CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۵
دی

مجموعه مقالات اولین کنگره مهندسی نفت ایران

129 مقاله ارائه شده در اولین کنگره مهندسی نفت ایران  که نهم و دهم خرداد 1385توسط انجمن مهندسی نفت ایران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 1244 صفحه ارائه شده اند.

 

 

 

 

1. علل ناکارایی مدل های ریاضی موجود برای شبیه سازی مخازن ترک دار
2. طراحی و ساخت یک میکرو مدل آزمایشگاهی با استفاده از تکنیک لیزر جهت استفاده در MEOR
3. شبیه سازی سه بعدی تخلخل به روش زمین آمار در میدان گازی نار- زون B سازند کنگان
4. شبیه سازی دو بعدی توزیع نفوذپذیری در یکی از مخازن جنوبی ایران با استفاده از روشهای زمین آماری
5. شیوه های مختلف استخراج موجک لرزه ای
6. سیستم جامع مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست ( INTEGRATED HSE MS )
7. سیستم پایش آلودگیهای زیست محیطی ناشی از بهره برداری، انتقال ،پالایش هیدروکربورهای نفت وگاز
8. تعیین خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن میدان پارسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
9. تعیین محدودۀ نقاط بحرانی در گیرکردن رشتۀ حفاری در چاه های نفتی جهت دار جنوب غرب ایران
10. تخمین تراوایی مخازن هیدروکربنی به کمک شبکه های عصبی
11. تحلیل پایداری چاه در یکی از مخازن نفتی ایران
12. تحلیل فرآیند مدیریت مخازن در صنعت نفت
13. تبدیل زیستی هیدروکرب نهای سنگین به سبک
14. تاثیر ترشوندگی بر تراوایی نسبی در یک مخزن کربناته شکافدار
15. تاثیر ناخالصی های گاز همراه نفت تزریقی به مخزن در ازدیاد برداشت نفت
16. بررسی شرایط تشکیل واکس با استفاده از معادله حلت فاز جامد
17. بررسی خواص مخزنی سازند عرب در میدان نفتی بلال
18. بررسی تاثیر گلوله مشبک کاری بر نرخ تولید چاه های نفت و گاز
19. بررسی احتمال نفوذ گنبدنمکی در تاقدیس نفتی دهنو به کمک تکنیک گسترش آنومالی های گرانی به سمت پائین
20. بررسی امکان استفاده از حفاری زیر فشار تعادلی (UBD) در یک میدان نفتی واقع در خلیج فارس
21. بررسی آزمایشگاهی تزریق متناوب آب و گاز دی اکسیدکربن،‌ بکارگیری در مرحله ثانویه یه ثالثیه؟
22. بررسی پارامتر های موثر در فرآیند پرداخت کاری لپینگ
23. بررسی ژئو شیمیایی سازندهای فراقون و سرچاهان و سیاهو در زایش گاز در ناحیه فارس و بندرعباس
24. بررسی و مقایسه ضریب بازیابی حاصل از شبیه سازی تزریق آب و تزریق گاز در یکی از مخازن شکافدار جنوب ایران
25. بررسی نمودار صوتی Az#315,Rig61 در میدان نفتی اهواز – استان خوزستان جهت تفسیر پتروفیزیکی و خصوصیات مکانیک رفتار سنگ مخزن
26. بررسی مشکلات سازندهای شیلی در یکی از میادین خلیج فارس و تاثیر آن بر کاهش سرعت حفاری
27. بررسی مشکل مهاجرت گاز در چاه های خانگیران
28. بررسی مدل های رسوب آسفالتین در محیط متخلخل
29. برآورد خواص مکانیکی سنگ، در چاههای نفت و گاز ایران، با استفاده از دادههای تخلخل
30. بازرسی بر مبنای ریسک (RBI) در میادین نفتی و گازی
31. بهینه سازی حفاری میدان نفتی واقع درخلیج فارس
32. بهینه سازی جدایش ثقلی در فرآوری باریت مناسب برای گل حفاری در کارخانه درین کاشان
33. بهینه سازی فرآیند تزریق آب به مخازن هیدروکربوری با استفاده از شبیه سازی خطوط جریان(ارائه یک روش جدید)
34. به کارگیری زمان سیر موج برشی، جهت برآورد ویژگیهای ژئومکانیکی سازند، در چاههای نفت و گاز کشور
35. استخراج معیار شکست جهت ارزیابی استحکام مته های ترک دار تحت گشتاور پیچشی ناشی از حفاری
36. استفاده از معادل شیمیایی محصولات تولیدی باکتری ها در ازدیاد برداشت از مخازن کربناته ایران
37. استفاده از محاسبات مهندسی مخازن برای پاسخگویی به ابهامات زمین شناسی در یکی از میادین نفتی ایران
38. ارزیابی دوغابهای سیمان چاههای یکی از مخازن جنوب و ارائه راهکارمناسب جلوگیری از دوپهن شدن لوله های جداری
39. ارزیابی تغییرات خواص مخزن (تخلخل) با استفاده از داده های لرزه ای در یکی از میادین جنوب غرب ایران
40. ارزیابی تراوایی از روی داده های لاگ و مغزه با روش های پتروفیزیکی در میدان گازی سراجه
41. ارزیابی تخلخل مخازن هیدروکربوری کربناته با استفاده از نمودار های چاه پیمایی و شبکه های عصبی مصنوعی: مطالعه موردی یکی از مخازن جنوب غرب ایران
42. ارزیابی اختصاصات مخزنی و لیتولوژی سازند آسماری با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی و مطالعه مقاطع نازک در میدان نفتی شادگان
43. ارزیابی ویژگیهای مخزنی سازند کنگان بالایی در میدان فراساحلی پارس جنوبی در خلیج فارس
44. ارزیابی نفوذپذیری با استفاده از داده های چاه پیمایی و تکنیک شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با نفوذپذیری معادله کوتس
45. ارزیابی کیفی و کمی عدم قطعیت ذخایر در مخازن هیدروکربوری؛ مطالعه موردی یک میدان نفتی
46. ارزیابی کمی تراوایی مخزن با استفاده از امواج اکوستیک و مقایسه آن با تراوایی حاصل از NMR و آنالیز مغزه (سازند کنگان در میدان پارس جنوبی)
47. ارائه رابطه ای برای محاسبه و تخمین حداقل فشار امتزاجی
48. ارایه مدل زمین آماری جهت بررسی ویژگی مقیاس پذیری پارامترها ی تخلخل و نفوذ پذیری مخزن
49. ایزوله سازی و غربالگری باکتری های تولید کننده گاز و بیو سورفاکتانت از نمونه خاک های آلوده به نفت جهت استفاده در میکرو مدل شیشه ای
50. انتخاب مته مناسب برای حفاریهای میدان گازی تابناک واقع در جنوب ایران
51. اکتشاف مخازن نفتی با استفاده از تجزیه گاز های سطحی
52. افرون های کلوئیدی گازی و کاربرد آن در حفاری چاه های نفت
53. آنالیز شکست هیدرولیکی در چاه های افقی با استفاده از روش مکانیک
54. آنالیز خواص سیال یکی از مخازن گازتر ایران
55. هر تریس لرزه ای یک لاگ ارزان قیمت است - استفاده از داده های لرزه ای در تخمین لاگ های مختلف مخازن نفتی در فواصل بین چاه ه
56. نگاهی کلی به تکنیک ارزیابی کمی ریسک (Quantitative Risk Assessment)
57. نقش چینه شناسی لرزه ای در اکتشاف منابع هیدروکربوری
58. نقش مدیریت مخزن در افزایش راندمان تولید مخازن هیدروکربوری
59. معرفی تکنولوژی SARA بعنوان روشی نوین و پیشرفته و مطابق با استاندارد های زیست محیطی در رنگبری و تعویض پوشش ها از ادوات و تجهیزات پالایشگاهی (شرکت پلایش نفت آبادان)
60. معرفی میدان احتمالی کوه نمک قم
61. مطالعات آزمایشگاهی رسوب واکس در خطوط لوله جهت بررسی تأثیر پارامترهای مختلف
62. مطالعات آزمایشگاهی جهت شناسایی ژل پلیمرهای کاربردی در دما و فشار مخزن
63. مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگ های کربناته ایران
64. مطالعات آزمایشگاهی و مشاهده ای حذف مواد هیدروکربنی در آلودگی های نفتی خاک بوسیله روشهای بیولوژیکی
65. مطالعه تلفیقی مخازن کربناته به طور طبیعی شکسته، با استفاده از نمودارهای متداول چاه پیمایی و نمودارهای تصویری
66. مطالعه آزمایشگاهی عملکرد ژل پلیمرها به منظور جلوگیری از تولید آب در چاههای تولیدی
67. مطالعه آزمایشگاهی بررسی تولید نفت از ماتریس های(قائم و مورب) مخازن شکافدار بر اثر فرآیندریزش ثقلی در ناحیه مورد تهاجم گاز درطی فرایند تزریق متناوب آب و گاز (WAG)
68. مطالعه آزمایشگاهی و شبیه سازی تزریق گاز غیر امتزاجی در شاخص یکی از مخازن نفتی ایران
69. مطالعه کنترل شن در یکی از میادین نفتی جنوب ایران ( لایه آسماری)
70. مطالعه فرآیند همرفت در مخازن شکافدار
71. مشبک کاری در سنگ مخزن نفت و گاز توسط لیزر Nd:YAG، جایگزینی مناسب برای روشهای انفجاری
72. مشبک کاری در سنگ مخزن نفت و گاز توسط لیزر Nd:YAG، جایگزین مناسب برای روشهای انفجاری
73. مروری بر گل های حفاری سنتزی، جایگزینی مناسب برای گل های حفاری پایه آبی و پایه روغنی
74. مدلسازی دوبعدی معکوس پارامتری داده های گرانی منطقه نفتی دهنو
75. مدلسازی دو بعدی و سه بعدی مسیر چاههای جهت دار و افقی جهت ارائه نرم افزار کامپیوتری طراحی مسیر اینگونه چاهه
76. مدلسازی و بررسی حرکت ژل و تأثیرات آن در محیط متخلخل
77. مدلسازی منطقه ای مخزن آسماری میدان نفتی نفت شهر به منظور طراحی چاههای افقی
78. مدل سازی نفوذ پذیری دریکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران با استفاده از منطق فازی
79. مکانیزم مته های باز شونده (EDB)، مشکلات پیشرو و راه حل رفع آنها
80. مقایسه نمودار تصویری و مغزه در یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران
81. کاربردهای بیوتکنولوژی در صنعت نفت
82. کاربرد سیستم های انامل قطران بعنوان پوشش تجهیزات نفت
83. کاربرد رادارهای GPR برای اکتشاف
84. کاربرد روش های زمین آماری در مدلسازی سه بعدی مخزن
85. کاربرد روش های پی جویی میکروبی (MPOG) چهت شناسایی منابع نفت و گاز
86. کابرد مکانیک شکست در تعیین تنش های بر جای اعماق زمین با استفاده از عملیات گسیختگی هیدرولیکی
87. فشار مچالگی (لهیدگی) لوله مغزی
88. فناوری حفاری با فشار زیر تعادلی
89. Uncertainty Analysis: A Probability Approach to Development of a Large Carbonate Oil Reservoir in Persian Gulf
90. Tectonic style and strain distribution in the Zagros organic belt: new approaches and their hydrocarbon implication
91. Studying of the Effective Parameters on Enhanced Heavy Oil Recovery by steam injection
92. Steam-Assisted Gravity Drainage Process (SAGD), Opportunities and Challenges in Heavy Oil and Tar Sands Recovery
93. Simulation of Sand Production during Oil and Gas Production through Models and Lab tests
94. Selective Plugging in Microbial Enhanced Oil Recovery
95. Risk Function Modeling Of Stuck Pipe in South Iran Oil Field: A Case Study
96. PROPERLY MODEL AND SIMULATE TWO PHASE FLOW PIPELINES
97. PROPERLY DESIGN AND OPERATE MULTI-PIPE SLUG CATCHERS
98. Prediction of Condensate Formation in Gas-Condensate Reservoirs
99. Petroleum Potential of the Lower Odjaghgheshlagh Formation (Upper Eocene) in the Moghan Basin, Located in the Azerbaijan Province, NW of IRAN
100. Parameters Affecting the Size and Timing of Stress Reversal Region in a Hydrocarbon Reservoir
101. Palynostratigraphy and palaeogeography of the Cambro-Ordovician strata in southwest of Shahrud City (Kuh-e-Kharbash, near Deh-Molla), Central Alborz Range, northern Iran
102. Optimization of Injection and Withdrawal Rate and Pressure of Depleted Gas Condensate Reservoir for Storage of Natural Gas in Iran
103. Optimization of Hydraulic-Fracturing and Well-Spacing in a Tight Gas Reservoir
104. New Correlation for Estimation of Formation Volume Factor and Bubble Point Pressure for Iranian Oil Fields
105. Measurement of the thickness of thin foam films by laser interferometry: a review
106. Iran Energy Sustainable Development
107. Investigation of Temperature Effect on the Asphaltene Deposition for Two Iranian Oil Reservoirs
108. Investigation of New Technology of Measurement in production Logging – Case Study from One of Iranian Gas Wells
109. Introducing New Developed Severe Lost Circulation Materials
110. Introducing Extreme Lost Circulation Materials and Application of such Materials in Varavi Gas Field of NICOFC
111. Intelligent reservoir characterization using fuzzy logic: an example from the Kangan and Fahlian carbonate reservoirs in Southern Iran hydrocarbon Fields
112. Gas Hydrate, Applications and Hazards
113. Fuzzy corrosion modeling, new horizons, new opportunities
114. From discovery to IOR – The upstream value chain
115. Evaluation of the Oil Gas Prosperity and Geochemical Exploration in the known region
116. Evaluation of Different Methods of Flow Unit Determination based on capillary pressure data in one of the Heterogeneous Iranian Oil Reservoirs
117. Estimating Optimum Number of Development wells in a Recent Developed Iranian Onshore Oil Field, Using a New Economic
118. Economical optimization of oil producing line design
119. Drilling Waste Management in Onshore Environmental Sensitive Areas
120. Drilling Sideways Horizontal Well Technology
121. DEVELOPMENT OF A MODIFIED CAPILLARY PRESSURE J-FUNCTION FOR MARUN ASMARI RESERVOIR
122. Developing and Designing the Drill-in Fluids to Mitigate Formation Damage
123. Application of Strontium – isotope 87Sr/86Sr in petroleum exploration
124. APPLICATION OF CATHODIC PROTECTION FOR PREVENTING CORROSION OF OIL AND GAS PIPELINES
125. Analysis of Forces Acting on a Particle For Formation Damage Modeling in Produced Water Re-injection(PWRI) Process
126. AN EXPERIMENTAL STUDY OF FILTRATION MECHANISMS OF PRE-GEL AGGREGATES DURING FLOW OF A POLYACRYLAMIDE-CHROMIUM(III) GEL SYSTEM IN POROUS MEDIA
127. A new mathematical model calculates Iron Sulfide Stability in waste water disposal disposal well
128. A New Finite volume Framework for Numerical Simulation of Two-Phase Flow in Porous Media
129. A New Approach for Gas Lift Method Optimization for an Iranian Oilfield

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها