CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳
خرداد

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه به سیویلیکا افزوده شد.

 

99 مقاله ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه که دهم و یازدهم اردیبهشت ماه 1386 برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سایت مرجع مهندسی عمران افزوده شد. این مقالات در 1471 صفحه در محورهای زیر ارائه شده اند:

- مدیریت استراتژیک پروژه

- تکنیکهای مدیریت پروژه

- سازماندهی پروژه

- مدیریت دانش در پروژه

- مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

 

لازم به ذکر است که این مقالات به همراه مجموعه دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه فقط در سیویلیکا منتشر می شود که مقالات اولین کنفرانس به زودی قابل دریافت خواهند بود.  در ادامه متن می توانید لیست مقالات را مشاهده نمایید.

1. Advance Technologies Appliance in Pipeline Project Management
2. BOT امکان اجرای پروژه های شهری مدیریت شهری با بهره گیری از پیمان
3. CONSIDERATION OF MULTI-PROJECT MANAGEMENT ECONOMICAL EFFECTS
4. Determination of Critical Cultural Factors In Construction Project
5. FUZZY APPROACH TO PROJECT DELIVERY SYSTEM SELECTION
6. Good Governance and Project Management
7. Humor in Project Management
8. Knowledge Management in IT Projects
9. Portfolio Management and Management by Portfolio
10. Project Feasibility:A Framework for Analysis
11. PROJECT PERMORMANCE MEASUREMENT USING BALANCED SCORECARD
12. System Dynamics Approach to Optimum Response Selection in Construction Project Risks
13. The Role of Knowledge Management in NPD for Highly Competitive Markets
14. قابلیت های نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه برای پیاده سازی استاندارد PMBOK
15. کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بهبود عملکرد کیفی پروژه های عمرانی
16. کاربرد گرت فازی برای زمان بندی پروژه
17. کاربرد الگوریتم ژنتیک درموازنه زمان - هزینه پروژه ها
18. کاربرد انحراف معیار فعالیتها برای تعیین اندازة بافرها در زنجیرة بحرانی
19. کاربرد ابزار اشراف مغزی ندهرمن در تشکیل تیم های موفق پروژه
20. کاربرد بهینه سازی کولونی مورچه در زمان بندی پروژه با منابع نامحدود
21. مقایسه نرخ تولید نیروی انسانی در فرآیند طراحی گروه کار
22. مقایسه استانداردهای مدیریت پروژه در دنیا
23. مقایسه بلوغ مدیریت پروژه های فن آوری اطلاعات و موفقیت آنها در ایران
24. مهندسی ارزش و بازنگری فنی طرح،تشریح یک برداشت نادرست
25. مهندسی ارزش درتغییر روش اجرایی خاک جایگزین کانال Z-MC
26. موازنه زمان - هزینه در شبکه های دارای زمان های احتمالی PERT با اسـتفاده از الگوریتم ژنتیک
27. متدولوژی مدیریت ارزش کسب شده با رویکرد فازی
28. مدل بودجه بندی چندپروژه ای برای پیشگیری از تاخیرات پروژه ها
29. مدل تصمیم گیری خبره چند معیاره فازی برای مطالعات امکان پذیری پروژه های تحقیقاتی
30. مدلی برای مستندسازی دانش پروژه بر اساس سطوح مختلف سـازمان و اسـتاندارد PMBOK
31. مدلی برای انتخاب پیمانکاران بر اساس تصمیم گیری چند معیاره ساده وزین شـده ( SAW MADM )
32. مدیریت منابع انسانی در مدیریت پروژه ها
33. مدیریت مجازی در پروژه های عمرانی بررسی اعمال مدیریت مجازی در پروژه پایانة مترو فتح آباد (4)
34. مدیریت پروژه در بخش دولتی ایران: ویژگیها، چالشها و راهکارها
35. مدیریت خلاقانه پروژههای تحقیقاتی
36. مدیریت ریسک پیشنهاد قیمت در پروژههای ساختمانی
37. مشارکت (Partnering) رویکردی جدید در سیستم های اجرای پروژه
38. مشارکت بخش خصوصی دراجرای پروژه های حفاری صنعت نفت : چالش ها و راهکارها
39. نقدو بررسی شرایط عمومی پیمان طرح و ساخت و کلید گردان فیدیک و بررسی استفاده آنها در پروژه های مختلف
40. نقش پدافند غیرعامل در پروژه از دیدگاه الگوی تعاملی (PMIT) سیستم مدیریت پروژه دفاعی ایران (IDPMS)
41. چشم انداز مدیریت پروژه سازمان و مدیریت یک جهان متحول
42. نظام اختتام ستادی پروژه در مدیریت پروژه
43. هم افزایی مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک جهت افزایش اثربخشی مدیریت پروژه ها
44. یک رویکرد فازی بر اساس مفهوم الکتره І برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران
45. یک روش منصفانه برای مسئله زمانبندی پرداختها در مدیریت پروژه
46. یک زیست چرخ ترکیبی و تجمیعی وطرح درسی دانشگاهی برای " مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات "
47. پیادهسازی فرآیندهای استاندارد PMBOK با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ( AHP )
48. Waste Management Practices in Construction Sites
49. آفت شناسی پروژه ها و اهمیت یادگیری سازمانی در افزایش توان مدیریت پروژة کشور
50. اخذ و بازنمایی دانش تاخیرات در پروژه های پتروشیمی ایران
51. ارایه مدل یکپارچه برای مدیریت سبد پروژه های سازمان های پروژه - محور
52. ارایه روشی تلفیقی جهت ایجاد نقشه ساختار دانش و اخذ تصمیم دانشی در پروژه ها مطالعه موردی پروژه تولید سگمنت های تونل درمتروی تهران
53. ارائه مدلی برای درنظرگیری وابستگی عدم قطعیت ها در شبیه سازی مونت کارلو به منظور بهبود فرآیند تحلیل کمی ریسک پروژه
54. ارائه یک رویکرد جدید در ارزیابی متوازن پروژه ها
55. ارائه راهکاری نوین برای حل مسائل ریسک
56. استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور انتخاب سبد پروژه سازمانی مطالعه موردی
57. استقرار سیستم کنترل کیفیت، گلوگاه توسعه سیستم طرح و ساخت
58. بهینه سازی موازنه هزینه – زمان : استفاده از الگوریتم ژنتیک و منطق فازی درعدم قطعیت هزینه ها
59. بهبود قابل توجه عملکرد پروژه ها : مطالعه مقایسه ای مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار و مهندسی ارزش
60. برنامه ریزی و کنترل پروژه های IT با استفاده از تکنیک زمانبندی : CCM مطالعه موردی
61. برآورد میزان تاثیر ذینفعان در پروژه های ساخت و ارائه روشی به منظور تحلیل و مدیریت ذینفعان ( مطالعه موردی : مرمت پروژه بازار قیصریه زنجان )
62. بررسی کارایی استاندارد (PMBOK) برای مدیریت پروژه ها بامدلسازی فازی
63. بررسی کاربردی مدیریت ریسک؛ پروژه نیروگاهی
64. بررسی مقایسه ای فرآیند مدیریت انتقال تکنولوژی با مدیریت پروژه ( مطالعه موردی - متروتهران )
65. بررسی مقایسه ای روشهای کنترل و پایش ریسک پروژه ها
66. بررسی و تحلیل وضعیت نشر کتاب های مرتبط با " مدیریت پروژه " در ایران
67. بررسی تلاش های انجام گرفته به منظور بهینه سازی مهندسی ارزش با اسـتفاده از مدیریت کیفیت فراگیر
68. بررسی سیستم های ارزیابی مقدماتی و فاکتورهای موثر بر عملکرد پیمانکاران : پروژه های 3 عاملی
69. بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد پروژه در روش مدیریت ارزش حاصله و کاربردهای آن
70. بررسی علل تاخیرات بخش مهندسی در پروژه های آب و فاضلاب با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی
71. تامین مالی پروژه های ICT
72. تامین تجهیزات الکترونیکی ( تتا ) در شرکت های پروژه محور
73. تجزیه و تحلیل سیستمی علل تأخیر پروژه های ملی ، مطالعـه مـوردی : میانگـذر دریاچه ارومیه
74. تحلیل ارتباط و تکامل مدلهای مدیریت ریسک پروژه
75. تحلیل بازه های اطمینان : رویکردی ریسک - محور به منظور تعیین مقادیر کم ریسک عدم قطعیت ها برای پروپوزال مناقصه
76. تحلیلی بر عوامل تغییرات زمان و هزینه در پروژه های سدسازی و میزان تاثیر کارفرما، مشاور و پیمانکار در آن
77. تخمین مدت زمان فعالیت های پروژه با استفاده از نظریه فازی
78. تخصیص منابع انسانی در پروژه های چندگانه مطالعاتی
79. تدوین مدل ساختاری مدیریت پروژه در روند شرکت در مناقصه
80. جایگاه انواع مطالعات پیش سرمایه گذاری در چرخه و موفقیت سرمایه گذاری پروژه
81. حل مساله موازنه هزینه - زمان پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند شاخصه
82. حل مساله زمانبندی پروژه های دارای محدودیت منابع RCPSP با استفاده ازالگوریتم جستجوی ممنوع ( Tabu Search )
83. حل مسائل زمانبندی پروژه ها با منابع محدود با استفاده از الگوریتم مورچگان اصلاح شده
84. حوزه های کلیدی بهبود و توسعه مجموعه های پیمانکاری مدیریت پروژه (MC)
85. خصوصی سازی، راهکاری در جهت تامین مالی و مدیریت بزرگراه ها
86. روش تحلیل در جریان تاخیرات پروژه ها
87. روش تعیین زمان بندی پرداخت ها در پروژه
88. روشی برای سنجش میزان انطباق پروژه با استاندارد® PMBOK
89. رابطه سایز پروژه و رویکردهای مدیریت پروژه
90. رتبه بندی فاکتورهای موثر بر عملکرد پیمانکاران با توجه به طبقـه بنـدی ریـالی پروژه ها : پروژه های 3 عاملی
91. سیستم نرم افزاری مدیریت ریسک پروژه
92. ساختار شکست کار ( WBS )-اولین ابزار مدیریت پروژه
93. ساختار شکست کار پروژه های اکتشاف نفت
94. شناسایی و کنترل عوامل بحرانی موفقیت (CSFs) در سیستم اجرای پروژه ( PDS )
95. شناسایی عوامل موثربربحرانی بودن فعالیتهادرپروژه های بزرگ
96. ضرورت تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در مدیریت پروژه های بزرگ عمرانی
97. طراحی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پروژه برمبنای متدولوژی am/pm
98. طرح توسعه میادین گازی هوش و پالایشگاه پارسیان 2
99. عوامل موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات با تأکید بر اهمیت مدیریت منافع

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها