CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۵
شهریور

نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

75 مقاله ارائه شده در نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی که 16 و 17 اسفند 1385 توسط دانشگاه صنعت نفت در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 631 صفحه ارائه شده اند.

1. شبیه سازی خواص الکترونی، مکانیکی و ترمودینامیکی نانوالماسواره های سبک
2. ساخت پودر نانوساختار Fe3Al به روش آلیاژسازی مکانیکی جهت استفاده در فرایند پاشش حرارتی
3. ساخت و تعیین مشخصات غشاء های نانو حفره ای سیلیکا برای جداسازی گازه
4. ساخت نانو کامپوزیت اپوکسی - کِلی و بررسی رفتار محافظتی آن در پوشش اپوکسی
5. ساخت نانو فیلتر از نانولوله کربنی جهت جداسازی هیدروکربنهای سبک از سنگین
6. سنتز یک حامل نانوپور به منظور استفاده از آنزیمها در تصفیه پساب
7. سنتز نانوذرات نقره در حضور PVP و بررسی فاکتورهای موثر بر روی طیف UV/VIS آنه
8. سنتز نانو ذرات نقره در حضور PVP با استفاده از دو روش احیاء گرمائی و صوت شیمی
9. روش جدید تهیه سولفو بنزیل سیلیکا بعنوان نانو کاتالیزوراسیدی در واکنش های اتیل استات
10. خواص و کنترل کیفی الماس نانو سایز مورد استفاده در صنایع روانکاری و حفاری
11. جداسازی ترکیبات گوگردی از بنزین توسط کاتالیست اکسید نیکل بر پایه نانولوله های کربنی
12. جداسازی و شناسایی ترکیبات الماس واره سبک(Lower Diamondoids)در میعانات گازی به کمک دستگاه GC/MS
13. تحلیل تئوری گزینش روش تهیه و اجزای فعال کاتالیست سنتز متانول از گاز سنتز
14. تحلیل پتنت های مربوط به الماسواره ه
15. تولید پودرهای نانومتری آلومینا و زیرکونیا مورد استفاده در ساخت لایههای رویی غشاهای سرامیکی نانوکامپوزیتی
16. تولید و مشخصه یابی نانوکامپوزیت Al2O3/Mo به روش آسیاب کاری مکانیکی
17. تولید و مشخصه یابی نانو کامپوزیتهای Al-Zn/Al2O3 به روش آلیاژسازی مکانیکی
18. بررسی اثر ثابت دی الکتریک حلالهای آلی در کارایی واکنش کاهش اکسیژن در الکترودهای گازی نفوذی
19. بررسی تاثیر فولرن C 60 و مشتقات آن بر عملکرد بنزین
20. بررسی و مطالعه تقطیر غشایی بعنوان یک فرایند نوین جداسازی با قابلیت جداسازی ذرات با اندازه نانومتر
21. بررسی TEM نانو نقره سنتزی از چند روش مختلف برای کاربرد کاتالیستی
22. بهبود عملکرد غشاءها در صنعت گاز به کمک نانوتکنولوژی
23. ارزیابی فعالیت نانو کاتالیست های زئولیتی در دگراداسیون ضایعات پلی استایرن و مقایسه آن با کراکینگ حرارتی آنه
24. اثر اندازه و شکل ذره بر سطح ویژه نانو ذرات کاتالیستی
25. افزایش عدد اکتان و کاهش ترکیبات الفینی بنزین حاصل از فرایند FCC بکمک نانوکاتالیست های تقویت شده
26. آشنایی با نانوالماس با کاربرد به عنوان افزودنی روغن موتور
27. نانو سیالات حرارتی و کاربرد نانو ذرات در افزایش ضریب رسانایی گرمایی سیالات پایه
28. نگاهی به کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع بالادستی نفت و گاز، چالشها و فرصتهای ایران
29. مروری بر کارایی نانو کاتالیستهای تهیه شده بروش اولتراسوند جهت گوگردزدایی هیدروژنی ترکیبات نفتی
30. مروری بر آخرین تحولات در جایگزینی نانو موادهابه جای پلیمردر بهبود خواص روانکارها ( نانو روغنها )
31. مدل سازی ذخیره انرژی در باتری های لیتیمی با استفاده CNT
32. مواد هوشمند
33. مهندسی خلاقیت بیونیکی , نانوکمپوزیت ها , پلیمرهای صنعت پتروشیمی
34. کاربرد فناوری نانو درحفظ محیط زیست " نانو اسفنج "
35. Thermal and mechanical properties of (PET) / organoclay `nanocomposites produced by melt compounding
36. Synthesis of PEG Supported Palladium Nanoparticles: Simple and recyclable palladium catalytic system for Heck reaction
37. Synthesis of nanostructure ZSM-5 zeolite for gas separation membrane processes
38. Synthesis of nanocrystalline zirconium oxide by hydrolysis of ZrOCl2 solution in the reverse micelle system
39. Synthesis and Performance Evaluation of Nanostructure Sodalite Membranes
40. Synthesis and Characterization of a Mesoporous Aluminum- silicate Molecular sieve ( MASM) as a Remarkable Solid Acid Catalyst for Alkylation of Phenol with 1-Octene
41. Silver Nanoparticles Biosynthesis by Trichoderma viride Strains
42. Silver Nano particles Assembled o Polyurethane : A Biocompatible urface for Enzyme immobilization
43. Rheological Behavior and Morphology of Polyamide Nanocomposites
44. Properties of nano-TiO2 coating for corrosion protection of metals
45. Production of Single-walled and multi walled carbon nanotubes using nanoporous catalyst by CVD method
46. Production of NiW-ANC as Anticorrosion and Erosion Coatings in Petrochemical Industries
47. Production of Carbon Nanotubes by Using Sour Natural Gas Liquids
48. Preparation of Starch Grafted Caprolacton Nanocomposite as the Friendly Environmental Materials
49. Preparation of natural rubber/ pristine clay nanocomposites by co-coagulating natural rubber latex and clay aqueous suspension
50. Polymeric Nanocomposite Membranes and their applications in oil industry
51. Photocatalytic mineralization and modelling of dye decolorization using nanoparticles of titania
52. Numerical simulation of two-dimensional separated gas microflow using a generalized slip odel
53. Nitrobenzene hydrogenation over nano-sized Pd on γ-Al2O3 catalyst
54. Microstructural characterization of Titanium oxide nanotubes fabricated by electrochemical method
55. Investigation into the industrial use of nanocomposite coatings
56. Inorganic fullerene-like material as additive to lubricants
57. Incorporation of nano-particles for improvement of corrosion characteristics of nickel plating
58. Hydrothermal synthesis and effect of MoO3 doping on SnO2-enhancement of sensivity for epoxidation
59. Hydrogen Adsorption on Single-walled & Multi-walled Carbon Nanotubes
60. Functionalization of Carbon nanotubes by Ultraviolet-Ozone treatment
61. Enhancing the antiwear ability of lubricating oils by inorganic nanoparticles
62. Elimination of the Environmental Dangers of Chromium Plating by Using of Ni-W-B Electroplated Nanocomposite from Tartrate Baths without Ammonia
63. Electronic structure & Thermodynamic properties of carbon nanotubes obtained by density functional calculations.
64. Double-Walled Carbon Nanotube Utilized as Gas Storage with Consideration of Growth Role and Stability
65. DNA Nano Networks in Pollution Prevention
66. Designing and Optimizing a Novel Microsensor for Monitoring Sub-nano Molar Lutetium (III) Ions in the Environment
67. Comparison of fixed and fluidized bed reactor for production of single-walled carbon nanotubes
68. CO2 reforming of methane to syngas over highly active and stable nickel catalyst supported on mesoporous nanocrystalline zirconia
69. Characterization of Hydrocarbon Inclusions in Reservoirs by Laser Micropyrolysis GC/MS (LMP-GC/MS)
70. Application of Gold Nanoparticles as a Catalyst for Automotive Pollution Control
71. A novel, Practical and Green Synthesis of Ag nanoparticles Catalyst
72. A New Design for Ultra Light Weight Slurry by Using Nano particles
73. A Nano-porous Faujasite Membrane for Nanofiltration: Preparation and Characterization
74. سنتز نانواکسید روی و بررسی قابلیت جذب H2S
75. Synthesis and Characterization of Molybdenum Oxide Intercalation Nanohybrid

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها