CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۸
بهمن

نهمین کنگره علوم خاک ایران

مجموعه مقالات نهمین کنگره علوم خاک ایران به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد.

620 مقاله ارائه شده در نهمین کنگره علوم خاک ایران، که 6 الی 9 شهریور ماه 1384 در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات شامل 1854 صفحه هستند که در دوبخش شفاهی و پوستر و در سرفصلهای زیر ارائه شده اند. کلیه مقالات به صورت چکیده مبسوط در 2 الی 4 صفحه هستند. [لیست کامل مقالات]

  • حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

  • شیمی و آلودگی خاک

  • بیولوژی خاک

  • فیزیک خاک و روابط خاک، آب و گیاه

  • پیدایش و رده بندی خاک و ارزیابی اراضی

  • فرسایش و حفاظت خاک

  • فن آوریهای جدید در علوم خاک

 1. بررسی امکان مصرف خاکی کیلیت آهن با بنیان «ئی دی تی ای» در باغ هلو
 2. ( Crocus Sativus L. ) اثر روش و دور آبیاری بر طول دوره و مقدار گلدهی زعفران
 3. ( DEM) بمنظور افزایش دقت مدل ارتفاعی رقومی زمین GIS توسعه یک مدل شی گرا در محیط
 4. Bradyrhizobium Japonicum در مطالعه تنوع SucA و TopA استفاده از کاوشگرهای
 5. TDR ارزیابی عملکرد حسگرهای تدفینی ساخته شده برای دستگاه رطوبت سنج
 6. فرسایش گالی در تپه های لسی اطراف دریاچه آلاگل
 7. کوددهی باغات پسته با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای و مقایسه آن با روش سنتی
 8. کالیبره کردن روش الکترواولترافیلتراسیون برای پتاسیم در خراسان
 9. کالیبراسیون منگنز برای سویا تحت شرایط مزرعه ای
 10. کانی شناسی خاکهای دشت اسد آباد همدان
 11. کاهش مصرف کودهای ازته از طریق افزایش پتانسیل تثبیت بیولوژیک کودازت در مناطق زیر کشت نخود دیم
 12. کارآیی آنزیم های فسفات در خاک های آهکی همدان با کاربری گوناگون
 13. کارآیی آنزیم سلولاز در خاک های آهکی همدان با کاربری گوناگون
 14. کاربرد مقایسه ای روش های زمین آماری در بررسی پراکنش مکانی برخی عوامل خاک در دشت ارومیه
 15. کاربرد مولفه زمان در سامانه های اطلاعات جغرافیایی برای ارزیابی و پایش سیر قهقرایی عرصه های منابع طبیعی
 16. کاربرد آنالیز تصویر و روش های میکروسکوپی در تخمین مقدار گچ و تخلخل خاک های گچی
 17. کاربرد آنالیز تصویر در میکرومورفولوژی خاک
 18. کاربرد آب شور برای تولید گندم تحت رژیم های مختلف آبیاری
 19. کاربرد تکنیک های فلئورسانس ماوراء بنفش و کاتدولومینسنس در تشخیص کلسیت پدوژنیک
 20. کاربرد تصاویر ماهواره ای در شناسایی ابرهای گرد و خاکی ناشی از طوفانها
 21. کاربرد جذب کننده های آلی در اصلاح خاک های آلوده به کروم شهرک صنعتی چرمشهر مشهد
 22. کاربرد روش ژئوپدولوژیک و سنجش از دور در ارزیابی قابلیت اراضی برای تولید علوفه در حوضه آبخیز روضه چای ارومیه - ایران
 23. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و داده های ماهواره ای در پهنه بندی میزان فرسایش پذیری خاک
 24. مقایسه کارایی برخی سویه های بومی ریزوبیوم همزیست لوبیا در تثبیت ازت در استان اصفهان
 25. مقایسه لاینهای امید بخش گندم در شرایط تنش شوری
 26. مقایسه مقادیر اندازه گیری و پیش بینی شده هدایت هیدرولیکی خاک توسط مدلهای ROSETTA و UNSATK در برخی ازخاکهای موجود در بانک اطلاعاتی UNSODA
 27. مقایسه مدل های ” رگراسیون چند متغیره تطبیقی ” و ” شبکه های عصبی مصنوعی ” در پیش بینی آب قابل جذب گیاه
 28. مقایسه چند مایه تلقیح حاوی باکتری های ریزوبیوم بومی بر رشد و عملکرد باقلا در ایران
 29. مقایسه چهار ایزوترم جذبی برای پیش بینی نگهداری روی در خاک های آهکی و روابط بین ضرایب آنها با خصوصیات خاک
 30. مقایسه پایداری خاکدانه ها درافق ژنتیکی پروفیل خاک اراضی سورشجان
 31. مقایسه اثر بخشی تعدادی از کودهای آهن داخلی و خارجی از نظر پایداری در خاک و جذب به وسیله گیاه
 32. مقایسه بافت و کلاس بافت خاک تعیین شده به روش هیدرومتر با تعداد قرائت های مختلف
 33. مقایسه برخی از خصوصیات و رده بندی خاک های غالب استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان
 34. مقایسه توابع انتقالی رگرسیونی چندمتغیره و شبکة عصبی مصنوعی برنامه ROSETTA در برآورد منحنی رطوبتی خاکهای آهکی
 35. مقایسه تغذیه گیاه از طریق محلول پاشی و محیط ریشه بر رشد گیاه لوبیا چشم بلبلی
 36. مقایسه دو منبع کودی اوره و اوره با پوشش گوگردی (SCU) از نظر افزایش کارآیی نیتروژن در خاکهای بافت سبک کرج
 37. مقایسه سویه های مختلف باکتری بردی ریزوبیوم ژاپنیکوم از نظر توان تثبیت بیولوژیک ازت و غده بندی در مراحل ابتدائی رشد گیاه سویا به روش ایزوتوپی ازت A-value method) 15)
 38. مقایسه سیستم آبیاری قطره ای نواری و سطحی از طریق سطوح مختلف نیاز آبی بر عملکرد چغندرقند
 39. مقایسه سیستم آبیاری قطره ای نواری و سطحی از طریق سطوح مختلف نیاز آبی بر عملکرد ذرت
 40. مقایسه ساختمان و تخلخل برخی از خاک های زراعی خوزستان با اراضی بکر به کمک دستگاه Axial X-Ray Tomography
 41. مقایسه شش عصاره گیر برای ارزیابی روی قابل جذب گیاه گندم و غلظت بحرانی روی در مطالعه گلخانه ای در تعدادی از خاک های استان خراسان
 42. مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد 20 رقم و لاین گندم در شرایط شور و غیر شور استان قم
 43. مقایسه عملکرد و جذب ازت در لوبیا تحت تأثیر تلقیح با ریزوبیوم، مصرف کود ازته و ریزوبیوم بومی خاک
 44. مقایسه عصاره گیرهای شیمیایی مختلف جهت استخراج پتاسیم در خاکهای آهکی ماندابی استان فارس
 45. مکان یابی پهنه های مستعد کشت زیتون در استان لرستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 46. مناسبترین دور آبیاری و میزان آب مورد نیاز در زراعت لوبیا سفید کشاورز
 47. مدل های خطی برگشت فازی در خاکشناسی
 48. مدیریت و نظامهای بهره برداری از مراتع در سامانه های عرفی و اثرات آن برخصوصیات خاک
 49. مدیریت روش مصرف کود در شرایط شور در تولید گندم
 50. مروری بر نقش عوامل فیزیکوشیمیایی موثر بر اشکال فرسایش در پهنه های مارنی
 51. مروری برکاربرد داده های ماهواره ای درمطالعات خاک
 52. مصرف بهینه کودهای دامی و نیتروژن در زراعت پنبه
 53. مطالعه میکروسکوپی شکل های پدوژنیک کربنات کلسیم در خاکهای خشک و نیمه خشک جنوب ایران
 54. مطالعه ویژگی های جذب روی در خاک های تحت کشت نیشکر در شمال خوزستان
 55. مطالعه ویژگیهای جذب روی در خاک های تحت کشت نیشکر در شمال خوزستان
 56. مطالعه وضعیت پتاسیم در خاکهای استان گیلان و تاثیر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر آن
 57. مطالعه پایداری خاکدانه ها در مناطق دارای فرسایش آبکندی استان فارس
 58. مطالعه اثر پایه و پیوندک بر میزان جذب و مسمومیت بر در ارقام مرکبان
 59. مطالعه اثر سویه های مختلف ریزوبیوم بر جذب عناصر ریزمغذی در گیاه لوبیا
 60. مطالعه اثر شوری خاک و آب بر42 ژنوتیپ گندم و تعیین همبستگی عملکرد دانه با صفات مختلف در تنش شوری
 61. مطالعه اثرات محلولپاشی قبل از برداشت کلرور کلسیم روی صفات انباری انگور
 62. مطالعه اثرات روی ، آهن و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم
 63. مطالعه اثرات عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد در ذرت دانه ای
 64. مطالعه ارزیابی تناسب اراضی محصولات مهم زراعی دردشتهای دمق،چورمق و سراوک استان همدان
 65. مطالعه تأثیر تخلیه بیولوژیک پتاسیم از خاک بر دگرگونی کانیهای رسی
 66. مطالعه تاثیر مقادیر مختلف کود پتاسیم بر عملکرد چای
 67. مطالعه تاثیر میکوریزا (AM) روی مورفولوژی ریشه و pH ریزوسفر در گیاه برنج با استفاده از سیستم ریزوبوکس
 68. مطالعه تحول کانی های رسی در خاک های تحت کشت استان خوزستان ایران
 69. مطالعه تراکم بوته و تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت (Sc301)
 70. مطالعه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و رده بندی پارینه خاک ها با مواد مادری لسی در منطقه قپان استان گلستان بر اساس دو روش نتلتون و مک
 71. مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی، اقلیمی و خاکی مناطق آبکندی در استان گلستان
 72. مطالعه سینتیک آزاد شدن فسفر در شماری از خاک های همدان
 73. مطالعات خاک شناسی طرح کنترل سیلاب دشت فیروزآباد
 74. مطالعة ظرفیت خاک برای تثبیت پتاسیم و کانی شناسی جزء رس، سیلت و شن خاک های زیر کشت انگور منطقة ارومیه با XRD
 75. معرفی یک نوع بارانساز مصنوعی قابل حمل برای بررسی فرسایش و رسوب
 76. نقش فرایندهای پدوژنیکی در توزیع قابلیت مغناطیسی خاک های استان کهگیلویه و بویر احمد
 77. نقش قارچ ها در اصلاح اراضی آلوده به سرب در فرآیند گیاه بهسازی
 78. نقش قارچ های میکوریزی خاک در تغذیه نهال گردو
 79. نقش گوگرد در میزان عملکرد، پروتئین و روغن ارقام کلزا
 80. نقش افق آرجیلیک در ایجاد رژیم رطوبتی اکویک در خاک های جنگلی خیرودکنار نوشهر ( استان مازندران )
 81. نقش بور و روی بر تولید و پارامترهای رشد ذرت دانه ای در خوزستان
 82. نقش تغذیه بهینه در کاهش عارضه سرخشکیدگی پسته
 83. نقش دور و میزان آب آبیاری بر کاهش شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما
 84. نقش عناصر غذایی اصلی بر عملکرد میوه انگور و کیفیت آن
 85. نیاز آبی گیاه پنبه و ضریب گیاهی Kc مربوط به آن به روش لایسیمتری در منطقه کاشمر
 86. نسبت کمیت - شدت پتاسیم و همبستگی پارامترهای آن با شاخص های گیاه گندم و برخی از خصوصیات خاکهای همدان
 87. هم دماهای تبادلی پتاسیم (روابط کمیت - شدت) و ارتباط آنها با ویژگی های خاک در برخی از خاک های قلیایی - آهکی استان آذربایجان غربی
 88. همبستگی پارامترهای کمیت - شدت پتاسیم خاک (Q/I) با شاخص های گیاهی گندم در منطقه آبیک
 89. همبستگی بین مهمترین خصوصیات بیولوژی و فیزیکو شیمیایی خاک مزارع پنبه استان گلستان با شاخص بیماری (Disease Index )و درصد بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه
 90. واکنش کلزا نسبت به مقادیر مختلف فسفر و روش مصرف آن
 91. واسنجی عامل فرسایش پذیری یک مدل فرایندی در فرسایش آبی با استفاده از شبیه سازی باران
 92. وضعیت جبهه نمکی در فاروی پشته پهن
 93. پهنه بندی توزیع مکانی سرب و نیکل کل دو قطب صنعتی منطقه اصفهان
 94. پهنه بندی خطر شوری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیائی و ارزیابی چند معیاری
 95. پیش بینی خصوصیات هیدرولیکی خاک با روش معکوس در شرایط مزرعه ای
 96. پیشگویی آبشویی پتاسیم با استفاده از یک مدل ساده ریاضی
 97. پارامترهای سینتیکی جذب نیترات بوسیله ریشه سیب زمینی در سه زمان از رشد گیاه
 98. پاسخ ده ژنوتیپ گندم نان و دوروم به تنش خشکی در شرایط مزرعه و گلخانه
 99. آزمون مدل ANSWERS جهت محاسبه روان آب و فرسایش / رسوب در شرایط گوناگون اقلیمی، مدیریتی و خصوصیات مختلف فیزیکو شیمیایی خاک های ایران
 100. امکان سنجی تفکیک اراضی آهکی از گچی ـ نمکی با استفاده از تصاویر ماهواره ای + ETM در منطقه سروستان استان فارس

[لیست کامل مقالات]

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها