CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱
مرداد

دومین همایش ملی فرسایش و رسوب

مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرسایش و رسوب به سیویلیکا افزوده شد.

 

40 مقاله ارائه شده در دومین همایش ملی فرسایش و رسوب که سال 1379 در دانشگاه خرم آباد برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سایت مرجع مهندسی عمران افزوده شد. این مقالات در 323 صفحه ارائه شده اند و توسط سیویلیکا به فرمت دیجیتالی تبدیل شده است.

 

در ادامه متن می توانید لیست کامل مقالات ارائه شده را مشاهده نمایید.

 1. فرسایش اراضی ساحلی و راهکارهای پیشگیری و کنترل آن
 2. کاربرد تصاویر ماهواره NOAA-AVHRR با قدرت تفکیک یک کیلومتر در پایش محیط زیست
 3. کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه های استفاده از اراضی و پوشش سطح زمین در مدل فرسایش خاک MPSIAC
 4. مقایسه روشهای سنتی و مدرن تهیه نقشه شیب در حوزه های آبخیز
 5. محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی در ساماندهی رودخانه های درون شهری مطالعه موردی: ساماندهی رودخانه وردآورد تهران
 6. مدل شبیه سازی رسوب روزانه با استفاده از مدل توزیعی SWAT در حوزه های کوهستانی (حوزه آبخیز معرف امامه)
 7. مطالعه فرسایش فرسایندگی باران در منطقه مشهد
 8. نگاهی به توده های زیتون وحشی جنوب کشور و نقش آنها در حفظ آب و خاک منطقه
 9. پیشنهاد روشی مناسب برای ارزیابی استفاده پایدار از منابع اراضی
 10. انتخاب و واسنجی بهترین روش ساخت هیدروگراف واحد مصنوعی در تعیین سیلابهای حوزه آبخیز سد زاینده رود
 11. ارزیابی کمیت رسوب از طریق اندازه گیری
 12. برآورد فرسایش و رسوبگذاری در سرشاخه های اصلی زاینده بود با استفاده از مدل کامپیوتری HEC-6
 13. بررسی کارآیی سازه اصلاحی در جمع آوری رسوب ، مطالعه موردی حوزه آبخیز غازمحله شهرستان کردکوی
 14. بررسی موقعیت ایستگاه های رسوب سنجی کشور با استفاده از روش ژئواستاتیستیک (مطالعه موردی در حوزه دریاچه ارومیه)
 15. بررسی میزان کارآئی مواد اصلاح کننده و بهساز خاک های شور و سدیمی در شرق مازندران
 16. بررسی نقش پوشش گیاهی، شیب و مساحت حوزه در تولید رسوب (مطالعه موردی حوزه آبخیز فیله خاصه، زنجان)
 17. بررسی نقش تراسبندی (در اراضی شیبدار) در کاهش میزان فرسایش و بهبود وضع کشاورزی، اقتصادی و اجتماعی آبخیز نشینان
 18. بررسی پارامترهای موثر آبی و رسوبی در ریخت شناسی رودخانه پس از احداث سد سفیدرود
 19. بررسی پتانسیل رسوبدهی در حوزه های فرعی رودخانه سرخاب کشور (حوزه نوژیان)، آبخیز دز با استفاده از مدل هیدروفیزیکی
 20. بررسی آبشویی و اصلاح اراضی دشت شهید سرداری
 21. بررسی الگوی مدیریت در حوضه نمونه ریمله
 22. بررسی الگوی توزیع شدت بارش در پایه های زمانی مختلف در استان فارس
 23. بررسی تاثیر فاکتورهای موثر بر منحنی سنجه رسوب
 24. بررسی تاثیر پوشش گیاهی بر افزایش نفوذ آب باران به خاک و کاهش رواناب با استفاده از باران ساز مصنوعی
 25. بررسی تغییرات فرسایش خندقی در استان خوزستان با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعاتی جغرافیایی
 26. بررسی خطاهای مدل ارتفاعی رقومی حوزه های آبخیز
 27. بررسی دبی موثر جهت انتقال رسوبات معلق در آبراهه های حوزه آبخیز سد زاینده رود
 28. بررسی سازندهای مارنی منطقه قصر شیرین و سومار از نظر سنگ شناسی و رسوبزائی
 29. بررسی سازندهای زمین شناسی، شیب و رخساره های ژئومرفولژی در تولید رسوب
 30. بررسی عوامل موثر در لغزش زمین در حوزه آبخیز بانه
 31. تاثیر زمین لغزشها در رسوبزایی حوضه کارون میانی
 32. تاثیر شوری و قلیائیت آب بر ضریب آبگذری خاکهای مناطق خشک
 33. تجزیه و تحلیل رسوب معلق و مواد محلول در حوضه آبخیز دریاچه نمک
 34. تحلیل منطقه ای رسوب معلق در حوزه دریاچه ارومیه
 35. تعیین رسوبدهی معلق و بار کف با استفاده از رسوب سنجی مخزن
 36. تغییرات فرسایش آبی و فرسایش پذیرری حوضه آبریز رودخانه قره آغاج
 37. روش جدید تخمین سرعت روان آب در فرسایش شیاری و بین شیاری با استفاده از معادله ضریب زبری مانینگ
 38. رابطه ویژگیهای بارندگی با فرسایش بر روی مارن در پایاب زنجانرود
 39. شرکتهای تعاونی چند منظوره آبخیزداران الگویی مناسب برای مدیریت جامع و هماهنگ حوزه های آبخیز
 40. علل ایجاد آبکند و عکس العمل سیستمهای ژئومورفیک

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها