CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۱
اسفند

هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک

مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران به سیویلیکا افزوده شد.

 

119 مقاله ارائه شده در هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران که 7 و 8 اسفند ماه امسال در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سایت مرجع مهندسی عمران افزوده شد. این مقالات در 2124 صفحه ارائه شده اند.

1. 3-1-1 System for Municipal Services City of Calgary Alberta, Canada
2. A GIs APPROACH FOR EVALUATING URBAN NEIGHBORHOODS FOR SUSTAINABLE TRAVEL SUITABILITY
3. HOV ضرورت و چگونگی استفاده از خطوط در سیستم حمل و نقل شهری
4. ITS Strategic Planning Process City of Calgary Alberta, Canada
5. NEW APPROACH FOR UPDATING HIGHWAY FUNCTIONAL CLASSIFICATIONS
6. Travel Demand Management Toolkit
7. فرهنگ ترافیک و چگونگی شکل گیری آن
8. کاهش هزینه های اقتصادی حمل و نقل با استفاده از مکانیابی کاربری زمین
9. کارکرد رسانه های جمعی در تغییر نگرش و فرهنگ ترافیک
10. کاربرد GIS در مدیریت و مکانیابی پارکینگ
11. کاربرد هنر در افزایش شمار مسافران حمل و نقل درون شهری
12. کاربرد روش گرادیان در برآورد تقاضای سفر ایام خاص شهر مشهد
13. کاربرد روش گرادیان در برآورد تقاضای سفر ایام خاص شهر مشهد
14. مقایسة تحلیل عملکرد راههای شریانی با روشهای راهنمای ظرفیت جاده ( HCM) و سازمان حمل ونقل فلوریدا (FDOT)
15. مکانیابی پایانه های اتوبوس برون شهری جدید با هدف کاهش زمان دسترسی استفاده کنندگان
16. ملاحظات فنی نحوه ایجاد فضای سبز در معابر شهری
17. میدان مدرن به عنوان گزینة جایگزین انواع تقاطعات متداول
18. متدلوژی طراحی و اجرای خط ویژه اتوبوس در خیابانهای کاشانی – امینی شهرستان ارومیه
19. محاسبه ظرفیت و سطح سرویس در تقاطع آفریقا حقانی
20. مدل مدیریت ایمنی هوشمند برای راه های برون شهری با بکارگیری شبکه های عصبی - فازی و تصمیم سازی چند معیاره AHP
21. مدل هوشمند تقاضای سفر (INTD Method) تحلیل و بازشناسی الگوی مدل تقاضای سفرهای جاده ای
22. مدل سازی تولید سفر شغلی با استفاده از ساختار مدل های انتخاب فردی و مقایسه آن با مدلهای دارای ساختار روند گرای خطی همفزون و ناهمفزون و تعیین مدل برتر
23. مدل عمومی برآورد تعداد ناوگان مورد نیاز سامانه حمل و نقل همگانی بر اساس شاخص تقاضا (مطالعه موردی: سامانه تاکسی رانی شهر تهران)
24. مدیریت تصادفات
25. مروری بر کاربردهای بینائی ماشین و سیستمهای پیاده سازی شده در حمل و نقل و ترافیک
26. مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه ی پیشگیری از تصادف
27. مروری بر روشهای تشخیص عابر پیاده و جلوگیری از برخورد با آن
28. مروری بر راه آهن بافق - مشهد
29. مروری بر سهم عوامل موثر بر سرعت برای پیش بینی سرعت در شهر تهران
30. معیارها و ابزارهای دستیابی به توسعه پایدار در حمل و نقل شهری (با تاکید بر ابزارهای مدیریت ترافیک و کنترل تراکم شهرها)
31. نقش ETC در کاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی
32. نقش محیط راه در ایمنی موتورسیکلت
33. نقش آگهی های خدمت عمومی تلویزیون ی در پیشگیری و کاهش حوادث رانندگی و جاده ای کشور
34. نقش ابعاد تایر اتومبیل سواری درکاهش مصرف انرژی
35. نقش اصول سه گانع « مهندسی ٬ آموزش و مقررات»در کاهش مشکلات ترافیک
36. نقش خبر و اطلاع رسانی در مهندسی ترافیک و حمل و نقل شهری
37. نوآوریها در عرصه سیستمهای حمل ونقل ریلی در قرن 21
38. نگرشی بر نقش مخابرات در مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری
39. نگرشی حقوقی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در شبکه حمل و نقل عمومی تهران
40. چارچوب برنامه جامع آموزش ایمنی و حمل و نقل و ترافیک شهر تهران
41. پیش بینی میزان آلودگی صوتی در مسیر روزمینی خط یک متروی تهران و مقایسه آن با شاخص NEF
42. پذیرش اجتماعی شاخصی فراگیر درمسائل ترافیکی و حمل ونقل
43. آیا ادعای سهم 70 درصدی عامل انسانی در تصادفات کشور قابل دفاع است؟
44. الگوریتمی برای پیدا کردن سریعترین جریان ها در شبکه ترافیک شهری
45. الگوریتمی برای سیستم های اینترلاکینگ کامپیوتری کنترل حرکت قطار به منظور تخصیص حداکثر مسیرهای ممکن همزمان
46. امکان سنجی استفاده ازاستراتژی کنترل رمپ به همراه در آزاد راه همت (HOV) اولویت به وسایل نقلیه چند سرنشین
47. انتخاب حمل و نقل عمومی مناسب برای یک کریدور شهری از دیدگاه اقتصادی
48. ایمنی در حمل و نقل ریلی الکتریکی : جریانهای سرگردان و پتانسیل ریل به زمین و راههای کاهش اثرات مضر آنها
49. ایمنی راه وکنترل هوشمند
50. اثرسنجی احداث واحدهای تجاری خطی بر ترافیک شبکه پیرامون بافت مرکزی مشهد
51. اجرائیات و روشهای نوین اعمال قانون
52. ارایه متدلوژی طراحی سیستم اتوبوسرانی مطالعه موردی شهر کرمانشاه
53. ارائه متدولوژی تعیین میزان جذب سفر برای کاربردهای مناطق شهری
54. ارائه مدل بمنظور مکانیابی بهینۀ محل احداث جایگاههای سوخت رسانی ( شهر تهران )
55. ارائه مدل جانمایی کاربری های عمده جاذب سفر و پیشنهاد توسعه آینده با استفاده از شاخص های حمل و نقلی
56. ارائه و مقایسه الگوریتم های مسیریابی در حمل ونقل عمومی بر مبنای مسیر کمینه و استراتژی بهینه
57. ارائه الگویی برای سیستم مدیریت ایمنی راهها درایران
58. ارائه طرح جد ید خط کشی عابر پیاده به منظور افزایش ایمنی و کاهش هزینه
59. ارزیابی نقش فرهنگ و رفتار ترافیکی در بهبود ایمنی و روانسازی حمل و نقل و تصمیم سازی چند منظوره AHP
60. ارزیابی چگونگی برآورد هزینه های خارجی آلودگی هوا ناشی از صنایع و وسایط نقلیه موتوری
61. ارزیابی ٬ مدلسازی و سنجش ترازهای صوتی ناشی از فرودگاه مهر آ باد وارائه راهکارهای کنترلی
62. ارزیابی عملکرد و امکان احداث خطوط ویژه اتوبوسرانی
63. ارزیابی عملکرد برنامه بهبود عبور و مرور در مناطق شهرداری تهران ۱
64. استفاده از اتانول به جای MTBE در بنزین، راهکاری برای کاهش مخاطرات زیست محیطی
65. بکارگیری شاخص ریسک برای اولویت بندی معابر با هدف افزایش ایمنی عابران پیاده در معابر شهری
66. بهینه ساز ی مصرف انرژ ی قطار با استفاده از الگوریتم ژنتیک
67. بهینه سازی همزمان چراغ راهنما و تخصیص ترافیک بر اساس مد لهای شبکه
68. بهره گیری از تئوری صف در تخمین اسکله های کانتینری مورد نیاز بندر شهید رجایی
69. بانک اطلعاتی و مدلهای تقاضا جهت استفاده از مدلهای مکانیابی خدمات فوریتهای پزشکی
70. بازرسی ایمنی راه ابزاری برای افزایش ایمنی راه های کشور
71. برنامه ریزی شهری و نقش آن در دستیابی به حمل ونقل پایدار شهری
72. بررسی فنی اقتصادی نو سازی ناوگان سنگین حمل ونقل جاده ای در مصرف سوخت
73. بررسی کاربرد ضرایب تعدیل تصادف(AMF) در تعیین تاثیر مشخصات هندسی مسیر بر میزان تصادفات جاده ای
74. بررسی مقایسه ای روش های آنالیز ظرفیت میدان با ارائه مطالعه موردی
75. بررسی مقایسه ای روش های آنالیز ظرفیت میدان با ارائه مطالعه موردی
76. بررسی میزان تراز معادل صدا در مناطق مختلف شهری تعیین نقاط بحرانی از نظر آلودگی صوتی با اندازه گیری و مدلسازی
77. بررسی نقش آموزشهای موثر و پایدار و اثرات آن بر ارتقاء فرهنگ رانندگی بر مبنای الگوهای جهانی شهر سالم
78. بررسی نگرش دانش آموزان شهر اصفهان نسبت به رفتار ترافیکی
79. بررسی و مقایسه معیارهای عملکردی سیستم اتوبوسرانی شهر تهران با بیش از30 شهر جهان
80. بررسی و اثرسنجی تمرکززدایی از کلان شهر تهران در بهبود شاخص های ترافیکی ٬ حمل و نقلی و زیست محیطی
81. بررسی و ارزیابی طرح تردد نوبتی شهر تهران
82. بررسی و ارزیابی طرح تردد نوبتی شهر تهران
83. بررسی و تخمین خطای سیستمهای شمارشگرخودکاروسایل نقلیه و روشهای اصلاح خطا
84. بررسی وضعیت شبکه حمل ونقل در زمان وقوع سانحه از دیدگاه مدیریت سوانح
85. بررسی امکان ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه جهت کاهش حجم ترافیک درون شهری در محدوده شهرداری منطقه 11 تهران
86. بررسی اثرات متقابل سیاستهای حمل و نقل شهری و توسعه و کاربری زمین
87. بررسی اثرات طرح از رده خارج کردن خودروی فرسوده بر آلودگی هوا و ترافیک شهری
88. بررسی اطلاعات آماری ترافیک تهران بر اساس شاخصهای حمل و نقل پایدار شهری
89. بررسی تأ ثیر سن رانن دگان در احتمال مرگ و میر در تصادفات با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره AHP
90. بررسی تأثیر ساماندهی صنایع و مشاغل بر ترافیک و حمل و نقل درون شهر تهران
91. بررسی تاثیر مترو های واصل به شهرهای اقماری درکاهش ترافیک و صرفه جو یی ها ی اقتصادی و زیست محیطی در کلان شهرها
92. بررسی روش ها و ارایه معیارهای نسبی در ارزیابی مقایسه ای شبکه های سریع السیر ریلی بر اساس شاخص های ارزیابی در رده های تحلیل مختلف
93. بررسی روشهای مناسب آموزشهای همگانی ترافیک
94. بررسی روشهای ارزیابی سوددهی سرمایه گذاری روی سیستم های هوشمند حمل و نقل و توسعه زیرساختها
95. بررسی راهکارهای ممکن برا ی کاهش تصادفات ناشی از خستگی رانندگان
96. بررسی شاخص های جایگزینی تقاطعات چراغ دار شهری بوسیلة کاربرد دوربرگردان (U-Turn )
97. تحلیل و ارزیابی تأثیر انواع سرعتگیر بر افزایش شاخص اعتمادپذیری در شبکه معابر شهری
98. تحلیل ایمنی گروههای آسیب پذیر و موتورسیکلت سوار مطالعه موردی : استان خراسان رضوی
99. تحیل فضایی آثار طرح محدوده ممنوعه ترافیک در تضعیف مرکز شهر تهران
100. تخمین هزینه های ساخت و احداث مونوریل ( قطار هوایی)
101. تشخیص محل وخواندن پلاک فارسی خودرو®
102. تشخیص حجم ترافیک خوردروها ی چهارراه بکمک تصاویر دوربین ®
103. تعیین قابلیت قطار هوایی به عنوان سیستم حمل و نقل انبوه شهری
104. تعیین مهمترین پارامترهای موثر در تفکیک سفر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
105. تعیین عوارض و تعرفه گذاری بر شبکه معابر و تسهیلات حمل و نقلی
106. حمل و نقل عمومی و ترافیک
107. خستگی رانندگان
108. روش گام به گام ایمن سازی و انجام تحقیقات در مورد نقاط حادثه خیز و مطالعه موردی چند نقطه حادثه خیز استان خراسان
109. روشهای آموزش و ارتقاء فرهنگ عمومی
110. راهکارهای کاهش بار ترا فیکی در محدوده مرکزی شهر اهواز
111. سیستم هوشمند ثبت تخلفات و بر ر سی سوانح رانندگی مبتنی بر GIS
112. سامانه مسیریاب حمل و نقل همگانی تهران
113. ساماندهی فضا و پایداری در اصلاح ترافیکی شهرهای کشور (ضرورت جامع نگری به مقوله رفتار در شهرها)
114. ساماندهی فضای حرکت عابر در بخش مرکزی شهر یاسوج
115. ساماندهی سالم سازی محیط شهری جهت تردد معلولین و عابرین پیاده (نمونه موردی، بخش مرکزی شهر یاسوج)
116. ضوابط پیشنهادی طراحی و مکان یابی بیلبوردها در سطح شهر مشهد
117. ضرورت توسعه و تکمیل شبکه حمل و نقل ریلی شهر کرج
118. علل وقوع تصادفات در معابر شهری
119. عوامل موثر بر ایمنی در تقاطعات همسطح

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها