CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۵
مرداد

بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق به سیویلیکا افزوده شد.

 

280 مقاله ارائه شده در بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق که 22 تا 24 آبان 1385 توسط پژوهشگاه نیرو برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سایت سیویلیکا افزوده شد. این مقالات شامل 2525 صفحه می باشند.

1 عملکرد موتورو درایو- موتور تحت کاهش ولتاژ
2 عملکرد 7 ساله طرح ملی خازن گذاری فشارضعیف و ضرورت ادامه آن
3 علل قطع خطوط هوایی برق فارس ناشی از گالوپینگ، طراحی و اجرای نامناسب
4 طرح امکان سنجی تولید همزمان برق، حرارت و برودت در نیروگاه گازی پرند
5 طراحی، ساخت سیستم کنترلی و تک سلول پیل سوختی متانولی
6 طراحی سیستم خبره خطایابی جهت پست 400/230 kv حسن کیف مازندران
7 طراحی تفصیلی و پیاده سازی سیستم ذخیره سازی سرم بر روی ساختمان اداری برق قرچک و ارزیابی عملکرد آن
8 طراحی بهینه موتورهای القائی تکفاز با توابع هدف راندمان، ضریب قدرت و تلفات موتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک
9 طراحی استراتژی کنترل فازی جهت بهبود فروافتادگی ولتاژ و کنترل توان کتیو در سیستم های توزیع با حضور منابع تولید پرکنده پیل سوختی
10 طراحی وساخت یکسو کننده 3 فاز با لینک جریان وضریب قدرت یک بروش کنترل برداری
11 طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری طیف فرکانسی امپدانس زمین سیستم قدرت
12 طراحی و ساخت جبران کننده استاتیک توان رکتیو (6/6kV/±1MVar)SVC
13 طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای جریان بال
14 طراحی و ساخت ژنراتور ترموالکتریک
15 طراحی و ساخت نشانگر خطا برای شبکه های توزیع هوایی
16 طراحی و ساخت متعادل سازجریان پسیو برای ژنراتور القایی خودتحریک
17 طراحی و ساخت مودم بهینه جهت انتقال داده از طریق خطوط فشار متوسط برای استفاده در اتوماسیون توزیع
18 طراحی و بررسی اقتصادی سیستم برق خورشیدی برای یک ساختمان اداری در تهران
19 طراحی نرم افزار محاسبه توان جزرومد
20 طراحی فیلتر پسیو LCL برای اتصال تجهیزات الکترونیک قدرت متصل شونده به شبکه قدرت
21 طبقه بندی پدیده فرورزونانس توسط شبکه عصبی کوانتیزه کننده برداری و بر اساس ویژگیهای استخراج شده توسط تبدیل موجک
22 شبیه سازی شوک های آئرودینامیکی در گذرگاه پره های یک توربین به همراه یک شبکه تطبیقی برای تعیین موقعیت خطوط جریان در پایین دست لبه فرار
23 شبیه سازی تداخل رادیویی و تلویزیونی و نویز در حریم درجه 1 خطوط انتقال نیرو
24 شبیه سازی پدیده یخزدگی کابل ها بروش CRREL (Cold Regions Research &Engineering Laboratory) براساس داده های سازمان هواشناسی کشور
25 شبیه سازی و ساخت نمونه آزمایشگاهی رله هوشمند حفاظت ترانس زمین
26 شبی هسازی و بهینه سازی واحدهای پیشرفته تولید همزمان توان الکتریکی و حرارت توربین گاز به کمک شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک
27 شناساییغیرخطی ژنراتور سنکرون با استفاده از مدل همراشتاین
28 شناسایی خطی شبکه قدرت شامل TCSC به منظور طراحی پایدارساز نوسانات توان
29 شناسایی پارامترهای مدلقوس KEMA در کلیدهای قدرت با الگوریتم ژنتیک
30 شناسایی و طبقه بندی اغتشاشات کیفیت توان ب استفاده از تبدیل موجک و شبکه های عصبی
31 ساخت پودر سرامیکی پایه بیسموت، جهت مصرف در سیم ابررسان
32 ساخت نمونه آزمایشگاهی سیستم تخمین گر مقاومت استاتور به وسیله تزریق dc به منظور مانیتورینگ حرارتی موتورهای القایی
33 ساماندهی و کاهش تلفات در شبکه توزیع برای یک منطقه نمونه شهری
34 سیستم قرائت خودکار کنتور با استفاده از سرویس پیام کوتاه
35 روشی جدید در محاسبه تسهیم جریان اتصال زمین در پست های فشارقوی برای تعیین دقیق پارامترهای طراحی سیستم زمین
36 روشی جدید برای رتبه بندی شرکت های توزیع برق
37 روشی نوین در تفکیک محل وقوع تخلیهجزئی در دو عایق اصلی ترانسفورماتور قدرت
38 روشی نوین در بهبود کنترل بهبود دهنده ی یکپارچه ی کیفیت برق جهت جداسازی مشترک و شبکه در ایجاد اغتشاشات هارمونیکی و عدم تعادل
39 روش شبیه سازی سیستم OFDM در مخابرات سیستم های قدرت و انتخاب کولایزر مناسب جهت جبران سازی اثر کانال در مخابرات سیستم های قدرت
40 روش جدیدی در تشخیص شرایط جزیره ای توربینهای بادی با استفاده THD جریان در شرایط جوی ناپایدار
41 روش جدید تشخیص و کلاسه بندی خطا در شبکه های انتقال با استفاده از منطق فازی
42 دیسپاچینگ توام انرژی و رزرو در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته
43 حذف بار ترکیبی در سیستم های تجدید ساختار یافته با توجه به پیش بینی و روند تغییرات قیمت مزایده ای بار
44 حذف اثر فرورفتگی ولتاژ بر عملکرد بارها و منابع DG موازی بدون استفاده از تجهیزات بهساز کیفیت توان
45 جایابی بهینه نصب اتوبوستر در جهت رفع افت ولتاژ با استفاده از نرم افزار CYME در شبکه های فشار متوسط توزیع ( فیدر نمونه 404 ایستگاه سروستان )
46 تعیین تعرفههای مشترکین مختلف شرکتهای توزیع ب توجه به راهاندازی بازار برق ایران
47 تعیین امن ترین مسیر تبادل اطلاعات در شبکه های کنترل صنعتی
48 تعیین وضعیت عایق ترانسفورماتورهای پست زیاران400/230/63 KV با استفاده از روش اندازه گیری پاسخ دی الکتریک Dielectric Response Measurements
49 تعیین محل خطا و ولتاژ شین ها پس از وقوع فلش ولتاژ بر اساس نتایج اندازه گیری بهینه
50 تشخیص قدرت اقتصادی گروهی در بازار برق ب استفاده از تئوری بازی همکارانه
51 تدوین راهکارهای اجرایی بمنظور مدیریت زایدات در نیروگاه بعثت
52 تدوین دانش فنی ریخته گری سگمنت نازل ردیف اول توربین گازی 25 مگاواتی
53 تدوین دانش فنی جوشکاری نازل ردیف اول توربین گازی 25 مگاواتی
54 تدوین استاندارد مصرف انرژی بالاست لامپهای فلورسنت در کشور
55 تدوین الگوی برنامه ریزی استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
56 تدوین و اجرای برنامه تعیین وضعیت نمونه مقرههای کامپوزیتی پس از 6 سال بهرهبرداری در استان یزد و انجام آزمون های لازم
57 تخصیص هزینههای انتقال به ژنراتورها و بارهای شبکه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان
58 تخصیص هزینه توان رکتیو در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق
59 تخمین عمرسپری شده ترانسفورماتورهای قدرت ب تکنیک های شیمیایی
60 تخمین عمر باقیمانده روتور توربین بخار به روش های محاسباتی و غیرمخرب
61 تخمین سرعت موتورهای القایی در حالت های سالم و خطادار
62 تخمین بهره وری شرکت های توزیع برق ایران در دوره 1379-1383
63 تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون واحد کرافت نیروگاه یزد با استفاده از آزمایش افول جریان مستقیم و اعتبار سنجی با آزمایش درحین کار
64 تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون نیروگاه شهید رجایی بروش SSFR
65 تخمین پارامترهای مدار معـادل ماشین سنکـرون از تست های SSFR و ارائه یک مدار معادل کاهش درجه یافته با استفاده از Vector Fitting
66 تخمین پارامترهای مدل غیرخطی ژنراتور سنکرون ب تحریک هدفمند ورودی
67 تخمین فازور برای مقاصد حفاظتی به روشی مؤثر ب استفاده از پنجرهاطلاعات نصف سیکل
68 تحلیلعملکرد D-STATCOM و DVR برای کنترل ولتاژ سیستم های توزیع با استفاده ازیک روش کنترلی جدید
69 تحلیل عددی اثرات جریان هوای چرخشی برعملکرد احتراق یک مشعل نیروگاهی
70 تحلیل عددی اثر کسر کسیژن هوای ورودی بر تولید آنتروپی و توزیع درجه حرارت کور ههای متان – هو
71 تحلیل عملکرد یاتاقان های ژورنال بدونمحدودیت ابعادی با حل عددی معادله رینولدز
72 تحلیل عملکرد میکروتوربین 200 کیلوواتی درخارج از نقطه طراحی
73 تحلیل شکست پره های فن خنک کن ژنراتور نیروگاه منتظرقائم
74 تحلیل حوادث شبکه به منظور ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های انتقال و فوق توزیع و تعیین نقاط ضعف آن
75 تحلیل تأثیر شکل مقره های پلیمری بر رفتار الکتریکی آنها در محیط های آلوده
76 تحلیل اتاق احتراق بکار رفته در یک میکروتوربین نمونه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
77 تحلیل ولتاژ گام و تماس مدلهای مختلفسیستم زمین توربینهای برق بادی به روش المانهایمحدود
78 تحلیل و شبیه سازی پارامترهای مؤثر بر شکل موج پالس تخلیه جزئی در کابل های فشار قوی
79 تحلیل کشش نامتقارن مغناطیسی حاصل از خروج از مرکزیت در موتورهای القایی سه فاز به روش تابع سیم پیچ
80 تحقیق در ترمیم ایزولاتورهای پرسلانی پست ب استفاده از مواد پلیمری و اجرا در پست 230 کیلوولت قیطریه
81 تاثیر شرایط اقلیمی بر تخریب زود هنگام قطعات داغ توربین های گازی کنارک
82 تاثیر حضور منابع تولید پرکنده بر پایداری ولتاژ شبکه توزیع
83 تاثیر تولیدات پرکنده بر حفاظت شبکههای توزیع
84 تاثیر استفاده از مدل گذرای برقگیر ZnO در کاهش TRV
85 تاثیر ابعاد حلقه کرونا و پروفیل مقره در کنترل میدان الکتریکی روی مقرههای کامپوزیتی
86 تأثیر عوامل مختلف بر روی توزیع دما در سیم پیچی های ترانسفورماتور خشک رزینی
87 توسعه نرم افزار تحلیل قابلیت اعتماد برج های خطوط انتقال نیرو
88 تنظیم بهینه قراردادهای پیش فروش و پیش خرید برق به کمک آنالیز سناریوهای چندگانه در بازار برق ایران
89 تنظیم و تخمین بودجه متوسط سالانه شرکتهای برق منطقهای در محیط بازار برق ایران مبتنی بر استراتژی قیمتدهی
90 تلفات بالای توان و انرژی در سیستم توزیع نیرو - زخمی کهنه بر پیکر صنعت برق کشور
91 تکنولوژی استفاده از مبدل فرکانسی استاتیک در نیروگاه های تلمبه ای - ذخیره ای جهت پاسخ به عکس العمل سریع بار (SFC)
92 بررسی عوامل ولتاژی موثر در ترانسفورماتورهای زمین در پست های فوق توزیع برق منطقه ای باختر
93 بررسی عملی تاثیر بارهای غیرخطی بر کنتور تکفاز دیسکی
94 بررسی عملکرد حفاظتهای محلی در هنگام نوسانات زاویهای
95 بررسی علل عدم تطابق اجرای مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری با برنامه ریزی بازار برق ایران
96 بررسی علل شکست لوله های هدر سوپرهیتر 2 نیروگاه توس
97 بررسی شاخص های پایداری Z,L در برابر تغییرات بار کتیو و رکتیو
98 بررسی سطح تکنولوژی صنعت سیملکی کشور و مقایسه آن با سطح تکنولوژی روز دنیا با استفاده از مدل قابلیت تکنولوژیکی
99 بررسی راهکارهای کاهش سطح اتصال کوتاه در شبکه خراسان 85 و 90 با درنظرگرفتن قابلیت اطمینان
100 بررسی رفتار پیرشدگی عایق سلولز در نقطه مرزی 105 درجه سانتی گراد
101 بررسی خطاها در سیستمهای نامتعادل توزیع با سیم برگشتی زمین
102 بررسی حساسیت پارامترهای قابل اندازه گیری در توربین گاز نیروگاه قم
103 بررسی حجم ماده ابررسانا درمحدودسازهای ابررسانایی نوع عبور شار
104 بررسی جایگاه ادوات FACTS و اغتشاشات ناشیEMC از آنها با در نظر گرفتن مقررات
105 بررسی تاثیر تغییر پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون بر رفتار حالت گذرای اتصال کوتاه آن
106 بررسی تاثیر بکارگیری سیستم های سرمایشی دومرحله ای تبخیری بر پیک بار سالیانه
107 بررسی تاثیر نصب UPFC در شبکه انتقال مازندران (I): مکان یابی و تاثیر UPFC بر عملکرد شبکه
108 بررسی توجیه اقتصادی و برآورد هزینه تمام شده سیستم تولید همزمان برق، گرمایش، سرمایش و آب گرم مصرفی در نیروگاه پرند
109 بررسی احتمالی میزان ولتاژ گذرای بازگشتی در کلیدهای قدرت در خطوط انتقال جبران شده با خازن سری با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
110 بررسی اثرات تغییرساعت تابستانی
111 بررسی اثر جریان هجومی بر روی سیم پیچ های ترانسفورماتور قدرت
112 بررسی اثر پارمترهای هندسی و سرعت دورانی بر عمر خستگی شفت و تنش های بیشینه اجزاء روتور یک میکروژنراتور 100 kW دور بال
113 بررسی انتقال حرارت و افت فشار در فاصله هوایی دو استوانه هم مرکز افقی با چرخش استوانه داخلی در دور بال
114 بررسی پتانسیل انرژی زمین گرمایی در منطقه خوی ( دره قطور )
115 بررسی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از تابع انرژی تصحیح شده
116 بررسی وضعیت موجودی و مصرف گاز هگزا فلورید گوگرد درصنعت برق ایران، مقایسه با آمار جهانی و ضرورت استفاده از سیستم های بازیابی گاز
117 بررسی وشناسایی موانع جهت استقرارسیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شبکه های توزیع
118 بررسی و شبیهسازی روشهای پیشنهادی بهبود پایداری دینامیکی نیروگاه های بادی سرعت ثابت با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDC
119 بررسی و شبیه سازی عملکرد تکنیک مالتی پلکس COFDM درخطوط قدرت
120 بررسی و تحلیل علل خرابی زودرس پره های متحرک ردیف اول واحدهای گازی MHI 701D نیروگاه قم
121 بررسی و مقایسه عیوب قطعات مسیر داغ 3 مدل مختلف توربین گازی در کشور
122 بررسی همبستگی رفتار بار پست های برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
123 بررسی نرخ خرابی خطوط انتقال قدرت ناشی از نوسانات عرضی و اثر نصب دمپر استک بریج در کاهش آن
124 بررسی نقش رژیم گذرا در انهدام کلید قدرت پست انجیرک ( ارک (1
125 بررسی مشکلات برقگیرها در شبکه توزیع نیروی برق استان بوشهر
126 بررسی کاربرد توزیع آماری ویبول در تخمین تولید برق از توربینهای بادی در ایران
127 بررسی کارایی روش های مخابراتی DSSS و FHSS در پست های برق
128 بررسی کمی عوامل مؤثر بر امپدانس توالیصفر کابلهای زمینی در یک مجتمع صنعتی
129 برآورد هزینه های مربوط به انتشار CO2 ناشی از دودکش نیروگاه های حرارتی بر محیط زیست
130 برآورد مبتنی بر مدل سازی در فرایند ساخت نیروگاه گازی
131 برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به منظور افزایش رقابت و کاهش انرژی تامین نشده
132 بهره گیری از کنترل فعال پدیده قطع به عنوان استراتژی کنترل دینامیکی توربین بادی متصل به شبکه
133 بهبود عملکرد مولد دیسکی آهنربای دائم شار محوری با اصلاح ساختار قبلی
134 بهبود عملکرد SVC و SSSC در کاهش دامنه نوسانات حالت گذرا با پیشنهاد سیگنال کنترلی مناسب مبتنی بر شرط پایداری لیاپانوف
135 بهبود مسائلکیفیت توان و فلیکر ولتاژ نیروگاه بادی والفجر با استفاده از ادوات FACTS
136 بهبود کیفیت توان در شبکه های توزیع الکتریکی شعاعی توسط جبران ساز سری کنترل پذیر و مقایسه عملکرد کنترل کننده های مختلف
137 بهینه سازی طراحی حرارتی موتور سوئیچ رلوکتانس ب استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
138 بهینه سازی ترانسفورماتورهای توزیع به روش تولید مخازن OVAL
139 بهینه سازی پودر ابر رسانای (Bi1.66-Pb0.34) Sr2Ca2Cu3Ox با ریز کردن ذرات پودر اولیه و ساخت سیم ابر رسانا بر پایه ی آن
140 بهینه سازی مقادیر کنترلرهای ولتاژ و جریان اینورتر شش سوئیچه تک فاز برای کاربرد پیل های سوختی
141 به منظور تشخیص جهت پدیده های کوتاه مدت طراحییک سیستم هوشمند ولتاژ در شبکه قدرت و تعیین شاخص های پدیده ها بر اساس استاندارد
142 به کارگیری روش HVOF در اعمال پوشش MCrAlY به جای روش LPPS در فرایند بازسازی قطعات داغ توربین های گازی
143 بکارگیری رویکرد فرایندی در تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی صنعت برق کشور
144 بکارگیری تکنیک شبکه عصبی مصنوعی در کنترل ولتاژ سیستم های قدرت
145 اعمال تخفیف برای حریم درجه یک خطوط انتقال نیروی 20 کیلوولت ایران
146 اعمال محدودیت سوخت زمستانه در تحلیل و توزیع بهینه بار بین بلوک های یک نیروگاه سیکل ترکیبی
147 اضافه بارگیری از ترانسفورماتورهای قدرت در سیستم مانیتورینگ on-line با در نظر گرفتن دمای نقطه داغ و محاسبات اقتصادی
148 استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو به منظور بهبود الگوی بار مصرفی در شبکه های توزیع با بکارگیری سیستم های فتوولتائیک
149 استفاده از هوای تازه در بازتوانی نیروگاه های بخار موجود به روش جعبه هو
150 استفاده از محافظ الکترواستاتیکی بجای درهم کردن سیم پیچ ها جهت افزایش خازن سری سیم پیچها در ترانسفورماتورهای قدرت
151 استفاده از فیلتر کالمن در کنترل بهینه و پایداری دینامیکی شبکه های قدرت چند ماشینه با استفاده از جایابی بهینه پایدارساز
152 ارزیابی عملکرد پیمانکاران در تعمیرات اساسی نیروگاهه
153 ارزیابی انرژی پتانسیل باد درکشور ایران
154 ارزیابی اقتصادی تاثیر خروج ژنراتورها و خطوط انتقال در امنیت شبکه
155 ارزیابی و تحلیل امنیت استاتیکی خطوط Tie-Line در شبکه قدرت شمالغرب ایران با استفاده از شبکه های عصبی
156 ارزیابی و تحلیل اقتصادی طرح به کارگیری تولیدات پرکنده در مقایسه با طرح گسترش شبکه جهت برق رسانی به مصرف کنندگان دور از شبکه سراسری
157 ارزیابی مقایسه ای ) ) Benchmarking شرکت های توزیع برق ایران
158 ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای سیستم مانیتورینگ on-line ترانسفورماتور
159 ارائه روشی نوین در تخمین محل، اندازه و نوع بارهای هارمونیک زا در شبکه قدرت
160 ارائه روشی کاربردی برای پیش بینی بار مصرفی مشترکین بر مبنای استفاده از شبکه های عصبی
161 ارائه روش و شاخص هایی برای رتبه بندی امنیتی پیشامدهای شبکه قدرت
162 ارائه الگوریتمی مناسب جهت برنامه ریزی سیستم های قدرت بر حسب شاخص های قابلیت اطمینان
163 ارائه الگوریتم کنترلی برقگیرکنترل شده ب تریستور برای کاهش گذرای کلیدزنی خازن در شبکه
164 ارائه یک روش ترکیبی نوین به منظور کاهش تلفات شبکه های توزیع
165 ارائه یک روش نوین جهت تشخیص جابجایی محوری سیم پیچ ترانسفورماتور به کمک امواج الکترومغناطیسی
166 ارائه یک مدل جدید برای تحلیل دینامیکی ژنراتور سنکرون
167 ارائه مدلی برای تعیین نرخ ترانزیت ( خدمات انتقال برق ) در بازار برق ایران
168 ارائه مدل نوین آماری برای پیش بینی تغییرات سرعت و جهت باد
169 ارایه الگوریتمی برای طراحی فیلترهای دوتنظیمه بر اساس تصحیح ضریب توان برای مبدل های HVDC
170 اثر روغن بر مونیتورینگ سیم پیچ ترانسفورماتور به کمک امواج الکترومغناطیسی
171 اتصال سیستم های فتوولتائیک به شبکه توزیع برق، با استفاده ازمبدل بوست جریان DC و اینورتر جریان

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها