CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۴
خرداد

پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله

مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به سیویلیکا افزوده شد.

 

545 مقاله ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله که 23-26 اردیبهشت ماه 1386 توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تهران  برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سایت مرجع مهندسی عمران افزوده شد. این مقالات شامل 3209 صفحه هستند.

 

از مجموع کل مقالات، 297 مقاله به زبان فارسی و 248 مقاله به زبان انگلیسی ارائه شده اند. محورهای اصلی مقالات عبارتند از:

 

- آموزش همگانی، آمادگی و اطلاع رسانی

- برنامه ریزی شهری و منطقه ای

- بناهای تاریخی

- بهسازی سازه ها

- پیش بینی و هشدارهای پیش از وقوع زلزله

- تاثیر ساختگاه و ریز پهنه بندی

- خاک و پی

- روشهای عددی در تحلیل سازه ها

- زلزله شناسی، مهندسی و جنبش شدید زمین

- زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگار

- ساختمان های آجری و خشتی

- سازه های بتنی

- سازه های خاص

- سازه های فولادی

- شریانهای حیاتی

- لرزه زمین ساخت و دیرینه لرزه شناسی

- مخاطرات ژئوتکنیکی و پهنه بندی

- مدیریت بحران: مقابله با زلزله، نجات و امداد و بازسازی

- مدیریت خطر پذیری زلزله

- مسائل اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی مربوط به مدیریت خطر پذیری

 

[مشاهده لیست کامل مقالات]

فاصله مورد نیاز ساختمان ها برای جلوگیری از برخورد در هنگام زلزله با روش ارتعاشات تصادفی
فشار جانبی خاک بر دیوار حائل تحت اثر سربار سیکلی
کمینه کردن پاسخ پیچشی ساختمانهای نامتقارن تحت حرکات نزدیک گسل با استفاده از پالس معادل
کاربرد موجک در تحلیل دینامیکی خطی و غیر خطی قاب های دوبعدی
کاربرد روش المان محدود طیفی برای حل مسائل انتشار موج در محیط های ارتجاعی پیوسته
کاربرد شبکه ژنیتیک برای آموزش رابطه بین اطلاعات آزمایشگاهی و تحلیل دینامیکی سدهای بتنی
لرزه خیزی القایی ناشی از آبگیری مخازن سدها مطالعه موردی سد ونیروگاه کارون 2
مقاوم سازی اتصالات بتن آرمه با ورقه های FRP در مقابل نیروهای جانبی وارد بر قاب خمشی
مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله های حوزه نزدیک
مقایسه نتایج آزمایشگاهی میراگر اصطکاکی با سطوح لغزش مختلف
مقایسه نتایج آزمایشگاهی تاثیر سیستم TMD بر کاهش تغییرمکانهای سازهای تحت اثر تحریک هارمونیک و شتاب زلزله
مقایسه نتایج تحلیلهای دینامیکی خطی و غیر خطی با روش تقریبی استاندارد 2800 در تعیین بیشینه جابجایی نسبی سازههای متوسط - مرتبه
مقایسه بهینه سازی قابهای ساختمانی در مقابل زلزله با استفاده از شبکه عصبی موجکی و مدلهای ریاضی
مقایسه تحلیلهای عددی قابهای صلب فولادی در ترکیب با اجرای بدون فاصله دیوارهای سبک D3 تحت بارهای رفت و برگشتی
مقایسه دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود با استاندارد 2800 ایران
مقایسه رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی خارج از مرکز با پیوندهای افقی و قائم
مقایسه رفتار لرزه ای ساختمانهای فولادی مهاربندی شده طرح شده با روشهای متداول و عملکردی
مقایسه رفتار تیرهای عمیق بارگذاری شده از پایین با نسبت دهانه به ارتفاع متفاوت
مقایسه رفتار غیرخطی مهاربندهای دروازهای و مهاربندهای هم مرکز
مقایسه روشهای مبتنی بر قابلیتهای سنجش از دور در مطالعه پیش نشانگرهای وقوع زلزله
مقایسه روشهای ارزیابی کمی آسیب پذیری ساختمانهای بنایی غیرمسلح
مقایسه سامانه های انتزاعی و سامانه های چرخشی ثبات گرا مدیریت بحران زلزله
مقایسه عملکرد لرزهای پلها با جداگر و تکیهگاه انبساط حرارتی
مقایسه عملکرد بادبندهای ضربدری مطابق نشریه 264 سازمان مدیریت و برنامه ریزی و آئین نامه قدیم ایران
مقایسة زمین لرزه های تاریخی ودستگاهی درگسل شمال تبریز (NTF)
مناطق شهری، آسیب های موجود و کاهش ریسک
مهاربند آونگ اصطکاکی
مولفه های سنجش طول دوره بازسازی پس از زلزله در مناطق شهری
مبانی یک روش جدید در طراحی بهینه سازه ها بر پایه عملکرد آنه
محاسبه مقادیر ویژه شبکه های فضایی یک لایه قطری با استفاده از تئوری گرافه
محاسبه اندرکنش سینماتیکی خاک و سازه برای پیهای مدفون با استفاده از روش میانگین گیری و مد لهای مخروطی
محاسبه سازوکار کانونی زمینلرز ه ی 4 اسفند 1383 داهوئیه زرند (Mw=6.4) براساس طیف دامنه و قطبش موج تراکمیp
محاسبة بیشینه شتاب احتمالی زلزله درتونل گلاب
محاسبة عددی ماتریس اپراتورهای تابع گرین مطالعة موردی: گسل شمال تهران
مدل سازی لرزه خیزی القایی ناشی از فعالیتهای هیدروکربوری
مدل سازی و تحلیل لرزه ای بنای تاریخی شاه نعمت ا... ولی ماهان
مدل سازی رفتار پیچشی هست ههای برشی در ساختما نهای بلند با کاربرد دو دسته اجزا ی محدود کرنش پایه و تغییرمکان پایه
مدلسازی تحلیلی اطراف گسل وارزیابی تاثیر پارامترهای مختلف درآن
مدیریت آسی بپذیری برای کاهش بحران زلزله
مروری بر طرحها و برنامه های طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران
مطالعه لرزه خیزی استان هرمزگان جهت ارائه مدلی مناسب برای پیش بینی زمین لرزه های بزرگ در این استان
مطالعه موردی پتانسیل روانگرایی
مطالعه موردی بهسازی لرزه ای ساختمان بتنی با قاب خمشی، با اضافه نمودن دیوارهای برشی شکل پذیر شده با کامپوزیت پلیمری الیاف GFRP در مقایسه با افزودن دیوارهای برشی معمولی
مطالعه پاسخ لرزه ای قابهای خمشی فلزی بانامنظمی توزیع جرم در ارتفاع
مطالعه آزمایشگاهی کاربرد میراگر فلزی آکاردئونی درمقاوم سازی لرزه ای قابهای فولادی
مطالعه آزمایشگاهی میراگر MADAS در بارگذاری سیکلی
مطالعه آزمایشگاهی رفتار دینامیکی غیرخطی سازه نامتقارن یک طبقه برشی توسط میز لرزان
مطالعه اثرات ساختگاهی و طبقه بندی نوع خاک ایستگاه های شتابنگاری
مطالعه تاثیر جداسازی لرزه ای به همراه کنترل غیرفعال و نیمه فعال در کاهش خطر لغزش و دوران در سیستم های ثانویه در ساختمان
مطالعه تحلیلی رفتاراتصال تیر به ستون قوطی شکل با استفاده ازصفحات کناری
مطالعه عوامل موثر در رفتار لرزه ای سپرهای فلزی بعنوان دیوارهای حائل ساحلی
مطالعه عددی برروی عملکرد و شکلپذیری پیچشی تیرهای بت نمسلح تقویت شده با کامپوزیت های FRP
مطالعات آزمایشگاهی و مدل سازی کامپیوتری رفتار چرخه ای دیوار برشی فولادی
مطالعة رفتار هیسترزیس قابهای فولادی با میراگرهای تسلیمی مرکزی از جنس فولاد معمولی و فولاد جاذب انرژی با درصد بازشوهای مختلف
معیارهای دوران پلاستیک وشاخص خسارت در روش طراحی عملکردی در ساختمانهای بتنی مسلح بر اساس مطالعات آزمایشگاهی
معرفی ماهوارهDEMETER و قابلیت های آن در ثبت تغییرات پارامترهای یونسفری به عنوان پیش نشانگری برای وقوع زلزله
معرفی مدل آزمایشگاهی ارزیابی رفتار دینامیکی خط لوله زیرزمینی
معرفی نر مافزار گرافیکی جدید شناسایی خصوصیات دینامیکی سازه ها با استفاده از داد ههای ارتعاش محیطی
معرفی یک شاخص خسارت ساده بر اساس زوال سختی برای قابهای خمشی فولادی
نقشه های پهنه بندی شتاب طیفی و تحلیل احتمالی خطر با رابطه های کاهندگی طیفی برای گسترة شهر تهران
نحوه توزیع مناسب بارهای لرزه ای در طراحی بهینه سازه ه
نحوه تغییر پارامترهای مختلف در دیوارهای ساحلی سپری مهار شده با توجه به لایه بندی خاک با استفاده آزمایشهای مدل
نرخ کاهش پسلرزهها و بررسی فرکتالی سیستم گسل مسبب زلزله سیلاخور( 2006)
وضعیت بازار وکیل شیراز در شرایط وقوع زلزله
وضعیت خدما ت ایمنی وآتش نشانی در شهر تهران و مقایسه با استانداردها و سایر کشوره
یک طرح پیشنهادی جهت راه اندازی پایگاه دیجیتالی داده های گرانی سنجی ایران در راستای بررسی تغیرات گرانی به عنوان پیش نشان گر زلزله
یافتن آرایش بهینه تقویتهای افقی و قائم در دیوار برشی فولادی به کمک الگوریتم ژنتیک
پهنه بندی خطر روانگرایی در سواحل دریای مازندران
پهنه بندی خطر زلزله در منطقه شهرکرد
پی شناور )روشی جهت آزاد نمودن سازه از ارتعاشات ناشی از زلزله(
پیش بینی میانمدت زمینلرزه بر اساس کافهای لرزهای در ایالت لرزه زمینساختی زاگرس
پیش بینی زلزله القایی مخازن سدها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
پیشنهاد مدل آتش سوزی پس از زلزله برای شهر تهران
پیشنهاد نحوه انتخاب ضریب شتاب افقی درتحلیل شبه استاتیک سدهای خاکی
پیشنهاد الگوی بارگذاری جانبی برای تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه های بتنی بلند
پیشنهاد روشی برای ارزیابی کیفی آسیبپذیری ساختمانهای موجود
پیشنهاد ضریب رفتار برای مخازن هوایی فولادی بر اساس عملکرد آنها در زلزله 11 فروردین 1385 درب آستانه - سیلاخور
پارامترهای موثر در مدل سازی المان محدود اتصالهای پشت بنددار و گیردارمعمولی با در نظرگرفتن اثر پس کمانش و شکست
پدیده های زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی مرتبط با زلزله 1385/1/11 درب آستانه (سیلاخور)
پردازش رکوردهای زمین لرزه سیلاخور و بررسی طیفی و کاهندگی شتاب در این زمین لرزه
آنالیز رفتار ساختما نهای بلند با سیستم مقاوم دیوار برشی بر اساس کاربرد المان های محدود کرن ش پایه
آنالیز ستونهای بتنی تقویت شده با کامپوزیتهای FRP تحت نیروهای محوری
آسیب پذیری لرزه ای ساختمانها ی بتن آرمه دارای دیوارهای سازه ای همراه با عملکرد کوپلی
آسیب پذیری پایه های پل بتن مسلح در برابر مولفه قائم زلزله
امواج سطحی در یک نیم فضای ایزوتروپ جانبی در فضای زمانی
اندرکنش میزلرزان 6 مؤلفه ای پژوهشگاه با مدلهای سازه ای
ایده طراحی سامانه مدیریت بحران و بازگشت سریع شریان های حیاتی پس ازوقوع زلزله
اثر انفجار سطحی ناشی از مواد منفجره متمرکز بر روی سازه های بتنی
اثر تغییر چگالی بر فرکانس گنبد های فضاکار
اثر جداسازهای لرزهای بر رفتار سازههای فولادی
اثر دینامیکی لنگرها بر آرماتورگذاری اتصال بتنی گوشه با بکارگیری روش المانهای محدود
اثر سختی قاب فضایی در نشست پی و بازتوزیع نیروها در سازه
اثرلایه بندی خاکها بر پاسخ دینامیکی پی های تحت ارتعاش با استفاده از روش کوپل المانهای محدود-نامحدود دینامیکی
ارائه نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی جزئیات جدید برای اتصال خورجینی خمشی پیچی
ارائه روابطی جهت برآورد پارامترهای دینامیکی خاکهای چسبنده بر اساس مدل هیپربولیک اصلاح شده
ارائه روشی برای ارزیابی سریع آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بنایی موجود در ایران
ارزیابی لرزه ا ی قابهای معمولی بتن آرمه تقویت شده در اتصالات با کامپوزیتهای الیافی (FRP)
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای و مقاوم سازی سازه های ساختمانی در یک مجتمع پالایشگاهی
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای آجری غیر مهندسی بااستفاده از مدلسازی قاب معادل وتحلیل استاتیکی غیر خطی
ارزیابی آسیب پذیری و ارائه طرح بهسازی لرزه ای موردی یک دستگاه پل در شهر تهران
ارزیابی آسیبپذیری ساختمانهای بنایی با استفاده از روشهای تجویزی و عملکردی
ارزیابی اولیه، تهیه منحنی خسارت و ارایه طرح مقدماتی بهسازی یک ساختمان ایستگاه پمپاژ
ارزیابی اصول بازسازی در زلزله های گذشته ایران با هدف آموختن درسهایی برای آینده
ارزیابی توان جنبشی تراستهای پنهان
ارزیابی تغییر سختی وظرفیت در دیوارهای برشی آسیب دیده تحت اثر زلزله براساس اطلاعات کیفی
ارزیابی رفتار لرزه ای اسکله بلوکی با استفاده از روشهای تعادل حدی و عددی
ارزیابی روند تغییرات فشارهای منفذی در هسته سد کرخه درزمان وقوع زمین لرزه
ارزیابی روش طیف ظرفیت برای تخمین تغییر مکان هدف سازه های نامتقارن در پلان
ارزیابی روشهای غیرخطی زمان دوام و بارافزاینده استاتیکی در تخمین عملکرد قابهای فولادی خمشی
ارزیابی سطوح عملکرد قاب های خمشی بتن مسلح با شکل پذیری متوسط با استفاده از روش های مختلف مقاوم سازی
ارزیابی ضریب اضافه مقاومت در سیستم های قاب خمشی با استفاده از آنالیز استاتیکی غیر خطی
ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمانهای فولادی و بتنی خسارت دیده در زلزله 1382 بم
ارزیابی عملکرد میراگرهای MR در کنترل پاسخ لرزه ای سازه ه
ارزیابی عملکرد شبکه حمل و نقل شهری پس از زلزله با استفاده از معیارهای مکان - مبنا
ارزیابی عددی و آزمایشگاهی رفتار سیستم ترکیبی قاب صلب فولادی با اجرای فاصله دار دیوارهای پیش ساخته سبک تحت بارگذاری سیکلی
استفاده از میراگرهای اصطکاکی برای کنترل ارتعاشات لرزه ای ساختمانه
استفاده از آنالیز مولتی فرکتالی پیش لرزه ها و پس لرزه ها در پیش بینی دراز مدت زمین لرزه های بزرگ
استفاده از روش قاب معادل در ارزیابی ساختمانهای مصالح بنایی آسیب دیده در زلزله های اخیر ایران
استفاده از صفحات گیرداری قائم اصلاح شده در مقاومسازی اتصالات خورجینی
اصلاح مدل رفتاری رفت و برگشت بتن جهت بررسی عملکرد لرزه ای قابهای بتن مسلح محصور شده با FRP
بکارگیری قابهای فولادی نیمه صلب جهت افزایش مقاومت جانبی دیوارهای آجری
بکارگیری اتصالات با مقطع کاهش یافته تیر (RBS) جهت بهبود رفتار اتصالات صلب فولادی
بهینه یابی میزان بارگذاری پاشنه برای تقویت لرزهای سدهای خاکی با استفاده از نتایج تحلیل های دینامیکی غیر خطی
بهبود عملکرد دیوارهای برشی فولادی تقویتنشده در سازههای بلند
بهسازی اتصالات پلها به روش جداسازی لرزه ای
بهسازی اجزا و اتصالات پایه های قابی شکل بتن آرمه پل ها با بهره گیری از مواد کامپوزیت
بهسازی بافت های فرسوده شهری و راهکار مناسب جهت جلوگیری از معضلات زلزله در قالب برنامه ریزی شهری
باز توزیع لنگر در طراحی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح
بازسازی و توسعه
بر آورد میزان ریسک ریزش های سنگی در مناطق شه ری با استفاده از روش RHRS ( مطالعه موردی بخش شرقی شهر خرم آباد)
برآورد اولیه از میزان دگرشکلی پوسته حاصل از زمینلرزه های شرق ایران با استفاده از محاسبه تانسور استرین
برآورد خطر زمینلرزه منطقه اصفهان به روش احتمالاتی
برآوردبیشینه شتاب زلزله بااستفاده ازپارامترهای لرزه ای درناحیة شمال غرب ایران
بررسی فعالیت لرزه ای استان زنجان
بررسی قابهای بتنی مقاوم سازی شده با مهاربندهای فولادی و المانهای ADAS با استفاده از روش طیف ظرفیت
بررسی کاهندگی امواج دنباله درناحیه شرق ایران
بررسی لرزه خیزی و جنبش نیرومند زمین در جزیره قشم با نگرشی ویژه به داده های ثبت شده در شبکه شتابنگاری کشور در سالهای 85-1384
بررسی میزان اعتبار استفاده از نگاشتهای مایکروترمور جهت تخمین فرکانس طبیعی نوسانات خاک
بررسی میزان تخریب ساختمانها در مناطق شهری زلزله زده با استفاده از داده های دور سنجی و GIS
بررسی محدودیت ابعاد اعضای خمشی در ساختمانهای بتن آرمه بر اساس استاندارد 2800 و دستورالعمل بهسازی لرزه ای
بررسی مطالعات انجام شده در زمینه پیش بینی زلزله با استفاده از الگوریتم های شبکه های عصبی مصنوعی
بررسی نقش مدیریت تریاژ (Triage Management) در افزایش کیفیت فرآیند امداد و نجات به هنگام وقوع زلزله
بررسی همخوانی مفاهیم پایایی و پویایی در طرحهای مدیریت بحرانهای شهری پس از وقوع زلزله
بررسی و کاهش اثر پیچش در رفتار لرزه ای ساختمان 4 طبقه بتنی به کمک سیستم جداساز پایه
بررسی و مقایسه فرکانس اصلی نقاط مختلف در ساختگاه یک سد واقعی به روش یک بعدی و سه بعدی
بررسی و مقایسه آزمایشگاهی روابط تئوریک موجود در قابهای مرکب
بررسی و مقایسه ظرفیت باربری و رفتار شکل پذیری دیوارهای برشی فولادی و مرکب(C-SPW) به روش اجزای محدود با استفاده از نرم افزار ANSYS
بررسی وضعیت مدارس و مراکز درمانی- امدادی منطقه چهار شهری تهران از دیدگاه مدیریت بحران لرز های
بررسی پیشنهاد آئین نامه زلزله ایران (استاندارد 2800 - ویرایش 3) در مورد ضوابط طرح اعضاء و اتصالات بادبندهای هم محور (CBF) وکنترل شکل پذیری و انرژ یپذیری سازه
بررسی پایداری جانبی قا بها با مهاربندی واگرا در پل ها با پایه فولادی
بررسی پاسخ دینامیکی قابهای بتنی دارای میانقاب حین اعمال بار چرخ های
بررسی آنومالی های مادون قرمز حرارتی (TIR) قبل از زلزله 23 مهر ماه 1383 راور کرمان
بررسی آگاهی کودکان و نوجوانان ایرانی از پدیده زلزله و آمادگی در برابر آن
بررسی آسیب پذیری لغزشی اجزای غیر ساز های بلوک مانند تحت اثر تحریکات لرز های
بررسی آسیب پذیری نیروی انسانی و تأسیسات کارخانجات
بررسی آسیبهای روحی و اجتماعی زلزله بم
بررسی اثر متقابل پیهای دینامیکی و دیوارهای حایل زیر زمین وتاثیر آن بر نشست صفحات بارگذاری
بررسی اثر محل وصله آرماتور ستون در میزان آسیب پذیری پلهای بتنی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی
بررسی اثر پارامتر های هندسی و خصوصیات اعضاء قاب با مهاربند زانویی بر روی سختی و شکل پذیری سیستم
بررسی اثر پارامترهای هندسی دیوار بر رفتار دیوارهای ساحلی وزنی در برابر خاکهای روانگرا و مطالعه محدوده بهینه اصلاح خاک
بررسی اثر ترک خوردگی در رفتار غیر ارتجاعی سازه های بتن آرمه به کمک آنالیز بار افزون
بررسی اثر روانگرایی خاک بر تونل های پوش شدار
بررسی اثرات استفاده از اتصالات نیمه- صلب بر روی دیافراگم پلهای دودهانه
بررسی اثرات تغییر طول تیر پیوند در قا بهای با مهاربندی برو نمحور به کمک تحلیل دینامیکی غیرخطی
بررسی اثرات ضریب شکل بر رفتار خرابی دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری چرخهای
بررسی ارتباط بین احتمال وقوع روانگرایی، عدد نفوذ استاندارد و تنش برشی سیکلی در خاکهای ماسهای با استفاده از روش اعتمادپذیری
بررسی به کارگیری فیوز ساز های جهت بهبود عملکرد لرزه ای اسکله های شمع و عرشه
بررسی تنشها در سدهای بتنی وزنی در اثر نیروی زلزله به ازای ترازهای مختلف آب بوسیله شبکه عصبی
بررسی تأثیر مقدار مهاربندی در ضریب رفتار قابهای مهاربندی شده با تحلیل دینامیکی غیر خطی
بررسی تأثیر تغییرات مکانی حرکت زمین لرزه در پاسخ لرزه ای سد خاکی مسجد سلیمان
بررسی تاثیر مدل سرعتی ساختار پوسته برروی شکل توابع گرین و مدل سازی امواج لرزه ای
بررسی تاثیر نوع بدنه سد بر رفتار دینامیکی سدهای خاکی و سنگریزه ای، قسمت دوم: روشهای عددی و تجربی
بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار لرز های ساختمانهای بتن مسلح با سیستم قاب خمشی (با استفاده از روش مستقیم)
بررسی تحلیلی مقاومت، سختی و شکل پذیری ستونهای مشبک با بست افقی تحت بار جانبی چرخه ای
بررسی تغییر رفتار ستونهای لاغر در ساختمانهای فلزی موجود پس از مقاوم سازی به روشهای گوناگون
بررسی جداساز لرزه ای به صورت غلتکهای متعامد
بررسی حرکات تکتونیکی گسلهای زمین شناسی با استفاده از اندازه گیری های دقیق شتاب ثقل
بررسی خرابی های ناشی از زمین لرزه بم و رابطه شدت با مرگ و میر
بررسی خطی سازی رفتار غیرخطی سیستم های جداساز پایه با روابط آیین نامه ای
بررسی رفتار لرزه ای قاب های خمشی بتنی پیش ساخته با اتصالات دوگانه
بررسی رفتار لرزه ای و هیسترزیس مهاربند های هم محور با فولاد معمولی ساختمانی و فولاد نرم(جاذب انرژی)
بررسی رفتار لرزه ای دیوار آجری تقویت شده با شبکه فولادی و پوشش بتن
بررسی رفتار لرزه ای سدهای قوسی بتنی نسبت به تغییرات ارتفاع و مدول برشی پی و جناحین
بررسی رفتار لرزهای یک نمونه سازه بنایی متداول روستایی با سقفهای گنبدی
بررسی رفتار اتصالات نبشی پیچی به روش اجزاء محدود تحت بارگذاری مونوتونیک و سایکلیک
بررسی رفتار تونلهای حفر شده در محیطهای خاکی و سنگی همگن تحت بارهای دینامیکی
بررسی رفتار دینامیکی پی های سطح یتحت اثر بارهای سیکلی خارج از مرکز
بررسی رفتار دینامیکی غیرخطی پان لهای نوین 3D در ساختمان
بررسی روش Mode-AdaptivePushover و مقایسه آن با روش ModalPushover Analysis (MPA)
بررسی روش های ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از داده های CPTu و ارائه روش جدید
بررسی روش تابع انتقال گیرنده در مطالعات ساختار پوسته با ذکر مثالی از منطقه تهران
بررسی روش تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مودی و کاربرد آن در ارزیابی لرزه ای ساختمانهای نامنظم در ارتفاع
441.

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها