CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳
مهر

مجموعه مقالات اولین همایش GIS شهری به سیویلیکا افزوده شد

اولین همایش GIS شهری94 مقاله ارائه شده در اولین همایش GIS شهری که 4 و 5 شهریور 1386 توسط دانشگاه شمال برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 293 صفحه ارائه شده اند.

1 طرح های جامع ، هادی ، تفصیلی ، GIS شهری
2 طراحی سیستم SCADA بر اساس GIS جهت کنترل علمیات برداشت Urban GIS
3 طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی شهرستان شاهرود در محیط های 2و3 بعدی
4 ضرورت استفاده از GIS در برنامه ریزی فضایی
5 ضرورت استفاده از GIS در برنامه ریزی فضایی
6 ضرورت ایجاد تونل مشترک زیر ساختهای شهری در شهر کرمانشاه با استفاده از مطالعات و تکنیکهای GIS
7 ساماندهی اطلاعات شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در محیط GIS
8 ساماندهی و مدیریت سیلابدشت رودخانه ها در محدوده شهری با به کارگیری از ابزارهای GIS مطالعه موردی: رودخانه اسفرجان
9 سیستم اطلاعات جغرافیایی و برنامه ریزی شهری
10 سنجش ریسک سرمایه گذاری در محیط شهری برای تحقق ایده های کارآفرینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
11 زمینه های استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری
12 روند بررسی استفاده از GIS در مدیریت ترافیک کلان شهری
13 جایگاه و نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت مربوط به امور شهری با تکیه بر مدیریت املاک و زمینها در شهره
14 تعیین مشخصه های فیزیوگرافی و شاخص های هواشناسی در مطالعات هیدرولوژیکی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی حوزه آبریز گوگرد در شهرستان خوی)
15 تعیین محدوده های بحرانی سیلاب دشت با رویکرد بیمه سیل مطالعه موردی
16 تعیین قابلیت تفرجی پارکهای شهری با استفاده از فن آوری GIS (مطالعه موردی پارک جنگلی چیتگر تهران)
17 تصمیم گیری قطعی و فازی در مکانیابی پارکینگهای عمومی طبقاتی
18 تحلیل سازگاری کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل GIS (نمونه موردی منطقه یک شهر زنجان)
19 تاثیر فناوری اطلاعات در برنامه ریزی فضایی (مورد مطالعه : هندوستان)
20 تولید اطلاعات مکانی ساختار یافته برای GIS همزمان با عملیات رقومی سازی عوارض با تلفیق مستقیم سیستمهای فتوگرامتری و CAD به کمک یک شی گر
21 بررسی توسعه مکانی شهرستان ساری با استفاده از تصاویر سنجش از دور در محیط GIS
22 بررسی گسترش بافت شهری در اراضی اطراف اصفهان ب استفاده از GIS و RS
23 بررسی و ارزیابی الگوریتم های بهنگام رسانی آنی و هوشمند داده های مکانی در GIS های شهری با استفاده از داده های GPS
24 بررسی قابلیتهای سیستمهای مدیریت پایگاه داده GIS بمنظور تلفیق با سیستمهای فتوگرامتری
25 برنامه نویسی ترسیم عوارض شهری مشابه در GIS
26 به کارگیری سیستم G.I.S در تعیین بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی استان مازندران، شهر تنکابن)
27 استخراج شاخص های شناسایی بافتهای فرسوده شهری ب GIS (نمونه مطالعاتی محله حسینیه زنجان)
28 استفاده از GIS در مهندسی بهداشت محیط
29 ارزیابی آسیب پذیری سکونتگاههای حاشیه ای و غیر رسمی در برابر زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی اسکان غیر رسمی اسلام آباد شهر زنجان)
30 ارزیابی مراتع با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( G.I.S )
31 ارزیابی کمی کاربری اراضی منطقه 2 زنجان ب استفاده از GIS
32 ایجاد یک پایگاه داده زمین مرجع و شبکه هندسی برای مدییرت شبکه توزیع آب منطقه شهری کیانپارس و کیان آباد
33 اهمیت سیستم اطلاعات شهری (UIS) مبتنی بر GIS در توسعه پایدار مطالعه موردی: ترکیه
34 اهمیت سیستم اطلاعات جغرافیای (GIS) در توسعه پایدار شهری
35 انتشار خطا در مدلهای اکولوژیک با تکیه بر تحلیلهای جبری سیستمهای GIS در آمایش استان مرکزی
36 آشکارسازی تغییرات فضای سبز شهر تبریز با استفاده از روشهای شیء گر
37 آنالیز بهترین مسیر بر اساس پارامترهای مختلف شبکه - نمونه موردی شهر تهران
38 آنالیز الگوی جرم کشف مناطق سرقت اتومبیل با GIS
39 پایگاه اطلاعات مکان محور مبتنی بر GIS
40 پیاده سازی و ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی (GIS) شبکه برق مازندران گامی در جهت تشکیل زیر ساختارهای اطلاعات مکانی کشور (SDI)
41 پهنه بندی سیلاب با استفاده از سیستم ساماندهی جغرافیایی GIS (طرح مطالعاتی: قسمتی از رودخانه قره آغاج در استان فارس)
42 پهنه بندی مناطق مستعد دفن پسماند ها با کمک GIS (مطالعه موردی استان قم)
43 یک سیستم مدیریت ترافیک توزیع یافته در بستر شبکه همراه
44 نظام اطلاعات مدیریت شهری؛ بررسی موردی: سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) شهر بابلسر
45 نگرش سیستمی بر طرح تفضیلی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (نمونه موردی: محله محمودآباد شهر یزد)
46 نقش داده کاوی GIS در مدیریت بحران
47 نقش فناوری اطلاعات جغرافیایی (GIS) در کنترل و توسعه امنیت شهری (مطالعه موردی: شهر قزوین)
48 نقش GIS در طرح های جامع شهری با تاکید بر بررسی طرح جامع منطقه 8 تهران (محله بندی، کاربری اراضی، شبکه معابر)
49 نقش GIS در شناسایی و تفکیک بافتهای فرسوده و نامقاوم منطقه 1 شهرداری سنندج
50 نقش GIS در توسعه پایدار شهری از طریق تولید نقشه های زیست محیطی و برنامه ریزی فضای سبز شهری
51 نقش Fuzzy_GIS در مکانیابی بهینه کاربری های شهری
52 معرفی و بررسی مزایا و معایب مدلهای تلفیق (مدل منطقی بولین ، مدلهای شاخص همپوشانی نقشه، مدلهای منطق فازی) در GIS
53 معرفی کاربردهای عمده سیستم اطلاعات جغرافیایی در حمل و نقل شهری
54 مطالعه موقعیت مراکز آتش نشانی، مراکز بهداشتی درمانی، معابر، بوستانهای شمال شهر تهران با توجه به خطر زمین لرزه احتمالی با استفاده از GIS
55 مدیریت امداد در شهرها به کمک سیستم اطلاعات مکانی همراه
56 مدیریت آلودگی صوتی ناشی از حمل و نقل شهری ب بکارگیری ابزار GIS
57 مدیریت و برنامه ریزی برقی کردن چاه آب کشاورزی با استفاده از سامانه GIS
58 مدیریت مواد زائد شهری با استفاده از GIS
59 مدل سازی تاخر فوق اشباع و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
60 منظر شهر در مرکز شهر آمل
61 مکانیابی پست های فشار قوی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی
62 مکانیابی پست های فشار قوی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی
63 مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر گرگان ب استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی
64 مکان یابی مناسب برای استقرار صنایع در اطراف رودخانه هراز به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی
65 مقدمه ای بر کاربرد GIS در تهیه کاداستر شهری و جایگاه آن در ایران
66 کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت حمل و نقل و ترافیک
67 کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ارزیابی اثرات زیست محیطی بزرگراه های شهری
68 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در برآورد توان واقعی فرسایندگی باران (مطالعه موردی روش فورنیه برای شهر اصفهان)
69 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعه پوشش گیاهی و جنگل های حاشیه دریای خزر
70 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.S در ارزیابی فرسایش حوزه ها ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز سد شهید یعقوبی )
71 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانگزینی کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی؛ مراکز آموزشی شهر بابلسر)
72 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای مدیریت اطلاعات آب و فاضلاب شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)
73 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) وسنجش از دور (RS) در طراحی سیستم زهکشی آبهای سطحی شهر رشت
74 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) در طراحی سیستم زهکشی آبهای سطحی شهر رشت
75 کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ارزیابی آسیب پذیری یک آبخوان
76 کاربرد سیستم های Mobile GIS در نظارت و کاهش مخاطرات محیط زیست شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)
77 کاربرد سیستم های GIS و GPS در کنترل هوشمند ترافیک(ITS)
78 کاربرد سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران و پهنه بندی خطر شهرهای ساحلی دریای خزر
79 کاربرد تصاویر ماهواره ای GIS , Quick Bird در مدیریت اراضی گامی به سوی یک شهر الکترونیک
80 کاربرد GIS در طراحی جنگلداری شهری
81 کاربرد GIS در توسعه و عمران روستایی
82 کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری مطالعه موردی: ناحیه لنجان
83 کاربرد GIS در معدنکاری
84 کاربرد GIS در مدیریت معادن استان مرکزی
85 کاربرد GIS در مکان گزینی کاربریهای شهری
86 Using Index Overlay model in GIS for allocate location medical serving centers case study: mahabad city
87 Mobile GIS در خدمت مدیریت بحران زلزله شهره
88 GIS شهری، شهر و شهروند الکترونیک
89 GIS شهری و کاربردهای آن در مدیریت
90 GIS و کاربرد آن در طرح های توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اصفهان)
91 environment monitoring of the indestrial corridor: using remote sensing and geopatial analysis
92 Design and Development of an Integrated GIS-based Road Accident Emergency Response System
93 Application of Intelligent Agent for Developing an Artificial GIS City
94 A hierarchical land use classification system on basis of R&S GIS: A case study

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها