CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۱
مرداد

همایش بین المللی جایگاه سوخت هسته ای

مجموعه مقالات همایش بین المللی جایگاه سوخت هسته ای به سیویلیکا افزوده شد.

 

58 مقاله ارائه شده در همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فناوری و تحقیقات که آذر ماه 1385 در اصفهان توسط شرکت تاسیسات فرآوری اورانیوم ایران برگزار شده است، به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 197 صفحه ارائه شده اند. لازم به ذکر است که کلیه مقالات توسط سیویلیکا به صورت دیجیتالی تبدیل شده است.

 

لیست مقالات را در ادامه متن ببینید.

 1. Calculation of Radiation Exposure due to Radionuclides Released to Envirormment in Accident of Dropping two Fuel Assemblies into the Spent Fuel Pool of Reactor Building in Unit-1 of Bushehs Nuclear Power Plant (BNIPB-I) Daring Fuel handling transport-process Operation.
 2. Calculation of Total Exposure Effective Dose to Member of the Public Due to Airbrone Radioactive Material Release by Nuclear Fuel In Case of Accident Involving Primary Circuit Coolant Leakage to Secondary Circuit at Bushehr Nuclear Power Plant (BNPP-1)
 3. Crisis Management in Nuclear Centers
 4. Determination of Uranium Percent in AUC, UF4, UF6, U02 andoxygen to Uraniurn(0N) Atomic Ratio in Sintered Uranium Dioxide (U02)Powders by The Ignition Method(Gravimetric)
 5. Extraction of titanium (IV) from acidic media by tri-n-butyI phosphate (TBP)
 6. Fossil and Nuclear Power Plant pollution & their effects on our environment
 7. Investigation of Geological Factors for Safety Analysis Report of nuclear power plants site selection
 8. LAB.SCALE PRODUCTION OF YELLOW CAKE FROM HIGH CONTENTCHLORINE LEACH LIQUOR
 9. Nuclear fuel considerarions for the 21ST centry
 10. Role and importance of Quality Assurance System on the achivement of Nuclear Fuel Cycle goals and objectives
 11. Study of third phase formation in the uranyl nitrate extraction process from nitric acid media by tri-n-butyl phosphate
 12. Uranium (VI) extraction by emulsion Liquid membrane from acidic wastes using tri-n-octylphosphine oxide and sodium carbonate
 13. کاربرد فناوری هسته ای در دفع آفات گیاهی (کشاورزی هسته ای)
 14. کاربرد طیف سنجی پرتوگاما هوایی در به نقشه در آوردن خاک
 15. کاربردهای ترکیبات اورانیوم تهی شده و بررسی خواص نیمه رسانایی دی اکسید اورانیوم تهی شده (DUO2)
 16. لرزه خیزی گستره سایتهای هسته ای اصفهان
 17. مدلینگ فرایند Desublimation هگزا فلوراید اورانیوم در یک کندانسور به کمک نرم افزار Matlab
 18. مدیریت High Level Waste و شیوه های نوین دفن زمینی پسمان های رادیواکتیو با اکتیویته بالا
 19. مدیریت پسمان های رادیواکتیو و معرفی ساختارهایی برای تثبیت آن
 20. مدیریت پسمانداری و روشهای نوین آن در چرخه سوخت هسته ای
 21. مدیریت پسمانداری اکتیو و شیوه های نوین آن
 22. مدیریت بحران در نیروگاه اتمی
 23. مطالعه و اجرای جذب گاز HF روی بستر پر شده NaF جهت خالص سازی F2
 24. نقش چرخه سوخت هسته ای در ارتقا علوم پزشکی برخی از کاربردهای راکتور در پزشکی
 25. نقش چرخه سوخت در مرتبط سازی علوم مهندسی
 26. نحوه ی محاسبه ی دز دریافتی یک فرد، ناشی از ترکیبات مختلف اورانیوم در چرخه ی سوخت هسته ای، توسط نرم افزار محاسب دز
 27. چرا شبیه سازی
 28. چرخه سوخت هسته ای از دیدگاه پرتوشناسی و بررسی ریسک وقوع آلودگی ناشی از حوادث هسته ای
 29. نظام ایمنی و ضرورت آن در چرخه های تولید سوخت هسته ای
 30. اندازه گیری غلظت اورانیوم و اکتیویته آلفا و بتای کل در نمونه آبهای محیطی با استفاده از تکنیک سنتیلاسیون مایع
 31. انرژی هسته ای، خدمات و نقش آن در ارتقاء صنعت کشور
 32. اهمیت تمرکز بر روش تدوین مقررات ونظارت زیست محیطی مرتبط با فعالیتهای هسته ای ایران و اتخاذ استراتژی تبلیغاتی مناسب
 33. ارائه یک مدل مناسب برای تعیین نحوه تاثیر فشار سیال محرک در ظرفیت مکش ایجکتورهای خلاء
 34. استفاده از مدل پخش در طرح ریزی برنامه مقابله با شرایط اضطراری برای سایتهای هسته ای - شیمیایی
 35. استخراج اورانیوم از پسماندهای کربنی
 36. اسطوره هوای پاک (تولید دی اکسید کربن در چرخه سوخت هسته ای)
 37. بهبود خواص سایشی و مکانیکی سنبه و ماتریس پرس پودر UO2 مجتمع سوخت IR-40 کارخانه سوخت اتمی
 38. بررسی پارامترهای موثر بر حذف اورانیوم از پسابهای اکتیو با استفاده از آهک
 39. بررسی پارامترهای موثر بر درصد خلوص UF4 و میزان اورانیوم کل
 40. بررسی پدیده آموبا (Amoeba) در قرص های سوخت UO2
 41. بررسی امکان فروشویی کانه های اورانیوم و عناصر نادر خاکی در سنگ های متاسوماتیت (آنومالی 5 ساغند)
 42. بررسی جوشکاری درپوشهای بالایی میله های سوخت UO2 به روش مقاومتی فشاری (PRW)
 43. بررسی جایگزینی رقیق کننده های دیگر بجای کروزین در حلال TBP در فرایند استخراج اورانیوم
 44. بررسی دقت مدل هسته واکنش نداده کوچک شونده در مدلسازی و شیه سازی تبدیل دی اکسید اورانیوم به هگزافلوئورید اورانیوم
 45. تبدیل پسمان های هسته ای بلند عمر به رادیوایزوتوپهای کوتاه عمرتر و کم زیان تر توسط راکتورهای گداخت - شکافت
 46. تحقیقی بر شیوه های نوین ذخیره پسمان های رادیواکتیو
 47. تغییر ماهیت پسماندهای هسته ای با استفاده از یک سیستم شتابدهنده ADS با بستر متخلخل
 48. جایگاه فعلی و آتی انرژی هسته ای در تولید پایدار، پاک، ایمن و اقتصادی انرژی
 49. جایگاه چرخه سوخت در ارتقاء علوم کشاورزی و پزشکی
 50. جایگاه چرخه سوخت در ارتقاء علوم زمین شناسی و اکتشاف
 51. دزیمتری داخلی در تاسیسات هسته ای با استفاده از دستگاه اورانیوم آنالیزر جرمی
 52. دسته بندی مواد رادیواکتیو در محیط زیست
 53. رادیوتریسرهای تولید شده در راکتور و نقش آن ها در ارتقاء پزشکی و کشاورزی
 54. زباله های هسته ای سطح بالا و توکامگ گداخت به عنوان چشمه نوترونی
 55. سوختگی با اسید هیدروفلوریک و نتایج درمان در کارکنان شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم در سایت اصفهان
 56. شبیه سازی نگهدارنده های دسته میله های سوخت هسته ای و پره های مخلوط کننده آن و آنالیز ارتقاء نرخ تبادل حرارت در قلب راکتورهای آبی تحت فشار
 57. شبیه سازی دینامیکی عملکرد شیر تنظیم (رگولاتور) فشار
 58. ضریب تعیین تکثیر نوترون و ارزیابی دز ناشی از سینی های محتوی قرص های دی اکسید اورانیوم بعد از فرایند سینترینگ

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها