CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۱
آبان

کنفرانس فیزیک ایران 1384

انجمن فیزیک ایران 1385137 مقاله ارائه شده در کنفرانس فیزیک ایران 1384 که 7 تا 10 شهریور 1384 توسط انجمن فیزیک ایران در دانشگاه لرستان شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 397 صفحه ارائه شده اند. کنفرانسهای فیزیک ایران هر ساله به صورت منظم و با کیفیت بسیار بالایی توسط انجمن فیزیک ایران برگزار می شود. کنفرانس فیزیک 1386 و کنفرانس فیزیک 1385 در بانک مقالات سیویلیکا قرار دارد.

1 طراحی و ساخت عینک لیزر Nd:YAG با استفاده از لایه نشانی چند لایه دی الکتریک
2 طراحی و ساخت لیزر گاز کربنیک با جریان محوری سریع گاز
3 طراحی و بهینه سازی یک لیزرآمونیاک از راه دمش نوری با لیزر TEA CO2
4 طبقه بندی دو جبرهای لی حقیقی چهار بعدی
5 طیف سنجی پرتو X حاصل از پلاسما کانونی دن بااسپکترومتر بلور خمیده طراحی وساخته شده در مرکز تحقیقات لیزر
6 شبیه سازی سیستم کنترل کننده فعال موقعیت پلاسم برای توکامک دماوند
7 شبیه سازی جریان خود راه انداز در توکامک دماوند
8 شبیه سازی آرایش تعادلی پلاسمای توکامک دماوند ب استفاده از مدل مگنتوهیدرودینامیک MHD
9 شبیه سازی و بهینه سازی اتّصال بالائی سلّول های خورشیدی با استفاده از نرم افزار PC1D
10 شناسائی پرتوهای کیهانی با بررسی توزیع سطحی ذرات ثانویه
11 شکست تقارن طعم درتوزیع کوارکهای قطبیده دری
12 ساختار پیمانه ای رشته های قیدی در غوطه وری BFFT
13 ساخت توری پراش فازی مگنتواپتیکی با استفاده از فیلم مغناطیسی گارنت YIG
14 ساخت نانوسیمهای کبالت به روش الکتروشیمیایی
15 ساخت محیط های فعال لیزری Nd:Glass و Er:Glass
16 ساخت لایه های نازک ITO بعنوان الکترودهای شفاف و پوشش ضد انعکاس در سلولهای خورشیدی
17 سنتز ترکیب ITO 90-10 و بررسی تاثیر دمای پخت بر اندازه دانه ه
18 سنتز و بررسی خواص نانوذرات مس تهیه شده به روش Sol – Gel
19 رشد دما پایین نانو بلورهای سیلیکان و ژرمانیم به کمک پلاسمای RF هیدروژن برای ساخت ترانزیستورهای لایه نازک
20 رشد بلور و بررسی نتایج طیف نگاری Yb:YAG
21 رشد بلور KDP و بررسی اثر PH بر روی آن
22 رشد اکسید سیلیکان در دمای خیلی پایین به کمک پلاسمای اکسیژن و نانوبلورهای سیلیکان برای ساخت ترانزیستورهای لایة نازک بر بستر انعطاف پذیر
23 رسانش جهشی پلارون کوچک در توده های آمورف TeO2-V2O5-MoO3
24 رابطه پاشندگی مدهای فرکانس بالا درون موجبر پر از پلاسمای نسبیتی
25 رقابت حامل های نوری و آلایش سیلیکونی در استتار میدان های قطبشی درچاه کوانتمی GaN
26 رقابت بازترکیبهای نوری و غیرنوری در چاه های کوانتمی چندگانه GaN /AlGaN
27 رفتار شبکه ای کاندو در ترکیب جدید CeCoSb2
28 دینامیک سالیتون فضایی معادله غیر خطی شرودینگر در محیط ناهمگن
29 دینامیک دو شاره ای برای چگاله ی بوز - اینشتین خارج از ترازمندی موضعی با ناچگاله
30 خاصیت فوق آبدوستی لایه نازک دی اکسید تیتانیم
31 خواص حسگری لایه های نازک WO3 ساخته شده به روش سل ژل
32 تعیین ضرایب اپتیکی لایه های نازک با استفاده ازروش R,T
33 تاثیرات کلریدهای مختلف بر بازده سلولهای خورشیدی CdS/CdTe
34 تابع ساختار غیر - یکتا در تقریب NNLO
35 تابع مطلوبیت در بازار بیمه
36 تابش سینکروترون و کاربردهای آن در فیزیک، مهندسی و پزشکی
37 تأثیر ترکیب چهار موج بر تخریب سیگنال در فیبرهای با مدیریت پاشندگی
38 تأثیر محل آلایش سیلیکونی در خواص نوری چاههای کوانتومی نیتروژن دار
39 توابع موج حامل ها در سیم های کوانتومی V شکل
40 توانایی روش RBS-Channeling جهت مطالعه اثر یون های ژرمانیوم کاشت شده در شبکه بلوری سیلیسیم
41 تولید باریون های با سه طعم سنگین یکسان در برخورد دهنده های هادرونی انرژی بال
42 تولید نانوذرات نقره به روش کندوسوز لیزری در آب
43 بررسی رویداد های چهار جتی در نابودی الکترون - پوزیترون
44 بررسی داده های تجربی پلاسمای کانونی دنا ب استفاده از مدل ML
45 بررسی خواص ترابردی الکترونها در نیمرسانای InAs در میدانهای الکتریکی ضعیف
46 بررسی خواص بحرانی مدل های هایزنبرگ و XY کلاسیک به روش گروه بازبهنجارش میدان میانگین (MFRG)
47 بررسی تغییرات ریزساختاری لایه نیترات زیرکونیوم تهیه شده به روش کندوپاش یونی بر روی استیل 304 پخت شده با استفاده از XRDو SEM
48 بررسی تجربی عدم وابستگی توان کل خروجی لیزربخارمس به سطح مقطع گسیل القایی
49 بررسی تجربی تأثیر ولتاژ تخلیه بر تولید نوترون در پلاسمای کانونی سهند
50 بررسی تجربی مشخصه های زمانی گسیل پرتو ایکس و نوترون در پلاسمای کانونی سهند
51 بررسی تاثیر ناخالصی سیلیکون در شکل گیری عیوب کریستالی در ماده گالیم نیتراید
52 بررسی تاثیر ماسکهای میکرونی در ایجاد ساختارهای سطحی روی مواد با لیزر
53 بررسی تأثیر آلایش نقره بر ساختار ابررسانای ErBa2Cu3O7-δ
54 بررسی توری های قطبشی و شدتی در فیلم پلیمری حاوی رنگینه
55 بررسی تماس اهمی ساختار Ni/Cu بر روی سیلیکون چند بلوری نوع n به عنوان تماسهای جلویی در سلولهای خورشیدی
56 بررسی برهمکنش طوفانهای خورشیدی با لایه های مغناطیسی زمین
57 بررسی بیناب تابشی پلاسمای ایجاد شده با لیزر از فلز قلع و اکسیدهای آن
58 بررسی ارتباط بین معادله شرودینگر غیر خطی و معادله کورته وگ - ده وری
59 بررسی اثرات جانشینی پتاسیم به جای باریم در ابررسانای YBa2Cu3Ox
60 بررسی اثر الکترودهای مسی در افزایش بازده لیزربخارمس با قطربزرگ
61 بررسی اثر آهارنوف - کاشر (AC) در فضای ناجابجایی برای ذرات اسپین یک
62 بررسی اثر گرادیان فشار در انتشار موج هلیکون
63 بررسی اثر میدان الکتریکی بر توزیع زاویة چرخش مولکولهای بلورمایع 1294-1b با رنگینه AQ2
64 بررسی اثر فونونهای داغ در یک گاز الکترونی دو بعدی AlGaN/GaN
65 بررسی اتصال اهمی Ni/Cu لایه نشانی شده توسط روش الکتروشیمیایی بر روی سیلیکان چند بلوری برای سلولهای خورشیدی
66 بررسی انتشارامواج الکترومغناطیسی با قطبیدگی p درمحیطهای چند لایه
67 بررسی و تحلیل گذار فاز عایق - فلز ، پارامغناطیس - فرومغناطیس و مغناطومقاومت بین دانه ای منگنایت La 0 . 7 Sr 0 . 3 − x Ba x MnO 3
68 بررسی و مطالعه توابع همبسته مستقیم مایعات مخلوط دوتایی مولکولی
69 بررسی و محاسبه برخی خواص فرو الکتریکی بلور TGSP:Co
70 بررسی و محاسبه اندازه بحرانی دانه های فلزی تشکیل دهنده سرمت های لایه نازک جهت تبدیلات فوتوترمال انرژی در حد ماوراء شبه استاتیک
71 بررسی و فرموله کردن پالسهای دریافتی از آشکارساز نیمه هادی CdZnTe
72 بررسی چشمه های گامای EGRET با استفاده از بهمن های هوایی گسترده
73 بررسی ناهمسانگردی مغناطیسی در مگنت مولکولی Mn12 به روش آمار کوانتومی
74 برهمکنش های فوق ریز در بلور USb 2
75 بر هم کنش فوق مرکزی کوارکهای تشکیل دهنده و جرم باریونه
76 بیوفیزیک، جاده ای دو طرفه میان فیزیک و زیست شناسی
77 استخراج اطلاعات دمای سطحی آب دریاچه ارومیه ب استفاده از تصاویر ماهواره ای
78 اثرات ابعاد کاتد پیش یونش کننده و آند بر روی محیط اصلی تخلیه الکتریکی لیزر TEA گاز کربنیک
79 اثر خود - انقباضی خوشه های فلزی سدیم در چارچوب پتانسیل موثر بهینه و الگوی ژله پایدار
80 اثر بازپخت برروی تشکیل فاز β−SiC در نمونه های سیلیکونی بمباران شده با متان؛ مشخصه یابی به کمک طیف سنجی FTIR
81 اثر ورتکس نوع دوم در پتانسیلهای گروه SU (4) مدل ورتکسهای مرکزی پهن
82 اثر ناخالصی بر TMR و مشخصهی I-V در نانو ساختارهای مغناطیسی
83 ابررسانایی - نانو فناوری، پیوندگاه آینده
84 اندازه گیری برخی از پارامترهای لیزر حالت جامد با دمش لیزر دیودی
85 اندازه گیری چگالی جریان و تابع کارکاتدهای اکسیدی
86 اندازه گیری نمایه ضریب شکست پیش سازه فیبرنوری با استفاده معادله انتقال فازوشدت
87 انتشار امواج یون – صوتی غیر خطی پوششدار دریک پلاسمای گرم به همراه باریکه الکترونی
88 آزادی هندسی در ایجاد ساختارهای گپ نواری فوتونی با اندازه متغیر
89 آنالیز سری زمانی فاصله ضربان قلب به روش قدر مطلق بیشینه های ضرایب موجکی
90 پاسخهای دقیق معادلة شرودینگر برای ذرة نقطه ای جرمدار واقع در یک میدان نیروی ناپایستار درجة دوم از سرعت
91 پاسخ غیرخطی شیشه های سیلیکات آلاییده با عناصر قلیایی تحت تابش با تپهای فمتوثانیه
92 پاسخ غیر خطی شدت در نورسنجی بوسیله CCD در حالت اشباع
93 گذر سیاره زهره از مقابل خورشید در تاریخ 19 خرداد 1383
94 گذار فاز کوانتومی یک نانو دانه ابررسانا در فضای فرکانس
95 وارد کردن زمان در دستگاه مختصات X
96 وابستگی مغناطو مقاومت ناهمسانگردفیلمهای آلیاژی فوق نازک NixCu1-x در دماهای 77K و 300K
97 چشم اندازه فیزیک ذرات در قرن میلادی جدید
98 نقش حرکت فرمی در تولید کوارکونیم در شتاب دهنده تواترون RunII
99 نقش تبادل کوارکی و اثر فرمی در هسته های آینه ای 3 H و 3 He و محاسبه نسبت تابع ساختار نوترون به پروتون آزاد
100 نقد نظریه " مرادی غیاث آبادی " درباره کاربرد نجومی بنای " کعبه زرتشت "
101 معادله حالت ماده ی هسته ای متقارن با هامیلتونی نسبیتی
102 مطالعة از اساس سیستم : F2-F2 انرژی پتانسیل برهمکنش بین مولکولی و بررسی اثرات همبستگی الکترون بر آن
103 مطالعه عددی خواص الکترونیکی پلی اسن وپلی استیلن
104 مطالعه سطوح در نظریه تابعی چگالی
105 مطالعه خواص الکترونیکی سطوح فلزات به روش طیف سنجی بازتاب ناهمسانگرد
106 مطالعه تاثیر آلایش هالوژن بر عملکرد ترانزیستور MOS با ابعاد نانومتری
107 مطالعه اثر تخلیه کورونا، گاز نادر هلیوم و طول کانال لیزر در رفتار ضریب بهره لیزرهای نیتروژن با تخلیه عرضی
108 مطالعه پایداری زمانی بلند برد در داده های جوی استان زنجان به روش DFA
109 مطالعه یکی از پارامترهای فیزیک اقتصاد در بازار بورس تهران
110 مطالعه نظری و محاسباتی فعالیت نوری مولکولهای کوچک دارای یک مرکز فعال نوری
111 مطالعه مدهای ارتعاشی سرامیکهای پیزوالکتریک
112 مطالعه فوتورسانایی و کاربرد فتالوسیانین مس (CuPc) در فوتورسپتورهای زیروگرافی آلی
113 مدهای داخلی سالیتونهای نسبیتی
114 مدلسازی افت موجبرهای نوری کانالی در شیشه های چلکاجناید و مقایسه ضرایب افت با مقادیر تجربی
115 محاسبة ساختار الکترونی در ابر رسانای MgB2 ب استفاده از تقریب های مختلف
116 محاسبه ضریب هدایت الکتریکی برای یک سیستم باردار کوانتومی میر
117 محاسبه شعاع هسته با ا ستفاده از پراکندگی راترفورد و عدم قطعیت هایزنبرگ
118 محاسبه سطح مقطع پراکندگی برهم کنش γ e → e ν؟؟
119 محاسبه خواص الکترونیکی و مغناطیسی ترکیبات GdM2 با استفاده از نظریه تابع چگالی
120 محاسبه ثابت های اپتیکی سیلیکان و سیلیکان متخلخل به روش کرامرز - کرونیگ K . K
121 محاسبه تحلیلی توابع همبسته مستقیم دو وسه ذره ای درفضای وارون بااستفاده از بستار PY برای مدل پتانسیل کره های سخت
122 محاسبه انرژی ومتوسط فواصل بین ذرات اتمهای هلیم میو نی در حالت پایه با استفاده از شرایط مرزی توابع موج
123 محاسبه آهنگ زمانی واپاشیهای کوارک C
124 محاسبه ی ثابتهای الاستیک بلور γ -Ce
125 محاسبه نسبت شاخه ای برای کانال های واپاشی کولنی پایین ترین تراز یون ناپایدار dtμ*J , ν در برخوردهای هسته دوتریم ب tμ(2s)
126 مجموعه لیزری Nd: YAG با دو باریکه خروجی برای مطالعه برهمکنش لیزرـ پلاسم
127 متریک ریسنر - نوردستروم در پس زمینه کیهان شناسی دوسیته
128 ماده هسته ای نامتقارن با پتانسیل وابسته به بار جدید راید
129 میکروسکوپ روبشی پروتون : ابزاری مناسب برای اندازه گیری توزیع عناصر کم مقدار در کبد انسان
130 مقایسه ی دو روش هندسی و تحلیل فوریه در تعیین گام فریز ماره
131 کربن نانو لوله های نیمه رسانای مغناطیسی
132 کاربرد نظریة موجک ها در حل معادلة پراکندگی لیپمن - شوینگر
133 کنترل طرحهای اپتیکی در یک میکرومشدد نیمرسان
134 کلیدزنی اپتیکی بر اساس توری براگ با غیر خطیت تناوبی
135 The Search for Unconventional Superconductivity - A Long Story with a Happy End
136 su(1,1) و جبر غیر خطی Poschl – Teller پتانسیل
137 NANOSTRUTURES AND NANOTECHNOLOGIES AT SURFACES: AN AMAZING REVOLUTION IN SCIENCE

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها