CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۴
دی

مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها به سیویلیکا افزوده شد

91 مقاله ارائه شده در هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها  که 17 الی 19 شهریور 1382 توسط انجمن فیزیک ایران در دانشگاه تبریز برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 1037 صفحه ارائه شده اند.

1. طراحی و تحلیل سه بعدی پروفیل پره پمپ سیستم تغذیه موتور موشک سوخت مایع
2. شبیهسازی عددی جریان داخل محفظه احتراق رمجت سوخت جامد با استفاده از یک مدل توربولانس k−ε رینولدز پایین
3. شبیه سازی عددی جریان سه بعدی آشفته حوب یک جسم پرنده با بالک خمیده با استفاده از حلمعادلات TLNS و روش چند ناحیه ای
4. شبیه سازی عددی جریان سه بعدی آشفته هوا در اتاقهای عمل
5. شبیه سازی عددی جریان جت مافوق صوت به کمک مدل تلاطمی k-ζ
6. شبیه سازی عددی جریان تراکم پذیر حول یک ایرفویل در حرکت دایروی
7. شبیه سازی عددی جریان لزج اطراف ایرفویل با فلپ در زوایای حمله بالا به روش گردابه تصادفی
8. شبیه سازی عددی محفظه احتراق توربین گاز بمنظور بررسی اثرات تغییر مقدار هوای ورودی بر مشخصه های جریان احتراقی
9. شبیه سازی عددی میدان جریان و میدان دما در داخل یک استوانه مدور قائم همراه با چرخش حول محور آن
10. شبیه سازی خنک کاری سیستم های الکترونیکی با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی
11. شبیه سازی جریان ضربانی خون در مجاری تنگ شده با استفاده از سیال غیرنیوتنی
12. شبیه سازی اندرکنش جریان عرضی با جریان روی صفحه تخت
13. شبیه سازی انتقال جرم قطره ای از محلول دو جزئی با بخار حلال توسط حل همزمان معادلات حرکت ، انتقال حرارت و انتقال جرم به روش حجم محدود
14. شبیه سازى عددى جریان آشفته تراکم پذیر اطراف ایرفویل با استفاده ازروش گردابه تصادفى
15. شیبه سازی عددی جریان های دو فازی به روش هیبرید
16. حل عددی شارشهای تراکم پذیر با روش حجم محدود بهبود یافته
17. حل طیفی جریان مافوق صوت روی استوانه و کره
18. حل تحلیلی جریان یک بعدی در پمپ توربو ملکول شیاردار
19. حل معادلات اویلر بروش تجزیه بردار شار سینتیک در شبکه های بی سازمان تطبیقی
20. حل کاملاً همبسته معادلات ناویر - استوکس بر روی شبکه های بدون سازمان
21. جریانهای با سطح مشترک و جریانهای آزاد شبیه سازی عددی و مدل کردن نیروی کشش سطحی
22. جریان سیال در یک محفظه سه لایه ای
23. تحلیل عددی جریان سهبعدی داخل محفظه حلزونی توربین فرانسیس
24. تحلیل عددی جریان داخل سیلندر در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از مدل توربولانسی تنشهای رینولدز ( RSM )
25. تحلیل عددی تشکیل گردابه در خروجی مخازن
26. تحلیل جریان سیال در عبور از میکروپمپ دیفیوزری بدون دریچه و تعیین شرایط بهینة آن
27. تحلیل آماری میدان سرعت در ناحیه گذرش لایه مرزی دو بعدی تراکم ناپذیر با استفاده از PSE غیر خطی
28. تحلیل معادلات ناویر - استوکس به کمک روش بدون شبکه نقاط محدود
29. تحقیق تجربی برای کاهش نیروی درگ قطارهای مسافربری پارس
30. تجزیه وتحلیل عددی جریان تیلور - کوئت
31. تاثیر مدل توربولانس k-e غیر خطی بر اسپری در جریان دو فازی
32. تأثیر عدم تقارن بر ضربه هیدرودینامیک وارد بر شناوره
33. توزیع درجه حرارت آدیاباتیک و شدت انتقال حرارت بر روی صفحه تخت در اثر بر خورد جت هو
34. بررسی عددی دینامیک یک حباب کاویتاسیون در مجاورت یک سطح صلب به هنگام پدیده Necking با استفاده همزمان از روش المان های مرزی و روش تفاضلات محدود
35. بررسی عددی احتراق هوا / متان در مشعلهای محیط متخلخل غیرهمگن
36. بررسی عددی مدلهای مختلف تعادلی و غیر تعادلی تبخیر قطرات سوخت به منظور استفاده در شبیه سازی جریانهای دو فازی
37. بررسی روشهای کنترل فشارهای ماکزیمم و مینیمم ناشی از پدیده ضربه قوچ در ایستگاه پمپاژ فشار قوی
38. بررسی روش تسخیر ورتیسیته برای جریانهای تراکم پذیر ورتکس غالب گذر از صوت و مافوق صوت
39. بررسی دقت و سرعت روش عددی ابرفشرده در شبکه غیر یکنواخت
40. بررسی جریان در محل به هم پیوستن دو کانال
41. بررسی جریان های ثانویه در ردیف پره های متحرک توربین
42. بررسی جریان چرخشی در داخل لوله مکش یک توربین فرانسیس افقی
43. بررسی تجربی نقطه شروع پدیده کاویتاسیون در پمپ سانتریفوژ
44. بررسی تجربی فرکانس پرتاب گردابه و دامنه ارتعاش القائی روی مدل باله NACA0015
45. بررسی اثرات جریان نوسانی بر انتقال حرارت و جرم یک قطره محترقه
46. بررسی اثرات چاه انرژی جنبشی اغتشاشی مدل محیط متخلخل در مدل سازی جریان داخل رشته موانع مربعی
47. بررسی اثر سرعت و فشار بر گردابه های تیلور درون دو استوانه هم محور دوار
48. بررسی اثر مدل های مختلف توربولانس بر سیستم های دو فازی
49. بررسی اثر لزجت مصنوعی در حل جریان تراکم پذیر با روش SPH
50. بررسی انتقال حرارت ترکیبی از منشور مکعبی روی یک سطح
51. بررسی افزایش راندمان مبدل حرارتی دو لوله ای توام با احتراق
52. بررسی هیدرودینامیک جریان در راکتور تصفیه فاضلاب بی هوازی
53. بررسی نمونه ای از ناپایداری اکوستیکی در یک موتور پیشرانه مایع
54. بررسی مسئله تراوش از درون محیط متخلخل سد خاکی به کمک روش حجم محدود
55. بررسی محاسباتی و تجربی جریان غیراشباع مایع با شار ورودی متناوب در بستری متخلخل متشکل از ذرات خاک معدن
56. بررسی میدان جریان و انتقال گرمای سطوح تخت با شار گرمایی ثابت در حضور فوران دیواره متلاطم همراه با جریان خارجی یکنواخت
57. بهبود روش های انتقال اطلاعات در روشهای لاگرانژی - اولری با استفاده از روش مرتبه دوم Margolin
58. اعمال روش رتبه کاسته برای حل معادلات سهموی، هذلولی و معادلات آب کم عمق یک بعدی
59. ارزیابی توانایی مدل های K-e خطی و غیرخطی در پیشبینی میدان جریان درون یک کانال دو بعدی با یک دیواره صاف و یک دیواره موج دار
60. ارائه روش جدیدی جهت افزایش دقت و نرخ همگرایی روش TVD
61. اثر جابجایی ازاد بر جریان دو بعدی عمود بر مانع مربعی در کانال عمودی
62. اثر بدنه خودروها بر سوخت مصرفی و محیط زیست
63. اثر بارگذاری دیسک روتور روی برهمکنش ایرودینامیکی روتور و بدنة هلیکوپتر
64. اندازه گیری مستقیم تلاطم و مطالعه کمیت های تلاطمی در لایه سطحی شهری در شرایط متفاوت پایداری وتوپوگرافی
65. امواج درونی با فرکانس پائین در یک جریان با چینه بندی چگالی روی یک سطح شیبدار
66. امواج بلند ناشی از طوفان در دریای عمان
67. افزایش موضعی آهنگ انتقال گرما در جریان ورقه ای در یک کانال مستطیلی عریض با استفاده از باد کرونای پدیده الکتروهیدرودینامیک
68. آشکارسازی پدیده کاویتاسیون در یک پمپ سانتریفوژ
69. پراکندگی امواج آکوستیک از موانع استوانه ای مستغرق در سیال ایده آل
70. پیش بینی عددی سیستم های زمستانی روی ایران : مطالعه مقایسه ای پارامتری سازی های فیزیکی
71. یک روش ضمنی دو زمانه برای حل معادلات اویلر بر روی شبکة بی سازمان
72. مطالعة نحوة انتشار و تبخیر جریان قطرات و اثرآن بر توزیع غلظت بخار قطرات در اتمسفر آزاد
73. مطالعه عددی اثرات حاصل از هندسه های تزریق شیاری و سوراخهای منفصل بر پدیده خنک کاری لایه ای
74. مطالعه عددی انبساط در نازل راکت سوخت مایع با در نظر گرفتن واکنش شیمیایی
75. مطالعه عددی پدیده جذب گاز با استفاده از فیلم مایع در جریان دو فازی حلقوی
76. مطالعه عددی و تجربی برخورد یک جت متقارن محوری با یک صفحه نفوذپذیر
77. مطالعه ساختار لایه ای و تأثیر آن برروی انتشار صوت در تنگه هرمز
78. مطالعه تحلیلی انتقال حرارت جابجایی به جریان آشفتة سیال فوق بحرانی
79. مطالعه اثر ناپایداری های جریان دو فازی داخل سیکلون بر بازده جداسازی
80. مطالعه نقش واکنش های آغازی بر ناپایداری دتونیشن
81. مطالعه مشاهداتی و یک مدل هیدرولیکی برای جریان هوا داخل یک گپ
82. مدلسازی رتبه کاسته جریانهای غیر دائم بر اساس مودهای ویژه جریان بدون نیاز به تصحیح استاتیکی
83. مدلسازی جریان سیال در فرایند آنیلینگ
84. مدلسازی یک بعدی عملکرد کاتالیست کانورتر سه راهه
85. مدلسازی هیدرودینامیکی هیدروفویل نزدیک سطح آب
86. مدلسازی هندسی و تولید شبکه سطحی ترکیبات ساده
87. مدل بندی عددی جریان گلی با روش تفاضلات محدود صریح
88. مقایسه اثر آیرودینامیک ناپایا و شبه پایا در تعیین ناپایداری آیروالاستیک بال در محدوده جریان تراکم ناپذیر
89. کاربردمدلهای توربولانس k−ε غیر خطی و RNG k−ε درموتورهای پیستونی
90. قابلیت معادلاتPNS جهت محاسبه جریان سه بعدی و مافوق صوت روی اجسام بالکدار
91. Numerical Investigation of Rotating-Stall in a Stage of an Axial Compressor with Two Different Approaches

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها