتژی بهبود مدیریت زنجیرة تامین
81. بهبود مدیریت کیفیت در زنجیره تامین به کمک فن آوری اطلاعات
82. بهبود سیستم ارزیابی شرکتهای خدمات مهندسی متولی بازرسی قطعات خودرو در ایران
83. برون سپاری ،ابزار موفقیت وکارآفرینی
84. برون سپاری؛ بررسی مطالعات منتخب در زمینه های مختلف و ارائه چارچوب نظری و روش سیستماتیک و یک مطالعه موردی
85. بررسی فناوری RFID، کاربردها و الزامات غیر کارکردی آن
86. بررسی نقش خوردگی قطعات در زنجیره تامین
87. بررسی اثر الگوریتم سفارش دهی X+Y بر کاهش اثر شلاقی در زنجیره تامین
88. بررسی تأثیرات سیستم "مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI) در زنجیره تأمین با استفاده از مدل ریاضی
89. بررسی دیر کردها در زنجیره تامین
90. بررسی عملکرد سیستم های Pull و Push درمواجه با انفصال در زنجیره تامین با استفاده از رویکرد تحلیل سیستم های پویا
91. بسط مدل کنترل موجودی ترکیبی با استراتژی انتخاب تأمین کننده
92. تلفیق سیستم موبایل GIS و سیستم C4I2 در عملیات پشتیبانی و لجستیک
93. توسعه یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای برنامه ریزی و کنترل تولید و مواد: مطالعه موردی شرکت شهاب خودرو
94. تجارت الکترونیک و تعامل عامل های هوشمند در زنجیره تامین و تغییرات
95. تحلیل معیار "تحویل به موقع" در یک زنجیره تأمین
96. تصمیم گیری درباره برون سپاری تعمیرگاه ها به کمک GAHP
97. تعیین میزان سفارش اقتصادی با تقاضای فازی در یک زنجیره تامین سه سطحی
98. تعیین محل و ظرفیت بهینه تسهیلات ارتباط دهنده با در نظرگرفتن ارزش زمانی پول
99. تعیین محل و ظرفیت بهینه تسهیلات ارتباط دهنده با در نظرگرفتن ارزش زمانی پول
100. تعیین نزدیکترین مسیر حمل ونقل زمینی در لجستیک عملیات نظامی با استفاده ازGIS
101. تعیین اندازه محموله سفارش موجودی در زنجیره تامین و انتخاب تامین کننده با رویکرد الگوریتم ژنتیک
102. حل مسائل بزرگ جایابی- تخصیص با استفاده از الگوریتم ترکیبی جستجوی همسایگی متغییر
103. حذف اتلاف، راهبردی کلیدی در زنجیره تامین
104. رقابت پذیری زنجیرة ارزش چرم در آسیا
105. راه حل CRM ، یک استراتژی نوین بازاریابی
106. رتب هبندی فروشگاههای زنجیر های شهروند با استفاده از معیارهای کمی و کیفی با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی وتکنیک تصمیم گیری چندشاخصة
107. زنجیره تأمین و تأثیر کسب و کار الکترونیک بر استراتژ یهای آن
108. زنجیره تأمین الکترونیکی، مطالعه موردی صنعت خودرو
109. زنجیره تامین چابک ، مفاهیم ،الزامات وموانع
110. زنجیره تامین سبز راهبرد نوین کسب مزیت رقابتی در قرن ۲۱
111. سیستم مدیریت انباراز سلول تا سرزمین بخش دوم : مقدمه ای بر مدیریت انبارداری نوین و صرفه های اقتصادی آن
112. ساخت و پرداخت مدل شبیه سازی رایانه ای برای بهینه سازی سیستم حمل ونقل شرکت فولاد خوزستان
113. شناسایی و اولویت بندی معیارها و شاخص های مؤثر در طراحی نظام ملی اطلاعات کالا با استفاده از مدلهای تصمیم گیری گروهی
114. شناسایی و اولویت بندی معیارها و شاخص های مؤثر در طراحی نظام ملی اطلاعات کالا با استفاده از مدلهای تصمیم گیری گروهی
115. شناسایی عوامل مؤثر در پیاده سازی سیستم تولید بهنگام در ایران
116. شبیه سازی زنجیره تامین با استفاده از عامل های هوشمند
117. طبقه بندی مسائل تقسیم همزمان سفارش برای کاهش مدت تحویل در زنجیره تامین
118. طراحی مکانیزمی برای تعیین نرخ حمل: یک مطالعه موردی
119. طراحی مدل انتخاب تأمی نکننده در حالت دریافت آنی, دریافت همزمان از تأمین کنندگان ورویکرد کاهش تعداد تأمین کنندگان
120. طراحی مدل شبیه سازی مدیریت زنجیره تأمین (MSSCM) ( مطالعه موردی : شرکت ماشین سازی سپاهان )
121. طراحی مدلی برای بهین هسازی انتخاب شرکای تامین با توجه به مشخصات محصول نهایی به کمک -MCDM مورد مطالعه: صنعت تخته خرده چوب
122. طراحی مدلی برای بهین هسازی انتخاب شرکای تامین با توجه به مشخصات محصول نهایی به کمکMCDM مورد مطالعه: صنعت تخته خرده چوب -
123. طراحی و حل یک مدل یکپارچه برای سیستم موجودی-حمل و نقل برای توزیع به هنگام
124. طراحی استراتژیک کانال توزیع شرکت سیمان ارومیه
125. طراحی استراتژیک زنجیرۀ عرضه برای محصول جدید با استفاده از مدلسازی فازی
126. طراحی استراتژیک زنجیرۀ عرضه برای محصول جدید با استفاده از مدلسازی فازی
127. طراحی زنجیره تامین کششی براساس سیاست CONWIP(Constant Work In Process)
128. طراحی زنجیره تامین: اهمیت برنامه ریزی ظرفیت استراتژیک در مهار نوسانات تقاضا
129. طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین با معیارهای چندگانه با استفاده از رویکرد برنامه ریزی فازی آرمانی

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها