CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۴
اردیبهشت

پنجمین همایش انجمن زمین شناسی

مجموعه مقالات پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران به سیویلیکا افزوده شد.

 

163 مقاله ارائه شده در پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران که شهریورماه 1380 در دانشگاه تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سایت مرجع مهندسی عمران افزوده شد. این مقالات در 514 صفحه و به دو صورت شفاهی و پوستری در محورهای زیر ارائه شده اند:

  • سنگ شناسی آذرین و دگرگونی

  • زمین شناسی اقتصادی

  • سنگ شناسی رسوبی، رسوب شناسی و زمین شناسی نفت

  • آب شناسی و زمین شناسی مهندسی

  • فسیل شناسی و چینه شناسی

  • زمین شناسی ساختمانی، زمینساخت و ژئوفیزیک

1. Persianosporofer یک جنس جدید از بازوپایان Spicocyrtiidae دونین
2. فرایندهای دیاژنتیکی (سیلیسی شدن و استیلولیتی شدن) و نقش آنها ر کنترل کیفیت سنگهای ساختمانی مرمریت، مطالعه ای از معادن ایران مرکزی
3. فعالیت لرزه یی قابل توجه در ناحیه سرعین واقع در جنوب غربی آتشفشان سبلان
4. قدیمی ترین ردپای پرندگان در ایران
5. منابع و ذخایر معدنی مس اهر
6. منطقه برشی بهبهان
7. مورفولوژی رودخانه ها و تکتونیک فعال (با نگرشی بر وضعیت کنونی رودخانه ی قزل اوزن در استان زنجان)
8. میکروفاسیسها و محیط رسوبی سنگهای دونین ناحیه چاهریسه (شمال شرق اصفهان)
9. میزان املاح و ترکیب شیمیایی نزولات جوی منطقه شاهرود
10. مجموعه اولترامافیک - مافیک سیخوران؛ افیولیت یا دیاپیر گوشته ای؟
11. محیط تکتونوماگمایی گرانیتوئیدهای چهار گنبد سیرجان
12. محیط رسوبی و ژئوشیمی تبخیری های شمال غرب زنجان
13. مدل پتروژنتیکی جهت منشاء تکامل استوک گرانیتوئیدی چنار شهر بابک
14. مدل سازی سطوج درزه ها با استفاده از هندسه فراکتال
15. مطالعه چینه شناسی سازند مزدوران در مقطع ارداک واقع در شمال غرب مشهد با نگرشی جدید در تعیین مرز فوقانی آن با سازند شوریجه
16. مطالعه هیدروژئولوژی چشمه کارستی کشپل در غرب مازندران
17. مطالعه ی هاله ی دگرگونی مجاورتی اندریان، شمال غرب ایران
18. مطالعه ژئوشیمیایی نفت میادین بخش ایرانی حوضه خلیج فارس
19. مطالعه ژئوشیمیایی بیومارکرهای نفت مخزن آسماری در میدان نفتی مارون
20. مطالعه گرانیتوییدهای نوع I در کوه سرنوسر خراسان
21. مطالعه پی جویی ژئوشیمیایی کانه زایی مس در منطقه بوانات فارس
22. مطالعه پتروفاسیس در ماسه سنگها به منظور تعیین منشا و موقعیت تکتونیکی آنها با مثالی از ایران مرکزی
23. مطالعه الگوی رفتاری، ایکنوفاسیس پالئواکولوژی تریس فسیلهای الیکا در برش غزنوی
24. مطالعه تاثیر محلول های گرمابی بر ولگانیکهای غرب میانه
25. مطالعه رسوبات آبرفتی دشت زنجان با استفاده از داده های ژئوفیزیکی و GIS
26. مطالعه زمین شیمی و توان معدنی کانیهای سنگین منطقه میوه رود استان آذربایجان شرقی
27. مطالعه ساختهای جریانی موجود در گرانیتوئیدهای الوند
28. مطالعه عناصر نادر خاکی در مگنتیتهای کانسار گل گهر با نگرشی ویژه بر مگنتیتهای کانسارهای آهن
29. مطالعات و بررسی نهشته های نئوژن بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در شرق روستای اسکندریه آباد (تربت حیدریه)
30. معرفی فون آمونوییدی جدید از گروه نخلک (تریاس - ایران مرکزی) با توجه خاص به پراکندگی جغرافیایی و ارتباط دیرینه ی زیست جغرافیایی
31. معرفی فاز دیاگرام جدید در سولفوسالتهای نقره با استفاده از مطالعات اسپکتروسکوپی (XAS) و میکروسکوپ الکترونی (TEM)
32. معرفی و نامگذاری رسوبات یخچالی قشلاق (شمال شرق مراغه)
33. معرفی یک برنامه جدید آنالیز لاگ (Log-Analyst)
34. معرفی آثار جدید و نخستین بقایای احتمالی دایناسورها در ایران
35. معرفی تیپ دگرگونی ناحیه یی همدان با توجه به زونبندی کانیهای دگرگونی در منطقه ی شمال شرق الوند
36. معرفی سکانس ایده آل توفانی از نهشته های بخش زیرین سازند الیکا (تریاس زیرین)
37. نقش گروههای مورفوتایپ فرامینیفرهای پلانکتون در تشخصیص عمق رسوبگذاری سازند در نواحی سبزه کوه و کوهنجان
38. نقش گسل قطر - کازرون در هیدروژئولوژی آبخوان برازجان
39. نقش بایوفاسیس ها در تشخیص سکانسها رسوبی توالی ائوسن در ناحیه حمزه علی
40. نقش دگرسانیهای گرمابی در تحول سنگهای آذرین و رسوبی دره زرشک
41. چینه نگاری سکانسی سنگهای پرمین بالائی در منطقه عجب شیر
42. چینه شناسی و زمین ساخت "حوضه فلیشی" شرق ایران (با نگرشی به رشته کوه دبیل در شمال خاوری نهبندان)
43. چینه شناسی و زیست چینه ای رسوبات سیستم پرمین در ناحیه سنگرود
44. چینه شناسی رسوبات کربناته کرتاسه زیرین در شمال غرب اخلمد (بینالود) و معرفی آن به عنوان سازند تیرگان (کپه داغ)
45. چینه شناسی سکانسی دلتای قدیمی سفیدرود
46. نگرشی بر نقش شکستگیهای ثانویه پهنه برشی در جایگیری کانسار طلای رگه ای باغو
47. نگرشی بر کانه زایی و پتانسیل طلا در مجموعه آتش فشانی نفوذی ترود - چاه شیرین (جنوب دامغان)
48. نگرشی بر کانی سازی طلا در منطقه کوه زر تربت حیدریه
49. نخستین گزارش از کنودونتهای کربونیفر در ناحیه دارچاله - شهر رضا (جنوب شرق اصفهان)
50. هیدروژئوشیمی و ژئومتری چشمه های آب معدنی و آب گرم دامنه های جنوب شرقی سبلان (سرعین و بوشلی)
51. ویژگیهای ژئوشیمی و پترولوژی توده نفوذی کوه زر (جنوب غرب تربت حیدریه)
52. ژئومورفولوژی و سیستم توسعه غار سراب بابا حیدر
53. ژئوشیمی بازالتهای افیولیت آباده طشک (شمال غرب نیریز) و تعیین جایگاه تکتونیکی آن
54. کانی زایی هیپوژن و اسکارنی در کانسار مس پورفیری دره زرشک
55. کانی سازی آهن در ارتباط با توده های نفوذی اپی زون الیگوسن در منطقه ذاکر - سرخه دیزج (جنوب غربی طارم)
56. کانی شناسی و دگرسانی گرمابی در کانسار سرب و روی عمارت، اراک
57. کانسار اپی ترمال طلای (فلزات پایه) گندی - جنوب شرق دامغان (ویژگیهای زمین شناسی، کانی شناسی، و دگرسانی)
58. کاربرد فاکتور خطوارگی تصاویر ماهواره یی در اکتشاف کانسارهای نوع پورفیری، مثالی از منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی
59. کاربرد آنالیز Fry در تحلیل کنترل کننده های خطواره یی در توزیع مکانی کانسارهای سرب و روی ایران
60. کاربرد رخساره Ironstone در شناخت فاکتورهای بیواستراتیگرافی و استفاده از آن فاکتورها در بازسازی جغرافیای دیرینه نهشته های دونین پسین (بالایی) ایران و گندوانا
61. کرونولوژی ساختاری و مراحل کانی زایی لیستونیت در پهنه ی برشی آرگین
62. گنیس یا گرانیت میلونیتی؟
63. گزارشی از ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی غرب سورک (استان یزد)
64. پی جویی و ارزیابی پتانسیل مواد معدنی در گنبدهای نمکی استان فارس
65. پالئواکولوژی و پالئوبیوژئوگرافی فونهای مرجانی الیگوسن - میوسن پایینی در ایران
66. پتروگرافی متابازالتهای بخش غربی آمیزه ی رنگین جنوب بیرجند
67. پتروگرافی و پترولوژی توده های نفوذی حسن رباط، کلاه قاضی و الیگودرز
68. پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز آندزیتهای غرب اردکان
69. پدیده انحلال و نقش رسها در گسترش کارست در مرحله بهره برداری از سدهای مخزنی
70. آنالیز ایکنولوژیکی سازند روته در مقطع آرو، البرز مرکزی
71. آنالیز داده های ژئوفیزیک، ژئوشیمی و آلتراسیون منطقه دره زار استان کرمان با استفاده از روش آنالیز همبستگی متعارف
72. آتشفشان دماوند: نگاهی به تاریخ تکوین آن بر پایه ی داده های ژئوشیمی و سن سنجی جدید
73. انکلاوهای سورمیکاسه (رستیت) در گرانیتوئیدهای الیگودرز
74. اهمیت مطالعات ژئوترموگرافی لرزه یی در ساختگاههای شدیدا درزه دار و کارستی (با نگرشی به ساختگاه سد نمرود و سد سلمان فارسی)
75. اولین گزارش و تحقیق بر روی ستارگان دریایی فسیل کربونیفر دوران اول از کوههای شتری و تریاس دوران دوم البرز شرقی، خوش ییلاق و اولنگ
76. اولین گزارش از کنودونتهای مرز پرمین و تریاس (Lopingian) مقطع همبست در ناحیه آباده
77. اکتشافی مقدماتی آندرالوزیت شرق فریمان
78. ارزیابی میزان پراکنش و نوع فلزات سنگین در رسوبات باتلاق گاوخونی و تاثیرات احتمالی آن بر اکوسیستم منطقه
79. ارزیابی و مقایسه خواص پتروفیزیکی سازند کنگان و بخش فوقانی سازند دالان در چاههای هوا 1 و شانول 2
80. ارزیابی و تحلیل جایگیری کانسار کرومیت بندان (جنوب خاوری استان خراسان)
81. ارزیابی اثرات اکسیدهای آهن و منگنز در برآورد آنومالیها در اکتشافات ژئوشیمیائی رسوبات رودخانه ای با استفاده از نقشه های مقایسه ای
82. استفاده از داده های رقومی ماهواره یی و GIS در اکتشاف آب زیر زمینی (جنوبغرب دریاچه ارومیه)
83. استفاده از شیمی هورنبلند در تعیین T، P تبلور گرانیتوئیدهای قلعه یقمش غرب استان یزد
84. بقایای میکروسکوپی مهره داران از فامنین (دونین پسین) ایران مرکزی
85. بهره گیری از مدل رقومی-ارتفاعی (DEM) و داده ها سنجنده ی TM ماهواره ی لندست (Landsat) جهت تصحیح وتکمیل نقشه زمین شناسی آتشفشان دماوند
86. بیواستراتیگرافی Spiriferida دونین پسین در ناحیه هجدک (شمال کرمان)
87. بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته های زغالدار تشکیلات شمشک در منطقه طزره (شاهرود) با نگرشی ویژه بر فسیلهای گیاهی منطقه)
88. بیوستراتیگرافی بخش فوقانی سازند آب دراز و کلیات سازند آب تلخ در بخش شرقی کپه داغ
89. بارزسازی توده های آذرین شمال لواسان (استان تهران) با بهره گیری از پردازش تصاویر ماهواره یی
90. بحثی در مورد تکتونیک محیط تشکیل سریهای هرمز، راور، ریزو و دزو
91. بحثی در مورد جایگاه زمین ساختی دگرگونی فشار پایین و امکان تعمیم آن در زون سنندج - سیرجان: مثالی از منطقه همدان
92. بررسی Epifauna بر روی صدف بازوپایان خانواده Spinocyrtiidae به همراه اولین گزارش Epibiont های Pesianospirifer
93. بررسی منشاء چشمه هفتخان در دشت بیاض فارس به روش ردیابی
94. بررسی منطقه های دگرسانی کانسار مس پورفیری میدوک بر اساس داده های مینرالوژیکی - فیزیک شیمیائی
95. بررسی مرز الیگوسن - میوسن در ناحیه سمیرم در مجاورت تراس زاگرس
96. بررسی نوسانات سطح آب زیر زمینی و تاثیر احتمالی آن در کیفیت آب زیر زمینی دشت مرند
97. بررسی نحوه تشکیل و دیاژنز معدن بور قره گل زنجان
98. بررسی های پترولوژیکی توده های نفوذی مناطق قبچان و تیکمه داش با نگرشی ویژه بر پتانسیل اقتصادی منطقه
99. بررسی ویژگیهای فوران ایگنیمبریتی آب ترش قزوین
100. بررسی ژنز احتمالی کانسار آهن همه کسی - همدان
101. بررسی ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی مجموعه ی بازالتی کرمانشاه (وابسته به مجموعه ی افیولیت کرمانشاه)
102. بررسی ژئوشیمی و خاستگاه زمین ساختی تشکیل نهشته های سولفیدی همراه با آشفشانیهای افیولیتی ناحیه قزل داش خوی
103. بررسی ژئوشیمیایی و کانی شناسی رسهای کائولینیتی دونین بالایی در ناحیه آباده
104. بررسی کیفیت مخزنی سازند آسماری میدان اهواز (بخش شرقی)
105. بررسی کیفیت و عوامل شوری آبخوانهای دشت شبستر با استفاده از داده های هیدروشیمیایی
106. بررسی کانه زایی و خاستگاه کانسار مس پورفیری میدوک (شمال شهر بابک)
107. بررسی کانی سازی مس در منطقه ی خرابه شهرستان پیرانشهر - آذربایجان غربی و ارتباط احتمالی آن با توده نفوذی پسوه - آذربایجان غربی
108. بررسی کانی شناسی سنگهای آتشفشانی دماوند
109. بررسی کانسار مس باغ خشک (شمال شرق سیرجان)
110. بررسی گرانیتوئیدهای تغییر شکل یافته علی آباد دمق و سنگ دگرگونی دربر گیرنده آن
111. بررسی پتروفابریک توده های نفوذی منطقه بروجرد و تعیین موقعیت تکتونیکی آنها با استفاده از شواهد ساختاری
112. بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین شمال گردنه ملااحمد (جاده اصفهان به نایین)
113. بررسی پترولوژی سنگهای دگرگونی مجاورتی جنوب توده ی گرانیتوئیدی شاهکوه (غرب نهبندان - جنوب بیرجند)
114. بررسی پتروگرافی و ژئوشیمیایی اسکارن آهن فوداز واقع در جنوب نایین
115. بررسی پدیده تورمالین زایی در سنگهای توده های نفوذی قلعه یقمش در غرب استان یزد
116. بررسی اثرات زیست محیطی زهاب اسیدی معدن (AMD)، در معادن زغالسنگ کرمان
117. بررسی اجمالی اثرات فاز ساب هرسی نین در ایران
118. بررسی بیلان جرمی مواد حل شده در آب زیر زمینی حوضه گرانیتی دره ی بندنو در منطقه کوه سفید بوانات
119. بررسی توده های ساب ولکانیک منطقه خواجه در شمال شرق تبریز و کانی سازی آهن و مس همراه آنها
120. بررسی تاثیر تشکیلات زمین شناسی بر کیفیت آبهای زیر زمینی حوضه آبخیز زنجانرود
121. بررسی تاریخچه دگرشکلی پهنه دگرگونی - تراستی زاگرس در منطقه هنشک با استفاده از حاشیه استرینی (Strain Fringes)
122. بررسی ترکیب کانی شناسی، شیمیایی و جایگاه زمین شناسی پرلیت منطقه سربیشه (جنوب شرق بیرجند)
123. بررسی تغییرات لیتولوژی و تاثیر آن بر تخلخل و اشباع هیدروکربوری در زونهای مختلف مخزن اصلی ایلام (میدان جوفیر - دشت آبادان)
124. بررسی تغییرات نیترات در آبخوان حوزه قره سو در دشت گرگان
125. بررسی تغییرات اندازه و ترکیب ذرات رودخانه مایان (رودخانه یی با بستر گراولی و شیب زیاد) واقع در جنوب غرب مشهد
126. بررسی حساسیت عوامل مختلف پتروفیزیکی بر محاسبه آب اشباع شدگی
127. بررسی خصوصیات لایه آبدار حوضه آبگیر چشمه سراب با استفاده از ردیابی ماده رنگین
128. بررسی رخساره حیاتی کندونتهای دونین پسین در شمال شرقی اصفهان
129. بررسی زمین شناسی مهنسی پی آبرفتی ضخیم در ساختگاه سد غازان خوی
130. بررسی زمین شناسی و ژئوشیمیایی کائولین زنوز
131. بررسی زمین شناسی و پترولوژی ولکانیکهای گردنه بالیقلی (شرق بزقوش) با نگرشی بر پرلیتهای منطقه
132. بررسی زمین شناسی اقتصادی منطقه ارمغانخانه - رشید آباد (شمالشرق زنجان)
133. بررسی زمین شناسی اقتصادی معدن باریت ورده کردان کرج
134. بررسی علل ناپایداری فنوکریستالهای پلازیوکلاز در آندزیتهای رودهن (شمال شرق تهران)
135. بررسی عوامل دیاژنزی موثر در سازند آسفاری و تاثیر آنها در کیفیت سنگ مخزن، بخش غربی میدان اهواز
136. تفکیک واحدهای گرانیتی کوهستان شیرکوه (استان یزد) با بهره گیری از طبقه بندی نظارت شده داده های ماهواره ای
137. توالی ولکانو کلاستیک های ائوسن در منطقه علی آباد کوشک نصرت، شمال دریاچه حوض سلطان قم
138. تکامل حوادث ماگمایی و دگرگونی در مجموعه افیولیتی کهنوج
139. تحلیل ژئودینامیکی ناحیه جنوب باختری قاین
140. تحلیل ساختاری گسل قم - زفره و تاثیر آن در تکوین ساختارهای مرتبط با آن
141. ترمومتری با استفاده از فلدسپات (An, Or, Ab) در توده های نفوذی قلعه یقمش غرب استان یزد
142. تشخیص اپیدوت ماگمایی در اپیدوت ثانویه و عامل ایجاد ماگماتیسم در سنگهای نفوذی قلعه یقمش غرب استان یزد
143. تعیین لیتولوژی سیالات منفذی سازند شوریجه توسط داده های رقومی (خام و ارزیابی شده) نمودارهای ژئوفیزیکی و کاربرد آن در داده های لرزه ای بازتابی
144. تعیین مینرالوژی اولیه و بازسازی محیط رسوبی نهشته های کربناته سازند مبارک (کربونیفر زیرین) با استفاده از اطلاعات ژئوشیمیایی
145. تعیین زمین ساخت فعال با تسافاده از مورفولوژی مسیر رودخانه ها با نگرشی ویژه بر راندگی زردکوه و تاقدیس پز (جنوب شرقی استان لرستان)
146. تعیین سن افیولیت ملانژ شمال تربت حیدریه بر اساس مطالعات فسیل شناسی
147. جایگاه سنگ شناختی کانسارهای کرومیت کمپلکس افیولیتی کوه سرخ، جنوب غرب کهنوج
148. حضور کانی سازی مس در مجموعه های پسامیتی پلیتی در هورست زاینده رود (شمال شرق شهر کرد)
149. دومین ثبت جهانی Aninopteris formosa Givulescu et Popa, 1998 از مجموعه فسیلهای گیاهی ایران
150. دگرگونی مجاورتی سنگهای رسی و نیمه رسی در هاله ی دگرگونی توده نفوذی نفلین سینیت کلیبر - شمال غرب ایران
151. روش مطالعه ساختار داخلی بازوپایان (مقاطع سایشی طولی)
152. رخساره ها و محیطهای رسوبی سازند دالان در جنوب غرب ایران
153. رخساره های ریفی سازند ایلان قره (دونین پسین - کربنیفر پیشین)
154. ردپای پرنده و پستانداران از سازند کرج (ائوسن)، روستای داش بلاغ زنجان، کوههای طارم
155. رسته های اثر فسیلی (Ichnoguilds) واحد رکشا (میوسن) در منطقه نیک شهر - قصر قند، مکران
156. زون بندی شیستهای دگرگونی شمال گلپایگان با استفاده از تصاویر ماهواره یی
157. سن نسبی و پتروگرافی توده های نفوذی یونسلو و بالستان در شمال اشنویه
158. سنگهای دگرگونه شمال گلپایگان پرکامبرین یا ترسیری؟
159. ساختهای مدادی و ارتباط آنها با ساختهای بزرگتر در منطقه مکران
160. سری شناسی ماگمایی و بررسی نوسانات عناصر سدیم، پتاسیم و آلومینیوم در ولکانیکهای ترشیری شمال بیرجند
161. شبیه سازی هیدروگراف واحد آبخوان دشت ورامین با استفاده از مدل توماس - فایرینگ (Thomas - Fiering)
162. شبیه سازی سیستمهای کنترل خطی در پدیده های ژئومکانیکی
163. غلظت عناصر عمده و کمیاب در آب رودخانه ی کارون

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها