CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۲
آذر

هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد.

193 مقاله ارائه شده در هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی به صورت کامل در 1179 صفحه به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. مقالات این کنفرانس به فاصله سه روز از برگزاری کنفرانس در سایت ارائه می شود. این همایش یکی از معتبرترین کنفرانسهای منطقه در زمینه سازه های دریایی است.

1. 3D Numerical Study of Hydrodynamic Forces on Surface-Piercing Inclined Marine Piles
2. A Forgotten Point in Technology Selection
3. A New Approach for Pile- Soil- Pile Interaction under Static Vertical Loading
4. A note on preliminary assessment of far-field runup of Subaerial Landslide Generated Waves
5. A STUDY ON RUBBER CUSHION DAM AND IT’S USING FOR COAST AND PORT ENGINEERING
6. AN EXTENSION TO “ALLOWABLE DESIGN FACTOR” METHOD FOR FREE SPAN CALCULATION OF SUB SEA PIPELINES
7. Analysis of Key Parameters in Nearshore Current Using Artificial Neural Networks
8. Anodic Protection Response to Pile Driving for Fix Steel Jackets
9. Applications of Geosynthetics Sand Filled Containers for Coastal Protection
10. Bearing Capacity of Tapered and Step-tapered Piles Subjected to Axial Compressive Loading
11. Behavior of marine pile under dynamic earthquake loading
12. Calculation of Wave Transmission through Single Perforated Sheets
13. CBS Finite Element Model for Shallow Water Problems
14. Coastal Geomorphology of Chabahar Bay Area
15. Comparison Behavior of Pile-Supported Wharves under Monotonic and Cyclic Lateral Load
16. Develop of a Fully Nonlinear and Highly Dispersive Wave Equation Set; Analysis of Wave interacting with Varying Bathymetry
17. Development prospects of the Astrakhan sector of the international transport corridor “North – South”
18. Dynamic Inelastic Behavior of Fixed Offshore Platforms Pile-Leg Interaction Numerical Modeling Campaign 1 (Portal elements)
19. Effects of Changing Water Level on Stability of Reinforced Earth Marine Wall
20. Environment al issue s in port planning
21. Environmental Geochemistry of Surficial sediments From the South-west of the Caspian-Sea
22. Environmental Protection and treatment of Radio Active waste solutions in the Caspian sea using local clay minerals
23. EOF and SVD Analysis of SST and SLP in the Persian Gulf
24. Evaluating the Tsunami Hazard in the Persian Gulf and its Possible Effects on Coastal Regions
25. Evaluation of SWAN numerical model & SPM method for wave hindcasting
26. Evaluation of Ultimate Strength of Jacket Type Structures under Marine Loading
27. Fatigue Analyses in Fixed Offshore Jackets using Spectral Method
28. Free-Surface Hydrodynamic Analysis of Floating Offshore Structures (FOS)Using Multiphase Flow Modeling
29. Mathematics application in sound propagation modelling in sea water
30. Modeling of accelerated coastal erosion in the vicinity of the Amirabad Port due to newly constructed updrift structures
31. Numerical Pile Driving Analysis for Non-Uniform Piles
32. Numerical Simulation of Waves Generated by ships in Shallow Water
33. Numerical Study of Wave Hindcasting and Propagation at Tombak site in Central Part of Northern Persian Gulf Coastline
34. OPTIMIZED PROCEDURE FOR STRUCTURES DESIGN BY SPECIALIZED SOFT WARES
35. Optimizing the entrance channel layout for a major new port development in the Middle East: A numerical model study
36. Physical Modeling of Catenary Riser-Soil-Interaction
37. Presenting Performance-Based Design Criteria of Pile and Deck Structures According to Seismic Design Guideline for Port Structure (PIANC)
38. Prevention of Sea-Water Pollution by Oily-Water Treatment
39. Recent Experience with Non-Conventional Rubblemound Breakwater Designs
40. Reliability of Subsea Pipelines
41. Seasonal Sea Level changes and thermal expansion in the Persian Gulf
42. Simulation of Tank sloshing in partially filled tanks using VOF[1] method
43. Some Man-Made and Natural Radionuclide profiles in the Bottom Sediments of the Caspian Sea
44. Spectral Analysis of Wave Reflection in Model Tests
45. Study of Dynamic Characteristics of High speed Catamaran Hull Form at sea waves
46. The Importance of Institutional Framework in Integrated Coastal Zone Management: Role of Stakeholder Participation
47. TSUNAMI ATTACKS ON IRANIAN COASTLINES; HISTORY AND PREDICTION
48. Tsunami Hazard Associated with Makran Subduction Zone along the Southern Coasts of Iran
49. Two Pile Driving Techniques: Top and Bottom Hammering
50. Updated Oman Sea Hindcast
51. فرایند تغییرات سطوح چگالی و سیستم چند لایه ای در تنگه هرمز
52. کنترل رسوب بندر ماهیگیری پزم در دریای عمان در ایران
53. کاهش رسوبگذاری با استفاده از دیوار انحراف جریان در شرایط جزر و مدی
54. کاربری جدید برای اسکله 150 هزارتنی بندر امام خمینی
55. کاربرد لیدار در مکان­یابی احداث سازه­های ساحلی و فراساحلی
56. مقایسه نتایج مدل‌های ریاضی تعیین مشخصه‌های امواج ناشی از باد و اندازه‌گیری‌های محلی در بخش جنوبی دریای خزر
57. مقایسه نتایج حاصل از شبکه های عصبی MLP و RBF در پیش بینی جریان های ساحلی
58. مقایسه ی خصوصیات جریان بر اساس دو مدل عددی آشفتگی متوسط گیری شده در عمق
59. مقایسة استفاده از مونوپایل و گروه شمع در سازه های دریایی با نگرشی برپروژة بندر پتروشیمی پارس
60. مهندسی ارزش در طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی
61. محاسبه نرخ انتقال رسوب موازی ساحل با استفاده از روش CERC و واسنجی آن با استفاده از داده های میدانی برای منطقۀ ساحلی بابلسر
62. محاسبه پارامتر عدم قطعیت ظرفیت نهایی شکست سکوهای دریایی با استفاده از تحلیل حساسیت
63. مدل ریاضی طرح توسعه حوضچه آبگیر پارس جنوبی
64. مدل سازی پلوم در دهانه رودخانه اروند
65. مدل عددی جهت پیش بینی حرکت میعانات گازی ناشی از ریزش اتفاقی در منطقه دریایی عسلویه
66. مدل‌سازی جریانات ناشی از کشند در خلیج فارس با استفاده از یک مدل عددی سه بعدی
67. مدل­سازی عددی جریان­های ناشی از موج در بندر کیاشهر با استفاده از مدل MIKE 21
68. مدلسازی فیزیکی الگوی جریان اطراف خطوط لوله نیمه مدفون
69. مدلسازی و پیش‌یابی امواج در خلیج فارس و دریای عمان
70. مدلسازی امواج نزدیک ساحل در بندر کیاشهر
71. مدلسازی جریان آب زیرزمینی ساحلی در منطقه سواش
72. مدلسازی ریاضی سه بعدی هیدرودینامیک جریان ترکیبی جزرومد و باد در منطقه تمبک خلیج فارس
73. مدلسازی عددی انتقال و استهلاک لکه های نفتی در آبهای دریایی
74. مدلسازی عددی انتقال رسوب در کانالهای دسترسی بنادر تحت اثر موج و جریان
75. مدلسازی عددی جریان و آشفتگی در جریانهای لایه ای حرارتی
76. مدیریت و بهبود عملکرد بندر
77. مروری بر پایداری موج‌شکن‌های سکویی شکل‌پذیر
78. مروری بر طرح پژوهشی بررسی عملکرد سنگ در موج شکنهای توده سنگی سواحل خلیج فارس و دریای عمان
79. مروری برروشهای مدل سازی عددی انفجار زیر آب واثر آن بر سازه های دریایی
80. مطالعه کانالهای صوتی در تنگه هرمز
81. مطالعه مشکلات شمع‌های مایل در عملکرد لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه
82. مطالعه و بررسی گردش آب در خور موسی
83. مطالعه ، بررسی ، آنالیز و نحوه جداسازی میزان ارتفاع جزر و مد و خیز آب طوفان دریایی در خلیج چابهار
84. مطالعه انتشار امواج دورآ با استفاده از حل عددی معادله تعادل کارمایه موج
85. مطالعه بررسی و فرمولاسیون طراحی دریچه ورود کشتی Ship Lock (آب بند کشتیرانی) بر روی رودخانه کارون-سه شاخه خرمشهر
86. مطالعه تغییرات فشار آب حفره ای در پشت دیوار ساحلی انعطاف پذیر مهار شده
87. مطالعه رسوب گذاری حوضه شمال غربی خلیج فارس ( حد فاصل رودخانة زهره تا بندر دیلم ) با استفاده از تکنیک های سنجش از دور0 Study of Sedimentation Pattern and Current in an Area Northes Part of the Persion Gulf between Zohreh River until Dealam port using Remote Sensing
88. مطالعات پخش حرارت میدان نزدیک و میدان دور در نیروگاه سیکل ترکیبی نکا با استفاده از مدل های ریاضی Mike 21 و Fluent
89. مطالعات پخش حرارت در طراحی آبگیر نیروگاه پره سر با در نظر گرفتن میدانهای دور و نزدیک
90. معرفی پروژه "طراحی و ساخت بویه های مهار کشتی و سیستم مورینگ آن جهت استفاده در مناطق عملیاتی خارک، لاوان، سیری و بهرگان"
91. نقش رودخانه‌های استان بوشهر در آلودگی خلیج فارس
92. نقش سیستم کنترل ترافیک دریایی در حفظ و ارتقاء توان مهندسی درسواحل ، بنادر و سازه های دریایی
93. نوآوری در طراحی و اجرای اسکله های فلزی پل متحرک فاو، اروند رود(در عملیات والفجر 8 )
94. چگونگی مکان یابی بهینه توسعه در حوضه ساحلی سفید رود
95. چالش‌های برقراری نظام مدیریت یکپارچه در مناطق ساحلی کشور (ICZM)نگاهی به تجربیات جهانی و مشکلات ایران
96. گزارش تهیه دستورالعمل طراحی لرزه‍ای اسکله ها برای ایران
97. پیش بینی وضعیت ایمن دریایی برای انجام شمع کوبی
98. پیش بینی الگوی جریان اطراف آبشکن های مایل به روش حجم محدود
99. پیش بینی امواج ناشی از باد به روش استنباط فازی با در نظر گرفتن گامهای زمانی پیشین در قیاس با روشهای SPM,CEM و SMB در آبهای بسته
100. پیش بینی جریان های ساحلی در شرایط طوفانی با استفاده از شبکه های عصبی
101. پایداری کلی(خارجی) سپرهای مهاربندی شده به دو روش Kranz و Broms و مقایسه نتایج
102. Wave-Current Interaction and its Influence on Sediment Transport
103. انتخاب سیستم مناسب اسکله در بندر شهید بهشتی چابهار
104. اهمیت پیشرفت و مدیریت مطالعات صوت نگاری در دری
105. ارایه مدل مفهومی تعیین شناور طرح بر اساس مولفه‌های سرمایه‌گذاری در ساخت و توسعه بنادر
106. ارزیابی مدلهای MIKE21 و WAM در شبیه سازی امواج دریای خزر
107. ارزیابی گلموجهای موجود در منطقه عسلویه
108. ارزیابی پارامترهای هیدرولیکی موج ناشی از کشتیرانی در آبراه کارون
109. اطلس باد و موج حدی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان به تفکیک جهت
110. اطمینان پذیری نتایج آزمون دینامیکی شمع با استفاده از PDA
111. بکارگیری بازدارنده های خوردگی در تعمیر پوشش ناحیه پاشش آب سکوهای دریایی و رایزرهای نفت
112. بهینه سازی موقعیت و عرض سکو بمنظور کاهش بالاروی دردایکهای ساحلی
113. بهینه سازی و ایمن سازی حرکت محموله های دریایی با استفاده از تکنولوژی شبکه ای
114. بتن مقاوم در محیط حاوی سولفات آمونیوم شدید
115. بررسی فرمولهای دینامیکی تعیین ظرفیت باربری شمعها با استفاده از انجام بارگذاری استاتیکی (پروژه حوض خشک بندرعباس)
116. بررسی میزان Run-upموج شکنهای حفاظت شده با آرمور آنتی فر
117. بررسی نقش مدیریت دانش در تولید و توسعه دانش فنی اجرای سازه‌های دریایی
118. بررسی نتایج چندین آزمون دینامیکی شمع با دستگاه PDA و بیان برخی آموخته ه
119. بررسی و مقایسه رفتار لرزه‌ای اسکله طراحی شده بر اساس آئین نامه های طراحی با رفتار پیش‌بینی شده توسط آئین‌نامه‌های مقاوم سازی
120. بررسی و آنالیز پتانسیل ناشی از امواج نامنظم دریا در برخورد با موج شکن های حفره دار
121. بررسی و تحلیل نتایج پروژه مدلینگ امواج آب‌های ایران
122. بررسی وضعیت انتقال رسوب در بندر صیادی جواد الائمه (ع)
123. بررسی ژئوشیمی زیست محیطی آب منطقه بهشهر،جنوب شرقی دریای خزر
124. بررسی ژئوشیمی زیست محیطی آب خلیج چابهار و بخشی ازدریای عمان بااستفاده از GIS
125. بررسی گزینه های مختلف سازه ای احداث حوضچه های خشک (مطالعه موردی پروژه حوض خشک بندرعباس)
126. بررسی آزمایشگاهی تأثیر طیف انرژی موج بر راندمان موج شکن شناور پانتونی
127. بررسی امکان کاهش عرض مغزه موج شکن های سنگریزه ای در ایران
128. بررسی اثر موج شکن های مستغرق بر تغییر ارتفاع امواج با مدل سازی دو بعدی به روش المان مرزی
129. بررسی اثر افزایش آب دریا در پیشروی آب شور در آبخوان‌های ساحلی (مطالعه موردی آبخوان تالار بابل هراز )
130. بررسی اثرات نویز تجهیزات و تاسیسات دریایی بر کاربران
131. بررسی اثرات انتشار امواج صوتی بر اندازه گیری های آزمایش آنالیز طیفی امواج سطحی در کاوش های ژئوتکنیکی دری
132. بررسی تکنولوژی ساخت و ارزیابی اقتصادی اسکله‌های شمع‌و‌عرشه فلزی در مقایسه با اسکله‌های وزنی بلوکی (مطالعه موردی : بندر پتروشیمی‌پارس)
133. بررسی تأثیر مشخصات لایه‌های خاک(مناطق ساحلی بندرعباس)بر روی ظرفیت باربری جانبی شمع‌ه
134. بررسی تاثیر سدهای جزرومدی بر الگوی جریان جزرومدی در مصب رودخانه زهره
135. بررسی تغییرات خط ساحلی خلیج پزم در نتیجه مهاجرت خورهای پزم و گیتو
136. بررسی خطاهای تاثیر گذار در مطالعات سنجش از دور سواحل و بنادر
137. بررسی دقت آزمایشPDA بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات بارگذاری دینامیکی واستاتیکی در پروژه های حوض خشک بندر عباس و اسکله 150 هزار تنی بندر امام
138. بررسی دوام سازه های بتنی دریایی با سیمان‌ها و پوزولان‌های مختلف در شرایط محیطی خلیج فارس
139. بررسی رفتار ارتعاشی سکوهای ثابت شابلونی فولادی تقویت شده با کابلهای مهار شده در بستر دری
140. بررسی رفتار سازه‌های شمع و عرشه تحت بارگذاری جانبی چرخه‌ای
141. بررسی رفتار شمع­های مایل در اسکله­ها تحت بارقائم و جانبی به روش عددی
142. بررسی رفتار شمع­های اسکله­های شمع­وعرشه بتنی ترمیم­شده با پوسته­های CFRP تحت بارگذاری توأم محوری و جانبی سیکلی
143. بررسی روشهای مختلف محاسبه بودجه گرمایی در یک حوضه دریایی
144. بررسی روشهای مختلف ترمیم سازه‌های سپری فلزی با مطالعه موردی روش ترمیم جتی بندر جاسک
145. بررسی ظرفیت باربری نوک شمع در خاکهای لایه ای
146. بررسی عملکرد ژئوتکستایل­ها در حفاظت سواحل رود کارون
147. تلفیق سنجش از دور وGIS با اندازه‌گیری میدانی در مطالعات مدیریت یکپارچه‌ی مناطق ساحلی
148. تولید برق از انرژی جزر و مد در بندر امام خمینی (ره)
149. تاثیر میانگذر شهید کلانتری بر جریانهای دریاچه­ای و الگوی پراکنش رسوبات در دریاچه ارومیه
150. تاثیر هندسه ی بندر بر فرایندهای کیفیت آب و نرخ تبادل در بنادر ماهیگیری
151. تاثیر هندسه بندر بر نحوه رسوب گذاری در داخل بندر
152. تجربیات اجرای لوله های انتقال آب پروژه آبگیر پارس جنوبی
153. تجربیات اجرایی احداث موجشکن سنگی در آب عمیق
154. تجزیه و تحلیل عددی رفتار شمع اسکله ها تحت بارهای جانبی در خاک های لایه (طبقه) بندی شده بصورت غیر خطی با استفاده از تحلیل pushover
155. تحلیل ارتعاشات سکوهای ثابت دریایی با استفاده از آنالیز هیدرودینامیکی تصادفی در حوزه فرکانس
156. تحلیل خطوط لوله مستغرق زیر دریا در معرض امواج دینامیکی ناشی از انفجار زیر آب
157. تحلیل دو بعدی فرآیند انکسار و پشته کردن در سواحل
158. تحلیل دینامیکی حرکات موجشکن شناور تحت اثر ضربه امواج در حال شکست
159. تحلیل شرایط ناوبری خور ماهشهر
160. تخلیه فاضلاب به دریا در مناطق ساحلی، ارزیابی و طراحی سیستم (کد مقاله203/م)
161. تعیین الگوی باد در خلیج فارس (ایستگاه های آبادان، بوشهر، کیش و ابوموسی)
162. تعیین دمای سطح دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر NOAA-AVHRR
163. تعیین دبی بهینه جریان در مصب رودخانه­های جزر و مدی به منظور جلوگیری از پیشروی آب شور دری
164. تعیین رابطه تقریبی ظرفیت باربری درجای شمع با اندازه گیری های محلی
165. تعیین سطح آزاد با فرض فشار غیرهیدرواستاتیک در محیط­های دریایی
166. حفاظت کاتدی سازه های بتنی به روش آند فدا شونده در محیط دریایی
167. حل معادله حاکم بر پدیده پشته کردن امواج با استفاده از روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته
168. روسازی ترمینالهای کانتینری و باراندازها در بنادر Container Terminal & Open Storage Area Pavement in Ports
169. روش ترمیم اسکله های نفتی، مطالعه موردی بندر صادرات نفتی ماهشهر
170. روشهای نوین در نصب و بازیابی دستگاههای اندازه گیری دریایی
171. راهکار تعمیراتی برای سرسره دریایی بندر شهید رجایی
172. رابطة ساده‌ای برای تخمین تغییر باربری شمع‌های کوبیدنی در بستر‌های نرم با گذشت زمان
173. رسوبات و مکانیزم انتقال و رسوبگذاری در خلیج گرگان
174. سنجش کمی غلظت فلزات سنگین جیوه ,کروم وسرب در رسوبات ساحلی بندر عباس
175. سونامی و روش های مقابله با اثرات آن بر سواحل و بنادر
176. سونامی اقیانوس هند، اثرات مخرب آن و فعالیت های بین المللی برای توسعه سیستم اعلام خطر سونامی در اقیانوس هند
177. سیستم های پشتیبانی در تصمیم گیری, در مدیریت بحران ناشی از پخش نفت در دری
178. سیستم تشخیص خرابی دال‌های بتنی در منطقه خلیج فارس
179. سیستمهای By passing رسوب
180. سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) مهندسی سواحل و بنادر ایران
181. ساختار پیشنهادی سیستم مدیریت اطلاعات پروژه‌های دریایی مطالعه موردی: بندر پتروشیمی پارس
182. ساختار حرارتی فلات قاره ساحل جنوبی دریای خزر در منطقه بابلسر در استان مازندران، ایران
183. ساختارهای مدیریت و راهکارهای آن در بنادر
184. شبیه‌سازی جریان‌های با سطح آزاد برروی شبکه ایجاد شده از شبکه‌های باساختار و بدون‌ساختار
185. شبیه‌سازی جریانات ناشی از اختلاف چگالی در دریاچه‌ی ارومیه با استفاده از یک مدل عددی سه‌بعدی
186. شبیه‌سازی عددی امواج سونامی در شرایط دوبعدی در سطح و مقایسه با داده‌های آزمایشگاهی
187. طراحی مدل سه بعدیِ پنج لایه برای شبیه سازی عددی انتشار دوگانه­ی دما و شوری در یک حوضه­ی اقیانوسی
188. طراحی و توسعه سیستم اطلاعات جغرافیایی مناسب برای مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی ایران
189. طراحی یک مدل سه بعدی عددی برای گردش آب در دریاچه‌ی ارومیه و مقایسه‌ی نتایج آن با مدل عددی دو بعدی Mike21
190. طراحی یک نمونه شبکه کابلی زیر سطحی جهت داده برداری دریایی
191. طراحی بهینه‌ی موج‌شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیرخطی
192. طراحی، ساخت وبررسی خواص مکانیکی بتن سبک خود تحکیم با و بدون نانو
193. طرح مدیریت خط ساحلی در مطالعات (ICZM ) ایران

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها