CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۹
آبان

مجموعه مقالات نهمین کنفرانس دینامینک شاره ها به سیویلیکا افزوده شد

118 مقاله ارائه شده در نهمین کنفرانس دینامینک شاره ها که 17 الی 19 اسفند 1383 در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 1377 صفحه ارائه شده اند.

1 عملکرد طرح کاسپ(CUSP) در حل معادلات ناویر- استوکس واویلر برای جریانهای حدود صوت
2 طراحی، ساخت وعملکرد بازیاب گرمائی بخاری گازی
3 طراحی و تحلیل عددی یک شیپوره ایروسپایک و مقایسه عملکرد آن با یک شیپوره متعارف
4 طیف بی بعد نیروی عمود بر امتداد باد درحالت ساختمانهای همجوار مستطیلی شکل درپلان در لایه مرزی جوی شبیه سازی شده
5 شبیه سازی عددی شعله پیش مخلوط آرام متان- هوا ب استفاده از مکانیزم های کاهش یافته
6 شبیه سازی عددی دینامیک حباب به روش ترکیبی صید و ردیابی جبهه
7 شبیه سازی عددی جزیره گرمایی تهران
8 شبیه سازی عددی جریان سه بعدی سیال اطراف مکعب روی یک سطح با استفاده از روش چند شبکه ای
9 شبیه سازی عددی جریان سه بعدی مافوق صوت لزج حول هندسه های پیچیده با استفاده از روش چند ناحیه ای
10 شبیه سازی عددی اثرات فاصله نوک پره- پره پوسته در کمپرسورهای محوری سرعت صوتی
11 شبیه سازی عددی میدان باد در منطقه ای ب توپوگرافی پیچیده
12 شبیه سازی خشک کن پاششی بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی
13 شبیه سازی جریان غیردائم بر روی شبکه بی سازمان متحرک با استفاده از یک روش ضمنی دقیق
14 شبیه سازی جریان غیرقابل تراکم حول ایرفویل چند تکه با استفاده از الگوریتم فشار مبنا و مدلهای مختلف توربولانس
15 شبیه سازی جریان داخلی انژکتور پیچشی با ورودی مماسی
16 شبیه سازی جریان دو بعدی در تندآب با دیوارهای غیر موازی با روش احجام محدود برروی شبکه بی سازمان ریز شده تطبیقی
17 شبیه سازی اویلری- لاگرانژی جریان دو فاز جامد- مایع درسیال بسیار لزج داخل کانال انشعابی به منظور جداسازی فاز جامد
18 شبیه سازی مشخصه پمپ گریز از مرکز با استفاده از روشهای عددی
19 ساده سازی سینتیک شیمیائی احتراق با استفاده از آنالیز اهمیت نسبی
20 ساخت اولین دستگاه سرعت سنجی با داپلرلیزری (LDV) با فاصله فرانژی7μm و بررسی تاثیر قطر ذرات بر نتایج دستگاه
21 ردگیری میکرو حبابها درجریان دوفاز روی صفحه تخت دو بعدی باروش ترکیبیRVM وLPD
22 روشی جدید در مدل کردن اثر کشش سطحی در جریان های با سطح مشترک
23 روشی برای تولید تک موج در آزمایشگاه
24 روشی نو جهت کنترل اختلاط اندرکنش جت آشفته ب جریان عرضی- کاهش نیروی پسای دیواره
25 روش بالادست جهت حل جریان غیر لزج حول اجسام سه بعدی پیچیده در شبکه بی سازمان
26 روش ناهمگن تطبیق شبکه بی سازمان در حل معادلات اویلر
27 دینامیک گاز وانتقال حرارت در نظام چوخرالسکی
28 حل عددی شکل پایستار معادلات آب کم عمق ب استفاده از روش اَبَرفشرده مرتبه ششم
29 حل عددی جریان جابجائی آرام اجباری حول استوانه افقی بیضوی زاویه دار و آثار ناشی از گردابه های متناوب آن
30 حل عددی انتقال حرارت جریان آرام سیال با لزجت متغیر در طول ورودی مجاری حلقوی
31 حل عددی معادلات هیدرودینامیک تشعشعی درحالت یک بعدی در رژیم چگالی انرژی پائین
32 حل جریان آشفته حول دوبیضی با استفاده از روش گردابه های تصادفی
33 حل معادلات اویلر با استفاده از شبکه بی سازمان برای جریان حول بال ثابت ودوار
34 حل میدان جریان تقارن محوری و ماوراء صوت حول دماغه اجسام سرپخ با اثرات گاز تعادلی
35 جریان دوفازی گاز- جامد در بستر متخلخل
36 تعیین عمق بستر مواد در کوره دوار با استفاده از روش مسئله معکوس
37 تعیین تجربی و تحلیلی مشخصات آکوستیکی محفظه احتراق موتورهای موشک سوخت مایع
38 تعیین پارامتری سرعت لغزش آب روی سطح یخ در جریان آرام واجباری
39 تسریع در همگرائی حل عددی معادلات لزج و غیر لزج سیال با کاهش سختی ماتریس ژاکوبی
40 تخمین دمای دیواره اتاق احتراق و گازهای داغ خروجی از محفظه احتراق حلقوی موتور جت ومقایسه نتایج با تحلیل عددی
41 تحلیل عددی آیرودینامیک جدایش مراحل یک موشک چند مرحله ای
42 تحلیل عددی ناپایداری کلوین هلمهلتز درجریان دوفازی جداشده افقی با استفاده از مدل دو فشاری
43 تحلیل روش هایی مختلف جهت بهبود ایرودینامیک خودرو
44 تحلیل دوبعدی افت آیرو دینامیکی پره های توربین گاز مجهز به سیال خنک کن
45 تحلیل خطی ساختار و پایداری موج دتونیشن تحت تاثیر اختلالات دو بعدی
46 تحلیل تئوریک یک مدل خودروی بادی ایرفویلی
47 تحلیل تئوری و تجربی زاویه اسپری انژکتور هم محور پیچشی مایع - مایع
48 تحلیل و شبیه سازی عددی اندرکنش شوک واختلالات جریانی
49 تحلیل کامل یک بعدی فنا شوندگی در گلوگاه شیپوره
50 توسعه عملکرد یک الگوریتم نوین برای حل مسائل انتقال حرارت با جابجائی آزاد در حفره با نسبت منظری متفاوت
51 توسعه یک روش خطی سازی اصلاح شده برای تسخیر بهتر شوک ایستاده پایا در جریان اویلر درون شیپوره همگرا- واگر
52 بررسی عددی جریان هوا ازروی یک میله با مقطع مربعی واقع بین دو دیواره با استفاده از مدل توربولانسLES
53 بررسی عددی جریان چگالی به کمک مدل اغتشاشی V2-F
54 بررسی عددی تاثیر آرایش پره های دما ثابت بر انتقال حرارت جابجائی آزاد داخل محفظه های مربعی درجریان آرام
55 بررسی عددی انتقال حرارت در کانال سوخت راکتور هسته ای
56 بررسی عددی افزایش انتقال گرما در کانال دو بعدی مستطیلی درحضور میدان الکتریکی باولتاژ بالا در اعداد رینولدز پائین
57 بررسی عددی چگالش مبرد دوگانه دوفازی در لوله قائم تحت الگوی حلقوی
58 بررسی عددی میدان سرعت ومیدان دمای سیال غیرنیوتنی درجریان تیلور- کوئت
59 بررسی جریان چگالی ناپایدار در محیط متخلخل ب استفاده از روش پردازش تصاویر
60 بررسی تغییرات تراز دریا در حوضه شمالی خلیج فارس
61 بررسی تحلیلی وعددی تاثیر رطوبت بر عملکرد محفظه احتراق موتورهای توربوجت
62 بررسی تجربی جریان چگالی سه بعدی با استفاده از ADV
63 بررسی تجربی احتراق ذرات ریز آلومینیوم
64 بررسی تجربی ایرودینامیک خودروی وانت مزداB2000
65 بررسی تاثیرات شرایط اولیه درمدلسازی موج بلاست ناشی از انفجار ابرهوا- سوخت
66 بررسی اثر حرکت ذرات اسپری مایع بر جریان سیال ب استفاده از نگرش اویلری- لاگرانژی
67 بررسی اثر تغییر تفکیک افقی مدل منطقه محدود MM5 در شبیه سازی سامانه های همدیدی بر روی ایران
68 بررسی اثر پروفیل سرعت ورودی در جریان متلاطم روی مانع مربعی چسبیده در کف کانال با استفاده از روش شبیه سازی ادیهای بزرگ
69 بررسی محفظه های صوتی جهت طراحی کمپرسورهای صوتی
70 بهینه سازی تجربی نیروهای آیرودینامیکی وارده بر یک مدل خودرو
71 استفاده از روش Laser Scintillation در تعیین ساختار لایه مرزی جو
72 استفاده از POD/SVD دراستخراج ساختارهای متجانس یک میدان آشفته آماری- همگن
73 ارزیابی مدلهای k-ε خطی و غیرخطی در جریان سه بعدی داخل محفظه مجهز به کاسه پیستون
74 ارائه یک روش بقائی ضمنی برای اعمال شرایط مرز آزاد در مقاطع خروجی دلخواه از میدان حل
75 ارائه یک روش کاربردی جهت موازی سازی کدهای CFDسریال موجود
76 ارایه روشی نوین برای اندازه گیری ضریب انتقال حرارت ومقاومت هیدرولیکی در مواد متخلخل
77 اثر اعداد بی بعد روی تعادل حرارتی محیط متخلخل
78 اثر اندازه ذرات بر تبخیر وخشک کردن به کمک الکترو هیدرو دینامیک
79 اثر هندسه های مختلف در تحلیل عددی جریان سه بعدی در پره های ثابت وهادی توربین فرانسیس
80 اثر منحنی بستن شیر وترم اصطکاک غیر دائم در استهلاک نوسانات فشاری دریک شبکه ساده
81 اندازه گیری تجربی ومدلسازی عددی توزیع دم ورطوبت درمکان های پرجمعیت
82 آنالیز انتقال حرارت در میله سوخت راکتور هسته ای
83 آنالیز آیرودینامیکی وانت مزد
84 پیش بینی ارتفاع امواج دریای خزر با استفاده از شبکه مصنوعی عصبی
85 یک روش اویلری- لاگرانژی برای حل جریان دوفاز در محیط متخلخل
86 یک الگوی رتبه کاسته جدید برای محاسبه جریانهای غیردائم سه بعدی بر اساس مقادیر ویژه غیرصفر وروش المانهای مرزی
87 ویژگی های گرداب دورانی و توسعه آن در یک زنجیره کمپرسور محوری
88 مطالعه عددی سه بعدی جریان آشفته بر روی یک پره روتوراز فن موتور توربوفن درشرایط طراحی
89 مطالعه عددی رفتار هیدرودینامیکی جریان ورقه ای دو فازی گاز- ذرات جامد در روی صفحه تخت با دیدگاه اولر- اولری
90 مطالعه عددی تاثیر مقدار بلند شدن سوپاپ بر روی افت جریان درموتورهای بنزینی با پاشش انژکتوری در مانیفولد
91 مطالعه عددی وتحلیلی برج خنک کننده خشک طبیعی
92 مطالعه شرایط هواشناختی تلاطم هوای صاف در منطقه ایران
93 مطالعه جریان اطراف روتورساونیوس به کمک حل عددی وآزمایش در تونل باد
94 مطالعه تجربی انتقال حرارت از مبرد فریون 12 در مبدل کویل مارپیچ عمودی
95 مطالعه تئوری و تجربی جریان چند فازی درپورت ورودی موتورهای انژکتوری با پاشش غیر مستقیم
96 مطالعه اثر فشار بر احتراق اسپری هیدروژن – اکسیژن
97 مطالعه مشاهداتی شارش وتلاطم در لایه مرزی در یک منطقه با توپوگرافی پیچیده
98 مطالعه کمی اثر خلیج فارس ودریای عمان در تغذیه رطوبتی سامانه های همدیدی در ایران با استفاده از مدل منطقه ای اقلیمی RegCM3
99 مشخصات هیدرولیکی، ساختار جریان و پروفیل سرعت در جریان چگال
100 مدلسازی عددی دو بعدی جریان رقیق داخل حفره ب استفاده از مدل جریان لغزشی
101 مدلسازی عددی جریان سه بعدی اطراف فویل نیمه مغروق
102 مدلسازی عددی و بررسی اثرات ارتفاع بافل ورودی ومحل ورود سیال در بازده حوضچه های رسوب گذار اولیه
103 مدلسازی جریان دو فازی محترق در سیستمهای توپ
104 مدلسازی جریان همراه با توربولانس آزاد با روش گردابه های تصادفی در جریان سیال تراکم ناپذیر اطراف استوانه
105 مدلسازی اثر بافلها برروی پایدار سازی احتراق موشکهای سوخت مایع
106 مدلسازی امواج ناشی از شناورها به روش المان مرزی(BEM)
107 مدل سازی رتبه کاسته جریان تراکم ناپذیر ب استفاده از تکنیک تجزیه متعامد سره
108 مدل لایه تماسی(Contact layer) برای تولید ورتیسیتی در مجاورت دیواره در روش گردابه های تصادفی
109 محاسبه نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر زیردریائی سه بعدی به روش عددی
110 متوسط گیری در جریان آشفته با استفاده از روش انتگرال و مشتق پیاپی
111 مقایسه عملکرد تجزیه متوسط مودال (MMD)در استخراج ساختارهای متجانس با مودهای POD و فوریه
112 مقایسه روشهای مختلف در مدلسازی انتقال حرارت تشعشعی درمحفظه احتراق استوانه ای
113 مقایسه بین روشهای سیمپل تی وسیمپل در شبکه هم مکان
114 کاربرد روش انباشته سازی در همگرایی الگوریتم چند شبکه ای برای شبکه های بی سازمان
115 کاربرد روش چند بلوکی جهت حل مسائل هدایت حرارتی معکوس گذرای دوبعدی با استفاده از روش تخمین پارامتر
116 کاهش ضریب پسای اجسامUUV درآب با استفاده از روکش های پلیمری
117 کنترل جریان در کانالs- شکل
118 کنترل آشفتگی در پائین دست یک انبساط ناگهانی ب استفاده از تاکتیک چند بلوکی و روش هیبریدی المان حجم محدود

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها