CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۲
اردیبهشت

سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

مجموعه مقالات سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران به سیویلیکا افزوده شد.

 

168 مقاله ارائه شده درسومین همایش انجمن زمین شناسی ایران که نهم تا یازدهم شهریور ماه 1378 در دانشگاه شیراز برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سایت مرجع مهندسی عمران افزوده شد. این مقالات شامل 744 صفحه بوده و به صورت خلاصه مبسوط منتشر می شوند. لازم به ذکر است که این مجموعه توسط سیویلیکا به صورت لکترونیکی تبدیل شده است.

1. کانه زایی عناصر گروه پلاتین در کانسارهای کرومیت مناطق افیولیتی نی ریز (منطقه آباده طشک) و فاریاب (آسمینون) در جنوب ایران
2. کانی شناسی و ژنز معدن باریت سلطان آباد تفرش
3. کانسار سرب و نقره راونج دلیجان شواهد نهشت رسوب و دیاژنتیک کانسنگ
4. کاربرد مشتق منحنی افت-زمان در تجزیه و تحلیل آزمون پمپاژ
5. کاربرد تحلیل شاخه ای (Cluster Analysis) در تشخیص فرایندهای سنگ شناختی با مثالی از توده نفوذی بجستان
6. کاربرد داده های فشار موئینه (Capillary Pressure) در تعیین سطح تماس سیالات مخازن هیدروکربوری با مثالی از جنوب ایران
7. کاربرد داده های لرزه ای بازتابی سه بعدی در چینه شناسی توالی ها و اکتشاف پترولیوم: مثالی از میادین گازی خانگیران و گنبدلی در شمالشرق ایران
8. کاربرد روشهای ژئوفیزیکی در بررسی حرکات زمین لغزشی
9. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تعیین ارتباط ذخایر مس ایران با خطواره های اصلی
10. لیتواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند مزدوران یک در شمال مشهد و معرفی آن به عنوان سازند خانه زو (با تونین - کالووین)
11. مقایسه کاربرد مدلهای تحلیلی و عددی انتقال آلاینده محلول در آب زیر زمینی
12. مقایسه ای بین اطلاعات حاصل از تحلیل گر تصاویر (Image Analyzer) و تزریق جیوه (Mercury Injection) به منظور ارزیابی کیفیت سنگ مخزن
13. مهره داران فراسنین میانی از ناحیه چاهریسه، شمال شرقی اصفهان
14. میکروفاسیس و محیط رسوبی نهشته های دونین پسین در شمال شرق اصفهان - زفره
15. میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند مبارک در البرز مرکزی معرفی پشته های گلی (Waulsortian Mound) در محیط رسوبی رمپ عمیق
16. میکروفاسیس، توالی ها و محیط رسوبی سازند سروک در خوزستان و لرستان
17. ماگماتیسم ترسیر - کواترنر در چهار گوش تکاب
18. متاسوماتیسم سدیک در منطقه ناریگان
19. محاسبه مقاومت ظاهری زمین از داده های VLF-EM
20. مدل تکتونیکی و تحلیل ساختاری کمربند رفسنجان
21. مدیریت منابع آب دشت رامهرمز با استفاده از مدل ریاضی
22. مطالعه مقدماتی کانسار آهن سه چاهون، بافق، یزد
23. مطالعه نوسانات کوتاه مدت سطح آب زیر زمینی دشت سروستان با روش طیفی (Spectral Method)
24. مطالعه و بررسی توان معدنی کانیهای سنگین در رسوبات ناحیه رودخانه کرخه در استان خوزستان
25. مطالعه و تعیین محل کانی سازی در سری آتشفشان - رسوبی کوه خشومی ساغند، یزد
26. مطالعه ویژگیهای هیدروژئوشیمیائی منابع آب در سازندهای سخت شیرکوه یزد
27. مطالعه پالیتولوژیکی رسوبات دونین و معرفی سازند زاگین برای این رسوبات در حوضه زاگرس
28. مطالعه پترولوژی و یتروژنز توده لامپروفیری شمال غرب تبریز (منطقه منور)
29. مطالعه پترولوژی و زمین شناسی پرلیت لیوانلو (شرق کوههای بزقوش-آذربایجان شرقی)
30. مطالعه پترولوژیکی و زمین شناسی سنگهای آتشفشانی منطقه زنوز بانگرشی بر کاتولن زائی آنها (جنوب شهرستان زنوز - آذربایجان شرقی)
31. مطالعه پتروگرافی و پترولوژیکی توده های نفوذی سهیل پاکوه و گلشکنان شمال نائین
32. مطالعه آماری داده های ژئوشیمیایی سطحی و عمقی کانسار نفلین سینیت گلدرق کلیبر و معرفی روش پیشنهادی تعیین دقت و صحت نتایج آزمایشگاهی بر پایه روش هاوارد تامسون
33. مطالعه رودیست های سازند کلات در برش الگو
34. مطالعه زمین شناسی ایزوتوپهای پایدار کربن و اکسیژن در کانیهای کربناته کانسار آهن سنگان خراسان
35. مطالعه زیست محیطی زاینده رود و منابع آلوده کننده آن
36. مطالعه زیست چینه شناسی سری رسوبات پرمین در ناحیه چاه ریسه شمال شرق اصفهان
37. مطالعه سنگ چینه شناسی سازند شوریجه در مقطع رادکان-بارو، جنوب شرق قوچان و مقایسه آن با مقاطع چشمه گیلاس، دره خور و گردنه مزدوران
38. معرفی فسیلهایی از بازوپایان و مرجانهای دونین فوقانی کوه کوده چاه، جنوب شهرستان راور، شمال کرمان
39. معرفی فسیلهائی از خزندگان در پالئوژن زاگرس
40. معرفی گسله کواترنری باباامان در منطقه بجنورد، شمال غرب استان خراسان
41. نوسانات آزاد زمین
42. نوع کارست و مسئله آب بندی سد میزای شیرازی (کوار)
43. چین پیشروی روانه نمکی (در گنبدهای نمکی بستک - تلخه - سه پل - داربست - گچی - بورخ - سورمه - چاه بنوه - انگوره - گج - فیروزآباد - جهانی - دشتی و کوه نمک قم)
44. چگونگی انعکاس تغییر محیط بر توزیع پالینومرفهای دریایی حوضه رسوبی شمال سوئیس
45. نگرش لرزه زمین ساختی به زلزله 22 مه 1991 جویم لارستان
46. نگرشی نوین بر بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند الیک
47. نتایج تحقیقات مقدماتی بر روی گرانیت قلع دار شاه کوه
48. ویژگیهای مهندسی گسله ها و درزه ها در معدن سنگ آهن گل گهر
49. یافته های نوین بیوستراتیگرافی در مورد سازندهای درود و روته
50. ژئوشیمی و ژنرکانسار آهن شماره 2 گل گهر، سیرجان
51. ژئوشیمی و پترولوژی متاریولیتها و متاداسیتها و منطقه موته
52. ژئوشیمی، پترولوژی، ژنز و تعیین سن مطلق توده نفوذی آق دره (شمال باختر تکاب) شمال باختر ایران
53. گلوکونیت زائی و تاثیر آن در مطالعات چینه شناسی آهک گلوکونیت دار در منطقه کلاه قاضی (جنوب - جنوب شرق اصفهان)
54. گسل داوران و درجه فعالیت آن
55. پلوتونیسم الیگوسن در منطقه هشجین و اهمیت اقتصادی آن
56. پهنه بندی خطر فرسایش پذیری و برآورد میزان رسوب زائی در حوزه آبریز سد درودزن
57. پژوهشهای پترولوژیکی و ژئوشیمیایی اسکارن های Distal در منطقه دره کامو (جنوب غرب کاشان)
58. پژوهشی بر کانی شناسی و ژئوشیمی پلاژیوکلازها و قطرات کربنات آذرین موجود در مجموعه شوشونیتی عشین (غرب انارک - شمال شرق استان اصفهان) و تعیین سن قطرات کربنات آذرین با استفاده از روش Fission Track
59. پالینوبایو استراتیگرافی و پالئو بیوژئوگرافی رسوبات اردویسین جنوب غرب شاهرود
60. پالینوستراتیگرافی سازند جیرود در مقطع تیپ
61. پتانسیل ذخایر معدنی شرق ایران و کاربرد آنها در صنایع دیرگداز
62. پتانسیل طلای طرقبه و ارتباط آن با فعالیتهای ماگمایی و دگرگونی منطقه
63. پترولوژی مینرالوژی باتولیت اهر به منظور تعیین شرایط دما و فشار با تگاهی ویژه به محدوده معدن اسگارنی مس مزرعه
64. پتروگرافی، چینه شناسی و ژئوشیمی مجموعه افیولیتی کرمانشاه
65. اکتشافات مقدماتی و بررسی ژنزکانی سازی در اندیس معدنی کامو (کاشان)
66. اکتشافات ژئوشیمیایی محدوده کانسار مس انجرد اهر
67. اکتشافات ژئوشیمیایی اورانیوم و توریوم در منطقه ناریگان
68. اندیس تغییر رنگ کنودونتها (CAI) و کاربرد ان در مورد کنودونتهای دونین پسین در ناحیه کوه کفتاری، شمال اصفهان
69. ایکنولوژی و ایکنوفابریک سازند روته در جنوب غرب ابهر کوههای سلطانیه
70. اثر گنبد نمکی داراب بر روی کیفیت آب چشمه های کارستی و دشت مجاور
71. ارائه الگوی جنبشی و ارتباط آن را لرزه زمین ساخت منطقه قاین (با نگرشی ویژه به ناحیه جنوب غربی قاین)
72. ارتوآمیبولیتهای مجموعه افیولیتی کهنوج: محصول دگرگونی دینامیک گابروها در امتداد زونهای برشی
73. ارزیابی کیفیت مخزنی سازند قم
74. ارزیابی مخزنی بخشهای کربناته سازند قم در چاههای البرز در حوضه قم، ایران مرکزی
75. ارزیابی پارامترهای هیدرولیکی و بیلان آبی منطقه تبریز با استفاده از مدفلو (Modflow)
76. ارزیابی اثر کمی طرح تغذیه مصنوعی دشت امامزاده جعفر گچساران
77. ارزیابی سازند شمشک (البرز مرکزی) بعنوان سنگ منشاء احتمالی نفت و گاز دریای خزر
78. استفاده از هورنبلند در فشار سنجی سنگهای گرانیتوئیدی با مثالهائی از ایران، استرالیا، آمریکا و کاناد
79. استفاده از ایزوتوپ اکسیژن 18 در تعیین منشاء شوری چشمه های کارستی رحمت
80. استفاده از برشهای زمین شناسی ترازمند و داده های کرنش نهایی در تحلیل دگرریختیهای کمربند چین - راندگی استرالیای جنوبی
81. استفاده از روش ژئوالکتریک در تخمین دقیق هدایت ویژه الکتریکی آب
82. استفاده از روش آماری آنالیز خوشه ای (r-mode Cluster Analysis) برای ارزیابی همبستگی بین عوامل مرتبط با تکتونیک ایران
83. استفاده از روش آماری آنالیز خوشه ای در پهنه بندی تکتونیکی ایران (q-mode Cluster Anaysis)
84. استفاده از روشهای ژئوفیزیکی جهت مطالعه گستره آلودگی آبهای زیرزمینی
85. استفاده از شواهد پتروگرافی در مطالعه توالی تبخیری گرمسار
86. استفاده از شواهد ساختاری و ریزساختاری در شناسایی تاریخچه دگرریختی اطراف نی ریز
87. استراکودهای سازند آب دراز
88. اعتبار داده های ارائه شده توسط مدل آبهای زیر زمینی در دشت کوار
89. بافت و ترکیب شیمیایی به عنوان دو فاکتور قابل اطمینان در منشاء یابی اکسیدهای آهن و تیتانیوم تخریبی
90. بافت غربالی پلاژیوکلازها و اهمیت آن در تفسیرهای پترولوژیکی شواهدی از سنگهای آتشفشانی شمالشرق قروه
91. بحثی در ارتباط با دگرگونی و منطقه بندی های مربوطه در اطراف مشهد
92. برآورد مولفه نفوذ و تجزیه و تحلیل حساسیت مولفه های بیلان آب زیر زمینی به تغییرات آب و هوایی با استفاده از مدلهای MODFLOW و SAC-SMA
93. بررسی قابلیت نرم افزار Examine در تحلیل پایداری حفرات زیر زمینی
94. بررسی کانی سازیهای سرب، روی و مس مناطق شمال غرب زنجان و شرق میانه در ارتباط با دگرسانیهای گسترده گرمابی
95. بررسی کانسارها و آثار معدنی آلونیت و توزیع اقتصادی آن در زمین
96. بررسی میکروفاسیس رخسازه اورگونین ناحیه هریشت (اردکان - یزد)
97. بررسی میزان تولید و موارد مصرف جهانی آسبست در 30 سال اخیر
98. بررسی محل مخازن سدها از دیدگاه زمین شناسی مهندسی با نگرشی ویژه به مخزن سد خراسان در استان چهارمحال بختیاری
99. بررسی مسائل زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی سد کارون 2، محور A-3
100. بررسی نهشته های طوفانی (Storm Deposits) ببخش زیرین سازند الیک
101. بررسی هیدروشیمیایی آبهای زیر زمینی دشت شیروان و نقش آن در توسعه و گسترش شهر شیروان
102. بررسی هاله های ژئوشیمیایی ثانویه در محدوده اسکارن انجرد اهر
103. بررسی ویژگیها و فعالیتهای لرزه ای منطقه مکران
104. بررسی ژنزکرومیتها و نقش آنها در تمرکز عناصر کمیاب در مجموعه معادن کرومیت خواجه جمالی
105. بررسی گسترش کارست در ساختگاه سد لار
106. بررسی پترولوژی و پتروگرافی سنگهای ماگمایی نئوژن در منطقه تودشک (جنوب غرب نائین) ایران مرکزی
107. بررسی آشفتگی های راستای تنشهای محلی در زون مکران
108. بررسی اکتشافات زئوشیمیایی برگه 1:100000 جیان (منطقه فارس)
109. بررسی انواع دگرگونی در منطقه ارجنان
110. بررسی انواع دگرشکلی و دگرگونی در سنگهای شرق و شمال شرق بروجرد
111. بررسی بافتهای اولیه و ثانویه در سنگهای طلادار موته
112. بررسی تاثیر ساختمان میکروسکپی سنگهای کربناتی بر خصوصیات پتروفیزیکی آنه
113. بررسی تاریخچه دگرشکلی واسترین نهایی پیکره های فسیل گون دگرشکل شده ناحیه کوه لوقون، واقع در جنوب غرب ایران
114. بررسی تحلیل ریسک زلزله نیروگاههای برق - ابی میان تنگان واقع در استان کهکیلویه و بویراحمد
115. بررسی تغییرات هیدروشیمیایی چشمه های شورگنبد نمکی سروستان
116. بررسی دگرشکلی شکننده در راستای "قطعه بختیاری" از پهنه زمیندرز اصلی زاگرس (70 کیلومتری جنوب الیگودرز)
117. بررسی روشهای شناسائی خاکهای واگر
118. بررسی رخساره ها، محیط های رسوبی و چینه شناسی توالی های واحدهای شیلی و کوارتزیت بالایی سازند لالون در منطقه تویی - دروار
119. بررسی زمین لرزه بیستم اردیبهشت ماه 1376 قاینات از دیدگاه زمین شناسی
120. بررسی زمین شناسی اقتصادی کانسار مس انجرد (شمالغرب اهر)
121. بررسی زمین شناسی اقتصادی و کانه آرائی مقدماتی کانسار ایلمنیت - آپاتیت قره آغاج ارومیه
122. بررسی سیستمهای لغزش بلوری الوین در افیولیت نیریز با استفاده از داده های U-Stage
123. بررسی سازند های آهکی حوضه آبریز خلیج فارس از نظر پتانسیل منابع آب کارستی
124. بررسی طرحهای پیشنهادی برای تثبیت رودخانه شیله
125. بررسی علل کاهش کیفیت آب در دشت کربال
126. تکامل ساختاری مجموعه سنگهای دگرگونی چاپدونی در گستره ساغند-پشت بدام (باختر ایران مرکزی)
127. تهیه و تحلیل نقشه های هم شتاب افقی زلزله و تشریح نرم افزارهای مرتبط
128. توده گرانیتی شمال اشنویه و ارتباط آن با کانی سازی تنگستن منطقه
129. تاثیر کمی و کیفی طرح تغذیه مصنوعی جاشک - آبدان روی آب زیر زمینی دشت آبدان خور موج استان بوشهر
130. تاثیر ناهمسانگردی در مقاومت تراکمی سنگهای شیستی ناحیه همدان
131. تجزیه و تحلیل آماری منشاء رسوب در زیر حوضه آب کمرد تفرش از حوضه آبخیز قره چای
132. تجزیه و تحلیل روشهای مطالعه چگالی شکستگیهای کوچک مقیاس
133. تحلیل مولفه های اصلی بر روی داده های لندست-TM با هدف بارزسازی رخنمونهای هیدروکسیدی و آلودگیهای اکسید آهن در منطقه مشایخ-نودان، غرب شیراز
134. تحلیل هندسی و جنبشی مناطق برشی بخش خارجی مناطق کوهزایی شواهدی از مناطق برشی کمربند چین راندگی استرالیای جنوبی
135. تحلیل استرینی رخ سطح محوری قبل و بعد از دگر شکلی به روش دوایر موهر منطقه هالی آیلند (Holy Island) (شمال ولز - انگلستان)
136. تحلیل جهت یافتگی درزه ها در پوسته در منطقه بیرجند - قائن
137. تحلیل ریاضی متغیرهای کمی در گسلهای امتداد لغز شرق ایران
138. تحلیل رابطه دگرگونی و دگرشکلی در سنگهای دگرگون پهنه دورود-ازنا راهنمایی بر تفسیر رخدادهای تکتونیکی در زنون سنندج سیرجان
139. تحلیل ساختاری گسل حلب
140. تحلیل عملی بررسی ساختمانهای دولایه ای زمین (بر اساس روش هاگیوارا - Hagiwara's Method)
141. تحلیل عملی بررسی ساختمانهای سه لایه ای زمین (بر اساس روش ماسودا - Masuda's Method)
142. تشخیص انواع دولومیت های پالئوسن فوقانی در شمال شرق ایران بر اساس شواهد پتروگرافی و ایزوتوپهای کربن و اکسیژن
143. تعیین محیط تکتونوماگمائی بازالتهای همره با گنبدهای نمکی البرز مرکزی (منطقه گرمسار)
144. تعیین حوضه آبگیر چشمه های تنگ آتشگاه به روش زمین شناسی و هیدروژئولوژی
145. تعیین رخساره های سازند جهرم در حاشیه جنوب و جنوب غرب فروافتادگی دزفول و ارتباط چینه ای آن با ناحیه فارس (بر اساس داده های تحت الارضی)
146. تعیین سن افیولیت ملانژ ناحیه سبزوار بر اساس داده های فسیل شناسی و مقایسه آن با داده های رادیومتری
147. تعیین ظرفیت باربری خاک و سنگهای سست بر اساس نتایج آزمایش C.B.R
148. تغییرات زیستی در مرز سنومانین - تورونین با مثالی از جنوب انگلستان
149. دولومیتی شدن در لایه مخزنی سازندکنگان
150. دگرسانی سیلیسی - کربناته سرپانتینیت ها و کانی زائی جیوه در ناحیه خان گلی ماکو
151. رفتار پورفیروکلاستها در میلونیتهای سرپانتینیتی پهنه برش بوشاد
152. رابطه گرانودیوریتهای منطقه ولتوش با توده آذرین بوهمیای مرکزی در جمهوری چک
153. رخساره های لرزه ای (Seismic Facies) رسوبات ترشیری جنوب دریای خزر در منطقه شمالغرب نوشهر و کاربرد آنها در تفسیر فرآیندهای رسوبی
154. رخساره ها، محیطهای رسوبی و خاستگاه ماسه سنگهای سازنده هجدهک در حوضه رسوبی مرتبط با گسلهای امتداد لغز اطراف زرند کرمان
155. رسوب شناسی و ژئومورفولوژی مخروطهای افکنه و مناطق پست پلایایی در شمال شرق استان یزد واقع در ایران مرکزی
156. زمین لرزه 17 ردیبهشت 78 منطقه کهمره استان فارس
157. زمین شناسی و منشاء احتمالی کانسار اسفوردی بافق، استان یزد
158. زونهای کانی شناسی در سنگهای دگرگونی ناحیه ای شرق الوند (همدان): اشاره ای بر نقش توده های نفوذی در توزیع ایزوگراده
159. سنگ شناسی سنگهای هیبرید ائوسن منطقه آمره
160. سنتز، تعیین ساختمان و محدوده پایداری سری محلولهای جامد بین کانیهای چلکستیباتب (Chalcostibite) و امپلکتایت (Emplectite)
161. شناسایی و پاره بندی پهنه گسله سبزپوشان بر اساس شواهد ریخت زمین ساختی
162. شناسایی و تعیین سنگ منشاء مولد نفت ناحیه سمیرم-درودزن با استفاده از فسیلهای مولکولی
163. شناسائی کانی های رسی معدن خاک نسوز استقلال - آباده با تاکید بر روش پراش اشعه ایکس (X.R.D)
164. شواهد پتروژنتیکی توده نفوذی و اسکارنهای چندزادی (Polygenetic) کوه آهن منطقه دهشیر استان یزد
165. عوامل موثر در تغییر ایزوتوپ کربن 13 در کربناتهای مناطق نیوزیلند و تاسمانیا (استرالیا) در طی دیاژنز متائوریتی
166. عوامل بروز و شناسایی تشخیص شاخص های تفکیک رسوبات جریان های خرده دار از جریانهای سیلابی: مطالعه موردی در علی آباد دمق (استان همدان)
167. عوامل دیاژنزی موثر در پارامترهای مخزنی سازند مهلیان در میدان بی بی حکیمه
168. عدم اختلاط ماگمایی در گدازه داسیتی

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها