CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۴
دی

کنفرانس GIS84

مجموعه مقالات همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 84 (GIS84) که روز 27 آذرماه در سازمان نقشه برداری برگزار شده بود در سایت قرار گرفت. این مجموعه بیست و هفتمین مجموعه مقالاتی است که در سایت اضافه میشود. طی روزهای آتی مجموعه مقالات متعددی که حاوی بیش از 600 مقاله میباشد در سایت درج خواهد شد. از جمله مقالات:
  • نخستین کنفرانس بهسازی زمین (1380)

  • کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم) (1383)

  • چهارمین کنفرانس سد سازی (1379)

  • و چندین مجموعه دیگر...

همایش سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS84)

عنوان مقالات:

تعیین روش مناسب پیش بینی مقدماتی مسیر جاده های جنگلی و کوهستانی با استفاده از GIS
مدلسازی مکانی برای کاهش خسارت های بحران زلزله در ایران
طراحی و اجرای یک مرکز تبادل داده های مکانی ملی
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در طراحی و نگهداری خطوط لوله انتقال گاز طبیعی
مدل توسعه ای جز به جز برای کاداستر زراعی - مالی
تعیین مراکز و محورهای بهینه خدمات رسانی در برنامه ریزی ناحیه ای با استفاده از GIS
مقایسه مدل داده های ارتباطی و شئی گرا در نقشه های زمین شناسی رقومی
تحلیل توزیع مکانی مراکز آموزشی با استفاده از GIS
نقش برتر سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در عرصه برنامه ریزی شهری
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی خطر زمین لغزش
کشف تغییرات رقومی با بهره گیری از داده های دورسنجی برای مانیتورینگ تخریب فضای سبز شهر تبریز
تحلیل مدل رقومی ارتفاعی با رویکرد نظامی در محیط GIS مجازی
یافتن مسیر بهینه بدون تصادف در سیستم اطلاعات مکانی همراه
شبیه سازی رخداد سیلاب با استفاده از داده های سنجش ازدور و مدل سلولهای خودکار
سیستم اطلاعات جغرافیایی داشت محصول Croplog GIS
ارزیابی داده های مرجع کشورهای اروپایی برای ایجاد زیرساخت داده های مکانی اروپا و مقایسه وضعیت تهیه داده های مرجع در ایران
استفاده از سیستم اطلاعات مکانی کارا در سیستم مدیریت روسازی
کاربرد GIS در امکان سنجی استقرار بهینه سکونتگاه های روستایی در معرض خطر سوانح طبیعی
ارزیابی مدلهای زمین آماری در GIS برای تهیه نقشه فرسایندگی باران در حوزه آبخیز لتیان
بکارگیری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS برای تعیین مسیر بهینه مواد سوختی خطرناک
افزایش دقت مدل ارتفاعی رقومی زمین(DEM)و کاهش خطاهای Pit و Flat بدون انجام عملیات میدانی
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تهیه نقشه های آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت قزوین)
فراهم سازی مکان استفاده از GI S در تصمیم گیریهای مدیرتی در بخش بهداشت و درمان

اخبار مرتبط با اخبار سیویلیکا

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها