CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۱
مهر

مجموعه مقالات همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

64 مقاله ارائه شده در همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی که سیزدهم و چهاردهم آذر ماه 1384 سازمان جهادکشاورزی استان یزد در شهر یزد برگزار شده است، به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 365 صفحه ارائه شده اند.

 

 

 

 

 

 1. کاهش خسارت سرمازدگی (یخ زدگی) گلهای درختان میوه هسته دار با کنترل باکتری های مولد هسته یخ
 2. مقابله با سرمازدگی در کلزا
 3. مکانیسم های بیولوژیکی پاسخ به تنش سرمایی در گیاهان از دیدگاه ملکولی
 4. مروری بر یافته های اخیر مطالعات سرمازدگی محصولات زراعی و باغی
 5. مطالعه دمای خاک در بروز پدیده یخبندان در کبوتر آباد اصفهان
 6. مطالعه سینوپتیکی سرمای دیررس بهاره استان قم در سال زراعی 83-82 و 84-83
 7. معرفی و تشریح خصوصیات مهم ارقام انگور مقاوم به سرما موجود در کلکسیون استان فارس
 8. معرفی رقمی از انار با خصوصیات مقاومت به سرما
 9. نقش و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارائه راهکارهای بهینه مقابله با سرمازدگی (مطالعه موردی شهرستان سبزوار)
 10. نقش بیمه محصولات کشاورزی در جبران خسارتهای ناشی از سرما و یخبندان در محصولات زراعی و باغی
 11. نقش سیستمهای آبیاری غرقابی، بارانی و سیستم های آب فشان در افزایش گرمای کلیمای گیاهی
 12. نگاهی تحلیلی بر میزان خسارت سرمای بهاره سال 84 استان یزد و دستاوردهای تجربی آن
 13. الگوهای سینوپتیکی موثر بر سرمای زودرس پاییزه و دیررس بهاره استان یزد
 14. ایجاد موتانهای فاقد هسته یخ در استرین های اپی فیت (Erwinia herbicola)
 15. اثر سرما بر جمعیت زنوبر مغزخوار بادام Eurytoma amygdali End در بادامستانهای استان چهارمحال و بختیاری
 16. اثر سرما روی مراحل رشدی شب پره هندی مهمترین آفت انباری پسته
 17. ارائه فرمول تجربی به روش پیش بینی محلی حداقل دمای شبانه برای هر یک از ایستگاه هایی سینوپتیک استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
 18. ارزیابی اثر کاهش تدریجی دما بر روی زنده مانی و درصد مقاومت به سرما در ژرم پلاسم حبوبات
 19. اصول مدیریت باغداری در جلوگیری از خسارت سرمازدگی درختان میوه
 20. به گزینی 16 فنوتیپ پسته نر دیرگل مقاوم به سرمازدگی
 21. بیماری شانکر باکتریائی درختان میوه و ارتباط آن با سرمازدگی بهار بر روی درختان میوه
 22. بررسی مقاومت به سرمای برخی از ارقام درختان میوه هسته دار از دیدگاه بیولوژیکی و فیزیولوژی گلدهی
 23. بررسی مکان یابی سایت های مناسب جهت ایجاد جنگل گردو با استفاده از پهنه بندی دمایی
 24. بررسی و تحلیل تاثیر سرمای بهاره سال 1384 روی درختان میوه خراسان و ارائه راهکارهای اجرایی پیشگیری و کاهش خسارت
 25. بررسی وضعیت گلدهی در ارقام آلو و گوجه موجود در کلکسیون ایستگاه تحقیقاتی کمال شهر کرج از نقطه نظر سرمازدگی
 26. بررسی وضعیت بیمه محصولات کشاورزی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی - استان یزد)
 27. بررسی یخبندان و ارائه راهکارهای عملی جهت کاهش خسارات ناشی از سرمازدگی محصولات کشاورزی شهرستان خلخال
 28. بررسی ژنوتپ ها و ارقام زردآلوی متحمل به سرمازدگی بهاره در استان تهران
 29. بررسی اثر تنش یخ زدگی بر روی ارقام امید بخش نخود (تیپ دسی)
 30. بررسی اثر سرمای زمستانه در زنده ماندن سن Lygus rugulipennis Popp در شرایط آب و هوایی همدان
 31. بررسی اثرات تغذیه بهینه و عوامل موثر در تاخیر رشدجوانه های انگور رقم سفید بیدانه به منظور مقابله باسرمازدگی
 32. بررسی اثرات سیستم های پرورشی انگور در میزان خسارت سرمازدگی
 33. بررسی اثرات سرمای زودرس پاییزه روی درختان انار
 34. بررسی استفاده از سیستم چاهک معکوس انتخابی و ماشین های مولد بخار در کنترل سرمای بهاره در باغات پسته
 35. بررسی تاثیر مدیریت کف باغ در ذخیره سازی انرژی خورشیدی و کاهش خطرات سرمازدگی
 36. بررسی تاثیر سرمای بهاره بر روی باغات بادام استان یزد
 37. بررسی تاریخ وقوع اولین یخبندانهای پائیزه و آخرین یخبندانهای بهاره در کرمانشاه
 38. بررسی درجه حرارتهای بحرانی از لحظ سرمازدگی در مراحل مختلف گلدهی درختان میوه مناطق معتدله
 39. بررسی راههای مقابله با خسارت سرمازدگی در انگور
 40. بررسی رابطه کلروز آهن و حساسیت به سرمای زمستانه با آلودگی به سرطان طوقه (آگروباکتوریوم) درموستان های منطقه ملکان
 41. بررسی زمان رخداد یخبندان های زودهنگام پاییزه و دیر هنگام بهاره در استان تهران
 42. بررسی زمان کاشت جغندرقند و تاثیر سرمای بهاره در کاهش محصول در آذربایجان غربی
 43. بررسی زمان کاشت سیب زمینی در آذربایجان غربی و تاثیر سرمای بهاره در کاهش محصول
 44. تنوع ژنتیکی و معیارهای گزینش مقاومت به سرما در بادام
 45. تاثیر اقلیم بر روی نشو و نمای سرخرطومی برگ یونجه در همدان
 46. تاثیر تنش سرما زدگی بر شاخص های فیزیولوژیک گیاهان زراعی و مکانیسم سازگاری با آن
 47. تاثیر رقم و مدیریت باغ در کاهش خسارت سرمازدگی بهاره درختان پسته در خراسان
 48. تاثیر سرما زدگی بهاره بر عملکرد و سایر صفات زراعی ارقام گلرنگ و مقایسه آن با کاشت دیر هنگام بهاره
 49. تاثیر سرمای زمستانه و بهاره روی بیولوژی و جمعیت زنبور مغز خوار بادام و کرم خراط
 50. تاثیرات سرمازدگی بر محصول پسته و راهکارهای مقابله با آن (استان کرمان)
 51. تحلیل الگوهای سینوپتیکی یخبندانهای زمستانه ایران
 52. تحلیلی از وضعیت سرمازدگی باغهای میوه استان آذربایجان غربی
 53. تعیین و بررسی تاریخ های آغاز و خاتمه یخبندان های فرا رفتی در نواحی زنجان، قزوین و تهران
 54. تعیین تقویم زمانی کاشت محصول با آگاهی از ویژگی های حرارتی و بارش راهبرد مناسب برای تامین نیازهای حرارتی و رطوبتی گیاه
 55. تغییر تاریخ کاشت به منظور مقابله با سرمازدگی کلزا در استان چهارمحال و بختیاری
 56. حفاظت مزارع و باغ های میوه در برابر سرمازدگی
 57. رابطه پراکنش باکتری های هسته یخ مثبت و بروز خسارت سرمازدگی در برخی محصولات کشاورزی کشور
 58. زون بندی مناطق تولید میوه استان آذربایجان غربی با توجه به شدت خسارت سرمازدگی به عنوان راهکاری برای کاهش خطرات سرمازدگی
 59. سم پاشی راه عملی مقابله با سرمازدگی بهاره
 60. سامانه های جوی تاثیر گذار بر استان یزد و پیامدهای آن
 61. سازش فیزیولوژیکی و مولکولی گیاهان به سرما: راهکارهای مهندسی ژنتیک برای تحمل سرما
 62. سرماهای زیان بخش به کشاورزی ایران در قالب معیارهای احتمالی (مطالعه موردی: یزد)
 63. سرمازدگی و یخبندان در استان یزد
 64. شناسایی ژنوتیپ مقاوم به سرما گردو در استان آذربایجان غربی

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها