CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۴
خرداد

همایش ژئوماتیک 86

مجموعه مقالات همایش ژئوماتیک 86 به سیویلیکا افزوده شد.

 

179 مقاله ارائه شده در همایش ژئوماتیک 86 که اردیبهشت ماه 1386 توسط سازمان نقشه برداری کشور در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سایت مرجع مهندسی عمران افزوده شد. این مقالات در 1819 صفحه ارائه شده اند.

 

لازم به ذکر است که مجموعه مقالات منتشر شده از سوی دبیرخانه این کنفرانس، حاوی 187 مقاله است که بنا به تشخیص گروه علمی سیویلیکا، تعدادی از مقالات به دلیل تکراری بودن در بانک مقالات درج نمی شوند.

 

همایش ژئوماتیک، از سال 1381 توسط سازمان نقشه برداری کشور برگزار می شود که می توانید کلیه مقالات این همایش ها را از سیویلیکا دریافت نمایید:

همایش ژئوماتیک 81 (49 مقاله)

همایش ژئوماتیک 82 (78 مقاله)

همایش ژئوماتیک 83 (62 مقاله)

همایش ژئوماتیک 84 (70 مقاله)

همایش ژئوماتیک 85 (94 مقاله)

در ادامه متن، لیست مقالات همایش امسال را ببینید.

1. AN INVESTIGATION IN TO THE DIFFERENT METHODS FOR MODIFICATION OF STOKES FUNCTION IN IRAN
2. AN OPTIMUM LOCAL GEOID MODEL FOR IRAN BASED ON THE LEAST-SQUARES MODIFICATION OF STOKES’S FORMULA
3. GENERATING DIGITAL TERRAIN MODELS FROM LIDAR DATA
4. GEOMETRIC CORRECTION AND OBJECT EXTRACTION OF IKONOS IMAGES IN THE APPLICATIO OF MAP REVISION
5. Geometric correction of satellite images through rational function models
6. GIS AND SPATIAL DESISION SUPPORT SYSTEM FOR DESERTIFICATION MITIGATION IN WATERSHED
7. GIS و مسیر یابی با تکیه بر فرایند تکراری
8. INTEGRATION OF AGENT-BASED MODELIING AND GIS FOR URBAN SIMULATION
9. Modification of ellipsoidal Stokes function
10. Modification of Geometric Accuracy Geo-Rectified Images using Rational Function Model and Orbital Parameter Model
11. Principles of Using Integrating GPS and Neural Networks in Surveying Displacement of Large Span Bridges
12. SCALAR RISK FUNCTIONS AS CRITERIA FOR DATUM DEEINITION IN GEODETIC NETWORKS
13. The Role of Mobile and SDI In Emergency Management
14. Transformation between ITRF2000 and WGS84 (Case Study: Iranian Permanent GPS Network, IPGN)
15. فیلترینگ داده های لیزر اسکنر با تکیه بر تولید DTM
16. کالیبراسیون هندسی پروژکتور در سیستم نور ساختار یافته به روش فتوگرامتری بردکوتاه
17. کالیبراسیون سیستم تلفیقی GPS/INS و توجیه مستقیم دوربین هوایی
18. کاهش نویز فاز تداخل سنجی راداری با استفاده از تبدیل موجک
19. کاربرد GIS در نظام اطلاعات سلامت؛ الگوی بومی شده با استفاده از VML و SVG
20. کاربرد GIS در مکانیابی پارکینگهای عمومی طبقاتی به روش OWA (مطالعه موردی : منطقه یک شهر تهران)
21. کاربرد GIS در مدیریت و مکانیابی پارکینگ ه
22. کاربرد GIS در امدادرسانی تصادفات جاده ای
23. کاربرد RS-GIS در تفسیر شکلهای تراکمی میزان آبگیری سطوح خاکها در ایستگاه پخش سیلاب قره چریان زنجان
24. کاربرد مفاهیم انتزاع داده در طراحی و ایجاد پایگاه داده مکانی چند کاربره
25. کاربرد منطق فازی دربرنامه ریزی شهری ومنطقه ای با استفاده از پیاده سازی آن در محیط GIS
26. کاربرد تصاویر ماهواره ای وتکنیک های سنجش ازدور درپیش بینی اثرات زیست محیطی توسعه ( منطقه مطالعه موردی : شهرستان رباط کریم )
27. کاربردهای GIS در پاکسازی مناطق آلوده به مواد منفجره
28. کاربردهای GIS در صنعت برق
29. کاربردهایی از GPS در مهندسی برق - قدرت
30. کاربردی از سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) و الگوریتم ژنتیک در انتخاب مسیر بهینه کامیونهای حامل مواد خطرناک
31. مفاهیم پایه وروشهای حل مینیمم سازی نرم L 1 وکاربرد آن در نقشه برداری
32. مقایسه کیفیت تفسیری تصاویر ترکیب شده با استفاده از شاخص بصری
33. مقایسه ی روش های سنتی و روش نوین در پیکتاژ و محاسبات عملیات خاکی
34. مقایسه ی روش تست ثبات کلی و مینیمم سازی نرم L 1 در شبکه های میکروژئودزی
35. مقایسه پهنه بندی شدت فرسایش با استفاده از مدل های USLE , EPM در محیط GIS (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز زنجانرود)
36. مقایسه سه روش طبقه بندی فازی، شبکه عصبی و کمترین فاصله در تصاویر ماهواره (Quickbird )
37. مکان یابی خوابگاه های دانشجویی با استفاده از GIS
38. مکانیابی بهینه کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیائی نمونه موردی ( فضای سبز شهر یاسوج )
39. میزان لغزش زمین وآنالیز تغییر شکل در توده رانشی جناح راست سد مهاباد با استفاده از GPS
40. محاسبه خطای کالیبراسیون ثقل در اندازه گیریهای ثقل شبکه چند منظوره فیزیکال ژئودزی و ژئودینامیک ایران
41. مدل سه بعدی ویسکوالاستیک المان محدود برای بررسی تغییر شکلهای سطحی گسل شمال تهران
42. مدل سازی اثر یونسفر با استفاده از آنالیز مشاهدات دو فرکانسه شبکه های دائمی GPS و کاربرد آن درعلوم مهندسی و فیزیک (زمین و فضا)
43. مدلسازی مکانیابی تاسیسات شهری با استفاده از GIS با تاکید بر مکانیابی پارکینگهای طبقاتی
44. مدلسازی میدان جابجایی سه بعدی حین وقوع زلزله یک گسل، مطالعه خاص: گسل بم
45. مدلسازی شبکه توزیع آب به منظور یکسان سازی فشار
46. مدیریت شبکه فاضلاب منطقه شهری کیانپارس و کیان آباد با طراحی ژئودیتابیس و شبکه هندسی
47. مدیریت عملیات ممیزی شهری بر اساس سامانه های اطلاعات مکانی
48. مسیریای بهینه منطبق بر اصول زیست محیطی با استفاده از GIS مطالعه موردی: مسیریابی بین دو موقعیت مکانی در استان مرکزی
49. مطالعه و بررسی روشهای تصحیح هندسی و Orthorectification تصاویر SAR
50. نقش SDI و Mobile GIS در مدیریت حوادث
51. نقشه برداری فضای سبز شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای Quick Bird
52. نقشه برداری درتونلهای بلند تجربه عملی در پروژه تونل 24 کیلومتری کوهرنگ 3
53. نگرشی نو به فرونشست دشت مشهد
54. همه چیز درباره گالیله
55. وضعیت کنونی و چشم اندازهای آینده در زمینه ماهواره های تجاری تصویر برداری
56. یکپارچه سازی اطلاعات خروجی توتال استیشن ها در قالب نرم افزار جامع رایانه ای
57. پــالایش و ارزیــابی کیفــی مــدل ارتفــاعی رقــومی ایــران (DEM) و تولید تراکم های مختلف بـر اسـاس کـاربرد آنها در محاسبات فیزیکال ژئودزی
58. پهنه بندی فرسایش و برآورد رسوب حوضه پگاه سرخ با استفاده از تکنیکهای RS و GIS و مدلMPSIAC
59. پیاده سازی وب سرویس نقشه ای
60. پیاده سازی الگوریم تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS جهت مکان گزینی بهینه فضاهای عمومی شهری ( نمونه مورد مطالعه : فضاهای ورزشی منطقه شش شهر تهران )
61. پردازش تصاویر دوربین رقومیUltraCAMD در نرم افزار فتومد
62. آنالیز تغییر شکل پوسته زمین در ایران براساس سری های زمانی ایستگاههای دائمGPS
63. آنالیز داده های تاید گیج و GIS برای تعیین سطح متوسط دریا در منطقه نای آلساند نروژ
64. آنالیز طیفی و تشکیل مدل هارمونیک مولفه های جزر و مدی ایستگاه های خط ساحلی خلیج فارس
65. آدرس یابی شبکه راه های شهری ایران
66. آشکارسازی تنش آبی گیاه نیشکر با تصاویر ماهواره ای Terra/Aster
67. آشکارسازی تغییرات ساختمانها در مناطق پر تراکم شهری بر مبنای بکارگیری محاسبات هوشمند و تلفیق اطلاعات
68. آشکارسازی غبار و دود در تصاویر ماهواره ای با استفاده از اختلاف دمای درخشندگی
69. الگویی برای مکان یابی بر اساس متدهای تصمیم گیری چند معیاره در GIS
70. الگوریتمی سریع برای مسیریابی بهینه در مساله اسکان موقت
71. امکان سنجی استفاده از داده های رادیو ساوند و تصاویر ماهواره ای MODIS در برآورد آب قابل بارش کلی (منطقه مورد مطالعه: ناحیه تهران)
72. انجام فاز اول ایجاد سیستم جامع اطلاعات مکانی دستگاههای اجرایی استان خوزستان
73. اثر تغییرات جانبی دانسیته توپوگرافی و ناهمواریهای زمین بر روی ارتفاعات ارتومتریک در ایران
74. اثر تغییرات جانبی دانسیته جرم توپوگرافی بر روی ارتفاع ژئویید در ایران
75. ارائه مدل ارزش راه ها با تکیه به روش AHP و کاربرد آن در GIS
76. ارائه مدلی جدید در آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای
77. ارائه روشی بهینه در تصحیح اثر هوآویزها در تصاویر سنجنده ASTER (مطالعه موردی منطقه خوزستان)
78. ارائه روشی برای اندازه گیری قطرمخازن با استفاده از دوربینهای تئودولیت وتوتال استیشن
79. ارائة روشی جدید جهت تبدیل تصویر آرایه خطی به تصویر فریم مجازی
80. ارتقاء دقت ارزیابی مساحت سطوح زیر کشت اراضی زراعی به کمک روش تجزیه اختلاط طیفی
81. ارزیابی قابلیت GPS برای اندازه گیری خصوصیات مورفومتری فرسایشهای خندقی و مقایسه نتایج آن با روشهای سنتی
82. ارزیابی کارایی فتوگرامتری در مدلسازی مبلمان شهری
83. ارزیابی کاربرد سیستم موقعیت یاب جهانی در مساحی و شبکه بندی عرصه های جنگلی
84. ارزیابی مدل FCD به منظور تخمین طبقات تراکمی تاج - پوشش جنگل
85. ارزیابی و پهنه بندی درجه تناسب توسعه فیزیکی شهر تبریز با استفاده از GIS
86. ارزیابی الگوریتمهای تولید اطلاعات مکانی جهت بهبود دقت طبقه بندی در تصاویر ماهواره ای
87. ارزیابی اثرات خشکسالیها بر منابع آبهای زیرزمینی ( مطالعه موردی دشتهای شمال همدان )
88. ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از مدل DRASTIC
89. ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه
90. ارزیابی تاثیر اندازه های آموزشی بر دقت الگوریتم SVM در طبقه بندی داده های ابرطیفی
91. ارزیابی تاثیر استقرار نا مناسب شهرکهای صنعتی بر آلودگی منابع آب زیر زمینی با استفاده از GIS-RS (مطالعه موردی در استان زنجان)
92. ارزیابی تجزیه خطی پیکسلهای مختلط در مناطق کوهستانی
93. ارزیابی تصاویر سنجنده ماهواره IRS-1D در تولید نقشه تصویری
94. ارزیابی خطر پذیری فرسایش خاک با استفاده از مدل USLE در محیط GIS (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز زنجانرود)
95. ارزیابی دقت اطلاعات ارتفاعی استخراج شده از زوج تصویر ماهواره آیکونوس (مطالعه موردی تهران)
96. ارزیابی دقت تهیه مدل رقومی ارتفاع با استفاده از تصاویر ASTER
97. ارزیابی روش تعیین موقعیت ماهواره ای دقیق (PPP)
98. ارزیابی روشهای هم مرجع نمودن تصاویر سنجش از دور
99. استفاده از GEOSTATIATIC و الگوریتم LSU به به منظور تعیین گیاهان در معرض خطر آلودگی کادمیوم (مطالعه موردی استان اصفهان)
100. استفاده از قابلیت های سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی توان زیست محیطی: مطالعه موردی دشت بیرجند
101. استفاده از خطای چندگانگی مسیر سیگنال های GPS برای آشکارسازی تغییر شکل سطوح
102. استفاده از سامانه اطلاعات مکانی برای شناسایی مناطق مناسب جهت احداث سد، بر اساس پارامترهای کمی
103. استخراج ساختمان های تخریب شدة ناشی از زلزله از روی تصاویر با رزولوشن بالا با استفاده از آنالیز بافت
104. استخراج عوارض از تصاویر با استفاده از منطق فازی مطالعه وردی مسیر رودخانه کارون در تصاویر لندست
105. اصلاح پهنه بندی خطر زمین لغزش در روش حائری - سمیعی با استفاده از عامل کاربری اراضی
106. بکارگیری GIS در پیاده سازی مدلی جهت کمک به مدیریت بهره برداری شبکه های آبیاری
107. بکارگیری روشهای نوین در طرح های آمارگیری (نمونه موردی: استفاده از PDA در طرح CPI)
108. بهینه سازی در فضای توصیف به منظور افزایش دقت طبقه بندی
109. بهبود اعوجاجات هندسی نقشه های پوششی زمین شناسی
110. بهرهگیری از تکنیک GIS در بررسی کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی شرق دزفول از لحاظ کشاورزی
111. بارز سازی کنتراست در تصاویر ماهواره ای با روشنایی غیر یکنواخت
112. بررسی مناطق نشست خیز ایران بر اساس داده های ترازیابی
113. بررسی نقش کاربری مناسب اراضی درکاهش سیلخیزی حوضه ابخیز زیدشت طالقان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
114. بررسی نحوه ادغام سیستم های همراه و زیرساخت داده های مکانی
115. بررسی و ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت دالون - سرله با استفاده از GIS
116. بررسی و ارزیابی مدل های تحلیلی ارائه شده در زمینه داده های مکانی - زمانی و پشنهاد مدل بهینه
117. بررسی و ارزیابی روش های اتوماتیک شناسایی تغییرات هندسی عوارض از روی عکس های هوایی
118. بررسی و ارزیابی روش های بهنگام رسانی داده های مکانی
119. بررسی و ارزیابی شبکه های اطلاعات بحران در دنیا، جهت ایجاد شبکه اطلاعات بحران در ایران
120. بررسی وضعیت ذخایر آبی تالاب هورالعظیم با بکارگیری تکنیک های سنجش از دور
121. بررسی الگوریتم های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک استخراج راه از تصاویر رقومی با تاکید بر روش فازی
122. بررسی الگوریتمهای مختلف برای مدلسازی و تعیین بهترین مسیر تخلیه اضطراری در اسکان موقت
123. بررسی امکان تولید نقشه پوشش گیاهی در مقیاس 1:500000 در استان قزوین با استفاده از تصاویر روزانه سنجنده MODIS
124. بررسی تکنیکهای مختلف خوشه بندی به روش نظارت نشده
125. بررسی توانایی داده های ماهواره ای GRACE در تعیین تغییرات سطح آبهای زیر زمینی ایران
126. بررسی تاثیر اختلاف اندازه پیکسلهای تصاویر چند طیفی و پانکروماتیک بر کیفیت طیفی تصاویر ترکیب شده
127. بررسی جایگاه فتوگرامتری برد کوتاه در اندازه گیری دقیق سرریز سد مارون
128. بررسی دقت فتوگرامتری برد کوتاه درمدلسازی تجهیزات صنعتی
129. بررسی دلایلعدم انطباق ژئومتری و اطلاعات توصیفی در داده های فضایی کشور
130. بررسی روند پیشرفت تکنولوژیهای نمایش نقشه بر روی اینترنت
131. بررسی روند بیابان زایی کویر سگزی اصفهان با تصاویر سنجنده MSS و ETM+ لندست
132. بررسی روش های مختلف استخراج ویژگی به منظور طبقه بندی تصاویر پر طیفی
133. بررسی روشهای اندازه گیری و کنترل ابعادی در صنعت و جایگاه فتوگرامتری صنعتی
134. بررسی روشهای استخراج ساختمان در مناطق شهری با استفاده از داده های لیدار
135. بررسی زبانهای نشانه گذاری جهت دستیابی به تعامل پذیری در GIS
136. بررسی ساختارهای مختلف Clearinghouse ملی جهت رسیدن به ساختار بهینه
137. بررسی صحت و عملکرد روش DLT در تصحیح تصاویر آرایه خطی
138. تفکیک نوع محصولات کشاورزی با استفاده از داده فراطیفی Hyperion
139. تفسیر پروفیل تغییرات NDVI سنجنده MODIS در کلاسهای مختلف نقشه پوشش گیاهی ( مطالعه موردی دشت قزوین 83-84)
140. تلفیق سنجش از دور و GIS در پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی محدوده لالی
141. تناظر یابی و یکپارچه سازی مجموعه داده های مختلف در GIS
142. تهیه مدلی یکپارچه بوسیله تلفیق روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) با GIS به منظور حل مسائل تصمیم گیری در شهرسازی ( نمونه موردی : انتخاب سایت بهینه برای استقرار تجهیزات جدید شهری )
143. تهیه نقشه 1:100000 مناطق شرق کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای
144. تهیه نقشه های توپوگرافی با استفاده از GPS
145. تهیه نقشه تصویری با استفاده ازتصویر ماهواره ای آیکونوس و DEM ( مطالعه موردی ششتمد استان خراسان رضوی )
146. تهیه نقشه حساسیت به بیابانزایی با تلفیق تکنیک های سنجش از دور، GIS و روش (ESAs)
147. تهیه نقشهپوشش اراضی کشوری با استفاده از سری های زمانی تصاویر ماهواره TERRA سنجنده MODIS
148. تولید اطلاعات ساختار یافته برای GIS بر اساس روابط توپولوژیک عارضه راه با استفاده از تلفیق مستقیم سیستمهای فتوگرامتری و CAD
149. تاملات فرکتالی در تعامل با سامانه های اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: گسل های شمال غرب ایران)
150. تاثیر انحناء خط شاقولی برروی مولفه های انحراف قائم
151. تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی توسعه به روش تحلیل چند معیاره فضائی (ILWIS-SMCE)
152. ترکیب تصاویر سنجش از دور بر پایه انتقال رنگی و با استفاده از تبدیل قاب موجک تفکیک ناپذیر (NWFT)
153. تصحیح هندسی عکسهای هوایی با استفاده از توابع رشنال
154. تعیین مقدار بخارآب موجود در اتمسفر با استفاده از تخمین تاخیر تروپوسفری سیگنالهای GPS در شبکه ژئودینامیک سراسری ایران IPGN
155. تعیین میزان حساسیت پذیری مناطق بیابانی شرق اهواز با استفاده از مدل MEDALUS در سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی
156. تعیین محلهای مناسب برای اجرای عملیات پخش سیلاب در استان زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
157. تعیین مزارع فاقد زهکشی مناسب با مدلسازی و تحلیل سطح آب حاصل از زهکش مزارع در محیط GIS
158. تعیین اندازه پیکسل هیدرولوژیکی مناسب برای نقشه های توپوگرافی 1/2500 ایران
159. تعیین اتوماتیک ساختمان های تخریب شده در زلزله با استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بال
160. تعیین اعوجاج قطعات هواپیما با استفاده از روش فتوگرامتری صنعتی غیر آنی کم هزینه
161. تعیین بهینه مدل درون یابی برای کمیت ها جهت استفاده در سامانه های اطلاعات مکانی
162. تعیین توپوگرافی سطح دریا در خلیج فارس و دریای عمان با تلفیق داده های آلتیمتری TOPEX/POSEIDON و ERS1 با استفاده از مدل جزر و مدی بدست آمده از آلتیمتری
163. تعیین تخریب شریانهای حیاتی " ترابری " در مناطق شهری در اثر وقوع زلزله
164. تعیین تغییرات زمانی میدان ثقل زمین با استفاده از داده های ماهواره ای GRACE
165. دوربینهای هوایی رقومی
166. درونیابی DTM با بکارگیری تکنیک Shape from Shading برروی تک تصویر رادار و مقایسه آن با سایر تکنیکهای درونیابی
167. زمین مرجع کردن مستقیم با تلفیق GPS و : INS قابلیت ها و مشکلات
168. زیر ساختار ملی اطلاعات مکانی (NSDI) نیاز یا ضرورت
169. سیستم مدیریت برمبنای هدف MBO ابزار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان نقشه برداری کشور
170. سازگار تلفیق نظریات فردی در تصمیم گیری گروهی به روش AHP
171. سرویس های اطلاعات مکانی همراه توزیع یافته
172. شبیه سای عامل مبنا در سیستم های اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: راه یابی در محیط بیمارستان)
173. طراحی و پیاده سازی نحوه زمانمند سازی داده های مکانی ایستا در سیستمهای اطلاعات مکانی جهت حفظ سابقه تاریخی عوارض
174. طراحی و پیاده سازی نرم افزار سیستم اطلاعات مکانی بومی با کاربرد در صنعت برق
175. طراحی و پیاده سازی یک سیستم مبتنی بر خدمات مکان مبنا جهت راهیابی با استفاده از شاخص های مکانی
176. طراحی و پیاده سازی یک سیستم اتوماتیک برای تشخیص ساختمانها در تصاویر ماهواره ای بزرگ مقیاس با استفاده از الگوریتمهای شبکه عصبی مصنوعی
177. طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی شرکت برق منطقه ای فارس
178. طراحی بهینه شبکه GPS با استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت برآورد پارامترهای گسل : مطالعه موردی شبکه GPS گسل بم
179. طرح اندازه گیری ثقل دقیق و ارتفاع دقیق بر روی قله دماوند و گسترش خط کالیبراسیون ملی ثقل ایران

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها