CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۲
شهریور

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

92 مقاله ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات که اول و دوم اسفند 1384 توسط گروه ناب (ندای اقتصاد بامداد) در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 1087 صفحه ارائه شده اند.

1 عوامل کلیدی اثر گذار بر موفقیت پیاده سازی ERP در سازمانهای ایرانی
2 طراحی معماری لایه ای عامل ها در اموزش از راه
3 ضرورت بکارگیری ERP به منظور اشتراک اطلاعات در زنجیره تامین یک مطالعه موردی
4 شرکتهای مجاز ی(Virtual Ennterprises)
5 شاخص های فرصت دیجیتال (DOI)
6 شناسایی هسته های بنیادی در وب
7 سنجش میزان بهره وری فن آوری اطلاعات در سیستم بانکی
8 زمان بندی چراغ راهنما با استفاده از شبکه های عصبی، منطق فازی و نظریه صف
9 راهکارهای توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند در کشور
10 راهکار جدید برای مدل سازی دانش و کاربرد آن در وب
11 رئیس اداره دانش جایگاه جدید مدیریتی برای سازمان های دانش پایه
12 روشی برای تحلیل نیازمندیهای امنیت اطلاعات سازمان
13 دسته بندی مشتریان بر اساس ارتباطات فازی
14 درآمدی بر مفهوم توسعه دانش بنیاد مبتنی بر فناوری اطلاعات
15 داده کاوی؛ ابزاری در خدمت تدوین استراتژی
16 داده کاوی و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان
17 دانشگاه مجازی؛ رهیافتی نو در عصر اطلاعات
18 دور کاری، زمینه های ایجاد و تحلیل روند رشد آن در جهان
19 دولت الکترونیک در عصر مجازی
20 دولت الکترونیک و متدولوژی پیاده سازی آن
21 جایگاه فرآیند توسعه نرم افزار در معماری سازمانی
22 تعیین عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری
23 تدوین استراتژی در عصر دانش
24 تحلیل سری زمانی اثر گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اشتغال کل در ایران
25 تجربه پیاده سازی نرم افزار جامع و متمرکز بانکداری الکترونیک، ضرورتها و رویکردها: مطالعه موردی بانک کشاورزی
26 تبیین سازه های مدیریت دانش در سازمانهای یادگیرنده (ارائه مدل مدیریت دانش در یک سازمان یادگیرنده)
27 توصیف صوری نمودارهای گردش کار
28 توسعه آموزشهای گروهی با استفاده از ابزارهای نوین مکاتبه
29 تنظیم چارچوب معمایر سازمان با ماهیت سازمان
30 بررسی ضرورت اجرای باز مهندسی فرایندها در بانک صادرات ایران
31 بررسی سیستمهای بانکداری الکترونیک و مشکلات بومی سازی آن در ایران
32 بررسی تاثیر نگرش سیاستگذاران ملی بر توسعه اطلاعاتی در اسیای غربی (قدرت و پارادیم توسعه اطلاعاتی)
33 بررسی اثرات بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای و متوسط کشور
34 بررسی و ارزیابی زیر ساختارهای درونی بانک رفاه در راستای به کارگیری بانکداری الکترونیک
35 بررسی نقش مدل سازی فرایندهای کسب و کار در فرایند مدیریت دانش سازمان؛ ارائه یک مدل مفهومی
36 بررسی مفهومی راهبری فناوری اطلاعات در سازمان ITGovernance
37 برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP): ضرورت و چالشهای پیاده سازی
38 برنامه جامع مدیریت استراتژیک با استفاده از فن اوری اطلاعات و مدل کارت امتیاز متوازن
39 برنامه ای درسی برای دوره دانشگاهی کارشناسی فناوری اطلاعات
40 بهبود فرایندهای کسب و کار با استفاده از مدیریت دانش
41 بکارگیری آموزش تقویتی در تجارت الکترونیکی برای انتخاب بازار
42 استراتژی های LG-GL و تجارت الکترونیک با تاکیدی بر فرصت های جهانی در بازارهای محلی
43 ارزش کاربردهای دولت سیار برای کشورهای در حال توسعه
44 ارزیابی تاثیر اینترنت بر زنجیره تامین مواد غذایی با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری
45 ارزیابی نقش فن آوری اطلاعات درسازمانها بر اساس کارت امتیازدهی متوازن (BSC)
46 ارزیابی متدولوژی های برنامه ریزی جامع فناوری اطلاعات برای سازمان های دولتی ایران
47 ارتباط مدیریت دانش و انواع یادگیری سازمانی
48 ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای توسعه سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز مدیریت منابع انسانی جهت دستیابی به اهداف برنامه ریزی استراتژیک
49 ارائه یک چهارچوب جهت پیاده سازی موفق ERP
50 ارائه مدلی به منظور مدیریت پروژه های تولید نرم افزار مبتنی بر رویکرد PMBOK
51 ارائه مدل ارزیابی چابکی در سازمانهای دولتی - و نیم نگاهی به تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی
52 ارائه مدل کسب و کار الکترونیک برای بازار مشاوره مدیریت ایران
53 ارایه یک سیستم خبره تشخیص سبک رهبری با استفاده از الگوی ساختارمند
54 ارایه مدلی مشارکت - محور و مبتنی بر اشتراک دانش جهت ارتقا برون سپاری خدمات حوزه فناوری اطلاعات درسازمان های محلی
55 ارایه مدل بکارگیری برنامه ریزی منابع سازمان در راستای یکپارچه زنجیره تامین الکترونیکی
56 اثر فرایند مدیریت پروژه بر استخراج شاخص های تولید، طبقه بندی و برسنجی اطلاعات
57 ابزارهای شناختی: راهکاری برای بکارگیری موثر فناوری اطلاعات در آموزش
58 اندازه گیری میزان آمادگی و قابلیت سازمان برای پذیرش و نگهداشت فناوری اطلاعات با استفاده از معماری سازمانی
59 الکترونیکی کردن زنجیره تامین در راستای خرده فروشی الکترونیکی (اهداف - مزایا و استراتژیها)
60 آموزش الکترونیکی : مفاهیم، رهیافت ه
61 پورتال های اطلاعاتی ، سازمان ها و مدیریت دانش
62 یک الگوریتم بازپیکربندی پویای مطمئن برای معماری نرم افزار
63 یک معماری مکمل جهت کامل کردن فرایند کسب و کار و کار الکترونیکی در بازارهای الکترونیکی بر پایه ebXML
64 یک مدل ابتکاری ترکیبی برای برنامه ریزی پروژه ه IT
65 نقش پارادیم مدیریت دانش در استقرار سازمان یادگیرنده
66 نقش منابع و فناوری اطلاعات در مدیریت پروژه های نیروگاهی (مطالعه موردی: شرکت مپنا)
67 نقش فناوری اطلاعات در رشد اقتصادی
68 نقش فناوری اطلاعات در تامین و خرید
69 نقش فناوری اطلاعات (IT) در سیستم پلیس و فضاهای مجازی جرائم با رویکردی راهبردی
70 معرفی ساختار و اجزای سیستم های حمل و نقل هوشمند
71 مطالعه تطبیقی سیاستهای تکنولوژی در کشورهای توسعه یافته و ارائه یک چهارچوب پیشنهادی برای توسعه دانایی محور تکنولوژیک کشور
72 مدیریت دانش: رمز اثر بخشی سازمان یادگیرنده
73 مدیریت دانش راهبردی در شرکت هایی GC صنایع نفت و گاز مطالعه موردی: استقرار مدل مدیریت دانش راهبردی برای GC های ایرانی
74 مدیریت دانش معکوس - تعاملی نو در
75 مدل دینامیک سه فازی برای پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران
76 مدل اجرایی پیشنهادی برای معماری سازمانی فناوری اطلاعات
77 مدل الکترونیکی زنجیره تامین اطلاعات ارباب رجوع در شهرداری تهران
78 مدل های برنامه ریزی شهری مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (با رویکرد تاسیس شهر الکترونیک)
79 مدل معماری اطلاعاتی دانشگاه های مجازی: چالشی میان تغییر پارادیمی در مفهوم دانشگاه و انقلاب اطلاعاتی
80 مدل مفهومی تاثیر فناوری اطلاعات (IT) بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری
81 متا - مدیریت سازمان های مجازی: رویکردی نو در رهبری و انتخاب افراد شایسته برای سازمان های مجازی با تاکید بر نقش IT
82 مهندسی مجدد در سازمانهای نرم افزاری بر اساس استاندارد سیستم مدیریت کیفیت نرم افزار - TickIT
83 مهندسی مجدد فرایندها: الگوریتم سیستماتیک P3IEI
84 منابع انسانی و فناوری اطلاعات ارایه یک الگوریتم کاربردی
85 کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدیریت توسعه مناطق روستایی
86 کاربرد فناوی اطلاعات در بازاریابی با تاکید بر GIS و زیر ساخت داده های فضایی
87 کاهش خطای طبقه بندی مدل مخفی مارکوف در بازشناسی گفتار فارسی با بکارگیری الگوریتم ژنتیکی در روند آموزش
88 Recommendations for Developing National Upstream Document on Digital Conten in Iran
89 E-Market Orientation as a result of Integrating electronic marketing with market orientation concept
90 E-Government
91 Business Intelligence Vendor Selection Based on BI Life Cycle: A Fuzzy AHP Approach
92 A New web Presentation Algorithm for Innovative Prouduct on Small Firms

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها