CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۶
آذر

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد.

46 مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس ملی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی که 4 و 5 تیرماه 1384 در تهران برگزار شده بود، به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. مجموعه مقالات این کنفرانس شامل 667 صفحه است.

 1. کنترل، تحکیم و تثبیت شیروان یهای خاکی درکانال اصلی انتقال آب دشت آزادگان (AMC)
 2. کاهش عملیات خاکی در کانالهای آبیاری با پیشنهاد حذف خاکریز حفاظتی در شبکه آبیاری دشت آزادگان
 3. لزوم بستر سازی در خطوط جمع آوری کننده زهکشهای زیرزمینی (کلکتور )
 4. مقایسه هزینه اجرای سازه های بتن مسلح در پروژه های متمرکز و پروژه های خطی
 5. منابع و مسایل تامین خاک مناسب خاکریزی در جنوب دشت خوزستان (مطالعه موردی پروژه شهید چمران)
 6. مهندسی ارزش در ساخت پروژه های آبیاری و زهکشی در ایران
 7. موقعیت مکانی درزهای انقباض پوشش بتنی کانال ها و نقش آن در علاج بخشی تخریب ناشی از خاصیت تورمی خاک
 8. موانع و مشکلات اجرایی شبکه های آبیاری و زهکشی مدرن (مطالعه موردی چشمه حسین آباد بیضا)
 9. مروری بر مسائل و مشکلات قراردادی در پروژ ههای اجرایی آبیاری و زهکشی
 10. مروری برروشهای مدیریت و کنترل پروژه و نقش آن درکمیت وکیفیت پروژه ها
 11. مسایل و مشکلات اجرایی پروژه ساختمان سردهانه شوشتر شرکت جها دنصراصفهان و بررسی راهکارها
 12. مسائل ناشی از ساخت شبکه های آبیاری در خوزستان
 13. مسائل و مشکلات اجرائی کانال جدا سازی آ ب شور و شیرین سیمین دشت
 14. مشکلات مربوط به پ یکنی، تخلیه آب، تثبیت بستر و اجرای بتن سازه (مگر،  دیوارها و سقف) در سیفون بزرگ کرخه
 15. مشکلات و خسارات وارده به آکدوک در اثر عدم رعایت ضوابط و معیارهای اجرائی (مطالعه موردی: تخریب آکدوک سقزدره)
 16. مشکلات و راهکارهای اجرایی در خطوط لوله آزبست سیمان
 17. مشکلات اجرائی کارگاهها و اثرات آنها در روند پیشرفت پروژه اجرای عملیات زیربنائی کشت و صنعت دهخدا
 18. مشکلات طراحی و ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی از دیدگاه بهره برداران (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی دشت ساوه)
 19. معرفی حوضه زهره و مشکلات اجرایی طر حهای آبیاری و زهکشی
 20. نقدی بر فهارس بها و تأملی برفهرست بها آبیاری و زهکشی
 21. گزیده ای از مشکلات احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی « مطالعه موردی واحد عمرانی الف پروژه چمچمال »
 22. انعکاس تجربیات حاصل از بازسازی سازه های آبی در دوران بهره برداری (بررسی موردی شبکه ها ی آبیاری مارون)
 23. انعکاس تجربیاتی دراحداث کانالها ی روباز در مناطق خشک وکویری و بررسی مشکلات و ارائه راه حلها
 24. ارزیابی عملیات خاکبرداری و حمل خاک در قطعه اول کانال انتقال آب شهید چمران
 25. استفاده از لوله رانی(Pipe Jacking) در احداث ساز ههای تقاطع کانالهای آبیاری و زهکشی و خطوط لوله با راههای ارتباطی
 26. استفاده از بتن با ماسه بادی در لاینینگ کانالها
 27. استفاده از دراپ شفتها جهت بهبود شرایط هیدرولیکی و کنترل بلوبک در سیفونهای معکوس مورد استفاده در طرح انتقال آب از سیمین دشت به گرمسار
 28. استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت پروژه طرح های آبیاری زهکشی
 29. بهر هگیری از تکنیک مهندسی ارزش در مدیریت اجرایی پروژه های آبیاری و زهکشی
 30. بررسی مسایل ارضی و نحوه تملک اراضی در شبکه های آبیاری و زهکشی، مشکلات و راهکارهای موجود
 31. بررسی مسائل و مشکلات اجرائی طرحها/ پروژ ههای آبیاری و زهکشی
 32. بررسی مشکلات موجود و عوامل مؤثر بر تأخیر در اجرای پروژه جایزان
 33. بررسی مشکلات و تعیین ظرفیت کاری ماشین آلات سنگین عملیات اجرای تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری
 34. بررسی مشکلات اجرایی پروژه شبکه آبیاری و زهکشی واحدهای عمرانی ١و ٢ دشت دو سالق در رابطه با معارضین، دلائل، عوامل بروز آن و راهکارهای مناسب در کاهش آنها
 35. بررسی آماری علل تأخیرات پروژه های آبیاری و زهکشی
 36. بررسی اقتصادی طرح احداث کانالهای فرعی اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری دز در منطقه شوش از سه دیدگاه فهرست بها، قیمت رسمی مرکز آمار و قیمت بازار در استان خوزستان
 37. بررسی دلایل فرسایش و تخریب سازه های انتقا ل زهکشها و سازه های حفاظتی شبکهها ( مطالعه موردی در زهکشهای شبک ههای آبیاری مارون)
 38. بررسی علل عدم توسعه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در استان خوزستان
 39. بررسی عوامل فنی و اجرایی ایجاد کننده ترک در بتن لاینینگ کانالها
 40. تملک اراضی و قطع انهار سنتی
 41. تجربیات اجرایی کانال پای پل قطعه سوم
 42. تجربیاتی در خصوص پشته محافظ دستکهای کانالهای بتنی
 43. تحلیل تجربه های استفاده از قیمتهای جدید در ساخت پروژه های آبیاری و زهکشی
 44. روش اجرای جمع کننده های زهکشی زیرزمینی در زمین های ماسه ای با سطح آب زیرزمینی بالا
 45. روشهای اجرایی به کار گرفته شده در پروژه شبکه آبیاری و زهکشی دشت جایزان
 46. طرح آبیاری و زهکشی منطقه میاناب شوشتر

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها