CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۷
دی

مجموعه مقالات نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

113 مقاله ارائه شده در نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران  که 1 الی 3 آبان 1386 توسط انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر نور استان مازندران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 1498 صفحه ارائه شده اند.

1. عوامل موثر بر آلودگی بدنه شناورهای دریایی
2. عملیات شناسایی و از آب گیری (Salvage) شناور پرسپولیس
3. طرح پیشنهادی جهت انجام تست های مانور شناوره
4. طراحی خطوط انتقال نفت و گاز فراساحل در بخش نزدیک به ساحل
5. طراحی و ساخت موجساز لولایی برای تولید امواج منظم در کانال موج
6. طراحی معکوس قایق تفریحی آمور، تست دریا و بهینه سازی آن
7. طراحی مفهومی و ساخت شناور دو بدنه خورشیدی به کمک سیستم کنترل از راه دوربرای مقاصد تحقیقاتی
8. صندوقه های مکشی : جایگزینی مناسب برای مهاربندها و پی ها در سازه های فراساحل
9. شبیه سازی عددی ضربات هیدرودینامیکی ناشی از برخورد جسم شناور با سطح آب
10. شبیه سازی عددی جریان تراکم ناپذیر سه بعدی توسط روش تراکم پذیری مصنوعی
11. شبیه سازی عددی جریان های کاویتاسیونی حول هیدروفویل با استفاده از حل پیش شرطی معادلات اویلر چند فازی
12. شبیه سازی جریان اطراف استوانه بوسیله روش شبیه سازی گردابه های بزرگ (LES)
13. سامانه های تثبیت دینامیکی موقعیت شناورهای سطحی
14. روشهای مدرن بازرسی کیفیت پوشش خطوط لوله مدفون در سواحل
15. روش عددی المان مرزی برای محاسبه فشار هیدرودینامیکی در شناورهای پلنینگ
16. روش ساخت و به آب اندازی یک سکوی حفاری (Jack up)
17. روند تغییرات پارامترهای فیزیکی ( دما، شوری و چگالی ) و چگونگی ارتباط آنها در آبهای خلیج چابهار با استفاده از اندازه گیریهای انجام شده در زمستان 1385
18. دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت پروانه های نیمه مغروق سطحی
19. دورنمای کاربردهای فناوری نانو در صنایع دریایی
20. حل عددی جریاناطراف مدل شناورکاتاماران و محاسبه مقاومت آن
21. حقیقت مجازی و آزمایشگاه راه دور در صنعت و آموزش
22. تعیین رفتار هیدرودینامیکی شناورهای SLICE با استفاده از شبکه های عصبی
23. تشخیص محدوده خرابی در سکوهای ثابت دریایی با استفاده از مشخصات ارتعاشی
24. تست حرکات مدل یک بارج در فلوم موجساز
25. تخمین عددی مولفه سرعت جریان موازی با ساحل و تاثیرات آن بر حرکت رسوبات
26. تحلیل طیفی حرکات بارج تحت اثر امواج نامنظم با کمک تئوری نواری
27. تحلیل دینامیکی سازه های دریایی بر اساس تئوری تفرق
28. تحلیل خستگی و تخمین طول عمر سازه یک نوع زیردریایی تحت فشار خارجی متغیر با سیکل کم
29. تحلیل اثر انواع میرایی در ارتعاشات پیچشی محور انتقال قدرت کشتی
30. تحلیل هیدرودینامیکی بدنه مغروق، پروانه و اثر متقابل بدنه و پروانه
31. تحلیل هیدرودینامیکی اژدرهای سرعت بالا در جریانهای مغشوش و ناپایدار
32. تحلیل هیدرو دینامیکی سکوی ذخیره نفت اسپار تحت اثر امواج نامنظم دری
33. تحلیل قابلیت اعتماد در سکوهای دریایی
34. توسعه سیستم پیل سوختی پلیمری جهت کاربرد در زیردریایی ه
35. تهیه نرم افزار استخراج منحنی های رفتاری دینامیک حرکت یک زیردریایی
36. بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی سواحل دریای خزر در استان مازندران
37. بررسی عملکرد پروانه در میدان ویک شناور با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
38. بررسی شرایط وقوع رزونانس پارامتریک در کشتی ه
39. بررسی شناورهای هیدروفویل و روابط هیدرودینامیکی حاکم بر بال های آبی
40. بررسی سکوهای متحرک حفاری دریایی (Jack Up) و نقش آن در صنعت نفت ایران
41. بررسی روشهای برآورد قیمت کشتی و عوامل موثر در این برآورد جهت شرکت در مناقصه
42. بررسی روش Ray Tracing برای انتشار امواج آکوستیکی، با پروفیل های مختلف سرعت صوت در دری
43. بررسی روابط مختلف محاسبه عرض موثر ورق ها بعد از کمانش
44. بررسی روند و علل تخریب آبسنگ ها و جزایر مرجانی
45. بررسی دریای خزر از لحاظ اکولوژی و اقتصادی
46. بررسی حداقل سختی تقویت کننده ها در یک ورق تقویت شده جهت کنترل کمانش در مود محلی ورقه ای
47. بررسی تجربی درگ شناور کاتاماران با نیم بدنه های غیر موازی
48. بررسی تجربی تاثیر موقعییت بدنه های جانبی بر مقاومت هیدرودینامیکی شناور ترایمارن
49. بررسی تاثیر عوامل مختلف بر توزیع فشار روی سازه در طی اسلمینگ
50. بررسی تاثیر موقعیت بدنه های جانبی بر روی مقاومت هیدروینامیکی شناور ترایماران به روش عددی
51. بررسی تئوری و تجربی کاویتاسیون روی پروانه کشتی
52. بررسی اثرات سرعت وزاویه کشتی ،دربرخورد بامانع صلب روی میزان تغییرشکل دماغه توسط FEM
53. بررسی امواج دریا در منطقه دریایی نور
54. بررسی اقتصادی فعالیت صنعت صید کیلکا در سواحل جنوبی دریای خزر
55. بررسی آسیب ها و سوانح سازه ای کشتی با نگاهی اجمالی به عوامل مخرب
56. بررسی و تحلیل امکانات مخابراتی سازمان بنادر و کشتیرانی از دیدگاه عملکرد مؤثر در حوادث غیرمترقبه
57. بررسی و محاسبات نیروهای لیفت و درگ هیدروآئرودینامیکی شناور WIG از لحظة شروع حرکت تا پروازی کامل
58. بررسی هیدرودینامیکی کاهش نیروی اصطکاک توسط پوشش های مرکب
59. بررسی هیدرواستاتیکی، هیدرودینامیکی و سازه ای یک فروند آمبولانس دریایی برای آبهای استان هرمزگان
60. بررسی نیروی Drift وارد بر شناور بدون مهاربندی با بهره گیری از روش پردازش تصاویر
61. بررسی معیارهای طبقه بندی مدلهای اقیانوسی
62. بررسی منابع تولید نویز آکوستیکی در دری
63. بررسی مقاطع مختلف ایرفویل بر خواص آئرودینامیکی در نزدیکی سطح
64. بررسی مقابله با فرسایش ساحل بوسیله پروژه های تغذیه مصنوعی سواحل
65. بررسی کمانش عرضی در اثر نیروی محوری در خطوط لوله ی زیر دری
66. بررسی کمانش بال شاهتیر طولی و تعیین بهترین مدل محاسباتی
67. برنامه ریزی و حفاظت از محیط زیست دریایی ( ناشی از فعالیتهای خشکی - منشایی )
68. بازسازی و نوسازی (RENOVATION) لایروب سومار بعنوان یک تجربه موفق اجرایی
69. بومی سازی تکنولوژی نصب هیدروفویل بر روی کاتاماران های تندرو
70. بهبود رفتار دینامیکی شناور در موج با تغییر قسمت بالاتر از خط آب بدنه شناور
71. به کارگیری شش سیگما به عنوان رویکردی موثر در کاهش هزینه در صنعت کشتی سازی
72. استراتژی بلند مدت صنایع دریایی با توجه به منحنی عمر تکنولوژی و سند چشم انداز
73. ارزیابی عملکرد هیدرودینامیکی پروانه های دریایی در آب آزاد با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
74. ارزیابی تخریب سازه های چوبی در منطقه خلیج فارس
75. ارائه طرح شناور مناسب جهت جایگزینی شناورهای سنتی خلیج فارس
76. اثرات زیست محیطی حفاری در دری
77. اهمیت اطلاعات و جایگاه ارتباط در ایجاد امنیت در راستای بهره برداری ازمنابع دریایی و حفاظت از سرمایه های ملی
78. اقتصاد دریا صنایع دریائی و رقابت جهانی
79. آنالیز شکست ورق های تقویت شده و تقویت نشده کامپوزیتی تحت بارهای ضربه ای
80. آموزش الکترونیکی ، نیاز ارگانهای دریایی در آینده نزدیک
81. پایش خوردگی سیستم های حفاظت کاتدی تاسیسات دریایی از طریق سیستم های مخابراتی
82. پوشش های ضد خزه دریایی
83. پل بن بست صنایع دریایی در خوزستان
84. نحوه محاسبه تناژ ناخالص لندینگ کرافت های ساخت ایران بر اساس کنوانسیون محاسبه تناژ 1969
85. چالش های صنایع دریایی و نگاهی به وضعیت این صنعت در دریای خزر
86. نقش صنایع دریایی در امور دفاعی کشور
87. نقش مدیریت ایمنی در بنادر و سواحل کشور
88. معرفی الگوریتمی بر پایه تکرار جهت شناسایی موقعیت مرز سوپرکویتی در جریان متقارن محوری
89. مطالعه و فرمولاسیون میزان بودجه گرمایی تحت اثر یک توفان دریایی درخلیج گرگان
90. مطالعه محلی رفتار جانبی تک شمع (monopile) در بندر پتروشیمی پارس - عسلویه
91. مروری بر شناورهای چهاربدنه
92. مروری بر تحقیقات و دستاوردها در پدیده کاهش درگ به وسیله تزریق میکروحباب
93. مروری بر یافته های اخیر پیرامون استحکام نهایی ورق ها و ورق های تقویت شده
94. مدلسازی عددی جریان کاویتاسیون اطراف یک مکعب مستطیل متحرک به کمک مدل تعادل همگندر حالت دو بعدی و گذر
95. مدلسازی رژیم جریان اطراف خطوط لوله دریایی تحت اثر موج و جریان
96. مدل سازی حرکات و محاسبه مقاومت شناور تندرو کاتاماران با استفاده از نرم افزار مدل سازی حرکات شش درجه آزادی سازه های شناورو مغروق در جریان لزج همراه با سطح آزاد
97. مدل سازی اجزائ محدود لوله گذاری در دریا به روش S-lay
98. محاسبه دینامیک شناور در موج بوسیله نرمافزار SHIPDYNA
99. محاسبه جریان سطح آزاد برای سیلندر دایره ای مغروق و متحرک
100. محاسبه مقاومت موج سازی شناور SWATH بر اساس تئوری توسعه یافته معادله انتگرال میشل
101. مقایسه تئوری و تجربی ورق های ساندویچی با مغزی بالسا و لانه زنبوری درساخت شناورهای تندرو
102. لزوم توجه به توسعه صنعت دریایی و ساخت شناور در دریای خزر بر پایه فرصتها و تهدیدات منطقه ای
103. کاربرد آلومینیم و مواد کامپوزیتی در شناوره
104. کاربرد موج شکن های شناور تایر لاستیکی برای آبهای سواحل ایران
105. کاربرد مواد هسته اسفنجی در صنایع دریایی
106. کنترل کمانش دو محوری یک ورق مربع مستطیل به روش عددی و مقایسه آن با روابط دو آیین نامه
107. کنوانسیونبین المللی STCW95 نیاز به بازنگری دارد!
108. فرآیند های مهندسی در صنایع فراساحلی (Offshore)
109. Oil Spill Clean up From Sea Water By Sorbent Materials
110. Nonlinear Control Simulation of Supercavitation Torpedoes using MATLAB SIMULINK model
111. HEALTH, SAFETYAND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (HSE-MS) DURING HEAVY CONSTRUCTION FOR RISK AND LIABILITY REDUCTION BY INSURANCE COVERAGE METHOD.
112. A STUDY ON THE ULTIMATE STRENGTH OF A TANKER UNDER DIFFERENT COMBINATIONS OF VERTICAL AND HORIZONTAL BENDING MOMENTS
113. A NUMERICAL STUDY ON THE ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF DAMAGED PLATE BETWEEN STIFFENERS

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها