CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۶
آبان

فراخوان مقاله سومین کنفرانس مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی

سومین کنفرانس مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی در تاریخ های 29 الی 30 بهمن 1386 در  پنج حوزه زلزله، سیل، خشکسالی، زمین لغزش، طوفان و 9  کمیته تخصصی زیر برگزار می گردد:

1-  امداد ونجات
2-  بهداشت و درمان
3-  عوامل طبیعی و مقولات زمین شناسی
4-  سازه ها و مـقاوم سازی
5- انجمن و تشکلات غیر دولتی
6- سازمانهای مرتبط با تبادل اطلاعات در زنجیره هشدار و پایش
7- مدیریت بحران و مدیریت ریسک
8-   بازسازی پس از سانحه ( کارگروه تخصصی تامین مسکن )
9-  شریانهای حیاتی که شامل کارگروه های تخصصی زیر می باشد:
9-1-   کارگروه تخصصی حمل و نقل ، مخابرات و ارتباطات ، برق ، آب و فاضلاب ، سوخت رسانی و مواد نفتی
9-2-  ارگان ها ی دولتی و نظامی ( کار گروه تخصصی امنیت و انتظامات ، ثبت اسناد و احوال )

 

مقالات ارسالی می بایستی دریکی از پنج حوزه ( زلزله ، سیل ، خشکسالی ، زمین لغزش و طو فان) و مرتبط با کمیته های تخصصی باشند وبر اساس محور ها و موضوعات کنفرانس تهیه و تدوین گردند. محورها و موضوعات کنفرانس در 5  حوزه  زلزله ، سیل ، خشکسالی ، زمین لغزش و طو فان  شامل موارد زیر است:


1- چرخه مدیریت بحران شامل :  ارزیابی  مخاطرات -  پیشگیری - آمادگی - پاسخ در مقابل بحران – بازسازی
2- نیروی آموزش دیده مردمی و جامعه آماده ، کارآمدترین ابزار مدیریت بحران
3- همکاری بهینه بین سازمانهای دولتی و تشکلات مردمی درمراحل قبل ، حین و پس از بحران
4-  نقش تبادل اطلاعات در چرخه مدیریت بحران: نقش ارتباط  تصمیم سازان ومتخصصین در کاهش تبعات بحران
5- نقش ارتباطات و مخابرات ، نرم افزارهای جامع و GIS در کاهش تبعات بحران
6-   اجرای چارچوب پیشنهادی هیوگو در حوزه های: ظرفیت سازی و تاب آوری ، رویکردی با هدف بقاء جوامع و سازمانها    
7- تعریف واژه گان مشترک ، پیش نیاز مدیریت بحران
8- مدیریت بحران و مدیریت کیفیت ، نقاط مشترک ، هم افزایی در سیستم
9- جایگاه مدیریت بحران در سند چشم انداز 20 ساله کشور
10- جایگاه پدافند غیر عامل در مدیریت بحران
11- رویکرد های دینی و احادیث مذهبی در ارتباط با مخاطرات و حوادث غیر مترقبه طبیعی
12- نقش و جایگاه جایزه ملی مدیریت بحران در توسعه پایدار
13- تعیین مدل های  ملی ارزیابی برای محاسبه خطر پذیری زلزله و سیل
14- بررسی تاثیـر وجود آیین نامه های طراحی لرزه ای در کاهش خسارات و تلفات
15-  جایگاه و عملکرد لجیستیک در مدیریت بحران

ادامه مطلب

دستور العمل نگارش مقالات و تاریخهای مرتبط :
مقالات ارسالی میبایستی در راستای محورها و موضوعات و محورهای تعیین گردیده بوده و قبلاً در کنفرانس دیگری ارائه نگردیده باشند . با عنایت به اینکه کنفرانس در سطح بین المللی برگزار می گردد ، چکیده مقاله یا مقالاتی که متن نهایی آنان به زبان فارسی ارائه می گردند ، میبایستی به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه و فقط از طریق سایت اینترنتی به دبیرخانه ارسال گردند.
مقالات ارسالی نمی بایستی صرفاً ترجمه ، اقتباس یا تلخیص داشته و می بایستی حتی الامکان جنبه کاربردی داشته باشند و از کلی گویی پرهیز گردد. عنوان مقاله به فارسی و یا به انگلیسی می بایستی حداقل از 5 و حداکثر از 20 کلمه تشکیل شده باشد.

عنوان مقاله ، خلاصه مقاله و کلمات کلیدی شامل 250 تا 500 کلمه ، فونت مورد استفاده Nazanin با سایز  12 
عنوان مقاله ، خلاصه مقاله و کلمات کلیدی شامل  150 تا 300 کلمه ، فونت مورد استفاده Times new Roman سایز 12
عنوان مقاله ، خلاصه مقاله و کلمات کلیدی شامل  250 تا 500 کلمه ، فونت مورد استفاده Times new Roman سایز 12
چکیده مقالات میبایستی حداکثر تا تاریخ 30/09/1386  از طریق سایت اینترنتی به دبیرخانه ارسال گردد.

در صورت پذیرش مقالات جهت ارائه شفاهی و یا به صورت پوستر در کنفرانس ، به مقاله دهندگان کتباً تا  تاریخ
 15 /10/1386 اعلام خواهد گردید ، تا متن نهائی همراه با پاور پونیت جهت ارائه حداکثر تا تاریخ 01/11/1386 به دبیرخانه ارسال گردد.
• روش تهیه متن نهایی و مقالات و پاورپونیت متعاقباً با اعلام پذیرش مقاله ، به اطلاع مقاله دهندگان محترم خواهد  رسید .
 

نکـتـه :
• حداکثر بیست در صد مقالات پذیرفته شده به صورت شفاهی و بقیه به صورت پوستر ارائه خواهند گردید.
• در صورتیکه مقاله ای به صورت گروهی ( حداکثر 2 نفر ) ارائه گردد . ارائه دهنده مقاله در کنفرانس از پرداخت هزینه ثبت نام  معاف خواهد بود و به نفر دوم 50 در صد تخفیف تعلق خواهد گرفت .
• گواهینامه ارائه مقاله در کنفرانس تنها به شخص ارائه دهنده تعلق میگیرد .
 

ارائه مقاله بصورت پوستر:
 در صورت پذیرش مقاله جهت ارائه به صورت پوستر ، فضای مناسب در اختیار ارائه دهنده محترم قرار خواهد گرفت . ارائه دهنده  پس از ارسال پوستر به دبیرخانه ، از پرداخت هزینه ثبت نام معاف خواهد بود و گواهینامه ارائه پوستر در کنفرانس برای ایشان صادر خواهد گردید.

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها