CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۹
آذر

سومین همایش قیر و آسفالت

مجموعه مقالات سومین همایش قیر و آسفالت به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد.

 

70 مقاله ارائه شده در سومین همایش قیر وآسفالت به صورت کامل در 987 صفحه به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد.

 1. Asphalt Test
 2. Compaction Teprature Effect on Permeability of Asphalt Concrete as Core Material in Embankment Dams
 3. Effect of different parameters on the breaking rate of bitumen emulsion
 4. identification of interface flaws between pavement layers using surface deflection
 5. Increasing the adhesion property of bitumen to the mineral aggregates
 6. Influence of different parameters on oenetration power of prome coat
 7. Positive Effect of Providing a Drainage System of Road Maintenance and Safe Passage of Traffic in Semi Arid Areas - Vavan Underpass Case Study
 8. Study of stabilization of bitumen emulsions
 9. Three decrades of development and achievements: The Heavy Vehicle Simulator in accelerated Pavement testing
 10. قیرهای اصلاح شده توسط گیلسونایت، فورفورال کسترکت و پلیمرها
 11. کنترل و آنالیز نتایج تجهیزات اتوماتیک بررسی روسازی راه
 12. کاربرد قیر امولسیون و سیمان در تثبیت خکها
 13. کاربرد انواع مختلف آسفالت حفاظتی
 14. مقایسه فنی و اقتصادی گاردریل و نیوجرسی در ایران
 15. مقایسه قابلیت های عمومی نرم افزارهای مختلف طراحی روسازی و ارائه گزینه مناسب برای کشور
 16. مقایسه تاثیر افزایش گوگرد بر خواص قیرهای نرم و سخت
 17. مواجهه با ترکیبات PAHs در عملیات قیر و آسفالت و ریسک ابتلا به سرطان
 18. مدل سازی مقاومت مارشال در تثبیت خک با قیر امولسیون و سیمان بروش شبکه عصبی مصنوعی
 19. مشخصات قیر، قیرهای اصلاح شده
 20. مصالح سنگی
 21. پیاده سازی یک سیستم مدیریت روسازی اولیه برای بخشی از مناطق تهران
 22. پیش بینی نتایج آزمایش تعیین وزن مخصوص واقعی مخلوط بتن آسفالتی با استفاده از مقاومت الکتریکی
 23. پارامترهای موثر بر روش طرح و اجرای مخلوط آسفالت حفاظتی ریزدانه
 24. پارامترهای موثر در مدول الاستیسیته حاصل از آزمایشات صحرایی HWD در فرودگاه رفسنجان
 25. آشنایی با روکش رنگی ضد سر خورن (Silicon Epoxy Granite) SEG-Anti Slip) و تاثیر آن بر روی افزایش ایمنی و طول عمر آسفالت
 26. افزایش خاصیت چسبندگی میان قیر و مصالح سنگی
 27. انتخاب روش نگهداری پیش گیرانه برای روسازیهای انعطاف پذیر
 28. انجام آزمایشات مقاومتی با مصالح اساس تثبیت شده با ترکیب امولسیون و سیمان
 29. اثر ژئوسنتتیک ها بر کاهش سرعت رشد خرابی در روسازیهای آسفالتی
 30. ارائه مدل پیش بینی عملکرد مقاومت شیار افتادگی مخلوطهای آسفالتی گرم با استناد به نتایج آزمایش شبیه سازی شیار افتادگی ویل ترک
 31. ارزیابی کیفیت ساخت روسازی های انعطاف پذیر با استفاده از شاخص کیفیت ساخت
 32. ارزیابی کاربرد مواد قیری و مخلوطهای آسفالتی در سازه های دریایی
 33. ارزیابی نقش فیلرهای مختلف در آسفالت گرم
 34. ارزیابی نمونه های مارشال 16 اینچ در مقایسه با مارشال 4 اینچ در مصالح بازیافت سرد
 35. ارزیابی روش استفاده از سرعت امواج اولتراسونیک در تعیین مدول الاستیسیته دینامیکی بتن آسفالتی
 36. ارزیابی روشهای متداول و معرفی روشهای جدید طراحی روساززی فرودگاه ها برای هواپیماهای پهن پیکر جدید
 37. استفاده از روسازیهای آسفالتی اصطککی با دانه بندی باز جهت کاهش صدا
 38. استفاده از سیستمهای توزین حین حرکت در مدیریت روسازی
 39. استفاده از شبکه نقاط کنترل در فرایند تعیین ناهمواری روسازی توسط لیزر
 40. بهسازی محور شاهرود - سبزوار با استفاده از بازیافت سرد
 41. بازیافت سرد با استفاده از امولسیون قیر و سیمان
 42. بررس خصوصیات عملکردی مخلوطهای آسفالتی با استفاده از روشهای مختلف ترکم آزمایشگاهی (چرخشی و ضربه ای)
 43. بررسی نکات اجرایی در زمینه نصب لایه های ژئوسنتتیک در روکش سازیها جهت کنترل ترکهای انعکاسی
 44. بررسی نحوه تاثیر مشخصات فنی مخلوط آسفالتی بر میزان پیر شدگی قیر
 45. بررسی و مقایسه کاربرد مخلوطهای آسفالتی با استخوان بندی درشت دانه (SMA) با مخلوطهای آسفالتی معمولی در آب و هوای گرم
 46. بررسی و مقایسه دستورالعمل های مقاومت لغزشی (مقایسه استانداردهای جدید و قدیم انگلستان)
 47. بررسی پایداری امولسیونهای قیری
 48. بررسی پدیده قیرزدگی و جرم پذیری رنگهای ترافیکی و پیشرفتهای فنی جدید در ساخت رنگ ضد جرم ترافیکی سرد
 49. بررسی آزمایشگاهی مشخصات مقاومتی آسفالت بازیافتی تثبیت شده با ترکیب امولسیون - سیمان
 50. بررسی آزمایشگاهی اثر نوع دانه بندی و نسبت فضای خالی مخلوط مصالح سنگی درشت دانه (VCA) بر میزان شیارافتادگی مخلوطهای آسفالتی گرم
 51. بررسی اثر استفاده از روغن آرماتیک بر روی پارامترهای مقاومتی آسفالت لاستیکی
 52. بررسی اثر روشهای مختلف ترکم آزمایشگاهی بر میزان قیر بهینه بتن آسفالتی
 53. بررسی اصطکک بین لاستیک چرخ وسیله نقلیه ورویه راههای آسفالتی
 54. بررسی دلایل وقوع پدیده قیرزدگی و ارائه مدل جهت تخمین شدت قیرزدگی در محورهای منتخب کشور
 55. بررسی رفتار قیر در سنجش درجه نفوذ و نقطه نرمی بعنوان پارامترهای تعیین کننده کیفیت آن
 56. بررسی روشها و دستگاه های اندازه گیری ناهمواری (Roughness) راه
 57. تقابل مشخصات سطح روسازی و وسیله نقلیه در ایجاد و کنترل پدیده هیدروپلانینگ
 58. تلفیق روکش دوره ای راه با پروژه های افزایش ایمنی (انتخاب نوع بهسازی راه)
 59. تاثیر پارامترهای مختلف بر میزان نفود اندود سطحی
 60. تاثیر پارامترهای مختلف روی سرعت شکست قیر امولسیون
 61. تاریخچه مروری کاربرد و تولید امولسیون های قیری
 62. تحلیل اثرات بهداشتی و ایمنی انواع آسفالت در کارخانجات قیرسازی و صنایع وابسته به آن
 63. تحلیل داده های دستگاه FWD در ارزیابی روسازی آسفالتی با روشهای مختلف و مقایسه با آئین نامه ایران
 64. تعیین ارتباط پارامترهای فیزیکی مخلوطهای آسفالتی با میزان استحکام مارشال از طریق شبکه های عصبی نوع GMDH و الگوریتم ژنتیک
 65. تعیین درصد قیر مخلوط های آسفالتی بوسیله آزمایش های هسته ای
 66. تعیین زمان بهینه جهت اجرای روکش راهها
 67. دستاوردهای اجرای پروژه بازیافت آسفالت سرد بزرگراه بهشت زهرا
 68. روش جدید ساخت قیرهای MC برای کاهش آلودگی محیط زیست و هزینه
 69. روشهای جلوگیری از نوسانات حرارتی مخلوط آسفالتی در زمان اجرا
 70. طراحی پارامترهای ناهمواری جاده برای کنترل صدای ناشی از لرزش تایر

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها