CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۱
خرداد

چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

مجموعه مقالات چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران به سیویلیکا افزوده شد.

 

281 مقاله ارائه شده در چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران که هشتم تا دهم شهریور ماه 1379 توسط انجمن زمین شناسی ایران در دانشگاه تبریز برگزار شده است، به بانک مقالات سایت مرجع مهندسی عمران افزوده شد. این مقالات در 607 صفحه ارائه شده اند.

 

مقالات در محورهای زیر ارائه شده اند:

آب شناسی

چینه شناسی و فسیل شناسی

رسوب شناسی، سنگ شناسی رسوبی و زمین شناسی نفت

زمین شناسی اقتصادی

زمین شناسی ساختمانی، زمین ساخت و ژئوفیزیک

زمین شناسی مهندسی

سنگ شناسی آذرین و دگرگونی

[لیست کامل مقالات]

1. فرامینیفرهای سازند مباک (کربنیفر زیرین): زون بندی زیستی و ارتباط رخساره ای
2. کنترل کننده های ساختاری در دگرسانی سنگهای واقع در پهنه برشی بوشاد
3. کالئولن زنوز - نگرشی بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و کاربردهای صنعتی
4. کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز احتمالی کانسار سرب و روی عمارت، اراک
5. کانی شناسی، زمین شناسی و زمین دماسنجی کانسار طلای رگه ای باغو
6. کانسار آنتیموان - آرسنیک - طلای داشکسن و ویژگیهای زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمیایی آن
7. کاربرد فرکتال در حل مسائل گسل قطر - کازرون جنوب غرب ایران
8. کاربرد میانبارهای سیال در تعیین دما و فشار مناطق برشی بخشهای خارجی کوهزادی
9. کاربرد ایزوتوپهای هیدروژن، اکسیژن و استرونسیم در مطالعات آبهای سطحی و زیر زمینی حوضه آبریز باکینباه (Buckingbah) در شرق استرالی
10. کاربرد بیلان جزء به جزء در کالییراسیون مدل ریاضی و برآورد ضریب ذخیره آبخوان دشت زنجان
11. کاربرد تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی، EDA، در تهیه نقشه ژئوشیمیایی در شرق ایران
12. کاربرد روش لرزه ای شکست مرزی در تعیین لایه پنهان
13. کاربرد روش آنالیز فرای در تعیین توزیع مکانی چشمه های آبگرم استانهای فارس، بوشهر و کهکیلویه - بویراحمد
14. کاربرد روش تجربی در بررسی پایداری سطوح شیبدار سنگی
15. کاربرد روشهای ریخت زمینساختی در تحلیل ساختاری تاقدیس سبزپوشان
16. لرزه زمینساخت البرز مرکزی با توجه به یافته های جدید
17. مقایسه فلززایی منطقه آق کند - هشجین با مناطق طارم (البرز غربی) و آذربایجان
18. مقایسه ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی چشمه آهکی و چشمه قناتهای گرانیتی در منطقه شیرکوه یزد
19. مقایسه سه روش تحلیل مولفه اصلی در بارزسازی دگرسانی ذخایر مس پورفیری منطقه میدوک؛ استان کرمان
20. مقدمه ای بر مدلسازی گرمایی زایش نفت از شیلهای سرچاهان در ناحیه فارس
21. مقدمه ای بر اندیس های دیرینه کارست با نگرشی به دیرینه کارست منطقه روانسر
22. منشار و سازوکار گرم شدن چظمه های زمین گرمایی اهرم و میراحمد
23. میکروفاسیس ها و محیط رسوبی "واحد وزیری" (میوسن پیشین) در جنوب غرب نیک شهر، مکران
24. میکروفاسیس ها، محیط رسوبی و سکانس های سازند روته در منطقه عجب شیر (آذربایجان شرقی)
25. میکرواستراتیگرافی رسوبات وندین بالایی و کامبرین زیرین چهارگوش تکاب
26. میگماتیت های شمال خاوری بروجرد
27. محیط رسوبی و فرآیند های دیاژنتیکی موثر بر سازند آسماری، جنوب غربی خرم آباد
28. محیط رسوبی رسوبات مختلط کربناتی - اپی کلاستیک سازند قم در شرق تهران
29. محیط رسوبی سازند دلیچای در مقطع کوه نمروت (شمال شرق سمنان)
30. محاسبه زمان رسید امواج با روش ویدال در تعیین ساختارهای زیر سطحی
31. مدلسازی استوکستیک آبخوان دشت مغان
32. مرجانهای دونین پسین در شرق ناودیس هجدک کرمان
33. مطالعه کانه زایی عنصر کروم در توده های افیولیتی نیریز و فاریاب در جنوب ایران
34. مطالعه کانی های فرعی ژئودها و آگات های ناحیه خور توسط میکروسکپ الکترونی
35. مطالعه مقاومت مخصوص لایه ها به روش منحنی انباشته و شلامبرجر و ساخت درستگاه ژئوالکتریک متناوب
36. مطالعه مقدماتی کانسار آهن آنومالی شمال، بافق، یزد
37. مطالعه میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند چمن بید در دو برش واقع در شمال شرق مشهد
38. مطالعه و بررسی سنگ چینه شناسی و رسوبات پالئوسن - الیگوسن در جنوب و جنوب غرب ایران
39. مطالعه ژئوفیزیکی منطقه Dispatching برق سعادت آباد تهران
40. مطالعه ژئوشیمی و رفتار عناصر در فرآیندهای بوکسیت زایی در منطقه هنگام، فیروزآباد
41. مطالعه ژئوشیمیایی و تعیین جایگاه زمینساختی ریولیت ها و گرانیتهای تیپ دوران منطقه مهاباد - بوکان (غرب ایران)
42. مطالعه ژئوشیمیایی، ژئوکرونولوژی و سنگ نگاری جزیره اسلامی
43. مطالعه گنبدهای ریولیتی ابسیدین زا در جنوب غرب اردبیل
44. مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین و دگرگون منطقه دره میوه رود (آذربایجان شرقی)
45. مطالعه پترولوژی و زمین شناسی سنگهای آذرین منطقه شیشه (توده نفوذی دوه سراغ، شمال شرق اهر - آذربایجان شرقی)
46. مطالعه ایزوتوپ های پایدار H,C,O در اسکارن ها و گرانیتوییدهای ناحیه سنگان خواف
47. مطالعه توزیع زمانی پیش لرزه ها و پس لرزه های چند زمینلرزه بزرگ در ایران با استفاده از ضرایب Contagious
48. مطالعه خارپوستان سازند آبدراز در مناطق شرق حوضه کپه داغ
49. مطالعه دگرسانی های گرمابی همراه با کانی سازی فلزی در شمال اصفهان
50. مطالعه دگرسانی و کانی زایی اپی ترمانل رگه های طلادار در منطقه بوزلوخ - قره داش (خروانق)
51. مطالعه زمین ریخت شناسی کارست و بررسی پتانسیل آب در سازندهای سخت گستره مشهد-چناران
52. مطالعه زمین شناسی ساختاری و مهندسی در محدوده ساختگاه سد مهرانه رود تبریز
53. مطالعه زیست چینه شناسی رسوبات کرتاسه زیرین منطقه تیران و کرون در غرب اصفهان
54. مطالعه سنگ نگاری و دیوریتهای پتاسیم بالای غرب سورک (استان یزد)
55. مطالعه سنگ نگاری و سنگ زایی منطقه افیولیتی جنوب کیخسرو سبزوار
56. مطالعه سنگ شناختی و ژئوشیمیایی سنگ های آتشفشانی جنوب غرب اردکان
57. مطالعه ساختار بلورین تعدادی از سولفوسالتهای نقره و محلول های جامد بین آنها با استفاده از EXAFS و XANES
58. مطالعه ساختاری سنگهای پالئوزوییک بالایی در مناطق جنوب و غرب مشهد
59. مطالعه شاخص تغییر رنگ کنودونت های دونین پسین در مناطق دالمه (شمال شرق اردکان)، زفره و چاهریسه (شمال شرق اصفهان)
60. معدن کائولین زنوز: کائولین یا توف آلتره کائولینیتی
61. معرفی ماشین حفار (Tunneling Boring Machine) Open T.B.M طرح ملی تونل گاوشان و تعیین پارامترهای ژئومکانیکی سنگ و مقایسه آن با مقادیر مکانیکال دستگاه در جهت پیشبینی کیفیت سنگ در حال حفاری
62. معرفی و بررسی نقشه 1:100000 کامیاران با نگرشی ویژه بر مجموعه افیولیتی آن
63. معرفی افقهای راهنما از رسوبات دونین بالایی کوه گودچاه، جنوب شهرستان راور، شمال کرمان
64. معرفی ایکنوفسیل پالئودیکتیون از ناحیه اصفهان
65. معرفی استراتوولکان قطعه خرگوشی و بررسی زمین شناسی و سنگ نگاری آن
66. معرفی توده گرانیتی ناریگان به عنوان گرانیت نوع I تفریق یافته با ویژگیهایی از گرانیت نوع A
67. معرفی روش EDA و کاربرد آن در محاسبه بی هنجاری های زمین شیمیایی
68. معرفی روش مطالعه ساختار درونی بازوپایان
69. نقش کنترل ساختاری در تشکیل رگه های معدنی در کانسار منگنز رباط کریم
70. نقشه پهنه بندی خطر فرونشست زمین در گستره استان لرستان
71. نهشته های توفانی (Tempestites) در توالی های پرمین زیرین ناحیه ازبک کوه در شرق ایران مرکزی
72. نویافته هایی از ماکروفسیلهای گیاهی دونین پسین شمال کرمان
73. نوزمینساخت ناحیه سی سخت
74. نوع و موقعیت تکتونوماگمایی گرانیتوییدهای توده نفوذی بجستان
75. چین های گوش خرگوشی در کمربند چین خورده ساده زاگرس
76. چینه نگاری سکانسی (Sequence Stratigraphy) سازند مبارک (کربنیفر زیرین) در البرز مرکزی (حوضه رسوبی پالئوتتیس)
77. چینه شناسی - فسیل شناسی و محیط رسوبی سنگهای کرتاسه زیرین در شمال شرق اصفهان (دیزلو - پیناوند)
78. چگونگی تشکیل ذخیره مس جیان
79. چگونگی رخداد، الگوی کانی سازی و مدل فلز زایی طلایی درونزاد کانسار مس پورفیری سرچشمه
80. نگرشی بر کانی سازی آنتیموان در اطراف همدان
81. نگرشی بر لرزه زمین ساخت پهنه تبریز و پیرامون آن
82. نگرشی بر ژنز مجموعه الترامافیک - مافیک شمال فریمان
83. نگرشی بر زمین شناسی مهندسی سد قیر (سلمان فارسی)
84. نگرشی ریخت زمینساختی بر گسل سروستان و گستره پیرامون آن
85. نتایج حاصل از داده های مایکروپروب هورنبلند در تونالیت های جنوب زفرقند
86. نخستین گزارش از کنودونت ها - بقایای ماهی ها و هولوتورین های مرز پرمین و تریاس ناحیه شهرضا (جنوب شرقی اصفهان)
87. چسبندگی در خاکهای درشت دانه و نقش آن در مقاومت
88. نصب شبکه موقت لرزه نگاری در محدوده مشا-فشم جهت شناخت بهتر لرزه خیزی منطقه
89. هیدروژئولوزی و زمین شیمی چشمه آب گرم ممسنی
90. هیدروشیمی، زمین گرماسنجی و سازوکار چشمه آبگرم خوراب استان فارس
91. ویژگیهای فلز زایی کمپلکس های دگرگونی منتسب به پرکامبرین در غرب اصفهان
92. ویژگیهای زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی تونل کلات
93. ویژگیهای زمین شناسی اقتصادی ذخایر معدنی سرب و روی نوع M.V.T در شمال و شمال شرق تیران (اصفهان)
94. یک مدل زمین شناختی برای ارزیابی نقش گسلها در هدایت یا انساداد جریان نفت در حوضه های رسوبی
95. یافته های نوین سنگ چینه شناسی و زیست چینه شناسی سازندهای داریان و کژدمی در جنوب غرب ایران
96. یافته های نوین سنگ شناسی و ژئوشیمیایی سنگ های آذرین پالئوزوییک البرز باختری (رهیافتی جدید از سرگذشت دیرینه تتیس در شمال ایران)
97. ژئودینامیک لبه جنوبی ورق توران، با نگاهی ویژه بر کوههای بینالود
98. ژئوشیمی فلزات گروه پلاتین و عناصر کمیاب خاکی همراه کرومیت در معادن خواجه جمالی - نی ریز
99. ژئوشیمی نهشته های کرومیتی و ادخال های جامد همراه آن در افیولیت های ناحیه خوی
100. گرانیت میلونیتهای سنوزوییک یاگنیس های پرکامبرین در شمال خوی؟
101. گسلهای عادی و شکستگی های کششی h00 در منطقه مکران
102. پتانسیل معدنی مجموعه افیولیتی مشهد
103. پدیده سیمانی شدن در ماسه سنگهای سازند شمشک در البرز شرقی
104. پردازش های زمین آماری داده های ژئوشیمیایی در کانی سازی تنگستن منطقه اشنویه، استان آذربایجان غربی
105. آیا ممکن است اندازه دانه در رودخانه ها به طرف پایین دست افزایش یابد؟ برای مثال رودخانه کشف رود واقع در شمال استان خراسان
106. آزبست در شرق ایران، خاستگاه و نحوه تشکیل
107. اکتشاف تفصیلی معدن پوزولان (توف سبز) آبیک
108. اکتشافات ژئوشیمیایی کوچک مقیاس اورانیوم در شیت ترک (شمال شرق شهرستان میانه) تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات و اولویت بندی بی هنجاری ژئوشیمیایی
109. اندازه گیری PH سنگ معدن مس سرچشمه و تعیین میزان مصرف آهک
110. اهمیت شناخت سنگ شناسی و دوام سنگ، در ارزیابی پایداری سازند آغاجاری
111. اولین گزارش گرده های قارچی ایران (از شیستهای گرگان)
112. ایکنوفاسیس های واحد رگشا (میوسن زیرین - میانی) در منطقه نیک شهر - قصر قند، حوضه مکران، جنوب شرق ایران
113. اثر دگرشکلی گسل شمال تهران، بر پایداری شیروانی های خاکی و سنگی دره کن، آزادراه تهران - شمال
114. اثر ساختار خاک بر رفتار مقاومتی رسهای سیلتی جنوب تهران
115. ارائه یک رابطه تجربی برای تعیین سختی (عدد موس) کانی ها با استفاده از چکش شور (Shore)
116. ارائه برنامه رایانه ای برای بررسی پایداری سطوح شیبدار سنگی
117. ارزیابی مدل ریاضی محاسبه تغذیه آب زیرزمینی و تحلیل رابطه بین تغذیه و بارش سالانه در چندین زیر حوضه
118. ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش در محدوده جنوب البرز مرکزی (جاجرود - رودهن)
119. ارزیابی پیشرفت کارست در تکیه گاه راست محور سد میرزای شیرازی (کوار)
120. ارزیابی تاثیر جنس زمین در ناپایداری دانه های مسیر راه، مطالعه موردی مسیر گرمابدر - دشت لار
121. ارزیابی تغذیه مصنوعی کوهنجان با مدلهای ریاضی عددی و تحلیلی
122. ارزیابی شیمیایی و توان هیدروکربن زایی سازند مبارک در کربنیفر زیرین (البرز مرکزی و شرقی ایران)
123. ارزیابی شدت فرسایش و منشاء یابی کیفی رسوبات حوضه آبریز سد شهید عباسپور
124. استفاده از منطق فازی در تهیه نقشه های پتانسیل معدنی
125. استفاده از هاله های ژئوشیمیایی مرکب در اکتشافات اورانیم
126. استفاده از بیلان اجمالی آب در تعیین علل شوری آب در تاقدیس رحمت
127. استفاده از روشهای زمین شناسی مهندسی برای شناسایی خاکهای واگرا (مطالعه موردی استان لرستان)
128. استفاده از شواهد ژئوشیمیایی (عناصر فرعی و ایزوتوپهای اکسیژن و کربن) برای شناخت کانی شناسی اولیه سازندهای دلیچای و لار در شمال غرب مراغه
129. استیلولیتی شدن و درجه توسعه سیمان، دو فرآیند دیاژنتیکی مهم در کنترل کیفیت سنگهای ساختمانی مرمریت، مطالعه ای از معادن ایران مرکزی
130. بهره گیری از Separabiliy index برای طبقه بندی تصاویر ماهواره ای منطقه گرم زنجان
131. بحثی در مورد منشا و محیط زمینساختی گرانیتوییدهای ایران با تکیه بر مثالهایی از محور سنندج - سیرجان
132. بحثی در ارتباط با دگرشکلی های موجود در سنگ های دگرگونی شرق و شمال شرق بروجرد
133. برآورد مقعیت تنشهای اصلی محلی بر اساس ویژگیهای دینامیکی گسلش در بخش جنوب خاوری چهارگوش تکاب
134. برآورد هزینه استحصال یک واحد آب آب زیر زمینی، مطالعه موردی دشت فیروز آباد
135. برآورد بیشینه توان لرزه زای گسل های بنیادی در پهنه استان سیستان و بلوچستان
136. برآورد دمای دگرسانی و کانی سازی گرمابی به روش ژئوترمومتری کلریت در نهشته های سولفید توده ای ناحیه قزل داش
137. برخی ویژگی های ژئوتکنیکی سازند بختیاری در دشت درویشی - جنوب غرب ایران
138. بررسی فرآیندهای دیاژنزی افق ائولیتی زیر بخش C3 سازند قم
139. بررسی فعالیت زمینساختی گنبدهای نمکی جنوب شرقی زاگرس با استفاده از شاخصهای زمین ریختی
140. بررسی کانه زایی آهن در منطقه میرجان (ماه نشان)
141. بررسی کانی زایی در کانسار سرب - نقره روانج
142. بررسی کانی سازی آهن در حاشیه گنبدهای ساب ولکانیک منطقه خواجه، شهرستان هریس - آذربایجان شرقی
143. بررسی کانی سازی آهن، منگنز، سرب و روی در منطقه قپچاق (آذربایجان شرقی) با نگرشی بر ریخت شناسی میانبارهای سیال
144. بررسی کانی شناسی و محیط تشکیل کانسار بوکسیت جاجرم
145. بررسی مقدماتی طلا در منطقه زرهکان (غرب قزوین)
146. بررسی منشاء، توزیع و چگونگی تشکیل سنگ های طلادار موته
147. بررسی مهندسی کارست در مسیر تونل کوهرنگ 3 با استفاده از گمانه های حفاری
148. بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سنگهای تریاس در منطقه شهرض
149. بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبی عضو 5 سازند میلا در البرز شرقی
150. بررسی میکروفاسیس ها، محیط رسوبی و سکانس های سازند آسماری (الیگومیوسن در فروافتادگی دزفول جنوبی)
151. بررسی محل احداث بخش شیمی دانشگاه شیراز از دیدگاه سنگ ریزش
152. بررسی مراحل مختلف تکوین اسکارن های فشارک (اصفهان)
153. بررسی مسیر حرکت آب در چشمه کارستی تنگاب فیروزآباد توسط ماده رنگی رودامین B
154. بررسی نقش درزهای مرتبط با گسلش در پهنه بندی خطر رویداد زمینلرزه در گستره گرگان، استان گلستان
155. بررسی نهشته های احتمالی عمقی و سطح فرسایش کانسار انجرد اهر
156. بررسی چین های مکرر (Superposed Folds) و نامتقارن در پهنه دگرگونی - راندگی زاگرس در محدوده حنشک (Heneshk)
157. بررسی همخوانی بین الگوی جنبشی، لرزه زمین ساخت و نتایج حاصل از مطالعات ریخت زمینساختی منطقه جنوب غربی قاین
158. بررسی هیدروژئولوزی و مکانیسم تشکیل غار سریزجان فیروزآباد
159. بررسی هیدروشیمیایی منابع آب ارتفاعات جنوب بهشهر و ارتباط آن با توسعه کارست در منطقه
160. بررسی هاله های دگرسانی مس سرکوه
161. بررسی های لیتوژئوشیمیایی و تعیین بی هنجاری های ژئوشیمیایی امیدبخش در نحیه معدنی شمال بار ملک اهر (آذربایجان شرقی)
162. بررسی های دورسنجی به منظور ردیابی لیستوینیتها و مواد معدنی همراه در منطقه گزیک
163. بررسی های سنگ شناختی و ژئوشیمی توده های نفوذی و اسکارن های منطقه فوداز واقع در جنوب غرب نائین (استان اصفهان)
164. بررسی و مقایسه رخساره ها و محیط های رسوبگذاری سازند قرمز بالایی (در شمال تکاب، شمال شرق تبریز و شرق ماکو)
165. بررسی و مطالعه کانی های سنگین رسوبات رودخانهٔ کرخه (شیت سرخه-نادری) در نیمه تفضیلی
166. بررسی و مطالعه میانبارهای سیال در فلوریتهای کانسار پیناوند
167. بررسی و تحلیل توزیع پیش لرزه ها و پس لرزه های زمین لرزه 17 اردیبهشت 78 کهمره استان فارس (جنوب غرب ایران)، با استفاده از مدلهای آماری
168. بررسی ویژگیهای مهندسی سنگهای مارنی سازند آغاجاری در جزیره قشم
169. بررسی وضعیت فرسایش و عملیات آبخیزداری در حوضه آبریز سد اکباتان
170. بررسی ژئوشیمی و تعیین ژنزکانسار فیروزه باغو (جنوب دامغان)
171. بررسی پلوتونیسم میوسن پایانی در منطقه چنار شهر بابک
172. بررسی پتانسیل اقتصادی چهارگوش چاپان با استفاده از RS و GIS
173. بررسی پتانسیل باریت شرق گوگ تپه مهاباد، آذربایجان غربی
174. بررسی پتانسیل تورم پذیری سنگهای مارنی سازند آب تلخ
175. بررسی پترولوژی و پتروگرافی کرانیتوییدهای شمال غرب مشکیل شهر (اطراف روستای خان باز)
176. بررسی امکان جایگزینی مصالح سنگی با بتن پلیمری در مناطق دریایی و دریاچه ای بسیار شور
177. بررسی اثر آهک زنی بر بهسازی ویژگیهای مهندسی رسوبات ریزدانه در شرایط اشباع
178. بررسی اثرات طرح های پخش سیلاب بر آبهای زیر زمین
179. بررسی ارتباط ژنتیکی کانسار آهن و بوکسیت لاتریتای منطقه قره داش قطور (شمال و شمال غرب شاهین دژ)
180. بررسی تاثیر حفره کارستی گوریک در تغذیه منابع آب منطقه نینزک (شرق برازجان)
181. بررسی تاسیر فاز ساب هرسی نین و تعیین مرز کامپانین - ماستریشتین در ناحیه سمیرم در زاگرس چین حورده
182. بررسی خصوصیات زمین لرزه های مخرب ترکیه
183. بررسی دگرسانی متاسوماتیک و کانی سازی آهن - منگنز در اسکارن تیکمه داش، بستان آباد - آذربایجان شرقی
184. بررسی روشهای تغذیه مصنوعی و اثر کمی آنها بر منابع آب زیر زمینی
185. بررسی رابطه بین رسوبات مخزن سد اکباتان و زمین شناسی حوضه آبریز
186. بررسی رابطه سنگ شناسی با شکل دانه ها در گراول های رودخانه زیارت گرگان
187. بررسی رخداد و پراکندگی ژئوشیمیایی طلا و نقره در کانسار مس پورفیری سرچشمه
188. بررسی رسوب شناسی رسوبات کواترنری دشت شهریار
189. بررسی زمین لغزش های سد کارون 3 از دیدگاه زمین شناسی مهندسی
190. بررسی زمین شناسی اقتصادی کانی سازی تنگستن در منطقه شمال اشنویه، استان آذربایجان غربی
191. بررسی زمین شناسی اقتصادی و پتروژنز معدن میکای یاریم قیه
192. بررسی زمین شناسی اقتصادی اندیس معدنی منیزیت ماشکان - زیوکه، پیرانشهر، آذربایجان غربی
193. بررسی زمان گسترش و منشاء رنگدانه های رنگی در سازند قرمز بالایی، ایران مرکزی
194. بررسی زونهای ژئوشیمیایی و دگر سانی طلای تنورچه
195. بررسی سنگ نگاری و سنگ شناسی توده نفوذی اتابک (غرب یزد)
196. بررسی سنگ شناختی و ژئوشیمیایی سنگ های اولترابازی تا متوسط منطقه قره باغ - قوشچی
197. بررسی سنگ شناسی و کانی شناسی یک دایک رودینگیتی و رگه های موجود در آن از سنگ های افیولیتی پروتروزییک بالایی شمال انارک (شمال شرق استان اصفهان)
198. بررسی ساختگاه سد سلمان فارسی از دیدگاه ژئوتکنیک
199. بررسی سازند الیکا در غرب البرز شرقی (ناحیه غزنوی): رخساره ها، محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی
200. بررسی سازوکار تشکیل انبوهه های انکلاوی (Enclave Swarms) در استوک گرانیتوییدی چنار شهر بابک
201. بررسی شواهد اختلاط (دورگه شدن) و آلایش ماگمایی در مجموعه پلوتونیک الوند
202.

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها