CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۴
اردیبهشت

پنجمین همایش انجمن متخصصان محیط زیست

مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران به سیویلیکا افزوده شد.

 

45 مقاله ارائه شده در پنجمین همایش ملی دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران که شانزدهم و هفدم شهریور ماه 1383 در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سایت مرجع مهندسی عمران افزوده شد. این مقالات در 436 صفحه ارائه شده اند.

به زودی ششمین همایش از این انجمن که اسفند 85 برگزار شده، به بانک مقالات سیویلیکا افزوده خواهد شد.

 1. فناوری نانو و جایگاه آن در محیط زیست و لزم اجرای آن برنامه چهارم توسعه
 2. کمیت و کیفیت آب در برنامه های سوم و چهارم توسعه: بررسی کیفی آب رودخانه های مهم استان زنجان و تعیین اثرات توسعه بر آنان
 3. منابع توریسم کشور و بهره برداری پایدار ، موقعیت ها و چالش ها
 4. نقش ICT در محیط زیست و توسعه پایدار روستاها
 5. نقش دولت در چالشهای زیست محیطی مورد ایران
 6. چالش های مدیریت مواد زائد جامد در برنامه های توسعه پایدار کشور
 7. نتخاب مکان مناسب برای احداث نیروگاه در چهار استان اردبیل، ایلام، سمنان و زنجان
 8. چشم انداز محیط زیست دریای خزر در افق برنامه چهارم توسعه
 9. گرمایش جهانی کنوانسیون تغییر آب وهوا و تعهدات بین المللی
 10. آموزش و محیط زیست در برنامه چهارم دولت، نمونه موردی (استرالیا)
 11. آب توازن کشتیها، اثرات زیست محیطی و قوانین بی نالمللی مربوط به آن
 12. انتظار دهه آموزش برای توسعه پایدار از برنامه چهارم توسعه
 13. اندازه گیری شاخص های اقتصادی توسعه پایدار بر مبنای حسابداری زیست محیطی جهت برنامه چهارم توسعه
 14. اهمیت انرژی در توسعه پایدار و رویکرد برنامه چهارم توسعه کشور
 15. ارزیابی قابلیت اکولوژیک، راهکاری برای حفاظت از گونه های جانوری مناطق بیابانی خراسان (مطالعه موردی: سرخس)
 16. ارزیابی دیدگاههای آمایش در برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 17. ارزیابی زیست محیطی راه هدایت توسعه پایدار
 18. استقرار نظام مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی به عنوان ابزار جهت اقدامات اجرایی ملی و فراملی زیست محیطی و اقتصادی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه
 19. بیوتکنولوژی محیط زیست راهکاری بر توسعه پایدار
 20. بیوتکنولوژی, محیط زیست و توسعه پایدار
 21. باگاس (تفاله نیشکر) سرمایه ملی که دود میشود
 22. برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مساله فراموش شده آلودگی هوا در داخل ساختمان ها توسط
 23. بررسی میزان آلودگی خاک توسط عناصر سنگین در محدوده پالایشگاه تهران و تاثیر آن بر سلامت انسان
 24. بررسی و تبیین رسالتها، اهداف و سیاستهای برنامه ریزی نیروی انسانی در راستای توسعه پایدار در برنامه سوم توسعه و پیش بینیهای اتخاذ شده در برنامه چهارم توسعه
 25. بررسی اقتصادی فرسایس و تخریب اراضی شرق اصفهان در راستای برنامه چهارم توسعه
 26. بررسی اثرات منابع آلاینده بر کیفیت آب رودخانه شفارود در استان گیلان
 27. بررسی اثرات زیست محیطی نانوتکنولوژی
 28. بررسی تطبیقی اهداف برنامه سوم با دستورالعمل 21
 29. بررسی جایگاه و نقش مدیریت ریسک در مقابله با بلایای جوی و دستیابی به توسعه پایدار
 30. بررسی روند ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایران و مشکلات موجود
 31. توانمندیهای محیطی ایران در جذب اکوتوریست با تکیه بر فون پرندگان
 32. تحلیل و ارزیابی برنامه سوم و بررسی برنامه چهارم توسعه کشاورزی ، صنعت و توسعه پایدار
 33. تحلیل خشکسالی های گذشته در ایران، پیشبینی خشکسالی های آینده و چال شهای پی شروی مدیریت منابع آب در برنامه توسعه چهارم کشور
 34. تحلیلی بر اثرات فرامرزی پرتوزایی بر اکوسیستمهای آبی کشور
 35. تدوین قوانین و مقررات با هدف جبران اقتصادی هزینه های بهره برداری از منابع زیست محیطی
 36. تعهد وسیع تولید کنندگان (EPR) و ضرورت الزام قانونی آن در راستای بازیافت
 37. جایگاه محیط زیست در برنام هریزی ملی کشور
 38. دستاوردهای کمی و کیفی محیط زیست در برنامه سوم و چهارم توسعه
 39. ذرات نانومتر اکسید تیتانیم و کاربردهای زیست محیطی آنها
 40. روند تحولات کشاورزی و ارزیابی برنامه های توسعه در راستای کشاورزی پایدار
 41. رویکردهای اساسی در تدوین راهبردهای کنترلی در مورد آلاینده های ناپایدار در محیط های شهری
 42. سیاس تهای کشاورزی و توسعه پایدار
 43. شهر و مسائل محیط زیست در برنامه چهارم توسعه
 44. شهر و توسعه پایدار
 45. ضرورت تدوین و استقرار سیستم حسابرسی و نظام حساب پذیری زیست محیطی در مؤسسات و شرکتهای انتفاعی و غیرانتفاعی در برنامه توسعه چهارم کشور

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها