CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۶
شهریور

ثبت نام اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی آغاز شد

بدین وسیله به اطلاع کلیه متخصصان و دانشجویان می رساند، ثبت نام برای شرکت در اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی از 8 شهریور ماه آغاز شده است. این همایش آبان ماه امسال و در محورهای اصلی زیر برگزار می شود و بنا به اعلام دبیرخانه 105 مقاله تخصصی جهت ارائه در همایش تایید شده اند که لیست کامل مقالات را می توانید در ادامه متن مشاهده نمایید.

 

- روش های اجرایی پیشرفته و تجربه های نوین ملی در توسعه مهندسی سد

- بررسی روش های مختلف آنالیز و طراحی سد ها

- مدل های بهره برداری بهینه از مخازن سد ها

- کاربرد مدل های فیزیکی و آزمایشگاهی در مهندسی سد و سازه های هیدرولیکی

- پایش و بازرسی در سد های بتنی و خاکی

- ارزیابی فنی و مقاوم سازی سد های موجود

- زمین شناسی مهندسی و تکتونیک سد و سازههای هیدرولیکی

- اثرات زیست محیطی طرح های سد سازی

- ارزیابی های اقتصادی - اجتماعی در مطالعات سد سازی

 

ثبت نام در همایش از طریق وبسایت http://www.kuds.ir انجام می شود.

لیست مقالات پذیرفته شده در همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی:

سدهای بزرگ ،نقش و پیامد های ناشی از ساخت آنها در ایران و جهان
ارزیابی فنی و اقتصادی سدهای خارج از بستر اصلی رودخانه
بررسی و ارزیابی پروژه های منابع آب سدهای کشور و مولفه های توسعه پایدار
تأثیر سدهای وزنی (مخازن تأخیری) در کاهش خسارات سیلاب های شهری با استفاده از مدل ریاضی
ارزیابی اقتصادی طراحی مکان های تفریحی در اطراف سدها
ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها
بررسی عوامل احتمالی آلوده کننده آب سد اکباتان
اثرات زیست محیطی احداث سدها
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح سد و نیروگاه برقابی رودبار لرستان
اثرات تجمیعی زیست محیطی احداث سدهای متوالی بر روی رودخانه
بررسی اثرات فیزیکی و شیمیایی زیست محیطی در سدسازی
جلوگیری از اثرات منفی سدسازی و استفاده از فرصت های جدید با بررسی راهکارهای اجرایی در بخش های مرتبط با منابع طبیعی
ارزشیابی روش های ارزیابی زیست محیطی پروژه های سدسازی در ایران
بررسی و ارزیابی اثرات سدهای بزرگ ساخته شده و در حال احداث بر محیط زیست منطقه ای
سدهای باطله
پیش بینی اثرات زیست محیطی پروژه سد و نیروگاه سادات حسینی
دلایل توجیهی زیست محیطی اجرای سد و نیروگاه سادات حسینی
استقرار سامانه محیط زیست ، بهداشت و ایمنی هیدرولیک در جهت نیل به اهداف توسعه هزاره
تعیین حد بحرانی نفوذپذیری در ساختگاه سد تالوار
بررسی موردی و آماری مشکلات ناشی از روانگرایی در پی و بدنه سدهای خاکریزه ای
تحلیل پایداری تونل انحراف آب سد ارداک به روش تجربی
بررسی سایز موتکتونیک و لرزه خیزی ساختگاه سد کریت
طبقه بندی مهندسی توده سنگ های ساختگاه سد کریت
سد البرز ،مشکلات و راه حل ها
ارزیابی زمین شناسی مهندسی و نفوذپذیری پی سنگ ساختگاه سد دربند
بررسی تأثیر استفاده از پرده آب بند بر روی کاهش نشت از سدهای خاکی
راههای علاجبخشی پدیده واگرایی در سدهای خاکی
بررسی پایداری تونل های تحت فشار مجاور هم در نیروگاههای برقابی و سدها
بررسی کاربرد ژئوتکستایل به عنوان فیلتر در سدهای خاکی
بررسی رفتار برشی خاکها در حالت پلاستیستیه و ارائه چندین مدل رفتاری پلاستیک
بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی محورهای ساختگاه سد خراسان 1
بررسی کارایی شبکه های عصبی جهت تخمین دبی عبوری و تراوایی در سنگ های شکاف دار
تحلیل دینامیکی شیب های سد خاکی فرنق با استفاده از نرم افزار Plaxis
بررسی مطلوبیت سنگ های شیستی جهت استفاده به عنوان منابع قرضه در هسته سدهای خاکی
ایمنی سدهای بزرگ بتنی در مقابل زلزله و معیارهای طراحی آن
سد کرج در زلزله تهران
مکان یابی احداث مخازن و سازه های آبی
تأثیر زلزله بر سدهای خاکی
تجزیه و تحلیل ساختگاه سد آریوبرزن شهرستان بهبهان
بررسی زمین شناسی مهندسی سیستم انحراف سد ماشکید علیا
زمین شناسی سازه ی انحراف آب در سدهای خاکی
ارزیابی زمین شناختی در گزینه یابی ساختگاه سد و سیستم انتقال آب چیخواب
روش های مقاوم سازی سدهای بتنی
بررسی تأثیر افزودن الیاف پلی پروپیلن بر افزایش مقاومت سایشی کانالهای آبی
بررسی نقش هسته مرکزی و فیلتر و اثر متقابل آنها در سدهای خاکی و سنگریزه ای
نقش بازرسی ها چشمی در کنترل ایمنی و پایداری سدها
بررسی نحوه پایش و بازرسی سد مخزنی کرخه
علاج بخشی و بهینه سازی سد انحرافی فجر بهبهان
بررسی آزمایشگاهی تأثیر آبشکن بر توپوگرافی بستر در یک خم 90 درجه
بررسی راندمان رسوبشویی تحت فشار در سدهای مخزنی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی
بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سرریزهای لبه تیز ذوزنقه ای
بررسی آزمایشگاهی اثر عمق پایاب بر پروفیل آبشستگی ناشی از جریان ریزشی آزاد
بررسی امکان اصلاح هسته های رسی واگرا در سدهای خاکی با استفاده از فناوری الکتروسینتیک
بررسی امکان استفاده از مصالح با درصد افت وزنی شیمیایی زیاد در پوسته سدهای خاکی – سنگریزه ای
مدل سازی جریان در واگرای ناگهانی با هدف بدست آوردن طیف فشار منفی
مقایسه خصوصیات جریان در مدل فیزیکی با نتایج مدل های ریاضی یک بعدی ،شبه دو بعدی و دوبعدی در یک بازه رودخانه ای
بهره برداری بهینه آب از مخزن سد ارس با استفاده از مدلهای ریاضی
ارزیابی نتایج رسوب سنجی مخازن سدهای بزرگ با استفاده از شبیه سازی مقادیر آب ورودی مطالعه موردی در خصوص سد دز
شبیه سازی سیستمهای آبی با در نظر گرفتن عدم قطعیت پارامترها INDESIMUL وTSIMOPT معرفی و کاربرد مدلهای
مدیریت تخصیص آب با استفاده از روش تحلیل سناریوها و برنامه ریزی تکاملی تفاضلی
بررسی روشهای فراکاوشی در بهینه سازی بهره برداری از سیستم مخازن سدهای برقابی
بهره برداری بهینه از مخازن سدهای استان خوزستان با مدل سازی بسیار قابل انعطاف وساده در محیط Lingo
بررسی پدیده لایه بندی حرارتی در مخزن سد کندک با استفاده از مدلHEC-5Q
بررسی وضعیت رسوب گذاری در مخزن سد کرخه با استفاده از معادلات معمول ومقایسه آن با نتایج نرم افزارهای areview--HEC-6‌--Mike-11
روشهای مناسب رسوب زدایی و افزایش حجم مفید مخازن سدهای کشور
مروری بر وضعیت رسوب گذاری درسدهای کشور و راه کارهای کنترل آن
برآورد منحنی حجم مخزن بر مبنای شیوه سنجش از راه دور
تجربیات حاصل از مطالعات تاثیر لایه بندی حرارتی در کیفیت آب تعدادی از سدهای کشور
تأثیر اصلاح زبری بستر در شبیه سازی عددی جریان کم عمق گردابی در پایین دست آبشکن عمود بر جریان
بررسی روشهای مختلف طراحی سدهای زیر زمینی برای ذخیره سازی آبهای زیر زمینی
کاربرد روش بهینه یابی اجتماع مورچه ها
بررسی پدیده کاویتاسیون در سرریز سدهای بتنی به روش حجم محدود
بررسی پایداری سد برنجستانک در شرایط آبگیری غیر معمول
پیش بینی رفتار کانال های پایدار رژیمی با استفاده از استنتاج فازی – عصبی
ارائه روش ساده برای تخمین دبی نشت اشباع و غیر اشباع دائمی در سدهای خاکی ذخیره ای
واسنجی مدل ریاضی hec - hms و ارزیابی این مدل در پاسخگویی به سیلاب حوضه آبریز مارون
بررسی و تحلیل تراوش از سد خاکی خورزن خمین در (39) مدل با استفاده از نرم افزار Seep/w و اصلاح نواقص طرح مشاور
بررسی اثر بستر الاستیک بر مقدار و محل وقوع تنش های بیشینه در سدهای وزنی
بررسی تحلیلی روش های طراحی سرریزهای کنگره ای
مقایسه روش وسترگارد والمانهای محدود در تعیین نیروهای آب وارد بر سد در هنگام زلزله
معیارهای هیدرولیکی و سازه ای طراحی سدهای انفجاری در رودخانه های کوهستانی
طراحی بهینه حوضچه های آرامش
بهیه سازی پرده آب بند در محدوده پی با استفاده از مدل عددی حجم محدود
آنالیز پایداری شیروانی سدهای رسوبگیر در شرایط استاتیک
تحلیل اثر دینامیکی تغییرات پارامترهای ژئو مکانیک بر پایداری سدهای قوسی بتنی
تحلیل جریان در سدهای خاکی با کمک اجزای محدود
تحلیل جریان تراوش درزیر پی سد با استفاده از روش اجزای محدود
بررسی اصول طراحی سدهای در شرایط عبور آب از تاج سد
تعیین خصوصیات جریان در پی سدهای نفوذناپذیر با استفاده از نرم افزار ANSYS
برآورد منحنی حجم مخزن بر مبنای شیوه سنجش از راه دور
بررسی اثر پروژه سد سازی در تغییررژیم جریان رودخانه بر اساس تعیین جریان زیست محیطی
مدلسازی عددی تاثیر توزیع دانه بندی ماده بستر بر رسوب ورودی به مخازن سدها با استفاده از روش احجام
سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه اجرای سدهای خاکی
استفاده از ژئوممبرین ها در بهسازی تونلهای انتقال آب
نقش ژئوممبرین ها در بهسازی کانالهای انتقال آب
کاربرد ژئوممبرین در سدهای بتن غلتکی
ارزیابی فنی-اقتصادی حفاظت خاک شیب های حواشی سدها با استفاده از ژئوسینتتیک
مطالعه و بررسی امکان حذف گالری تزریق در سد سنگریزه ای با رویه بتنی نساء
نحوه اجرای هسته آسفالتیدر سدهای خاکی- سنگریزه ای نروژ
استفاده از بتنهای خود متراکمدر سدهای بتنی
بتن پیش آکنده در سدسازی و مزایای آن
بررسی فنی و اقتصادی روشهای مختلف آب بندی دریاچه های مصنوعی و مخازن
سد 15 خرداد: تجارب قبلی چشم انداز آتی
بررسی ظوابط و نکات اجرائی و مشخصات مصالح سد سنگریزه ای با رویه بتنی نساء
بررسی کاربرد نانو مواد به منظور افزایش مقاومت فشاری بتن مورد استفاده سدهای بتنی

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها