CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱
تیر

سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع به سیویلیکا افزوده شد.

 

100 مقاله ارائه شده در سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع که 23 و 24 تیرماه 1383 توسط انجمن مهندسی صنایع ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سایت مرجع مهندسی عمران افزوده شد. این مقالات در 1187 صفحه ارائه شده اند.

در ادامه متن می توانید لیست کامل مقالات ارائه شده را مشاهده نمایید.

 

 

1. A Fuzzy Approach to Solve a Multi- Objective Linear Fractional Inventory Model
2. A Fuzzy Multi-Objective Multi-Item Constrained Inventory Model
3. A Fuzzy Queuing Maximal Covering Location-Allocation Model with a Simple Heuristic for Congested Systems
4. A Knowledge Based Control Layering for a Successful ERP Implementation
5. A New Crossover Technique in Genetic Algorithms
6. A Nonparametric Genetic Algorithm for Loop Layout Problem
7. A Simulation Method Combined with Probability Theory for Estimating GERT Project Networks Time Characteristics
8. Adaptive Backstepping Control via Multilayered Neural Networks in Nonlinear Systems
9. An Efficient Algorithm for Stochastic Job Shop Scheduling Problems
10. Application of Rough Set Theory in Data Mining for Decision Making Processes
11. Approximation of Higher Echelon Demand Distribution in a Two-Echelon Continuous Review Inventory System with Lost Sale
12. Building Transition Architectures Uusing Zachman Framework
13. Cluster Analysis of Lean Production Criteria in Cell Formation
14. Cost-Time Trade off for Projects with Nonlinear Cost Functions
15. Critical Success Factors and Metrics for New Product Development Success
16. Delaunay Partitions and Applications
17. Designing a Cellular Manufacturing System with Incremental Cell Formation
18. Development of an Efficient Machine Loading Heudistic for Cellular Manufacturing System
19. Diversity of Function Analysis System Technique Application in Management
20. Employment of Quality Techniques for the Improvement of Hotel Services
21. Fuzzy Stochastic Solving of a Special Class of Large-Scale Multi-Objective IP Problems
22. How to Create Good Heuristics for Distribution Problems
23. Integrating Structured Innovation (TRIZ) into Six Sigma Methodology
24. Integrative Formation and Layout Design in Cellular Manufacturing Systems
25. Layout Improvement for an Electronic Company from Batch to Flow Production Type (A Sample Model)
26. Lot Sizing of Multistage Manufacturing System under Fixed and Rolling Environments
27. Monitoring Quality Characteristics Using Linear Profile
28. Optimal Workforce Scheduling
29. Reliability of Data Allocation on a Centralized Service Configuration with Distributed Servers
30. Taking into Account the Transportation on the Supplier Selection
31. The Effects of Delay Due to Lot Size in a Shop with Assembled Products
32. The Optimality Conditions of a Linear Assignmant Problem Solution
33. Two Formulations for Designing Optimal Single Loop and the Location of P/D Stations
34. فن آوری اطلاعات عاملی در جهت رشد فرآیند تحول در سازمان
35. کمینه کردن Max|Li| در سیستم ساخت و تولید انعطاف پذیر کارگاهی با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع
36. کاربرد فن آماری طراحی آزمایشات (DOE) در طراحی بهینه یک جاذب انرژی
37. کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی مسائل آماری چند پاسخه
38. کاربرد تکنیک جمع تجمعی برای پایش عملکرد مدیران
39. متدولوژی شش سیگمای ناب راهبرد ایجاد مزیت رقابتی در هزاره سوم
40. محرکهای مدیریت ریسک اثر بخش
41. مدل نرم افزاری منعطف برای کنترل مدت زمان انجام مطالعات مانند سازی مخازن هیدروکربوری
42. مدل یکپارچه استوار مسئله انتخاب سهام
43. مدل ارزیابی وام های بانکی با استفاده از تکنیک AHP
44. مدل تلفیقی مهندسی ارزش و الگوبرداری
45. مدل سنجش اندازه مطالعات جامع مخازن هیدروکربوری به شیوه های قطعی و آماری
46. مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
47. مدیریت طرح های کارخانجات مادر در صنایع پتروشیمی و چالش ساخت داخلی تجهیزات
48. مسیریابی وسیله نقلیه با بکارگیری بهینه یابی کلونی مورچگان
49. مسئله حل زمان بندی خدمه راه آهن به کمک روش بهینه یابی کلنی مورچگان: الگوریتم FBMMAS
50. مطالعه و تحقیق پیرامون تاثیر استاندارد تضمین کیفیت QS-9000 در ارتقاء کیفیت قطعات خودرو
51. یک مدل فازی چند معیاره - چند مرحله ای در مدیریت پرتفلیو
52. یک روش جدید برای تولید مقادیر تصادفی از توزیع گاما
53. یک روش عددی ساده برای بدست آوردن جواب بهینه مسائل کوچک برنامه ریزی غیر خطی
54. پیش بینی کوتاه مدت قیمت نفت خام با استفاده از شبکه عصبی پیشخور (Feed Forward)
55. آزمون مدلهای تئوریک با بکارگیری فن مدلسازی آماری SEM (با مطالعه موردی)
56. الگو و چارچوب عملی تعیین ابزار به منظور چابک نمودن یک سازمان تولیدی
57. الگوریتم های ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی خودرو با ظرفیت نامحدود (UVRP)
58. الگوریتمی بهبود یافته برای حل مسئله MINIMAX به شکل n ضربدر n
59. امکان سنجی و طراحی اولین مرکز رشد (انکوباتور) فناوری مجازی ایران
60. انتخاب پروژه های سیستم های اطلاعاتی با استفاده از مدل ترکیبی فرایند تحلیل شبکه ای و برنامه ریزی آرمانی صفر-یک
61. اندازه گیری کیفیت دانشکده های یک دانشگاه با استفاده از روش های MADM
62. اندازه دسته تولید در یک سیستم تولیدی مونتاژ مطابق سفارش با هزینه آماده سازی صفر و محدودیت ظرفیت تولید
63. اولویت بندی ابعاد انعطاف پذیر تولید بر اساس استراتژی سازمان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
64. اجرای روش QFD در مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی در ایران
65. ارایه روشی برای اولویت بندی مشخصه های مهندسی در ماتریس خانه کیفیت
66. ارائه مدلی جهت شناسایی فاکتورهای موثر بر پیک بار شبکه برق استان هرمزگان
67. ارائه یک متدولوژی برای شبیه سازی ارتباطات بین سازمانی دستگاه های دولت
68. ارائه یک مدل پشتیبان تصمیم جهت ارزیابی وام های بانکی با استفاده از AHP و سیستم خبره
69. ارائه یک مدل تولد سلولی در شرایط پویای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک
70. ارائه الگوریتمی برای بهبود حد بالای نرخ سازگاری ماتریس AHP گروهی
71. بکارگیری برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی برای حل برنامه ریزی خطی فازی
72. بهینه سازی همزمان پارامترهای شبکه های سری صف با الگوریتم هیبریدی شبکه های عصبی و SA
73. بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنه به وسیله روش های نقاط داخلی
74. برنامه ریزی تولید خطوط مونتاژ چند مدله خودرو به کمک الگوریتم ابتکاری Tabu-SA
75. بررسی ابعاد تاثیر فن آوری پیشرفته ساخت بر سازمان تولیدی (ملاحظات روش شناختی)
76. بررسی راهکارهای بکار گرفته شده برای حل معضلات آموزش عالی ایران با دید سیستماتیک
77. بررسی شبکه های اطلاع رسانی در صنعت خودروسازی جهان
78. تقویت فرایند مهندسی ارزش از طریق تلفیق با مدیریت ریسک
79. توسعه ی یک مدل تحلیل «ساخت/خرید» مبتنی بر تعیین محصولات اصلی و تحلیل فنی و هزینه ای
80. توسعه سیستم خبره پشتیبان تصمیم گیری مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
81. تحلیلی بر عملکرد استراتژیک تولید صنعتی در چند کشور در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته صنعتی
82. ترکیب روش برنامه ریزی آرمانی (G.P) ، منطق فازی (Fuzzy Logic) و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت تخصیص بهینه منابع مالی وزارت بهداشت و درمان به استانهای کشور
83. ترکیب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) با مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM) جهت کنترل واداره کردن منابع سازمانی (مطالعه موردی: کارخامجات صنعتی شاهد شیراز)
84. تعیین ویژگی های خدمات بانکی (خدمت LC) با استفاده از ماتریس خانه کیفیت
85. تعیین ظرفیت انبارهای میانگیر در خطوط تولید با استفاده از Simulated Annealing
86. تعیین عمر مفید بالشتک در شناورهای اثر سطحی با استفاده از تکنیک های قابلیت اطمینان (مورد کاوی: بررسی بهبود و افزایش عمر زیر ساختهای هاور کرافتهای کلاس متوسط)
87. حل مسئله تخصیص مجدد ورودی در فروگاه ها
88. حل مساله زمانبندی تک ماشین با هدف سه معیاره توسط الگوریتم های ابتکاری و ژنتیک
89. حل مسایل زمانبندی فلوشاپ با استفاده از Simulated Annealing
90. رویکرد VMAS به تعیین اندازه انباشته در ماشینهای موازی
91. رویکرد عصبی - فازی به حل مسائل چند هدفه در مدل یک ماشین
92. رتبه بندی اعداد فازی با استفاده از شاخص مطلوبیت
93. زیر ساختهای لازم برای سرمایه گذاری ریسک پذیر در صنایع ایران
94. سیستم پشتیبانی تصمیم گیری اندازه گیری و ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقاء بهره وری منابع انسانی
95. سیستمهای اطلاعاتی زنجیره تامین
96. ساختار منظمه ای زنجیره عرضه بستری برای کاهش اثر شلاقی
97. سازمانهای مجازی و اندازه گیری درجه مجازیت
98. شناسایی و تعیین معیارهای موثر در ارزیابی وام های بانکی و عوامل مهم در تصمیم گیری اعطای وام
99. شبیه سازی یک سیستم ذخیره سازی و بازیابی اتوماتیک (AS/RS)
100. طراحی شبکه پیشنیازی پروژه ها با کمک شبکه عصبی

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها