CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۶
آذر

اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

98 مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست  که دوم و سوم اسفند ماه 1385 توسط قطب علمی فناوری نانو در محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 1079 صفحه ارائه شده اند.

1 صنایع غذایی از دیدگاه نانو تکنولوژی
2 شبیه سازی میکروجریان ها با استفاده از روش شبکه بولتزمن
3 ساخت و بررسی اثرکاهش اندازه دانه ها در محدوده ی نانومتر بر خواص ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی کاتالیست بر پایه La0.8Sr0.2MnO3
4 سنتز پوشش های نانوساختار فتوکاتالیست تیتانیائی به روش سل - ژل
5 سنتز و بررسی خصوصیات نانوکامپوزیت های پلی آنیلین - تیتانیوم دی اکسید
6 سنتز و کاربرد ترکیبات در بر گیرنده در نانو تکنولوژی محیط زیست
7 ذخیره سازی هیدروژن در نانو لوله های کربنی
8 حذف آلودگی آب های زیر زمینی با استفاده از نانو مواد: نانو آهن صفر ظرفیتی (nZVI)
9 تبدیل ظروف پلی استایزنی استفاده شده به منومر استایرن با استفاده از نانو کاتالیست های زئولیتی جهت کاهش آلودگی های محیط زیستی
10 تاثیر نانو ذرات RHA در بهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سازه های آبی
11 تاثیر قطر سوزن و ولتاژ مصرفی، بر مرفولوژی نانو الیاف نایلون 6 تولید شده به روش الکتروریسی
12 تولید الیاف حاوی نانو ذرات فلزی - معدنی ب قابلیت جلوگیری از گسترش آلودگیهای میکروبی توسط منسوجات
13 تولید آمونیاک توسط لایه نانو
14 تولید و مشخصه یابی نانوکامپوزیت Al2O3/15vol%Mo به روش آلیاژ سازی مکانیکی
15 تولید نانو ذرات آلیاژ برنج سرب دار با استفاده از روش احیاء مکانوشیمیایی
16 تولید نانو پودر شیشه زیست فعال برای کاربردهای زیستی - پزشکی
17 تهیه ریز لایه های کیتوسانی جهت تصفیه آلاینده های زیست محیطی
18 تهیه درجا محلول پلی اکریلونیتریل حاوی نانو ذرات نقره و الکتروریسی آن
19 تهیه پارچه چند لایه محافظ از ریز لایه PAN و بررسی خواص مکانیکی آن
20 تهیه پودر نانومتری Mn0.5Zn0.5Fe2O4 به روشی نو
21 تهیه و استفاده از کاتالیزور نانو حفره زئولیتی در فرایند هیدروژن زدایی ایزوبوتان به ایزوبوتن
22 تهیه نانو زئولیت مناسب بعنوان بهساز در شوینده ها جهت رفع آلودگی محیط زیست
23 تهیه نانو ذرات کامپوزیت پلی آنیلین و بررسی خواص آن از قبیل هدایت (Conductivity) و شکل شناسی (Morphology)
24 تهیه نانو ذرات TiO2 و مطالعه خواص فتوکاتالیزی آن در حذف علف کش بنتازون از آبهای آلوده طی فرایند UV/TiO2
25 تهیه ماده دارویی سفیکسیم تری هیدرات در اندازه نانو با استفاده از سیستم فوق بحرانی
26 بررسی عملکرد نانوفیلترها در فرایند حذف نیترات و نیتریت از آب آلوده در سه نوع بیوراکتور غشایی DF , LFF و IE
27 بررسی سمیت نانو تیوب های کربنی در ریه
28 بررسی روشهای تولید نانوذرات دی اکسید تیتانیوم برای استفاده هاز فتوکاتالیستی از سنگ معدن ایلمنیت
29 بررسی خواص ساختاری و مکانیکی نانوکامپوزیت های پلیمر - خاک رس بر پایه پلی پروپلین و مونت موریلونیت اصلاح شده
30 بررسی حذف آفت کش ایمیداکلوپراید از آبهای آلوده با استفاده از نانو ذرات TiO2 و مقایسه آن با روشهای الکتروفنتون ، فوتولیز و الکتروفوتوفنتون مزدوج با نانو ذرات TiO2
31 بررسی جذب سطحی آلاینده های CO بر روی سطح (Pt(111 با محاسبات میکروسکوپیک کوانتومی
32 بررسی تاثیر فرایند فعال سازی مکانیکی در کاهش سایز ذرات داروی استامینوفن
33 بررسی اثرات محلول کلوئیدی نانوسیلیکا بر خواص مکانیکی بتن سبک خود متراکم
34 بررسی اثر سایز ذرات در پلیمرهای زیست تخریب پذیر و مکانیزم تخریب این دسته از پلیمره
35 بررسی امکان تولید الیاف نانو از بیوپلیمر طبیعی و زیست سازگار سدیم آلجینات به روش الکتروریسی
36 بررسی مدلهای تخمین ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات
37 اصلاح سطح نانوالیاف جهت کاربرد در مهندسی بافت
38 استفاده توامان از فناوری های ذرات نانو و سیال فوق بحرانی جهت تولید فومهای پلیمری دوستدار محیط زیست
39 استفاده از نانوفیبرها جهت افزایش پایداری و فعالیت بیوکاتالیسته
40 ارزیابی تئوریک تاثیر اندازه ذرات ثانویه در آیروسل ذرات باردار
41 ارائه معادله حالت برای سیالات محدود شده در فضای نانو
42 اثرات زیست محیطی نانو ذرات طبیعی و صنعتی بر سلامتی انسان و محیط زیست
43 ایجاد پوشش نانو کریستال کبالت - فسفر با روش رسوبدهی الکتریکی
44 انرژی انحناء در نانو لوله های کربنی تک دیواره نوع (n,n)
45 انتقال گرما در میکروکانالها به کمک روش شبکه بولتزمن
46 Wiener and Schultz Indices of C4Cs Nanotubes
47 پاکسازی و بازیافت اورانیوم از پسابهای هسته ای حاوی اورانیوم با استفاده از زیست فن آوری
48 نانوکامپوزیتهای زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته - خاک رس، انقلابی نوین در صنعت فیلم های بسته بندی
49 نانو پودر TiO2 و کاربردهای آن در حذف آلوده کننده های میکروبی آب
50 نانو لوله کربنی به عنوان یک کانال ترانزیستور CMOS؟
51 نقش فناوری نانو در بسته بندی مواد غذایی
52 مروری بر روشهای محاسبه خواص رئولوژیکی سیالات در سیستم مولکولی
53 محاسبه ی سطح ویژه موثر نانوذرات فتوکاتالیستی
54 مقایسه اثر الیاف ضد میکروب با پنی سیلین G و تعیین برهم کنش (FIC) آنها روی سویه های Staphylococcus epidermidis عامل زخم و فلور پوست
55 کاربردهای خاص و نوین نانوذرات سوپر پارامغناطیس اکسید آهن مغناطیسی در تشخیص و درمان بیماریه
56 کاربردهای فناوری نانو درجهت مصرف بهینه سموم و کودهای شیمیایی کشاورزی
57 کاربرد نشانگر درونی کلروفیل در پیش بینی تغییرات کمی مرجانهای مغزی خلیج فارس
58 کاربرد نانوتکنولوژی در بررسی خصوصیات ریزساختاری دیواره باکتریایی پروبیوتیک تحت تنش
59 کاربرد نانو ساختار لایه سطحی باکتری ها (S Layer) برای حذف آلودگی های اورانیوم از محیط زیست
60 کاربرد نانو ذرات اکسید فلزی در خنثی سازی مواد شیمیایی جنگی
61 کاربرد نانو لوله های کربنی در الیاف جهت بهبود خواص مکانیکی
62 کاربرد نانو کاتالیزور ZnO در اکسایش فتوکاتالیزی ماده رنگزای آلی از آبهای آلوده
63 کاربرد کوارتز کریستال نانو بالانس جهت تشخیص و اندازه گیری آلاینده دی اکسید کربن
64 کاربرد فرایند نانوفیلتراسیون غشایی جهت بازیافت نانوکاتالیستهای همگن
65 کاربرد فناوری نانو در ردیابی و پاکسازی آلاینده های شیمیایی در محیط زیست
66 کاربرد فناوری نانو در نساجی واثرات آن بر محیط زیست
67 کاربرد فناوری نانو در محیط زیست
68 کاهش خطرات زیست محیطی و افزایش مقاومت در برابر ساییدگی روسازی بتنی با بکارگیری مواد نانو
69 فناوری نانو و بسته بندی مواد غذایی
70 Szeged and Balaban Indices of Zigziag Polyhex Nanotubes
71 Synthesis of New Polyimide Nanofoams as a candidate for Thermal Insulating Material
72 Stability in Nano Fluids
73 Silk-based nanofibers: Preparation, properties and applications
74 Removal of azo dyes using a novel nanostructure composite film derived by nanopowder TiOz and sol-gel Titania
75 Preparation Starch-G-PCL Nanocomposites :as Biodegradable and Green Nanocomposites
76 Photocatalytic degradation of phenol in aqueous phase with TiOl immobilized on perlite granules
77 Nanotechnology for water Treatment: Challenges
78 Nano-Engineering Silica Aerogel: an Eco-Friendly Entry to Glassy Materials
79 Molecular dynamic simulation of Hydrogen storage in nanoparticle FeTi
80 Modeling Considerations and Material Properties Evaluation in Analysis of Polymer Carbon- Nanotubes by using of square representative volume elements
81 Investigation of heat capacities of nanofluids
82 Flow Field Structure and Nano-Particle Deposition in Human Bronchial Model
83 FDTD Calculation of Light Sattering by 2D Nanoparticles
84 Fabrication of Nickel Nanostructure Powder by Milling
85 Environmental Protection Using Nano photocatalyst Technology
86 Electrospun polyaniline/polyacrylonitrile blend Nanofibers
87 Effect of particle size and crystal structure of titanium dioxide nanoparticles on the photocatalytic properties
88 Effect of nanoparticles on heat transfer enhancement of fluids
89 DNA به عنوان ابار نانو الکترونیک
90 Density profile of hard sphere fluid confined within slit-like pores in wide range of pore width and fluid density
91 Construction of a Highly Selective and Sensitive Microsensor for Nano Level Monitoring of Lu(I11) Ions in the Environmental Samples
92 Consideration axial stability of Double-walled Carbon Nanotube as a basic particle of Fuel cell for Preventing the Air Pollution
93 Applications of Titanium Dioxdie Nanocoating
94 Application of nanofilters for Cleaner Production
95 A theoretical study of the p-conjugated 2-propen-1-imine oligomers
96 A study of Flame and Thermal resistances on polypropylene / Mg (OH)2 I Nanosilicate Composites
97 A Nontransistor-Based Non-Volatile Nanoscale Memory
98 A Condensation Nucleus Counter for Number Concentration Measurements of Nanoparticles

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها